خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 150 از 235:  « پیشین  1  ...  149  150  151  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #1,491 | Posted: 1 Jun 2014 23:16


ترانه سرا
آمنه نقدی پور***** بیو گرافی خاصی ندارد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,492 | Posted: 1 Jun 2014 23:19


«من عاشقونه دوستت دارم»


من عــاشقــونه دوســتت دارم
امــــا تو از من روت ُ می گیــری
یک لحظه که چشمامو می بندم
میــــذاری از دنیــای من می ری

مــن عــاشقونــه دوســــتت دارم
حتـــی یه وقتایی کـــه بی رحمی
حتــی توو اون لحظات تلخـــی که
احســاسمو می گــی نمی فهمی

(من عاشقونه دوستت دارم)۲

حتــی یه وقتــایی کــه دستــاتو
توو دست ِ مردی دیگه می بینم
پشــت ِ درای بستــه ی خــونت
مثـــه یه عاشق بَست مـی شینم

شــاید پشیمونی تو رو روزی
سهم ِ دل ِ دیوونه ی من کـرد
مـن عــاشقونــه دوستت دارم
تنهـــا نیـــاز من تـــویی بـرگــرد

تکــــرار این عـــــادت شــده کارم
که عـــاشقــونـــه دوســــتت دارم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,493 | Posted: 1 Jun 2014 23:20


هفـت آسمان احساس


چه سخته اینکه شاعر باشی اما
همه شعرات با غـم کـوک باشه
میون گرمیـه احساس ِ عشقت
زمستون با دلت هم کوک باشه

قـد ِ هفـت آسمـون، لای سکـوتـت
واسه عشقت توو قلبت حرف باشه
بشینی رو به روش امـا یـه لحظـه
یـه حلقـه، رشـته حرفاتـو بپـاشـه

چه سخته لحظه هایی که، گلوتُ بغض می گیره
یـه رؤیا رنگ می بازه، دلـت از غصه می میره

چـه سختـه عشـق لای خاطراتت
یه قلب ِ زخـم خــورده جـا بـذاره
کسی که عشقو از چشمات فهمید
روو قـلبـت بــی اراده پــا بـذاره

دلشـــوره می گیـــری از بـازی ِ دنیــــا
کوتاهی از چـی بود، تقدیـر یا تردیـد؟
تکرار ِ این قصـه با اینکه ممکن نیس
فرصت بـِده ای عشق، دیگه بسه تهدید
قسمت نبود امـا فرصت بــِده ای عشق
به عاشقی که شـک احساسش ُ بلعیــد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,494 | Posted: 2 Jun 2014 20:07


***قمار باز***


توو قمار ِ تو بغض می گیره
لحظه لحظه وجودتو آرووم
خسته می شه امید ِ بر بادت
که شده توو شکستنت محکوم

تکـّیه کردی به شانست ُ داری
از بـــد ِ روزگــار می نالــی
زندگی می کنی تووی اشکات
تن نمی دی به مرگ و خُش سالی

نون ِ شب قرض می کنی امّا
سرخوشی به شکست ِ تقدیرت
همـمه چی داره تووی این قحطی
می کنه از دوندگی سیرت

سر به دیوار ِ خونه می کوبی
خوون گرفته تموم ِ دنیاتو
تووی کفش ِ جماعت ِ الکی
جوون ِ من هی فرو نکن پاتو

مرز ِ عقل ُ جنون ُ طی کردی
شب به شب مرزبان ِ رؤیاتی
عاشقونه روو حرفت ایستادی
عاشـقی، عاشـق ِ خیـالاتـی

شرط بستی روو ساعتت دیشب
وقتتو می کـُشی همین جوری
باختت حتمیه تو ام انگار
که نداری توو زندگی گوری

هر قمارت شده به شرط ِ شکس
می شکنی شیشه های وُدکاتو
توی کفش ِ جماعت ِ الکی
جون ِ من هی فرو نکن پاتو

مرد و مردونه زندگیتو بکن
افتخار ِ تو مـَرد مـُردنته
کل ِّ عمرت روو باختی امّا
مرگ ِ مردونه حکم ِ بُردنته

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,495 | Posted: 2 Jun 2014 20:08


****زندون****


خوونه وقتی عشقتو کم داره
مثـّه زندون منو می ترسونه
دلم از پنجره ها می گیره
بین میله ها دلم زندونه

روی دیوارای نمدار ِ اتاق
اسمتو با گریه می پوشونم
بین دیوارای سنگی هر شب
روی تخت ِ بی کسم زندونم

هم اتاقی تو به چی مشغولی
تو که دردای منو می دونی
تو که محکوم ِ سیاچال شدی
تو که از روز ازل زندونی

من به چی فک کنم و عادت شه
غیر ِ تو عادت ِ من مشکوکه
تو فقط توو سر و قلبم موندی
تووی این خرابه ی متروکه

چی بگم وقتی قفس حوصله مو سر می بره
خواب ِ چشمای تو اینجا به نگاهم می پره
چی بگم وقتی که حتّی تو صدامو نداری
توی این گوشه ی سربسته هوامو نداری
تووی زندون دلم، عشقتو پنهون می کنم
منم اینجوری تو رو، راهی زندون می کنم

خونه وقتی عشقتو کم داره
فکر ِ تو راهیه میدون می شه
فکر ِ تو به داد من می رسه و
خوونه بهترین زندون می شه

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,496 | Posted: 2 Jun 2014 20:09


*****هـمــدســت*****


به چی دل خوش کنم وقتی، چشات کابوسه بعد از این
دلـم تـوو سیـنه می میـره، تنـم می پوسه بعــد از ایـن
***
تووی دستای من جایی، واسه دستای گرمت نیس
تو همدست ِ منی امّا، دلت اونجاس! شرمت نیس؟
***
به چی دل خوش کنم وقتی، قسم خوردی نمی مونی
قسم خوردی که عشقم رو، نیاز ِ مرده می دونی
***
تو بی رحمانه محوم شو، نگو من عاشقت می شم
نمی خوام توو دلم حتّی، بمونی لحظه ای پیشم
***
کنارت دیگـــه احساسم، به فکر بی کسیـّـاشه
دلی که پشت ِ پاتو دید، نمی خواد عاشقت باشه
***
به چی دل خوش کنم حالا، که از قلب ِ تو بیرونم
دلیـل ِ فاصـله هاتو، مـن از نزدیک می دونم
***
همه حرفای نا خونده ت توو چشمات خوندنی می شه
یکی توو قلب ِ تو جز من، شبیه سنگه، مـََن شیشه
***
تو بی رحمانه محوم شو، نگو من عاشقت می شم
نمی خوام توو دلم حتّی، بمونی لحظه ای پیشم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,497 | Posted: 2 Jun 2014 20:10


****کفتــر بــازی****


دنیاتو روی بووم می سازی
بچـّه هات کفترای دستی تن
حلقه کردی توو پای تک تکشون
که واسه ت سر به زیر و اهلی شن

فضله ی کفتراتو با دستات
از روو بوم ِ سیات می روبی
اگه بچه ت مزاحمت باشه
درو محکـّم به رووش می کوبی

جای سیلی ِ وحشیانه ت رُو
می شه روو گوش ِ همسرت دیدُ و
با همین مشت، مشت ِ غمها وُ
اوج ِ بد بختیـــاشو فهمیدُ و

همه ی کفترااات هم اسم ِ
دخترای محلـّه تون هستن
واسه دل بُردنت یه مـُش کفتر
دس(ت) بدبخت ِ اون زنو بستن

حتّی جرأت نمی کنه هیچ کس
روی بووم تو سنگ بندازه
همه دارایی تو روو بوومه
کی می تونه که چنگ بندازه؟

حلقه های طلا توو پاشونه
همسرت عقده ی طلا داره
لونه ی کفترات پوشید(ه) س
زن ِ تو راز ِ بر ملا داره

گیسشو می بـُری واسه قرضی
که گرف(ت) از برادرت، وحشی
نمی گی :همسرم حلالم کن!
:بگو این کفتراروو می بخشی

بچّه ی پـَین (پنج) ساله تُو دیدی
تووی خواب کارد ِ میوه می بینه
سـَرای کفتــرای عشــشــقیتو
می ذاره دونه دونه روو سینه

زنت هر روز ِ عمرشو داره
با دویستا هوو هدر می ده
کفتراتو با ساچمه ی چشماش
که بـِرَند و نـَیان پـَر می ده

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,498 | Posted: 2 Jun 2014 20:13


***زندگی بی پرده***


زنی با خشم و با چشمای افسرده
نگاشو زووم کرده رووی آیینه
سرش از سربلندی خسته می افته
سرش با سرنوشتش روو به پایینه

فلش بک می زنه به خاطراتی دوور
که هر شب توو دلش بی پرده می خندید
که دست ِ شوهر ِ جلاّد ِ آینده ش
تنش هــای تن اونــو نمی فهمیــد

به مرد ِ حجله ی خونییش دل می ده
به زخمای وجودش دس(ت) می ماله
به لمس این حقیقت گییج می خنده
توو حجله ش داخل ِ این پرده خوشحاله

ولی توو پرده ی بعدی صدای جییغ
توو گوش ِ پاره ی بی پرده می کوبه
جنین شوهر ِ حجله نشینش رُو
به میله های دوور ِ نرده می کوبه

کسی که هیچ چیز صورتش مثـّه
یه مرد ِ با وقار و با اصالت نیس(ت)
چشای منحرف با لوچی مهلک
که حتی تووی چشماشم عدالت نیس

دلش از زَهر اون روزا پر از زخمه
تووی این پرده نطفه ش شکل می گیره
به یاد بچّه ی آغوش بی جونش
خودش این دفه رووی تخت می میره

برای شوهری که سابقن مرده
تووی برگای تقدیر و سه جلد زن
براش این پرده طعم دیگه ای داره
غریبی، زهر ِ چشم و طعنه ی آهن

تنش زیر ِ کبودی رنگ می بازه
نحیف و دل شکسته زیر لب می گه:
(من از این خونه ی نامرد می ترسم
ببخشم کودکم درمونده م دیگه)

پزشک ِ گیج قانون اشک می ریزه
روو زخمای تن ِ معصوم و لرزونش
کبودی/ رد ّ ِ آتش/ بوسه ی سیگار
اسارت با شکنجه کرده داغونش

تووی این پرده، رووی تخت می بینه
که قلب ِ شوهرش مِـهر زنی می شه
سرش رُو با جنون ِ تازه ای با خشم
می کوبه توو شکست ِ خونی شیشه

تووی این پرده دردش پا به ما(ه) می شه
شناسنامه ش می گه این دوّمین درده
می ره توو لاک تنهاییش با هق هق
خودش می دونه دیگه بر نمیگرده

ولی این پرده ی آخر یه برگشته
به تصویر زنی که تووی آیینه س(ت)
سرش پایینه از اون انتخــاب پست
چه درد ناتمومی تووی اون سینه س
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,499 | Posted: 2 Jun 2014 20:17


چشاتو ببند و...


چشاتو ببند و به من دس بده
بیا خواب ِ شیرینمو پس بده
به آهنگ ِ شبهای بی خلوتم
طپش های تو سینه مو پس بده

می خوام این شبا روو تصـوّر کنم
که تووعشق ِ تو دست و پا می زنم
بازم توی خوابی که دیدی منو!
تو آغوش ِ تخت ِ تو جوون می کنم

چشاتو ببند و بخواب و بخوا(ه)
نگاهم به خواب ِ تو عادت کنه
توو سجاده ی چشم های خدا
لبم بوسه هاتو عبادت کنه

چشاتو ببند و منو با دلت
به آغوش ِ تبدار ِ رویا ببر
بذا(ر) این غریزه پناهم بشه
بذا(ر) دست ِ تو باشه نزدیک تر

بذا(ر) شونه هاتو نوازش کنم
زمانی که پشتی نداری رفیق
بذا(ر) مرهم ِ قلب ِ خونیت شم..
نشه تاولت زخم های عمیق

چشاتو ببند و به من دس بده
بیا خواب شیرینمو پس بده
به آهنگ ِ شبهای بی خلوتم
طپش های تو سینه مو پس بده

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #1,500 | Posted: 2 Jun 2014 20:17


**** بـایــد...****


اول از هرچی باید به قصّه ها بر گردیم
شایدم به آخر ِ پس کوچه ها بر گردیم
شایدم به چادر ِ مادر جون و عمّه قزی
شــایدم به بازیای بچـّـه ها برگردیم

باید از عمق ِ شکایتا بگیم/باید از گلای باغچه ها بگیم
که زیر ِ پای منو تو، لِه شدن/باید از سرای بی کلا(ه) بگیم

اول از هرچی باید نفس کشید با دل ِ خوش
باید از زندون غم بیرون پرید با دل ِ خوش
باید از حرفای تکراری و کهنه دوور بشیم
باید از بین ِ گلا امیدو چید با دل ِ خوش

باید از عمق ِ شکایتا بگیم/باید از گلای باغچه ها بگیم
که زیر ِ پای منو تو، لِه شدن/باید از سرای بی کلا(ه) بگیم

اول از هرچی باید توو سینه ها ترانه شد
بین ِ بچّه های کوچه مثه یه بهانه شد
واسه بال و پر شکسته های آواره ی شب
مثــّه تکیه گاه و آشیانه شد، سرانه شــد

باید از عمق ِ شکایتا بگیم/باید از گلای باغچه ها بگیم
که زیر ِ پای منو تو، لِه شدن/باید از سرای بی کلا(ه) بگیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 150 از 235:  « پیشین  1  ...  149  150  151  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا