خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 29 از 235:  « پیشین  1  ...  28  29  30  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #281 | Posted: 17 Jan 2014 09:16


مرد ِ خرداد


عید میشــــــــــه و باز رنگ سال ِ من
جــــــــو گندمـــــــــــــیه رنگ موهاته
گفتی چشــــــــــــــــای من قشنگه خب
اصلا روی چشــــــــــــــمای من جاته

با طاق ابروهات دلـــــــــــــــــم میره
جـــــــــــــــونم به برق توو نگات بنده
از عاقلی خــــــــــــــــــــــیری نمیبینم
دیوونه کن مــــــــــــــن رو با یه خنده

هــــــــــــــر بار توو دریای تنت باشم
بند بند شعــــــــــرم غرق عشق میشه
من مات چشـــــــــــماتم توو این بازی
حال و هــــــــــــــــــوای بودنت کیشه

آتیش ِ دســـــــــــــــتات جون پناه ِ من
وقتی تن ِ دســـــــــــــــــتای من سرده
حتی خیال داشـــــــــــــــــــتنت خوبه
وقتــــــــــــــــی که دنیام درده و درده

تســــــــــــــــــکین دردام خط ِ لبخندت
دنیای من ، ای مـــــــــــــــرد خردادی
تنها یه خــــــــــــــــواهش از خدا دارم
اشک چشـــــــــــــــــاتم از روی شادی
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #282 | Posted: 17 Jan 2014 09:18


بانوی شرجی ( تقدیم به فریبا رئیسی عزیز )


حرفـــــــــــات یعــــــــــنی لمسِ خورشیدو
یعنی نشــــــــــــســــــــــتن توو دلِ سرما
وقتی که میخـــــــــــندی هــــــــوا گرمه
فرقـــــــــی نداره! تیــــــــــر! یا دی ما(ه)!

شـــــــــــــاعر شـــــــدن با تو چقد خوبه
باید که احســـــــاســــــت رو قابش کرد
با خـــــــــــــوندنِ آهنگـــــی از شعرت
دنیام و راحـــــت میشــــــه خوابش کرد

"بانوی شـــــــــرجی!!...شاعرِ گرما!!
امــــــــــــــــــــواجِ دریا از تو لبریزه
مـــــــــــــــــــن تا ابد توو ساحلِ ذهنم
حک میشه شعرت:....(بی تو پاییزه)"

تقویم و میلادت عــــــــــــــــوض کرده
دی ماهو جزئی از بهار کــــــــــردی
تو اوجِ بارونو تگــــــــــــــــــــرگو با...
گرمای احســــــــــــــاست مهار کردی

ناقابله امّا قبولـــــــــــــــــــــــــــــش کن
توصیفِ تو با واژه ها ســــــــــــــــخته
تبریک میگـــــــــــــــــم من به دنیا که
با داشتنت هــــــــــــر لحظه خوشبخته
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #283 | Posted: 17 Jan 2014 09:20


من منهای تو


تعصــــــــــب نداری دیگــــه روی من
چقــــــــــــد این روزا با دل مـــــن بدی
تو کـــــه با نگاه یه مــــــــــرد به چشام
زمــــینو زمانو بهــــــــــــــــــم میزدی

توو لاک خـــــــــودت رفتیو بـــــی منی
نمــــــــــــونده دیگه توو رگات غیرتی
کی دنیامو چشـــــــــــــم زد بمیره خدا
که از تو نذاشت واســــــــه من هیبتی

بگو مـــــــــــرد من تکیه گاهم کجاس
چه آسون شدی موم توو دست هوس
میخواســـــــــتم که بیدار بشی و نشد
تلاش من آخر عبث شـــــــــــد عبث

تو گم کـردی عشقـو تووی این قمار
تو باختیو ایســـــــــــــتاده من خم شدم
تو ســــــوختیو با سوختنت توو خودم
شکســـــــــــــتم پیش چشم تو کم شدم

تعصــــــــــــب نداری دیگه روی من
غریبه شــــــــــــــــدم پیش چشمای تو
دیگه مــــــــــــوندت فرق نداره واسم
برو وقتی که مـــــــــــــن ندارم تورو
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #284 | Posted: 17 Jan 2014 09:22


دیوونه از دیوونه خوشش آید


شــــــــدی آفتاب پرست عشقم ؟؟
که هــــــــــــــــر ثانیه یک رنگی
یه روز میگی دوســـــــــم داری
یه روز بام ســخت تر از سنگی

نمیدونم که چــــــــــــی میخوای
چرا هــــــــــر بار توو یه حالی
یه روز باهــــــــــــــام بدی اما
یه روز عالـــــــــی تر از عالی

با دس پس میزنیم گــــــــــاهی
با پا پیش میکشــــــــــــــیم اما
یه وقتا پیشــــــــــــــمی هر آن
یه وقتام مـــــــــــی زاریم تنها

دیگــــــــــه هر لحظه من گیجم
قراره بام چطـــــــــــــور باشی
یه وقتا توو دلم ترســـــــــــــــه
که از دنده ی چـــــــــــپ پاشی

ولـــــــــــــــی عادت شده دیگه
مهــــــــم نیس هر چی بد میشی
اگـــــــــــــه امروز باهام سردی
به جاش فـــــــــــــردا یه آتیشی

یه جــــــــــــــور ِ بـــــد روانیتم
توام دیوونمــــــــــــــــــــی شاید
اخه میگــــــــــــــــن که دیوونه
از دیوونه خــــــــــــــــوشِش آید
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #285 | Posted: 17 Jan 2014 09:24


خیر ِ تورو میخوام


دنیایی که تووش غرقــی این روزا
معلومـــــه که عین لجـــــــن زاره
اونکه واســــــــت میمیره باور کن
واســـــــــــــه دریدنت سگ ِ هاره

باشـــه قبول پس میکشــــــــــم اما
این بار حواســـت رو کمی جم کن
میدونی که خیر ِ تورو میخـــــــوام
یه کـــــــــم فقط لج بازیتو کــم کن

اونی که باهاشــــی توو این روزا
تووی تنش مــــــــــوهای شیطونه
از روی لج بازیه با ایــــــــن زن
با اون نشـــو ، دیوونه ، هم خونه

این حرف من از رو حسادت نیس
اصلا منو بهتر تو میشــــــــــناسی
میدونی که خیر ِ تورو میخـــــــوام
لطفا نگیر تصمیم احســــــاسی

مــــــن گــُـــم میشــــم اما نباید تو
واســــــــــه نبود من بری با اون
میدونی که دنیای مـــــــــن بودی
دنیامـــــــو با دستاش نکن ویرون

میرم به شرطی که تو خوشبخت شی
با اون کســـــــــی که لایقت باشه
انقدری که من تا ابد هســـــــــــتم
باید یه عمــــــــری عاشقت باشه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #286 | Posted: 17 Jan 2014 09:24


لیگ ِ عشق


توو لیگ عاشــــــقا
ما صـــــدر جدولیم
از بین این همــــــه
عاشــــــق ما اولیم

آقای خاصــــــــمی
بدجــــور بهم میایم
با هــــــم مچیم اصن
ناجور همو میخوایم

شوتات همیشــه گل
پاســــــــات محبته
بد خلقیات همــــش
بر روی نیمـــکته

تاکتیک عشــــقمون
مُــــردن برای هم
تکــــنیک زیاده باز
واســـه عبور ِ غم

پـــیروزه بازی ایم
چونکـــه ما با همیم
توو بازی با غمـــا
ما صــدتا گل زدیم

توو لیگ عاشــــــقا
ما صـــــدر جدولیم
هر چی میخواد بشه
بازم مـــــــا اولیم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #287 | Posted: 17 Jan 2014 09:26


معتادتم


معتاد ِ عشق ِ تو شـــــــدم انگار
تووی رگام احساسو تزریق کن
خواســتی بری از زندگیم باشـه
اما مـــــــــنو از دنیا تفریق کن

با تو که باشـــــم شادو شنگولم
بی تو ولی توو مرز ِ سنکــوبم
یه بس از احساســـت بد تا کـه
ثابت کـــــــــنم با تو چقد خوبم

یه امشبو واســـــــم بشو سیگار
میخــــوام لبام روی لبات باشه
بی تو خمــــــــارم رو به پایانم
شـــــهد لبات شیره ی خشخاشه

لبهات کـــه رو لبهای من باشه
حتی اُور دوز کــــــردنم خوبه
باید بفهمی که واســــــــــم دنیا
با تو بهشـــــــــتو بی تو آشوبه

معتاد ِ عشـــــق ِ تو شدم انگار
پیشت که باشم واقعا نعشــــــم
کاشکی بمـــــــونی با دل ِ تنگم
بی تو یه بند توو حالت رعشم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #288 | Posted: 17 Jan 2014 10:03


نداشتم حالِ اثباتش


بزن زیر چهار پایه یه عمریه که من خســــــــــتـم
نمیخوام دیگه ثابت شه که این بار بی گناه هستم
بزن راحت بشم بسه تمومش کن نفس هامــــــــو
خودم میخـــــــــــــــــوام برم دیگه بِبُر از روزگار پامو
منو اعدام بکن این بار بی جـــــــــرم بی گناه بودن
همه دنیا واســــــــــــــــم تاره همه ی راها نابودن
دیگه نایی ندارم که بمــــــــــــــــونم تووی این دنیا
بزن زیر چهـــــــــــــــــــار پایه ببر من رو به این رویا
آخه رویای من مرگه نفس هام موجــــــی از درده
یه قرن مُرده احساســـــــــم یه عمریه تنم سرده
چقد این لحظه ها زیباس که من هم دیگه میمیرم
یه دنیا خســـــــــــــتم از دنیا جوونی با دلی پیرم
بزن زیر چهــــــــــــــــار پایه خلاصم کن تو از دردم
یه چند وقتیه که با عشــــــــق پی یه قبر میگردم
آخه اونکه دوســــــش دارم منو وادار به مُردن کرد
نمیخـــــواست کم بیاره اون دلش هوای بردن کرد
...
...
...
زدیو مـــــــــــــــــن دارم میرم ازین دنیا و از یادش
درسته بی گناه بودم نداشـــــــــتم حال ِ اثباتش.
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #289 | Posted: 17 Jan 2014 10:05


قلیوووووون


قلیونِ تو بازم براس هــــــــر شب
دنیات لبالـــــــــــــــــب دوده و دود
این زندگـــــــی نیس مرگ محضه
تو مُرده دنیا اومدی جونت کجا بود

دنیات ســــــــــــــیاه تر از ذغاله و
با طعــــــــــــــم درد قلیون میچاقی
خوب که ببینی تازه میفهمــــــــــی
مـــــُردی نفهمیدی هنوز داغــــــی

دنیا بــــــــــــــرای تـــــو مثه قبره
تابوتــــــــ و یه کفن کــــــــم داری
راه خلاصــــــــــی نیس ازین دنیا
تســــــــــــــخیر دردای بالاجباری

روحت که مُرد یعنـــی توام مُردی
وقتـــی نفــــس هات از رو اجباره
این زندگــــــــــــی مزه ش بده مثل
طعم یه لیوان مرگــــــــــ و ادراره

با دود قلیونت چه سرگــــــــــرمی
درداتو کمتر داری میفهمــــــــــی
نابود کــــــــــــن دنیاتو با این دود
نابود کرد تو رو با بی رحمــــــی
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #290 | Posted: 17 Jan 2014 10:07


زاویه ی مرگ


این روزا هر چی شـــعر میگم
مرگــــــه و مرگـــــــه قافیه ش
دنیامو میچــــــــــــــــــرخونمو
بازم همـــــــــــــــونه زاویه ش

دنیای این روزای مـــــــــــــن
از زاویه ی مــــــــــــــــرگ پُره
انقدر به بن بســـــــت میخورم
دل از خدا هم دلخــــــــــــوره

حال و هـــــــــوام لبریزه درد
واژه به واژه م قبر شـــــــــده
خسته شدم از زندگــــــــــــــی
لحظه به لحظه م صـــبر شده

فکر ِ یه مشت قرص توو سرم
یا تیغ تیز روو شارگــــــــــــم
یا خودکشــــــــــی با یه طناب
بسه بزار دیگــــــــــــــــه نگم

اصلا دیگه شعرم بســـــــــــه
کارم شده القاء ِ غــــــــــــــــم
نقطـــــــــــــه ی پایان میزارم
میخوام دیگه شـــــــــعرم نگم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 29 از 235:  « پیشین  1  ...  28  29  30  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا