خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 52 از 235:  « پیشین  1  ...  51  52  53  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #511 | Posted: 30 Jan 2014 15:33


جات خالیه


زُل میـزنم هـر شب، به تخت ِ خالیمون
نــگـاه ِ محـجـوب و گُلای قـالیمــــــون
به قاب ِ عکسی که ، تورو نداره تـوش
بـه یاد حرفایی ، که تــو ندادی گــوش
غـرور تــــو بــازم ، از عشقمون رد شد
چیزی شبیه بغض، توی گلوم سد شد
بـــــــاور نمی کـردم ، راحـت بـری بازم
هم بغض بـارون شه ، صدای هرسازم
پیـراهنت ، عکسـات ، لبخند ِ توو قابت
این باورش سختــه ، اما شـدم خامت
زُل میزنم هرشب ، به سقف این خونه
تاریک و سرده جام ، اما کی میدونه ؟!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #512 | Posted: 30 Jan 2014 15:39


حس ِ زندگی


یـه حسـی بیـن مـــا بــوده
نگــــو اینــــو نمـی فهمــی
نگــــو عـاشق نبــودم مـن
تو بی انـــدازه بیرحمــــــی
اگـــه دلتـنـگـی ِ اسمــش
کـــه بــا یـاد ِ تــــو زنـجیـره
تمــوم حس ِ من بی تــــو
فقــــــط تنـهــا و درگـیــــره
یـه کاری کـن کـه حرفـامون
بـه سمـت ِ عشـق بـرگرده
یـه حسـی بیـن مـــا بــوده
کـه حـالا خیـلـی یــخ کـرده
یـه کاری کن دلت تنگ شه
واسه حرفـــای معمـــولی
واسه حس ِ حسـودیمـون
که یکّی غیر ِ من داری !!!
واسـه، بـاشه، عـزیـزم هـا
واسه، هــرچی بگی، باشه
همین حس ِ قشنـگ ِ مـا
می تــونه زنـدگی بـاشـه . . .
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #513 | Posted: 30 Jan 2014 15:45


حواست هست


من و رؤیــات سـرگـرمیم
تمــوم لحظـــه هـــامـونـو
با لبخند تــو ســر کردیـم
تو انگاری حواست نیــس
دلم بی تاب و مجنونـــــه
همین اشکای گرمش رو
بــه حرفــای تـــو مدیونـه
تـــو انـگاری نمـــی دونی
عــزیــز بــودی فـــراوونــو
نگـاهـت مال مــن بـــوده
قسم خوردی تــوو بارونـو
تـــو انـگاری نمــی دونـی
داری دل می کنی از من
ولی آخه تـــو می سوزی
همــه روزای بعـد َ ز مــن
تـو انـگاری حواست نیس
منــــــــم یــــک آرزو دارم
یـــه حلقـه تـوی دستاته
کـــه بــا اون گفتگـو دارم
نه می خوام دلخوری باشه
نه جنگی که توو چشمـاته
فقـط ، واکن چشـاتو تــا
ببینـــی لیــلــی ِ پـاتـــه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #514 | Posted: 30 Jan 2014 15:46


بــرو . .


تو غیـره من آخه هیچوخ
نگفتــی ، یکـــی و داری
نگفتی کـــه روی لبهاش
گلای بــوســه می کاری
دارم عکسـاتــو می بینم
دلم با غصـــه هم مـــرزه
دیگه حتی قسم هـــاتم
به این مونـدن، نمی ارزه
تــو می ری و بـرای مــن
دیگه هرگز بهاری نیــس
برو مُردی توو احساسم
به حرفات اعتباری نیس

حالا کــه اسیــــر فردائــی برو
حالا کــه بدونِ من، مــائی برو
حالا کـه عاشق ِ عاشقی برو
اگــه کـه صـادق ِ صـادقی برو
حالا کــه اسیــــر فردائــی برو
حالا کــه بدونِ من، مــائی برو
حالا کـه عاشق ِ عاشقی برو
اگــه کـه صـادق ِ صـادقی برو
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #515 | Posted: 30 Jan 2014 15:48


من عاشقِت هستم


من عــاشقت هستـم
چشمات که می دونه
وقتـی غــزل می گــم
بــا من کـــه می خونه
مـن عـــاشقت هستم
بــه تــو، چه دل بستـم
بـا مــن نبــاشــی تــــو
مـــن تـــوی بن بستــم
من عـــاشقت هستــم
بـــا مـــن مـــــــدارا کـن
ایـــن قلــــــب غمگینـــو
خــــــــودت مــــداوا کن
من عـــاشقت هستـم
آرومـــــــــم انگـــــــاری
بـــا اینکـــه هُـشیــارم
خوابــــــم تـــوو بیداری
من عــاشقت هستـم
مـــن از تــــو لبــریـــزم
از بوســــه ی لبهـــات
ســـریـــزه ســـریــــزم
من عــاشقت هستـم
چشمــای تــو دنیـاس
مــرد منــی عشقــــم
دنیـــای مـن زیبـــــاس
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #516 | Posted: 30 Jan 2014 15:54


نباشی


نبــاشی که غــزل ، زیبـا نمیشـه
کویــر خشـکِ دل، دریـــا نمیشــه
نباـــشی خواب و رؤیا پوچ میشــه
دیگــه رفتــن ، شبیه ِ کوچ میشـه
نبـــاشی مثنــوی که خوندنی نیس
ملودی روی نُـت، که موندنی نیــس
نبـــاشی از خـــودم بیـــزار میشــم
شبیـــه ِ ســایـــه ی دیـــوار میشـم
نباشی خب دل ِ من تنـــگ میشــه
تمـــوم ِ زندگیــــم بیــــرنگ میشـــه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #517 | Posted: 30 Jan 2014 15:55


" انکار "


تــوو آغـوش کی بیـــداری؟
کــه چشمـامم نخـوابیـده !
تــو داری ماه ِ کی میشی؟
کــه خــورشیــدم نتابیـده !
یــه جوری گیجه احساسم
کـــه درگیـر نگاهـت نیـــس
چش ِ این دختــر غمگیـــن
دیگه خیره به راهــت نیس
هیــاهو می کنــه قـلـبـش
ولــــــی با غصه درگیــره
میخـواد منکــر بشـه امــا
بــــری از غصه میمیــــره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #518 | Posted: 30 Jan 2014 15:56


" خواهش "


دوسِت دارم گل ِ نازم یکم حرفامو بـاور کن
واسه احساس ِ بی پروام بیا قلبت رو داور کن
نگو می ترسی عشق ِ من که جای هردومون مستم
قسم به حرمت ِ چشمات که تا آخر باهات هستم
به جای هردومون عاشق به جای هردو دیوونم
آره تو باورت هستم من اینو خوب می دونم
تو سهم ِ قلب من هستی یکم با من مدارا کن
فقط دیگه نگو می ری یه راه دیگه پیدا کن
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #519 | Posted: 30 Jan 2014 15:57


غربت ِ بغض


یه غریبه توو نگاهِت این منم که چشم به راهِت
دسِ تو ، تو دستِ گرمش نَشینه غم ، سرِ راهِت
نداری یکم صداقت برو عشق ِ بی لیاقت
الهی بِری همیشه الهی کم بشه سایَت
تو مثه یه برگِ خشکی توو بهارِ شاعرانَم
دیگه از تو دل بُریدم ابریه بغضِ ترانَم
زیرِ رگبارِ دروغات منو خم کردی شکستی
به یادِ اشکای سردم دیگه اصلا نَشِکَستی
منو بی خوابی و غربت یه دلِ خسته و پرخون
منو بغضای صمیمی فکرای گیجِ پریشون
من درختِ خشک و زردم تو ، بهاری ، سبز و تازه
منو خلوت و یه سیگار اینا بغضایِ یه سازه
با یه اندوهی که حالا قدّه یه دنیا می ارزه
ببینم اون دل سنگت باز واسه کسی می لرزه؟
منم و حرفای مَردم با یه زخم کهنه ء خیس
دیگه طاقت نمی یارم نگو می رم ، دیگه نَنویس
حالا جایِ من می بوسه یه غریبه تنِ سردِت
توو خیالمم شکستی وقتی اون می کنه لمسِت
حرمتِ هیچی رو اصلا تو دیگه نِگَه نداشتی
رفتی و دور از چشِ من با همه سلام و آشتی
یه آغوش تازه پیدا شد واسه رسوائیِ شبهات
منه ساده فِک می کردم واسه من تب کرده لبهات
برو مُردی توو احساسم تنت بویِ هوس می ده
دیگه حتی خیالم هم از همآغوشی باهات سیره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #520 | Posted: 30 Jan 2014 15:59


خوشبختی نزدیکه


خیالم راحته با تو
چقد آروم و بی دردم
چقد خوشحالم از اینکه
توو چشمای تو می خندم
خیالم راحته عشقم
تو احساس ِ منو می خوای
شریک ِ قلب ِ من هستی
نفسهای منو می خوای
چقد زیبا و رؤیایی
تو اینجا، پیش ِ من هستی
با لبخندِ تو آروم
چه خوبه دل به من بستی
داره می لرزه قلبِ من
چقد این شور ، شیرینه
تو مجنون ِ دلم هستی
شدیم یک عشق ِ دیرینه
بیا با من توو آغوشم
دلم ، تنها تو رو میخواد
به جون ِ هردومون عشقم
که تا آخر می مونم پاد
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 52 از 235:  « پیشین  1  ...  51  52  53  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا