خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 58 از 235:  « پیشین  1  ...  57  58  59  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #571 | Posted: 4 Feb 2014 16:23


عشق بی رحم نیست


به جایِ خودِت که دیگـــه نیستی/به پای خیالت باید پیرشــــــــــــم
به تنهایـی عادت نکــــردم ببین/دیگـــــــه وقتشه از خودم سیر شم
میگفتـی میترسی ازم دور شی/ولی دیدی تـونِستی بی باک شی
نه من مرد روزایِ تنهایی ام/نه تواونکه از خاطِــــــــــرم پـــــاک شی

میدونستــی کــــه زندگیِــــه منــــــــی
که با هر نفــــس اسمتـــــــــــو میبرم
میتونم به عشقِت بمیـــرم ولـــــــــــی
نمیتونـــــــــــم از از زندگیـــــم بگذرم

نباید بزاری که این فاصله/میونِ مــن و تو یه دیـــــــــــــــــوار شه
زمین و زمون و به هم میزنم/تا دیـــــــــــــوارِ این دوری آوار شه
خودت خوب میدونی حقِ دلی/که دیوونتـــــــه این همه زخم نیست
به درده خودم سوختن کافیـــــه/نشونـــــــم بده عشق بی رحم نیست

میدونستــی کــــه زندگیِــــه منــــــــی
که با هر نفــــس اسمتـــــــــــو میبرم
میتونم به عشقِت بمیـــرم ولـــــــــــی
نمیتونـــــــــــم از از زندگیـــــم بگذرم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #572 | Posted: 4 Feb 2014 16:26


چند ساعت قبل از مرگ...


تلـــخ تر از طعمِ بــــــده دوری/ طعــــــمِ وابستگی به دیــــــروزه
حلــــــقِ دلتنگیات دایـــــــــم با/ ســــــُربِ داغِ خاطـــــره میسوزه
حـــــال و روزِت مساعده مرگه /درک و عقلت با عشــــق درگیره
فکرو ذکــــرت همیشه مشغوله / بغـض داری،گـــریه ت نمیگیره
مگه مُردن...چیزی به جز اینه
که هنــــوزم ..دلت با اون باشه
که هنوزم ..براش بمیــــــری و
ولی اون...پیش دیگرون باشه؟؟
راس میگن ...اونا که میگفـــتـن
وقتی دنیــــا ...رو دوره تکراره
زندگی ...اتفاق oـوبی نیست
زنده بودن....یه جوراجبــــــاره
مثـــلِ پروانه ای که تـــــو دامِه/ عنکـــــبوتِ سیاه افــــــــــــــتاده
مثلِ بچه آهـــــویِ تنهــــــایی / کــه سه شــب تویِ چـــاه افتاده
دوس داری بمیـــری وقبلــــش / پیش مرگِ خودِت،خودِت میشی
قبل از اون لحظه ای که جون میدی/ چند ساعت اســـیرِ تشویشی
مگه مُردن...چیزی به جز اینه
که هنــــوزم ..دلت با اون باشه
که هنوزم ..براش بمیــــــری و
ولی اون...پیش دیگرون باشه؟؟
راس میگن ...اونا که میگفـــتـن
وقتی دنیــــا ...رو دوره تکراره
زندگی ...اتفاق خــــــوبی نیست
زنده بودن....یه جور اجبــــــاره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #573 | Posted: 4 Feb 2014 16:29


خُـــــــــــداحــافِظی..


کدوم امتحـــــانی؟کدوم سرنوشتـــــــی؟؟
خودِت خسته ای پس،نــــزار پـایِ تقدیر....
چه پایانِ شـــــومی ،چه تصویرِ تلــــخی
جُدایی،تـــواین لحظه های ِنفَس گـــــیــر....
به جایی رِسیدم ،که باالتمــــــــِــــاسَــــم
نمیشــه مسیــرِ عبــــــــــــــور و ببنــدم
که بــــــینِ دوتا هِق هِـــــقِ بعدِ ُبغضـــم
بایـــــد خیلــی آروم به دَردَم بخنــــــدم....

خُداحافِظــــــــــــی با تو آغــــازِ مرگه
خُدا حافِظـــــــــــــی با تو پایــانِ راهـه
خُداحافِظـــــــی با تــو یه مُشتِ سنگیـن
با دستایِ ذنیا تــــــــــــویِ گیــــج گاهه...
خُداحافظـــــــــــــــــی میکنم تا بدونــی
اُمیدی به اینکه بمـــــــــونی نــــــــدارَم
تومیـــــری و من،اینقــَــد حالم خــَرابه
خـــــودم روبه دستِ خُــــدا میسِپارم!!

خداحــــافظ ای بهتــــــرین تا همیشــــــه
منــــم راهیِ جــــــــاده یِ آسمـــــــونــم....
خداحافظیمو ببــــــر با خــــــــــودت من
سلامِ تـــــــو رو به خــُــــدا میـــــرسونم....
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #574 | Posted: 4 Feb 2014 16:34


شـــبِ مـــــــَـرگ.....


نِمیدونم اون شب،چِرا بی هــــَـــوا/قدم هــــایِ ما ناهماهنگ شـــُـــد؟؟
نِشَستم کــــَمــــــی خستِگی دَر کنم/تو با جادِّه رفتی،دلم تنــــــگ شد
بافریاد گفتم بِمـــون تا بیـــــــــــــــام/صِدات میزَدَم،حنجَرَم پـــــــــاره شد
خودتـو به اون را(ه) زدی نشنــــــوی/به این سادگـــی عشـق بیچاره شـد....

شبِ،آخــره ما،چقد تلـــــــخ بود...
مگـــه،میشه از،خاطِرَم پاک شه؟
شبِ،رفتنِ تـــو،شبِ مــــرگ بود...
مگه،میشه این،خاطره خاک شه؟؟
جُلُو،چِشمَم هر لحظه کــَم میشُدی
خُدا،شاهِدِه،،طاقتَم تاب شـــــــــــد
همــــون شب با اِعجــازِ اشکایِ من...
تمومِــــه تنــــه جــادِّه گـِــرداب شد!!!

چِقـَد سخته همـــــراهِتو گُم کُنـی/چقد گُم شدن تو سیاهی بـــَـــدِه
یا وقتی،که داری،صِــــداش میزنی/صِداتو بفهمه جـوابی نـــــــَـــــدِه!!
از اون بدتراینه ببینی کســــــــــی/کـــه عُمری کنارِت نفس میزنـــــه
پِیِ فُرصَتی بوده ترکِــــــت کُنه/شبِ مرگِ تــــو داره دَس میزنـــــــــه!!

شبِ،آخــره ما،چقد تلـــــــخ بود...
مگـــه،میشه از،خاطِرَم پاک شه؟
شبِ،رفتنِ تـــو،شبِ مــــرگ بود...
مگه،میشه این،خاطره خاک شه؟؟
جُلُو،چِشمَم هر لحظه کــَم میشُدی
خُدا،شاهِدِه،،طاقتَم تاب شـــــــــــد
همــــون شب با اِعجــازِ اشکایِ من...
تمومِــــه تنــــه جــادِّه گـِــرداب شد!!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #575 | Posted: 4 Feb 2014 16:36


ناســــــازِگــــار...


ناســــــازِگــــارم با خــودم/حــــرفــــی نـــدارم باکسی!
روزوشبِ مــن ایـــــن شُده/دلــــــــواپسی دلـــــــواپسی...
دلـــم میخــــــواد زُل بزنم/بِهِش؛بِگـــــم بــا چشمِ خیس
من عاشِقـَــم امّــا چــِـرا/سهمه من از تو،عشــــق نیس!

بِهــش بگـــــم از......وقتی که سردِه..
حتّی واسه یه شب خوابِ راحت ندارم.....
این زندگی نیست.....همش عذابه...
تموم کن این عذاب و من طاقت ندارم

کی گفته اینکه پیشمــــــــه/از دردِ دوری بِهــــــَـــــتره!
درد،اینه با مــــــــن بودنش/حوصلَه شو سر بِبـــَــــــره
یعنـــی قـــــراره آخــــــــره/راهــــی که میره چی بشه؟
اونــــی کـــه دُنیــــــایِ منه/دوس داره مــــالِ کـی بشه؟

گلایه هایِ...........زیادی دارم..
آخ اِی خُدا ببین دلِ من چی کشــــــیده
با این همه باز.....آروم نمیشم..
گَمون کنم حتـــــــــــّـی خُدا ازم بریـــده!!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #576 | Posted: 4 Feb 2014 16:37


وصیّـــــتِ عــاشقـــانه...


دوسِت دارَمــو رفتنم دستِ من نیست
گرفتـارِ مرگـَـم که بیرَحــــم و ســـَـردِه
یه وقـتــایی آدم دِلِش گیره امـــــّــــــا...
خُداحــافِظــــی میکُنــه،بر نگــــــَــــــردِه
مُسافِر شُــدَم عــازِمِ راهـــــــــی دورم..
مثِ من تو دنیــا هیــچ آواره ای نیست
گــرفتارِ مرگـَـــم گلومـــــــــو گرفتـــــــه...
با اینکه نمیخوام بِرَم چــــاره ای نیست

یه قولـــی بـده ،قلبــــم آروم بگیــــــره/تو این لحظه ها از، سکـــــوتِ تو سیرم
منو با صِدات راهــــــیِ این سفـــَر کن/یه قولــــــی بده قبـــــــل از اینکه بمیرم...
با اینکــه فرامـــــوشی از خاطــِــــراتــَم/واســـــه مُردَمـَـــم بــدتر از هر عـــَـذابِ
خیـــــال کُن نبودَم ولــی از تـــــَــــهِ دل/دُعــــــا کـُـن کــه مردِ تو راحت بخـــوابه...

دوسِت دارَمــو رفتنم دستِ من نیست
گرفتـارِ مرگـَـم که بیرَحــــم و ســـَـردِه
یه وقـتــایی آدم دِلِش گیره امـــــّــــــا...
خُداحــافِظــــی میکُنــه،بر نگــــــَــــــردِه
مُسافِر شُــدَم عــازِمِ راهـــــــــی دورم..
مثِ من تو دنیــا هیــچ آواره ای نیست
گــرفتارِ مرگـَـــم گلومـــــــــو گرفتـــــــه...
با اینکه نمیخوام بِرَم چــــاره ای نیست
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #577 | Posted: 4 Feb 2014 16:40


میشه عاشقِت شـــد


تو با دیگــــرون و ،من و دل یه گوشــــه
نشستیم و غرقِ تماشا شِکستیــــــم
تو با دیگـــــرون و ،من و دل هَنــــــــوزم
تورو از همیـــن فاصلــــِـــــــه میپرَستیم
تو با دیگـــــرون و ،من و دل اَسیریـــــــم
حالا دنیا جایـــــی واسه گریَمــون شـــد
تو با دیگـــــــــرون و ،من واین دلِ تنــــگ
از هرچی که ترسیده بودیــم هَمــون شد

اَزَم دوری امّـــــــــا ...از ایــــــن راهِ دورم....میشه عـــــاشقت شد
تو اینقد عـــَــزیزی ...که از تویِ گــــورم.....میشه عـــــاشقت شد
تواوجِ گرفتــــــــاریِ روزگــــــــــارم....میشــــــــه عاشـــــــقت شد
به اسمِت قسم من..به این شک ندارم.......میشه عاشــقت شد

یه کاری بُکن ،وقتِ مرگـــَـــــم رسیده
فقط چــــــــــن نفس مونده آروم بگیرم
بیا دعوتــَـــم کُــن ،به یه لحــظه آغوش
میخـوام تویِ آغوشِ دریا بمیـــــــــــرم
تو خیلـــی برایِ ،من و دل عــــــــزیزی
چی میشد که ماهَم مثِ دیگـرون شیم؟
قفس جایِ خوبی،واسه پَر زدن نیست
چی میشد ماهَم صاحِبِ آسمون شیـم؟

اَزَم دوری امّـــــــــا ...از ایــــــن راهِ دورم....میشه عـــــاشقت شد
تو اینقد عـــَــزیزی ...که از تویِ گــــورم.....میشه عـــــاشقت شد
تواوجِ گرفتــــــــاریِ روزگــــــــــارم....میشــــــــه عاشـــــــقت شد
به اسمِت قسم من..به این شک ندارم.......میشه عاشــقت شد...
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #578 | Posted: 4 Feb 2014 16:44


بهترین شبِ دنیا...


شبِ گریه هـــــایِ منه عاشقه" بیا گریه هــــایِ منـــــــــو گوش کن"
چِقَد خلـــــــــــــوَتم با تو رویاییه، بِزَن آخَرین شمع و خـــــــاموش کن
بزن آخـــــَـرین شمع و خامــــــوش کن، حالا که جهـــــانِ دلم روشنه
دیگــه احتیاجی به فانـوس نیست ،زمانی که خورشیـــــــــــــد پیش ِمنه

من امشب پر ازحسِ دوس داشتنَم
برایِ کسـی کــه همه جونمــــــــه
چقد اتفاقِ قشنگـــــــــــــــــی شُده
که اِمشــب خُدا اینجا مهمونمــــــه

نفس تو نفس با تو ازگریه هام دارم گونه هامونـــــــــــــــــو تَر میکنم
به آتیـــــشِ عشـقه تو تن دادمـــو خـودم رو اَزَت شُعله وَر میـــــکنم
هــوایِ منه خسته رو داشته باش بَرام زوده از زندگی سیر شـــــــــم
یه جـوری به تو زُل زدم تا ابَد گِرِفتـــــــارِ این قـــــاب و تصویر شم

من امشب پر ازحسِ دوس داشتنم
برایِ کسـی کــه همه جونمــــــــه
چقد اتفاقِ قشنگـــــــــــــــــی شده
که امشــب خدا اینجا مهمونمــــــه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #579 | Posted: 4 Feb 2014 16:46


دلِ مــــادر لرزید


بندِ پوتیــنوبست ،کولـــــه یِ خاکیشو ، رویِ دوشِش انداخت
آسِمون یادش هست؛ مـاه،پیشونیشو؛بوسه زد،خاطــره ساخت
تو بَغـَل گِرفتِشو،آیـَتُ الکُرسـی خـــوند،دور شــــد با لبخنـــد
از لباسِش بویِ ،گُــــــل میومدازتو ،خونه بــویِ اِسفنــــــــــد
آسمون یادش هست،پیشِ چشمـایِ مــاه،کوچـه مهتابی شُد
مـــاه یادش مونده،نصفه شب بود ولـــی،آسمـون آبــــــی شُد

یه مســـافر،میــرفت،یه مســافر میموند!!ولـی قلبــــش رو داد
اشکـاش آروم آروم،از رویِ پلکــاش تو،کــــاســــه یِ آب افتاد
کاسه یِ آب از تو،دستِ مهتاب افتاد،کوچــــــه بارون میخورد
یه مسافـِـر میرفــت،تویِ کولَه ش قلبه ،مـــــادرش رو میبــُرد

لحظــــه یِ غریبیه دل کنــــــدن
پاره یِ جون و بدی آســـون نیست
خُدا خوب میدونه اون ساعت هیچ
دلـی مثلِ دلِ مادر خــــــون نیست

چند ماهی که گذشت،قاصِـــــــدی اومد از،سرزمینِ خورشید
قـــابِ عکسِ گــــُـل از،رویِ دیـــوار اُفتاد،دلِ مــــادر لرزید
قاصِدک با گـــــــریه،غرقِ خون پس اُورد،کوله یِ خاکیشـــو
مادرِش با لبخند،سجده کرد گفت:خـــُــــدا،دادمِش راضی شو

لحظــــه یِ غریبیه دل کنــــــدن
پاره یِ جون و بدی آســـون نیست
خُدا خوب میدونه اون ساعت هیچ
دلـی مثلِ دلِ مادر خــــــون نیست
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #580 | Posted: 4 Feb 2014 16:51


شـــــومینه یِ خاموش


نیمـه شبه روزِ،اولِ دی بـــــــــــــــــــــــودو،کنارِ هم بودیم،کنارِ شومینه
نم نم بارون شُـــد،سرتـــو رو شونـَـه م،گذاشتی و گفتی:،امشب چه غمگینه
اشاره کردی به،بخارِ رو شیشه،پا شدی و رفتی،نوشتــــــــــی میخوامِت
شیشه رو نم برداشت،خونه رو غم برداشت،یهو دیدم داره،میلــــرزه اندامِت
پاشدم از جامو،پیشِ تو وایسادم،دستمو رو شونـَه ت،گذاشتمو گفتــــــــم:
همین که لرزیدی،یه لحظه حــــس کردم،یه روزی تــــــــو دامِ،جُدایی میفتم

جُدا شـــــدن مرگِ
آرزوهامونه
جدا شدن از تو
افتادن از کوهه
جدا شدن مثلِ
اشکِ چشِ شاعر
روجسدِ سرده
یه شعرِ بی روحه

هر دو میترسیــدیم،از هم میپُرسیدیم،یعنـی یه روزی این،قصه تموم میشه؟
چشمِ تو بارونو،حونه زمستـــون شد،برگشتمو دیــدم،شومینه خاموشــــــه

گفتـم نترس از این
شومینه یِ خاموش
حـــــــــرارَتِت دادم
آغــــوش تـو آغـــوش
هر کاری کردم تا
نلــــرزه اندامــِــت
گفتم نمیــــدونی
چقــــدر میخـــــوامت
.
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 58 از 235:  « پیشین  1  ...  57  58  59  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا