خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 61 از 235:  « پیشین  1  ...  60  61  62  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #601 | Posted: 4 Feb 2014 20:42


بازم خدا رو شکر،،حسه تــــــــرانه هست


امشب کـــنا رِمـــن،جایِ تــو خــــالیه
خیــــالِ تو هنــــوز،نرفتــــــه از سرم
امشـب دوباره اشـــک، میغلطه میچکه
از رویِ گـونه هــام،روبــــرگِ دفترم
هــــر واژه بغــضیه، کـــه با نوشـتنش
همـراهِ اون منم، بغضمــــــو میشکنم
پس کی تموم میشن،روزایِ بی کسیم؟
تا کــی با عکسایِ، تو دردو دل کنم؟؟

بازم سکوتِ شب، با من یه کاری کرد
تا پاشمــــــو برات، دیوونگــــی کنم
ایــن زندگـــی نشد، دوریَُ و انتـــظار
تا کــی با این دوتا، غـم زندگی کنم؟
از روزِ رفتـنــت، تا ایــن شــبِ بــلند
حرفامو تو خـودم، ریختم دلم شکست
تو این همه سکوت، بازم خُدا رو شکر
دَستـــه نوشتنـو، حِســـه ترانه هست

بــــــازم بخـاطرت، تـــرانه گــفتم و
چِشامـو بستمـــــو،سمتِ تو پـَــر زدم
هــــر بیت و مصرعـو، صدبار خوندمـو
هر بار سوختــــــــــمو، جزَِ جگر زدم
این عادلانه نیست ،هر شب غمت بیاد
امـــا خودتورو، حتــــی یه شب ندید
گفتی یه روز میام،اما عـــــــزیـــزِ من
تـــورو نمیشه داشــت با وعده ووعید
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #602 | Posted: 4 Feb 2014 21:27


رقـــــصِ دورِ جهنـم


دوتا چشـمِ خیســو یه قلبِ شکستم،یه روحِ خـرابــویه تــرسِ مَهــیبم
یه رُمانِ غمگیــــــن تر از بینــــوایان،یه مجمـــــوعه از حالتایِ غریبم
رویِ شاخه هایِ سکوتم نشستم،کــَـلاغــَــم صدامو کسی دوس نداره
یه کولــــی که آوارگیشــــــو گرفته، رویِ کولشو میــره با کفشِ پاره
یه ســـربازِ پیـرم تو جنگِ صلیبی که دنبــــالِ راهـــــی برایِ فـــراره
داره میگذره از خُــــدایِ دروغـِش،دو تا پــــایِ ایمانشو جـــــا میزاره
اسیـــــــرِ یه بیماریِ لا عـَــــــلاجم،یه تومورِ بدخیمِ مغـــزی که داره
منــــو میکِشه سمتِ مرگـــــو مُــداوِم،شــــــبِ اولِ قبرو یادم مــیاره
جَنینم که اشکاشو هیچ کس نفهمید،تو جُغرافیایی که بویِ کفن داشت
یه بچم که عشقو بهش یاد ندادن،تو فِکرِش خُدا تنها دستِ بِزَن داشت
توچشمِ رفیقــــــا خُرافه پرستــــم،مقدَس مَــــآبـــــم،مثِ یه تُفاله ام
تو فکرِ خودم حاصلِ یه گُـــناهـــــــَم،یه نوزادِ نارَس تو سطلِ زباله ام
پـــُرَم از یـه مُش فکـرِ پوچِ مزخرَف،کثافت نشسته رو سنگِ شُعــورم
یه اسبِ نجیبم تو اصطبلِ خوکـا،که هر لحظه کم میشه عُمـــرِ غُرورم
درختم که ریشَش تو قَلــبِ کویره،یه تُنگِ شکستَم یه ماهیــه مُـــرده
تو دنیــایِ تنهایــی و تـرســو ونِفـرت،یه مــَردم که مَردیشو بالا اُورده
چقـ«ــد خستم از رقصِ دورِ جهنـم،با آدم خــــــورایِ بَـــدِ این جزیره
دلــــم یه عذابِ الهی میخــــواد کـــه،بیاد جـونِ این زندگـی رو بگیره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #603 | Posted: 4 Feb 2014 21:32


صـــــــــــــدام بزن


بخاطــــرِاین عاشقــــم ،که از خــــــودِت پُـــــرَم کنی
باحسِ خوبِ داشتنــــت ،همـــــیشه دَم خـورَم کنی
به دنیـــــا دستِ رد زدم،که مقصــدم بشـــی و بـس
که فاصلـــه م رو کم کنم،قـــــدم قــــدم،نفس نفس
صــدام بزن بخـــــاطرِه ،دلــی که غــــــرقِ خواهشه
تــو راهـتو عوض نکـــن ،تــا مقصــــدم عـــوض نشه
***
صــدام بــزن که با صـدات ،دوباره زیــــر و رو بـــــشم
دوبــــاره جون بگیرمو،با دنیا رو بـــه رو بشـــــــــــــم
یه جایی میرسم به تـــــــــو،که اوجِ قِصه مون بــشه
که هر خیالــی بافتــــم از،این عاشقی همون بـشه
یه جـوری میرسم به تـــــو،که لایـــــقِ خودَم بشـی
هـــم از خودِت پُرَم کنـــــی،هم عاشِقِ خودم بشی
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #604 | Posted: 4 Feb 2014 21:52


مصیــــــبت


مصیبـــت ،یعنـــی جایی رو زمینو،به سمتِ آسمون راهی نداری
غریب کُشِت کنن ,وقتی بفهمن،کسیو واسه خون خواهی نداری
خودیــــا، پیشِ تو مغـــرورن اما،پیشِ غریبه خیلی،سر به زیرن
وجودتـــــو نبینن ،وقتـــــــی مُردی،بیان و ،زیرِ تابوت و بگیرن
واسِ هیــچ کسی هیچی کم نزاری ،ولی بازم بگن کاری نکردی
دلـــت خون باشه اما قول دادی،که از این خوب بودن برنگردی

یکــــی تو چنــگِ این زمونه خونش،داره میپچکه رو کاغذِ کاهی
همه میخــــوان عذابشـــو ببینن،به جرمِ چی؟به جرمِ بی گناهی
دلــــش خیـلــی گـرفته مُرد از غم،آهـای مَردُم یکی زیرِ فشاره
همیشه عـــاشقونه گفته امـــــا،گلـــــویِ این ترانه ش زخم داره

مصیـبت یعنـــی وقتــی داره کم کم،تمومِ زندگیت از دست میره
عزیــزاتم سراغتـــــو نگیرن،یاوقتـــــی میرسن که خیلی دیره
تمــومِ دلخـــوریاتو بزاری،رویِ دوشی که خیلی وقته خسته اس
مصیبت یعنـــی شوقِ کوچ داری،ولی پرایِ پروازت شکسته اس
خودتو باخته باشــی و تو دستـِت،دیگه چیزی واسه باختن نداری
خـــــدا هم به تو امیــــدی ند اره،تو به یه معجــــزه امیــدواری

یکــــی تو چنــگِ این زمونه خونش،داره میپچکه رو کاغذِ کاهی
همه میخــــوان عذابشـــو ببینن،به جرمِ چی؟به جرمِ بی گناهی
دلــــش خیـلــی گـرفته مُرد از غم،آهـای مَردُم یکی زیرِ فشاره
همیشه عـــاشقونه گفته امـــــا،گلـــــویِ این ترانه ش زخم داره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #605 | Posted: 4 Feb 2014 21:57


خیـــــــانت


چی باعث شده،سرد و سنگین بشی؟چی ذوقِت رو نسبت به من کور کرد؟
با خوب و بد تو کنـــــار اومــــــــــدم،تو رو این فداکـــــاری، مغرورکرد
اگــــه جایی از دستـــم عاصی شدی،یا نازُک تر از گــــُل شنیدی،بگـــــو
حـــالا که تمـــوم شد،ولــی حقمــــه،بدونــــم چـــــرا،نااُمیــــدی؟بگـــو
تلاشـم واســـه موندنــت بیخــــوده،تو تصمیمِت از تو چشـــــات، روشنه
جوابـــی نمیـــــدی و این حــــــالتــِت،سکـــــوتِ غریــــــبِ دمِ رفتـــنه

نباید میذاشتــی که وابستـــه شـم، نمیتــونی اینجــــوری ترکـــــــم کنی
نبـــــاید میذاشتـــــم ازم خسته شــی، نمیتونــــــــی این دردمو کم کنی

بـــرو اتفاقــــی نیفتـــــــــــاده تو،میتـــــــونی به این دوری عادت کنی
پـرستدیمـــت،حــــقِ من ایـــن نبود،پرستش بشـــــی تا خــــیانت کنی
خیانــــــت همیــن رفتنه بی هـــــواس،خیانـــــت همیــــن بازیه بیخوده
خیانــــــت همینه که من دق کنم،تو حاضـــــر نمیشی بگــــــی چی شده

نباید میذاشتــی که وابستـــه شـم، نمیتــونی اینجــــوری ترکـــــــم کنی
نبـــــاید میذاشتـــــم ازم خسته شــی، نمیتونــــــــی این دردمو کم کنی
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #606 | Posted: 5 Feb 2014 17:20


دستِ رفیق،شونه ی دشمن!!


وقتـــــی قراره کــــه تویه بــازی،قربونـیه یه ماجــــرا باشی
فرقــی نمیــــکنه چــــی میگی و،کــُدوم ورِ جنـــاحِ دعواشی
نگات به هر سمتی که میگــــرده،چیزی مثِ کــابوس میبینی
دستِ رفیق و شونه یِ دشمن!!!این صحنه رو، مایوس میبینی

دیگه به هیچ کس اعتمادی نیست
زمـــونه یِ بدی شُـــده ،ســــالار
پشتتــــو خالی میکنـــــــن حتی
وقتی که تکیــــه دادی به، دیوار

پشتت به هر کس باشه،دستاشو ،به دسته یِ چاقو گره داده
تا به خــــــودت بجنبــــی میفهمی، تا استخون فُرو فرستاده
چشمات سیاهی میره و گیجـــی ،رویِ زمین میفتی و سردی
تو خون میغلطـــی و دلـت خونه، از این همه دروغ و نا مردی

دیگه به هیچ کس اعتمادی نیست
زمـــونه یِ بدی شُـــده ،ســــالار
پشتتـــــو خالی میکنـــــــن حتی
وقتی که تکیــــه دادی به، دیوار


وقتی کســـــی که داره میخنده ،همونیه که غصه شو خوردی
تازه میفهمــی خیلـــی وقتــــه که ،با دستایِ برادرت مُــردی
هم سفـــره هایِ خوبِ دیروزت،با دشمنایِ خونی هم کاسن
بـــرادرایِ تنـــــــی این روزا،تو رو نمیفهمـــن،نمیشناســن

دیگه به هیچ کس اعتمادی نیست
زمـــونه یِ بدی شُـــده ،ســــالار
پشتتـــــو خالی میکنـــــــن حتی
وقتی که تکیــــه دادی به، دیوار
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #607 | Posted: 5 Feb 2014 17:37


سینه ی این ترانه میسوزه...


زیرِ بارِ کـدوم غمـــی موندی،که داری از شکنجــه میمیری
غصـه هـــاتو آتیش زدی بـــــازم،داری کـامِ عمیق میگیری
پشتِ هر خنده یِ لبات درده،گریه دیشب چشاتو پُف کرده
سینه یِ این تـــرانه میسوزه،بغـــضِ بی انتهـــامو تُف کرده
مگـــه مُــردم که تو خودت میری،که یه ماهه شباتو بیداری
کـــه با هرپُک زدن به سیگارت،یکی از غصه هاتو میشماری

قهـــرمانِ همیشه یِ عمـــرم،که رویِ گردنت مدالی نیست
رویِ سکــویِ دردی وبــــازم،مـــــن طرفدارتم،خیالی نیست
همه میگن تو کـــــوهِ دردی و، من به این رشته کوه مینازم
تـــو نبردِت با دردا پیــــروزی،به تو ای با شکـــــوه مینازم

بی خیــــاله تمومِ هرچی بود،بی خیاله تمومِ هر چی هست
بی خیــــاله عربـــده یِ دنیــا،بی خیاله زمونه یِ بد مست
همقـدم با دو پایِ مجروحت، این مسیرو تا آخرش هستم
افتخـــارِ عصایِ دستِت شم،دس بزار رویِ ســـاعدِ دستم
تـــــاجِ سر،خاکِ پاتو میبوسم،پا بِدی،سـر تا پاتو میبوسم
لب میزارم رو مُهــــرِ پیشونیت،همـــه ی کایناتو میبوسم

قهـــرمانِ همیشه یِ عمـــرم،که رویِ گردنت مدالی نیست
رویِ سکــویِ دردی وبــــازم،مـــــن طرفدارتم،خیالی نیست
همه میگن تو کـــــوهِ دردی و، من به این رشته کوه مینازم
تـــو نبردِت با دردا پیــــروزی،به تو ای با شکـــــوه مینازم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #608 | Posted: 5 Feb 2014 17:37


دارِ مکــــــافات


تو نیستی و بوسیدنِ عکسات،راهـــــی واسه، جُبـــرانِ مافاته
اُوردنِ اسمـــت برام خیلـــی ،مقدســـــه، ذکــرِ منــــاجاته
تاوقتی با فکــرِ تو میخــوابم،تا وقتی با یـــاد تو پا میشم
شبـــــایِ مـن تجسُمِ مرگــــــه،روزایِ عمرِ من ، مجـــازاته
چشمام به راهتـــه از اونــروزی،که راهتــــــو ازم جداکردی
دل ،تشنـــــه یِ یه قطـــره دیـــدارِه، ،دنبـالِ یه وقتِ ملاقاته
میگـــن اگه اونی که دوس داری،یادت نباشه زود میمیــری
حـــالا بیـــا،دوباره دوری کــن،این فرضیـــه قابـــلِ اثبــاته
شایـــد قراره برنگــــردی تا، منـــو از این مُــردن بترسونی
از چی بترسم، وقتــی دور ازتــــو،این دل یه عمره گورِ امواته
دنیام شبیـــــهِ برکــــه ِی آبی،که تو خــودش افتاده میگنده
از حرکـت ایستادم، درست مثــــلِ، یه ساعتِ بدونِ شمـــاته
کجا داری میری با خونسردی؟ این راهو داری میری برگردی
راهِ فـــراری نیست از دســــتِ ،دنیایی کــــه دارِ مــُــکافاته
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #609 | Posted: 5 Feb 2014 17:39


اتفــاقِ مرگ بار


جایـی که مــن با گـریه هم آروم نمیشم،، جایــیه که از آدمــا چیــــزی نمونده
جــــادوگــرِ غم حملـــه کرده لشکرش رو،، تا مــرزِ مرگِ نوعِ آدم پیش رونده
هــر وقتی که دستامـُـو رو زانــو گذاشتم،،یکـــی رسید و پشتِ پــــا زد تا بیفتم
مــــن از خودیا خوردم هر زخمی که دارم،،به حُرمـتِ نون و نمک چیزی نگفتم
اینـجا کسی، به فکرِ همزادِ خودش نیست،،اگه زمین خوردی میان پا روت بزارن
مرامشــــون ،شبیهِ کرکــســـایِ گشنه س ،،به استخــونایِ جنازه چشم دارن

کلافه م از جایی که آدم دوس داره
با همـــه حتی با خودش لجباز باشه
حتــی دلِ خورشید، از نفـرت سیاهو
ظاهــرِ هـــر چیزی غلط انـداز باشه
دُرُس مــثِ اشکام که اقیانوس سازه
حجــمِ گلـــــوم یه عالمه فریاد داره
هــر ثانیه ،تــوی ِخودم تکرار میشم
ایــن زندگــــی ،یه اتفــاقِ مرگ باره

جایــــی که رگــ هایِ تنِ شهرو بریدن،این آدما قدم زدناشون تو خونه
از آسمون بارون نمیبـاره و هیچ کس،دلش نمیخاد که یه خط دعا بخونه
من اهـــلِ این مردابمو اگه نمـــیشه،از لــذتِ این زندگی چیزی بدونم
بجـــــــایِ تن دادن به اعماقِ تباهی، ترجیـــح میدم ،گلِ نیلوفر بمونم

کلافه م از جایی که آدم دوس داره
با همـــه حتی با خودش لجباز باشه
حتــی دلِ خورشید، از نفـرت سیاهو
ظاهــرِ هـــر چیزی غلط انـداز باشه
دُرُس مــثِ اشکام که اقیانوس سازه
حجــمِ گلـــــوم یه عالمه فریاد داره
هــر ثانیه ،تــوی ِخودم تکرار میشم
ایــن زندگــــی ،یه اتفــاقِ مرگ باره
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #610 | Posted: 5 Feb 2014 17:58


دُختــرِ نجیبِ حـــَوا


ایمان میارم به دوسِت دارم، وقتی که از لبِ تو جاری شه
هروقـتِ سالم با تو میتونه، شـــروعِ یه فصلِ بهاری شه
من شک ندارم موقعِ خلقت، از روحِ مـریم تو تنت ریختن
هرچی گُـلِ قشنگِ تو دنیا،جم کردن و به پیــرَنت دوختن
تــو،دختــرِ نجیبِ حـــَوایی،خــدا رو اسمِ تو قسم خورده
چِل سالِ پی در پی نگات کرده،از دیدنِ وجودت حَظ بُرده

تـا روبـــرویِ آینه میشینی،فرشته هـــــا گیساتــــو میبافــــن
اونا کـــه قدرتــــو نمیدونــــن،نالایقـــن یه مُش بی انصـــافن
خانـــومِ من ای قطـــره یِ بارون، بازم ببـــارو خیـــسِ آبم کن
دیوونه،عاشق، مست،خاطرخواه،هرجوری دوس داری خطابم کن

چشمـــات صلیبِ عشقِ من عیسام،آتیشی و من مثلِِ ابراهیم
تورو واسه خودم میخوام آخــه، ما عاشقا یه ذره خودخواهیم
ایمـــان میارم به نگـــاهی که،معصـــومیت ازش سرازیــره
به حســــی که فقط کنارِ تو،هر نقـــطه از دنیامـــو میگیــره
ایمــــان میارم به خـــدایی که،تو خلــقتت خیلی هنرمنـــده
تقدیرمــون به هم گره خورده،این بهتـــــرین شکلِ یه پیونده

تـا روبـــرویِ آینه میشینی،فرشته هـــــا گیساتــــو میبافــــن
اونا کـــه قدرتــــو نمیدونــــن،نالایقـــن یه مُش بی انصـــافن
خانـــومِ من ای قطـــره یِ بارون، بازم ببـــارو خیـــسِ آبم کن
دیوونه،عاشق، مست،خاطر خواه،هر جوری دوس داری خطابم کن
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 61 از 235:  « پیشین  1  ...  60  61  62  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا