خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Song Writer | ترانه سرا


صفحه  صفحه 93 از 235:  « پیشین  1  ...  92  93  94  ...  234  235  پسین »
nazi220 زن #921 | Posted: 22 Mar 2014 08:48


آرامـــش محض...


تو امشبـــــــم هستی کنار من
لحــــــن نگاه تو چه آرومـــــــــه
دنیـــــــــا پر از آرامش محضــــه
وقتــــــــی سـر تو روی زانومـــه


ما با هم این دلشوره رو کشتیم
ما با هم احساس شبـــو دیدیم
با هم تو تنهایی این خـــــــــــونه
هرشب خدا رو هــــم پرستیدیم


اینجا کنار پنجـــــــــــره هـر شب
مـــــــــــــوهای من توو باد آزاده
مجـــــذوب این آرامـش محضــم
دنیــــایی که عشقـو بمن داده


امشب تـــــــــوو قاب پنجـره ماهه
چهــــــــــرت دوباره خستگی داره
بازم کنارم عشقتــــــــــــــــــو دارم
از چشم خیست عشق می باره


مــــــوهای تـــو ما بین انگشتام
احساس پاک تو چه آرومـــــــــه
زل میزنی به عمــق چشم من
بازم ســــــــــــــر تو روی زانومه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #922 | Posted: 22 Mar 2014 08:50


دروغ


همیـــــــــن احســــاس پژمـرده
تمــــــــــــام روزو همـــــــــــرامه
دروغ میگــــــــی و می فهمــــم
ولی خنـــــــده رو لبهـــــــــــــــــامه


تو این بغضـــــــــــو نمی فهمـــی
تو غـــــــــرق دلخـــــوشی هاتی
من آشــــــــــوبم تمــــــــام شب
چقدر آســــــــــــوده میخــــوابی


توو چشمات حرفی از من نیس
نگاهت پیش کـــی جا مـــــوند ؟
کی دنیــــــاتـــو تحمـــــــل کرد ؟
کی حرفـــــــو از نگــاهت خوند ؟


تو داری کم میشــــی از مـــــن
بدون مـــــــــن داری میــــــــری
تو رو میشناسمـــــت خـــــوبـم
داری بازم دروغ میگـــــــــــــــی


تو اشکامــــــــــو نمی بینـــــی
تو مشغــــــــــــــــولی به آزارم
دروغ میگـــی و می فهمــــــم
به روی تــــو نمیــــــــــــــــــارم


تو رد میشــــی و می بینــــــم
دیگه احساسی نیــس این بار
چه راحت بد شــــــــدی با من
واست تکـــــــــــــراری ام انگار...
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #923 | Posted: 22 Mar 2014 08:51


عطــــــر تــــــــــو


گاهــــــی سکــــــوتم لحنش آشوبه
گاهــــــی دلم ابـــری میشه حالش
گاهــــــی گلــــــــــومو بغض میگیره
گاهـــــــی پناهــــم میشه یه بالش


آهنگــــــی از بغضـــــــــــای تکراری
هر روز می پیچه تو این خـــــــــونه
هر روز ِ این زن غــــرق غم هاشه
با بــوی عطــــــــری که نمی مونه


این قاب عکس از صورتــی خنــدون
یادآور عشقــــــــــــــی کهنســـاله
عشقـــــــو به قعـــر چاه غم نسپار
من راضی ام به عمــــــق این چاله


هر شب توو تنهــــــایی ِ این دستا
هی دردهــامو توو پتــــــــــــو کردم
دنبـــال یک ارزن وفـــــــــــــــــاداری
توو هـــــــــر دلی رو جستجو کردم


امشب کنار سفــــــــــــره مهتاب
پلکای خیســــــــــم روو به بارونـه
بیهـــــــــــوده می بندم درارو مـن
نه بــــــــوی عطــــــــر تو نمیمــونه
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #924 | Posted: 22 Mar 2014 08:54


دیگه عـــــــــادت کـــــردم


من به بغض چشمــام
به سکـــــــوت و دردم
به غم تنهــــــــــــایی
دیگه عـــــــادت کردم


بی تو بی فــــردا شد
تقــــــویم رو دیـــــــوار
دیگه عــــــادت کردم
به سکـــــــــوت گیتار


به صـــــــدای ضجـه
توو دل شبگــــــردی
تو که نه همــــدردی
که خودت هم دردی


من به ماه و کوچه
به نگاه ســــــردم
به بوی شب بوها
دیگه عادت کردم


من ِ بی تو اینجــــــا
از خودم کم میشم
از محبت هـــــا دور
که خود ِ غم میشم


من به خواب خوبی
به غمـــــــای بیدار
به تراس و قهــــوه
به سقــوط سیگار


من به عکس مبهم
تـــــــــوو دل آییـنه
من به بغض تردید
توو دل این سینه


به شب و تنهایــی
دیگه عادت کـردم
تو بخواه از امشب
به خودم برگــردم...

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #925 | Posted: 22 Mar 2014 09:01


چه معصـــــومانه خـــوابیدی... !


تمـــــــــام خــونه بـــــــوی تو
پر از احســــــــــاس آرامـــش
تو اینجایــــــی کنــــــــــار من
توو رویایـــــی ترین خواهـش


همیــــــــــــن آرامــش خــونه
منــــــو درگیـــــــــر تـــــو کرده
نسیمـــــی از تبــــــــار یـاس
می پیچه تـــــــــوو دل پــرده


چقــدر رویاییه چشمـــــــــات
با پلکــــــــایی که می بندی
توو این آرامـــــــــــــش مطلق
چه معصــــــومانه می خندی


تو پلکـــــات روی هم میـــــرن
به تو چشمامـــــــو می دوزم
تو معصــــــــــــومانه خوابیــدی
فقط چشمـــــــاتو می بوسم


کنارت غـــــــــرق آرامــــــــــش
کنارت حال مــــــن خـــــــــوبه
فقــــط انــــــدام این پـــــــــرده
نمی بینــــی چه آشــــــــــوبه


تو خوابیــــــــــــو کنار تـــــــــــو
ســـــــــرو آهسته میــــــــذارم
تو انـــدام تو گــــــــــــم میشم
چقــــدر شب ها رو دوس دارم
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #926 | Posted: 22 Mar 2014 09:05 | Edited By: nazi220


وقتی سکوت میکنی


از قله کم میشی ولی
داری سقـــــوط میکنی
دیگه یقینـــا خسته ای
وقتی سکـــوت میکنی


جز تو به کی تکیه کنم؟
توو فکر این غصه نسـوز
من تکیه مـو دادم به تو
تو امنه آغوشت هنـــوز


خم میشی دم نمیزنی
کارت سکوت مبهمـــه
هر جوری باشی واسه من
شونت هنوزم محکمه


حالت رو می پرسم ولی
میگردی دنبـــــــال جواب
تو چی شد اینجوری شدی؟
در جستجوی این سراب...


شادی و مهر و عاطفه
انگار نمی سازن باهات
داری سکــــوت میکنی
بازم که خیسن مژه هات !


داری به آخر میرسی
داری سقــوط میکنی
آدم چه آسون میشکنه
وقتی سکوت میکنی...

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #927 | Posted: 23 Mar 2014 10:28


عشق بی منطق...


ما غرق کابوسیم
من خواب و تو بیدار
ما می کشیم هر دو
من آهو تو سیگار


" ما هر دو زیر ابر
بغضو رها کردیم
توو رسم بازاری
ما هر دومون مَردیم! "


بازم نگات لرزید
به ته رسیدی نه؟
با هر غمت مُردم
اما ندیدی نه؟


این عشق عفیونی
میدونی گمراهه
بسه تمومش کن
این آخر راهه


ما عمرمون انگار
با هم حروم میشه
این عشق بی منطق
اینجا تموم میشه...


" ما هر دو زیر ابر
بغضو رها کردیم
توو رسم بازاری
ما هر دومون مَردیم! "

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #928 | Posted: 23 Mar 2014 10:35


دریــــــــــــــا


لب ساحــــــــــل کنــار چشــــــــــم دریا
یکی میســــــــــــوزه توو آتیـــش حسرت
یکــــــــــی تو اوج سرد بی وفایـــــــــــی
منـــــــــــو میسپره به دستای قسمت!


" چه راحت گفتی تو: خدانگهـــــــــــــدار!
تو مسئـــــــولیتت پای خـــــــــــدا نیس
چه راحت می تونی رد شی از عشقم
از این بغضـــــم از اشکو گونه ی خیس! "


رو این شــــــن ها کنار اسمــم اسمت
داره از ذهـــــن ساحـــــــل پاک میشه
منــــــو از من گرفتی تو چه آســــــــون
دارم میســــــــــــوزم از اعمـــاق ریشهکنار شعله آتیــــــــــــــــش چشمــــات
دلـم ذوب میشه ، حتـــــــــی زیر بارون
تو نیستـــی خاطراتت کنج ساحــــــــل
نشسته پیش عشقــــی درب و داغونهنــوز خوشبختـــــــی یعنی بینِ هق هق
ســـــــرم رو روی شــــــــــونه هات بذاری
هنـــــوز توو بهت تلخ این هیاهـــــــــــــــو
واسم شــــــرجی ترین آغوشـــــــو داری" منــــــــو آتیـــــــش و دریا و شکــــــــایت
منـــــو هق هق ، منو این چشمای خیس
چه قدر آســـون میگی: خدانگهـــــــــدار...

تو مسئـــــــــــــــولیتت پای خــــدا نیس
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #929 | Posted: 23 Mar 2014 10:39


هفت سیــــــــــن...


کنار هفت سیـن سردم امســـال
نه آیینه گذاشتم و نه ماهــــــــی
تا تحویل شه بهارم ، میرسی نه؟
بگو مــــــردم بدونن تـــــوی راهی


تمام عصــــــــــــرها دلگیره اینجا
تمام روزو درگیـــــــــــــــــر غروبم
صـــــدای ناله ی در ، توی گوشم
داره خط میکشه رو حس خوبــم


به جز باد و صــــــــــــدای رقص پرده
دیگه آوازی توی خونمــــــــون نیست
یه عمری رو حروم کردم واسه چی؟
تو تعقیب و گریزو تابلـــــــوی ایست!


همه دنیــام اسیـر جنگ و حسرت
تمـــــام رنگ هام سوی سیاهـی
نگفته بودی خالی میشه پشتـم
از اول تو نگفتی نیمه راهــــــی!


دوباره سال نو شد اما نیستـــی
نمیدونم چــــه حالیه بهــــــــارت ؟!
میدونم عاقبت میرســـی از راه
منو هفت سین میشینیم کنارت... !


تمام طول خونه طی شد امشب
هنــــــــوزم هر شبم درگیـر درده
هنوز بازه درِ این خـــــــونه واسه
همون مردی که میگن برمیگرده!
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
nazi220 زن #930 | Posted: 23 Mar 2014 10:44


بچگـــــــــــی...


نه اخــم من تو رو ترسـوند
نه بغضت چشممـو تر کرد
اگه من بچگــــــــی کردم
تو آقایی کن و برگـــــرد...


تو میــــــدونی توو این بازی
کسی جز من نمی سوزه
نگو وقت بریدن بــــــــــــود
واسه رفتــــن یه کم زوده


کسی جز تو نمــــی تونه
منو تو تب بســــــــــوزونه
دلیل اشک چشمامـــــــو
کسی جز تو نمیــــــدونه


تو میـــــــدونی نمی تونم
تو که میتـــونی لب وا کن
بیا بگـــــــــــذر از این بچه
منو تــــــــوی دلت جا کنمن از تو معذرت میخوام
اگه با عشـق تو سردم
تو تا کردی با اخــــلاقم
مدارا کــــردی با دردم


به هر سازی زدم بودی
دلت با بچگیم سر کرد
آره من بچگــــی کردم
تو آقایی کن و برگرد... !
آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
      
صفحه  صفحه 93 از 235:  « پیشین  1  ...  92  93  94  ...  234  235  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Song Writer | ترانه سرا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا