خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Gilak Poems | اشعار گيلكى


صفحه  صفحه 12 از 12:  « پیشین  1  2  3  ...  10  11  12
sepanta_7 مرد #111 | Posted: 15 Feb 2015 05:47 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
اشعار سیاوش رودکلیبی کسان کس خدایه


تو بیدیی بی کسم
نارم ایتا پوشت
بَنایی می گولی سر
تی پیله انگوشت
نخوایی کی بیدینی
می سر و مَچه
بیشناوی می دیل گیه

من واسی بشم
کوچه به کوچه

تو بدان بی کسان کس
خودایه
نوکونم واز،تِره
می دست و می موشت
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #112 | Posted: 15 Feb 2015 05:52
کاربر

 
امان دوتا نتانیم بیبیم خالا پسر


می سر ایشکنی

می دامن آغوز دوکونی؟

گومان کونم

تا هسا

نشناختی تو مَره

تو اهل فادان فاگیری

نوخوسی ایته جا

بیگیره اب تی پهلویه

پس دست اوسان تو، جِ می سر

امان دوتا نتانیم بیبیم خالا پسر
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #113 | Posted: 17 Feb 2015 02:22
کاربر

 
گیلان رهبرامی جنگل افتخاری تو
کی تره بیگیفته خو ور

تی نام مره پیله بوبسته
امی خاک و امی کشور

تو بوبستی مردومه رِه
روز محشر ایته یاور

بیمیرم تی نام ره
میرزا کوچیک خان
تو ایسی گیلان رهبر
خودایی مردایی و امی دیلاور

تا کی دونیا دونیایه
تی راه و رسم امی راه
تا نفس تَریم وَلانیم
بوخوره بامچه امی سر

گیله مردای گیله زنای
نتانه بوخوسه راحت
تا نَهَه اون سرَ جُر
چوماق دارَ توپ و تشر

بیمیرم تی نام ره
میرزا کوچیک خان
تو ایسی گیلان رهبر
خودایی مردایی و امی دیلاور

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #114 | Posted: 5 Jun 2015 00:39 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
گیلان جان


آی گیلان جان٬ گیلان آی گیلان... تاج سر خوشگلان

چی خوش و خرم رو دری... بری دیل جه خوبان

جور سبزه پیرهن دری٬ جیر آبی دامن دری... با ا سبز و آبی ایسی آفتابی به دوران

گیلان جان٬تی گیل گول واکود٬ تی خورشیدا سنبل چاکود

تی گلاب می شینه٬می گل و آب تی شینه... آی گیلان جان گیلان


محمد نوری
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #115 | Posted: 5 Jun 2015 00:47
کاربر

 
گیلان جان تو ایسی قشنگی عروس*واچردیـدی,تی جـانـا بـاچـونگولوس

کـاله گبـه مـرا, درمـان نـی بـی تـو* انگور تی درمانه,نه تورشه کونوس


محمد تقی بارور


امـــــه گـیـلان ایـــتـاعـــــالـم داره راز*اونی مورغان خوانید داران زنیدی ساز

جه دشت و جنگل وسل حظ کونه چوم*لیـلـیـکی داره کـوجـور,دیـل کـونـه واز


محسن آریا پاد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #116 | Posted: 5 Jun 2015 00:49 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
پس چی بی بی


خونه آرامش نیبی,پس چی بیبی

گرم آسایش نبیی ,پس چی بیبی

هر کی خو حرف واسی جولان بدی

هی ذره سازش نیبی ,پس چی بیبی

از لالیک دار و تو موش بوتی ,دونم

اون ور والش نیبی ,پس چی بیبی

سرمایه رافا نیشتا خونه یه

تی نیگا گرمش نیبی, پس چی بیبی

آنی راشی سر بزام ,مو چوم پیله

چوم ده خط وخش نیبی ,پس چی بیبی

تی آمونه چو توداد کینا روزه

سینه یا زالش نیبی ,پس جی بیبی

موتی توقایی وثوتم رج به رج

ثی دیل رمش نیبی ,پس چی بیبی

ثی همه پیغوما جی ,لوچین مرا

سرتا پا آتش نیبی,پس چی بیبیشاعر :سید رضا پیکرستان-بر گرفته از ماه نامه گیلوا
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #117 | Posted: 5 Jun 2015 00:55 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
بوله بوله


بولهِ بولهِ عرق بوکون فرده بیجار کارَ

مشت علی بیجار سر هنده گیرفتارَ

بولهِ بولهِ عرق بوکون مرزَ بوبوردِ آب

سبزی باغِ سبزی هَمَ هَندِ بوخوردِ راب

بوله بوله عرق بوکون ویریسه گرمش باد

جنگل آتیش بگیته ای داد ای بیداد

بوله بوله عرق بوکون گو دکته باغَه

مشت ولی کوتوم سر خستگیجی خوابَ

بوله بوله عرق بوکون سه شنبه بازارَ

صفرا عاروس بازار سر خالی ساکِ دارَ

بوله بوله عرق بوکون زندگی تاسیونه

دروغگویی، ریا کاری به خاطیر نونه

بوله بوله عرق بوکون عرق نوکونه کس

کُل دار بونه آغوزه خورده دَرَ ناکس

بوله بوله عرق بوکون زمانه برگشتهَ

بازاکونن ریفاقونم کس به کس موشتهَ

بوله بوله عرق بوکون فردِ بیجارکارَ

هرته خوشونَ چیک زَنَه گُو دَکتِ بازارَ


شاعر: شهرام معقول


  • توضیح:به بوته تمشک در گیلکی بول می گویند.

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #118 | Posted: 5 Jun 2015 00:59
کاربر

 
زبان مادری


اَوَرِیِ ای شهرم و گیلون می خونه مَر

نَرنج باغ  رَجَ دوبَرَ مَر دوخونه مَر

ای سبز دیلَ سنگ دیلَ چی شَنَ گوتن

می قبرَ بکن کنارِ نرکهَ روخونه مر

یک موشت پله رَ مو بومم ای همه رایه

گیلونی بدِم هر جا اونم می موسونه مر

دامون میین خرس و پلنگم تو بَده جا

یک ویجه شَرَم جنگلَ جی مر نُبونه مر

اَینه ویگیتم خودرَ بِدِم بشکسه می دیم

اَینم گ هیتو مر یَنِه خودر شکنه مر

بُپتِلاسو نُن چاوددَری تا اِی فیفیته

بویِ تی نفس، تی دست و دیل درد نُکونه مر

نَنجَ مَر صوب سر ویریسم باز تی صدا جی

آوجَدی وچه هنده تی نوم دوخونه مر.


ترجمه:


آواره ی این شهرم و خانه ام گیلان است، مادر

بر دامنه کوه " نارنج باغ" دوباره مادرم مرا صدا می زند

به این سبز دل و سنگدل(منظور گیلان است) چه می توان گفت

قبرم را ای مادر کنار رودخانه "نرکه" بکن

به خاطر یک مشت پلو من این همه راه آمده ام

گیلانی را هر جا دیدم او هم مثل من بود(در به در بود)، مادر

در دل تیره جنگل(دامون) به خرس و پلنگ هم جایگاه داده ای

به اندازه یک وجب هم از جنگل نمی توانستی به من جا بدهی، مادر(منظور گیلان)

آینه را برداشتم و خودم را دیدم دیدم صورتم شکسته است

آینه هم ، همین که مرا می بیند خود را می شکند، مادر

نان "بپتلاسو" داری درست می کنی و تا اینجا پیچیده است

بوی نفس تو، و دست و دل شما درد نکند مادر

آرزو دارم باز صبح با صدای تو بیدار شوم

پسر جواب بده انگار باز مادر نامت را صدا می زند.شاعر: شهرام معقول
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #119 | Posted: 5 Jun 2015 01:01
کاربر

 
هوای املش


وقتی که هَنَه بهارِ زیبا

سبزابونَه تی دامونُ صحرا

بولبول خونَه داران گولِه سَر

جُو شونده دَرین بیجار کولِ سر

می دیل دَرَ تی هوایِ باغَه

تب دَرَ می جان تی وَسه داغَه

سیمکا گِ گَنَه وارونِ توکونَه

دِ غوربَت مِین می جا نُبونَه

می مار نوخُسَه از آسِمُون کَت

خُودا بَدِ اِی گیلونَ برکت

دُید کونه یِنی چی واره وارون

ایی چوله بگیر بوشو آسِمُن

هیچ جا نَدَرَه هوای املش

زربیجارِ سل کولَ کونوم غش

املش لاکون سه شنبه بازار

دشتَکونو مو هیسم دیل آزار

مر یادِ جووانی هَنَه هَندِه

هیچ کَس خو جوونی هیچ چِه هندِه

وقتی دوتُوَ آفتُو تی کُو توک

نَهَارِ دَرین آلقیسی قاتوک

هفته بیجارو تر سیرِولگه

ییلاق تَرَ خوردَرین می مار گُو

هی جای می زَکِکون خالِی

ای زیندِگییَم عجب مثالِی

دوندون گِه دَری ندَری تو نون

به نون گِ رَسی نِدَری دوندون


شاعر: شهرام معقول
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #120 | Posted: 5 Jun 2015 01:03
کاربر

 
بیه نیشستن وقته


بهار بومه
سینزده بوشه
جو اُو دودن وقته
......
پیلوم ببیم
امی دورین کنره تخم جو کل هردریم
هوا واره
زمین جون هیتره کمکم
خونه بولبول هالی داران تی تی سر
سوته پارسال شی دَریم
رَ گْ بیتیم
تیم خالنین چاگودیم
بیه جو شوندن وقته
........
توسه دار سر آلون
تیلفون دار حچ حچه کُن
سَل میین قوربغه کُن
همه جا بهار بهار گُن.
دوته هفته جو بشوندیم
تُیم خال سر آبچین خَ ویتن
بیه نیشستن وقته
.....
فوچوم فوچوم
یواش یواش
می مارِ کندره تُیم
پییر دامرده دسیته
تیمان هَمه بنه دسکیلون سر
زناننین همه بومن
مْشت سرور، مشت مریم، مشت بانو
هوا وارَ
پلاستیک فیفیتن خو سر و جون
نیشسترون بیجارون
کورخیل بیجارون بنیشستن
صبحانه خوردن وقته
پنیر دبیج، آغوز قاتوک، شورکیلی، آلو قیسی
بیجار کولان سر نیشتن
موبارک با بَدَن می پییر بوتون
ایشا ا... ، تو هدی ایمسال برنج عروسی تی زاکون
هوا وارَ، خودا دونه، می دیل آتش وارَ، بولبولِ داره سر خونه
نیشستریم بیجارونَ


شاعر: شهرام معقول
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 12 از 12:  « پیشین  1  2  3  ...  10  11  12 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Gilak Poems | اشعار گيلكى

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا