خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Gilak Poems | اشعار گيلكى


صفحه  صفحه 3 از 12:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  پسین »
sepanta_7 مرد #21 | Posted: 19 Jan 2014 00:33
کاربر

 
خدا قوت گیله مرد

خواب و آرام ناری تو ، جی پُور دُوی کوچی ذره

ئی لُقمه نانِ خَنی ، به چول دَری تا چکره

دیل تی شین ، گرمه جی تی ورزا ، جی تی کُورنده اسب

ولی ، هو کاول و پیش کاول هَنی تی دس دَره

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

تَرَه دس بَزه کس ، هِف ساله تُمام پاکی ناره

تی جِگر پیله یه از خوکِ بیلم ، باکی ناره

نواسی چرت بزنی ، پس کَله پُشت

کُویَه هموارَه کُنه ، تی ضرب مُشت

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

وقتی ، رنگ بو بیگیفته تی بیجار

خسته دونه چُوم تی شین به سو آیه

دیلخوشی ، گَرَ که کُنه ، تی خانه تان

تی زن و زاکِ دیلم ، چیک چی خوایَه

زندگی ایسه نبرد ، خدا قوت گیله مرد

نَهَه تا تی تبر ایوانِ دیمه

کو لیلیکی بَنه بِه ، نیمه نیمه؟

ویری ، فردا زمستانه زمستان

کله دم وَل نارَه بی خشک هیمهترجمه:


نداردهوشنگ اقدامی
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #22 | Posted: 19 Jan 2014 00:36
کاربر

 
کبلا کیجاراستی برار جان عجب ایامی بو

رینگوی رشت کبلا کیجا نامی بو

ناخلف وشر طلب وخامی بو

آدم بدجنس وناآرامی بو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خوران راضی وممنون کودی

دارای یک دو سه هزار نوچه بو

قیم هر محله وکوچه بو

صاحب هف زن وچهل بچه بو

پیچا سبیل وکترا مچه بو

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانه راضی وممنون کودی

ایوار بیدی کبلائی ایلجار بوکود

خلق مرا چنگیزی رفتار بوکود

صد نفرا بزا لت وپار بوکود

روده خلقا خو دس انجار*تسبیح* بوکود

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کیجامنستن لات ولوت کم نوبو

هزار تا قلدر ئی تاآدم نوبو

گوفته می پیرمثل کیجاهیچ کسی

یارو مددکار ها مردم نوبو

بیست تومنه واستی ئی تاخون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

یتیمه زاک و زوکانا -جافاده

مسافروغریبا ماوا- فاده

ضعیف کوشانا رگ وشاهرگ زه ائی

باج سبیلا ایا اویا فاده

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

کبلا کیجا با همه سوروسات

داشتی هزاردکان وباغ وحیاط

دولت وقتا فادائی مالیات

تا نوبوهه درگیر اجرائیات

بیست تومنه واسی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

ئی سال بهار کبلائی شو انزلی

سه نفرا کوشه بایک صندلی

ازاون ببعد-ماره کوجی ممدلی

گوفته بوخوس کیجا بامو دامبولی*سگ آدم گیر*

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودی

خلاصه اون سال کی بوبو انقلاب

کبلا کیجا پته فوبو روی آب

ممدلی مارکبلائی قبرا بکند

بوگفت ئی سه کبلاشاهال-قرص خواب؟!!

بیست تومنه واستی ئی تا خون کودی

لاش خورانا راضی وممنون کودیترجمه:


ندارد
سروده "روشن فومنی":رشت مهرماه۵۹
کبلا کیجا همانطوری که در شعر نیز آمده بود انسان قداره کش و یاغی بی سر و پایی بود که در اذیت و آزار مردم کوتاهی نمیکرد .

کبلا کیجا در بعد از انقلاب 57 بدست مردم گرفتار شد و در حیاط دادگستری رشت ( چله خانه ) بدار مکافات گرفتار شد .
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #23 | Posted: 19 Jan 2014 00:39
کاربر

 
دوبیتی های گیلکی به گویش لنگرودیغروب لنگرود غمگینه لاکو
تی دامون میثله گول رنگینه لاکو
می ورجه جی ن شو تی بارِ دوری
به کولِ جوُن مو سنگینه لاکوترجمه:


غروب لنگرود غمگینه دختر
دامان تو مانند گل رنگینه دختر

از کنار من نرو بار دوریت
به دوش جان من سنگینه دخترزنده باد ابراهیم شکیبایی
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #24 | Posted: 19 Jan 2014 00:40
کاربر

 
دوبیتی های گیلکی به گویش لنگرودیمی دیل در سینه غم دانه لاکوی جون
نوای زیر و بم دانه لاکوی جون

نودونم چی ویسین تی راشی عشق
یگالم پیچ و خم دانه لاکوی جونترجمه:


دل من در سینه غم دارد دختر جان
آوای زیر و بم دارد دختر جان

نمی دانم برای چه این جاده عشق
این همه پیچ و خم دارد دختر جانزنده باد ابراهیم شکیبایی
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #25 | Posted: 19 Jan 2014 00:41
کاربر

 
دوبیتی های گیلکی به گویش لنگرودیآلوچه داره تی تی وابُونه باز
می دیل هانده تی خاطیرخوا بونه باز

پورا کونه بنفشه کوه و دشته
تی ور هانده لاکوی می جا بونه بازترجمه:


شکوفه درخت آلوچه باز می شود دوباره
دل من باز خاطرخواه تو می شود دوباره

دشت و دمن را پر می کند گل بنفشه
کنار تو باز دختر جای من می شود دوبارهزنده باد ابراهیم شکیبایی
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #26 | Posted: 19 Jan 2014 00:45
کاربر

 
نیبه هم تنها بیبی هم سری پیدا بکونیتانی بورسوفته دیلا ، بورسنی ، جیجا بوکونی

دَوَدی می پَروبالا ، مرا بی پا بکونی

تی میجکا جا کونی تیر ، می نی نی مئن جوکونی

می اَمانا واوینی،می چوما دریا، بوکونی

تانی اِمرو بی بی مرهم ، تانی فردا بی بی درد

جی پیجادی ، می دیلا ،ایمروز و فردا بوکونی

می شب و روز گپانا ، تانی ، الان بزنی

بعد مُردن تانی ، می خاکا موتکا بوکونی

تانی می خونا اودوشی ،می نیشانا ، واتانی

مرا اَشهر درون ، مجنون صارا بوکونی

تانی می کورشابو خاکا ، فادی بادا ، ببره

دوکوشانی می چراغا، مرا رسوا ، بوکونی

اگه هر چی بوکونی می مرا، واستی بدانی

نیبه می عشق خودائی یا ، حاشا بوکونی

شکری تی دردا بگو ، آب روانا ببره

نیبه هم تنها بی بی ، هم سری ، پیدا بوکونیترجمه:


نداردابراهیم شکریابراهیم شکری در سال 1326 شمسی در شهر شفت تولد یافت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شفت به انجام رسانید . شکری پس از دریافت دیپلم در رشته ی طبیعی و اتمام دوره سپاهی دانش به استخدام آموزش و پرورش در امد. وی پس از توفیق در دانشگاه ،همزمان با تدریس به تحصیل خود در رشته تعاون روستایی دانشکده علوم اجتماعی و تعاون تهران ادامه داد . شکری سپس به سازمان بهزیستی منتقل شد و سالها در سمت مختلف در این سازمان در مرکز استان به خدمت پرداخت . وی به زبان های گیلکی و فارسی در قالب کهن و نو شعر می سراید
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #27 | Posted: 19 Jan 2014 00:46
کاربر

 
گیلان بهاربیه بیشیم مار

بیه بیشیم مار

بزنیم جار

بزنیم جار

کی الان فصل بهاره

عبجی جان موقع کاره

طبیعت پیدا کونه

جان دوباره

خورشیدم خو چومان

گیلان سو بازه کونه

زمینم نفسی کشه

فرش سبز پهنه کونه

درختم خسته از لیباس سیفید

رنگان تازه دوکونه

روبارم خو چولانه

ا خو بستر فوکونه

کو لی ماهی دریایا

در خو آغوش دوکونه

دست فروش میدان سر

داد زنه می مال آتش زندرم

سیه کولی سیفید کولی ماهی سیفید

اویتایم فریاد زنه سبزی پلا تازه شیفید

زناکان خانه تکانی کونیدی

جغلان تخم مرغ بازی کونیدی

بولبولان چه چه زنید خومه چکونید

خوشان جفته خو ورجا دوخانید

سگ گله وق وق کونه چوپان گه

اون ایتا نیگهبان همیشه بیداره

خب دانه کی ان صحاب

از شاال و گرگ عجیب بیزاره

بیا بیشیم باغ چایی یا کی بجاره سر

آواز خوانی دانه فوکونیم

دست سوی آسمان دوعا کونان

خودایا دوخانیم

کی ایمسالم باران بباره

وگرنه امه کار زارهترجمه:


ندارد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #28 | Posted: 19 Jan 2014 00:51
کاربر

 
آسمؤن ِ دیل بگیتهآسمؤن ِ دیل بیگیته ، خأنه زار زار بناله

ای جماعته ره خأنه ، آبه جأ خون بباره


ای خودا ! ای مردومه درده یئنی ؟

ایشانه دیم کی بوبه زرده یئنی ؟


ای خودا ! خسته بوبؤن زیندیگی جی

زیندیگی ای کی بوبه بندیگی جی


ای خودا ! ای مردومه کومک بوکون

ایشانه دونیا مئن ویلا نوکونترجمه:


ندارد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #29 | Posted: 19 Jan 2014 00:52
کاربر

 
هوای املشوقتی که هَنَه بهارِ زیباسبزابونَه تی دامونُ صحرابولبول خونَه داران گولِه سَرجُو شونده دَرین بیجار کولِ سرمی دیل دَرَ تی هوایِ باغَهتب دَرَ می جان تی وَسه داغَهسیمکا گَنَه وارونِ توکونَهدِ غوربَت مِین می جا نُبونَهمی مار نوخُسَه از آسِمُون کَتخُودا بَدِ اِی گیلونَ برکتدُید کونه یِنی چی واره وارونایی چوله بگیر بوشو آسِمُنهیچ جا نَدَرَه هوای املشزربیجارِ سل کولَ کونوم غشاملش لاکون سه شنبه بازاردشتَکونو مو هیسم دیل آزارمر یادِ جووانی هَنَه هَندِههیچ کَس خو جوونی هیچ چِه هندِهوقتی دوتُوَ آفتُو تی کُو توکنَهَارِ دَرین آلقیسی قاتوکهفته بیجارو تر سیرِولگهییلاق تَرَ خوردَرین می مار گُوهی جای می زَکِکون خالِیای زیندِگییَم عجب مثالِیدوندون گِه دَری ندَری تو نونبه نون گِ رَسی نِدَری دوندونترجمه:


وقتی بهار زیبا می آید

دامن کوه و صحرا سبز می شود

بلبل روی گل درختها می خواند

در مزرعه دارید خزانه برنج درست می کنید

دلم هوای باغ شما را می کند

تب دارم و بدنم برای شما داغ می شود

روی حلبی خانه که قطرات باران می خورد

دیگر در غربت جای من نیست

از صدای رعد و برق مادرم نمی خوابد

خداوند به گیلان برکت بدهد

می بینی باران طوری می بارد انگار زمین را دود گرفته

یک خط آب باران را سوار شو و برو بالای آسمان

هیچ جا هوای املش را ندارد

برای کنار استخر زربیجار غش می کنم

دختر های املشی در بازار سه شنبه

ظاهر می شوند و من ناراحتم

من باز به یاد دوران جوانیم می افتم

میدانید هیچ کس جوانیش را با چیزی عوض نمی کند

وقتی که آفتاب به نوک کوههای تو می تابد

و برای نهار شما خورشت آلو قیسی دارید

ترشی هفته بیجار و برگ سیر تازه دارید

خورشت"ییلاق تره" می خورید مادرم می گوید

آه جای بچه هایم خالی است

این زندگی هم عجب مثالی است

دندان که دارید نان برای خوردن ندارید

به نان که می رسی دندان ندارید که بخورید.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #30 | Posted: 19 Jan 2014 00:54 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
اشعار گیلکی
تی شو آفتو زنه.می خونه وارش
مرگرزن بزنه .ته گینه خارش
تو خوشگیلی. تو تهرانی.تو رشتی
مو هنده گیله مردم.هنده گالشترجمه:


نداردبیژن نجدی (شاعر لاهیجانی)
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 3 از 12:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Gilak Poems | اشعار گيلكى

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا