تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Sabir Haka | مجموعه اشعار سابیر هاکا

صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »  
#21 | Posted: 17 Jun 2014 18:58
دو سه کیلومتر از واقعیت

گاهی
دردهایی کوچک
بزرگترین تباهی ها را به بار می آورد!
بعد از حلبچه و هیروشیما
در راه مدرسه
تمام کتاب جغرافیایم را موشک ساختم
که شاید باد
با آنها
ببردم به سرزمینی دیگر
یا نه
این شهر لعنتی
با خاک یکی شود
اصلا هم احمقانه نیست
خواسته یا ناخواسته
هر عقده ی کوچکی می تواند
به کشتن بینجامد !!

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#22 | Posted: 17 Jun 2014 23:03 | Edited By: andishmand
آب نبات قیچی

هنوز هم در خواب
پدرم را می بینم
و در ورای او
دود آبی دودکش کوره آجر پزی را
که کت و شلوار فندقی رنگ پدرم را
براق نشان می داد
دود با سماجت ماند
و پدرم رفت
و مادرم
در برق النگوی طلا و چادر مشکی براقش
عروس صاحبخانه مان شد
که از بدو خلقت محبت را در دلش دار زده بودند
دیشب باز خواب پدرم را دیدم
در تلاشی برای آرام کردن من روی زانوان فرسوده اش
و لبخندی مسخ برای عکاس دوره گرد
و مشتی پینه بسته
و در درونش آب نبات قیچی
جایزه ای برای من تا در عکس به ریش دنیا خوب بخندم
و حالا پدرم را خواب می بینم
و بیدار می شوم
مثل همیشه ، مثل هر صبح
با ضربه لگد مردی که از بدو خلقت محبت را در دلش دار زده بودند
و من بیچاره مست از لگدهای صبحگاهی
بی توجه به خون دماغ ، و طپش قلبم
بی اعتنا به لرزش بدنم که ناشی از پریدن از خواب است
با یک چشم بسته با یک چشم باز
مست خواب و کتک
هنوز در خیال آن نبات قیچی شیرینی هستم
که
در مشت پدرم آب شد
و هرگز به دهان من نرسید !

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#23 | Posted: 17 Jun 2014 23:19 | Edited By: andishmand
زندگی همیشه با آدم لج می کند

هرگز نتوانستم
مردی باشم که پدرم انتظار داست
مردی متعهد به خانواده
یا عشقم را دوست داشته باشم
آنطور که او می خواست،
هرگز نتوانستم
زندگی داشته باشم که آرزویش را داشتم
گاهی
تنها یک لقمه نان می تواند
حکومتی را نابود کند

❣❣❣❣❣❣

زمین جای خوبی است
برای کشاورزی


و تن ات
همه خاک شده اند!
مانده ام
این همه سنگ ازکجا آمده است ؟


❣❣❣❣❣❣

همه هندوانه ها شیرین نیستند

زمینی که
این همه خون خورده است
باید هندوانه ی شب چله اش
این چنین
سرخ باشد ،
ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#24 | Posted: 18 Jun 2014 20:39
آدم برفی ها را هم
به کشتن واداشتند


جنگ تمام شد
و همه سربازها به خانه بازگشتند
و تنها او بود
که نمی دانست
به کدام طرف برود
و هنوز ایستاده بود در میدان جنگ
بی آنکه کسی را کشته باشد
آدم برفی


❣❣❣❣❣❣


ترس

مادرم با اسلحه اش می خوابد
می گوید :
مرد تاریخ است
فاتح بزرگ ؛
پدرم ،
بیچاره هنوز هم جرأت بیدار شدن ندارد !


❣❣❣❣❣❣


حماقت

روزهای زیادی در زندگی داشته ام
که عرق بریزم
و سخت کار کنم
برای خریدن کتابی که دوست اش دارم !
و روزهای دیگری هم بوده اند
که کتابهایم را بفروشم
برای اینکه کمی استراحت کنم

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#25 | Posted: 18 Jun 2014 20:51 | Edited By: andishmand
از دو چیز متنفرم

فرشته را دوست داشتم
آصف را دوست داشتم
حالا
از هر دو متنفرم
فرشته مادرم را برد
و آصف شعرم را ...


❣❣❣❣❣❣

عشق با انسان چه کارها که نمی کند


من مخالف این هستم
که عشق همه چیز را به انسان می بخشد
عشق همه چیز را نابود می کند
وطن
خانواده
زندگی
حتی خود انسان را
برای همین است که سال هاست در غربت زندگی می کنم !

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#26 | Posted: 19 Jun 2014 22:42
زندگی

با هم گریه می کردیم
می خندیدیم
در یک بشقاب غذا می خوردیم
( مردم عادی این را عشقی بزرگ می دانستند)
در محله های پائین شهر
خانه ای اجاره کردیم
صبح
بی آنکه همدیگر را ببوسیم
از خانه بیرون زدیم!
شب
بی آنکه همدیگر را ببوسیم
خسته به رختخواب !

(مردم عادی این را زندگی معمولی می دانستند )
خلاصه
همین مردم .....ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#27 | Posted: 19 Jun 2014 22:50 | Edited By: andishmand
انسان هیچ اختیاری از خود ندارد

همیشه
با نوعی بیهودگی
به نام زیستن دست و پنچه نرم کرده ام
و خیلی وقت ها پیش آمده است
برای گذران زندگی
یا تنها یک روز استراحت پدرم
یا خریدن شاخه گلی برای کسی که دوست اش دارم
شعرهایم را بفروشم
جنگیدن باشرایط یک محیط بی فایده است
درست مثل یک سرباز
که اگر شرائط جنگ را نپذیرد خواهد مرد !

❣❣❣❣❣❣

امید

مرا می کشت
کارگری در اسکلت های بلند تابستان ،
اگر یاد چشم های پدرم
هوای اتاقم را
ابری نمی کرد.ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#28 | Posted: 19 Jun 2014 23:05 | Edited By: andishmand
حجم سفید

یک

این همه جا ،
کجا می بارد
این برف بدبخت ،
نیامده ،
کارگرها آدم برفی ساختند
شبیه خودشان !


❣❣❣❣❣❣

دو

کلاه ایمنی بر سر ،
بیلی در دست ،
و خندیدند به
آدم برفی کارگر

❣❣❣❣❣❣
سه

آدم برفی
دل خوشی از باد نداشت
می گفت :
یلومترها آنطرف تر پایین آمده ،
باد
به این شهرش کشانده


❣❣❣❣❣❣

چهار

کار تمام شد
تسویه دادند
آدم برفی ساک اش را جمع کرد
و تازه فهمید ،
که او نیز
انسان بی وطنی ست .


❣❣❣❣❣❣

پنج

سال هاست
که برف می بارد
اما هیچ آدم برفی ای جرأت کارگر ساختن را ندارد !
از روزی که
همه ی کارگرها زیر آفتاب
آب می شدند !


ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#29 | Posted: 20 Jun 2014 13:19
زندگی یک فیلم
مزخرف و خسته نده است


بعضی وقت ها که از کار و زندگی خسته می شوم
گریه ام می گیرد
و دوست دارم به تنهایی پناه ببرم
اما به خودم امید می دهم
صبور باشم
و فکر می کنم بازیگر فیلمی مزخرف و خسته کننده
بنام زندگی هستم
به هر حال
هر کسی دوست دارد
برای یک بار هم که شده است
فیلم خودش را
تماشا کند !


ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
#30 | Posted: 20 Jun 2014 13:24
پیری چهره ی دیگر مرگ است

دیگر انگشت هایم آنقدر سریع کار نمی کند
چشم هایم کمتر می بیند
احساس می کنم
جسمم پیر و ناتوان شده است
و دیگر وقت آن است در خانه بمانم
غروب ها به پارک بروم
بعضی روزها به گورستان
و برای روزهایی که گذشته اند
گریه کنم
انسان
وقتی پیر می شود
یقینا به مرگ خودش پی می برد
درست مثل
همه ی حکومت ها !!

ناگهان رسیدی و خوشبختی شیشه عطری بود
که از دستم افتاد و در تمام زندگیم پخش شد
     
صفحه  صفحه 3 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Sabir Haka | مجموعه اشعار سابیر هاکا بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites