تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Mohammad Shams Langeroodi Poems | اشعار محمد شمس لنگرودی

صفحه  صفحه 11 از 36:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  35  36  پسین »  
#101 | Posted: 22 Aug 2014 23:34 | Edited By: nazi220
اشعار محمد شمس لنگرودی
Mohammad Shams Langeroodi Poemsکرم وشکوفه


تلالو نقره فام نخستین شکوفه بر آلوچه
و رشته های نسیمی نا پیدا
که پاره های هوا را می دوزد
و مشعل آفتاب
بر کرانه ی اسفند
و چهره ی شفاف کودکی
بر دریچه ی تاریک .

بهار است
کرمی
که به کوهه ی برفی بازمانده است
در چشم اندازش جهان،دخمه ی تاریکی است بی گمان
که هرگزا
به سپیده دمی
نخواهد گشود

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#102 | Posted: 22 Aug 2014 23:42 | Edited By: nazi220
بهار


روز اول فروردین
بارانی شاد ،
لرزش دلها ...
مرجانه ی سبز گون !
تو همان شمشادک نعناعی نیستی
که خم شده بودی،به گوشه ی برفی ؟

پرنده ی لیمویی!
تو که هستی و کجا بودی که چنین در قلبم تاب می خوری؟
زمــــــــــــستان آیا خود مــــــــــــــی شکند
یا آفتاب ظفر می یابد ؟

پس هرچه هست
چنار تکیده هم می تواند
برگ لطیفی داشته باشد .شعری برای بی سبب گفتاران


بیش از ان که درختی بنشاند
از درخت سخن می گوید .

بیش از آن که قدم در راهی بگذارد
از رفتن سخن می راند .
بیش از آن که ترانه یی بخواند
پرده ی رویا ها را می دراند .

به درختانش دل مبند
در راهش قدم مگذار
زمزمه هایش را در گلوی سگی در افکن
پیش از آن که پرده ی تاری
درخت گذرگاهت را
از آفتاب درخشان
پنهان کند .

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#103 | Posted: 24 Aug 2014 16:49
۳شعر برای یک دختر گنگ

۱


در که می گشاید
از پای پله نگاه می کنم
لبخند زلالش از رویاست
کهکشان نگاهش از رویاست
گلبوته ی شکسته ی دامانش
دست و دهانش.

آه ،جسمیت رویا ،خاک بکر ازل !
تو ارزوی زنی بودی که به چهره ی انسان در آمدی .

از پای پله نگاه می کنم
کاجی نقره گون در بخار ماه و بانگ شبا ویزی.

چهل کودک در جانش همهمه می کنند و او به خاموش کردنشان مشغول است .
(ارام گیرید
کودکان !
این زن
در چشمه سار بلورینی زاده شد
که صخره و سیمابش
بی اختیار سوسن و گل می شوند .)

بر پلکان بیست سالگی ات ایستاده ای
بی بیست پله در پایین
بی هیچ آسمان در بالا
پله یی
بی نرده و وبی حفاظ.۲


تو به کودکان مــــــــــــی مانی
این راز را تمام عروسک ها می دانند

تو نمی توانی
با دست هایت
که نان و نمک بر سفره می چیند
کــــــــــــــــلامی بنویسی
این راز را
تــــــــــــمام پرندگانی که از مدرسه بر مـــــــــــی گردند هم می دانند
تو نمــــــــــــی توانی، از خاطره و خیابانی سخن بگویی
که قـــــــــــــــهرمان یگــــــــــــــانه اش تویی
زنبیل خالی ات حتا می داند .

تو نمــــــــــــی توانی ،پیرهنت رادر چمدانی بگذاری
پیرهنت در دستت
قهقه می زند
وتو با گل های سپیدش حرف می زنی
نو جامه ی پارساله ی از یاد رفته ات می داند .

دیروز را به یاد نمی آوری
صندلی سپید روزگار کودکیت می داند
درها و باغ ها و چاه و زنجره ها می دانند .

با این همه
دفترچه مشقت را پنهان نمی کنی
از خاطره ها و خیابان ها سخن می گویی
که قهرمان یگانه اش تویی
پیرهنت را در دستت می گیری و با گل های سفیدش
حرف می زنی

دیروزت را ازیاد برده ای
امـــــــــــروزت
خاطره یی مهربان و غریب است .
تو به کـــــــــــــــودکان می مانی
کودکانی که به گوشه یی می نشینند
با ستاره ها و نسیم سخن می گویند
لبخند می زنند
وزندگی
دامان مادری است
که از سر دلتنگی
سخنی به درشتی با آنان گفته است .۳


انگار دست کودک گریانی را
از دامانش جدا می کند
که سخنان مارا به درستی دریابد .

انگار گل سرخی در گلویش بسته و راه
بر کلماتش بسته است .

انگار،به همهمه اشنا ،در اعماق زمان گوش می دهد
ریزش آبی
در حفره های زیر زمینی
گامصدایی خفیفی
در راه پله ها .
انگار، در خاطره ی سپیدش
در کار سخــــــــــــــن گفتن با کسی است
آرام ،مهتاب زده و فرو ریخته .

آیا او از جهانی دیگریست
یا ما فراموش کرده ایم
کتاب زندگی و زیبایی را
از بهـــــــــــــــــــشت بــــــــــــــــی قرار زمین برداریم

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#104 | Posted: 24 Aug 2014 17:07
راز


دانایی آب ها از رود است ؟
یا رود
در خلسه و سماعش
اسرار آب بر قلبش طالع می شود ؟
....
هر چه باشد
وقتی که زورق جانت
در رودخانه ی حیرت پیش می رود
و ماه
در رطوبت شب بوها
آن قدر پایین می اید
که بال بلورش را بر پلک نم آلودت حس می کنی
و ماسه ها
نیمی مرجانه ی شاد ی است
که در قلبت گسترده است،
شیرینی رازها
زیر زبانت آب می شود ؛
نسیم می گذرد
ماه پایین می آید
و دانه ی ماسه یی از قلبت
کم نمی شود .

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#105 | Posted: 24 Aug 2014 17:10
مــــــــــــــــــه


این مردم از چه سخن می رانند
وقتی که پشت چراغ قرمز می ایستند و به هم خیره می شوند .

پرنده ها از چه سخن ساز می کنند
وقتی که در هوای خزانی،ساعت ها
بر سیم برق مه آلودی
در خود جمع می شوند
و سوی آسمان تیره نظر می دوزند .

این آب ها به سوی چه پرواز می کنند
وقتی که مست و عرق ریزان این چنین
به جانب نا پیدایی
پیش می روند .

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#106 | Posted: 24 Aug 2014 18:06 | Edited By: nazi220
در بن رودخانه ها


در اعماق دره ها ، بن رودخانه ها
گل سرخ مینو
بر سینه ی من می ریزد
و شبنم وتاریک
چهار بلبل خواب آلود را
در قلبم بیدار می کنند
آه ، گل سرخ مینو !
برای دمی دیگر با من واگذار مرا ، گل سرخ مینو !
می خواهم
شن نمناک روشنایی بی ژرفا را با انگشتانم بسایم

قلبی که بدین سان می تپد
از کجا بلبل پنجمین نگردد و از گلویم نگریزد .


خورشید


به تاخت آمدند و ستاره یی شکستند و براده ی سوزانش را
بر دل ما ریختند .

اکــــــــــــــــنون
هر ذره ستاره یی می شود
در کـــــــــــــــهکشان سینه ی
مــــــــــــــــا

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#107 | Posted: 24 Aug 2014 18:20 | Edited By: nazi220
جــــــــــــــــــادو


شعر همچون ملیله ی آبی
باید که پیراهن دنیا را حاشیه دوزی کند

شعر همچون شبدی دریایی
مروارید حیات را باید به کلبه ی ماهیگیران برساند

شــــــــــــــــــعر سپیدار بلندی باید باشد
که کودکان دبستانی
کیف و کتابشان را
در سایه لرزانش پنهان می کنند .
توفانی پنهان شده در نسیم
جادوی کلمات در بند ماندگان است شعر
هنگامی کــــــــــــــه آزادی
دردهان ستاره یی بی هوا روشن می شود .

نسیم آب شده یی در گلوی زنی گرسنه است
هنگامی که آه می کشد :
خانه خرابم کردی مرد .

دریایی رخــــــــــــــشان است
پایاب صخره ها و روغن الــــــــــــــوار .
کوهی پنهان است
چندان کـــــــــــــــــه از هجوم ددان و دزدان می گریزی
ناگــــــــــــــاه در برابرت آغوش می گشاید
و تو
در گــــــــــــــــــرمایی حیات بخشش
زیبا ترین سینه خیز دخترکان گرسنه را می بافیشعر شکلی است
کــــــــــه نه پیدا می شود
و نه پنهان می ماند

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#108 | Posted: 24 Aug 2014 18:24 | Edited By: nazi220
جشن ناپیداآشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#109 | Posted: 24 Aug 2014 18:53
۱


جریان سنگ بلور خون است شــــــــــــعر
خونی خوابگرد و
خوشه ی آذرخشی در دهانش

و سر انگشتانت از سر اتفاق چون به سایه ی سنگ ها بساید
چیزی شبیه خواب
یا سوزش گزنه ها
در گلویت احساس می کنی
زنجره ی در قلبت ،به جست وجوی سایه ی تبریزی ها بال می زند
اشیاءو نور،ثانیه ها وصداها
گرداگردت مـــــــــــی وزند

وتو
کودک حیرانی
که بازی رویا یش ناگهان رها شده
در سایه ی تشنگان بالا می روی
قطرات زلال سر انگشتانت می تراود
و گوشه یی از جهان
در گلسرخی جادویی
می شکوفد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#110 | Posted: 24 Aug 2014 18:57
۲


شعر ناگهان به سراغ ادمی می آید
وقتی که نشسته ایو از گرانی نان و ارزانی انسان سخن می گویی
وقتی که پشت پنجره ،پایز
در تالار درختان ایستاده است
و سروهای خم شده با دهان گشاده در باران آه می کشند
شعــــــــــــــــــر ناگهان به سراغ آدمی می آید

چشمانت را ببند
حالی
باز کن ؛
چه آدمیانی که برای ابددیگر دیده نمی گشایند .

و شعـــــــــــر
گوشه یی از اتاقت
بر پنجه های ظریفش ایستاده است .

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 11 از 36:  « پیشین  1  ...  10  11  12  ...  35  36  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Mohammad Shams Langeroodi Poems | اشعار محمد شمس لنگرودی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites