خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

اشعار جمال جمالی


صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »
shomal مرد #21 | Posted: 27 Sep 2014 23:16
کاربر

 
در طــواف نـــور شمعـي مــوي افشان مي کني


در طــواف نـــور شمعـي مــوي افشان مي کني
خـــانه ي ويـــــــران دل را نــــور بـــاران مي کني

طـــاق ابــــر و را نمــودي گــــــــنبد دوار عــــشق
هم مسلمان هم مسيحي را پريشان مي کني

بــر در ميخــانه بنشستي بــه چشماني خمــار
ساقــي ميخــانه را آشــفته حيــــران مي کني

غـــزل رنـگ گـُل سـرخ نهـادي بـه لبـــانت ، اما
جاي بوسه خنـــده بــر عشاق گـريان مي کني

بـــر لب کـــــارون نشيني پــا بـه پــاي جوي آب
سيـــل ويرانـــگر شـوي گلخانه ويـران مي کني

پشت چشمان سيــاهت هـاله ي زنجيــــر نـــو
با نگـــاه مست خـــود ديــوانه زنــدان مي کني

کــعبه را کــردي رهــا ، رو بــه بيــابان مي روي
اي که با چشم سياهت غنچه خندان مي کني

بـا تمـام شــور و حــالت اي گــُـل زيبــــــا مــــن
اين دل ديــوانه را در ســينه رقصــان مي کني
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #22 | Posted: 27 Sep 2014 23:16
کاربر

 
قاصدک بـــا ديــدن ِ پـــروانه شاعر مي شود


قاصدک بـــا ديــدن ِ پـــروانه شاعر مي شود
بلبل از عشق گـُـل و گلخانه شاعر مي شود

از شراب رنـــگ ســرخ و شــوري لب هاي تو
ساقي ساغر شکن مستانه شاعر مي شود

هـــر کـــه در دنيــــا ببيند نـــاوک مــژگان تو
تا قيامت در خــَـم خــُمخانه شاعر مي شود

بــا صــــداي ســــوز ِ آواز تـــــو در آينــه هــا
مرغ تنها بـــــر ســر ويــرانه شاعر مي شود

بــا نـــگاه چشـــم تـــو اي مـــرغ ميناي غزل
کـــور مـــادر زاد هم در خـانه شاعر مي شود

در بهـــار عاشقان بــا شعله ي ســرخ غروب
هر که مي بيند تــو را رندانه شاعر مي شود

راوي بتخانه ها گــويد جمالي هيــس هيـس
اين حديث ار بشنود ديـــوانه شاعر مي شود
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #23 | Posted: 27 Sep 2014 23:17
کاربر

 
چشم و دل بايد فـــداي عهـــــد و پيمانت کنم


چشم و دل بايد فـــداي عهـــــد و پيمانت کنم
ســــر نهم بــــــر روي پــايت تا که حيرانت کنم

از شـــراب چشمهايت شب بنــــوشم ساغري
در سحــر با حال مستي جــان به قربانت کنم

آنقدر بــاده بريزم بهـــــــــر تــــــو بـــــا ديده ام
تا که چـون بلبل دمي مست و غزلخوانت کنم

در گلستان نگــــــاه و گــــــلشن بـــــــــاغ بلور
اي گــل گـــلواژه ها بـــــايد کـــه خندانت کنم

توسن سرخ و سپيـــد عاشـــق شيـــداي من
حوض کـــــوثر را فــداي مـــــوي افشانت کنم

سجـــده ها خواهم نمود بــر مهر ماه دامنت
تا که بــــر تخت دلــــم مستــانه عريانت کنم

اي جمالي دَم زدي از جـــــان و از دل بارها
ترســــــم از دلدادگي حيـران و گريانت کنم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #24 | Posted: 27 Sep 2014 23:18
کاربر

 
سيزده بدر
***


پيک نياکان رسيــد ، شـور و شــرر مي شود
سفــره ي امسـال ما ، پــر ز شـکر مي شود

دست در آغوش يــار ، مست مــي و بيقرار
خانم مهــر و وفــا ، پــا بــه ســـفر مي شود

سبزه ي گندم بدست ، ساقي مـا مست مست
همــدم ساز م دهــل ، سوي ظـــفر مي شود

گاه به روي چــمن ، واله ي دشـــت و دمن
دخترکي شــاد شــاد ، مست خطـر مي شود

دشت پـــر از لاله شد ، ســــرخي آلاله شد
عـــيش جلالي ما ، از همه ســـــر مي شود

دخترکان رقص را ، پيــر و جوان دست را
انجمن عشــــق مــا ، از همه ســر مي شود

هـــم دم بـــاد بهار ، در تــــــب آغوش يار
با گــره سبــزه اي ، سيـزده به در مي شود
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #25 | Posted: 27 Sep 2014 23:18
کاربر

 
بهـــــار سال نــو آمــد ، خـُـم و خمخانه مي خواهم


بهـــــار سال نــو آمــد ، خـُـم و خمخانه مي خواهم
بــــراي روز بــــاراني ، دلـــــــي ديـــوانه مي خواهم

ميــان کــوچه بــــاغ دل ، کنـــــار ســــــاقي عــــاقل
غــــزلخوان نــــگاه تـــو ، مــِـي و پيمانه مي خواهم

بــه فصـــــل مستي بلبل ، کــــــــنار لالـــه و سنبل
بــراي هم رهي بـا گــل ، پـــري پــروانه مي خواهم

نگــاهت پـرده مستان ، دو چشمت سوژه ي رندان
بــــراي سجــده بــــر رويت، بتــا بتخانه مي خواهم

سحـــر بــا نــام فروردين ، بــه دور از غصه و از کين
شبيه خســرو شيرين، تــو را مستانه مي خواهم

عـــروس قصه هاي مـــن ، صـــداي ساز و ناي من
از آن لب هاي شيرينت ، کمي عيدانه مي خواهم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #26 | Posted: 27 Sep 2014 23:19
کاربر

 
نــوشتم ايـــــن غــــزل در زيـــــر باران


نــوشتم ايـــــن غــــزل در زيـــــر باران
بــــــراي خنـــــــده بــــــر لبهــاي ياران

بــه خلـــــوت خــــانه بــــاغ شقــــايق
اقــــاقي هــاي مــــا بــا مــوي افشان

بـــه همــــراه نسيـــم و عـــــطر زنبق
شکــوفه داده است بــا روي خنــــدان

و قمــــــري در حصــــــار خلــــــوت دل
بــه سجـــده مي رود پيــدا و پنهــــان

که در بــــاران امشب نعمتـي هست
کــه دل را مي کند در ديــده رقصــــان

بـه شهلاي دو چشمان تـو ســــوگند
کـه مستان را کـُند مستانه حيــــران

صبــا بــر ســاغر مـِي مـي نــــويسد
کـــــــه شــــادي آورد بـــــاد بهــــاران
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #27 | Posted: 27 Sep 2014 23:20
کاربر

 
زني را مـي شناسم من ، کـــه عشــــق مادري دارد


زني را مـي شناسم من ، کـــه عشــــق مادري دارد
بـــه زايـش نقــش يـک دريــــا ، وفـــاي همسري دارد

زني را مي شناسم کــــه ، در اين طوفان بـي مهري
فقـــــط بهـــــر خــــداي خــــود ، هــــــواي دلـبري دارد

زني را مي شناسم کـــــه ، بــــدور از فــتنه ي زاغان
ســــوار اسبي از آهــــــــن ، هــــــــواي سـروري دارد

زني را مي شناسم کــــه ، بــــــراي نـــان طـفلانش
بــه گــــاه ِ مــــردي مــــــــردان ، ســـــــر بـالاتري دارد

زني را مي شناسم که ، بـــه دستانش بسـي پينه
ولــــي در گـــُــلشن قلبش ، نـــــگين و زيــــوري دارد

زني را مي شناسم که ، بـــه هنگــام سـکوت شب
براي کسب نــان جـــــو ،چـــه خــونين ســاغري دارد

زني را مي شناسم که ، در اين بحـران بــد مستي
امــــــيد مستي مـــِـي از ، دو پيــــــک آخـــــري دارد

زني را مي شنام که ، بــــراي ســــاغر و ســــــاقي
دل از پيـــــري نهــان کــرده ، هــــــــواي دختـري دارد
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #28 | Posted: 27 Sep 2014 23:20
کاربر

 
بــاغبان آشــفته از طـــــوفان گــــلزار من است


بــاغبان آشــفته از طـــــوفان گــــلزار من است
در غـــم انـديشه ي چشمــــان بيمار من است

بـــا نواي قيچــــــک نــاکوک کـــولي مي سرود
ســاز بشکسته دلــي همـدم گيتـــار من است

گفته است بـا بلبلان شهـــره و شيــداي شهر
قــُـمـــري افسـرده اي در پــي ديدار من است

دم زده با خــاطرات خــــيس بـــــاران کــــــــوير
دلبـــري بـــا نــام آهـــو پشت افـکار من است

کــَـس نمي داند کـــه در پشت نگــاه مانده ام
او کــــه مسلخ ميرود بــانوي گفتــار من است

ســاقيا رنگين نمــا ســـــاغر ز اشــک ديده ام
آنکــه بـا ســاز رقيبــان مـي رود يـار من است

اي جمــالي نـــو بخوان با شــور و حال گلزخان
سـُـرخي ايـن غــزل از خــون دل زار من است
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #29 | Posted: 27 Sep 2014 23:21
کاربر

 
نشستـــم واژه واژه چشـــم هــــايت را دعـا کردم


نشستـــم واژه واژه چشـــم هــــايت را دعـا کردم
درون کـــعبه ي عشق ات خـــــــدايم را رهـا کردم

بـه ســـوي قبــله ي رويت گـــــرفتم قــــامتي زيبا
نمــــازم را شکستم تـــا نگـــــــاهت را صـدا کردم

بــه آواز و صــداي تــو شــدم رقصــان چــو پـــروانه
قنــوت ام را بــه تو بستم ، تو را نـاحق خـــدا کردم

به جـــــاي هــر دعـــاي نــدبه در شبهـــاي تنهايي
بــه اوراد لبــــــان تــــــــو خــــودم را مبتــــلّا کردم

بــه تــو گفتم دمي بنشين تو بــــر ايوان چشمانم
حـــذر کــردي ز چشمانم ببين بــا خود چه ها کردم

شـدي همراه و همـــدم بـــا رقيبــان در شب يلدا
ندانستي بــراي تـــو چه سـان ســــر را فـدا کردم

جمالي نـــاله کـــم کــن از فسون مــــاه رويان ، که
در افــسوسم کـــه با رندي چرا بي خود خطا کردم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
shomal مرد #30 | Posted: 28 Sep 2014 00:29
کاربر

 
تو باشي سجـــده بــر يــــزدان نمايم

تو باشي سجـــده بــر يــــزدان نمايم
چـــراغ خـــــــــانه را خنـــــــدان نمايم

بخـــــوانم چــــامه اي از دفتـــر عشق
بــــه افســـانه تــــو را حيــــران نمايم

نــه با ساقـــي کــه با سعدي بسازم
تــــو را ســَـر حـــــلقه ي رندان نمايم

بـــه آهنـــگ و نـــواي ســـاز و سنتور
بــــرايت لالــــــه را رقصـــــــــان نمايم

شـــــوم خنيــــاگر اشعـــار حــــــافظ
تو را بـــا يک غــزل حيـــــــــران نمايم

و يـــا بـــــا رودکــــــي سـازش کنم تا
تــــــو را در ديــــــده ام پنهـــان نمايم

به جــام مــِي که با عشق تو نوشم
شوم مست و تــــو را عــــريان نمايم

بيـــا و در خيــالم مشتــــــري شـــــو
که هــر شب بـــا تو اين پيمان نمايم

نــوازم چنــگ و بــــــربط در نگــــاهت
که خــنده بــر لـــب ات مهمـان نمايم

اگـــــر بـــا بــوسه اي بـــر مـن بتازي
دو بــر يک بــــــوسه را جبــران نمايم

جمــالي گــــر نبـاشد يـــارم امـشب
چو بـــاران ديـــــــده را گـــريان نمايم
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
      
صفحه  صفحه 3 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / اشعار جمال جمالی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا