خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Reza Farmand Poems | مجموعه اشعار رضا فرمند


صفحه  صفحه 10 از 30:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  29  30  پسین »
anything زن #91 | Posted: 10 Apr 2015 12:12
کاربر

 
۱۵۶

در ایران واژه‌ها درجا زده‌اند
سعدی هنوز عمامه‌اش را برنداشته است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۵۷

هنوز پَر پرسش را می‌پوشم
هنوز پَر شتاب را می‌پوشم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۵۸

چشم‌ام را چون توری به شتاب افکنده‌ام
تا ماهی شعر بگیرم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۵۹


گیرم که شعر پُر از دانش آژیر است
گوشی باید تا آن را خوب بشنود


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۰

شادی، ماهرترین شعبده باز جهان است
جغرافیای پیچیده‌ی زندگی را ساده می‌کند
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #92 | Posted: 10 Apr 2015 12:14
کاربر

 
۱۶۱

در واژه‌ها هر مرزی را می‌توان برداشت
بیافرین تا گسترای جهان‌ات را بازتر کنی


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۲


شعرم پُر از جنین نازک معناست
مادر نرم واژه‌ها شده‌ام.


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۳


نگاه تو آینه‌ای‌ست،
پیرامون‌ات را زیبا کن!
صدای تو آینه‌ای‌ست
پیرامون‌ات را زیبا کن!
لبخند تو آینه‌ای‌ست
پیرامون‌ات را زیبا کن


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۴


هنر زندگی،
هنر جا به جا شدن در واژه‌هاست
هنر شتافتن با شهاب‌ها
و جا خالی دادن از آذرخش‌ها


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۵

گرسنگی، زود خودش را تمام می‌کند
و سپس به خوردن پیرامون‌اش آغاز می‌کند
گرسنگی، حقیقت را هم به آسانی گاز می‌زند
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #93 | Posted: 10 Apr 2015 12:16
کاربر

 
۱۶۶

مرد، حقوق‌ام را در صندوق فراموشی می‌گذارد
و نمی‌گذارد که یادم بیاساید
مرد، دروغ می‌خورد تا بتواند پول‌اش را پس‌انداز کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۷


خنده هیچ علامت سئوالی را در پایان‌اش نمی‌پذیرد
چماق‌ات را جایی دیگر بکار!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۸


شاعر، کشتکار «وقت» است!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۶۹

شادی، زرهی ناپیداست
که دکمه‌هایش را در دهان و سخن باز می‌گذارد
شادی، آرامشی‌ست که سوار شتاب شده است
شادی، دانشی‌ست که با جهان کنار آمده است
و پرهایش را یافته است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۰

تپش‌های دلم را واژه به واژه به شعر می‌کوچانم!
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #94 | Posted: 10 Apr 2015 12:22
کاربر

 
۱۷۱

شعری اگر شعله‌ای داشته باشد
هیچ‌ بدخواهی نخواهد توانست به درخش‌اش خاک بپاشد
شعری اگر شعله‌ای نداشته باشد
هیچ نیک‌خواهی نخواهد توانست آتشی در آن بیفروزد


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۲

وقت، سرد و بورانی‌ست
همیشه باید پناه‌گاهی از سرگرمی داشته باشی
همیشه باید پناه‌گاهی از دلگرمی داشته باشی


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۳

رویا، خدای توست
رویایت را زیباتر بیافرین
رویا، خدای توست
رویایت را بی‌کرانه کن!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۴

من از بلندی معنا بالا رفتم و شعرم پرهایش را گشود


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۵

رویا، از سرشت واژه‌هاست
رویا، بالای دیگر انسان است
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #95 | Posted: 10 Apr 2015 12:24
کاربر

 
۱۷۶

کار، نوعی پریدن است
کار، آموزش دانش شتاب است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۷


شعری که زیباترین شعرها نچسیده باشد
شعری که در شگفت‌ترین ایماژها نزیسته باشد
شعری که در شتاب‌ها نبالیده باشد
چه آرزوی بزرگی می‌تواند داشته باشد؟


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۸


هر چه زیباتر بیاندیشی
در شاخه‌‌ای بلندتر خواهد نشست


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۷۹


شتاب‌ات را با پیرامون‌ات میزان کن تا تنها نباشی
با هر کبوتر خوبی روی چمن بنشین تا تنها نشوی!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۰

هرچه آرزوی‌ات سرکش‌تر باشد بیشتر خواهی دوید
هرچه آرزوی‌ات بلندتر باشد بیشتر خواهی پرید
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #96 | Posted: 15 Apr 2015 15:36
کاربر

 
۱۸۱

شعرت را به اوج بینداز!
خالی جهش‌ها را واژه‌ها پُر می‌کنند
خالی پَرش‌ها را واژه‌ها پُر می‌کنند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۲

تو آرش خودی
هر چه آرمان‌هایت را دورتر بیندازی
گسترده‌تر خواهی‌ شد


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۳

پُرسش‌ها را تا هر کجا که پرت کنی
پاسخ‌ها مال تو می‌شوند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۴


خودباوری دسته‌گل شگفت هزاران باغ است
خودباوری، دست‌آورد بزرگ خوآفرینی‌ست


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۵

خود را چنان بباران
تا هر چشمه‌ای که بخواهی بشوی
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #97 | Posted: 15 Apr 2015 15:42
کاربر

 
۱۸۶

«من شما را فیلتر می‌کنم
چرا که از گهواره تا گور عاشق دانش‌ام!»
من شما را فیلتر می‌کنم
و شما در قدرت من بگردید و زیباترین‌ها را برگزینید!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۷


خفه شوید و مرا پرستش کنید!
چرا که من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۸


ایمان مثل پرنده باید باشد
ایمان مثل دل باید باشد
تو گل ایمان‌ات را روی میز سخن بگذار
من اگر خواستم برمی‌دارم


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۸۹


با کیمیای تکاپو
وقت ساده، زر ناب می‌شود


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۰

واژ‌گانم پُر از طنین دعا، پُر از بیابان است
واژگانم پُر از هیچ و پوچ عرفان است
من جز زبان فارسی خانه‌ای نداشته‌ام

هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #98 | Posted: 15 Apr 2015 16:01
کاربر

 
۱۹۱

وقت، شتابِ همزاد توست
بچرخ تا برآیی!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۲

هرچه بیافتی، از دل‌‌ات نباید فرود بیایی!
هر چه بیافتی، از اوج‌ات نباید فرود بیایی!˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۳


حقیقت پُر از مواد دلیری‌ست
زیبایی پُر از مواد دلیری‌ست
زندگی پُر از مواد دلیری‌ست
دلاوری‌ات را بازسازی کن
معنای بلند دلیری را از کوتاهی عمر بخوان!

˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۴


آرمان‌ات در گام هزاران تپش نهفته است
آرمان‌ات در گام هزاران جهش نهفته است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۵

سبز نباشی در تو نمی‌مانند
راه نباشی از تو نمی‌گذرند
سایه نباشی در تو نمی‌نشینند
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #99 | Posted: 15 Apr 2015 16:03
کاربر

 
۱۹۶

از گام‌های خود، تو هم می‌توانی سوار شتاب شوی
از بال‌های خود، تو هم می‌توانی سوار شتاب شوی
از واژه‌های خود، تو هم می‌توانی سوار شتاب شوی


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۷


چقدر دروغ است خدایی که زمان را فیلتر می‌کند!
چقدر دروغ است خدایی که آزادی را برنمی‌تابد!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۸


هر کس در میدانی سبک‌پاتر است
من معمار واژه‌ها هستم
شعرم همینکه شتاب گرفت پرواز می‌کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۱۹۹


وقت را آبیاری کن تا واژه‌هایت برویند
شتاب‌های وقت را همه‌جا به همراه‌ات ببر!


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۰۰

وقت را اگر نپرانی پرنده نمی‌شود
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
anything زن #100 | Posted: 15 Apr 2015 16:08
کاربر

 
۲۰۱

انسان، همیشه جوان است!
انسان، همیشه خود را به مدار شتابی تازه پرت می‌کند


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۰۲


خودباوری از سرشت رسیدن است؛
از سرشت شکفتن
خودباوری از سرشت پرواز است


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۰۳


شتاب‌هایم را می‌نویسم تا بتوانم
همسایه‌ام را بشناسم، خانه‌ام را بشناسم.


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۰۴


گام، همیشه به جلو می‌اندیشد
پرواز، همیشه به اوج
و عشق، همیشه به زیباتر شدن


˜*·. ˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜˜"*°·.˜"*°··°*"˜.·°*"˜ .·*˜

۲۰۵

واژه‌های زمان، شتاب می‌گیرند
زندگی، اکنون،
دوان دوان سخن می‌گوید
هر شب دلم بهانه ی تـــو را ، هیچ ... بگذریم ...
امشب دلم دوباره تـــو را ... ، هیــچ ... بگذریم ...
      
صفحه  صفحه 10 از 30:  « پیشین  1  ...  9  10  11  ...  29  30  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Reza Farmand Poems | مجموعه اشعار رضا فرمند

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا