تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

ابن حسام خوسفی

صفحه  صفحه 8 از 20:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  19  20  پسین »  
#71 | Posted: 10 Jun 2016 09:13
غزل شماره ۷۰رخت نمونه ی صورت نگار چین باشد
عجب که درهمه چین صورتی چنین باشد

به آستانه ی جنت فرو نیارد سر
سری که بر سر کوی تو برزمین باشد

هوای باغ و تمنای راغ در سر نیست
مراکه داغ هوای تو بر جبین باشد

دهان ز چشم من تنگدل چو پوشانی
مگیر خرده برآن کس که خرده بین باشد

دلم زعشوه ی چشم تو چون تواند رست
که فتنه ایش زهر گوشه درکمین باشد

بریخت مردم چشمت به غمزه خون دلم
برو حلال ولی مردمی نه این باشد

اگر نوازی و گر می کشی ترا زیباست
که نازنین چه کند کان نه نازنین باشد

ز دود سینه ی من گر حذرکنی شاید
که آه سوختگان دود آتشین باشد

شکیب ابن حسام از لب تو ممکن نیست
مگس چگونه شکیبد چو انگبین باشد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#72 | Posted: 10 Jun 2016 13:26
غزل شماره ۷۱


هرشب از طوفان چشم آب از سرما بگذرد
مردم چشمم ندانم چو ز دریا بگذرد

اشک خون آلوده ی من با شفق همدم شود
آه مینا گون من زین سقف مینا بگذرد

گر ندیدی زحمتی از خار مژگان پای دوست
دیده مفرش کردمی در راه تا وا بگذرد

هر شب از آشوب قدش صدبلابالا شود
برگذرگاهی اگر آن سرو بالا بگذرد

گل ز خجلت خوی کند، نرگس سراندازد به پیش
بر چمن گر قامت آن شوخ رعنا بگذرد

در دماغ باد ناید بوی ریحان بهشت
گر دمی بر طرف آن زلف سمن سا بگذرد

تلخی مردن نبیند آنکه وقت نزع روح
بر زبانش نام آن لعل شکرخا بگذرد

چون بنفشه سر برآرم پای بوسش را زخاک
سایه ی سَروش اگر بر تربت ما بگذرد

خانه ی صبر تو یغما گردد ای ابن حسام
گر خیالی بر دلت زان ترک یغما بگذرد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#73 | Posted: 10 Jun 2016 13:27
غزل شماره ۷۲


چون عارض تو سنبل مشکین برآورد
خطّت بنفشه بر گل نسرین برآورد

چشم سیه دل تو که در عین کافریست
در یک نظر به غمزه صد ازدین برآورد

آیینه ی رخ تو به یک جلوه هر نفس
آه از نهاد این دل مسکین برآورد

زلف بنفشه بوی تو بر طرف لاله زار
خوشتر ز روضه ای که ریاحین بر آورد

از شبنم دمادم این چشم چشمه خیز
خاک ره تو لاله ی خونین برآورد

یاران به همتی نظری کاین غریق آب
از بحر آب دیده نمد زین برآورد

ابن حسام طبع تو از نو بهار شعر
در باغ فکر صد گل رنگین برآورد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#74 | Posted: 10 Jun 2016 13:28
غزل شماره ۷۳


جز خم زلفت دلم پناه ندارد
جانب دلها چرا نگاه ندارد

کیست که از تاب آن دو سنبلمشکین
همچو بنفشه قد دوتاه ندارد

مردمی کن که پیش چشم سیاهت
خانه ی مردم چنین سیاه ندارد

سینه ی چون مجمرم ز آتش هجران
جز نفس گرم من گواه ندارد

نامه ی دردم به دست باد سپردم
لیک صبا بر در تو راه ندارد

دل به سوی میکده پناه ازآن برد
بیش سر درس خانقاه ندارد

ز ابن حسام از چه روی زلف تو پیچید
داغ تو دارد جزین گناه ندارد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#75 | Posted: 10 Jun 2016 13:28
غزل شماره ۷۴


عارض تو چون خط سیاه برآرد
دایره ی مشک گرد ماه برآرد

یوسف دل شد اسیر چاه زنخدان
هم رسن زلف تو زچاه برآرد

از نفس گرم من عذار بپوشان
کاینه زنگ از غبار آه برآرد

درخم ابروت جان به سجده فرورفت
سرزقیامت ز سجده گاه برآرد

از سر خاکم گیاه مهر تو روید
چون گلم از تربتم گیاه برآرد

ابن حسام از تطاول سر زلفت
دست تظلّم به پادشاه برآرد

داد دل من ز دست غمزه ی شوخت
گر ندهی دست دادخواه برآرد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#76 | Posted: 10 Jun 2016 13:29 | Edited By: nazi220
غزل شماره ۷۵


یاد لبت کنم دهنم پرشکر شود
نام رخت برم همه عالم قمر شود

با ابروی سیاه تو پیوسته ام خیال
تاکی خیال کج زسر ما بدر شود

تیر خدنگ غمزه ات از دل کند گذر
گر نه فضای سینه مرو را سپر شود

بنشین که با تو عمر گرامی به سر بریم
عمر آنچنان خوش است که باجان به سر شود

شرح فراق یار نوشتن مجال نیست
کز آب دیده صفحه ی طومار تر شود

ما ره به اختیار به مقصد نمی بریم
آری مگر عنایت او راهبر شود

هر نیک و بد که بر سر ما می رود قضاست
هرگز گمان مبر که نبشته دگر شود

ابن حسام چشم به بهبود روزگار
مگشای و زان بترس کزین هم بتر شود

بگذر ز سر که در ره عشاق اگر ترا
کاری به سر شود هم از این رهگذر شود

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#77 | Posted: 10 Jun 2016 13:30
غزل شماره ۷۶


اگر ساقی به بزم ما قلندر وار بنشیند
بسا صوفی که اندر حلقه ی خمّار بنشیند

به زاریّ دل زارم ترا ای دل نیازارم
کزان زاری ترا بر دل مباد آزار بنشیند

به عزم رفتن از مجلس به هر باری که برخیزی
از آن برخاستن بر دل مرا صدبار بنشیند

چو خشم فتنه انگیزش کند مستی و مستوری
نماند هیچ زاهد راکه او هشیار بنشیند

کسی در معرض مردان برآرد نام منصوری
که برخیزد زسر و آنگه به پای دار بنشیند

کسی در دیده ی مردم بود چون مردم دیده
که همچون دیده ی گلگون میان خار بنشیند

دل ابن حسام از رنج و از تیمار بیمار است
مگر دلبر به تیمار دل بیمار بنشیند

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#78 | Posted: 10 Jun 2016 13:31
غزل شماره ۷۷


قول مطرب دل من دوش به راهی زد و برد
چشمش آرام دل من به نگاهی زد و برد

غمزه ی دوست به یغمای دلم تیزی داشت
وه که بر مخزن دل خانه سیاهی زد و برد

هرغباری که بر آیینه ی دل بود مرا
ای عجب صیقلی عشق به آهی زد و برد

خیل غم داشت کمین بر دل من باز ببین
که برین قلب شکسته چه سپاهی زد و برد

سایه ی سرو قدمت برسر ما باقی باد
که به باغ آمد و بر برگ گیاهی زد و برد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#79 | Posted: 10 Jun 2016 13:32
غزل شماره ۷۸خط مشکین که برگرد رخت چون عود می گردد
بدان ماند که در بالای آتش دود می گردد

زتاب مهر تابان جمالت پرتوی دارد
شب این مشعل که بر ایوان دود اندود می گردد

صباگویی که از چین سرزلف تو می آید
که از بویش نسیم باغ مشک آلود می گردد

دل بیمارم از گوی زنخدان تو می گوید
به گرد سیب سیمین از پی بهبود می گردد

نه بر گردم نگردانم سر از تیغ تو گردانم
که دست و تیغ تو از من به سر خشنود می گردد

ایا ابن حسام از سر قدم کن در ره جانان
ایازی هر که کرد اوعاقبت محمود می گردد

زبور عشق تو روح القدس درگوش می گیرد
چه خوش مرغی به گرد نغمه ی داوود می گردد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#80 | Posted: 10 Jun 2016 13:32
غزل شماره ۷۹ما را به جای آب اگر از دیده خون رود
چون رفت جان هرآینه صبر و سکون رود

از گوشه ی جگر نرود داغ او مرا
آری ز سینه داغ جگرگوشه چون رود

سیماب آه من بکند چرخ را سیاه
گر آه من به گنبد سیمابگون رود

برکوه اگر نهند تحمل نیاورد
آنچه از غم تو بر دل زار و زبون رود

تریاک روزگار نباشد دوا رسان
انرا که زهر داغ تو اندر درون رود

چون دل به قوت ملکیّت برد شکیب
صبر از دریچه ی بشریّت برون رود

عقل جنون گرفته فروشد به کوی غم
ترسم که عقل درسرکارجنون رود

هردم زچشم من بچکد اشک لاله رنگ
درچشم کان خیال رخ لاله گون رود

کوروکبود چرخ که از جور روزگار
برمن هر آنچه می رود از چرخ دون رود

ابن حسام از در دولت پناه دوست
بر وعده ی پناهگه آخر برون رود

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 8 از 20:  « پیشین  1  ...  7  8  9  ...  19  20  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / ابن حسام خوسفی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites