تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

ابن حسام خوسفی

صفحه  صفحه 9 از 20:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  19  20  پسین »  
#81 | Posted: 10 Jun 2016 13:33
غزل شماره ۸۰


مژده ای دل مر ترا کارامش جان می رسد
خه خه ای جان زنده شو چون بوی جانان می رسد

بخ بخ ای آدم ترا کایّام ناکامی گذشت
کز یزید خوش خبر پیغام رضوان می رسد

سر بر آر ای ساکن بیت الحزن تا بشنوی
بوی پیراهن که از یوسف به کنعان می رسد

ای صبا فرّاشی فرش سبا کن دم به دم
خاصه چون هدهد به درگاه سلیمان می رسد

تازه باش ای گلبن شادی زباغ مردمی
خوش برآ کاوازه ی مرغ خوش الحان می رسد

سرو دلجویی چمن از قد خود چندین مناز
سرکشی از سربنه سرو خرامان می رسد

گشت روشن مطلع صبح امید ابن حسام
ظلمت شب می رود خورشید تابان می رسد

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#82 | Posted: 10 Jun 2016 13:35
غزل شماره ۸۱


خط تو دایره ی مشک گرد ماه کشید
بر آفتاب سواد شب سیاه کشید

دلم به دعوی خون بر غزال چشمت را
سرشک سرخ و رخ زرد را گواه کشید

مقام شیفته حالان پناه طره ی تست
دل مقام شناسم بدان پناه کشید

نوید داد عنایت مرا که لطف عمیم
رقم به عفو تو بر صفحه ی گناه کشید

اگرچه می رود آلوده دامن ابن حسام
به ذیل عاطفت سایه ی الاه کشید

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#83 | Posted: 10 Jun 2016 13:37
غزل شماره ۸۲


گرملک بنگرد آن چشم خوش و لعل لذیذ
دفع نظّاره ی بد را بنویسد تعویذ

جام جم دور جهان را فلک از یاد ببرد
بده ای خسرو خوبان به من آن جام نبیذ

آیت حسن که در شان رخت نازل شد
بی مثال خط زلف تو نیابد تنفیذ

آنکه برداشت ترا کی فکند ابن حسام
نیست برداشتگان را زکریمان تنبیذ

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#84 | Posted: 10 Jun 2016 13:38
غزل شماره ۸۳زیاده می کند آن چشم پرخمار خمار
ز دل همی برد آن زلف بی قرار قرار

بخست غمزه ی تیز تو خانه ی چشمم
که گفت دیده ی اهل نظر به خار بخار

چنان بسوخت شرار غم تو خرمن دل
که می رسد به دماغم از آن شرار شرار

در انتظار مداوم به وعده ی فردا
که نیست ممکن ازین چرخ بی مدار مدار

بپوش روی که صورت نگار چین ببرد
نمونه ای که نگارند از آن کنار کنار

به باغ مزرعه ی پاک سینه ابن حسام
چو هست تخم محبت ترا،بکار بکار

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#85 | Posted: 10 Jun 2016 13:44
غزل شماره ۸۴


خطت مشکست و خالت عتبر تر
جهان را کرده ای پر مشک و عنبر

رخ ولبت را مپوش از دردمندان
زمعلولان که پوشد گل به شکر؟

قد سرو و لبت در روضه ی جان
نشان طوبی است و آب کوثر

رخت آیینه ی صنع الهی است
تعالی شانه الله الکبر

ز ابرویت که آن مشکین خیالیست
هلالی بسته ای بر ماه انور

برت گفتم کشم یک شب در آغوش
به خنده گفت ناید سرو در بر

مرا پیوسته هست از آرزویت
خیالی کج چو ابروی تو در سر

ببر آب و لطافت سرو و گل را
چو سرو ناز بر گلزار بگذر

درتو اهل دولت را مآب است
سر ابن حسام و خاک آن در

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#86 | Posted: 10 Jun 2016 13:44
غزل شماره ۸۵


ای اهل درد را ز تو هر دم غمی دگر
نیش غم تو بر دل ما مرهمی دگر

درکوی تو که درگه اهل سعادتست
از آب چشم اهل صفا زمزمی دگر

ترشد به اب جود تو خاک وجود ما
فرمای از ابر لطف برآ شبنمی دگر

از کاینات دنیی و عقبی دوعالم اند
بیرون ازین دوخاک درت عالمی دگر

گفتی دمی دگر به لبت کام دل دهم
ای عمر اعتماد کرا بر دمی دگر

بردار جام جم که ببینی دروعیان
درزیر خاک خفته به هر سو جمی دگر

همچون دل شکسته ی ابن حسام هست
صد دل به قید زلف تو درهر خمی دگر

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#87 | Posted: 10 Jun 2016 13:45
غزل شماره ۸۶ای ز بی غمخواریت هردم دلم غمخواه تر
نیست در دست غمت از من کسی بیچاره تر

مردم چشم مرا از حسرت لعل لبت
گردد از خون جگر هر دم بدم رخساره تر

در فراقت جامه از دل پاره می کردم ولیک
جامه را بگذاشت کز جامه بُد جان پاره تر

از دلم از عشوه های غمزه ی غماز تو
صبرشد آواره وآرام ازو آواره تر

چشم و لعلت بر دل من دعوی خون می کنند
گرچه خونخوار است لعلت چشم ازو خونخوارتر

معتدل گردد مشام از نُزهت عود و گلاب
گرشود ز آب عذارت زلف را یک تاره تر

آب روی ابن حسام از چشمه سار چشم یافت
هم عفالله دیده کو دارد رخم همواره تر

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#88 | Posted: 10 Jun 2016 13:45
غزل شماره ۸۷دلم فدای تو باد ای نسیم عنبر بیز
به دستگیری افتاده ای چو من برخیز

چنین که چشم تو هر گوشه ای کمین دارد
چگونه دل بنشیند به گوشه ی پرهیز

زبس که آتش رخساره ی تو می افروخت
بسوخت خرمن تقوای من به آتش تیز

زدیم در خم زلف گره گشای تو چنگ
که مفلسیم و نداریم هیچ دست آویز

بیا که باده و گل را به هم برآمیزیم
ز دست حادثه ی روزگار رنگ آمیز

بیار کاسه و از می پرآب رنگین کن
زخاک پرشده بین کاسه ی سر پرویز

سوار حادثه هر سو دو اسپه می تازد
نه رخش ازو بتواند گریخت نه شبدیز

فضای سینه ام آتش گرفت مردم چشم
تو مردمی کن و آبی زدیده بر وی ریز

فضای سینه ام آتش گرفت مردم چشم
تو مردمی کن و آبی ز دیده بر وی ریز

بتاخت لشکر غم قلب سینه ابن حسام
پناه می طلبی خیز و در پیاله گریز

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#89 | Posted: 10 Jun 2016 13:47
غزل شماره ۸۸


زبس که می کند آن چشم فتنه بر من ناز
به جان رسید دل از عشوه های آن طناز

تطاول سر زلفس نمی توانم گفت
که کوتهست مرا عمر و قصه ایست ذراز

سرشکِ پرده در من ز عین غمّازی
بدان رسید که بر رو فکند مارا راز

چو دسترس نبود آستین کشیدن دوست
بر استانه ی او روی ما و خاک نیاز

دلم ز نرگش جادوی او حذر می کرد
خبر نداشت ز افسون غمزه ی غمّاز

خوش است یکدمه عیش ار زمانه دمساز است
ولی زمانه به یکدم نمی شود دمساز

ز روزگار شکایت نشاید ابن حسام
«زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز»

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
#90 | Posted: 10 Jun 2016 13:47
غزل شماره ۸۹


می بیارید که ایام بهار است امروز
نرگس از ساغر زر جرعه گسار است امروز

دیدهٔ خوش نظر باغ خمار آلود است
قدح لاله پر از نوش گوار است امروز

هم نسیم چمن از باغ بُخور انگیز است
هم شمیم سحری مجمره دار است امروز

گل خوشبوی نشان می‌دهد از طلعت دوست
سرو دلجوی تو گویی قد یار است امروز

چمن از لاله و از سنبل تر پنداری
راست مانند رخ و زلف نگار است امروز

دی گذر کرد ندانیم به فردا که رسد
حیف از این لحظه که در عین گذار است امروز

در چنین فصل که گفتم سخن ابن حسام
از لب مطرب خوش لهجه به کار است امروز

آشفته سریم !
شانه‌ی دوست کجاست ؟
     
صفحه  صفحه 9 از 20:  « پیشین  1  ...  8  9  10  ...  19  20  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / ابن حسام خوسفی بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites