انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
جهان نگاه
  
صفحه  صفحه 1 از 16:  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  پسین »

Close-up | بهترین عکسهای نمای بسته کلوز آپ


مرد

 
اصطلاحات عکاسی

اصطلاحات فیلمبرداری

انواع نماها:
1- کلوز آپ چیست ؟ نمای بسته که تصویری درشتی از موضوع می باشد مثلا یک انسان از شانه تا نوک سر
2- مدیوم شات چیست ؟ نمای متوسط مثلا نمای انسان از کمر تا نوک سر .
3- لانگ شات چیست ( یا نمای باز یا نمای دور ) : مثلا انسان تمام قد بهمراه کمی از محیط اطراف آن
4- نی شات چیست ؟ نمایی که از زانو تا نوک سر دیده می شود که به شات آمریکایی نیز معروف می باشد
5- اکستریم لانگ شات یا بیگ لانگ شات چیست ؟ نمای کاملا دور یا نمای بسیار باز می باشد مثلا تصویر بسیار دور از یک دهکده یا کویر.
6- اکستریم کلوز آپ یا بیک کلوز آپ چیست ؟ نمایی کاملا نزدیک یا نمای بسیار بسته می باشد. مثلا تصویر دو چشم انسان .
7- مدیوم لانگ شات یا نمای متوسط چیست ؟ این نما که به نمای تمام قد نیز معروف می باشد و نیز به فول شات هم شهرت دارد میباشد مثلا تصویر کامل یک انسان که تمام قد آن دیده شود.
8- مدیوم کلوز آپ یا نمای نیم تنه .( تصویر انسان از زیر قفسه تا نوک سر )

انواع نما ( از لحاظ ارتفاع دوربین نسبت به موضوع )
1: آی لول ( لنز و سوژه هم سطح می باشند)

2: اور هد شات ( عمود بر صحنه گرفته می شود)

3: لو لول ( نمایی که از پایین بازیگر یا سو ژ ه گرفته می شود)

انواع نماها ( نما های حرکتی از لحاظ حرکات دوربین بر محور ثابت.)
1: پان ( تصاویر متحرکی که دوربین بر محور ثابت بصورت افقی از چپ به راست یا با لعکس ( چرخش افقی می گیرد) به آن پان افقی می گویند.

2- پان شلاقی ( ویپ پان) ( سوئیچ پان) به پان دوربین که سریع انجام می گیرد

3- پان مروری ( سری پلان) به پان آرام که جزئیات صحنه را کنکاش می کند.

4- تیلت ( با چرخش عمودی دوربین ، دوربین بر محور ثابت تصاویر متحرکی بصورت عمودی از بالا به پایین یا با لعکس )
- انواع نماها ( نما های حرکتی با حرکات دوربین به وسیله متحرکی مانند انسا ن یا ارابه یا جرثقیل یا ریل سه پایه چرخدار یا استدی کم)

1- نمای دالی ( حرکت دوربین به طرف سوژه . این حرکت را تراک این نیز می گویند. حرکت دوربین از سوژه دور شود، که به آن تراک اوت می گویند.

2- تراولینگ ( به تصاویری گفته می شود که دوربین در حال حرکت بصورت افقی میباشد ) ( معمولا حرکت دوربین موازی با صحنه می باشد)

3- کرین ( جرثقیل ) وسیله ای است مانند جرثقیل که حرکات از بالا به پایین و با لعکس و حرکت دورانی دارد.

4- آرگ ( قوسی ) حرکت دوربین بصورت افقی و به شکل قوسی یا نیم دایره

5- بوم ( حرکت دوربین بصورت عمودی و به شکل کمانی می باشد )

6- هلی شات ( به تصاویری که توسط دوربین از بالای صحنه بوسیله هلی کوپتر یا هر وسیله پروازی دیگر گرفته شود را هلی شات می گویند )

7- نمای مروری عمودی ( روی ارتفاع بوسیله پدستال ) به تصاویری گفته می شود که با حرکت پایه پدستال دوربین ( پایه متحرک عمودی که دوربین روی آن سوار می شود ) از ارتفاع صحنه یا ارتفاع سوژه گرفته می شود.

نکته- برای حرکات دوربین وسیله دیگری بنام پروجیب است که همانند الاکلنگ می باشد و دوربین روی آن سوار می شودو می تواند به بالا و پایین و چپ و راست حرکت کند.
نکته- ( حرکت دادن کرین و دالی و شاریو می تواند هم روی ریل انجام شود و هم بوسیله ی سه پایه یا چهار پایه ی چرخدار آنها )
انواع نما های دیگر( سایر نما ها)

1: اور شولدر ( نمایی است که از پشت شانه یک بازیگر تصویر بازیگر مقابل یا صحنه مقابل دیده می شود )
2: زوم شامل ، زوم این و زوم بک ( زوم اوت) : به تصویری که دوربین در حالت ثابت بوسیله ی لنر دوربین ، به سوژه نزدیک می شود را زوم این می گویند به تصویری که دوربین ثابت و با حرکت لنر از سوژه دور می شود را زوم بک می گویند.

3- نمای واکنشی ( ری اکشن ) به تصویری گفته می شود که عکس العمل بازیگر دیده می شود
4- تک شات ( شات انفرادی ) تصویر یک بازیگر را در قاب داشته باشیم.

5- تو شات ( شات دو نفره ) نمایی است که دو بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

6- تری شا ت( شات 3 نفره ) نمایی که سه بازیگر در کادر تصویر دیده می شود.

7- نمای گروهی ( نمایی که تصویر بیش از 3 بازیگر در قاب تصویر داشته باشیم )

8- مستر شات یا مستر سین ( معمو لا به نمای لانگ شاتی که تصویر اصلی و کلی است تمام صحنه را نشان می دهد گفته می شود )

9- نمای پی اوی ( به نمای از دید بازیگر گفته می شود)

10- نمای آرشیوی ( به تصاویری که توسط کارگردان فعلی گرفته نشده و قبلا آن تصاویر گرفته شده و معمولا در آرشیو نگهداری می شوند یا تصاویر قدیمی هستند،گفته می شود.

11- نمای اینسرتی ( نمایی است که جزئیات سوژه یا صحنه را نشان می دهد)

12- نمای فیکس( نمایی که در آن هیچگونه حرکتی از صحنه و دوربین نباشد ( مانند عکس)

13- تصویر فولو ( به تصاویری که واضح نباشد و محو و تار دیده شود را می گویند.)

14- نمای فو لو فکوس ( نمای تغییر و ضوح) با توجه به موضوع کار این اتفاق می افتد

15- هد آن شات ( به نمایی گفته می شود که در آن بازیگر بطرف دوربین می آید و کل کادر تصویر را می پوشاند و تصویر بسیار تاریک دیده می شود )

16- تیل شات ( نمایی است که ابتدا پشت بازیگر در کل کادر تصویر دیده می شود و بعد حرکت بازیگر بطرف مقابل دیده می شود )

17- شات و شات مختلف ( نمای یک در میان دو بازیگر در حال گفتگو با هم که به یکباره بازیگر اول دیده می شود و بعد نمای بازیگر دوم ( شات مخالف ) چسبانده می شود )


1: هدروم ( به فضای بالای سر بازیگر تا بالای کادر تصویر را می گویند )

2-راش ( به سلسله پلان هایی که توسط دوربین گرفته شده است و هیچگونه تغییری در آن داده نشده است می گویند)

3- نمای بگراند ( به تصویری که پشت سوژه ( موضوع ) جلو قرا گرفته می گویند)

4- نمای فور گراند ( به تصویری که جلوی زمینه ی عقبی قرا گرفته می شود )

5- فلاش بک ( به نماهایی که در گذشته ی پرسوناژ داستان اتفاق افتاده است می گویند )

6- فلاش فو روارد ( به نماهایی که در آینده در ذهنیات پرسوناژ داستان اتفاق خواهد افتاد گفته می شود )

7- نمای آن لول ( به تصویری که نسبت به کادر تصویری کج گرفته می شود و به آن نیز (دچ انگل گفته می شود))

8- تصویر سو بژکتیو ( به تصاویر ذهنی و تخیلی شخصیت داستان گفته می شود )

9- تصویر ا بژ کتیو ( به تصاویر عینی و حقیقی در وقایع داستان گفته می شود )

10- جامپ کات ( موقعی که دو نما به یکدیگر چسبانده می شود و در تداومی حرکت تصویر پرش چشم گیری مشهود شود ، به این پرش چشمی جامپ کات می گویند )


- افکت های تصویری :

( افه - تروکاژ - حقه های تصویری - جلوه های تصویری - ...)

برخی از افکت ها عبارتند از :
1: فید این
2: فید اوت
3: دیزالو ( میکس)
4: سوپر ( سوپر ایمپوز )
5: وایپ
6: سولاریزه
7: نگاتیو
8: موزاییکی
9: استروب
10: اسکوپ ( کادر سینمایی )
11: نگاتیو
12: اسلایدی
13: سیاه و سفید
14: کروماکی
15: اسلو موشن
16: فست موشن
17: ریورس
18: امواجی( موجی )
19: کمپرسی
20: چرخشی
21: فلاش زدن
22: عکاسی ( عکس گرفتن )
23: آینه ای
24: سه بعدی
25: ورق زدن
26: تریل
27: مدالیون
28: درمانند
29: فیکس فریم
30: رول
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
زن

Princess
 
قطره های بارون
عکس های کلوز آپ
بهترین عکس های کلوز آپ

عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
نه دسترسی به یار دارم
نه طاقت انتظار دارم
هر جور که از تو بر من آید
از گردش روزگار دارم
     
  
مرد

 
ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍره ﻛﻪ " ﺗﻨﻬﺎیی "
ﺧﺪاﻡ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ. . .
     
  
صفحه  صفحه 1 از 16:  1  2  3  4  5  ...  13  14  15  16  پسین » 
جهان نگاه

Close-up | بهترین عکسهای نمای بسته کلوز آپ


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2024 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA