انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
کامپیوتر
  
صفحه  صفحه 1 از 17:  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  پسین »

نصب تمامی مسیر های ماهواره و قیچی زدن به صورت تصویری


زن

 
نصب تمامی مسیر های ماهواره و قیچی زدن به صورت تصویری

در تالار کامپیوتر

هدف از ایجاد این تاپیک: آموزش نصب دیش (ثابت و چرخان) در جهت های مختلف و قیچی زدن به روی دیش،همراه با آموزش تصویری.
کلمات کلیدی : ماهواره + دیش + قیچی زدن + دانگل + دیش ثابت + دیش گردان + تنظیم دیش + نصب دیش + نصب ماهواره + سویچ ال ان بی + ال ان بی + جهت یابی ماهواره + آموزش قیچی زدن + آموزش نصب دیش + ساعت ال ان بی + فایندر + آموزش فایندر + دیش افست + موقعیت ماهواره ها + فاصله کانونی دیش + هاتبرد + ترکست + عرب ست + اینتلست + بدر + یاهست + آذراسپیس + سایروس + نایلست + یوتلست + آموس + آستارا + اکسپرس ای ام + یامال ۲۰۲ + هلاست + افغان ست.
hdsl 2018
     
  
زن

 
ماهواره های قابل دریافت در ایران:

Hispasat1B,1C,1D === 30.0°W
NSS 7 === 22.0°W
INTELSAT 901 === 18.0°W
TELSTAR 12 === 15.0°W
ATLANTIC BIRD1 === 12.5°W
EXPRESS 3A === 11.0°W
ATLANTIC BIRD2 === 8.0°W
Nilesat101-102 === 7.0°W
ATLANTIC BIRD3 === 5.0°W
AMOS 1 === 4.0°W
INTELSA707 === 1.0°W
Eutelsat W3 === 7.0°E
Eutelsat W1 === 10.0°E
Hotbird1,2,3,4,6 === 13.0°E
Eutelsat W2 === 16.0°E
Arabsat 2D,3A === 26.0°E
Arabsat2B === 30.5°E
EutelsatW4-seasat === 36.0°E
Express A1R === 40.0°E
TURKSAT1C === 42.0°E
Eurasiasat 1 === 42.0°E
EUROPE*STAR1 === 45.0°E
EUTELSAT II-F1 === 48.0°E
NSS 703 === 57.0°E
INTELSAT 904 === 60.0°E
INTELSAT 902 === 62.0°E
EUTELSAT W5 === 70.5°E
PANAMSAT 4 === 72.0°E
LMI 1 === 75.0°E
EXPRESS 6A === 80.0°E
NSS 6 === 95.0°E


اندازه دقیق :

ترکست= 4.5 ــــ هاتبرد= 11.5 ــــ یوتلست3= 13.7 ـــ یوتلست2=10.5 ـــ عربست=7 ـــ استرا2ب=7.5 ـــ عربست2ب=6 ـــ ایوتلست4=6.5 ـــ هلاس ست2=4.5 ـــ اکسپریس ا1ر=4.5 ـــ اکسپریس ا ام22 = 4.5 ـــ اینتل ست904.902=4.7 ـــ ال ام ای=8 ـــ اکسپریس6=9.3 ـــ اناس اس6=16 ـــ نایل ست=19 ـــ تل استار12=21.5 ـــ اموس=18.5 ـــ اتلانتیک برد3=18.6 ـــ یامال201=12.5 ـــ یوتل ست5 =6.5

اندازه ها از ابتدای میله دیش است وبه سانتی متر cm است.
hdsl 2018
     
  ویرایش شده توسط: hdsl   
زن

 
نصب ماهواره Eurobird 9 واقع در 9 درجه شرقی
 • موقعیت : 9 درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Wide
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11843-27500-v
 • کانالها : اروپای
 • کل کانالها :183
 • کل کانالهای تلویزیونی:160
 • کل کانالهای باز : 85

تنطیم دیش:

 • هاتبرد رو دقیق تنظیم کنید .
 • میله عقب دیش رو 1.5 سانتیمتر پایینتر بیارید (سر دیش به زمین نزدیک میشه).
 • دیش رو 4 درجه به سمت راست (غرب) بچرخونید.
 • دوستان برای دریافت این ماهواره باید کمی دقت کنید و حساسیت فایندر را کم نموده و به اهستگی از هات برد بطرف غرب حرکت کنید.
 • فرکانس نمونه : ۱۱۷۴۷ __ ۲۷۵۰۰ __ Hلینک فرکانس های این مسیر :

http://en.kingofsat.net/pos-9E.php

Azimuth

موقعیت نسبت به شمال :

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew


فاصله تا موانع :

 • این ماهواره از هات برد بطرف غرب اولین دریافت ضعیف با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو با تنظیم دقیق با دیش به مرکزیت هات برد قابل دریافت است.
 • این جهت داری OpenMux IP Gateway نتورک اینترنتی میباشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 44 درجه بطرف غرب حرکت کنید.

hdsl 2018
     
  
زن

 
آموزش نصب Eurobird 2 در 25.5° درجه شرقی
 • موقعیت : 25.5° درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Wide
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11662-27500-V
 • کانالها : اروپای , arabi
 • کل کانالها :344
 • کل کانالهای تلویزیونی:197
 • کل کانالهای باز : 136
 • پکیج Orbit در این ماهواره قرار دارد.

تنظیم دیش:

 • دیش هاتبرد دقیق تنظیم کنید.
 • پشت دیش ایستاده دیش حدود 12.5درجه به چپ دقیق (7 سانت).
 • میله پشت دیش درست 3سانت پایین می آید، یعنی سر دیش 3 نسبت به هاتبرد بالاتر قرار می گیرد.

ساعت النبی برای این مسیر:

اگر از ال ان بی استارست یورو استار و استرانگ پلاستیکی وتیتانیوم و پریمیو ایکس استفاده می کنید فیش ورودی ال ان بی رو روی ساعت 4.5 الی 5 یا 10.5 الی 11 قرار دهید و اگر از ال ان بی استرانگ فلزی و لیزر استفاده می کنید ساعت را روی 3 یا 9 قرار دهید.

لینک فرکانس های این مسیر:

http://en.kingofsat.net/pos-25.5E.php

Azimuth

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew


فاصله تا موانع:

 • این ماهواره از هات برد بطرف شرق سومین دریافت ضعیف با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو قابل دریافت نیست.
 • این جهت داری نتورک اینترنتی می باشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 27.5 درجه بطرف شرق حرکت کنید.

hdsl 2018
     
  
زن

 
آموزش نصب Eutelsat w3a در 7 درجه شرقی

 • موقعیت : 7 درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Europe A
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11346-27500-H
 • کانالها : اروپای
 • کل کانالها :344
 • کل کانالهای تلویزیونی:197
 • کل کانالهای باز : 136ماهواره فقط دارای فرکانسهای ku میباشد.
 • پکیج دیجی ترک در این ماهواره است.

تنظیم دیش:

 • دیش هاتبرد دقیق تنظیم کنید
 • پشت دیش ایستاده دیش حدود 5 درجه به چپ دقیق (2 سانت).
 • میله پشت دیش درست 2.5سانت پایین می آید، یعنی سر دیش 2.5 نسبت به هاتبرد بالاتر قرارمی گیرد.

ساعت النبی برای این مسیر:

اگر از ال ان بی استارست یورو استار و استرانگ پلاستیکی وتیتانیوم و پریمیو ایکس استفاده می کنید فیش ورودی ال ان بی رو روی ساعت 4.5 الی 5 یا 10.5 الی 11 قرار دهید و اگر از ال ان بی استرانگ فلزی و لیزر استفاده می کنید ساعت را روی 3 یا 9 قرار دهید.


لینک فرکانس های این مسیر:

http://en.kingofsat.net/pos-7E.php

Azimuth

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew


فاصله تا موانع:


 • این ماهواره از هات برد بطرف غرب اولین دریافت قوی با فایندر میباشد
 • این ماهواره بصورت دو قلو با دیش به مرکزیت هات برد قابل دریافت است
 • این جهت داریSKYPLEX W3A XPA12 نتورک اینترنتی میباشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 46 درجه بطرف غرب حرکت کنید.

hdsl 2018
     
  ویرایش شده توسط: hdsl   
زن

 
آموزش نصب Eutelsat W2A در 10 درجه شرقی
 • موقعیت : 10 درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Wide
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 12611-9260-H
 • ماهواره فقط دارای فرکانسهای ku می باشد.
 • کانالها : اروپای
 • کل کانالها :29
 • کل کانالهای تلویزیونی:21
 • کل کانالهای باز : 20

تنطیم دیش :

دیش هاتبرد دقیق تنظیم کنید.
پشت دیش ایستاده دیش حدود3 درجه به چپ دقیق (1.5 سانت).
میله پشت دیش درست 1.5سانت پایین می آید، یعنی سر دیش1.5 نسبت به هاتبرد بالاتر قرارمی گیرد.

ساعت النبی برای این مسیر:

اگر از ال ان بی استارست یورو استار و استرانگ پلاستیکی وتیتانیوم و پریمیو ایکس استفاده می کنید فیش ورودی ال ان بی رو روی ساعت 4.5 الی 5 یا 10.5 الی 11 قرار دهید و اگر از ال ان بی استرانگ فلزی و لیزر استفاده می کنید ساعت را روی 3 یا 9 قرار دهید.


لینک فرکانس های این مسیر:

http://en.kingofsat.net/pos-10E.php
Azimuth

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew

فاصله تا موانع:


 • این ماهواره از هات برد بطرف غرب دومین دریافت ضعیف با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو با دیش به مرکزیت هات برد قابل دریافت نیست.
 • این جهت داری Scopus Network Technologies نتورک اینترنتی می باشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 45 درجه بطرف غرب حرکت کنید.

hdsl 2018
     
  
زن

 
آموزش نصب Eutelsat W6 در 21.5 درجه شرقی
 • موقعیت : 21.5 درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Wide
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11527-2857-v
 • کانالها : arabi
 • کل کانالها :32
 • کل کانالهای تلویزیونی:13
 • کل کانالهای باز : 28

تنظیم دیش:

 • دیش هاتبرد دقیق تنظیم کنید.
 • پشت دیش ایستاده دیش حدود 8.5 درجه به چپ دقیق (6 سانت).
 • میله پشت دیش درست 2.5سانت پایین می آید، یعنی سر دیش 2.5 نسبت به هاتبرد بالاتر قرارمی گیرد.

ساعت النبی برای این مسیر:

اگر از ال ان بی استارست یورو استار و استرانگ پلاستیکی وتیتانیوم و پریمیو ایکس استفاده می کنید فیش ورودی ال ان بی رو روی ساعت 4.5 الی 5 یا 10.5 الی 11 قرار دهید و اگر از ال ان بی استرانگ فلزی و لیزر استفاده می کنید ساعت را روی 3 یا 9 قرار دهید.

لینک فرکانس های این مسیر:

www.flysat.com/eutelsatw6.php

Azimuth

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew

فاصله تا موانع:

 • این ماهواره از هات برد بطرف شرق دومین دریافت ضعیف با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو قابل دریافت نیست.
 • این جهت داری نتورک اینترنتی میباشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 31.5 درجه بطرف شرق حرکت کنید.

hdsl 2018
     
  
مرد

 
آموزش نصب Eutelsat W4 at در 36.0 درجه شرقی
 • موقعیت : 36.0°E درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Russia
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 12521-4340-H
 • کانالها : اروپای, روسی
 • کل کانالها :62
 • کل کانالهای تلویزیونی:53
 • کل کانالهای باز : 47
 • پکیج های NTV و Tricolor TV در این ماهواره قرار دارند.

این ماهواره به همراه ماهواره Eutelsat W4 در 36 درجه شرقی قرار دارد، اما پوشش ماهواره Eutelsat W4 بر روی روسیه میباشد البته فکر میکنم در شمال کشور بشه آنرا دریافت کرد و شاید هم در تهران با دیش بزرگ یا ال ان بی 0/3 اصلی بشه. اگه بشه خیلی توپه، در این ماهواره پکیج HTB روسیه قرار داره که با ویاکسس 2 کد شده که این مجموعه عالی هک شده و کدهاش موجود میباشند.

حال ما با این ماهواره کاری نداریم میرم سر ماهواره Eutelsat Sesat که در همه جای ایران قابل دریافت هستش .


کانالهایی ماهواره Eutelsat Sesat از این قرارند:

 • CaspioNet
 • Lider TV
 • Az TV 1
 • Aljazeera Channel
 • EuroNews
 • Trace TV
 • VideoLina
 • TRT Int
 • Leonardo World
 • Moja TV
 • Formel1 feed
 • البته یک سری کانال feed هم در این ماهواره قرار داره که از این جمله میشه به Formel1 feed اشاره کرد.

طریقه نصب دیش:

 • پایه پشت به اندازه 7/7 سانت بالاتر از هاتبرد قرار داره ( دقیقا مثل اینتل ست )
 • ساعت ال ان بی هم مثل هاتبرد ( ساعت 5 )
 • پایه دیش رو هم 23 درجه به سمت شرق ( چپ ) در حالتی که در پشت دیش قرار دارید بچرخونید.

تمامی فرکانسهای این جهت

http://en.kingofsat.net/pos-36E.php

موقعیت نسبت به شمال

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew

فاصله تا موانع:

 • این ماهواره از هات برد بطرف شرق ششمین دریافت قوی با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو با مرکزیت هات بردقابل دریافت نیست.
 • این جهت داری نتورک اینترنتی می باشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 17 درجه بطرف شرق حرکت کنید.

...وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد...
     
  
مرد

 
آموزش نصب Intelsat 902 در 62.0°E درجه شرقی
 • موقعیت : 62.0°E درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : West hemi
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11555-27500-v
 • کانالها : ایرانی اروپایی
 • کل کانالها :34
 • کل کانالهای تلویزیونی:32
 • کل کانالهای باز : 29

نکته :

 • این ماهواره از ترکست 20 درجه بسمت شرق قرار دارد و میله دیش 3 سانت بلند شده و دیش 3 سانت به سمت شرق می چرخد،دقت داشته باشید دیش تا 53 درجه که نزدیک به صفر مغناطیسی تهران است حرکت پایین رو و بعدا بالا رو دارد.
 • این ماهواره به ماهواره استانیها معروف شده ودر اون میشه اکثر شبکه های استانی رو دید.
 • این جهت در تمامی ایران به راحتی با دیش 90 یا حتی کوچکتر قابل دریافت است.

طریقه تنظیم دیش:

 • میله پشت دیش به اندازه 7.7 سانتیمتر (77میلیمتر) بالاتر از هاتبرد یعنی سر دیش بالا می رود.
 • LNB تقریبا " روی ساعت 6 یا 12 (البته برای LNB های استارست و یوراستار).
 • و پایه دیش را در حالی که در پشت دیش قرار دارید 49 درجه به سمت شرق (سمت چپ) نسبت به هاتبرد حرکت دهید.
 • فرکانس نمونه برای تنظیم : 11555 ورتیکال 27500

لینک کانالها و فرکانس ها:

www.flysat.com/intelsat902.php

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew

فاصله تا موانع:

 • این ماهواره از ترک ست بطرف شرق اولین دریافت بسیار قوی با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو با مرکزیت ترک ست قابل دریافت است.
 • این جهت داری نتورک اینترنتی می باشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 9 درجه بطرف شرق حرکت کنید.

...وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد...
     
  
مرد

 
آموزش نصب Badr 4 در 26درجه شرقی
 • موقعیت : 26.0°E درجه شرقی
 • پوشش منطقه ای : Wide
 • بهترین فرکانس قابل دریافت: 11938-27500-v
 • کانالها : arabi
 • کل کانالها :358
 • کل کانالهای تلویزیونی:362
 • کل کانالهای باز : 356

این ماهواره دارای پوشش بسیار قوی بر روی خاورمیانه میباشد بطوریکه با دیشهای کوچک 60 سانتی هم قابل دریافته میباشد.

این ماهواره دارای کانالهای عربی میباشد که اکثر آنها رو در ماهواره نیلست هم میتوانیم ببینیم. اما جدیدا به علت پخش بازیهای لیگ اسپانیا از طریق شبکه الجزیره اسپورت در این ماهواره باعث شده عده ای این ماهواره رو به نیلست ترجیح دهند .

در حال حاضر در جهت 26 درجه شرقی 3 ماهواره وجود دارد:

 • Badr c در 26.2 درجه
 • Badr 4/6 در 26 درجه
 • Eurobird 2 در 25.8 درجه

ماهواره 1 داری پوشش سی باند بوده و در تمامی نقاط کشور با ال ان بی سی باند قابل دریافت است.

ماهواره 2 کایو باند می باشد و میشه گفت در تمامی مناطق کشور بغیر از بعضی شهرهای شمال شرقی کشور قابل دریافت است.

ماهواره 3 دارای پوشش کایو می باشد و در تمامی نقاط ایران با کوالیتی مطلوب قابل دریافت می باشد که برای جهت یابی بهتر است از ترانسپوندرهای این ماهواره استفاده شود.

طریقه نصب:

 • پایه پشت دیش بین 5/4 الی 5 سانتیمتر بالاتر از هاتبرد
 • جهت دیش هم در حالتی که پشت دیش هاتبرد قرار دارید به اندازه 13 درجه ( حدود 10 سانت ) به سمت چپ ( شرق ) میچرخانید.
 • ساعت LNB نیز مثل هاتبرد است.

فرکانس نمونه برای تنظیم:

 • 11919 هوریزنتال 27500
 • 12130 ورتیکال 27500

تمامی فرکانسهای این جهت:

http://www.flysat.com/badr26.php

Azimuth

موقعیت نسبت به شمال:

Azimuth-Elevation-Polarization / Skew

فاصله تا موانع:

 • این ماهواره از هات برد بطرف شرق اولین دریافت قوی با فایندر می باشد.
 • این ماهواره بصورت دو قلو با مرکزیت هات بردقابل دریافت است.
 • این جهت داری نتورک اینترنتی می باشد.
 • اگر زاویه یاب داریدبعد از قرار دادن دیش در صفر مغناطیسی رو به جنوب دقیقا 27 درجه بطرف شرق حرکت کنید.

...وقتی حقیقت آزاد نیست، آزادی حقیقت ندارد...
     
  
صفحه  صفحه 1 از 17:  1  2  3  4  5  ...  14  15  16  17  پسین » 
کامپیوتر

نصب تمامی مسیر های ماهواره و قیچی زدن به صورت تصویری

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2024 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA