خانه ثبت نام نظرسنجی   جستجو موقعیت قوانین   چت روم
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر /

About Delphi| آموزش دلفی


صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3
Princess زن #21 | Posted: 19 Sep 2010 08:05


روش استفاده از HelpFile ها در برنامه


شما ميتوانيد با استفاده از برنامه هاي خاص مثل ويژوال استديو براي برنامه خود فايل Help استاندارد درست كنيد.

خوب حالا فرض مي كنيم كه فايل Help را در اختيار داريم.

براي استفاده از اين فايل در Delphi بترتيب زير عمل كنيد.

در محل مناسب ( مثلا در هنگام ايجاد فرم اصلي ) كد زير را اضافه كنيد.
Application.HelpFile := ExtractFilePath(Application.ExeName) + 'Help.hlp

براي فراخواني (Content) محتويات Help از كد زير استفاده كنيد.
Application.HelpCommand(HELP_CONTENTS, 0);


براي فراخواني Help در حالت جستجوي يك عبارت از كد زير استفاده كنيد.
Application.HelpJump('Text');
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #22 | Posted: 4 Oct 2010 15:10


تغییر نام ، پاک کردن، جابجایی فایلها و پوشه ها


Directories

Create a Directory :
CreateDir('c:\path');
Remove a Directory : RemoveDir('c:\path') or RmDir('c:\path')
Change a Directory : ChDir('c:\path')
Current Directory : GetCurrentDir
Check if a Directory exists : if DirectoryExists('c:\path') then ...
Rename a DirectorySHFileOperation)
Copy/Move/Delete whole directories: (ShFileOperation)

Files

Rename a File : RenameFile('file1.txt', 'file2.xyz')
Delete a File : DeleteFile('c:\text.txt')
Move a File : MoveFile('C:\file1.txt','D:\file1.txt');
Copy a File :
* CopyFile(Pchar(File1),PChar(File2),bFailIfExists)
*(Example)
*(SHFileOperation)
Change a File's Extension : ChangeFileExt('test.txt', 'xls')
Check if a File exists : if FileExists('c:\filename.tst') then ...
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
Princess زن #23 | Posted: 10 Oct 2010 13:50


گرفتن سریال هارد


function GetHardDiskSerial(const DriveLetter: Char): string;
var
NotUsed: DWORD;
VolumeFlags: DWORD;
VolumeInfo: array[0..MAX_PATH] of Char;
VolumeSerialNumber: DWORD;
begin
GetVolumeInformation(PChar(DriveLetter + ':\'),
nil, SizeOf(VolumeInfo), @VolumeSerialNumber, NotUsed,
VolumeFlags, nil, 0);
Result := Format('Label = %s VolSer = %8.8X',
[VolumeInfo, VolumeSerialNumber])
end;


procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(GetHardDiskSerial('c'));
end;
عشق من عاشقتم!
≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
پرنسس
      
صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3 
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر / About Delphi| آموزش دلفی

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse    News    Rules    How To    FAQ    Moderator List    Sexy Pictures Archive    Adult Forums    Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا