خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر /

آموزش Word


صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2
nima2020 مرد #11 | Posted: 12 Apr 2011 16:30
کاربر

 
ادامه ی پست قبل

در صورتيكه بخواهيد خط جداكننده محيط و متن را به وسط يا سمت راست يا چپ صفحه انتقال دهيد مراحل زير را دنبال كنيد:

1- صفحه را از منويView به حالتNormal ببريد.

2- از منويView زير منويFootnots را انتخاب كنيد توجه داشته باشيد دستورFootnote را از منويInsert فعال كرده باشيد وگرنه اين زير منو براي شما فعال نخواهد بود.

3- زماني كه صفحه به دو قسمت تقسيم شد ازDrap Down در صورتيكهFootnote را انتخاب كرده باشيد و در جعبهEndnote در صورتيكهEndnote را انتخاب كرده باشيد گزينه Footnote Separator را انتخاب كنيد خط ظاهر شده و شما ميتوانيد از نوارابزارFormatting با استفاده از كليدهايCenter براي وسط چين كردنAlign Right براي راست چين كردن وAlign Left براي چپ چين كردن خط استفاده كنيد.

4- شما ميتوانيد از منويView حال پنجره را به حالتPage Layout ببريد.


انتها نويس(Endnote ) :

با انتخاب اين گزينه و درج آن ، توضيحات بجاي آنكه در پائين صفحه قرار گيرند در انتهاي متن يا انتهاي هر بخش قرار مي گيرند.

شماره(Numbering ) :

شماره خودكار(Auto Number ) : برنامه بطور خودكار شماره ميزند.

علائم(Custom Mart ) : در اين انتخاب ميتوانيد بجاي استفاده از شماره يا حرف از علائم استفاده كنيد ، در اينصورت برنامه براي پاورقي اول يكبار آن علامت را درج کرده و به همين ترتيب ادامه ميدهد ؛ با كليك روي Symbol ميتوان علامت مورد نظر را انتخاب کرد.

براي اينكه بتوان به ديگر امكانات پاورقي دسترسي پیدا کرده می توان روي گزينه Options كليك نمود . در اين گزينه دو كادر محاوره اي وجود دارد :

همه پاورقي ها(All Footnote ) :

همانطور كه گفته شد پاورقي معمولاً در پائين هر صفحه قرار دارد اما چنانچه خواستيد ميتوانيد محل آن را در زير متن نيز قرار دهيد . معمولاً اين انتخاب در كتابها استفاده نمي شود اما اجرای آن در برنامه وجود دارد :

1- در پائين صفحه(Bottom of Page ) كه اين گزينه معمولاً متداول است.

2- در زير متن(Beneath Text ) كه معمولاً متداول نيست.

روش شماره گذاري(Number Format ) : توسط اين گزينه ميتوان روش شماره گذاري را تغيير داد.

شروع از(Start at ) : معمولاً شروع اولين پاورقي عدد يك مي باشد، اما اگرروی ادامه يك كتاب يا پرونده ديگر كار مي كنيد ميتوانيد شماره شروع را تغيير دهيد.

همه انتها نويس ها(All Endnote ) :

محل انتهانويس (Place at) : اگر بخاطر داشته باشيد گفته شد محل انتها نويس ها در انتهاي پرونده است . اما در صورت لزوم ميتوان جای آنها را در انتهاي هر بخش نيز تعريف نمود.

1- انتهاي هر بخش(End of section )

2- انتهاي هر پرونده(End of document )

روش شماره گذاري(Number format ) : توسط اين گزينه ميتوان روش شماره گذاري را تغيير داد.

شروع از(Start at ) : شماره آغازين را تغيير ميدهد.

شماره گذاري(Numbering ) :

الف) ادامه دار(Continuous ) : انتخاب اين گزينه موجب می شود تا شماره توضيحات بصورت مرتب پشت سر هم اعمال شود.

ب) شروع مجدد در هر بخش (Restart each section) : اين انتخاب موجب خواهد شد تا پس از شروع هر بخش شماره ها مجدداً از يك آغاز شوند.

تبديل(Convert ) : براي فعال شدن اين گزينه ابتدا بايدFootnote يا Endnote را انتخاب کرد.

اگر يك پرونده را كامل تايپ کنید و در آن از پاورقي استفاده نمای
      
nima2020 مرد #12 | Posted: 12 Apr 2011 16:32
کاربر

 
آموزش Word فصل هفتم - ایجاد جدول از طریق منوی جدول


ايجاد جدول از طريق منوي جدول( Draw Table ):

 • امكان تغيير عرض خانه ها
 • امكان تغيير ارتفاع خانه ها
 • ادغام و حذف خانه ها
 • درج متن در محل هاي گوناگون يك خانه (Alignment)
 • تايپ عمودي( Text Direction )
 • تقسيم خانه ها(Split Cells )
 • مساوي كردن عرض و ارتفاع خانه ها

( Distribute Columns Evenly) , ( Distribute Rows Evenly)

 • قالب بندي خودكار(Table Auto Format )
 • درج ستون(Insert Colmun)
 • درج رديف( Insert Row)
 • درج خانه(Insert Cell )
 • حذف(Delete)
 • شكستن جدول(Break Table )
 • تكرار تيتر اصلي در جدول(Heading)
 • جدا كردن يك جدول به دو جدول مستقل(Split Table)
 • مرتب سازي(Sort )

ايجاد جدول از طريق منوي جدول( Draw Table ) :

از منويTable روي زير منويDraw Table كليك نمائيد باكليك روي اين گزينه نوار ابزارTable & Border ظاهر ميگردد و گزينه قلم موجود روي اين نوار ابزار به داخل ميرود.

روي مداد كليك كنيد. اكنون مداد در دست شماست ، به راحتي ميتوانيد با كليك روي يك نقطه و كشيدن آن چهارگوشی كه همان خط دور يا حاشيه جدول است ، رسم كنيد.

حال نوبت كشيدن خط هاي وسطي جدول است . رسم اين خط ها نيز آسان است كافيست تا از نقطه بالايي يك خط به سمت نقطه پائيني چهارگوش رسم كنيد. براي ایجاد بقيه ستونها و رديفها از همين روش استفاده كنيد.

روش ديگر ايجاد جدول :

اين روش از طريق نوار ابزار استاندارد انجام ميگيرد . براي درج جدول بايد روي نشانه جدول كه به نام Insert Table مي باشد كليك كنيد.

امكان تغيير عرض خانه ها :

براي آنكه بتوانيد عرض خانه هاي خود را كم و زياد كنيد ، كافيست تا بين دو خانه قرار بگيريد با قرار گرفتن بين دو خانه نشانه شما به شكل يك فلش دو طرفه درخواهد آمد. حال با كشيدن خط به سمت ديگر يك خانه بزرگتر و خانه ديگر كوچكتر مي گردد.

اگر خواستيد فقط يك خانه بزرگتر گردد نه يك ستون بايد آن را بلوك كنيد. براي انجام اين كار بايد نشانگر ماوس را بر روي آن خانه قرار داده و يك كليك كنيد تا خانه مورد نظر بلوك گردد. در اين حالت است كه با تغيير عرض خانه فقط عرض خانه بلوك شده در آن رديف تغيير پيدا ميكند. با قرار گرفتن بين خانه ها و جابجايي ستون فقط همان ستوني كه روي آن قرار گرفته ايد تغيير عرض پيدا خواهد كرد.

امكان تغيير ارتفاع خانه :

همانطور كه براي تغيير عرض ستــون مابين دو ستون قرار گرفتيد براي تغيير ارتفاع خانه ها نيز بايد بين دو رديف قرار بگيريد. اكنون ميتوانيد ارتفاع خانه ها را به دلخواه تغيير دهيد.

ادغام و حذف خانه ها :

براي آنكه بتوان خانـــه ها را ادغـــام و يا حـــذف نمود بايــد از روي نوار ابزارTable & Border روي نشانه پاك كن (Eraser) و سپس روی خطی که وسط دو خانه قرار گرفته کلیک نمود .با انجام اين عمل خط حذف شده و دو خانه تبديل به يك خانه ميگردد. اين عمل را ميتوان براي ديگر خانه ها نيز انجام داد تا خطوط جدول حذف گردند . با برداشتن اين خطوط خانه هاي جدول ادغام يا حذف مي گردند.

درج متن در محل هاي گوناگون يك خانه (Alignment) :

براي آنكه بتوانيد در محل هاي گوناگون يك خانه تايپ كنيد كافيست روي خانه مورد نظر كليك راست كنيد. حال با انتخاب گزينهAlignment سه حالت مختلف براي قرار گرفتن متن در يك خانه در اختيار شماست اين حالتها را می توانید از روي نوار ابزار مشاهده كنيد.

تايپ عمودي( Text Direction ) :

براي تايپ عمودي در جدول كافي است خانه مورد نظر را انتخاب كرده سپس كليك راست نمائيد. حال با انتخاب گزينه Text Direction متن به شکل عمودي تايپ خواهد شد. البته هر بار كليك مجدد موجب چرخش به حالتي ديگر ميگردد. اين گزينه را ميتوان از روي نوار ابزار يا از منوي Format انتخاب کرد. با كليك روي اين گزينه انتخاب نوع تايپ وجود دارد كافيست تا روي گزينه آن كليك نموده و ok را بزنيد.

تعداد ستون ها(Number of Columns ) :

در اين گزينه بايد مشخص كنيد كه خانه يا خانه هاي انتخاب شده به چند خانه تقسيم شوند فرضاً اگر يك خانه انتخاب كرده باشيد ميتوانيد عدد دو را در اين گزينه وارد كنيد تا يك خانه به دو خانه تقسيم شود.

تعداد رديف ها(Number of Rows ) :

در اين گزينه می توان تعداد رديفها را مشخص نمود.

ادغام خانه ها قبل از تقسيم(Merge Cells Before Split ) :

توسط اين گزينه ميتوانيد مشخص كنيد كه در صورت نياز اول خانه هاي انتخابي با هم ادغام شده ( ادغام ) سپس عمل تقسيم انجام پذیرد. زماني كه دو خانه را بلوك مي كنيد با زدن كليك راستMerge Cells ظاهر ميشود يا ميتوانيد از نوار ابزار و يا از منويTable استفاده كنيد.

مساوي كردن عرض و ارتفاع خانه ها:

براي مســاوي كردن عــــرض و ارتفاع خانــــه ها دو نشـــانه روي نـــوار ابزارTable & Border وجــــود دارد يكي عرض خـــانه ها را مساوي کرده(Distribute Columns Evenly) و ديگري ارتفاع خانه ها را مساوی مي نمايد(Distribute Rows Evenly ) اين دو گزينه را در منويTable ميتوانيد بيابيد.

قالب بندي خودكار(Table Auto Format ):

اين زير منو كه در منويTable قراردارد اين امكان را ایجاد می کند تا از طرح هاي پيش آماده برنامهWord استفاده كنيد.
با كليك روي اين زير منو پنجره اي ظاهر ميشود. در سمت چپ توسط گزينه Formats انواع و اقسام طرح هاي آماده را در اختيار داريد. پس از تايپ جدول و بلوك آن كافيست يكي از اين طرحها را انتخاب كنيد. با انتخاب طرح مورد نظر تمامي جدول شما به شكل نمونه انتخابي در خواهد آمد.

1- تائيد قالبها(Format To Apply ) :

الف) كناره ها(Borders ) : توسط اين گزينه ميتوان خطهاي جدول را برداشته يا گذاشت.

ب ) سايه(Shading) : توسط اين گزينه ميتوان از انواع و اقسام سايه در جدول استفاده نمود.

ج ) قلم (Font) : توسط اين گزينه انواع و اقسام مختلف قلمها را می توان در جدول بكار برد.

د ) رنگ(Color) : توسط اين گزينه این امكان را داريد تا از رنگهاي مختلف در جدول استفاده كنيد. ( البته در صورتيكه چاپگر رنگي در اختيار داشته باشيد).

ه ) جمع كردن خودكار(Autofit ) : اين گزينه موجب جمع شدن و مرتب شدن جدول ميگردد.

توجه : اگر داخل اين گزينـــه ضربدر نزنيد با ضــربدر زدن داخل گزينه ی سايه فقط از ترام هاي بين سفيد و مشكي براي رنگهاي داخل جدول استفاده ميشود.

2- تائيد قالبهاي ويژه (Apply Special Formats to) :

با انتخاب اين گزينه ميتوانيد مشخصات تيتر اصلي را تغيير جلوه دهيد.

الف ) سرتيتر رديف (Heading Rows) : كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا رديف اول بعنوان تيتر اصلي قرار بگيرد.

ب ) ستون اول(First Column ) : كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا ستون اول بعنوان تيتر اصلي در نظر گرفته شود.

ج ) رديف آخر(Last Row ) : كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شد تا رديف آخر سرتيتر اصلي در نظر گرفته شود . نمونه اين جدول بيشتر در هنگام تايپ سندهاي حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد كه رديف انتهايي ( يا جمع ) بعنوان تيتر مي باشد.

د ) ستون آخر(Last Colmun ) : كليك روي اين انتخاب موجب خواهد شدتا ستون آخر بعنوان سرتيتر اصلي در نظر گرفته شود.

امكان اين كه دو تيتر اصلي داشته باشیم نيز وجود دارد . كافيست بر روی دو گزينه كليك كنیم.


درج ستون(Insert Colmun) ::

براي اضافه كردن يك ستون می توان از منويTable زير منوي Insert Colmun را انتخاب نمود .

درج رديف( Insert Row) : براي اضافه كردن يك رديف می توان از منويTable زير منوي Insert Row را انتخاب نمود.

درج خانه(Insert Cell ) : براي اضافه كردن يك خانه می توان از منوي Table زير منوي Insert Cell را انتخاب نمود .

حذف(Delete) : براي حذف يك ستون ، يك رديف يا يك خانه می توان از منوي Table زير منويDelete را استفاده كرد.

شكستن جدول (Break Table) در طول صفحه:

بر روی رديفي كه ميخواهيد در صفحه بعد ظاهر شود كليك كرده و را بفشاريد.

تكرار تيتر اصلي در جدول(Heading) : قبل از دانستن اين نكته بايد بدانيد كه در يك جدول بالاترين رديف بعنوان تيتر اصلي در نظر گرفته ميشود.

حال اگر بخواهيد اين تيتر اصلي جدول در تمامي صفحات ( هنگامي كه جدول در چند صفحه پشت سرهم تايپ ميشود) تكرار شود كافيست مكان نما را روي تيتر اصلي قرار داده و از منوي روي زير منويHeading Table كليك نمائيد. اين عمل موجب خواهد شد كه اين تيتر اصلي در تمامي صفحات پشت سر هم تكرار گردد.

جدا كردن يك جدول به دو جدول مستقل(Split Table ) : براي تقسیم یک جدول بخشی را كه ميخواهيد اولين قسمت Table دوم باشد كليك و بلوك كنيد در منوي Table زير منوي Split Table را انتخاب كنيد.

مرتب سازي (Sort) : توسط اين زير منو كه در منوي جدول قرار دارد ميتوان ستونها را مرتب كرده و حتي ميتوان از نوار ابزارTable & Border نيز از دو گزينهSort Ascending (مرتب سازي صعودي ) و گزينهSort Descending ( مرتب سازي نزولي ) استفاده نمود.

در كادر محاوره ايSort ميتوان به ترتيب سه ستون را مرتب نمود.

در گزينهSort by بايد نام ستوني را كه قصد مرتب سازي آن را داريد وارد كنيد.

در گزينهType مشخص كنيد در خانه ها چه تايپ شده که برای آن سه انتخاب وجود دارد

1- متن
2- شماره
3- تاريخ

اگر گزينهAscending را انتخاب نمائيد مرتب سازي صعودي انجام ميشود و اگر گزينهDescending را انتخاب نمائيد مرتب سازي نزولي انجام مي پذيرد.

توسط گزينه هاي ميتوان ستونهاي ديگر را نيز مرتب کرد. ( البته به شرطي كه موجب برهم زدن ستون اولي كه براي مرتب سازي تعیین شده نگردند). توسط گزينه Then by Mylist has بايد مشخص كنيد كه آيا سرتيتر داريد يا خير؟ اگر داريد بايد بر رويHeader row كليك كنيد تا آن را هنگام مرتب سازي جابجا ننمايد.

ادامه مطلب در پست بعدی
      
nima2020 مرد #13 | Posted: 12 Apr 2011 16:34
کاربر

 
ادامه پست قبل

مفهوم ماكرو(Macro )

 • ضبط و اجراي ماكرو
 • كار با شيوه ها(Style )
 • علائم(Book Mark )

مفهوم ماكرو(Macro ): ماكرو ها برنامه هاي كوچكي هستند كه براي خودكار كردن وظايف تكراري بكار ميروند.

ضبط و اجراي ماكروها :

ضبط ماكروها شبيه به ضبط يك نوار از تمام مراحلي است كه براي انجام يك وظيفه اجرا ميكنيد با اين وجود، ضبط كننده ماكرو داراي بعضي از محدوديت هاست براي جابجايي نقطه درج ، نمي توان از ماوس استفاده كرد، زيرا ضبط كننده ماكرو، جابجايي هاي ماوس را ضبط نمي كند. به جاي استفاده از ماوس براي انتخاب ، كپي يا جابجايي عناصر توسط كليك يا درگ كردن ، بايستي از صفحه كليد استفاده كنيد. با اين وجود، هر جابجايي ماوس كه منوها ، دكمه ها و فرمانها را فعال ميكند، ضبط ميشود.

براي ضبط يك ماكرو مراحل زير را انجام دهيد :

1- از منوي Tools زير منويMacro و سپس گزينهRecord Macro را انتخاب كرده يا رويREC در نوار وضعيت دابل كليك كنيد. كادر محاوره ايRecord Macro ظاهر ميشود.

2- در كادر Macro Name نامي را براي ماكرويي كه ميخواهيد ضبط كنيد تايپ نمائيد بخاطر داشته باشيد بين كاراكترهاي تايپ شده نبايد فضاي خالي وجود داشته باشد يا از نمادها استفاده كنيد.

3- بـــــراي تعييــــن ماكــــرو به يك نــــوار ابزار يا منـــو روي Toolbars كليك كنيد هنگامي كه كــــادر محاوره اي Customize ظاهــــر ميشود از بـــرگ نشان Command گزينـــــــه Macros را انتخاب كنيــــــد از كادر روبرويي Command گزينهAnormal. New Macros. Macro1 را درگ كــــرده و بر روي يكي از نوار ابـــزارها جاي دهيد. در صـــــورتي كه بخواهيد از كليد ميانبر استفــــاده كنيد درPress New Shortcut Key كليد ميانبر خود را تعريف نموده كه معمولاً از كليد تركيبيAlt استفاده كنيد بهتـــر است سپس روي دكمــهAssign كليك كنيد.

4- مراحل را انجـــام داده ، فرمانها را انتخاب كرده و دستوراتي را براي اجراي وظيفه اي كه ماكرو را ايجـــاد مي كنند ، وارد كنيد. ضبط كننـــده ماكرو آنها را همانطور كه شما انجام ميدهيد ضبــط مي كند. نوار ابــزارStop Recording روي صفحه ظاهر مي شود و اشاره گر ماوس داراي يك نـــــوار كاست كوچك است كه به آن ضميمه شده است. ماننـــد يك ضبط نوار ، ميتوان ضبط ماكرو را بطــــور موقتي متوقف كرده و سپس از محـــل قطع، ادامه داد. بــراي قطع موقتي ضبط ، روي دكمـــه Pause Recording از نوار ابـــزار Stop كليك كنيــد. براي ادامه ضبط، روي همان دكمهRecording كليك كنيد. قطع موقت سبب عدم ضبط بخشــي از ماكرو نخواهد شد.

5- هنگامـــي كه كار تمــــام شــد و ميخواهيــد ضبط را قطــع كنيد روي دكمـــهStop Recording در نوار ابــــــزارStop Recording كليك كنيــــــد براي اجـــــراي ماكـــــرويي كه ايجـــــاد كــــرده ايد يكـــي از كارهـــاي زير را انجام دهيد :
روي دكمه اي كه به نوار ابزار اضافه كرده ايد كليك كنيد.

كليد هاي تركيبي كه بصورت كليد ميانبر ايجاد كرده ايد را فشار دهيد.

كليد هايALT+F8 را فشار دهيد تا كادر محاوره ايMacros ظاهر شود نام ماكرو مورد نظر را انتخاب كرده و سپس رويRun كليك كنيد.

از منويTools زير منويMacro و سپس گزينهMacros را انتخاب كنيد تا كادر محاوره ايMacros ظاهر شود نام ماكرويي كه ميخواهيد بكار ببريد را انتخاب كردو و سپس رويRun كليك كنيد.

براي حذف ماكرو ميتوانيد كليد هايALT+F8 را فشار دهيد تا كادر محاوره ايMacros ظاهر شود نام ماكرو مورد نظر را انتخاب كرده و سپس رويDelete كليك كنيد.

كار با شيوه ها(Style ) :

شيوه هايWord امكان داشتن قدرت و قابليت انعطاف در هنگام قالب بندي مدرك را ارائه ميدهند.

تعيين شيوه براي متن :

براي تعيين يك شيوه پاراگرافي براي چندين پاراگراف ، پاراگرافها را انتخاب كنيد. براي تعيين يك شيوه پاراگرافي براي يك پاراگراف ، مكان نما را در محلي از پاراگراف قرار دهيد براي تعيين يك شيوه كاراكتري ، متن مورد نظر را انتخاب كرده و سپس اعمال زير را انجام دهيد:

1- در نـــوار ابزارFormatting روي فلش رو به پائينStyle كليك كنيد تا ليستي از شيوه هاي قابل دسترس با نام هر شيوه كه در قلم شيوه نمايش داده شده است را مشاهده كنيد. نمادهاي موجود در ليست نيز نشان ميدهند كه شيوه يك شيوه پاراگرافي يا كاراكتري است و ضمناً اندازه قلم و ترازبندي آن را نمايش ميدهند.

2- شيوه مورد نظر را با كليك كردن روي نام آن ، انتخاب كنيد. شيوه به متن مشخص شده اعمال ميشود.

3- البتــه شما ميتوانيد از كليد هاي تركيبيCtrl+Shift+S و استفاده از كليد هايArrow Key و زدنEnter شيوه مورد نظر خود را انتخاب و اعمال نمائيد.

ايجاد و اعمال يك شيوه جديد :

شما محدود به استفاده از شيوه هاي تعريف شدهWord نيستيد . براي تعريف يك شيوه مراحل زير را انجام دهيد:

1- از منويFormat روي زير منويStyle كليك كنيد.

2- روي دكمهNew كليك كنيد. كادر محاوره ايNew Style ظاهر ميشود.

3- گزينه هاي شيوه را بصورت زير تنظيم كنيد:

در كادر متنName نام شيوه جديد را وارد كنيد.

از ليست بازشوStyle Type ، انتخابParagraph را برگزينيد.

اگر ميخواهيد شيوه جديد بر اســاس يك شيوه موجود باشد، روي فلــش بازشوBased on كليك كرده و شيوه پايه مورد نظر را از ليست انتخاب كنيد.

اگر ميخواهيد شيوه جديد، بخشي از الگويي باشد كه مدرك جاري بر اساس آن است، گزينهAdd to Template را انتخاب كنيد. اگر اين گزينه را انتخاب نكنيد، شيوه جديد فقط در مدرك جاري قابل دسترس خواهد بود.

اگر ميخواهيد تغييرات قالب بندي بطور مستقيم به پاراگراف هاي قالب بندي شده با اين شيوه ارائه شوند، گزينهAutomatically Update را انتخاب كنيد( فقط براي شيوه هاي پاراگرافي قابل دسترس است) تا بطور خودكار به تعريف شيوه اضافه شوند.

روي دكمهFormat كليك كرده و قالب بندي و تغييرات را از گزينه ها انتخاب كنيد.

براي بازگشت به كادر محاوره ايStyle رويOk كليك كنيد.

براي تعيين شيوه جديد براي متن يا پاراگراف جاري ، رويApply كليك كرده و يا براي ذخيره تعريف شيوه جديد بدون اعمال آن به متني ، رويClose كليك كنيد.·

علامت گذاریBook Mark چيست ؟

يك بخش از محلي در سند است كه ما براي مراجعه بعدي آن را نامگذاري يا مشخص مي كنيم.

نمايش Book Mark در سند :

 • در منويTools روي زير منويOption كليك كرده سپس برروي برگ نشانView برويد.
 • گزينهBook Mark را انتخاب كنيد.
 • اگرBook Mark را به بخشي اختصاص داده ايدBook Mark در بين دو كروشه (]. . . [ ) در صفحه ظاهر ميشود.

اضافه كردن Book Mark در سند :

1- در محلي كه ميخواهيد به آن يك Book Mark اختصاص دهيد انتخاب نمائيد تا در جايي كه ميخواهيدBook Mark درج كنيد كليك نمائيد.

2- در منويInsert روي زير منويBook Mark كليك نمائيد.

3- در زيرBook Mark name اسمي را تايپ كرده يا انتخاب نمائيد.

4- رويAdd كليك كنيد.

توجه داشته باشيد اسم بايد با يك حرف الفبا شروع شود و ميتواند شامل عدد هم باشد ولي نميتوان از علائم استفاده نمود.

حذف يك Book Mark :

در منويInsert زير منويBook Mark كليك نمائيد ( قبل از هر چيز بايد متن يا بخش را انتخاب كنيد). روي اسمBook Mark دلخواه كه قصد حذف آن را داريد كليك كرده سپس روي Delete كليك كنيد.

رجوع به يك Book Mark معين :

1- در منويInsert زير منويBook Mark كليك نمائيد.
2- درSort By روشي كه ميخواهيد اساميBook Mark ها را نمايش دهيد انتخاب كنيد.
3- اگر ميخواهيدBook Mark هاي مخفي را نمايش دهيد كادرHidden Book Mark را انتخاب نمائيد.
4- در زيرBook Mark روي اسم Book Mark مورد نظري كه ميخواهيد به آن برويد كليك كنيد.
5- رويGo To كليك نمائيد.

البته ميتوانيد با كمك كليد تركيبيCtrl+Shift+F5 به كادر محاوره ايBook Mark دسترسي پيدا كنيد.
      
nima2020 مرد #14 | Posted: 12 Apr 2011 16:37
کاربر

 
آموزش Word فصل هشتم - نمایش اعداد


نمایش اعداد به صورت فارسي:

درWord نمایش اعداد با نمایش حروف تفاوت دارد و برای دیدن اعداد بصورت فارسی باید در قسمتOptions تغییرات زیر رو اعمال کنید:

 • ابتدا از منویTools گزینهOptions رو انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات ظاهر بشه .Word
 • حالا اگر دقت کنید توی این پنجره جدید از گزینه های بالا (اصطلاحاTabs ) شما گزینهComplex Scripts رو خواهید دید.
 • پس گزینهComplex Scripts رو انتخاب کنید.
 • حالا توی گزینه های نمایش داده شده در مجموعهGeneral دنبال گزینه Numeral بگردید و لیست اون رو باز کنید.
 • خب حالا اگر میخواهید نمایش اعداد فارسی باشه باید گزینهContext رو انتخاب کنید.

توجه: اگر با گزینه بالا هم اعداد نمایش داده شده فارسی نشد یکی دیگه از گزینه ها مانند و یا Hindi رو انتخاب کنید.Arabic
      
nima2020 مرد #15 | Posted: 12 Apr 2011 16:39
کاربر

 
ترفندهاي WORDبا بکار بستن ترفندهاي زير در کار خود با نرم افزار WORD سرعت بخشيد :


1- با فشردن کليد SHIFT + F5 مي‌توانيد به قسمتي از متن که بتازگي تغييري در آن ايجاد کرده ايد برويد. فشردن مجدد اين کليدها شما را به قسمت‌هاي تغيير يافته قبلي متن مي‌برد.


2- اگر فرمت قسمتي از متن را تغيير داده ايد، مثلا رنگ يا نوع فونت آن را عوض کرده ايد و حالا مي‌خواهيد به همان وضعيت پيش فرض WORD برگردانيد، مي‌توانيد آن بخش از متن را انتخاب و کليدهاي CTRL + SPACEBAR را فشار دهيد.


3- وقتي مي‌خواهيد بخشي از متن را انتخاب نمائيد، مي‌توانيد کلمه ALT را پائين نگه داريد و با ماوس DRAG کنيد. اين کار باعث مي شود عمل انتخاب به صورت مستطيل شکل انجام شود و سرعت شما به طرز چشمگيري افزايش يابد.


4-وقتي در حال تايپ کردن يک متن انگليسي هستيد و به دنبال مترادف يک کلمه خاص مي گرديد، کافيست نشانگر را در کنار و يا در زير کلمه مربوطه ببريد و کليدهاي SHIFT + F7 را فشار دهيد. با اين کار فهرستي از کلمات مترادف آن کلمه خاص نمايش داده مي‌شود.


5- در پنجره PRINT PREVIEW شما مي‌توانيد پيش از پرينت گرفتن ، پيش نمايشي از فايل خود را ببينيد. براي انجام تغييرات در همين صفحه، کافيست روي آيکون MAGNIFIER کليک نمائيد تا اجازه تصحيح در متن به شما داده شود.


6- اگر مي‌خواهيد همزمان دو بخش مختلف از يک DOCUMENT را ببينيد، مي‌توانيد فايل مربوطه را در نرم افزار WORD باز کرده، ماوس را بالاي فلش موجود در بالاي نوار لغزان (scroolbar)نگه داريد تا نشانگر ماوس به شکل دو خط موازي با دو فلش در بالا و پائين آن درآيد. آنگاه کليک کرده و بدون رها کردن ماوس آن را به سمت پائين بکشيد. حال صفحه به دو قسمت تقسيم مي‌شود که در هر دو بخش همان فايل نمايش داده مي‌شود و همزمان مي‌توانيد دو بخش مختلف فايل را ببينيد و ويرايش کنيد.


7-فرض کنيد يک فايل طولاني داريد و پيدا کردن مطالب برايتان دشوار، کافيست گزينه DOCUMENT MAP را از منوي VIEW انتخاب کنيد تا فهرستي از عناوين DOCUMENT شما را نشان دهد. حال با کليک بر هر عنوان به آن قسمت از فايل خود پرش مي‌کنيد.
      
Miladlulu مرد #16 | Posted: 12 Sep 2012 19:06
کاربر

 
در دنیای Parallel ، مک و ویندوز در کنار هم زندگی می کنند!


photo upload

نقدی که در اینجا می خوانید، در نسخه ابتدایی ویرایش جدید برنامه Word مایکروسافت تایپ شده است که در نسخه پیش از انتشار ویندوز ۸ – که یک نسخه دوباره طراحی شده با تغییرات چشمگیر می باشد- در حال اجرا شدن است. اما ما هیچ یک از این کارها را نه روی Windows PC ، بلکه روی مک، در حالی که برنامه های استاندارد آن در حال اجرا شدن بود( مانند Apple Mail و iPhoto) انجام دادیم. در این مدت، هم Word برای ویندوز و هم صفحه آغازین رنگی و کاشی مانند ویندوز ۸ بر روی MacBook Air در حال اجرا شدن بودند .بالا و پایین کردن صفحه، درست مانند جلوه های بصری روان و سریع بوده و صفحات وب با سرعتی طبیعی در Internet Explorer باز می شدند.ویدیو ها، فایلهای صوتی ، عکس ها و همین طور برنامه های جدید ویندوز ۸ که به صورت تمام صفحه اجرا می شوند، به خوبی در مک کار می کنند.
همچنین ، برنامه های مک نیز خیلی خوب اجرا می شوند و می توانیم به راحتی و خیلی سریع مابین برنامه های ویندوز ومک سوییچ کنیم.

برنامه ای که این امکان را فراهم می کند،Parralels 8 (نسخه جدید یکی از امکانات پیشروی مک برای اجرای ویندوز و برنامه های آن در کنار برنامه های معمول خود مک) می باشد. Parallels 8 که قرار است این هفته منتشر شود، مشخصا برای بهره وری از مزایا و نیز تلفیق ویژگی های جدید آخرین سیستم عامل مک، Mountain Lion و ویندوز ۸ که ۲۶ اکتبر به بازار عرضه می شود، تولید شده است.

نقدی که در ادامه خواهید خواند راجع به ویندوز ۸ و یا Office جدید برای ویندوز نیست، بلکه بررسی Parralels 8 است که نزدیک به ۱ هفته تست شده است.این برنامه می تواند با نسخه های قدیمی تر ویندوز، مثل ویندوز ۷ نیز تقریبا به خوبی کار کند( که در تست ما نیز چنین بود). از آن جا که نکته کلیدی برای Parallels ویندوز ۸ می باشد، ما بخش زیادی از زمان تست را به استفاده از نسخه قبل از انتشار سیستم عامل جدید ویندوز اختصاص داده ایم.

Parallels 8 عملکرد خوبی با ویندوز ، بخصوص ویندوز ۸ روی مک دارد. این برنامه ، تمامی ویژگی ها را شبیه سازی نمی کند( مانند خصوصیاتی که با صفحه لمسی سر و کار دارند و مک فاقد آن است). اما ویندوز ۸ را طوری روی مک اجرا می کند که گویی شما از آن روی یک کامپیوتر با سیستم عامل ویندوز- که آن را به ویندوز ۸ ارتقا داده اید- استفاده می کنید. همچنین، این برنامه ویندوز ۸ را با بعضی از ویژگی های جدید Mountain Lion ، مانند notification های متمرکز و دیکته متن ، ادغام کرده است.قیمت Parallels 8 برای استفاده بر روی یک مک، ۸۰$ می باشد. این هزینه، شامل قیمت ویندوز یا برنامه های آن مانند Office ( که جداگانه فروخته می شوند) نمی باشد.Parallels ویژگی دارد که به شما اجازه خرید، دانلود و نصب ویندوز را می دهد که توسط یک کمپانی با همان نام واقع در نزدیکی سیاتل اجرا شده است.

VMware Fusion- رقیب اصلی Parallels از VMware – نیز یک نسخه جدید به نام Fusion5 دارد که به طور ویژه برای کار با ویندوز ۸ طراحی شده است.مزیت اصلی آن در قیمت ارزان تر آن است ( ۵۰ $) و یک نسخه ی آن می تواند روی چند مک استفاده شود.ما همچنین Fusion 5 را نصب و امتحان کردیم.

هردو نرم افزار ، می توانند ویندوز و سیستم عامل مک را به طور همزمان اجرا کنند، چرا که هردو " ماشین های مجازی" روی مک ایجاد می کنند ، بخصوص کامپیوترهای ویندوز faux که در کنار سیستم عامل Mac اجرا می شوند.

در مقابل، راهکار خود اپل برای اجرای ویندوز، که Boot Camp نامیده می شود، مک را به طور کامل به ویندوز تبدیل می کند. یعنی در هر زمان تنها یک سیستم عا
مل می تواند اجرا شود و لازم است تا سیستم را برای سوییچ بین این دو سیستم، مجددا راه اندازی کنیم.در بررسی های ما روی آخرین ویرایش های برنامه های Parallel و Fusion، برنامه Parallel – که ادعای ۷۰% از بازار ویندوز روی مک را دارد- برتری خود را ثابت نموده است. ما روی این نتیجه گیری پافشاری می کنیم.Parallels در اکثر دستورات مشترک مانند شروع و راه اندازی مجدد ویندوز و از سر گیری کار در ویندوز در یک وضعیت نامعلوم، سریع تر عمل می کند.

در زمان تست، ما هیچ crash و یا رفتار عجیبی در هنگام استفاده از Parallel 8 روی ویندوز ۸ مشاهده نکردیم. در حالی که Fusion 5 ، ۳ مرتبه باعث هنگ کردن لپ تاپ مک و ناپدید شدن متن در ویندوز ۸ شد( به هنگام انجام این تست های مقایسه ای، ما از بستن کپی ویندوز و استفاده نکردن از competitor مطمئن شدیم.)

ویندوز ۸ با صفحه نمایش لمسی بسیار عالی کار می کند. کافی است روی صفحه نمایش دست بکشید تا کنترل های اصلی آن را ( که Charms نامیده می شوند) بالا بیاورید و یا یک لیست از برنامه های در حال اجرا را مشاهده کرده و بین آن ها سوییچ کنید. این برنامه برای انجام کارهای ذکر شده با استفاده از موس یا پد لمسی ، با قرار دادن مکان نما روی" hot corner " های صفحه طراحی شده است.انجام این عملیات با مکان نما بعد از کمی تمرین به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

این قابلیت با یکی از خصوصیات Parallel 8 به نام Sticky Mouse ساپورت می شود. اگر مکان نما سریعا به بیرون از پنجره در مک شامل ویندوز ۸ هدایت گردد، به مکان نمای مک برای استفاده از برنامه های آن تبدیل می شود.اما اگر آن را به آرامی حرکت دهید، " hot corner" ها را متوقف می کند تا بتوانید کنترل های ویندوز را دنبال کنید.

یک ویژگی که نه در Parallels و نه در Fusion مانند کامپیوتر ویندوز کار نکرد، لمس قسمت بالای صفحه برای پایین آوردن کنترل ها و قابلیت های برنامه ها بود.

در تست ها روی Parallel، ما قادر بودیم تا برنامه های جدید و تمام صفحه – با نام کد برنامه های Metro – و برنامه های قدیمی ویندوز مانند Office ویا دسکتاپ آشنای ویندوز را اجرا کنیم. ادغام ویندوز ۸ با خصوصیات Mountain Lion به خوبی کار کرد و می توانستیم متن ها را در برنامه های ویندوز ۸ دیکته کنیم و یک فایل را در آیکون Dock مک در نسخه جدید Outlook، برای ایجاد ایمیل جدید( به همراه فایل ضمیمه )Drag کنیم – دقیقاهمانگونه که این کار را در Apple mail انجام می دادیم.

در Notification Center جدید مک که برای کاربران روی اتفاقات تقویم و ایمیل های جدید پیغام می فرستد، Parallels نیز به ویندوز ۸ اجازه ارسال پیغام برای ایمیل های جدید Outlook و برنامه ها را می دهد.

یک مشکل که در طول تست مشاهده شد، هنگام استفاده از ویندوز ۸ روی مک بود. زمانی که از این دو برنامه روی MacBook Air جدید استفاده کردیم، مشکلی نداشتند.اما به هنگام استفاده همزمان آن ها روی iMac قدیمی تر، با تاخیر مواجه می شدیم.

با این تفاسیر، می توان Parallel 8 را به عنوان یک راهکار مناسب برای اجرای همزمان ویندوز با برنامه های مک پیشنهاد داد. این مساله ، به خصوص برای کاربران مکی که مایل هستند از ویندوز ۸ از پاییز امسال به بعد استفاده کنند، و یا آن هایی که می خواهند نسخه پیش از انتشار را تجربه کنند، بسیار مناسب است.
جایی که همه ادعای خاص بودن دارن، تو عادی باش،
.
.

اینجوری خاص ترین آدمی
      
pixy_666 مرد #17 | Posted: 18 Apr 2015 14:03
کاربر

 
آفیس 2016 برای مک بروزرسانی شد


مایکروسافت بروزرسانی جدیدی برای آفیس 2016 مک ارائه کرده است. در این بروزرسانی قابلیت‌های تازه‌ای به همراه رفع برخی باگ‌ها ارائه شده است.مایکروسافت جزئیاتی از این بروزرسانی که مربوط به ماه آپریل است، ارائه کرده و در بین تمامی نرم‌افزارهایی که عرضه شده‌اند، وُرد، اکسل، پاورپوینت و اوت‌لوک مورد بروزرسانی قرار گرفته‌اند.
ویژگی‌های جدیدی که برای هر یک از این نرم‌افزارها اضافه شده به شرح زیر است:


اوت‌لوک:
1. بهبود شبکه برای حرکت بین حساب‌های کاربری
2. قابلیت جدید "پیشنهاد زمان جدید" که طبق آن شرکت کنندگان در یک جلسه می‌توانند زمان جدیدی را برای جلسه پیشنهاد کنند و برگزارکنندگان مراسم نیز می‌توانند این پیشنهادات را دیده و با ایجاد تغییراتی در آن موارد جدید را به همه شرکت کنندگان ارسال کنند.
3. رفع برخی باگ‌های شناخته شدهوُرد:
1. بهبود قابلیت اسکرول کردن در صفحه
2. قابلیت جدید Macro recording
3. قابلیت جدید جستجوی آنلاین برای قالب‌های آماده اسناد
4. پشتیبانی از دیکشنری شخصی سازی شده
5. تنظیمات جدید اطلاعات کاربر
6. بهبود میان‌برهای صفحه کلید و پشتیبانی از رایج‌ترین میانبرهای نرم‌افزار ورد در ویندوز
7. بهبود در پشتیبانی از Voice over
8. رفع باگ‌های شناخته شدهاکسل:
1. پک تحلیلی جدید
2. ویژگی Solver جدید
3. بهبود پشتیبانی از VoiceOver
4. رفع باگ‌های شناخته شدهپاورپوینت:
1. بهبود پشتیبانی از Voice Over
2. رفع باگ‌های شناخته شده
به راستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن؟؟
      
صفحه  صفحه 2 از 2:  « پیشین  1  2 
کامپیوتر انجمن لوتی / کامپیوتر / آموزش Word

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا