انجمن لوتی
صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3
موسیقی ایرانی

Ziba Shirazi | زیبا شیرازی

 مرد
#21   Posted: 24 Jul 2014 18:48


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ: سفر

آلبوم سیب سرخنکنه که بی هوا بری
نگی تا به من کجا بری
نکنه که بی خداحافظی ، منوتو بزاری جا بری
نکنه خبر نکنی منو ، بری و بغل نکنی منو
نکنه بری و نیمه راه ، دوباره نیگا نکنی منو
سرمو بزار رو شونه هات
بگو شب تا صبح نداری خواب
یه جوری بگو نمیخوایی بری ، اشک من بیاد رو گونه هات
چند بوسه بزار رو لبهام ، واسه دیروزام و فردام
یه آغوش عاشقونه ، واسه وقتی خیلی تنهام
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
عشقتو برام نگهدار
نکنه که بی هوا بری
نگی تا به من کجا بری
نکنه که بی خداحافظی ، منوتو بزاری جا بری
نکنه خبر نکنی منو ، بری و بغل نکنی منو
نکنه بری و نیمه راه ، دوباره نیگا نکنی منو
سرمو بزار رو شونه هات
بگو شب تا صبح نداری خواب
یه جوری بگو نمیخوایی بری ، اشک بزار بیاد رو گونه هات
چند بوسه بزار رو لبهام ، واسه دیروزام و فردام
یه آغوش عاشقونه ، واسه وقتی خیلی تنهام
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
سفرت به خیر و بی بلا
می سپرم تو رو دست خدا
به امید روز دیدار ، عشقتو برام نگهدار
عشقتو برام نگهدار
عشقتو برام نگهدار
عشقتو برام نگهدار
عشقتو برام نگهــــــــــدار

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#22   Posted: 26 Jul 2014 23:16


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ : زن

آلبوم زنانه ها
من منم . من یک زنم . آزادگی پیراهنم
عشوه از پا تا سرم . لیکن ز سنگم . آهنم
من منم . من مادرم . دوستم . رفیقم . همسرم
شیره جانت ز من . چادر مینداز بر سرم
روبهک من شیر زنم ، خاموش تو ، من روشنم
با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
تاب گیسویم سرابی بیش نیست
نقش بیهوده بر آبی بیش نیست
این لب لعل و حدیث چشم مست
بر لب مست خرابی بیش نیست
وصف ابروی کمان و تیر مژگان سیاه
حربه و افزار جنگ شعر نابی بیش نیست
من منم . من یک زنم . عطر هوس دارد تنم
نطفه هستی درم . از جان و از دل میتنم
روبهک من شیرزنم . خاموش تو . من روشنم
با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
تا بدانی چیست جان و جوهرم
دستی انداز و تو دریاب گوهرم
نیمه تنها . مرا از خود بدان
من برابر با تو . جنس دیگرم
بال و پر بگشا که اندر راه عشق
بال پرواز گر تویی من شهپرم
من منم . من یک زنم . آزادگی پیراهنم
عشوه از پا تا سرم . لیکن ز سنگم . آهنم
من منم . من مادرم . دوستم . رفیقم . همسرم
شیره جانت ز من . چادر مینداز بر سرم
روبهک من شیر زنم ، خاموش تو ، من روشنم
با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم
با سلاح دین دگر آتش مزن بر خرمنم

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#23   Posted: 26 Jul 2014 23:22


 4 Star

ارسالها: 9253
متن ودانلود آهنگ : دوباره با توووو

آلبوم زنانه ها
با تو دوباره من شدم . عاشق جان و تن شدم
با تو گل از گلم شکفت . با تو دوباره زن شدم
با تو جوانه زد همه شاخه خشک پیکرم
از تو پر از ترانه شد برگ سفید دفترم
با تو دوباره جون گرفت هر چی که در من مرده بود
انگار پسم داد زندگی هر چی امانت برده بود
با تو نگاه من پر از گلای ناز شد
گل لبان بسته ام به شوق بوسه باز شد
با تو دوباره من شدم . عاشق جان و تن شدم
با تو گل از گلم شکفت . با تو دوباره زن شدم
با تو تمام خستگیا از تن من به در شده
درد غریبی کم کمک . مرده و بی اثر شده
با تو دوباره میرسم به حد بی حساب زن
به اوج بخشش و غرور . به مرز عشق ناب زن
با تو درخت پر برم . با تو ز بیش بیشترم
از بهترینها بهترم . من با تو چیز دیگرم
با تو درخت پر برم . با تو ز بیش بیشترم
از بهترینها بهترم . من با تو چیز دیگرم
با تو دوباره من شدم . عاشق جان و تن شدم
با تو گل از گلم شکفت . با تو دوباره زن شدم
با تو دوباره زن شدم...

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#24   Posted: 26 Jul 2014 23:27


 4 Star

ارسالها: 9253
دانلود آهنگ :چهار فصل

آلبوم زنانه هابودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#25   Posted: 26 Jul 2014 23:32


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ :عشق آخر

آلبوم زنانه ها
بهترین روز دیدن تو
بهترین حرف گفتن از تو
زندگیم هستی و بودن
یعنی خواستن خواستن تو
بهترین خاطره از تو
یادگار عمر من تو
زندگیم هستی و بودن
یعنی خواستن خواستن تو

پرسیدی از عشق اول همش از رو بچگی بود
چی بگم از عشق دوم اونم از رو سادگی بود
دلم عادت غریبی به هوای عاشقی داشت
عشق سوم اومد از راه رو هوا زد دلمو برد
عشق بعد از سر لج بود چند سواهی بود و بس شد
وقتی از تنم به در شد دفع صد بلا و شر شد
اما تو تو آخرینی عزیزم عزیزترینی
می میرم اگه یه روزی بگی عاشقم نبودی
اما تو تو آخرینی عزیزم عزیزترینی
می میرم اگه یه روزی بگی عاشقم نبودی

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#26   Posted: 26 Jul 2014 23:35


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ : عشق گمشده

آلبوم زنانه ها
ترسم تو را عاشق شوم
از حال خود غافل شوم
ترسم که عقلم در بری
مجنون و بی حاصل شوم
ترسم که اسم شب شوی
ورد زبان من شوی
ترسم که در هر نیمه شب
فکر و خیال من شوی
ترسم طنین خنده ات ، آید که بیتابم کند
وحشی صفت مرغ دلم
در بند کشد رامم کند
هوشم برد ، مستم کند
یک لحظه آرامم کند
ترسم کلام دلنشین
کآید ز تو خوابم کند
جنگ و نبرد زندگیباز آید آزارم کند
در هم بپیچد پیکرم
بادم برد ، خاکم کند
من بنده طاهر نیم
در عاشقی قاهر نیم
روحم به دنبال تو بود
من در پی ظاهر نیم
خواهم که در اوج هوس
در خلوتی یادم کنی
باده زنی خوابت برد
از ذهن خود پاکم کنی
ترسم که اسم شب شوی
ورد زبان من شوی
ترسم که در هر نیمه شب
فکر و خیال من شوی
ترسم که در هر نیمه شب
فکر و خیال من شوی

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#27   Posted: 26 Jul 2014 23:39


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ : لباس نو

آلبوم زنانه ها
دست گرم تو لباس تازۀ من،
کنج آغوش توراست اندازۀ من.
پوششی می خواهم از جنس تن تو،
همدمی خواهم به غیر از سایۀ من.
نونوارم کن بپوشان پیکر من،
با تو ای دامت سراغ خانۀ من.
شانه هایت وقت ناآرامی من،
جایم نِ خلوت تنهای من.
هر دم از حرم تب آلود تن تو،
می شکوفد حس بی پروایی من.
اوج پروازلحظۀ آزادی من،
با تو پایان شب تنهایی من.
گونه های سردم افسون میشود،
از نفسهای تو گلگون میشود.
بیخود از خودکنج آغوش توام،
با تو احوالم دگرگون میشود.
قطره بودم با تو باران میشوم،
با تو همچو بهاران میشوم.
پیچ و تاب تازه ای دارد تنم،
با تو من سرو خرامان میشوم.
من نمیدانم تو عشقی یا هوس،
کِی از این کرده پشیمان میشود.
هرکه بودم با تو دیگر نیستم من،
هرکه بودم با تو دیگر نیستم من،

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#28   Posted: 26 Jul 2014 23:45


 4 Star

ارسالها: 9253
دانلود آهنگ : Ghesseh

آلبوم زنانه ها
بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
 مرد
#29   Posted: 26 Jul 2014 23:47


 4 Star

ارسالها: 9253
متن و دانلود آهنگ : خداحافظ

آلبوم زنانه ها
کم کمک وقت خداحافظی ما رسیده،
هوای تازۀ تنهایی از راه رسیده.
طعم یک بوسۀ پنهونی به لبهام رسیده،
بغلم کن آخرین بار،وقت رفتن رسیده.
یکمی خنده واسه روزای بارونی دارم،
که خیال دارم تو کیسه دم دستم بذارم.
دو سه خط شعر و غزل،حرفای موندنی دارم،
که میخوام توی جیبم نزدیک قلبم بذارم.
به درختی که رو ساقش اسم ما کنده شده،
یه وری تکیه زدم گفتم دلم خسته شده.
دل من تنگه،مرو تنها نیای شب شده،
هوای تازه میخواد،نفس تو سینه تنگ شده.
چند کلام حرف اضافی،یه اشاره،یه نگاهی،
هرچی گفتم نشنیدی رو توی کاسۀ صبرم میذارم.
دوتا عکس یادگاری از رو طاقچه ورمیدارم،
لای ترمه اونور شیشۀ عمرم میذارم.
یه بغل خاطره از تو توی کوله بارمه،
هرچی گفتی رو شنیدم،حرف تازۀ منه،
یکمی اشک و گلایه لای دستمال پیچیدم،
وقتی دل تنگ تو شد،غم تو توشه راهمه

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
 
     
  
صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3 
موسیقی ایرانی

Ziba Shirazi | زیبا شیرازی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA