تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Mohsen Namjoo | محسن نامجو

صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین »  
#11 | Posted: 13 Apr 2012 05:05 | Edited By: Mr142
آلبوم گیس

» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : گیس

[url=http://www.mediafire.com/?djmt1tqldzv][font#DF0101]دانلود[/
یک روز به شیدایی
در زلف تو آویزم
خود را چو فرو ریزم
با خاک در آمیزم
و گرنه من همان خاکم که هستم
یک روز سر زلف بلُندَت چینم، بهر دل مسکینم، اینم جگرم، اینم، اینم
یک روزکه باشم مست، لایعقل و تُرد و سسست،
یک روز ارس گردم، اطراف تو را گردم
کشتی شوم جاری، از خاک بر آرم تو، بر آب نشانم تو، دور از همه بیزاری...
دریای خزر گردم (هِی)، خواهی تو اگر جونم
محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم، پانصد سر سر در گم...
ای وای، ای وای، ای وای...
حبل المتین گیس‌ت، جمعا به تو آویزیم
لاتفرقوا واعتصمو، لاتفرقوا واعتصمو، لاتفرقوا واعتصمو...
واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو، جمیعا و لا تفرقو
واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو، جمیعا و لا تفرقو
واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو...
واعتصمو بحبل الله
واعتصمو بحبل الله
واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقو...
یک روز به شیدایی
در زلف تو آویزم...
یک روز دو چشمم خیس
یک روز دلم چون گیس
آشفته و ریساریس
بردار دگر بردار
بردار به دارم زن
از روی پل فردیس...
دریای خزر گردم، خواهی تو اگر جونم
صد سینه سپر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم، پانصد سر سر در گم...
ای وای، ای وای، ای وای...
ای درد تواَم درمان، در بستر ناکامی
و ای یاد تواَم مونس، در گوشه‌ی تنهایی
و ای خاطره‌ات پونز، نوک تیز ته کفش‌م
این صندل رسوایی، این صندل رسوایی
گرگی تو و میش‌م من، جمعا به تو آویزیم
آب است و سریش‌م من، جمعا به تو آویزیم
اُگزاز و دیازپامی، جز زلفت آرامی
چون زلف تو نا آرامم، رسوا و پریشم من...
سِشُوار، سِشُوار، سِشُوار...
دریای خزر گردم (هِی)، خواهی تو اگر جونم
محصول هنر گردم، خواهی تو اگر جونم
یک روز بصر گردم، یک روز نظر گردم، پانصد سر سر در گم...
ای وای، ای وای، ای وای...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#12 | Posted: 13 Apr 2012 05:12
» ترانه سرا
( پرویز مشکاتیان )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : همراه شو عزیز

دانلود
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شوددشوار زندگی
هرگز برای ما
دشوار زندگی
هرگز برای ما
بی رزم مشترک
آسان نمی‌شود
تنها نمان به درد
همراه شو عزیز
همراه شو
همراه شو
همراه شو عزیز
همراه شو عزیز
تنها نمان به درد
کاین درد مشترک
هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#13 | Posted: 13 Apr 2012 05:27
» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : هستی از ما

دانلود
هستی از ما آلت خورده
هستی، ما از هستی
هستی از ما آلت خورده
هستی، ما از هستی
هستی از ما آلت خورده
هستی، ما از هستی
هستی از ما آلت خورده
هستی، ما از هستی
هستی از ما آلت خورده، از تو
پندارد همی خورده‌ایمما ز هستی
موز هستی را،
آلت گونه و می‌خوریم ما،
بی، بدون بی هیچ هستی
که هست باشدمان
برای روز مبادا، مباد که باشیم ما بر هستی
ماندگارتر از هسته‌ی هلویی که نیست شود از برای آمدن هسته‌ی دیگر بر هستی
که هست باشدمان
برای روز مبادا، مباد که باشیم ما بر هستی
ماندگارتر از هسته‌ی هلویی که نیست شود از برای آمدن هسته‌ی دیگر بر هستی
هستی از ما آلت خورده
هستی، ما از هستی
و تنها همان هستِ بی‌هست است
که هُل می‌دهدمان شتاب کنیم
تا بمانیم بر هستی و نمانیم از هستی
می‌دویم ما، بی، ‌بدونِ بی‌ هیچ هستی
گاو آهن گونه و می‌دویم ما
بی، ‌بدونِ بی‌ هیچ هستی
وین میانه یکی نیست
بر خالی هسته‌ی من هلو شده
هست شده یکی آلت که خورده‌ام من از هستی و درد می‌کند بد جور
درد می کند بد جور
طوری که روی دشت هستی
بدوم و نعره‌ی من و ما هم هستیم
بر آورم که من...-
نه، باید بدوم
فقط یک کلمه بگویم که من...-
نه، باید بدوم
بدوم، بدوم و بگویم
بدوم و بگویم بر هستیان بر هستی
هستی از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم
ما از هستی، از ما آلت خورده هستیم...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#14 | Posted: 13 Apr 2012 05:32
» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : مار کوزه‌ی من

دانلود
هو هو
هو هو
هو هو
هو هو
هو هو مارکوزه‌ی من
غذای هر روزه‌ی من
دوبیتی فائز من
ببین تو دریوزه‌ی من
به دست خود پوزه‌ی من
ببند، قلاده توییجفای سر داده تویی
جفای آماده تویی
وفای سرداده تویی
به دست خود پوزه‌ی من
ببند، قلاده تویی
ببند، قلاده تویی
جفای سر داده تویی
هو هو هرناندز من
مراحل سنتز من
دوبیتی فائز من
تألم غامض من
هو هو محدوده‌ی من
شکاف محدوده‌ی من
ببین تو سروده‌ی من
ببین تو دل و روده‌ی من
به دست خود پوزه‌ی من
سفید دردانه‌ی من
سفید دردانه‌ی من
سفید دردانه‌ی من
سفید دردانه‌ی من
مرغ غم‌ات گشتم،
و شد حسرت تو، دانه‌ی من
هو هو
هو هو قطامه‌ی من
هوهو هنگامه‌ی من
هو هو افسانه‌ی من
هو هو رندانه‌ی من
هو هو مردانه‌ی من
هو هو مارکوزه‌ی من
غذای هر روزه من
به دست خود پوزه‌ی من
غذای هر روزه...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#15 | Posted: 13 Apr 2012 05:36
» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : دیازپام ۱۰ (سه راه آذری)


دانلود
ببین دیازپام ۱۰ خورانده‌اند...
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
از سه‌راه آذری گذر
از حدود سروری گذر
از پیاز و جعفری گذر
از شراب خانگی گذر
از سه‌راه آذری گذرز کار و بار و یار و دلبر گذر
ز کار و بار و یار و دلبر گذر
دود سیگار را بگیر به عرش رو
فرش زیر پای را فروش
ز سر ز همسر گذر، ز مادر گذر
ز ما، ز ما، ز مادر گذر
دود سیگار را ببین برو بمیر
زیر پای را ببین، ز جان گذر
ز جان، ز خانمان گذر
عر بزن، کوبه‌ی سفالی‌ات بر در بزن
گشوده شد چو در، ز در گذر
ز کار و بار و یار و حال و فال و دلبر گذر
ز کار و بار و یار و حال و فال و دلبر گذر
جسم خود سه‌راه آذری ببر برون نیا
شمال شهر را بُکُش، بِکَش به دشت آمپول و ساقیان و در گذر
ز سر، ز همسر ز مادر گذر
تیغ و رگ ز جمجمه تپانچه بگذران
بر آزردگی خود کمانچه بگذران
ز جان گذر، زجان، ز خانمان، ز جان، ز جان، زخانمان گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
ببین چگونه جان مشوش است، عدد بده
ببین شهید شد برادرت، عدد بده
ببین که نیستی عدد، نود بده، ز صد گذر
ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین
ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین
دلت به انتظار چشم‌هاست، عدد بده
دلت به انتظار چشم‌هاست...
ببین جهان چگونه کرده است راست...
نرو به زیر کار و بار دلبران، گران
نرو نرو نرو، نرو به زیر کار و بار دلبران گران
خزان شدی و سست و زرد
از کران تا کران
دلت چه شد؟ دلت چه شد؟
به باد رفت،
تمام ایده‌ها و آرزو، ز یاد رفت
چست و چابکی چنین که خشم دردهی
ز جان گذر
ز جان، ز خانمان گذر...
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
برو ونک به گوشه‌ای نشین و ساز زن
برو چنان به زیر آواز زن
دد بشو، بشو تهمتن و ز هفت‌خوان گذر
دد بشو، دد بشو، دد بشو
بشو تهمتن و ز هفت‌خوان گذر
تیغ و رگ ز جمجمه تپانچه بگذران
بر آزردگی خود کمانچه بگذران
ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین
ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین ببین
ببین دیازپام ده خورانده‌اند خلق را
ببین چگونه کرده‌اند مُد، ریای دلق را
ببین چگونه بشکنند جای شیشه طلق را
ببین چگونه پول می‌دهیم، نفت و آب و برق را
ببین احاطه کرده‌ است عدد، فکر خلق را
مچاله شو به جوی آب شو روان، عدد بده
زباله شو به گوشه‌ای غمین هزار ساله شو، عدد بده
این قرار عاشقانه را، عدد بده
شور و حال عارفانه را، عدد بده
رو جهان بی‌کرانه را سند بزن
روی رودِ، روی رودِ، روی رودِ، روی رودِ تشنگی‌ت، سد بزن
عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
عدد عدد عدد عدد عدد عدد عدد بده
چه مانده‌است در برت فقط ندای ماندولین
چه مانده‌است در کف‌ات، فقط سرنگ انسولین
انسولین و واسکازین و وازلین و واجبین و جالبینو زاهدین و صاحبین و... مومنین و ...
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
آی مرد سامری خفن شدی
در سه‌راه آذری کفن شدی
ای نماد بی‌کسی ز پیچ و تاب این زمانه
چون چلانده‌اند و تو رسن شدی
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر
گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر گذر...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#16 | Posted: 13 Apr 2012 06:16
» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : گیس
« آهنگ : یره

دانلود
این سفرهای گران
از در و دیوار وجود
تو تنم موش می ریزه
به یکی کشته‌ی ناخوانده چه سود؟
که چُنین از در و دیوار هویج
صدای خرگوش می‌ریزه
گاهی وقتا دل برام دست می‌زنه
با پا می کشه، پس می‌زنه
عقلی که زخمش چرکی‌ه
دیگه مرخص می‌زنهوقتی ۲۰۶ هست، دل توی صحرا می‌پره
وقتی فقر و حشیش هست، باز دل توی صحرا می‌پره
وقتی قل و زنجیر هست، دل پائین و بالا می‌پره
اما وقتی درِ زندون بازه، اونی‌ که در بره خیلی‌ خره...
همه چی به ما می‌خنده یره
همه چی با ما می‌گنده یره
همه چی با ما می‌پوسه یره
همه چی با ما می‌سوزه یره
وقتی نماز به اتمام می‌رسه
حالا نوبت سلام می‌رسه
وقتی شرافت به انجام می‌رسه
حالا نوبت حمام میرسه
آخ اگه بارون بزنه
وای اگه بارون بزنه
وقتی سرت‌و کردن توی جوب،
بیوگرافی‌ت‌و همون تو آب بنویس
وقتی دستت‌و پیچوندن از پشت،
رو سطح خارجی حباب بنویس
از مِی و عشق و گل و گلاب بنویس
وای وای وای...
وقتی هنر به اتمام می‌رسه
وقتی سخن به انجام می‌رسه
وقتی صفای باطن می‌خندونتت
وقتی وفای ناب... آخ می بره آدم
وقتی صفای باطن می‌خندونتت
وقتی صفای باطن می‌خندونتت
وقتی صفای باطن می‌خندونتت
وقتی صفای باطن می‌خندونتت
وقتی صفای باطن می‌خندونتت...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#17 | Posted: 13 Apr 2012 08:21
آلبوم جبر جغرافیایی

» ترانه سرا
( ابو حفص سغدی / مولوی / بهنام نوروزی)
» آهنگ ساز ( محسن نامجو (بر اساس موزیک فولک کُردی) )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : جبر جغرافیایی
« آهنگ : آواز تلفیقی

دانلود
او ندارد یار، بی‌ یار...
او ندارد یار، بی یار چگونه دَوَدا... چگونه دَوَدا...
جانا به خرابات آ تا لذت جان بینی
جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه...
شرجی شطرنج و غار(؟)
شرجی شطرنج و سراب(؟)
شرجی قاشق و شراب(؟)
دیگر پیرهن گِلی‌ات را در آر
در آر به مرو به میا انقدر دیگر
افلاک که جز غم نفزایند دگر...
از خانه برون جَستم
مستی‌م به پیش آمد
در هر نظرش مُضمَر
صد گلشن و کاشانه
گفتم ز کجایی تو
تسخر زد و گفت ای جان
نیمی‌م ز تُرکستان
نیمی‌م ز فُرغانه
نیمی‌م ز آب و گِل
نیمی‌م ز جان و دل
نیمی‌م لب دریا
نیمی‌ همه دُردانه...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#18 | Posted: 15 Apr 2012 13:29
» ترانه سرا
( محسن نامجو )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : جبر جغرافیایی
« آهنگ : آه، که این‌طور

دانلود
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
سررسید دفتر روز است نه شب
عشق سوادی شبانه‌ست که دراز است و قلندر پیدا
جان به جان‌آفرین تسلیم نمی‌شود
بازگشت همه به سوی او نیست
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه پس که این‌طور
آه پس که این‌طور
دست به قنداق نمی‌رود
تفنگ غلاف می‌شود
جهان اصلا نمی‌چرخد، راه هم نمی‌رود
روز به شب نمی‌نشیند
روز به شب نمی‌نشیند
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه پس که این‌طور
آه که این‌طور
آه پس که این‌طور
بهرام گور از پله بالا نمی‌رود
آهو به دست هیچ‌کس آرام نیست
غزل در کوچه روانه نیست
غزل در کوچه روانه نیست
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#19 | Posted: 15 Apr 2012 13:29
معشوق همیشه پابرجاست
تکرار نمی‌شود همه چیز
شب وصل قبل از تولد نیست
عقل یک لاستیک فرسوده نیست، گیر کرده در گل و لای
مغز نیست یک مخابرات متروکه
مغز نیست یک مخابرات متروکه
مغز نیست یک مخابرات متروکه
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور
آه که این‌طور...

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#20 | Posted: 15 Apr 2012 13:33
» ترانه سرا
( سهراب سپهری )
» آهنگ ساز ( محسن نامجو (بر اساس آهنگی از Axiom of Choice) )
« خواننده : محسن نامجو
« آلبوم : جبر جغرافیایی
« آهنگ : بودا


دانلود
آنی بود در ها وا شده بود
آنی بود در ها وا شده بود
هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود
هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود
بودا شده بود
بودا شده بود بودا شده بودبودا شده بود
آنی بود در ها وا شده بود
آنی بود در ها وا شده بود
هر رودی دریا هر بودی بودا شده بود
هر رودی دریا هر بودی بودا شده بودبودا شده بود
بودا شده بود بودا شده بودبودا شده بود
مرغان مکان خاموش این خاموش آن خاموش این خواموش آن
خاموشی گوگویا شده بود خاموشی گو گویاشده بود
خاموشی گو گویا شده بود
گویا شده بود
بودا شده بود بودا شده بود
آن پهنه چه بود آن پهنه چه بود
با میشی گرگی هم پا شده
با میشی گرگی هم پا شده
همپا شده بود هم پا شده بود همپا شده بود....
آنی بود در ها وا شده بود
آنی بود در ها وا شده بود

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
صفحه  صفحه 2 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Mohsen Namjoo | محسن نامجو بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites