تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

Mohsen Namjoo | محسن نامجو

صفحه  صفحه 7 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  
#61 | Posted: 28 May 2012 17:45

» خواننده : محسن نامجو
» آلبوم : آخ
» آهنگ : خان باجی
لای لای،لا لا لال لای
لای لای ... خان باجی مه‌رۆ
خان باجی مه‌رۆ
خان باجی خان باجی نرو
ان باجی نرو, خان باجی چاوت
ڕه‌شه‌ به‌خوماره‌وه‌
چشمانت سیاه است و مستان
خان باجی! لێوت په‌ڕی هه‌ناره‌وه‌
خان باجی لبانت همچون انار است
خان باجی! لای لای لا لا لا لای لای لای


خان باجی نرو...خان باجی
چشمان سیاه است و مستان خان باجی
لبانت هچو انار است خان باجی
تو خودت قول دادی، با چشمانت به من لبخند زدی
خدای بالا سر از دلم آگاه است
دلم آتش گرفته، خونه ام را بسوزان
تو را به شاه دالاهو قسمت می دهم
یا مهمانم بکن یا مهمانم بشو

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#62 | Posted: 28 May 2012 17:47

» خواننده : محسن نامجو
» آلبوم : آخ
» آهنگ : Cielito Lindo
De la Sierra Morena, از کوه سیرا مورنا
Cielito lindo, vienen bajando, محبوبه زیبای من، به پایین می آید
Un par de ojitos negros, یک جفت چشم سیاه
Cielito lindo, de contrabando. معشوقه زیبا، که ممنوع شده است

Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار

ای یار من ، ای یار من، ای یار بی زنهار من
ای دلبر و دلدار من ، ای مونس و غمخوار من
خوش می روی در جان من،خوش می کنی درمان من
ای دین و ای ایمان من، ای بحر گوهر دار من


Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار

ای شبروان را مشعله،ای بیدلان را سلسله
ای قبله هر قافله ،ای قافله سالار من


Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار

ای در زمین ما را قمر ، ای نیمه شب مارا سحر
ای در خطر مارا سپر ، ای ابر شکر بار من


Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار


Ese lunar que tienes,آن علامت زیبایی که تو داری
Cielito lindo, junto a la boca,معشوقه زیبا، کنار لبهایت
No se lo des a nadie,آن را به کسی نده
Cielito lindo, que a m? me toca. معشوقه زیبا،آن متعلق به من است


Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار

ای شبروان را مشعله،ای بیدلان را سلسله
ای قبله هر قافله ،ای قافله سالار من


Ay, ay, ay, ay,آی آی آی آی
Canta y no llores, آواز بخوان و گریه نکن
Porque cantando se alegran,زیرا آواز خواندن شادت می کند
Cielito lindo, los corazones.معشوقه زیبا ،دلدار

مرا تو بی سببی نیستی ، به راستی صلت کدام قصیده ای ای غزل
ستاره باران جواب کدام سلامی به آفتاب دریچه تاریک
کلام از نگاه تو شکل می بندد
خوشا نظر بازی که تو آغاز می کنی

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#63 | Posted: 28 May 2012 17:48

» خواننده : محسن نامجو
» آلبوم : آخ
» آهنگ : گلادیاتورها (فقیه خوشگله)امان از دستت ای مقام معظم برتری
مقام از دستت ای امان معظم که مقام از تو بر آید از دستت
دستت!

فغان از تو بر آید ای مقام که امان تو می دهی

نمی دانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی

چه کس تو را ساخته؟ کیان نواخته اند؟

خود من مربوط به کدام موسیقم که مقامی نیست آن
که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان

ای برهم رساننده ی دو خط حتی موازی
که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی
نزدیکی!

گویند حکایت به این جا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام راز آلودگیش را عیان کرده اند

امان از دستشان

گویند بریده است و از همه بریده، صد و بیست و چهار هزار زن خویش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران

امان از دستت

گویند فرزندانش همه تباه شده اند و خلاف میکنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش
برای روزهای پیریت تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید

چه راز آمیز ترینی است نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر
چه رازآمیز!

تو کدبانوترین زن خداوندی
آن چنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد

و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند
مادگانی چون من
سهم ارث ما نیم است و باید چون تو خانه دار شویم

به امید آنکه خداوند شبی از شبها به بالین تک تکمان بغلتد

خود من از آن دخترانم
از آن مادگان بی مقام که بی مربوط هستم به هر نوع موسیق چون تو ای مادرم
سرورم
مقام معظم سروری

نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد

من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان خودم نیز

آخر شوهرت مرا باکره گذاشت
دیدی؟

که چیزی از این غمینتر نیست
چیزی غمینتر از بی پناهی پیوند معصومانه ی تو و شوهر پیرت

و چیزی غمینتر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری

و لذتی شهوانیست در تلفظت از آن عیان

دشمن حتی نیم نگاهی هم به من و تو نمی اندازد

و چیزی غمینتر از این هم حتی
و چیزی غمینتر از آهنگ آمرف تو

ای مقام! ای معظم! ای رهبری!


معونت از آن‌ توست
آه، الهاکم التکاثر

معونت از آن‌ توست
آه، الهاکم التکاثر

که آوخ میچکد از چشمم
‌ز شر این همه هیاهوی علیل

چه ماراست بس؟
چه ماراست بس؟

چه این دویدن و بلعیدن ماراست پس؟

معونت از آن‌ توست
آاااه، الهاکم التکاثر

حتی رنج
حتی زرتم المقابر
حتی حضور بی‌ غش


آی گلادیاتورهای پارک وی
آی صف ساکن آهن
چیدمان حسرت

نیزه ‌ها بردار، که دم غروب است
جا نماند خود نمای کسی‌ ‌ز پارک، ز وی

نیزه‌ ها بگذار، که دم غروب است
جا نماند خود نماز کسی‌ ‌ز جوانمرد قصاب، ‌ز شهر ری

معونت از آن‌ توست
آه، الهاکم التکاثر

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس
آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس
آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صفا
آی گلادیاتورها بگریید بر درد ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن
آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم
آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین
آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین
آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

آی گلادیاتورها بتازید بر جرس
آی گلادیاتورها برینید بر ارس

آی گلادیاتورها بخندید بر صف ها
آی گلادیاتورها بگریید بر در ها

آی گلادیاتورها بیفتید روی زن
آی گلادیاتورها بپوشید موی زن

آی گلادیاتورها ببلعید هفت من

آی گلادیاتورها بغرید روی هم
آی گلادیاتورها بپیچیید جلوی هم

آی گلادیاتورها فرعیه در برین
آی گلادیاتورها شرعیه در بیارین

آی گلادیاتورها سمیه پخش کنین
آی گلادیاتورها هرویینه تخس کنین

بــه کــوتــاهــی آن لحــظــه شــادی کــه گذشــت،

غصــه هــم خــواهــد رفــت
     
#64 | Posted: 19 Sep 2012 13:58 | Edited By: saba_hehe
ترانه جنجالی محسن نامجو پیرامون امام زمان به نام سیزده/هشت


بعد از ترانه جنجالی نقی از شاهین نجفی اینبار محسن نامجو با ترانه « سیزده هشت » تابوت شکنی می کند. موج جدید روشنفکری مذهبی آغاز شده است، علما و مراجع سرشان شلوغ می شود و باید منتظر فتوا و حکم ارتداد محسن نامجو باشیم!!!!
دانلود آهنگآهنگ در یوتیوب
متن آهنگ ۱۳/۸


کوچولو کوچولو کجایی، چرا پیش ما نیایی
تو که مثه من بچه‌ای، بچهٔ تو کوچه‌ای
کوچه که جای بازی نیست، مامان و بابش راضی نیست.
شاید این جمعه بیاید شاید، آاااخ آغا جان، شاید این جمعه بیاید شاید…

این‌ها همه یک جورایی از نقص بشریت، طاقت مرگو نداریم راجع بهش می‌گیم نظریه
پس قرار نیست بیاد علاف کردن همه مونو، در Nighty seventy night لولو‌ها بردن ممه مونو

داروین کتابش چاپ شده ما نخریدیم، اصالت آقایونو خون دیدیم، خون دیدیم و چیزی ندیدیم
این خر دجال کی می‌اد، کی می‌اد، پس می‌اد، کعبهٔ آمال کی می‌اد، کی می‌اد، کی می‌اد

زیرِ بار باور له نه چه چه نه چه آکنده شدیم، نه کدخدای ده که، زیرِ زورِ باور کات شدیم، مات نه همه سولفات شدیم

ملت سال هاست می‌دونن چه کسی منتظر منجیه، آخرین کسی که اینو فهمید اسمش اکبر گنجیه
کوچولو کوچولو کوچولو کجایی، چرا پیش ما نیایی، تو که مثه من بچه‌ای، بچهٔ تو کوچه‌ای
     
صفحه  صفحه 7 از 7:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Mohsen Namjoo | محسن نامجو بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites