تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
موسیقی ایرانی

شکیلا

صفحه  صفحه 3 از 9:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  پسین »  
#21 | Posted: 16 Feb 2014 01:59
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه مـــــــناجات

» شاعر : هما میر افشار
» آهنگ ساز : محمد حیدری
» تنظیم : محمد حیدری


خداوندا اگر باید هنوزم
به راه وصل تو عمری بسوزم
ز مژگان سوزن و با تاری از عشق
به پیکر جامه عشق تو دوزم

بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

خداوندا به پاکان تو سوگند
اگر که بگسلی بند من از بند
ز خاک من دمد گل های لاله
به هر برگش زند نام تو لبخند

بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

دل دیوانه را دیوانه تر کن
مرا از عالم تن بی خبر کن
من از این پیکر خاکی گذشتم
وجودم را ز نورت پر شرر کن

خداوندا اگر باید هنوزم
که باشد سایه شب ها به روزم
اگر باید چراغی از حقیقت
به راه ظلمت دل برفروزم

بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان

خداوندا من و این شام هجران
دلی دارم از این قاله گریزان
تو را خواهم تو را ای پاک مطلق
که تا در ذات تو حل گردم آسان

بسوزانم بسوزانم بسوزانم بسوزان


بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#22 | Posted: 16 Feb 2014 02:04
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه خـــــــط ســــــــــوم

» شاعر : اردلان سرفراز
» آهنگ ساز : محمد حیدری
» تنظیم : محمد حیدری


آن خطاط سه گونه خط نوشتی:
یکی او خـــوانـــــدی لاغـــیــــر
یکی را هم او خواندی هم غیر
یکی نه او خوانــدی نه غـــیـــر او

آن خط سوم منم آن خط سوم منم

مرا بـخـوان مرا بـخـوانای سخن تو سحر عام
ای هـمـه سهـل و ممـتـنعای تو نهایت کلام

تنگ شد عرصه سخنای نفست گـره گشـا
مرا به مـعـنا برسـانپیـش تـر از سـخـن بیــا

مرا بـخـوان مرا بـخـوانکـه خـط سـوم تـو ام
گمـشــده در عـرصـه خویـشاز ابـدم یا ازلم

مرا بـخـوان که قـصـه امقـصـه سرگـشـتـگـی ام
بر لب تشنه گیج و ماتجان به سر از تشنگی ام

ای تو همیـشـه همه جـا مـن به کـجـا رسـیده ام
اســیـر لـعـنـتـم هـنــوزیــا بـه خـــدا رسـیده ام

چرا هر آنچه ســاخـتـم یـکـی یـکـی خــراب شـد
چرا حــدیـث بــودنــمســـوال بـــی جــواب شـد

قفل مـعما شـده ام کلـیـد آن به دسـت کـیـسـت
ای که مـرا نوشـته اینـخوانـده ماندنم ز چیست

مرا بـخـوان که قـصـه امقـصـه سرگـشـتـگـی ام
بر لب تشنه گیج و ماتجان به سر از تشنگی ام

ای تو همیـشـه همه جـا مـن به کـجـا رسـیده ام
اســیـر لـعـنـتـم هـنــوزیــا بـه خـــدا رسـیده ام

چرا هر آنچه ســاخـتـم یـکـی یـکـی خــراب شـد
چرا حــدیـث بــودنــمســـوال بـــی جــواب شـد

قفل مـعما شـده ام کلـیـد آن به دسـت کـیـسـت؟
ای که مـرا نوشـته اینـخوانـده ماندنم ز چیست؟


بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#23 | Posted: 16 Feb 2014 02:20
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه نیـــمه هوشــیار


نیم هشاریم و یک نیم دگر مستانه ایم
لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ایم

بیم رسواییم مده ای شیخ ما را بعد از این
سال ها شد ما به رندی در جهان افسانه ایم

عقل اگر با ما بود از عهد دیرین آشنا
بگذر از ما گو که نیز از خویشتن بیگانه ایم

لب به لعل گلرخان بنهاده همچون ساغریم
چنگ در زلف بتان افکنده همچون شانه ایم

نیم هشیاریم و یک نیم دگر مستانه ایم
لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ایم

عقل اگر با ما بود از عهد دیرین آشنا
بگذر از ما گو که نیز از خویشتن بیگانه ایم

سیل اندوه را بگو آبادی ما را مده
بیمه ویرانی که از روز ازل ویرانه ایم

نیم هشیاریم و یک نیم دگر مستانه ایم
لطفی ای ساقی که ما محتاج یک پیمانه ایمبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#24 | Posted: 16 Feb 2014 02:29
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه غـــــــــم یـــار


ز بوی زلف تو مفتونٌم ای گل
ز رنگ روی تو دل خونٌم ای گل
غم عشقت بیابان پرورٌم کرد
فراقت مرغ بی بال و پرٌم کرد

عزیزان از غم و درد جدایی
به چشمانٌم نمانده روشنایی
به درد غربت و هجرٌم گرفتار
نه یار و همدمی نه آشنایی

سه درد آمٌد بجانٌم هرسه یک بار
غریبی و اسیری و غم ای یار
غریبی و اسیری چاره داره
غم یار و غم یار و غم یار

ز بوی زلف تو مفتونٌم ای گل
ز رنگ روی تو دل خونٌم ای گل
غم عشقت بیابان پرورٌم کرد
فراقت مرغ بی بال و پرٌم کرد

سه درد آمٌد بجانٌم هرسه یک بار
غریبی و اسیری و غم ای یار
غریبی و اسیری چاره داره
غم یار و غم یار و غم یاربودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#25 | Posted: 16 Feb 2014 02:35 | Edited By: shomal
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه مـــــــرغ ســـحر

» شاعر : ملک الشعرا بهار
» آهنگ ساز : مرتضی خان نی داوود
» تنظیم : کاظم عالمی


مرغ سحر ناله سر کن

داغ مرا تازه تر کن

زآه شرر بار

این قفس را

برشکن و زیر و زبر کن
بلبل پربسته ز کنج قفس درآ

نغمه آزادی نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را

پر شرر کن
ظلم ظالم ,جور صیاد

آشیانم داده بر باد

ای خدا ای فلک ای طبیعت

شام تاریک ما را سحر کن
نوبهار است گل به بار است

ابر چشمم ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ وتار است
شعله فکن در قفس ای آه آتشین

دست طبیعت گل عمر مرا مچین
جانب عاشق نگه ای تازه گل از این

بیشترکن,بیشتر کن,بیشتر کن

مرغ بیدل شرح هجران

مختصر مختصر کن

مختصر کن

بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#26 | Posted: 16 Feb 2014 02:43
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه تـــــــــک درخـــــــت

» شاعر : اسماعیل نواب صفا
» آهنگ ساز : ( عباس شب پوری )
» تنظیم : کاظم عالمی


تــک درخـتی تـیـره بــخـتـم
کــهدر ســکــوت صـــحــرا
فریاد من شکسته در گلویم

تک درختی بی پناهم
کــه دشــتآرزو هــا
گردید آخر مزار آرزویم

خشک و بی بارم پس سحرم کو
آن شــادابیآن بـرگ و بــرم کو

دور از یاران بـی توشــه و بـرگم
هم خانه محنت همسایه مرگم

بـر رخــســارم غـبــار غـم نشسـته
طوفان از من چه شاخه ها شکسته

چو نـهـال زهـرآلـوده هـمـه کـس از من بگریزد
نه کسی با من بنشیند نه کسی با من آمیـزد

گویم غم خود را با خـار بـیابان
در سینه نهفتم اسرار فراوان

در دل شب سکوت صحرا وبختم افزا آااا
از تو جدا بگویم ای مه حدیث خود با ماهتــک درخـتی تـیـره بــخـتـم
کــهدر ســکــوت صـــحــرا
فریاد من شکسته در گلویم

تک درختی بی پناهم
کــه دشــتآرزو هــا
گردید آخر مزار آرزویم

خشک و بی بارم پس سحرم کو
آن شــادابیآن بـرگ و بــرم کو

دور از یاران بـی توشــه و بـرگم
هم خانه محنت همسایه مرگم

بـر رخــســارم غـبــار غـم نشسـته
طوفان از من چه شاخه ها شکستهبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#27 | Posted: 16 Feb 2014 02:47
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه غـــــــــــوغای ســـــــتارگان


امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نــوری دارم

باز امشب در اوج آسـمانم
رازی بـاشـــد بـا ستارگانم

امشب یک سر شوق وشورم
از ایـن عــالــم گــویــی دورم

از شـادی پـر گـیرم کـه رسـم بـه فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

در آسمان ها غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم

امشب یک سر شوق وشورم
از ایـن عــالــم گــویــی دورم

با ماه و پـرویـن سخنی گویم
وز روی مه خـود اثـری جویـم
جان یابم زین شبها
جان یابم زین شبها

مـاه و زهـره را بــه طـرب آرم
از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها
نغمه ای بر لب ها

امشب یک سر شوق وشورم
از ایـن عــالــم گــویــی دورم

امشب در سر شوری دارم
امشب در دل نــوری دارم

باز امشب در اوج آسـمانم
رازی بـاشـــد بـا ستارگانم

امشب یک سر شوق وشورم
از ایـن عــالــم گــویــی دورم

امشب یک سر شوق وشورم
از ایـن عــالــم گــویــی دورم

امشب یک سر شوق وشورمبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#28 | Posted: 16 Feb 2014 02:55
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه بیداد زمـــــــانه

» شاعر : بیژن ترقی
» تنظیم : کاظم عالمی


به رهی دیدم برگ خزان
پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو ز گلشن رو کرده نهان
در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بود

ای برگ ستم دیده پاییزی
آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی

روزی تو هم آغوش گلی بودی
دلداده و مدهوش گلی بودی

ای عاشق شیدا ، دلداده رسوا
گویمت چرا فسرده ام
در گل نه صفایی باشد نه وفایی
جز ستم ز دل نبرده ام

آه
بار غمش در دل بنشاندم
در ره او من جان بفشاندم
تا شد نوگل گلشن زیب چمن
رفت آن گل من از دست
با خار و خسی بنشست

من ماندم و صد خار ستم
این پیکر بی جان

ای تازه گل گلشن پژمرده شوی چون من
هر برگ تو افتد به رهی پژمرده و لرزان

به رهی دیدم برگ خزان
پژمرده ز بیداد زمان
کز شاخه جدا بود

چو ز گلشن رو کرده نهان
در رهگذرش باد خزان
چون پیک بلا بودبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#29 | Posted: 16 Feb 2014 02:59
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه نـــــــــــور خـــــــــدا


در خرابات مغان نور خدا می بینم
این عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم

خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن
فکر دور است همانا که خطا می بینم

سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب
این همه از نظر لطف شما می بینم

هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال
با که گویم که در این پرده چه ها می بینم

دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید
که من او را ز محبان شما می بینم


بودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
#30 | Posted: 16 Feb 2014 03:06
متـــــــــــــــــن و دانــــــــــــلود ترانـــــــــه رســـــــــوای زمـــــانه

» آهنگ ساز : علی تجویدی
» تنظیم : کاظم عالمی


شمع و پروانه منم
مسته میخانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
یار پیمانه منم
از خود بیگانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
چون باد صبا دربه درم
با عشق وجنون هم سفرم
شمع شب بی سحرم
از خود نبود خبرم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
تو ای خدای منم
شونو نوای منم
زمین و آسمان تو می لرزد
به زیر پای من
مه وستاره و ن تو می گرید به ناله های من
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
رسوای زمانه منم
دیوانه منم
وای ازاین شیدا دل من
مست بی پروا دل من
سرمایه سودا دل من
رسوا دل منشیدا دل من
ناله ی تنها دل من
شام بی فردا دل من
مجنون هر صحرا دل من
رسوا دل منشیدا دل منبودی تـــــــو تو بغلم

گردنت بود رو لبم
     
صفحه  صفحه 3 از 9:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / شکیلا بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites