خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Sami Beigi | سامی بیگی


صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3
sepanta_7 مرد #21 | Posted: 12 Jun 2015 01:15
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو دنیا مال ماست با صدای سامی بیگی + متن ترانههمراه:عرفان


امشب میکوبه
همه چی خوبه
تا صُب با من میخونه
دنیا مال ماست
آره میخونه
دیگه برام شده دیوونه
هر جا بخواد باهم میریم
دنیا مال ماست
امشب،امشب
دی دی دیوونس این حسم
با تو،با تو
ده تا شبو میشه حس کرد
امشب میکوبه
همه چی خوبه
تا صُب با من میخونه
دنیا مال ماست
آره میخونه
دیگه برام شده دیوونه
هر جا بخواد باهم میریم
دنیا مال ماست
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
{عرفان}شبامونو کی دیده
دافه روی ما رو کی دیده(اَه)
آره صاف بره توی قلبم بمونه مِث بیبیده
میگه ایبیده
میگه عرفان میری سییدی
ولی اومد زدیم هیتی زدیم
ریدی هر چی بیبیده
دَبی سی چِل
برنامه امشبو کی چیده
نه نیستیم چِ
ولی مستیم سقف داره میپیچه
حالا دونه به دونه آویزونن از گردنمون عین تسبیح
همینه که عین ما میمونن
از سر تا پاشون تشویق
{سامی بیگی}امشب میکوبه
همه چی خوبه
تا صُب با من میخونه
دنیا مال ماست
آره میخونه
دیگه برام شده دیوونه
هر جا بخواد با هم میریم
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
دنیا مال ماست
آره امشب میخوام دنیا رو بگیرم
امشب من نمیخوام فردا رو ببینم
برای همیشه این بالا بشینم

آره امشب میخوام دنیا رو بگیرم
امشب من نمیخوام فردا رو ببینم
برای همیشه این بالا بشینم
امشب میکوبه
همه چی خوبه
تا صُب با من میخونه
دنیا مال ماست
آره میخونه
دیگه برام شده دیوونه
هر جا بخواد با هم میریم
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
دنیا مال ماست،دنیا مال ماست
دنیا مال ماست
آره امشب میخوام دنیا رو بگیرم
امشب من نمیخوام فردا رو ببینم
برای همیشه این بالا بشینم
امشب
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #22 | Posted: 12 Jun 2015 01:17
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو هماهنگه با صدای سامی بیگی + متن ترانه
دلت با من هماهنگه
نگاه تو تو چشمامه
تنت با من میرقصه
همون حسی که می‌خوامت
تو این دنیا واسه شبهام
جز آغوشت پناهی نیست
با این حالی که من دارم
جز اینجا دیگه جایی نیست
همین جاها تو می مونم
همین جا که هوا خوبه
نفس تو سینه می‌گیره
تنم واسه تو می‌کوبه
من یک دیوونه ام وقتشه عاقل شم
تو ته خوبی حق بده عاشق شم
عمرمو گشتم
تا که تو پیدا شی
هیچی نمیفهمم
فقط می‌خوام باشی


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #23 | Posted: 12 Jun 2015 01:20
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو کاغذ و قلم با صدای سامی بیگی + متن ترانه

من ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ ﯾﻪ ﻋاﻟﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺧیاﻝ
ﺑاﺯ ﻧﺸﺴﺘیﻢ ﺩﻭﺭ ﻫﻢ
ﻭﻗﺘﺸﻪ ﺑاﺭﻭﻧﻢ ﺑیاﺩ
ﺑﺸیﻨﻪ ﺭﻭ ﺧاﮎ ﻭ ﻋﻄﺮﻩ ﺗﻨﺖ ﺭﻭ ﺟاﺭﯼ کﻨﻪ
ﺗا ﻧیاﯾﺸی کﻨﻢ، ﺷاﯾﺪ ﺧﺪﺍ کاﺭﯼ کﻨﻪ
کﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺟاﯼ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺠا ﭘیﺸﻪ ﻣﻦ ﺧاﻟی ﻧﺸﻪ
ﻗﺼﻪ ﺟﺪﺍﯾی ﻣا ﺩﯾﮕﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻧﺸﻪ
ﺭﺍﻩ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﻤﻮﻥ ﺗاﺭﯾﮏ ﻭ ﺳﻮﺕ ﻭ کﻮﺭ ﻧﺸﻪ
ﻫﻤﻪ ﺣﺮﻓاﯼ ﺩﻟﻢ ﻧاﻣﻪ ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ﻧﺸﻪ

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ
ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ


ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑا ﺳاﺯ ﻭ ﺻﺪﺍﻡ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻣیﺴاﺯﻡ
ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻗاﻓیﻪ ﻗﻠﺒﻤﻮ ﺩﻭﺑاﺭﻩ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣیﺒاﺯﻡ
ﺗا کﻪ ﺷاﯾﺪ ﺑﺮﺳﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺁﻫﻨﮕﻢ
ﺍﺯ ﻏﻢ ﺗﻮﯼ ﺻﺪﺍﻡ ﺑﻔﻬﻤی ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ
ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ
ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ

ﻣﻦ ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ
ﻣﻦ ﻭ کاﻏﺬ ﻭ ﻗﻠﻢ
ﺑﻪ ﺟاﯼ ﺗﻮ ﺳاﺯﻡ ﺑﻐﻠﻢ

[همخوان]
لالا لالالا

ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠا ﺩﻝ ﺗﻨﮓ ﺗﻮﺍﻡ
ﺗﻮ ﻭﻟی ﺩﻟﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
ﺣاﻻ کﻪ کﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮﺭﻭ ﻋﺸﻘﺘﻮ ﻣیﮕیﺮﯼ ﺍﺯﻡ
کﺠا ﮔﻤﺖ کﺮﺩﻡ ﻭ ﻗﻠﺒﺖ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺯﻡ ﺟﻮﺍﺑﺸﻮ ﻧﻤیﺪﻭﻧیﻢ
ﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻪ کاﻏﺬ ﻧﻪ ﻗﻠﻢ

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #24 | Posted: 12 Jun 2015 01:23
کاربر

 
دانلود موزیک ویدئو یکی بود یکی نبود با صدای سامی بیگی + متن ترانههمراه:گروه بلک کتس


آره منم ، آره منم ، آره منم دوست دارم

یکی بود ، یکی نبود تا شروع شد قصمون
می دونستم که تکی ، مثله ماه آسمون
می دونستم تو عزیزم ، قدر عشقو می دونی
می دونستم تو همونی که همیشه می مونی
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

غیر دوس داشتن تو ، دیگه چیزی ندارم
همه عمر من تویی و بی تو من کم میارم
ماه من ، واسه من از تو بهتر کسی نیست
بیا تو کتاب عشق ، فصلی تازه بنویس
بگو منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

تک تک ثانیه هام ، با تو رویایی می شه
تو سکوت لحظه هام ، ببین چه غوغایی می شه
روی چشمام جا داری اگه منت بذاری
منو از خودت بدونی و بگی دوسم داری
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم
آره منم دوست دارم ، محاله تنهات بذارم
تو وصله ی جون منی ، منم فقط تو رو دارم ، منم فقط تو رو دارم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #25 | Posted: 12 Jun 2015 01:40
کاربر

 
گفتگو با سامی بیگی


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 3 از 3:  « پیشین  1  2  3 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Sami Beigi | سامی بیگی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا