خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Shahla Sarshar | شهلا سرشار


صفحه  صفحه 3 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  پسین »
sepanta_7 مرد #21 | Posted: 11 Sep 2015 23:13 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای بهار بهارون با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
پنجره رو واکنین
دشتو تماشا کنین
گلخونه ها سر زدن
پرستوها در زدن
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم

دامنشون غرق گل
عطر گیاه و سنبل
عروسی قمریاست
صداهاشون آشناست
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم

خورشید خانوم آفتاب کن
یه من برنج تو آب کن
به روز و روزگارون
نور بپاش و ثواب کن

آفتاب مهتاب چه رنگه
سرخ و سفید دورنگه
دنیا چقدر قشنگه
رنگاش چه رنگارنگه
بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #22 | Posted: 11 Sep 2015 23:16 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای چین زلف با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


چین زلف

چین اگه از زلفای من وابشه یواش یواش رو گونه پیدا بشه
چین اگه از زلفای من وابشه یواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیم امروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشه

تا وقتی هستی همه امیدم چه غم دارم از موهای سپیدم

ای به تو بسته همه وجودم برات میلرزه همه تاروپودم

دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزه به قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزه به قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه
ما رو خدا از گل هم سرشته برای من عشق تو سرنوشته
خطهای زندگی رو رو پیشونیم با دست تو نوشته نوشته نوشته
چین اگه از زلفای من وابشه یواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیم امروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشه

تا وقتی هستی همه امیدم چه غم دارم از موهای سپیدم

ای به تو بسته همه وجودم برات میلرزه همه تاروپودم

دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزه به قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه

دلی که به یک نگاه تو میلرزه میلرزه میلرزه به قدر زندگی برام عزیزم تو دنیا میرزه

ما رو خدا از گل هم سرشته برای من عشق تو سرنوشته

خطهای زندگی رو رو پیشونیم با دست تو نوشته نوشته نوشته
چین اگه از زلفای من وابشه یواش یواش رو گونه پیدا بشه
خط بکشه رو صفحه پیشونیم امروز عمرم اگه فردا بشه
امروز عمرم اگه فردا بشه امروز عمرم اگه فردا بشه
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #23 | Posted: 11 Sep 2015 23:17 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای خال هندو با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


شهلا سرشار:
حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
حالا او یار منه که می روه سر بالا
حالا دستمالو بدست ، می زنه گرما را
حالا مو ابر شبم ، سایه کنم صحرا را
حالا آفتاب نزنه شاخه گل رعنا را

هم خوانی:
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت

شهلا سرشار:
حالا او یار منه ، سرای نو می سازه
حالا از عشق سرا به ما نمی پردازه
حالا مو صبر رو کنم سرای نو ساخته شوهی
حالا راز دل مو در او سرا خفته شوهی

حالا او یار منه که از بلند می آیه
حالا با اسب سفید صد تومن می آیه
حالا ما ، اسب سفید صد تومن را چه کنم
حالا یاغی شده و به جنگ مو می آیه

هم خوانی:
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت

شهلا سرشار:
حالا اون یار منه که از بلند می آیه
حالا با اسب سفید صد تومن می آیه
حالا ما ، اسب سفید صد تومن را چه کنم
حالا یاغی شده و به جنگ مو می آیه

هم خوانی:
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چار سو ما رو کشت

شهلا سرشار:
حالا او یار منه ، سرای نو می سازه
حالا از عشق سرا به ما نمی پردازه
حالا مو صبر رو کنم سرای نو ساخته شوهی
حالا راز دل مو در او سرا خفته شوهی

هم خوانی:
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت
های ، حالا هندو ما رو کشت و خال هندو ما رو کشت
حالا شفتالو فروش سر چارسو ما رو کشت


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #24 | Posted: 11 Sep 2015 23:19 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای شب آیم با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


شب آیم آی شب آیم آی شب آیم
سر انگشتی زنم در راه شایم
اگه همسایه گل بیدار و گردن
غریب و بی کسم از راه می آیم
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم

نمی تونم غمت بردارم از دل
نمی تونم بسازم دور منزل
نمی تونم دمی بی تو نشینم
دو پایم تا به زار و مونده در گل
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم

خدایا عاشق و زارم تو کردی
کمند گل بودم و خارم تو کردی
کمند گل بودم در باغ شاهون
غریب و بی کس و زارم تو کردی
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم
عزیز دردت به جونم
عزیز نامهربونم
گرفته موت به مغز استخونم
چقدر سنگین دلی و نامهربونم

چه خوشه سایه ی کمر صوت کبوتر صوت کبوتر
چه خوشه بازی کُنُم آی با زُلف دلبر با زلف دلبر
ای دایی دایی جونُم خُم گل به پات ریسونُم
را رفتَنِتُ واویلا قَر کِردَنِت واویلا
ناز کِردَنِت میون دشت رقصیدَنِت واوای واوای سوزانده

آسمون به این گپی گوشش نوشته گوشش نوشته
هرکی یارش خوشگله جاش تو بهشته جاش تو بهشته
ای دایی دایی جونُم خُم گل به پات ریسونُم
را رفتَنِتُ واویلا قَر کِردَنِت واویلا
ناز کِردَنِت میون دشت رقصیدَنِت واوای واوای سوزانده

آسِمون کاری نداره یارُم بیداره یارُم بیداره
ما می رُم ماچی کُنُم آی گر خون بِباره گر خون بِباره
ای دایی دایی جونُم خُم گل به پات ریسونُم
را رفتَنِتُ واویلا قَر کِردَنِت واویلا
ناز کِردَنِت میون دشت رقصیدَنِت واوای واوای سوزانده
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #25 | Posted: 11 Sep 2015 23:25 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آلبوم فوق العاده زیبای باور لیلی با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار  • اطلاعات:
  • تعداد آهنگ ها : ۶
  • تاریخ انتشار : ؟

  • ترانه ها:
  • ۱-نخلستون
  • ۲-بهار بهارون
  • ۳-دل دیوونه
  • ۴-سرود
  • ۵-ماه من
  • ۶-باورم نمیشه

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #26 | Posted: 11 Sep 2015 23:27 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای نخلستون با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


شب شب چارده ماهه و دل بیقراره
باز لب ساحل دریا چشم انتظاره
کنار نخل اولی بلبل می خونه
کنار نخل دومی دل وعده داره

شب شب چارده ماهه و دل بیقراره
باز لب ساحل دریا چشم انتظاره
کنار نخل اولی بلبل می خونه
کنار نخل دومی دل وعده داره

وای در این شب مهتاب شدم پریشون تر
دلم تو رو خواسته چکار کنم آخر
که عاشقت هستم نمی کنی باور
من از نفس هام هم تو رو می خوام بیشتر

خونت میام یه شاخه گل برات میارم
فقط تو دنیای خدا من تو رو دارم
تو باغ نرگسی و من ابر بهارم
برام بخند عزیز من می خوام ببارم
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #27 | Posted: 11 Sep 2015 23:29 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای بهار بهارون با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
پنجره رو واکنین
دشتو تماشا کنین
گلخونه ها سر زدن
پرستوها در زدن
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم

دامنشون غرق گل
عطر گیاه و سنبل
عروسی قمریاست
صداهاشون آشناست
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم
میگن بهار آوردیم
پیغوم یار آوردیم

خورشید خانوم آفتاب کن
یه من برنج تو آب کن
به روز و روزگارون
نور بپاش و ثواب کن

آفتاب مهتاب چه رنگه
سرخ و سفید دورنگه
دنیا چقدر قشنگه
رنگاش چه رنگارنگه
بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
بهار بهارون میاد
نم نم بارون میاد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #28 | Posted: 11 Sep 2015 23:30 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای دل دیوونه با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


این دل از من می گیره بونه
باز می خواد تو رو عاشقونه
رسوا سرگردون نمی خواد که بمونه
یک دم بی تو تنها تو زمونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه

این دل از من می گیره بونه
باز می خواد تو رو عاشقونه
رسوا سرگردون نمی خواد که بمونه
یک دم بی تو تنها تو زمونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه

برگ زردم تو دست پاییز
این خونه میشه با تو گلریز
بر هر تک شاخه شکوفه زد جوونه
بی تو خونه سرده و غم انگیز
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه

شب اومد و دلم میگه ماه در اومد
آروم دل تموم شد و بازم نیومد
ماه در اومد تو بیا مهتابم باش
قرار این روح و دل بی تابم باش
این دل از من می گیره بونه
باز می خواد تو رو عاشقونه
رسوا سرگردون نمی خواد که بمونه
یک دم بی تو تنها تو زمونه
من هستم با دل دیوونه
اسیرت اینو خیلی خوب می دونه


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #29 | Posted: 11 Sep 2015 23:31 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای سرود با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


بهار بهار بهاره
دلم چه بیقراره
همین حالاست که چشمام
یه آسمون بباره
یه آسمون بباره
یه آسمون بباره

دلم برات چه تنگه
غمت چه رنگارنگه
بهار تو عزیزه
خزونتم قشنگه
خزونتم قشنگه

یه روز دیوونه بودم
پر از بهونه بودم
بهار آرزو را
گل و جوونه بودم
گل و جوونه بودم

میگم تو کوچه باغات
سیاه پوشن کلاغات
نمی خونن نمیگن
کبوترا و زاغات
کبوترا و زاغات
میگن که جنگه جنگه
خمپاره و تفنگه
به هرکجا عزیزی
سرش به روی سنگه
بهار بهار بهاره
دلم چه بیقراره
بهار بهار بهاره
دلم چه بیقراره


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #30 | Posted: 11 Sep 2015 23:31 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای ماه من با صدای شـــــهـــــلـــــا ســـــرشـــــار


ماه من شاه من رحمتی به حال زارم
بفکن از روی خود روشنی به شام تارم
آخرین نگارم بی فغان و زارم چشم ژاله بارم را
ای گل زندگی بیش از این مکن تو خارم

گریه تا کی ناله تا چند
سوزدم دل و کارم شده مشکل
دود آهن بسته راهم
چون رسم به ماهم

یار جانی من اگر نماید نگاهی
نماید از شفقت نگاهی به ماهی
از شب غم من آن مه سودایت سیاهی
نماید از شفقت نگاهی به ماهی

عمر من از غم شد طی
صبر و تحمل تا کی؟
خون شد دل
بت جانم تو مرنجان دل پژمان
به ستم ز خدنگ جفا

اگراً گفتند ره سوی گلستان ها
برود گل ها را سر به گریبان ها
تو بدین خوبی دریغا که هستی عاری از مهر و وفا
تو بدین خوبی دریغا که هستی عاری از مهر و وفا

ماه من شاه من رحمتی به حال زارم
بفکن از روی خود روشنی به شام تارم
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 3 از 13:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  10  11  12  13  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Shahla Sarshar | شهلا سرشار

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا