خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

آهنگ های چند صدایی


صفحه  صفحه 2 از 4:  « پیشین  1  2  3  4  پسین »
sepanta_7 مرد #11 | Posted: 25 Nov 2015 20:53 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای سرود سرمستی با صدای ویگن ، ژاکلین


ویگن: از راه دوری آمدم، تا قصهء دل گویمت
ژاکلین: از جان و دل ای آشنا، می جویمت می جویمت
ویگن: نگاه من خوانَد، سرود سرمستی
ژاکلین: بشنو که می خوانم، ترانهء هستی
ویگن: آه...... دیگر از سایه های غم بر دل ما نشانه نیست
ژاکلین: غیر شـادی و سر خوشی زندگی را بهانه نیست.

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #12 | Posted: 25 Nov 2015 20:55
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای پیام به رقیب با صدای ویگن ، دلکشجان تو جان او
جانم قربان او ای
رقیب ای دشمن من
دشمن جان وتن من
برده ای زیبای ما را
خود گرفتی جای مارا
لعل لب او نوش تو
یغمای عقل و هوش تو
راز وفاداری چو من
میخواند او در گوش تو
جان تو جان او
جانم قربان او
جان تو جان او
جانم قربان او
میخواهم از خدایش
که سر نهم به پایش
فنا شوم برایش
جان تو جان او
جانم قربان او
جان تو جان او
جانم قربان او
او قرار جان من بود
یار هم پیمان من بود
از برم او را ربودی
در کنار او قنودی
من رفتم و توآمدی
آتش به جان من زدی
تا بر سر پیمان بود
هرگز مکن با او بدی.
جان تو جان او
جانم قربان او
جان تو جان او
جانم قربان او
از عشق او تو مستی
دل مرا شکستی
برش کنون که هستی
جان تو جان او جانم قربان او

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #13 | Posted: 25 Nov 2015 20:56
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای رقص لاله با صدای ویگن ، پوران


آمد از ره پیک بهاران
آمد بخشد مژده به یاران

آمد از ره پیک بهاران
آمد بخشد مژده به یاران
گلبن خوش خبر تا ز سفر آمد
گل روی تو هم پیش نظر آمد
گلبن خوش خبر تا ز سفر آمد
گل روی تو هم پیش نظر آمد

دیشب وقت سحر مرغکی از گلستان
گفتا شد گل نازی نزد باغ و بستان
خیز تازه گل عهد کهن وفا کن
در باغ و چمن بزم طرب به پا کن
با من این همه عشوه روا نباشد
کم کن عشوه را یا دل من رها کن
خیز تازه گل عهد کهن وفا کن
در باغ و چمن بزم طرب به پا کن
با من این همه عشوه روا نباشد
کم کن عشوه را یا دل من رها کن

شبنم شوید چهره گل را
پر شد از گل دامن صحرا

شبنم شوید چهره گل را
پر شد از گل دامن صحرا
به تمنای دل گردش صحرا کنم
گله در پیش گل از تو فریبا کنم
به تمنای دل گردش صحرا کنم
گله در پیش گل از تو فریبا کنم

آن گلچهره که بر سبزه گره ببندد
بگشاید گره از دل چو به من بخندد
خیز تازه گل عهد کهن وفا کن
در باغ و چمن بزم طرب به پا کن
با من این همه عشوه روا نباشد
کم کن عشوه را یا دل من رها کن
خیز تازه گل عهد کهن وفا کن
در باغ و چمن بزم طرب به پا کن
با من این همه عشوه روا نباشد
کم کن عشوه را یا دل من رها کن

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #14 | Posted: 25 Nov 2015 20:57
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای بیا بیا با صدای ویگن ، الهه


{الهه}
رفتم ، رفتم
گریزانم از دیدارت ، رفتم
پشیمانم از آزارت ، رفتم
مکن هرگز یاد مرا
برو پیشم دیگر میا
مبر نامم بهر خدا
شوی تا از دستم رها ، رفتم

{ویگن}
بیا ، بیا
امید نا امیدی ها ، بیا
چرا باشی تو دور از ما ، بیا
رفتی ، از چه رو ، ای دیر آشنا
باز آ ، تا نسوزی ، جان مرا
بیا جانم به قربانت بیا
بیا دستم به دامانت بیا

{الهه}
آزارت نمی کنم دگر
بیهوده مکن بمن نظر
عشق من نمی دهد ثمر ، رفتم
در گوشم مخوان فسانه ات
قلبم رامکن نشانه ات
بگریزم ز دام و دانه ات ، رفتم
نوای زار من از دل برخیزد
بنشین اگر بر دل شوری انگیزد
سرشک حسرت‌ها در سینه ریزد

{ویگن}
تو همچون سایه ابری
که در یکجا نمی مانی
تو همچون خواب شبهائی
که از چشمم گریزانی
تو از راز نگاه من
غم دل را نمی خوانی
تو عشق سینه سوزم را
نمی دانی نمی دانی
امید نا امیدی ها ، بیا
چرا باشی تو دور از ما ، بیا

{الهه}
روز و شب چو بلبلی حزین
می سازم نوای دلنشین
می خوانم زسرما و خزان ، رفتم
بیهوده نمی کنم فغان
می سوزم ز سوز دیگران
در رنجم ز رنج این و آن ، رفتم

{ویگن}
تو همچون سایه ابری
که در یکجا نمی مانی
تو همچون خواب شبهائی
که از چشمم گریزانی
تو از راز نگاه من
غم دل را نمی خوانی
تو عشق سینه سوزم را
نمی دانی نمی دانی
بیا جانم به قربانت بیا
بیا دستم به دامانت بیا

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #15 | Posted: 25 Nov 2015 21:00
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای دلم می خواست با صدای ویگن ، دلکش


"ویگن"
دلم می خواست تو بودی و صحرا بود
"دلکش"
گل بود و می بود و مینا بود
"ویگن"
در آن میان زبان دل گویا بود
"دلکش"
می گفتیم هرچه در دل ها بود

"دلکش"
دلم می خواست تو بودی و مهتابی
"ویگن"
تا اون شب فرصت رو دریابی
"دلکش"
تو بودی و مه و صفای آبی
"ویگن"
هم چشمه هم چشم بی خوابی

"ویگن"
من به دوش تو سربر نهم تا سحر تو چون مرغ چمن خوش کنی نغمه سر کن
"دلکش"
من به دوش تو سربر نهم تا سحر تو چون مرغ چمن خوش کنی نغمه سر کن
"دوصدایی"
تا در این نغمه ها شب به پایان رسد
تا به عمری شبی جان با جانان رسد
تا در این نغمه ها شب به پایان رسد
تا به عمری شبی جان با جانان رسد

"دلکش"
چه خوش بود چو آهوان رمیدن
"ویگن"
در کوه و در صحرا دویدن
"دلکش"
کنار چشمه با تو آرمیدن
"ویگن"
وز عاشق راز دل بشنیدن

"دلکش"
دلم می خواست تو بودی و مهتابی
"ویگن"
تا اون شب فرصت رو دریابی
"دلکش"
تو بودی و مه و صفای آبی
"ویگن"
هم چشمه هم چشم بی خوابی

"ویگن"
از جهان بی خبر مست و مدهوش تو
گویم از عشق خود قصه در گوش تو

"دلکش"
از جهان بی خبر مست و مدهوش تو
گویم از عشق خود قصه در گوش تو
"دوصدایی"
تا در این نغمه ها شب به پایان رسد
تا به عمری شبی جان با جانان رسد
تا در این نغمه ها شب به پایان رسد
تا به عمری شبی جان با جانان رسد

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #16 | Posted: 25 Nov 2015 21:01
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای شانه با صدای ویگن ، پوران


ویگن :
بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

پوران:
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

ویگن :
بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

پوران:
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

ویگن :
در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

ویگن :
بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

بر گیسویت ای جان ، کمتر زن شانه
چون در چین و شکنش دارد دل من کاشانه

پوران:
بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

بگشا ز مویت گرهی چند ای مه
تا بگشایی گرهی شاید ز دل دیوانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

ویگن : دل در مویت دارد خانه
پوران : مجروح گردد چو زنی هر دم شان

ویگن :
در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

در حلقه مویت بس دل اسیر است
بینم خونین دل این و آن سر هر دندانه

پوران : دل در مویت دارد خانه
پوران و ویگن : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

پوران : دل در مویت دارد خانه
پوران و ویگن : مجروح گردد چو زنی هر دم شانه

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #17 | Posted: 25 Nov 2015 21:03
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای گل بوسه با صدای ویگن ، رامش


به هوای تو در این صبح جان پرور
چون پرستو هر طرف می گشایم پر
رفتی و دور از رخ تو غم به جا مانده
چه بگویم در دل من چه آرزوها مانده
تو که رفتی آتش دل ز غمت خاکستر شد
به لب من صدها گل بوسه پرپر شد
به لب من صدها گل بوسه پرپر شد

به خدا عشق تو در جانم شور انگیزد
دل من چون خواهد از یادت بگریزد
به گریبان جان پیاله تو آویزد

تو که رفتی آتش دل ز غمت خاکستر شد
به لب من صدها گل بوسه پرپر شد
به لب من صدها گل بوسه پرپر شددر دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #18 | Posted: 25 Nov 2015 21:05
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای آتش نشانی با صدای ویگن ، پوران


آتیش نشانی
(بله بله بله)

آتش نشانی
(بله بله)

آتش گرفتم
افتادم از پا با ناتوانی
آتیش گرفتم
برقی زد و من زین برق آنی
آتیش گرفتم
(عجب)

خونسردی خود را گر می توانی
از کف مده فورا بگو نشانی
نشانی خود را بگو که آید
ماشین و مامور آتش نشانی
(الو خانم نشانیتون کجاست
الو الو الو خانم نشانیتون رو بدید)

از من نپرس ای بی خبر نام و نشانم
افتاده اتش از کجا بر دل ندانم
یکباره از این سوز نهانی آتش گرفتم

آتش نشان
(بله بله بله )
آتش نشانی
(بله بله)
آتش گرفتم
(عجب)
افتادم از پا با ناتوانی
آتش گرفتم
برقی زد و من زین برق آنی
آتش گرفتم

این آتش عشق این برق جانسوز
جان تو را گر سوزد شب و روز
در دل نهان کن با کس نگو راز
رو سوز و ساز از پروانه آموز


آتش نشان
(بله بله)
آتش نشانی
(بله بله بله)
آتش گرفتم
آتش نشان
(بله)
آتش نشان
(بله بله)
آتش گرفتم
(عجب)
آتش نشانی

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #19 | Posted: 28 Nov 2015 18:04
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای معشوق همینجاست با صدای رامش،داریوش،فرامرز اصلانی


ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
(داریوش به همراه فرامرز اصلانی و رامش)
معشوق همینجاست بیایید بیایید

(فرامرز اصلانی)
معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار

(رامش)
در بادیه سرگشته شما در چه هوایید

ای قوم به حج رفته کجایید کجایید
(داریوش به همراه رامش)


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #20 | Posted: 28 Nov 2015 18:05
کاربر

 
دانلود آهنگ زیبای در این عشق بمیرید با صدای رامش،داریوش


بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید
بمیرید . بمیرید . وز این مرگ مترسید
کر این خاک برآیید . سماوات بگیرید
یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان
چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید
بمیرید...
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راهی ار نزدیکتر داری بگو
بمیرید...
بمیرید . بمیرید . وز این ابر برآیید
چو زین ابر برآیید . همه بدر منیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
در این عشق چو مردید . همه روح پذیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
بمیرید . بمیرید . در این عشق بمیرید
بمیرید...
ما ز بالاییم و بالا میرویم
ما ز دریاییم و دریا میرویم
ما از اینجا و آنجا نیستیم
ما ز بیجاییم و بیجا میرویم
کشتی نوحیم در طوفان روح
لاجرم بی دست و بی پا میرویم
همچو موج از خود برآوردیم سر
باز هم در خود تماشا میرویم
اختر ما نیست در دور قمر
لاجرم فوق ثریا میرویم
ما ز بالاییم و بالامیرویم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 2 از 4:  « پیشین  1  2  3  4  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / آهنگ های چند صدایی

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا