| تالارها  | ثبت نام | نظرسنجی |  پاسخ | جستجو | موقعیت | قوانین | آخرین ارسالها |    
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی /

Incest Sexy Story ^ داستانهای سکسی با محارم

صفحه  صفحه 14 از 87:  « پیشین  1  ...  13  14  15  ...  86  87  پسین »  
no1 مرد
#131 | Posted: 14 Apr 2011 07:50
خونواده سكسي ما5

بلكه اونا رو هم در كنار خودمون نگهداري ميكنيم ولي من و تو مال همديگه هستيم. حالا اگه خودت تمايل داري تا قبل از رسيدن به هدف بزرگمون سكسهاي مختلفي رو تجربه كنيم حرفي نيست چون تو شهرمي و صاحب اختيارمي. بدجوري توي حرفاش مونده بودم اون راستي راستي همه اين كارها رو واسه تصاحب من انجام داده و منو شوهر واقعي خودش ميدونه مثل خود من. خوشحال بودم و به فكر فر رفتم وگفتم جانب احتياط رو بايد گرفت و از كوس و كونت زياد نبايد استفاده كني تا اينكه از فرم و زيباييش كم نشه و به هيچكس حتي بابا نبايستي اجازه بدي از كوس باهات حال كنه از كونت هم كمتر بايستي استفاده كني و بيشتر مواقع در سكس بايد از كون دادن به بابا تفره بري تا كونت فابريك بمونه كه يهو شراره پريد وسط حرفمو گفت واسه كوسم كه ميگي چه ميگفتي و چه نميگفتي كسي جز تو حق تصاحبشو نداره اما راجه كونم بهت بگم بابا آدم متخصصيه و ميگه كون من از نوع حلقوي و ماهيچه داره و بعد از چند دقيقه كه از كون دادنم گذشت با انگشت ماهيچه هاي دور كونمو كه ماساژ بدي به حالت اول در مياد و مثل روز اول ميشه ، راست هم ميگفت ميدوني ديشب كه دونفري باهام اينكار رو كردين كونم خيلي باز شد راستش خيلي ترسيدم تو هم كه خوابت رفت توي بغل مامانم و بابا اومد گفت چي شده چرا ناراحتي منم موضوع گشادي كونمو بهش گفتم بابا هم گفت عزيزم نگران نباش كونت حلقوي حالا پشتتو به من بكن و شروع به ماساژ دادن دور سوراخ كونم كرد و بعد از چند دقيقه هم دردش برطرف شد و هم سوراخ كونم مثل اول تنگ شد باورم نميشد كه كير به اون كلفتي توي كونم بوده و الان كونم مثل اولش تنگ تنگ مونده ، پس تو هم بذار بابا.باورم نميشد كه كير به اون كلفتي توي كونم بوده و الان كونم مثل اولش تنگ تنگ مونده ، پس تو هم بذار بابا از كونم حسابي لذت ببره چون عاشق كونمه و از همين حربه ميتونم واسه جلب اعتمادش استفاده كنم. منمقبول كردم و براش يه شرط گذاشتم گفتم بهم قول بده هيچوقت بدون حضور من باهاش نزديكي نكني من بايد حتما باشم تا من هم لذت ببرم ، شراره گفت تو از كون دادن من لذت ميبري گفتم نه به هر كسي فقط بابام ، وقتي باهاش حال ميكني و ميبينم اون زير چه جوري داري كون ميدي و از خوردن اون كير و وجودش توي شكمت چه لذتي ميربي منم به اوج ميرسم آخه كير من اونقدر گونده نيست كه بتوني ازش لذت ببري مال منم تا وقتي كه بريم خارج از كشور كيرم مثل بابا گونده ميشه كه شراره گفت از نظر بلندي كيرت همين الان هم از بابا گنده تره فقط كمي كلفت تر بشه هم سايز كوس و كون من ميشه اونوقت ديگه من اين كير خوشگل و خوش تراشو با تموم دنيا عوض نميكنم ، كمي با همديگه خنديديم و در اتاق رو باز كرديمو رفتيم پايين توي پذيرايي كه مامان و بابا داشتن حسابي به هم ورميرفتن و لابلاي پاهاي همديگه قفل شده بودن تا ماها رو ديدن از هم جدا شدن و مامان اومد سمت من و گفت ديشب دخترمو عروس كردي حالا هم يه صفايي به مادر زنت ميدي منم گفتم يه شرط داره گفت هر شرطي باشه ميپذيرم منم گفتم شرط من اينه كه بابا از كون باهات حال كنه منم از كوس قبوله.... مامان بعد از كمي صبر گفت آخه تا حالا بابات منو از كون به اون صورت نكرده گهگاهي در مالي كرده ولي بطور مداوم نبوده كه به كون دادن عادت كنم واسم سخته ديشب هم كه داشتين از كوس و كون شراره جونمو ميكردين دلم به حال شراره سوخت و گشادي كون شراره رو كه ديدم بيشتر از كون دادن ترسيدم. گفتممامان تو همه چيزو بسپار به من و بابا و خيالت راحت باشه. قول ميدم كه توي كون نازنينت آب از آب تكون نخوره. و به بابا اشاره كردم كه شروع كنه منم شراره جونمو تو بغل گرفتمو شروع كردم با لباي ناز ور رفت و ليسيدن و بازي كردن با سينه هاي اناريش كه چه حالي ميدادن و بعضي وقتها هم دستمو از توي كمرش سر ميدادم تا روي باسنش قرار ميگرفت وقتي باسنشو تو دستمميفشردم ميفهميدم كه بابا حق داره عاشق اين كون بشه. كمي به خودم اومدم ديدم بابا مامان رو به حالت سگي نشونده و از پشت داره سوراخ كونشو ميخوره و از چاك كوسش تا سوراخ كونشو واسش ليس ميزنه تو همين حين شراره از من جدا شد و رفت و ژل مخصوص بابا رو آورد و بعد از كمي ساك زدن واسه بابا اون ژل رو به كير بابا و كون مامان جون مالوند و با انگشتش شروع به باز كردن كون مامان كرد اولش با يه انگشت و بعد با دو انگشت اين كار رو انجام ميداد. منم رفتم و كنارمامان خوابيدم و مامانو كشيدم روي سينه خودم و كيرمو دادم به شراره و شروع به ساك زدن كرد و اتونو با درز كوس مامان تنظيم كرد و با فشاري كه روي باسن مامان داد اونو بر روي كير من هدايت كرد و كيرمو تا آخر چپوند توي كوس مامان و مامان هم از روي لذت يه آخ بلند گفت و بعد هم بابا جون سر كيرشو با كون مامان تنظيم كرد و به آرومي كيرشو به داخل كون مامان هدايت كرد و بهمامان گفت مثل زماني كه ميره توالت رو به بيرون از كون زور بزنه تا درد كمي رو احساس بكنه مامانهم همين كار رو كرد و سر كير بابا توي كون مامان جا گرفت كه مامان يهو گفت دست نگه دار خيلي ميسوزه بذار تا جا باز كنه بابا هم تكون نخورد و بهمن گفت آروم آروم كيرتو توي كوسش عقب و جلوكن تا ماهيچه هاي دور سوراخ كونشو شل كنه و قفل نكنه تا اونم بتونه توي كونمامان تلمبه بزنه ، منم همين كار رو كردم و بابا هم موفق شد قسمت زيادي از كيرشو توي كون مامان جا بده و كيرشو تا حدودي براحتي تو كون مامان عقب و جبو كنه و تلمبه زدنشو شدت بده مامانداشت از لذت جيغ ميكشيد و شراره هم از پشت سر بابا هر از گاهي كير منو از كوس مامان بيرون ميكشيد و كيرمو ميليسيد و دوباره اونو ميذاشت تو كوس مامان و بعضي وقتها هم ميومد بالاي سرمو از مامان لب ميگرفت و سينه هاي مامانو ميخورد مامان داشت به اوج ميرسيد و جيغ ميزد خدايا مردم از اينهمه خوشبختي و لذت دارم ميامممممممممممممممممم و شروع به لرزيدن كرد و مند بابا هم تلمبه هامونو شدت داديم كه در همين موقع بابا گفت منكه اومدم و كيرشو در آورد و شراره رو صدا كرد شراره هم اومد كنار بابا و تموم كيرشو كرد توي دهنش و بابا هم با گفتن اوففففففففففف واييييييييييييي ارضا شد و تموم آبشو روانه گلوي شراره كرد و شراره هم با تمام لذت آبشو قورت داد و منم با ديدن اين صحنه به اوج رسيدم خواستم بكشم بيرون كه مامان نذاشت و گفت آب جوونيتو بريز توي كوسم ميخوام از تموم گرمايجوونيت استفاده كنم منم با يه فشار تموم آبمو توي كوسش تخليه كردم ، هنوز تموم آبش توي كوسش نريخته بود كه شراره كيرمو بيرون كشيد و مابقي آبمو با فروبردن كيرم توي دهانش خورد و دائما سر كيرمو زبون ميزد و ميليسيد و مامان هم بيكار نشد و تتمه آب كير بابا رو با ليسيدن كيرش ميخورد همه بيحال كنار هم دراز كشيديم و يه چورت چند دقيقه اي زديم.تو چرت بودم كه نوازشهاي شراره منو از چرت پروند و با اشاره به سمت اتاق خوابمون رفت منم بلند شدم و دنبالش رفتم. تو اتاق كه رسيدم درو بستم و رفتم روي تخت كنارش خوابيدم ، شراره گفت شهرام ميخوام خيلي جدي باهات حرف بزنم ولي ميترسم ظرفيت پذيرش حرفامو نداشته باشي. من گفتم بدترين حرفا رو هم اگه از زبون تو بشنوم ميپذيرم چون تموم قبله و كعبه دلم شدي هيچ چيز و هيچ كسيو نميبينم جز تو. شراره گفت باشه حالا كه اينجوره پس خوب گوش كن : بعد از زماني كه مامان منو در حال ساك زدن كيرت ديد رابطه ام بااون شروع شد و توي اين ارتباط متوجه شدم كه مامان آمادگي داره تواما با چند نفر سكس كنه ، اگه دقت كردي توي همين سكس ساعته قبل ديدي مامان چقدر آتيشش تنده و چقدر از اين كار لذت ميبرد. شهرام جون من حتي يه بار دوتا از دوستام كه با هم بعضي مواقع ور ميرفتيم رو آوردم خونه و كم كم با مامان آشناشون كردم و كار به يه سكس گروهي لز رسيد و مامان تا سرحد ديوانگي از لذت رسيد ، بعد از اون متوجه اين همه شهوت توي مامان شدم اگر همين الان چهار تا مرد به جونش بيفتن كم نمياره و هر چهارتا مرد رو با هم ارضا ميكنه. يهو من پريدم وسط حرفشو گفتم منظورت چيه خوب من چكار ميتونم بكنم ، منو بابا همين الان باهاش سكس كرديم و حسابي هم لذت برد ، شراره گفت شماها اينقدر گرم خودتون بوديد كه حرفهايي رو كه مامان ميزد نمي شنيديد من گفتم مگه مامان چي ميگفت ؟ شراره گفت مامان وقتي كير تو توي كوسش بود و بابا هم از كون داشت ميكردش ميگفت كاش يه كير هم الان توي دهنم بود و حسابي اونو ليس ميزدم. من گفتم خوب توي اون وضعيت طبيعيه آدم چيزهايي رو ميگه كه خارج از تصورشه. شراره گفت شما حالا زوده ما زنها رو بشناسين ما زنها وقتي توي همچين حالتي حرفي رو ميزنيم اون حرف يعني واقعيت ، يعني همون چيزي كه دوست داريم و آرزوشو در سر داريم. گفتم خوب حالا من چكار كنم شما بفرما راهنمايي كن منم همون ميكنم. شراره گفت شهرام از دوستانت كسي هست كه باهاش خيلي صميمي باشي و توي مسايل سكسي با هم راحت باشين ؟ گفتم كه يكي از دوستانم به اسم شاهين بچه پايين شهره راستش من بيشتر فكر ميكنم آدم خيال بافيه چون همش ميگه شهرام آبجيم كوسش حرف نداره واي كوس مامانمو نديدي ، من هر شب با يكيشون حال ميكنم. خلاصه از اين اراجيف زياد ميگفت اونموقع من فكر ميكردم كوس و شعر ميگه ولي الان كه خودم توي همون وضعيت قرار گرفتم راستش حرفاشو باور ميكنم. شراره گفت همين خوبه ميتوني باهاش راحت قاطي بشي و اونو بياريش توي خط ؟ من گفتم تكليف بابا چي ميشه بابا رو چطوري راضيش كنيم ؟ شراره گفت بابا عاشق تنوع توي سكسه و خوشش مياد اون با من. منم گفتم باشه سعي خودمو ميكنم. ببينم چي ميشه. روز بعد رفتم سراغ شاهين و چند تا قوطي ويسكي ناز هم خريدم و با خودم بردم. وقتي رسيدم پيش شاهين بهش گفتم كسي خونتون نيست گفت چرا آبجيم خونه است. منم گفتم حيف شد آخه ويسكي توپي خريدم ميخواستم با هم بخوريم ، كه شاهين گفت اتفاقا آبجيم هم ميخوره مشكلي نداره كه من گفتم شاهين بازم كوس و شعر گفتنت شروع شد. شاهين گفت ميخواي صداش كنم و بهت ثابت كنم ، منم گفتم باشه زود باش صداش كن ، اونم صداي خواهرش زد و گفت سمانه جون بيا يه لحظه كارت دارم ، واي خداي من باورم نشد ، چقدر خوشگل و زيبا بود ، چقدر لوند بود تا حالا نديده بودمش آخه تا حالا خونه شاهين نيومده بودم و خواهرشو نديده بودم چه سينه هايي عجب كوني رو دنبال خودش ميكشيد. قدش حدود 175 بود و وزنش 70 كيلو بود ، كونش حسابي خودنمايي ميكرد. آب از لب و لونچم سرازير شده بود. خلاصه اومد بعد از سلام كردن شاهين منو بهش معرفي كرد و خواهرش گفت ناقلا چيزهاي خوب خوبتو قايم كردي و دير به دير نشون ميدي ، من كه منظورشو فهميدم و رنگم پريد و لپهام سرخ شد ، شاهين گفت بيا سور و سات مشروب رو بچين تا با آقا شهرام سه تايي مشروب بزنيم و يه حالي ببريم ، اونم قبول كرد و رفت توي آشپزخونه و وسايل مورد نياز رو با خودش آورد و گذاشت روي ميز پذيرايي و در كنار هم دور ميز نشستيم و ساقي هم سمانه خانم شد و پيك سبكي واسه همه ريخت ولي ديدم كه مال شاهين رو سنگين تر ميريخت. بعد از دو سه پيك كه زديم كله شاهين حسابي گرم شده بود و بدجوري تو پر و پاچه سمانه رفته بود ، باورم نميشد عملا داشت كوس خواهرشو جلوي من ميماليد و خواهرشم بجاي اينكه با اون حال كنه چشم از چشم من بر نميداشت. منم كم كم گرم شده بودم و كم كم دستام بكار افتاده بود و روناي سمانه رو ميماليدم و بي اختيار هر سه تامون بجون هم افتاديم و شروع كرديم به لخت كردن همديگه ، من كه مشغول خوردن لباي خوشگل سمانه بودم و شاهين هم داشت با سينه هاي اون ور ميرفت و با يه دستش داشت با كوس سمانه حال ميكرد. يه مرتبه شاهين بلند شد و با حالت مستي كه اصلا رو پاهاش بند نبود گفت بريم توي اتاق خواب بابا اينا و همگي تلو تلو خوران رفتيم اونجا و شاهين سمانه رو كشيد روي سينش و كيرشو هدايت كرد داخل كوس سمانه داشتم شاخ در مي آوردم چون تا حالا فكر ميكردم خودم نفر اولي هستم كه دختري خواهرمو گرفتم ولي ديدم شاهين يه قدم از من جلوتره كه بااشاره سمانه به خودم اومدم كه ميگفت برو پشت سرم و مشغول بشو

ادامه دارد

..... به پايان سلام كن
     
no1 مرد
#132 | Posted: 14 Apr 2011 07:51
خونواده سكسي ما6

خداي من آرزوم كردن اين كون بود بزرگ بود و نرم مثل ژله دست كه بهش ميزدي ميلرزيد و موج خوشگلي توش مي افتاد. سرمو بردم پايين نزديك سوراخ كونش ، معلوم بود زياد از كون باهاش حال كردن ، واسه همين كمي با آب دهنم سر كيرمو خيس كردم و كمي هم به سوراخ كون سمانه زدم و باانگشتم كردم توي كونش و چرخوندم ديدم انگار نه انگار كه انگشتم توي كونشه ، دو انگشتي كردم توي كونش تازه كمي خودشو تكون داد و كمي آخ و اوخ كرد منم ديدم همه چيز واسه گاييدن اين كون مهياست سر كيرمو گذاشتم دم كونش و با يه فشار تا نصفه كيرمو چپوندم توي كونش و اونم با يه آخ بلند فشار كيرمو توي كونش تحمل كرد و با فشار بعدي تا دسته كيرمو توي كونش جا دادم و بعد از يه مكث كوتاه شروع به تلمبه زدن كردم ، توي كونش بسيار گرم بود و ليز ، مشخص بود قبل از من كسي اونو از كون كرده آروم در گوشش گفتم مثل اين كه كونت سير از آبه گفت نه هرچي بريزي توش سير نميشه ولي قبل از تو آره شاهين واسم پرش كرده بود و منم سر و گردنشو واسش ميخوردم و محكم تلمبه ميزدم ، مستي كار خودشو كرده بود هر دوي ما دير ارضا ميشديم ، اين بود كه شاهين پيشنهاد داد كه جاهامونو با هم عوض كنيم منم قبول كردم و جامو باش عوض كردم و ايندفعه به جاي كونش مشغول گاييدن كوسش شدم ، لذت كوسش بيشتر بود چون تنگ تر نشون ميداد معلوم بود كه شاهين عاشق كونه الحق كير خوبي داشت كمي از مال من بلندتر و چاق تر بود و وقتي كه كيرشو كرد توي كون سمانه سمانه دادش به هوا رفت و تازه فهميد داره كون ميده و از داد زدنش من به وجد اومدم و حشري تر شدم و توي كوسش شروع كردم به تلمبه زدن ديگه داشتم ميومدم كه سمانه گفت همون تو خاليش كن قرص ميخورم و منم با چند تا تلمبه محكم تو كوسش آبم رو خالي كردم و بي حال شدم و همين موقع شاهين هم با داد زدنهاي متوالي و فريادهايي كه ميكشيد معلوم كرد داره مياد و خودشو توي كون سمانه خالي كرد و اونم بيحال به يه كنار از تخت افتادسمانه هم بلند شد بره دستشويي كه وقتي نگاش كردم موقع راه رفتن آب منو شاهين از كوس و كونش سرازير شد و مثل مرواريد غلطان بر روي رانهايش ليز ميخورد و به پايين ميومد. سمانه رفت حموم و من و شاهين تنها شديم كمي سرحال اومده بوديم و من به شاهين گفتم دستت درد نكنه خواهر قشنگي داري و منو به فيض رسوندي انشاالله بتونم يه روز تلافي كنم. شاهين پريد وسط حرفم و گفت وقت واسه تلافي ميخواي منم گفتم خوب آره كه شاهين همين فردا خوبه ؟ من گفتم منظورت چيه ؟ شاهين گفت منظورم واضح و روشنه من خواهرمو بهت دادم و با همديگه كرديمش ، تو هم فرداد خواهرتو آماده كن واسم تا بيام با همديگه بكنيمش ، اگر هم نميتوني بگو نميتونم چرا ميگي وقت باشه واسه تلافي ؟من موندم چي بگم و باكمي منو من كردن گفتم با خواهرم راحت نيستم ولي با مامانم آره راحتم ميتونم واسه همين امشب چرا فردا ، برنامشو رديف كنم تازه باباهم كمكمون ميكنه ، شاهين مثل برق گرفته ها از جا پريد معلوم بود مستي از سرش پريده و سريع گفت بابات همكمكمون ميكنه ؟ منم گفتم آره منو بابا با همديگهمامانو ميكنيم و دوست داريم ايندفعه سه نفري بكنيمش ، اشكالي داره شاهين ؟ اونم گفت نه اشكالي نداره ولي اينو جدي ميگي با من و بابات ميخواي مامانتو بكني يعني بابات ناراحت نميشه ؟ گفتم نه تازه خوشحال هم ميشه چون عاشق تنوع در سكسه. خلاصه قرار مدارمونو با شاهين گذاشتيم و برگشتم خونه و سريع رفتم يه دوش گرفتم.كسي خونه نبود ، رفتم روي تختم و دراز كشيدم و كمي هم خوابيدم كه با بوسيدناي شراره و مامانم از خواب بيدار شدم و هردوشونو توي آغوشم گرفتم و بهمامان گفتم مامان جون اگه يه چيزي ازت بخوام نه نميگي ؟ مامان گفت تو اول از همه دخترمو ازم گرفتي و بعد هم كوس و كونمو ، من حرفي زدم ؟ حالا هم هرچي ميخوايبگو بروي چشمم واست تهيه ميكنم. من گفتم نميخوام واسم تهيه بكني فقط نه نگو ؟ مامان گفت باشه نه نميگن هرچي تو بگي من همون ميكنم. منم گفتم مامان من عاشق سكس چهار نفري هستم و ميخوام امشب يه سكس چهار نفري با هم داشته باشيم. مامان گفت خوب ما كه با هم اينكار رو كرديم منو تو و بابت و شراره. منگفتم نه مامان منظورم اين نيست. منظورم سه تا مرد با يه زنه يعني من و بابا و يكي ديگه ، سه تايي تورو بكنيم ، شراره يا يه آخ جون گفتن گفت مامان هموني ميشه كه هميشه آرزوشو داشتي ، مامان تو خودش فرو رفت و گفت من هميشه دوست داشتم ولي باباتونو چه كنم اون راضي نميشه ، شراره گفت اون با من ، من راضيش ميكنم. من هم گفتم شراره جون من به شاهين دوستم گفتم كه با مامان ميخوام سكس كنيم و تو هم يعني از ماجرا خبر نداري نبايستي شاهين از مطلعبودنت بويي ببره. اونم گفت چشم ولي بعدا بايد بهم بگي چرا اينكار رو كردي. منم گفتم باشه بهت ميگم ولي حالا زود باشين مامانو تر و تميز كنين واسه امشب ميخوام مامانو به آرزش برسونم. مامانم منو محكم بغل كرد و گفت قربون پسرگلم برم كه اينقدر به فكر مامانشه.بعد از كمي گپ زدن منو شراره رفتيم توي اتاق خوابمون و شراره منو هل داده روي تخت و اومد روي شكمم و گفت شوهر خوشكل من از حسادتشه كه منو امشب نميخواد به سكسشون راه بده يا..... ؟ من گفتم عزيز دلم حرف حسادت و اينجور چيزا نيست ، شراره جون كيري كه من از شاهينديدم اگهرفت توي كوس يا كونت جرت ميده ، راستش دلمنمياد اذيت بشي و دوست دارم فقط مال خودم باشي ، شراره يهو پريد توي حرفم و گفت پس آخر حرفات همون حسادته منو فقط واسه خودت ميخواي ، عيبي نداره ، وليتكليف من واسه امشب چيه شما حال خودتونو ميكنين ولي من بايدتوي كف بمونم ، منم ديدمراست ميگه كمي تامل كردم و بعد از بوسيدن لباش آروم در گوشش گفتم مگه قرار نيست بابا رو واسه گاييدن مامان امشب آمادش كني ؟ گفت آره. منم گفتم خوب به همين بهانه وقتي بابااومد اونو بلندش كن و ببرش توي اتاق خوابمون و از پشت بهش صفا بده ودر حين سكس موضوع امشب رو هم باهاش درميون بذار و نظرش رو نسبت به موضوع جلب كن. شراره منو محكم به خودش فشار داد و گفت قربون شوهر متفكرم برم كه با اين فكراش براي حل مشكلات به زنش هم يه صفايي ميده ، با خنده و بوسيدناي مكرر از هم جدا شديم و خودمونو واسه شب مهيا كرديم. دم دماي غروب بود كه بابا اومد خونه با گفتن سلام اومد توي پذيرايي وقتي سر و وضع مامان رو ديد تعجب كرد مامان جوري به خودش رسيده بود كه انگار همين امشب عروسيشه ، شده بود يه تيكه ناز و عروسك واقعا منم كيرم واسش بلندشده بود ، كنار من نشسته بود كه بابا هم اومد و مامان حالا وسط من و بابا قرار گرفته بود بابا لبهاي مامان رو بوسيد و پرسيد ببينم خانم خانما امشب چه خبره كه واسه من اين همه سنگ تموم گذاشتي ، آخه تا اونجا كه ميدونم هيچ مناسبت و مراسمي در پيش نداريم ،مامان از خجالت لپش گل انداخته بود و نميدونست چي بگه ، شراره يه مرتبه وارد پذيرايي شد و رفت روي پاي بابا نشست و لبهاي بابا رو بوسيد و بعد از بوسيدن تازه يادش اومد كه بايد از شوهرش اجازه بگيره و برگشت سمت من و گفت شوهر گلم ببخشيد من از شما بايستي اجازه ميگرفتم ولي خوب هرچي باشه بابامه و اجازهلازم نداره ولي اگه اجازه بدي با بابام يه كار خصوصي دارم و ميبرمش تو اتاق خودمون احتمالا نيم ساعت باهاش كار دارم منم خندم گرفت و گفتم ناقلا از بابا زياد كار نكشي هان آخه واسه امشب نيازش داريم. شراره خنديد و گفت باباي من كه مثل شما جووناي امروزي نيست كه كم بياره هرچي باشه دوداز كنده بلند ميشه و دست بابا رو گرفت و اونو بدون اينكه فرصت پيدا كنه و بپرسه كه قضيه چيه به سمت اتاق خوابمون برد. مامان برگشت سمت من و گفت ميترسم بابا قبول نكن و نسبت بهم سرد و بدبين بشه آخه اون واسه اينكه من با غير خودش با كسي حال نكنم نقشه اين سكس خانوادگي رو كشيد واسه همين ميترسم ، من گفتم مامان من عزيز دل من بهت قول ميدم همسر من شوهرتو پياده ميكنه يه دست كون جانانه كه بهش داد بله رو از بابا ميگيره. مامان گفت شهرام تو شراره خيلي شيطون شدين حسابي كار كشته شدين توي سكس. از من و بابات هم پيشي گرفتيد. منم خنديدم و گفتم مامان جون من و شراره شاگرد شما و بابا هستيم ، حالا هم بلند شو بريم پشت در ببينيم بابا جون با شراره چكار ميكنن و دستشو گرفتم و بلندش كردم و رفتيم سمت اتاق خواب وقتي رسيديم پشت در اتاق لاي در رو كمي باز كردم بابا پشتش به در بود و شراره رو لخت كرده بود و داشت به حالت سجده از پشت كون شراره رو ميخورد و بازبونش خيلي آروم سوراخ كون شراره رو ليس ميزد و كم كم صداي ناله اي شراره بلند شد و با انگشتش به آرومي با سوراخ كون شراره بازي ميكرد و يواش يواش انگشتشو توي كون شراره ميكرد و بيرون ميكشيد و با دست ديگرش هم سوراخ كوس شراره رو ميماليد كه باعث شدخيلي زود ناله هاي شهوت انگيز شراره بلند بشه وبه بابا بگه تو رو خدا منو از كون بكن زود باش باباجون سوراخ كونم واسه كيرت داره بي تابي ميكنه ميخوام با كيرت تموم شكممو پر كني بابا جون شراره با اين حرفاش بابا رو بدجوري حشري كرد تا حدي كه بابا داشت تموم بدن شراره رو با زبونش ليس ميز و ميگفت كاش الان مجرد بودم و تو رو بعنوان زنم خواستگاري ميكردم ، شراره باور كن هيچكسو باندازه تو دوست ندارم شراره هم از فرصت استفاده كرد و گفت بابا جون من خوشگل من امشب يه برنامه تازه منو شهرام واسه مامان تدارك ديديم اجازه ميدي اجراش كنيم بابا هم در حيني كه داشت سينه هاي شراره رو با دستاش ميمالوند و با دهنش كوس شراره رو ليس ميزد گفت به بابا نميگي چه برنامه اي ؟ شراره گفت شهرام امروز رفته بود خونه يكي از دوستاش به اسم شاهين و وقتي كير شاهين رو ديد و واسم تعريف كرد منم ديدم حيفه كه مامان ازش بي بهره باشه آخه سايزش اندازه كوس مامانه ومامان هم خودت خوب ميدوني كه عاشق كوس دادن به غريبه هاست و شاهين هم قابل اعتماده چون بهمراه شهرام دوتايي خواهر شاهين رو كردن. بابا سرشو از لاي پاهاي شراره بيرون آورد و گفت يعني من بايد بشينم و كوس دادن مامانتو به شاهين نگاه كنم. شراره گفت نه خيربابا جون شما و شهرام همراه با شاهين سه نفري مامانو ميكنين كاري كه مامان مدتهاست در آرزوشه ، ببين بابا تو و من و شهرام به اونچه كه ميخواستيم رسيديم درسته ؟ بابا گفت خوب آره درسته ، شراره گفت خوب حالا نوبت مامانه كه به اونچه كه ميخواد برسه ، بابا با كمي مكث گفت راستش تنها مشكل اينه كه به شاهين اعتماد ندارم آخه اونو نمي شناسمش ميترسم فردا اسم مامانتو روي زبونا بندازه كه شراره پريد توي حرفش و گفت بابا جون ما تا چند وقت ديگه از ايران ميريم هركي هرچي دلش ميخوادبگه آفرين بابا جون اگه قبول كني امشب مامان حال كنه منم يه كوني الان بهت بدم كه توي تموم عمرت ديگه همچين كوني گيرت نياد ، بابا هم كمي فكر كرد گفت باشه قبوله ولي بايد بزاري اونطوري كه من دوست دارم بكنمت

ادامه دارد...

..... به پايان سلام كن
     
no1 مرد
#133 | Posted: 14 Apr 2011 07:53
خونواده سكسي ما7

شراره گفت فقط از كون ، از جلو اصلا حق نداري چون مال شوهرمه. بابا هم گفت باشه خودت ميدوني كه من كونتو جاي دنيا هم نميدم كوست پيش كش شوهرت. و شروع كردبه ليس زدن دوباره كوس شراره و باانگشتش هم كون شراره رو واسه گاييدن آماده ميكرد مامان سر از پا نميشناخت و شروع كرد به بوسيدن من. منم گفتم مامان ميزاري ببينم بابا چه جوري كون شراره منو جرميده يا نه مامان هم گفت باشه ميخواي منم برات لخت بشم تا همزمان آب كيرتو بيارم بلكه امشب موقع سكس چهار نفريمون كمي ديرتر ارضا بشي. من گفتم اگه فقط برام ساك بزني باشه چون ميخوام چشم از اين دوتا برندارم و مامان هم با گفتن چشم شروع كرد به پايين آوردن شلوار و شورتم و ليس زدن كيرم. بهش گفتم در ارضا كردنم هيچ عجله نكني هان ميخوام با شراره جونم ارضا بشم. بابا بلند شد و از جيب كتش يه دونه قرص در آورد و با كمي آب كه كنار تخت بود خورد شراره گفت بابا جون اين چي بود خوردي بابا گفت اين كمر سفت كنه كه تا چهار مرتبه هم ميتونم دريكروز نزديكي كنم بدون اينكه به كمرم فشار بياد و كيرشو كمي از آب دهنش روش مالوند و گفت شراره امشب درد زيادي رو بايد تحمل كني چون نه از بي حس كننده ونه از كرم واسه كردن كونت استفاده نميكنم و ميخوام كاملا بطورطبيعي كونتو فتح كنم. شراره گفت بدردش مي ارزه آخه تو تنها باباي مني منكه باباي ديگه اي ندارم كه بخوام به اونم كون بدم پس بايد حسابي از خجالتت دربيام و بابا با كمي فشار كيرشو تا آخر ختنه گاه وارد كون شراره كرد و شراره يهو جيغ زد و گفت واييييييييي باباي سوختم كمي صبر كن تا بهش عادت كنم ، بابا گفت هرجوري دوست دارم ميكنمت قرار نشد رو حرفم حرفي بزني ، شراره هم گفت باشه باباي خوشگلم بكن منو هرجوري دوستداري جرم بده ، بابا هم با يه فشار ديگه كه توام با ول شدن شراره روي تخت كه از زور درد بود تموم كيرشو توي كون شراره جا داد و بدون حركت موند صداي ناله هاي خفيف شراره به گوشم رسيد و مثل گرگ از زور درد زوزه مكشيد خيلي دلم به حالش سوخت خواستم برم توي اتاق و نزارم ادامه بده ولي ديدم كه شراره با صداي خفيفي گفت قربون اون كير بابا برم كه تموم شكممو پر كرد باباجون جر خوردم ولي بدردش مي ارزيد حالا كم كم تلمبه بزن كه دارم لذت ميبرم بابا هم يه متكا گذاشت زير شكم شراره و كمي كون شراره بالاتر اومد و دهانه باسنش كاملا باز ميموند و باعث ميشد كه بابايي كيرشو تا دسته توي كون شراره بكنه و حداكثر كيرشو اون تو جا بده و شروع به تلمبه زدن كرد. بعد از چند دقيقه تلمبه زدن بابا از شراره خواست كه پوزيشن گاييدنشو عوض كنه و اين دفعه بابا زير خوابيد و شراره نشست روي كير بابا و اونو كم كم توي كونش جا داد و خودشو بالا پايين ميكرد بعد از چند بار تلمبه زدن معلوم بود كه شراره داره به اوج لذت ميرسه و منم با ديدن اين صحنه داشتم ارضا ميشدم و شراره با چند تا جيغ محكم كه كشيد بيحال افتاد روي سينه بابا و موهاي سينه باباي رو چنگ زد و منم از خودم بيخود شده بودم و سر مامان رو محكم به سمت كيرم فشار دادم و تموم آبموتوي دهنش كه نه بلكه توي گلوش ريختم چون بدون اينكه متوجه بشم داشتم اونو خفش ميكردم و سريع كيرمو بيرون كشيدم كه باعث شد مامان استفراغ كنه و سريع به سمت دستشويي رفت و منم با يه پارچه خيس كه از آشپزخونه آوردم فرش رو تميز كردم و رفتم توي دستشويي پيش مامان و ازش عذرخواهي كردم كه مامان گفت عليرغم اينكه داشتم خفه ميشدم ولي تجربه جديدي رو بدست اوردم و يه كير رو تا آخر توي حلقم.منو بوسيد و با هم از دستشويي بيرون اومديم وقتي از كنار اتاق خواب ميگذشتم ديديم بابا شراره رو رو به ديوار وايسونده و از پشت بهش بند كرده و حتي اجازه نداد شراره پاهاشو از هم باز كنه چون توي اين پوزيشن كون و سوراخش محكمتر و تنگتر ميشد و بعد از چند تلمبه محكم و جيغهاي متوالي شراره كيرشو توي كون شراره چپوند و تموم كمرشو خالي كرد و شراره رو بغل گرفتو با هم روي تخت دراز كشيدند.آره تا اونجا واستون گفتم كه بلاخره شراره با كون خوش فرمش بابا رو راضي كرده بود كه منو شاهين و بابا با همديگه مامان رو صفايي بهش بديم. شراره بعد از حالي كه بابا داده بود و فشاري كه توي اون نوع كون دادن بهش اومده بود واقعا حال و توان راه رفتنو نداشت ، وقتي بابا ازاتاق بيرون اومد و رفت حموم منم رفتم سراغ شراره و كمي نوازشش كردم و بوسيدمش و بهش گفتم معذرت ميخوام تو بخاطر من و مامان اينهمه درد رو تحمل كردي ، شراره پريد توي حرفم و گفت شهرام من اينو نگو من واسه اين ارتباط خانوادگي خيلي زحمت كشيدم و اعتقاد دارم هر كدوم از ما توي اين خانواده بخاطر لذت بردن ديگري از جون مايه بذاره و من اينو يك وظيفه ميدونم ، راستش در مقابل اينهمه فهم و كمالات شراره چيزي واسه گفتن نداشتم جز يه تشكر و بوسيدن لباي نازش ، كمي دور سوراخ كونشو ماساژ دادم و ماليدم تا كمي دردش آرومتر شد و بلندش كردم بردمش به سمت حموم اتاق خوابم و اونو حسابي حمومش دادم و ليف كشيدم و با تنازي هر چه تموم تر حمومش كردم. بعد از تر و خشك كردن شراره رفتم توي پذيرايي كه بابا جون منو صدا زد و گفت بابا شهرام بيا چند لحظه باهات كار دارم منم گفتم چشم و رفتم كنارش نشستم. بابا گفت شهرام قضيه اين برنامه كه واسه منو مامان رديف كردي چيه اين پسره شاهين واقعا قابل اعتماده ؟ منم گفتم باباجون قبل از اينكه ما سكس خانوادگي رو شروع كنيم اون اينكاره بوده و اينكار رو با آبجيش شروع كرده بود منم وقتي رفتم خونشون تا با همكمي مشروب بخوريم ديدم خواهرش خونست و به شاهين گفتم كاش خواهرت نبود چون من معذب هستم و شاهين گفت بي خيال بابا خواهر كدومه اون عوض زن منه و من خيلي باهاش راحتم و خلاصه بابا كار به يه سكس گروهي با خواهرش كشيده شد و خيلي راحت خواهرشو در اختيار من گذاشت منم چون كير شاهين رو ديدم هم از نظر بلندي و هم از نظر كلفتي هم سايز كوس مامانه و مامان هم مدت زياديه كه تو كف همچين سكسيه اين فكر توي ذهنم جرقه زد و با مامان و شراره در ميون گذاشتم و اونا هم با شرط قبولي شما پذيرفتند كه اين سكس رو هم تجربه كنيم. بابا گفت پس شراره چي گفتم بابا كيرش خيلي كلفته ميترسم با زيبايي شراره اون محو تماشاي شراره بشه و شراره رو با كيرش جر بده اونوقت چيزي از شراره باقي نميمونه. بابا خنديد و گفت خانم اين بچه ها از من و تو پيشي گرفتند و قاپ قمار رو از ما دزديدند و همگي قهقهه خنده سر داديم و مشغول مهياي تداركات براي امشب شديم. شب شد و شاهين زنگ زد و گفت شهرام راستش بابا و مامان امروز واسشون كاري پيش اومده و رفتن شهرستان و اگه بخوام بيام اونجا سمانه تنها ميمونه و سمانه هم خيلي ترسو تشريف دارن. اينه كه زنگ زدم و عذرخواهي كنم كه امشب نميتونم بيام برنامه رو بذار واسه يه روز ديگه از طرف من از مامان هم عذر خواهي كن ، خيلي دلمگرفت و با ناراحتي ازش خداحافظي كردم ، بابا گفت چي شد كي بود زنگ زد كه اينقدر به هم ريختي ؟ گفتم بابا شاهين بود و كل قضيه رو بهش گفتم ، بابا هم گفت عزيز من اينكه مشكلي نيست خوب مگه تو خواهرشو نكردي منم گفتم آره گفت خوب همه چيز حله بگو با خواهرش هر دوتاشون بيان اقلا من هم يه كوس تازه بكنم. كمي فكر كردم ديدم بد نميگه چرا اين فكر به سر خودم نيومد ، بنازم اينهمه تجربه بابا جونو واقعا معركه است. منم گوشي رو ورداشتم و يه زنگ به شاهين زدم و قضيه رو گفتمش اونم گفت صبر كن تا با سمانه صحبت كنم ، رفت و بعد از چند لحظه دوباره اومد پاي خط و گفت شهرام خان الان حركت ميكنم و ميام خداحافظ ، منم خوشحال گفتمبابا جون دارن ميان راستي بابا كونش سايز كيرتونه واسه من كمي گشادنشون ميداد ولي نوش جونت ، مامان يهو پريد وسط حرفمون با ناراحتي گفت اول بايد سه نفري به من صفا بدين بعد بريد سراغه سمانه خانمتون..... بابا گفت چيه مگه من با كوس دادنت به غريبه حسادت كردم و نه گفتم ؟ كه شما حالا با كوس دادن يكي بهمن حس حسادتت برانگيخته شده ؟ مامان گفت از حسادت نبود ترسيدم يه وقت مشغول اون بشي و منو فراموش كني ، شراره گفت مامان خيالت راحت بابا تا صبح نميذاره تو و نه سمانه خانوم نميخوابيد و همگي خنديديم. بعد از نيم ساعت كه از صحبتهامون گذشت صداي زنگ منزل ما رو به خودمون آورد و من از شراره خواستم كه بره توي طبقه بالاي منزل و ديگه پايين نمونه آخه با اون تمامقرار و مدارمون رو گذاشته بودم و قرار شد با تلويزيون توسط سيستم مدار بسته منزل كه درون اتاق بالا وصلبود همه چيز رو بصورت زنده ببينه ( منزلمون مجهز به سيستم مدار بسته است و تا شعاع 30 متر جلوي درب منزل و حياط و تمام اتاقها رو ميشد توسط دوربينهاي مختلف ديد. اين هم از يادگارهاي بابا بزرگمون بود آخه خيلي آدم وسواسي بود و دوست داشت همه چيز رو تحت كنترل داشته باشه ) رفتم به سمت آيفون و با خوش آمدگويي درب رو باز كردم و منتظر اومدنشون شدم و بعد از چند لحظه اونا وارد منزل شدند و من هم شروع به معرفي كردم و بعد از آشنايي پدرم با سمانه ، پدرم پشت دست سمانه خانوم رو بوسيد و هنگام آشنايي شاهين با مامانم معلوم بود شاهين از مامان خوشش اومده بود و كنار لبهاي مامان رو بوسيد و هر كدام روي مبل نشستيم و صحبتها گل كرد من هم با گرفتن اجازه از بابا رفتم و وسايل نوش جان كردن مشروب رو مهيا كردم و همه رو دعوت كردم توي پذيرايي و ريختن پيك رو سپردم به استاد بزرگ يعني بابا جونم. خلاصه بعد از خوردن چند پيك كله هامون كاملا داغ شده بود كه مامان بلند شد و يه سي دي توپ گذاشت توي دستگاه و اومد دست سمانه رو گرفت و تعارفش كرد كه برقصن ، سمانه هم بلند شد و با مامان شروع كرد رقصيدن ، منم بلند شدم و دستم انداختم دور گردن سمانه و خيلي آروم باهاش شروع به رقص كردم و خودمو بهش ميما ليدم و توي همين حال بودم كه بابا از پشت اومد و چسبيد به سمانه و آروم آروم كون سمانه رو نوازش ميكرد و توي گوشش هم چيزايي ميگفت كه من نشنيدم و با دست به مامان اشاره كرد و مامان هم رفت سمت شاهين و نشست روي پاي شاهين و از خجالت لبهاي شاهين دراومد و حسابي لبهاشون بهم قفل شده بود و من هم سمانه رو رها كردم و رفتم سمت مامان اينا و سينه هاي مامان كه از شدت شهوت داشت ميتركيد رو در آوردم و با نوازشي كه مامان هميشه ميگفت عاشق اينكار واسش نازشون ميكردمو با تك زبونم سر سينه هاشو ليس ميزدم و مامان هممشغول خوردن لبهاي شاهين ومالوندن كير كلفت شاهين از روي شلوارش بود
.ادامه دارد؛؛؛؛

..... به پايان سلام كن
     
no1 مرد
#134 | Posted: 14 Apr 2011 07:54
خونواده سكسي ما8

به شاهين پيشنهاددادم همينجا توي پذيرايي چون بزرگتره كارمونو شروع كنيم ، اون هم قبول كرد و من هم تشك دو نفر آوردم و انداختم گوشه پذيرايي كه جاي خالي داشت و مامانو كشوندم تا اونجا و شروع به لخت كردنش كرديم و اونو لخت مادرزاد كرديم ، تا سمانه اين صحنه رو ديد از دستهاي بابا خودشو خلاص كرد و اومد پيش ما و مستقيم سرشو برد لاي پاي مامان و براي چندلحظه خيره به كوس مامان شد و خيلي آروم گفت خداي من عجب كوسي داره با اين سن و سال هنوز گوشتهاي دورش تپل هستند و پلاسيده نشده با وجود اينكه اينهمه ازش كار كشيده ، منم آروم رفتم سمت سمانه و گفتم چيه كوس مامانم خوشگلهنه ازش خوشت اومده ؟ گفت شهرام معركه است فوق العاده زيباست ، خوش بحال شما و شاهين كه امشب اونو ميگايين. گفتم قابل شما رو نداره ميخواين ميل كنيد نوش جانتون ، سمانه گفت شهين خانوم ناراحت نشه منكه از خدامه ، گفتمتموم حالتو بكنه نترس ،منتظر پايان حرفم نشد و سرشو چپوند لاي كوس مامان و شروع كرد مثل آدماي گرسنه كوس مامانو خوردن واي جيغ و داد مامانو در آورده بود كه بابا سمانه رو بلند كرد وگفت بچه ها بهش صفا ميدن تومال منو بيارسرحال و كيرشو تادسته چپوند تودهن سمانه و اونم شروع به خوردن كيربابا كرد و منم با هماهنگي باشاهين خوابيدم زير ومامان اومد روي سينه من و كيرمو با كوسش در حالي كه آب ازش سرازير شده بود تنظيم كرد و كيرم وارد كوس مباركش شد چقدر ليز شده بود و براحتي تادسته رفت ته كوس مامان ومامان يه جيغ از سر لذت نه از تنگي و فشار كوسش زد و حالا نوبت شاهين بود ، به شاهين گفتم اصلا رعايت حال مامانو نكنه و اونطوري كه دوست داره كون مامانو بكنه اونماول كمي واسهمامان ليس زد و بعد هم با آب دهنش اول كونمامانو خيس كرد بعد هم كير خودشو و با يه فشار كيرشو كرد توي كون مامان براي يك لحظه ديدم كه مامان چشماش به اندازه يك سيب بزرگ شد و زبونش بند اومد ، نميتونست داد بزنه ، كمي تكونش دادم تا بخودش بياد كه يهو داد زد كامران سوختم ، جر خوردم ، اينو ميگن كير الهي كهمن فداي اين كير بشم ، بابا برگشت و ديد چه كير گنده اي توي كون زنشه و زنش داره از خوردن اين كير و پركردن شكمش توسط اين كير لذت ميبره ، بابا گفت عزيزم نوش جونت بخور وقتي كه تو سيراب ميشي از كير منم لذت ميبرم و خوشحال ميشم نوش جون ،الان ميام چون مال منم بايد ساك بزني و اومدبالاي سر من و كيرشو كرد تو دهن مامان.واي خداي من باورم نميشد سه كير همزمان تو سوراخهاي مامان بود و داشت از اونها لذت ميبرد شاهين تازه تلمبه زدنشو شروع كرده بود و كلفتي كيرش توي كون مامان جارو واسه كير من توي كوس مامان تنگ كرده بود و كردن كوسش تازه به من حال ميداد چون خيلي از گشادي كوسشو بر طرف كرده بود و كوسش واسه من تنگ تنگ شده بود. من نميتونستم زياد كيرمو تكون بدمميترسيدم در بياد ديگه با ضخامت كيري كه توي كونش بود نتونم كيرمو دوباره تو كوسش كنم ، اما شاهين با حرص و ولع كونمامان رو ميگاييد ، اونقدر عقب و جلو كرد تا من نزديك به ارضا شدن شدم و مجبور شدم جامو بدم به بابا و از زير مامان در بيام و بابا با كمك شاهين شروع به گاييدن مامان كردند ، مامان همش ميگفت خدايا شكرت بلاخره به آرزوم رسيدم و يه كير ديگه غير از كير خانوادم رو زيارت كردم نوش جونم حقمه لايق اين همه كير هستم بكنيد منو جرم بديد پارم كنين ، محكمتر منو بكنيد ، اين حرفها باعث جري تر شدنشاهين و بابا شد و اونو تا اونجا كه ميتونستند ميكردن. منم پاي كارسمانه بودم و داشتم از كوس اونو ميكرد ولي تموم نگاهم به گاييدن مامان بود. صحنه بسيار جذاب و ديدني بابا با اينكه زير بود و عملا كار زيادي نميتونست بكنه و خيلي تقلا ميكرد و خودشو بالا و پايين ميكرد چون بزرگي كير شاهين سوراخ كون مامان رو پر كرده بود و باعث شده بود كوس مامان تنگ تر بشه و بابا هم از اين تنگي كوس مامانمثل من خوشش بياد و با ولع بيشتر اقدام به كردن كوس مامان بكنه ، كه همين باعث فعاليت شديد بابا شد و آبش رو با تمام قدرتش توي كوس مامان خالي بكنه و همزمان نيز منم آبمو با فشار توي كوس سمانه خالي كردم و بابا هم بعد از چند لحظه كيرش خيلي آروم از كوس مامان بيرون افتاد و مامان به تنهايي زير پاي شاهين بود و داشت كون ميداد ، شاهين مامان رو به بغل خوابوندش و از كون شروع به كردنمامان كرد و بعد از مدتي پوزيشن رو عوض كرد و مامان رو به پشت خوابوند و رفت وسط پاش و به جاي اينكه بذاره توي كوسش محكم چپوندش توي كون مامان و مامان هم همش جيغ ميكشيد راستش هيچ متوجه نشدم كه مامان آيا ارضا شد يا نه ولي بعد از برنامه سئوال كردمو گفت همون موقع كه بابات ارضا شد منم شدم و موقعي كه شاهين روي بغل منو خوابوند و كونمو ميگاييد براي بار دوم و سومين بار هم با شاهين ارضا شده بود.خلاصه شروع به عقب و جلو كردن كيرش كرد و تندتند تلمبه ميزد ، بعد از چند دقيقه مامان رو بلند كرد سرپا و چسبوندش به ديوار و از پشت مجددا كون مامان رو فتح كرد ، توي اين پوزيشن كون دادن خيلي سخته و كون كردن اوج لذت رو داره ، مامان كمي از ديوار فاصله گرفت و به سمت پايين خم شد تا كون دادن براش راحت تر باشه و حالا كاملا كمر مامان تو دستهاي شاهين بود و با عقب جلو كردن كمر مامان كير شاهين بيرون ميومد و به ته كون مامان كوبيده ميشد ، ميديدم كه مامان ديگه ناي مقاومت نداره و پاهاش زير تنش سست ميشد كه نعره هاي شاهين بلند شد و از صداي داد زدن شاهين ماماننعره هاي شاهين بلند شد و از صداي داد زدن شاهين مامان نيز حشري تر شد و جيغ هاشو بلندتر كرد و محكم چوچول كوسشه ميماليد و هردو همزمانبه اوج لذت رسيدند و بيحال كف اتاق افتادند ، خداي من علاوه بر اينكه آب شاهين از سوراخ كون مامان داشت بيرون ميزد از بالاي سوراخ كون مامان نيز چند قطره خون سرازير شده بود كه فهميدم از فشار ضخامت كير شاهينه. بالاي سرش رفتم و نوازشش كردم و بوسيدمش و گفتم مامان خوبم از كون دادنش راضيه ؟ با بي حالي برگشت و گفت دست پسر گلم درد نكنه توي تموم عمرم حتي تعريف همچين كيري رو از كسي نشنيدم چه برسه كه ببينم ، فقط يه كم شهرام جون كونم سوزش داره ، گفتممامان كجاي كاري كونتو پاره كرده نفهميدي ازبالا يه كم چاك خورده و خون اومده مامانبجاي اينكه بترسه و ناراحت بشه با رضايت كامل گفت عيبي ندارم پسرم خوب ميشه اما مهم اينه كه من يه كير حسابي پيدا كردم و تا صبح هم نميذارمش بخوابه بايد از همه طرف كونمو جر بده بابات رو هم بگو حالا ديگه آزاده سمانه جونو ببره توي اتاق خوابمون و هركاري ميخواد باهاش بكنه من از اين به بعد كونم مال شاهين جونه ببينم شاهين كونم بهت مزه داد ، شاهين گفت خانم جون تا حالا كونهاي زيادي كردم اما هيچكدوم تا حالا زير پام تا اين حد دوام نياورده هر كدومشون بعد از يك بار كه ارضا مبشدند فراري ميشدند. اما من متوجه سه بار ارضا شدن شما شدم ولي كم نياوردي و تا آخرش پا به پام اومدي. اگه دوست داشته باشين و منو لايق بدونين دلم ميخواد امشبو تا صبح كنارتون باشم و حال كنيم. و اگه بزرگواري كني و منو غلام خودتون بدونين هر چند روز يكبار باهاتون سكس كنم ، مامانكه آب از لب و لونچش سرازير شده بود گفت بايستي از كامران جونم اجازه بگيرم كه شاهين پريد وسط حرف مامان و گفت اصلا هر چند روز يه بار منو سمانه جون دعوتيم پيش شما و جاتونو با هم عوض ميكنيد ، اين پيشنهاد رو به كامران خان ميديم ، شهرام هم ميشه تك نخودي من كه ميدونم كامران خان هم مثل من عاشق كونه خوب من و اون كون تو و سمانه ميزاريم كوسهاي شما هم واسه شهرام خان. منم گفتم عاليه از اين بهتر نميشه فقط ميمونه راضي كردن بابا. مامان گفت با اين پيشنهاد اونش با من كارتون نباشه كه يهومن بخودم اومدم و گفتم هي خبري از سمانه و بابا جون نيست بريم ببينيم رفتن كجا و چه ميكنن ؟ كمي گوش وايساديم سر و صداشون از توي اتاق ميومد. رفتيم سمت اتاق خداي من چه ميديديم بابا سمانه رو به كمر خوابونده بود و دستهاشو به تخت بسته بود و پاهاي سمانه رو تا دور سر سمانه بالا برده بود و اونا رو با هم به تخت بسته بود و داشت سمانه رو از كون ميگاييد و سمانه هم با رضايت كامل همش ميگفت كامي من بهتر كون ميدم يا شهين جون ؟ بابا هم ميگفت عزيزم كون تو بهتره و بهتر هم كون ميدي. سمانه عزيزم از اين به بعد هفته اي دو سه بار بايد بياي و بهم كون بدي باشه اونم ميگفت قربون اون كير خوشگلت برم كون كه قابلي نداره ، دو سه روز چيه اگه داداش شاهين بذاره هر روز ميام خونتون بهت هم كوس ميدم هم كون. اينقدر واسه هم تعارف تيكه پاره كردن تا اينكه بابا با داد زدن خودشو به مرز ارضا رسوند و كيرشو از كون سمانه بيرون آورد و به سمت دهان سمانه برد و بعد از چند بار فشار دادن كيرش آبش با فشار پاشيد توي صورت سمانه.حدود ساعت 2 بامداد بود كه همگي از زور خستگي فعاليت شبانه هركدام به سمتي دراز كشيده بوديم و از لذتي كه توي سكس برده بوديم بدنمون واسه يه خواب ناز آماده شده بود و كم كم داشت خوابمون ميبرد

ادامه دارد...

..... به پايان سلام كن
     
no1 مرد
#135 | Posted: 14 Apr 2011 07:55
خونواده سكسي ما9

بعد از مدتي از خواب پريدم يه نگاه به ساعت كردم ديدم ساعت 3 صبح به ياد شراره افتادم و ميدونستم الان خودشو پاره كرده ، هرچند سرشب يه كون اساسي به بابا داده بود ولي با ديدن اين همه كوس و كون و گير حتما حشرش بالا زده و داره بهم فحش ميده كه چرا نرفتم پيشش ، كمي اطرافمو نگاه كردم همه خوابيده بودن ، آروم از جام بلند شدم و رفتم طبقه بالايي و درو بازكردم ديدم شراره جونم خوابه و دستش لاي پاشه وقتي خوب دقت كردم ديدم انگشتش توي كوسشه و خوابش برده و تموم سيستمها هم خاموشه آروم از پشت بهش چسبيدم و اونو به سمت خودم كشوندم ، يهو برگشت و تا منو ديد زد زير گريه ، تعجب كردم و گفتم قربون همسر خوشگلم برم چرا گريه ميكني ؟ شراره گفت خيلي بي معرفتي من بخاطر رسيدن به از همه چيزم گذشتم ولي تو حاضر نشدي منو توي اين سكس زيبا شركت بدي ، ميتونستم بيام پايين و خودمو قاطي سكستون كنم ولي به احترام قولي كه بهت دادم نيومدم ولي تو بعد از سكست حتي به ياد منم نبودي ، دريغ از يه سرزدن كوچولو ، اونو توي آغوش كشيدم و ازش معذرت خواستم و گفتم شراره جون من واسه خودت بود كه گفتم تونباش چون ديدي چه بلايي سر مامان آورد كون مامان تمومش پاره شده و خون مالي شده ، شراره گفت خوب من با تو و بابا حال ميكردم يا فقط به شاهين اجازه ميدادم از جلو باهام حال كنه هرچند بهت قول دادم جلوم فقط مال تو باشه ، ولي خودت بهمگفت سوراخكون من ارتجاعيه و دوباره به حالت اول برميگرده ، من بهش گفتم درسته مثل اول ميشه ولي دردش رو چي ميتونستي تحمل كني ديدي كه مامان واسه چند لحظه از حال رفت. حالا هم اگه دوست داشته باشي دير نشده ميتونم تو رو هم وارد اين سكس كنم بعنوان سورپرايز مجلسمون. خوبه ؟ شراره خنديد و گفت شهرام واقعا ازت بخوام اينكارو واسم ميكني ؟ گفتم عزيز دلم من اينهمه خوشي و لذت رو مديون تو هستم درسته كه با هم شرط و قرار گذاشتيم ولي اگه بگي همه چي ماليدست ميگم چشم چون ميدونم تو اينجوري دوست داري و چيزي رو كه تو دوست داشته باشي منم دوست دارم ، درب اتاق آروم باز شد و از لابلاي درب سمانه وارد اتاق شد يه لحظه يكه خوردم و موندم چي بگم چون بدجوري سه شده بود داشت دروغم رو ميشد كه يهو شراره از جاش بلند شد و پريد سمت سمانه و همديگه رو بغل كردند و لباشون روي لب همديگه قفل شد و مثل دوتا زن و شوهر از هم لب ميگرفتند. بعد از چند دقيقه ماچ و بوسه تازه فهميدم كه خانمها از سال قبل با هم دوست بودند و چند مورد هم با هم سكس داشتند ولي بعلت جابجا شدن منزل ما اونا ديگه همديگه رو نديده بودند ، چون بعد از انحصار وراثت اموال بابا بزرگ ما از خونه قبليمون اومديم توي اين خونه كهمربوط به بابا بزرگ بود ، سمانه گفت شهرام خيلي بي معرفتي چرا نگفتي شراره همسرته ؟ شراره پريد وسط حرفش و گفت شهرام علاوه بر اينكه همسر منه برادر منم هست تازه ما ميخواستيم شما رو سورپرايز كنيم و از حالا منم به جمعتون اضافه بشم. زياد نپرس بعدا همه چيزو واست تعريف ميكنم و شراره دست منو گرفت و به اتفاق سمانه به سمت پايين حركت كرديم.همه خواب بودن جز ما سه نفر شراره سمت من اومد و منو بوسيد و گفت با اجازه شوهر گلم ، منم گفتم صاحب اختيار خودتي هر كاري دوست داري بكن منم همون رو دوست دارم. و رفت سمت سمانه و شروع كردن به لخت كردن همديگه ، واي خداي من هر چه از اين بدنها بگم كم گفتم هركدوم از ديگري قشنگتر ، بدنها تراشيده با باسنهاي گرد و سينه هاي برجسته و ايستاده ، هردو بدن تقريبا برنزه و خوش تركيب. تا من تو اين كف و احوال بودم اونا مثل مار بهم پيچيده بودند و لاي كوس همديگه رو ميليسيدن و آخ و اوخشون بالا رفته بود كه منم بيكار ننشستم و رفتم كمكشون و كمي سينه هاي شراره رو ميخوردمو كمي هم سراغ سمانه ميرفتم ، يه لب از سمانه يه لب از شراره ، يه زبون توي كوس شراره يه زبون توي كوس سمانه. بوي شهوت تموم خونه رو ورداشته بود و چوچول هردوشون تيزه كرده بود و برجسته شده بود ، بصورت 88 رفتن لاي پاي همديگه و كوسهاشونو روي كوس هم ميماليدند و ناله هاشون بيشتر ميشد ، چشماي خمارشونو نفسهاي تندي كه ميزدند نشانگر شهوت بالاي اونابود و معلوم بود كه واسه ارگاسم شدن آمادگي كامل دارن ، منم سريع رفتم واونا رو روي هم بروي سينه خوابوندم و از پشت كه بهشون نگاه ميكردم كوس شراره روي كون سمانه بود و دو تا كوس خوشگل مثل يه خونه دوطبقه جلوي من خودنمايي ميكردن و ابتدا كيرمو كردم توي كوس سمانه كه پايين بود و با انگشتم سوراخ كون شراره رو ميماليدم و بعد از چند تا تلمبه كيرمو درآوردمو كردم توي كوس شراره و با انگشتم كون سمانه رو ميماليدم ، اونا هم بيكار ننشستن و همديگه رو خوب ميماليدن ، اونقدر اين كار رو تكرار كردم تا اينكه هر دو نزديك شدند به ارگاسم شدن و منم شدت تلمبه هامو بيشتر كردم تا با اونا ارضا بشم و هرسه تاييمون با جيغ و داد زدن بلند ارضا شديم وقتي كه هركدوم به طرفي افتاديم و تا به خودمون اومديم ديديم همه دارن ما رو نگاه ميكنن و همگيبا هم واسهما كف زدن و هورا كشيدن و شاهين با چهره بهت زده گفت شهرام ايننازنين خوشگلواز كجا آوردي اين وقت صبح ؟ گفتم اين نازنين همينجا بود ولي گذاشتم تا سورپرايزتون كنم ايشون همسرمه شراره خانوم يابهتربگم خواهرجونم شراره. شاهين گفت به به خيلي ناقلا شدي شهرام واقعا دست مريزاد آفرين منكه يكه خوردم. عجب تيكه ايه ، دمت گرم شهرام ، تو كه حالتو كردي حالا نوبت من و كامران خانه كه باهاش حال كنيم البته با اجازه شما اول بعدشم با اجازه خانوم خانوما شراره جون گلم. كه شراره پريد وسط حرف و گفت شاهين خان تعريف كيرتونو خيلي شنيدم و اينكه كسي جز مامانم زيرش تحمل نياورده ، خوب منم طالبم امتحانش كنم ولينه باتفاق بابام بلكه خودم و خودت تنها و از كسي كمك نگيري ببينم چندمرده حريفي ؟ و باتنازي اومد سمت شاهين و يه لب خوشگل از شاهين گرفت و با دست از روي شورت كير شاهينو لمس كرد و گفت امممممممممم عجب چيزيه بايد خوردش تافهميد چيه و شورت شاهينو كشيد پايين و بادستاش به آرومي كير شاهينو لمس كرد و باهاش بازي ميكرد اونو خوب ورانداز كرد بالاشو پايينشو زير و بمشو خوب نگاه كرد و گفت شهرام خان با اجازه شما ميخوام دوستتو روشو كم كنم. منم گفتم هر چي تو بخواي و بگي همونه. شراره با زبونش به نوك كير شاهين يه ليس كوچولو زد شاهين با گفتن اوف فففففف جوابشو داد و شراره سر كيرشو توي دهانش برد و تا نصفه كيرشو كرد توي دهانش و محكم شروع به مك زدن كرد و اونو با فشار از دهانش بيرون آورد كه صداي آخخخخخخخ شاهين بلند شد و شراره زبونش رو از زير تخم شاهين تا زير كله كيرش كشيد و شاهين رو تا سر حد جنون پيش برد و شاهين رو هل داد روي تشك و خودش رفت و روي سينه شاهين نشست و كوسشو تنظيم كرد با دهان شاهين و شاهين هم با استقبال از كوس شراره شروع به ليسيدن كوس خوشگل شراره شد و تموم صورت خودشو به كوس شراره ميماليد آب كوس شراره تموم صورت شاهين رو خيس كرده بود و وقتي آب كوسش خوب راهافتاد شراره خودشو عقب كشيد و دهانه كوسشو با كير شاهين تنظيم كرد و آروم آروم سر كير شاهين رو وارد كوسش كرد و با چندينبا بالا و پايين شدن كيرشو به زحمت تا دسته توي كوس خودش جا كرد و بعد از مكث كوتاهي شروع به بالا پايين شدن كرد از تنگي كوس شراره كه لبه هاي كوسش مثل حلقه دوركيرشاهين رو گرفته بود شاهين خيلي زود به اوج لذت رسيد و شدت تلمبههاشو بيشتر كرد و سريع از زير شراره بلند شد و سمانه رو صدا كرد و كيرشو چپوند توي دهان سمانه و تموم آبشو خالي كرد توي دهان سمانه. تموم حال كردن شراره با شاهين 5 دقيقه نشد ، همگي آج و واج و حيرت زده داشتيم اونا رو نگاه ميكرديم و شاهين هم با خجالت سرشو زير انداخت و گفت با وجودي كه امشباينهمه حال كرده بودم و آبم بايد خيلي ديرتر از اينها ميومد ولي اقرار ميكنم كم آوردم نميدونم چكار كردي كه آبم اينقدر زود آومد ، شراره هنوز ارضا نشده بود واسه همين من رفتم سمتش و بلندش كردم و اونو سر پا چسبوندم به خودم و پاهاشو آوردم بالا و كيرمو به كمك سمانه كردم توي كوسش و مثل يه بچه اونو تو بغلم گرفتم و بالا و پايين كردم و سمانه هم از زير با زبونش كون شراره رو ليس ميزد تا با هم ارضا شديم و روي تشك دراز شديم.كنار هم خوابمون برد حدود ساعت 11 قبلاز ظهر بيدار شدم فقط مامان بيدار بود و توي آشپزخونه مشغول تدارك نهار بود سردرد عجيبي داشتم نميدونستم از بيخوابيه يا اينكه از سكس زياد بود فكر كنم نسبت به سن و سالم زيادي از خودم كار كشيده بودم. بهر صورت با بيحالي رفتم صورتمو شستم و صبح بخيري به مامان گفتم و رفتم توي اتاق خوابم لباس مناسبي رو پيدا كردم و پوشيدم ، يه دستي به سر و گوشم كشيدم و رفتم توي پذيرايي ديدم همه آش و لاش خوابن ولي اثري از شراره و شاهين نيست.

ادامه دارد...

..... به پايان سلام كن
     
#136 | Posted: 14 Apr 2011 22:53
عمه مهشید
من الان 28 سالمه و این خاطره بر می گرده به 4 ساله پیش که اولین سکس من با عمم شروع شد
اسم عمم مهشید هستش اون 40 سالشه و 5 ساله پبش از شوهرش طلاق گرفت اینم بگم که مهشید قدش 180 سایزه سینش 90 هستش و هیکله سکسی و رو فرمی داره .
داستان از اینجا شروع شد که من بیشتر وقتا که کار نداشتم یا از سرکار بر میگشتم می رفتم خونه مهشید تا اینکه تنها نباشه اینجوری بگم که از کل هفته 2روز بیشتر خونه خودمون نمی رفتم . اون همیشه بامن راحت بود جولوی من با تاپ و شلوارک یا دامن کوتاه میگشت . یه یک سالی که از طلاق مهشید گذشته بود اون احساسش نسبت به من عوض شده بود و خیلی دیگه با من راحت شده بود من به فکر اینکه با مهشید حال کنم نبودم چون به لطف دوستام یه سره رو کار بودیم داشتیم میخو تو سرزمین کفر فرو می کردیم تا اینکه مهشید گیر داده بود شبا بیا پیش من باهم رو تخت بخوابیم من تنها خوابم نمی بره از اونجا بود که گفتم مهشید یه موقع یه اتفاقایی می افته ها اونم می خندید و می گفت تا باشه از این اتفاقا .

شب اول مثل بچه آدم گرفتیم خوابیدیم فقط ازم یه چنتا لب گرفت گرفتیم خوابیدیم همش می گفت من تورو جوره دیگه دوست دارم بهش گفتم منم همین تور . فردا موقیه برگشت از سرکار زنگ زد گفت مشروب بگیر بیار منم زنگ زدم یکی از رفیقام آورد و رفتم خونه . تا درو وا کردم رفتم تو فکم چسبید زمین دیدم مهشید یه لباس توری سرتاپا تنشه که فقط یه شورت سفید تنشه اون سینههای تپل و سفتشم انداخته بیرون من خشکم زده بود دست منو گرفت آورد تو گفت چرا خشکت زده تا حالا از این چیزا ندیدی ؟ گفتم زیاد دیدم ولی تو یه چیزه دیگه هستی . گفت تا شام و آماده می کنم برو لباس عوض کن بیا آقا ماهام رفتیم لباسارو همرو در آوردیم فقط یه شلوارک پامون کردیم اومدم تو آشپزخونه دیدم مهشید داره غذا میکشه و پشتش به من بود همونجوری رفتم و بغلش کردم و سینهاشو گرفتم لامسب اینقد سفت و محکم که آدم فقط دوست داره بخورتشون . تا بهش چسبیدم کیرم راست شد رفت لای چاکه کونش واقعا کون خوش استیلی داره یه کم که بهش مالیدم گفت بزار شام بخوریم بده شام حالشو می بریم . جاتون خالی شام زدیم . من نشسته بودم رو کاناپه داشتم ماهواره نگاه می کرد که مهشید با همون هیکل سکسی و عشوه هاش با شیشه مشروب اومد تو بغلم نشست و شرع کردیم لب گرفتن حالو نخور کی بخور لامسب بدون آرایش مثل عروسک می مونه . تو همین حالا مشروب میزدیمو با هم ورمی رفتیم سینه هاشو می خوردم کسشو می مالیدم . شورتشو که در آورد یه کس صورتی خیلی خوشگل افتاد بیرون تازم تروتمیزش کرده بود از صبح خودشو آماده کرده بوده . مشروبو زدیم و مهشید دیگه حال نداشت پاشه اینقد که مست بود .

بغلش کردم و بردمش تو اطاق رو تخت خوابوندمش کامل لختش کردم و خودمم شلوارکمو در آوردم و شروع کردم از لبای مهشید خوردن یه کم خوردم رفتم سراغه سینه هاش با یه دست کسشو می مالیدم با یه دست سینشو اون یکی هم تو دهنم بود سینه خوری بده مشروب چه حالی میده اجب مزعه باحالیه یه کم که کسشو مالوندم حالش جا اومدو صدای آه و اوهش داشت در میومد بعد رفتم سوراغ کسش شروع کردم چوچولشو خوردن پاشودم رفتم یه لیوان مشروب آوردم میریختم رو کسشو می خوردم نمودونین بچه ها چه حالی می داد تا حالا اینجوری کس نخورده بودم بعد از چند دقیقه مهشید سرحال اومدو منو خوابوند روی تخت گفت حالا نوبت منه شروع کرد با کیر من که داشت می ترکید ور رفتن و خوردن یه جوری می خورد که داشت از جا می کند گفتم یواش کندیش از جا همش مال خودته مگه چند ساله کیر ندیدی . دلم واسش سوخت از وقتی که طلاق گرفته بود تو این یه سال فقط با خودش ور می رفت . همین که داشت میخورد دیدم می خواد آبم بیاد گفتم صبر کن پاشودم یه اسپری زدم و خوابوندمش رو تخت پاهاشو باز کردم با کیرم یخورده با کسش ور رفتم بعد شروع کردم کیرمو تو بردن کسش تنگ شده بود دردش میگرفت و جیق می زد منم یه دفه تا بیخ فرو کردم تو صدای مهشید فکر کنم تا 2تا خونه اونورتر رفت گفت جرم دادی داری چیکاری میکنی گفتم مگه نگفتی تا باشه از این اتفاقا حالا می خوام امشب به اندازیه این چند وقت حال کنی همین جوری داشتم تلمبه می زدم که دیدم صدای ناله هاش بلند شد فهمیدم که داره ارضا میشه یدفه یه تکونی خوردو آبش اومد ولی من که هنوز جا داشتم بهش گفتم بلند شد خودم خوابیدم اونم اومد نشست رو کیرم و شروع کرد به تلمبه زدن یه یک ربی داشت تلمبه میزد که دوباره آبش اومد منم کمکم داشت آبم میومد بهش گفتم مهشید داره میاد چیکار کنم گفت بریز توم مشکلی نیست منم تمام آبمو خالی کردم توکسش . اونشب تا ساعت 3 صبح چند دفه حال کردیم من و مهشید اینقد خسته و مست بودیم بودیم که تا فردا ظهر از خواب بلند نشدیم . این بود داستان سکس من و عمم مهشید البته این و بگم که شوهرش نمی تونست مهشید و راضی کنه چون مهشید تو سکس دهن آدم و سرویس می کرد مخصوصا وقتی مست میشد . ما بعد ازاین سکسسمون تو هفته چند بار باهم سکس داریم دیگه توری شده که من اون 2 روزم دیگه خونه نمیرم . اینم بگم بچه ها که منو مهشید و خیلی دوست دارم و دیگه نمی خوام با بودن مهشید ازدواج کنم . از همتون ممنونم که داستانه منو خوندین .

یادمان باشد اگر خاطرمان تنها شد طلب عشق زهر بی سرپائی نکنیم
     
#137 | Posted: 15 Apr 2011 10:08
شوهر من اولها مرد ملايم و عادي اي بود.اگه ميخواست تو كسم بذاره ،عين توي فيلمها با ماچ و بوسه و حرفهاي قشنگ شروع ميكرد و به آخرش كه كير تو كس بود ميرسيد و بعد ريختن آبش هم ازم تشكر ميكرد.ولي تقصير خودم بود كه عوض شد.مدام ازش خواستم كه يك كمي خشن تر باشه.يك كمي قوي تر برخورد كنه.اصلا بلد نبود حرفهاي كيري بزنه.انقدر ازش تمنا كردم كه ياد گرفت در مدت سكس حرفهاي داغ هم بزنه.دوست داشتم كه مدام دم گوشم ويز ويز كنه و هن و هن كنه.بدم ميومد كه خيلي رمانتيك و شيك رفتار كنه.دلم ميخواست كه موهاي كير و خايه اش رو نزنه و پشمالو باشه.دلم ميخواست كه بيفته روم و بلند نشه.ولي خيلي با ادب و نزاكت منو ميكرد.دلم ميخواست كه محكم تلمبه بزنه و يك كم دردم بياد.دلم ميخواست يواش يواش تو كونم بذاره.دلم ميخواست كه اجازه بده كيرش رو بمكم.ولي ميگفت اين كارها بهداشتي نيست. بده.عيبه.خلاصه يه ده سالي از عروسيمون گذشت و من آروم آروم ،رامش كردم.ريز ريز براش كيرش و ليس زدم و ياد گرفت كه چه جوري با دهنم حال كنه.ياد گرفت پشمالو و مردونه تر باشه.ياد گرفت حرفهاي به به بزنه. ولي.... ولي... نميدونستم كه آخر و عاقبت اين برنامه چيه.خودم كردم كه لعنت بر خودم باد.حالا ما 25 ساله عروسي كرديم.هنوز از آه و واه نيافتاديم و كير و كسمون كار ميكنه.ولي چه جوري ؟ گوش كنين كه بگم.حالا ديگه پشماشو كه نميزنه هيچ ، ديگه بعد شاشيدن هم كيرش رو نميشوره.واسه همين هر با كه كير دهنم ميذاره ، كيرش بو و مزه شاش مونده ميده. خشتك شورتش هم هميشه خدا خيسه. بهتون بگم كه اختلاف هيكلمون هم تماشائيه.اون 2-3 برابر منه.اصلا زورم بهش نميرسه. تازه به خاطر اينكه پسرم نفهمه مجبورم هر كاري ميكنه خفه خون بگيرم و صدام در نياد. اون هم نامرد وقتي بچه ها بيرونن كه سراغ من نمياد.ميذاره شبها كه بچه ها تو خونه هستن. منم مجبوري خفه ميشم. خفه هم نشم ، همچين كير شاشي رو تو حلقم فرو ميكنه كه نفس هم يادم ميره چه برسه به سر و صدا.ديشب تا بچه ها رفتن تو اتاقاشون اومد تو اتاق خواب و جلوي من شروع كرد كيرشو خاروندن. من وانمود كردم كه نميبينم.يه دفعه آتيشي شد و اومد كنار دراور و يكي زد پس كله ام ( تازگيها كتك هم ميزنه ) و گفت الاغي يا خودتو به خري ميزني ؟ بعد پاهاشو باز كرد و كله ام رو برد لاي لنگاش و شروع كرد به فشار دادن گردنم با رونش. گفت ايندفعه به يه اشاره ميپري جلو پاي اربابت و مثه سگ له له ميزني كه بهت كير بدم. حالا له له بزن ماچه سگ. منم از ترس اينكه بچه ها صداشو نشنون زود شروع كردم به له له زدن. زبونمو در اوردم و عين سگ له له زدم. گفت حالا چي ميخواي كه زبونت تا كست اومده پائين بدبخت ؟ گشنه اي يا تشنه ؟ من هنوز خفه بودم كه همون لاي پاش يه توسري ديگه خوردم. زود گفتم هر چي شما بفرمائين. گفت خوب همه اول غذا ميخورن بعد نوشابه. بيا غذاتو بدم كس گشنه. بعد منو از لاي پاش در اورد و دستور داد كه روي تخت دراز بكشم. وقتي دراز كشيدم و با ترس منتظر موندم ، شورتش رو پايين كشيد و اومد بالاي سر من. تاپم رو تا زير پستونام برد و نشست روي پستونام. كونش رو خوب جابه جا كرد كه قشنگ ممه هام زير كونش باشه. بعد شروع كرد روي پستونام قر دادن. هي كونش رو عقب و جلو ميكرد و حال ميكرد. بوي گند كير و كونش داشت حالم رو بهم ميزد. بوي شاش و گه و عرق تنش و آب كيرش و..... چنان تند بود كه داشتم خفه ميشدم. بعد چند دقيقه كونش رو بلند كرد و گذاشت روي صورتم. اين كار هميشه باعث وحشتم ميشه. معمولا هر چند ثانيه يك بار كونش رو بلند ميكنه كه نفس بكشم ولي هميشه ميترسم كه همچين تو حال كردن غرق بشه كه دست و پازدن منو نفهمه و زير كونش خفه بشم. به هر حال سوراخ كونش رو هي روي صورتم ميماليد و سعي ميكردكه دماغم رو فرو كنه تو كونش. بالاخره دماغم يه ريزه تو سوراخ كونش فرو رفت. كيف كرد و گفت حال ميكني ؟ بوي كونمو دوست داري. ماچه سگ كون خور. بو كن. حال كن. فقط يه سانت دماغت رفته تو كونم. ولي غصه نخور. يه روز به آرزوت ميرسي و همه كله ات رو ميچپونم تو كونم كه عين گه نصفه از كونم آويزون بشي. فعلا حال كن. هي هم قر ميداد. من زير كونش داشتم با بدبختي سعي ميكردم جلوي استفراغم رو بگيرم كه خدا به دادم رسيد و بلند شد. خودشو داد عقب و كيرشو ماليد به لبام. كيرش انقدر بزرگ بود كه از پشتش نميتونستم ديگه هيچي ببينم. گفت دهنتو باز كن كثافت. باز كن كه كيرم داره از بي دهني گريه ميكنه. ببين چه اشكي ميريزه. از نوك كيرش چند قطره آب مني اومده بود كه ماليد به لبام. بعد دوباره روي پستونام قر داد. اونوقت ديدم كه يه جوري داره به خودش ميپيچه و ريز ريز ميخنده. داشتم فكر ميكردم كه چه مرگشه كه يه دفعه چسيد. يه چس كشدار و قوي. ديگه از بو داشتم ميمردم. كه با يه ضربه محكم تو سرم به خودم اومدم و تابگم آخ كيرش رو تپوند تا ته حلقم. شروع كردم به دست و پا زدن كه گفت آخ جووووووووووون ميميرم واسه دست و پا زدنت. خوشم ميا د كه زير تخمم وول بخوري. حال ميكنم كه زير كونم جون بدي. من ياد گرفتم كه واسه اينكه زودتر از دستش خلاص شم ، بيشتر دست و پا بزنم و محكم تر براش كيرشو بمكم كه زودتر آبش بياد. همين كارم كردم. خودمو هي تند تند تكون دادم و ناله كردم كه يعني دارم له ميشم. دارم خفه ميشم و با شدت كيرشو مكيدم. اونم الهي شكر زود آبش اومد و همه اش رو تو حلقم خالي كرد. اب كير با طعم شاش. بعد از رو ممه هام بلند شد و كيرشو تو صورتم زدو گفت امشب بهت رحم كردم و زود تمومش كردم. فردا بيشتر حال ميكنم. بعد رفت و منو روي تخت با دهن آب كيري و دماغ گهي باقي گذاشت.
jomong2
     
no1 مرد
#138 | Posted: 16 Apr 2011 13:05
خونواده سكسي ما10
رفتم پشت مبلمان نگاه كردم ، نه خير نيست ، برگشتم به مامان گفتم مامان شراره رو نديدي ؟ مامان گفت راستش نيم ساعته كه بيدار شدم نديدمش شايد طبقه بالا رفته لباس عوض كنه ، نميدونم چرا ولي يهو دلم ريخت ، به آهستگي از پله ها بالا رفتم و نزديك در اتاق شدم صداي خفيفي بگوش ميرسد معلوم بود دو نفر دارن با هم صحبت ميكنند ، نزديك در اتاق شدم و از جا كليدي نگاه كردم... خداي من چه ميديدم شراره مشغول ساك زدن واسه شاهين بود و هرزگاهي سرشو بلند ميكرد و قربون صدقه كير شاهين ميشد و شاهين هم ميگفت از اين به بعد تو جنده من هستي و هر وقت اراده كردم بايد بهم كوس و كونتو هديه كني و شراره هم ميگفت كوس و كونم كه هيچي نيست جونم مال توئه به شرطي كه بذاري تا از كيرت خوب سير بشم و فقط مال من باشه و شاهين هم مشغول كردن كون شراره شد ، باورم نميشد اون كير به اون كلفتي خيلي راحت رفت توي كون شراره و شاهين هم شروع به تلمبه زدن كرد ، اونقدر تلمبه زد تا آبش اومد و بيحال افتاد كنار شراره و كيرش بعد از خوابيدن از كون شراره دراومد و شراره گفت بنازم كمرتو الان سه بار پشت سرهم كردي هنوزم سيري نداري و اگه بزارنت بازم كونم ميذاري ، راستش كونم هم سايز كيرت شده فكركنم تا چند روز همينجور باز بمونه ، يالا يالا بلند شو خودتو جمع كن بريم پايين تا بقيه بيدارنشدن ميترسم شهرام بيدار بشه و ناراحت بشه منو تو رو توي اين وضع ببينه ، منم سريع قبل از اينكه از اتاق بيرون بيان رفتم پايين و توي اتاق خوابم خودمو زدم به خواب. بعد از چند دقيقه شراره اومد و با ناز كردن من سعي كردمنو از خواب بيدار كنه و گفت كي اومدي تو اتاق خواب تازه كه از خواب بيدار شدم خيلي دنبالت گشتم فكر كردم رفتي بيرون ولي تا دراتاق خواب رو باز كردم اينجا ديدمت. بلند شو بقيه هم دارن بيدار ميشن. مامان هم داره نهار رو آماده ميكنه بيا باهم بريم يه دوش بگيريم. با بي ميلي حرفاشو گوش ميدادم و بلند شدم باهاش رفتم حموم وتوي حموم خودمو بهش چسبوندم و بهش گفتم هوس كردم همينجا از كون بكنمت كه يهو گفت نه تو روخدا ديگه سكس نه بذار واسه امشب اصلا الان حسشو ندارم راستش لاي پام از ديشب كه به شاهين كوس دادم درد ميكنه ولي اونموقع به روي خودم نياوردم. اگه بخواي واست ساك ميزنم تا آبت بياد ،من گفتم شراره كون دادنت به من چه ربطي به كوست داره من ميخوام كونت بذارم ، خلاصه هرچي اصرار كردم نذاشت بدون اينكه دوش بگيرم و كامل خودمو بشورم با ناراحتي از حموم بيرون اومدم و شرارههم هرچي صدام زد نايستادم و خودمو خشك كردم و لباسامو پوشيدم و رفتم بيرون از خونه ، باغ زيبايي داشت توي حياط منزلمون و شروع كردم به قدم زدن و فكر كردن درمورد تموم وقايعي كه ديشب تا صبح اتفاق افتاد. كمي بهخودم دلخوشي دادم كه شايد حرفهاي شراره به شاهين توي طبقه بالا فقط بخاطر ايجاد محيطي شهواني براي حال كردن بيشتر بود. اما توي ذهنم يه چيزي ميگفت چرا بعد از خوابيدن من تا صبح طبقه بالا سه بار به شاهين كون داد بدون اينكه به من چيزي بگه ؟ بازم پيش خودم گفتم خوب منم كه رفتم خونه شاهين اينا خواهرشو بدون اطلاع شراره كردم ، خلاصه با اين حرفها مسئله رو پيش خودم توجيه كردم و برگشتم توي ساختمان. هنگام نهار شد و همه رفتيم روي ميز نهار خوري و من جاي هميشگي خودمون نشستم ومنتظر شراره موندم ولي شراره درست كنار شاهين نشست ، بروي خودم نياوردم ولي معلوم بود كه دست شراره روي كير شاهين مشغول كاره ، و زير لب چيزايي به هم ميگن ، نهار كه خورديم رفتم لباس پوشيدم و از خونه به همراه شاهين و سمانه زدم بيرون و تا خونه شاهين همراهيشون كردم و بعد از تشكر از اونها خداحافظي كردم و رفتم سمت خونه يكي از دوستان خوبم و كمي باهاش گپ زدمو ساعتي رو كنارش گذروندم و برگشتم خونه تا وارد ساختمان شدم شراره اومدجلو و پريد توي بغلم و شروع كرد بوسيدن من و عذر خواهي كردن بابت اتفاقي كه توي حموم افتاد و گفت من الان آماده رزمم و هرجوري كه شوهرم بخواد بهش حال ميدم كوس و كون و دهان و هر جايي از بدنمو كه بخواي مال تو. ديدم خيلي تحويلم ميگيره پيش خودم گفتم شايد فكر بد كرده باشم و واقعا بين اونا تا همون زمان كه سكس حكمفرما بوده رابطه وجود داشته و بعد از اون ديگه مال خودم شده ، پس بعد از اين رابطه سكسي نبايد با شاهين داشته باشه و اونقدر باهاش سكس كنم كه به فكر شاهين نباشه و اونو بغل كردم و بردم سمت اتاقمون و شروع كرديم به لخت كردن همديگه و سريع بعد از يه ساك جانانه كه واسم زد كونشو قنبل كرد سمت منو گفت اينم كون واسه شوهر عزيزتر از جونم كه ميدونم امروز به شاهين حسابي حسادت كرده ، با حرفش به خودم اومدم و گفتم منظورت چيه گفت سر ميز نهار ميدونستم منتظرمي بيام پيشت ولي چون ناراحت بودي گفتم يه كم عصبانيتتو بيشتر كنم اين بود كه نشستم كنار شاهين و با كيرش شروع كردم به بازي راستش كمي هم لذت بردم از كيرش ولي بيشتر قصدم ناراحت كردنت بود كه موفق هم شدم ، حالا ميخوام ناراحتي رو از دلت در بيارم و يه دست كون مشتي بهت هديه كنم. ديگه باورم شده بود كه شراره مثل سابق منو دوست داره و همه اون كون دادنها به شاهين و حرفهاي عاشقانه كه بينشون زده شد مربوط به جوي بود كه بر اونها حاكم بود و فقط تا همون زمان بود از اون بعد اوضاع مثل سابق شده. پس شروع به كردنكون همسرم شده ، انگار نه انگار كه اين شراره بود كه سه بار به شاهين كون داده بود شاهين با اون كير كلفتش ؟ راستش مات مونده بودم چون كونش كاملا تنگ تنگ بود و لذت بي نهايتي از كونش ميبردم ، اونقدر توي كونش تلمبه زدم تا آبمو با فشار توي كونش رها كردم و بيحال به كنار شراره خزيدم و نفسي از فرط خستگي چاق كردم و شراره هم تموم بدنمو ميماليد و ليس ميزد. آروم درگوشم گفت تا چند وقت ديگه برات سورپرايزي دارم يكي از دوستان خوبم رو كم كم دارم ميارم تو خط از زيبايي من به انگشت كوچيكش هم نميرسم ، فقط روزي دو سه ساعت ميرم پيشش تا اعتمادشو جلب كنم. البته يه شوهر خوش تيپ هم داره كه عاشق كون كردنه و دوستم تا حالا بهش كون نداده ، ميخوام با شوهرش از عقب حال كنم و اونو مجبور كنم در عوضش بهت كوس بده ، در ضمن نترس كيرش خيلي كوچيكه ، عكس كيرشو توي موبايل دوستم ديدم از كير تو كوچولوتره. منم گفتم هرجور صلاح ميدوني ولي شراره ميترسم اينكار واسمون عادت بشه و باعث ايجاد فاصله بين من و تو بشه. شراره گفت نترس همش چند وقت ديگه اينكار رو انجام ميديم بعدش ميريم خارج از كشور و ديگه خودمو خودت هستيم در كنار بابا و مامان. گفتم باشه من بهت اعتماد دارم چون مديون تو هستم اينهمه عشق و حال كردنمو. خلاصه هر روز توي ساعتهاي مختلف ميرفت و وقتي ميومد كلي از اونها واسم تعريف ميكرد كه دوستش داره به من علاقمند ميشه و تا چند روز ديگه جورش ميكنه تا با هم سكس داشته باشيم. علاقه شراره به سكس با من هر روز كمرنگ تر ميشد ولي بروش نياوردم. يه روز كه از خونه بيرون زد تا بره خونه دوستش از آژانس تاكسي گرفتم و سر خيابون منتظرش شدم و تعقيبش كردم ، خداي من يعني دوستش كي ميتونه باشه اونم توي خيابوني كه شاهين زندگي ميكنه ؟ ماشينش درست جلوي خونه شاهين توقف كرد و رفت توي خونه شاهين. منم منتظر شدم تا برگشت و به سمت خونه خودمون رفت و بعد از نيم ساعت منم وارد خونه شدم و ديدم دوباره همون داستان و همون قصه هاي هميشگي رو شروع كرد ، منم گفتم راستي شراره عكس دوستتو فردا واسم بيار ميخوام ببينمش ، اونم گفت چشم و بلافاصله باموبايلش زنگ زد و مطمئن بودم كه همين حرف رو داشت به شاهين ميزد ، فردا كه حركت كرد دوباره دنبالش رفتم و مجددا به منزل شاهين رفت و بعد از يك ساعت به سمت منزل برگشت و من هم كمي بعد از اون وارد خونه شدم و بعد از روبوسي گفت بريم توي اتاق تاعكسهايي كه ازش گرفتم نشونت بدم و منم رفتم توي اتاق و عكسها رو دونه دونه نگاه كردم عكسها تمومش توي اتاق خواب شاهين گرفته شده بود چون اتاق خواب شاهينو كاملا ميشناختم آخه منو اون اولين بار خواهرشو توي همون اتاق كرديم ، با حالتي كه پوز خند همراه داشت گفتم شوهر دوستت و دوستت خوش سليقه هستند ، گفت چرا ؟ گفتم چون من فقط توي دوستام سليقه شاهين رو دوست دارم و سليقه اين دو هم مثل شاهينه چون اتاق خوابشون كپي اتاق خواب شاهينه و منتظر عكس العمل شراره نشدم و رفتم لباسمو در آوردم و رفتم توي پذيرايي.بعد از شام به مامان گفتم مامان امشب از بابا بخواه جاشوبا من عوض كنه هوس كردم امشب مامان خوشگلمو بكنم. مامان هم گفت كامران خان شنيدي پسرم ميخواد پيش مادرش بخوابه تو هم برو توي پذيرايي يا برو پيش دخترت و امشب يه كون حسابي ازش بگاء. بابا هم از خدا خواسته قبول كرد ولي شراره با منو من كردن و اكراه اين موضوع را پذيرفت. شب با مامان حسابي از كوس و كون حال كردم و به هيچ چيز هم فكرنكردم فقط به سكس با مامان فكر كردم و حالمو بردم. صبح كه از خواب بيدار شدم بابام صدام زد و گفت شهرام بيا كارت دارم بابا و رفت سمت حموم گفتم بابا چرا ميري توي حموم خوب كارتو همينجا بگو ، گفت تو بيا و هيچي نگو. رفتيم توي حموم و بابا بهم گفت شلوارتودربيار ، گفتمبابا نكنه هوس كون من به سرت زده ؟ گفت خواهش ميكنم چيزي كه ازت خواستم انجام بده گفتم بابا لازم نيست جوابتونو من ميدم بله كير من بزرگ نشده بلكه كون شراره سايزش كمي بزرگ شده واسه اينكه هر روز ميره بيرون كون ميده و خانوم ديگه كوني شده ، هيچ كاريش هم نميشه كرد من واسه همين از شما خواستم شب پيش مامان بخوابم تا شما به گشادي كون خانوم پي ببري. بابا گفت خوب حالا چكاركنيم ؟ من گفتم توي همين يكي دو روزه من همه چيزو درست ميكنم بهش فكر نكن. بابا گفت آخه چطور درستش ميكني ؟ گفتم بابا كمي صبر كن درست ميشه راستي بابا جون به شراره كه چيزي نگفتي يا بروش نياوردي بابا گفت نه ولي...... گفتم بابا بي خيال درست ميشه نزديكاي ظهر بود طبق قرار قبلي كه با دوستم داشتم رفتم سراغش باباش از بچه هاي جبهه و جنگ بود ، بعد از نيم ساعت كه از بودنم پيش دوستم ميگذشت زنگ زدم خونه و مادرم گفت همين الان شراره رفت خونه دوستش و من هم بلافاصله حركت كردم و رفتم در خونه شاهين منتظرش و رفت داخل منم پشت سرش وارد ساختمان شدم و رفتم روي پشت بوم خونشون كه واحد ششم ميشد و در طبقه چهارم يعني آخرين طبقه واقع بود رفتم و از اونجا خودمو به داخل تراس پذيراييشون رسوندم و خيلي آهسته در پذيرايي روباز كردم و رفتم سمت اتاق خواب شاهين اسلحه اي كه از دوستم گرفته بودم رو در وضعيت شليك قرار دادم و به آرومي از لاي در اتاق داخل رو نگاه كردم.
ادامه دارد...

..... به پايان سلام كن
     
no1 مرد
#139 | Posted: 16 Apr 2011 13:09
خونواده سكسي ما11
بله درست حدس زده بودم شاهين سفت و سخت شراره رو تو بغلش گرفته بود و كون شراره رو به چنگ ميكشيد و ضرباتي رو روي باسن شراره ميزد ، شراره كمي سرد بود مثل هميشه نبود ، شاهين ازش سئوال كرد اتفاقي افتاده چرا اينقدر گرفته هستي ؟ شراره گفت مطمئنم كه به رابطمون شك كرده آخه شهرام خيلي عوض شده. شاهين من خيلي دوستت دارم بيا همين امروز فرار كنيم ، شاهين قصه پول رو نداشته باش آخه چيزي حدود 70 ميليون تومان از پولهاي بابا توي حساب منه ميتونيم بريم يه شهر دور از اينجا و با هم زندگي كنيم و خوشبخت بشيم. زدن اين حرف توسط شراره باعث شد شاهين چند لحظه سكوت كنه و بعد به شراره گفت شراره مگه من بهت قول ازدواج دادم تازه اين يه سكس گروهي بوده و با توافق انجام شده و شما نسبت به من تمايل پيدا كردي از اينها كه بگذريم من نميتونم به سمانه خيانت كنم و با او عهد بستم كه حتي اگر بين ما دونفر زوجهاي سكسي زيادي هم بيان و برن ما دونفر هيچوقت از هم بريده نشيم ، من فكر ميكردم تو هم با شهرام همين عهد رو بستي و تمايل ما به هم فقط واسه يه مدت كوتاه است وگرنه من...... شراره نذاشت حرفشو ادامه بده و گفت تو يه موجود پست و خبيسي تو يه آدم فريبكار هستي تو سزاوار مرگي ، كه شاهين اونو توي آغوش گرفت و گفت شراره من نميدونستم سكس تو با من از روي علاقه واسه زندگي مشتركه بلكه مثل تموم سكسهايي كه داشتم فكر ميكردم از تن و بدن من خوشت اومده يا از نوع سكسي كه باهات انجام ميدم لذت ميبري ، ببين شراره همونجوري كه اولين روز آشنايي بهم گفتي تو با شهرام زن و شوهر هستيد آيا شهرام رو دوست داري يا نه ؟ شراره گفت خيلي دوستش دارم به اندازه تموم وجودم ميخوامش ولي استيل و پوزيشن سكسهاي تو بخصوص اون كير كلفت و بزرگت منومنو به خودش جذب كرده نميتونم ازش دل بكنم. شاهين گفت شرارجوري منو بكن كه ديگه هوس كوس و كون دادن به ديگري به سرم نزن من فقط مال توام قول ميدم بهت اين كوس و كون متعلق به تو ومال شماست بكن عزيزتر از جونم بكن منو و شروع به لرزيدن كرد ، در حيني كه ميلرزيد كيرمو از كوسش درآوردم و چپوندم توي كونش چون داشت بي حال ميشد و در حين ارضا شدن بود ياراي مخالفت نداشت و تا دسته كيرمو كردم توي كونش و شروع به تلمبه زدن كردم و بعد از چند دقيقه پوزيشنمو عوض كردم و اون اومد روي شكم من و كيرمو توي كونش فرو كردم و روي كيرم بالا و پايين ميرفت خلاصه اونقدر بالا و پايين رفت تا اينكه داشتم به اوج ميرسيدم و توي همون حالت نيمخيز شدم و كتفهاشو سفت گرفتم و اونو روي كيرم فشار دادم و تموم آبمو با فشار توي كونش خالي كردم كه با خالي شدن آبم توي كونش مجددا ارضا شد و هردومون بي حال شديم و كنار هم دراز كشيديم و نميدونم كي خوابم برد تا اينكه با تكونهاي شراره بيدار شدم و بعد از بوسيدن لبام بهم گفت بلند شو صبحانه آمادست.خيلي سرحال بودم بلند شدم و رفتم آبي به دست و صورتم زدم و اومدم كه صبحونه بخورم ديدم بابا خونست و شركت نرفته سلام كردم و گفتم بابا جون قولت چي شد قرار بود خبر مهمي رو بگي ولي... بابا گفت آره قرار بود بگم ولي شما دو نفر آنچنان مثل مار بهم پيچيديد كه دلم نيومد حالتونو دگرگون كنم ، الانم دير نشده بابا جون بشين تا مامان و شراره جون هم بيان بعد واستون ميگم ، خلاصه بعد از چيدن ميز صبحانه بابا گفت يادتونه گفته بودم املاك و مستغلات رو واسه فروش گذاشتم ، البته بجز اون چند قطعه زمين و ويلاهاي شمال ؟ گفت خوب يادمونه آره ، بابا گفت ديروز همه رو معامله كردم و تموم پولشو هم به حسابهاي ارزي شما دو نفر ريختم و كمي هم از سرمايه قبلي رو توي حساب خودمو مامانتون گذاشتم باندازه اي كه تا زنده هستيم محتاج كسي نباشيم. من گفتم بابا اين چه حرفيه كه ميزني مگه قرار نيست خارج كه رفتيم با هم زندگي كنيم ؟ بابا گفت نه پسرم منو مامانت متعلق به اينجا هستيم اين شما هستيد كه بايستي به فكر آيندتون باشيد ، از من و مامان گذشته ما به اينجا وابسته هستيم و در حالي كه مامان رو توي بغلش فشار ميداد گفت پول به حساب نظام وظيفه هم واريز كردم جهت خريد خدمت سربازيت ،( اونوقتا يادمه خدمت سربازي رو ميخريدند البته زمان مربوط به 5 تا 6 سال پيشه ) راستش يه لحظه بغض گلومو فشار داد و يهو گريه ام گرفت و همگي با هم گريمون گرفت و همديگه رو تو بغل گرفتيم ، بابا گفت كاش هميشه مثل الان اينقدر با هم صميمي باشيم و واسه همديگه دلمون بسوزه ، بسه عزيزان من. من بايستي برم دنبال كارهاي متفرقه كه حالا حالاها كار داريم تا شما دوتا دسته گل رو راهي اونور آب كنم. هنوز نميتونستم باور كنم كه بابا اينقدر از خود گذشته باشه تقريبا سه قسمت از چهار قسمت ثروتش رو به من و شراره بخشيده بود. خلاصه روزها پشت سرهم سپري شد تا اينكه يه روز بابا اومد و گفت شهرام جون فردا واسه تحويل كارت معافيت بايستي بري حوزه نظام وظيفه ، اين هم تموم مدارك اخذ ويزاي شما دوتا فقط بعد از گرفتن كارت خدمتت بايستي جهت اخذ پاسپورت اقدام كني. گفتم بابا جون بلاخره ما عازم كدوم كشور هستيم انگليس يا آلمان ؟ بابا گفت هيچكدوم شما عازم كانادا هستيد و يه شركت تجاري بازرگاني اونجا با شراكت يكي از دوستانم واست تاسيس كردم و كسي هم نبايستي بفهمه كه شراره خواهرته و اونو بعنوان نامزدت معرفي كردم و اونجا كه رسيديد با هم ازدواج ميكنيد و ما هم هر چند وقت يكبار بهتون سر ميزنيم. حدود دو سه ماهي گذشت تا مهياي سفر شديم ، باورمنميشد اينقدر دل كندن سخته از همه چيز و همه كس بكنيم و بريم اونور دنيا ، ولي شد بلاخره رفتيم و الات فرزند بزرگ من و شراره 4 سال داره كه يه پسر گل به اسم سهراب و يه فرزند ديگمون 2 سالشه به اسم شيرين ، راستش تا حالا موفق نشده كه بتونيم بريم ايران ولي بابا ومامان هر 6 ماه يكبار ميان اينجا و حدود يكماه ميمونن و ميرن و از زمان خارج شدن ما از ايران تا الان زوج سكسيشونو با شاهين و سمانه حفظ كردند و تقريبا ميشه گفت ديگه مامانم زن شاهينه و سمانه هم زن بابا كامرانمه و هر روز در كنار هم سكس ميكنن ولي منو شراره اون همه سكس رو فقط تا حد يك خاطره نزد خودمون نگهداشتيم و تا الان هم با هيچ كس ديگه اي غير از مواقعي كه بابا و مامان ميان و باهاشون سكس ميكنيم با ديگري سكس نداشتيم.ه جون تو حالا حالاها جا داري مثل من و بهتر از من زياد توي زندگيت ميان و ميرن تازه خود شهرام سن و سالي نداره دوسال ديگه كيرش ميشه دسته بيل و تنوع در سكس رو هم خوب ميفهمه ، ديدي تو و سمانه رو با هم چطور كرد و چه حالي بهتون داد.شهرام تازه كاره ابتداي راهه تا چند وقته ديگه از من و كامران خان هم پيشي ميگيره ، برو عزيزم برو و شوهرتو رها نكن اول بايستي اونو داشته باشي بعد مردهاي ديگري كه واسه يه سكس آني ازشون خوشت اومده داشته باشي چون در صورت رضايت هركدومتون ميتونه با ديگران سكس كنه واقعا ميگم شما برازنده همديگه هستيد و واسه هم ساخته شدين راستي راجع به اينكه به شهرام قول دادي يكي از دوستاتو واسش جور ميكني واسه فردا برنامه ريزي كن صاحب همون عكس رو مياي از همينجا با شوهرش سوار ميكني و ميبري من جريان رو واسشون توضيح ميدم كه اونجا خيط نكنن. بهم يه قول بده تا ايران هستي با تفاق شهرام بياين اينجا تا من و تو سمانه و شهرام يه سكس چهار نفره توپ داشته باشيم. من سريع از خونه زدم بيرون و اسلحه رو زير لباسم پنهان كردم و رفتم سمت منزل دوستم و امانتي رو بهش دادم و برگشتم منزل وقتي اومدم شراره توي اتاق خوابش بود ، با مامان روبوسي كردم و يه دست به كونش زدم گفتم در چه وضعييتي مامان خوش كونم ، مامانم به آرومي گفت شراره تازه رسيدخونه و خيلي هم رنگش پريده و ناراحت به نظر ميرسد منم زياد دور و برش نپلكيدم ، مامان قربونت بره برو ببين خواهرت چشه اون با تو خيلي راحته ، گفتم مامان اين مشكليه كه خودش بايد حلش كنه ، زياد سخت نيست تو هم نگران نباش و زياد هم بهش گير ندي. رفتم سمت اتاق خواب و بهش سلام كردم و لباسم رو عوض كردم ، لبه تخت نشسته بود و سرشو پايين انداخته بود و مثل اينكه ميخواست چيزي بگه ولي خجالت ميكشيد منم چيزي نگفتم و رفتم سمتدر اتاق تا برم كمك مامان توي آشپزخونه كه شراره صدام زد شهرام چند لحظه بايست كارت دارم ، برگشتم و بهش گفتم الان موقع مناسبي واسه حرف زدن نيست شب موقع خواب بهترين فرصت واسه نگفته هاست ، شراره گفت ببين شهرام من عزيز دل من خيلي مهمه بيا كنارم بشين كارت دارم ،در اتاقو كليد كردم و اومدم كنارش نشستم و گفتم بفرماييد ، شراره گفت ميخوام يه اعتراف پيشت بكنم و ازت هم عذرخواهي بكنم واسه اين چند روز كه همش بهت دروغ گفتم و تا حد بسيار زيادي هم ازت دور شدم و...... گفتم همه اينها رو ميدونم شراره من خوشگلكم من همه چيز رو ميدونم نيازي به گفتن مجدد نيست اما يكي دو روز با خودت باش تا خودت خودتو برگردوني نه اينكه با حرفهاي شاهين و بي اعتنايي كه اون نسبت بهت نشون داد برگردي چون شاهين رنگ توي زندگي تو از اين پس زياد مياد و قرار نيست هر دفعه من و تو دچار اين مشكلات بشيم. به بابا و مامان هم چيزي نميگم تو هم بيشتر فكر كن و بعد با هم صحبت ميكني.از اتاق اومدم بيرون و رفتم يكراست پيش مامان و شروع به اذيت كردنش كردم و به كونش دست ميكشيدم يا سينه هاشو ميماليدم ، يهو برگشت و گفت توله سگ ولم كن حشري ميشم ها... راستي چند وقتيه احساس ميكنم بين تو و شراره شكرآب شده مثل اول داغ سكس نيستي ، گفتم مامان مشكلاز خود شراره است و الحمدالله كم كم داره حل ميشه ، كمي سكسهاي متنوع توي روحيش اثر منفي گذاشته و سكس زده شده چند روزي باهاش نه من و نه بابا كاري نداريم. اميدوارم به طراوت و شادابي روزهاي اول برگرده. حالا اگه مامان خوشگلم كاري داره كه من واسش انجام بدم در خدمتشم كه مامان گفت راستش شهرام جون دلم واسه يه سكس گروهي تنگ شده ولي با اين صحبتهايي كه كردي نميشه ديگه ، گفتم مامان كون گنده من درست ميشه شايد همين امشب شايد فردا شب ،نميدونم بايستي روحيه شراره رو ببينيم چه جوريه ؟ دم دماي غروب بود كه بابا اومد و من با سر بهش اشاره كردم طبقه بالا و خودم رفتم بالا بابا هم بعد از عوض كردن لباساش و خوش و بش با مامان جون اومد بالا و من به بابا كليه ماجرا رو بجز اينكه نفر مقابل شراره شاهين بوده رو گفتم و بابا صورتمو بوسيد و گفت بهت حسوديم ميشه عليرغم سن كمت ولي خيلي پخته عمل كردي واقعا برازنده شراره هستي و من هم امشب واستون يه خبر خوش دارم البته بعد از كردن يه كوس و كون توپ ، بعد با باباجون قرار گذاشتم كه زياد دور و بر شراره پيدامون نشه و بذاريم اوضاع واسش عادي بشه و خودش مثل سابق وارد جمع سكسيمون بشه اونم قبول كرد و رفتيم پايين. سر ميز شام من گفتم بابا جون اجازه بدين يه پيشنهاد بدم ، بابا گفت بفرما پسرم ، منم گفتم اتاق خواب شما ميشه اتاق سكس و هركي دوست داره سكس كنه از ساعت 11 شب به بعد ميره توي اون اتاق و آماده سكس ميشه و هر شب هم ميتونه اينكار ادامه پيدا كنه ، بابا گفت پيشنهاد خوبيه خانم خانوما شما قبول داري مامان خانوم گفت وقتي كه پاي كير و كوس و كون درميونه از من نظر نخواين چون من سيري ندارم و همه خنديديم بعد بابا رو به شراره گفت عروس گلم چي موافقي يا مخالف ؟ شراره گفت روي حرف پيش كسوتي چون شما كسي ياراي مخالفت داره؟
ادامه دارد...

..... به پايان سلام كن
     

no1 مرد
#140 | Posted: 16 Apr 2011 13:11
خونواده سكسي ما قسمت آخر
بعد از شام همگي با خوردن آجيل و چاي و بحثهاي كوتاه مشغول بوديم كه بابا گفت قبلا به شهرام جون گفتم در اولين سكس گروهيمون يه خبر داغ دارم كه همون جا در شروع سكس اعلام ميكنم كه اين خبر چيه ، همه اصرار ميكردن كه تو رو خدا بگو و از اين التماسهاي زنانه كه البته ميدونستن بابا آدم توداريه و تا وقتش نشه چيزي نميگه من كمي احساس خواب آلودگي داشتم خيلي خسته بودم بعد از اونهمه تحمل فشار و رنج از قضيه شراره و شاهين و فارغ شدن و آسودگي خيالم آمادگي زيادي واسه يه خواب طولاني داشتم اين بود كه از همگي اجازه گرفتم و رفتم توي اتاقم و خوابيدم بعد از حدود نيم ساعت چشمام گرم خواب شده بود كه حضور يهنفر رو كنار خودم حس كردم ولي خوابمو بهم نزدم چون ميدونستم كسي نيست جز شراره ، خوابم برد و حوالي ساعت 1 بامداد از خواب بيدار شدم و احساس تشنگي زيادي بهم دست داده بود بلند شدم و خبري از شراره نبود ، خوشحال شدمگفتم حتما رفته توي اتاق سكس و بلاخره نتيجه داد و به جمعمون پيوسته ازاتاق بيرون اومدم ولي با صحنه عجيبي روبرو شدم شراره از لابلاي در اتاق سكس داشت داخل رونگاه ميكرد و با دستش لاي كوسشو ميماليد و تقريبا يواش يواش صداش داشت در مي اومد ، آروم برگشتم به اتاقم و با سر و صدا كه يعني از خواب تازه بيدار شدم اومدم به سمت بيرون از اتاق و ديدم اثري از شراره نيست ، اما سايشو از بالا ديدم و معلوم بود رفته طبقه بالا ، منم رفتم سر يخچال و آب خوردم و رفتم سمت اتاق سكس ديدم بابا جون سر پا از كون بند كرده به مامان و داره اونو از كون صفا ميده يه ياالله دادم و گفتم نيروي تازه نفس نميخواين كه مامان گفت الهي قربون اين تازهنفس برم كه بيصبرانه منتظر حضور كيرش اول توي دهنم بعد توي كوسم هستم و منم سريعلخت شدم و مامان همونجور كه بابا از پشتدر حال سرپا كونش ميذاشت خم شد و مثل يه بچه خوب كيرمو عين پستونك بدهن گرفت و شروع به سالك زدن كرد. بعد از مدتي سرشو آوردم بالا و از بابا خواستم چند لحظهكيرشو توي كون مامان نگه داره تا منم از جلومامان رو بغل كنم و كيرمو فرو كنم توي كوسش مثل بچه ها از جلوبغلش كردم و كيرمو كنار كير بابا ولي توي كوس ماماني جا دادم و از پشت و پيش مامان رو شروع به گاييدن كرديم. توي اين حالت چون بسيار تازه بود واسه مامان اين بود كه مامان سريع به اوج لذت رسيد و با لرزشهاي متوالي بهمون فهموند كه ارضا شده و چندتا جيغ بلند هم به نشانه تمام و كمال بودن لذت كشيد و منو بابا هم شدت تلمبه هامونو بيشتر كرديم اول بابا آب كيرشو توي كون مامان خالي كرد و كنار رفت و بعد از چند دقيقه هم من پوزيشنو عوض كردم و مامان رو چهار چنگوله گذاشتم و كونشو فتح كردم و محكم تا تخمام توي شكمشو پر ميكرد و داد من هم بالا رفت و همشو خالي كردم توي شكم مامان و بيحال شدم وقتي كيرم از كونمامان بيرون اومد مامان برگشت و تموم كيرمو در حالي كه مثل آدماي خوابيده بيحال شده بودم توي دهنش كرد و شروع به ليسيدن كرد ول كن كيرم نبود و شروع به مكيدنش كردتا حدي كه كيرم دوباره سيخ شد ، گفتم مامان آخرش كار خودتو كردي كيرم دوباره بلند شد وقتي چشامو باز كردم از تعجب داشتم شاخ در مي آوردم.غير قابل باور بود اصلا فكرشم نميكردم با تن نازي هميشگي كه داشت موقع ساك زدن مثل اون وقتها آره خودش بود بلاخره تصميم خودش رو گرفته بود و به جمعمون برگشته بود.كيرم با ساك زدناش جون تازه اي گرفته بود و تا حالا اينقدر اونو تنومند نديده بودم. روزهاي زيادي در انتظارش بودم تا بلاخره بازگشتشو داشتم جشن ميگرفتم ، سرشو بلند كردم و واسه چندثانيه توي چشماش خيره شدم ، خيلي آروم بهش گفتم بخدا نوكرتم و بهش خوشامد گفتم و اونهم فقط گفت واسه اين چند وقت معذرت ميخواد و دوباره افتاد به كيرو خايه هام و با حرص و ولع اونارو ميخورد و ليس ميزد منفجر شده بودم خون با فشار تموم درو رو بر كيرم رو پر كرده بود و ماهيچه هاي اونو منبسط كرده بود پوست كيرم مثل شيشه شده بود و ديگه جاي بزرگ شدن نداشت آروم انگشتمو به كوسش رسونده ، خداي من مثل چشمه آب از كوسش سرازير شده بود وضع اون از من خرابتر بود با يه چشمك به بابا اونو متوجه كردم كه به كوسش صفايي بده ولي بابا با علامت نفي سرش بهم فهموند كه امشب شب آشتيه و باتفاق مامان اتاق رو ترك كردند و واسم يكي يه دونه ماچ فرستادند. كيرمو از دهانش بيرون آوردم و رفتم وسط پاهاش و اول از همه از بوي خوش وسط پاهاش و دريچه بهشتش فيض بردم بويي كه هميشه منو مقلوب خودش ميكرد و عنان اختيار از كفم ميربود. با دو انگشتم دو طرف كوسش رو باز كردم و با زبونم چوچولشو كه حالا باندازه يه هسته خرما ورم كرده بود رو ليس ميزدم و گاهي هم ميمكيدم كه باعث شد سر و صداي شراره بالا بره و لذتشو از سكس صد چندان كنه مثل مار به خودش ميپيچيد و وول ميخورد كم كم بهم التماس كرد كه اونو بكنم و كيرمو وارد بهشتش بكنم ، بهشت كه چه عرض بكنم كاش همچين كوسي نصيبتون بشه كه ميدونم اكثر كوسهاي ايراني همينجورن ، اونوقت متوجه تعريف و تمجيدهاي من ميشيد. بلند شدم و پماد بي حسي بابا رو آوردم و كمي ازش روي كيرم ماليدم و بعد از حدود 3 تا 4 دقيقه كه با ور رفتن به لبها و سينه هاي شراره گذروندم كيرمو كامل آماده گاييدن اون بهشت كردم ، اولين باري بود كه از اين پماد استفاده ميكردم چون هميشه اعتقادم به لذت در سكس اين بود كه بايستي طبيعي سكس كرد تا لذت واقعي رو برد ولي امشب فرق ميكرد دوست داشتم زمان بيشتري اون بهشت رو در اختيار داشته باشم واسه همين از اون پماد استفاده كردم ، كيرم حسابي متورم شده بود ميتونم به جرات بگم دو تا سه سانت به قطرش و بلنديش نسبت به دفعه قبل بزرگتر شده بود شراره هم متوجه اين موضوع شده بود بود حتي ازم پرسيد چه كردي اينقدر گونده شده منم گفتم هر چه كرده لباي تو كرده چون با ساك زدنت اينبلا به سر كيرم اومده و با هم خنديديم. منم سر كيرمو با كوسش تنظيم كردم و به آرومي كيرمو سروندم داخل كوسش به سختي كلشو تو كردم واقعا خودم متوجه شدم كه هم كوس شراره تنگتر شده بود و هم كير من بزرگتر چون مدتي بود شراره از كوس سكس نداشت و منم كه كيرم يهو گونده شده بود ، شراره گفت شهرام جون آرومتر خيلي درد ميگيره و منم با كمي ملايمت و عقب جلوكردناي پياپي راه رو واسه ورود كيرم به كوسش با كمك لزج بودن كوسش هموار كردم و بعد از يكي دو دقيقه تموم كيرمو وارد كوسش كردم وقتي كيرم تمام و كمال تو كوسش رفت از شدت لذت شراره بازومو گاز گرفت و تموم ناخنهاشو توي تنم فرو كرد و پاهاشو به دور كمرم حلقه كرد و اجازه تكون خوردن بهم نداد و بعد از چند ثانيه لرزشي شديد به تنش افتاد كه متوجه شدم خانوم ارضا شده و كمي بدنش شل شد ومن تونسم تلمبه هامو توي كوسش شروع كنم كه تازه با اومدن آب كوسش كيرم روونتر اون تو عقب و جلو ميشد ، به روشهاي مختلفي از كوس گاييدمش بيشترين لذت از كوسشو موقعي بردم كه اونو روي شكم خوابوندم و يه بالشت نازك زير شكمش گذاشتم و كمي هم خودش كونشو داد بالا و منم كيرمو كردم توي كوسش احساس كردم سر كيرم با دريچه رحمش رو بوسي كرد با تموم قدرتم تلمبهميزدم كه براي بار دوم ارضا شد و همش ميگفت بكن تو رو خدا جوري منو بكن كه ديگه هوس كوس و كون دادن به ديگري به سرم نزن من فقط مال توام قول ميدم بهت اين كوس و كون متعلق به تو ومال شماست بكن عزيزتر از جونم بكن منو و شروع به لرزيدن كرد ، در حيني كه ميلرزيد كيرمو از كوسش درآوردم و چپوندم توي كونش چون داشت بي حال ميشد و در حين ارضا شدن بود ياراي مخالفت نداشت و تا دسته كيرمو كردم توي كونش و شروع به تلمبه زدن كردم و بعد از چند دقيقه پوزيشنمو عوض كردم و اون اومد روي شكم من و كيرمو توي كونش فرو كردم و روي كيرم بالا و پايين ميرفت خلاصه اونقدر بالا و پايين رفت تا اينكه داشتم به اوج ميرسيدم و توي همون حالت نيمخيز شدم و كتفهاشو سفت گرفتم و اونو روي كيرم فشار دادم و تموم آبمو با فشار توي كونش خالي كردم كه با خالي شدن آبم توي كونش مجددا ارضا شد و هردومون بي حال شديم و كنار هم دراز كشيديم و نميدونم كي خوابم برد تا اينكه با تكونهاي شراره بيدار شدم و بعد از بوسيدن لبام بهم گفت بلند شو صبحانه آمادست.خيلي سرحال بودم بلند شدم و رفتم آبي به دست و صورتم زدم و اومدم كه صبحونه بخورم ديدم بابا خونست و شركت نرفته سلام كردم و گفتم بابا جون قولت چي شد قرار بود خبر مهمي رو بگي ولي... بابا گفت آره قرار بود بگم ولي شما دو نفر آنچنان مثل مار بهم پيچيديد كه دلم نيومد حالتونو دگرگون كنم ، الانم دير نشده بابا جون بشين تا مامان و شراره جون هم بيان بعد واستون ميگم ، خلاصه بعد از چيدن ميز صبحانه بابا گفت يادتونه گفته بودم املاك و مستغلات رو واسه فروش گذاشتم ، البته بجز اون چند قطعه زمين و ويلاهاي شمال ؟ گفت خوب يادمونه آره ، بابا گفت ديروز همه رو معامله كردم و تموم پولشو هم به حسابهاي ارزي شما دو نفر ريختم و كمي هم از سرمايه قبلي رو توي حساب خودمو مامانتون گذاشتم باندازه اي كه تا زنده هستيم محتاج كسي نباشيم. من گفتم بابا اين چه حرفيه كه ميزني مگه قرار نيست خارج كه رفتيم با هم زندگي كنيم ؟ بابا گفت نه پسرم منو مامانت متعلق به اينجا هستيم اين شما هستيد كه بايستي به فكر آيندتون باشيد ، از من و مامان گذشته ما به اينجا وابسته هستيم و در حالي كه مامان رو توي بغلش فشار ميداد گفت پول به حساب نظام وظيفه هم واريز كردم جهت خريد خدمت سربازيت ،( اونوقتا يادمه خدمت سربازي رو ميخريدند البته زمان مربوط به 5 تا 6 سال پيشه ) راستش يه لحظه بغض گلومو فشار داد و يهو گريه ام گرفت و همگي با هم گريمون گرفت و همديگه رو تو بغل گرفتيم ، بابا گفت كاش هميشه مثل الان اينقدر با هم صميمي باشيم و واسه همديگه دلمون بسوزه ، بسه عزيزان من. من بايستي برم دنبال كارهاي متفرقه كه حالا حالاها كار داريم تا شما دوتا دسته گل رو راهي اونور آب كنم. هنوز نميتونستم باور كنم كه بابا اينقدر از خود گذشته باشه تقريبا سه قسمت از چهار قسمت ثروتش رو به من و شراره بخشيده بود. خلاصه روزها پشت سرهم سپري شد تا اينكه يه روز بابا اومد و گفت شهرام جون فردا واسه تحويل كارت معافيت بايستي بري حوزه نظام وظيفه ، اين هم تموم مدارك اخذ ويزاي شما دوتا فقط بعد از گرفتن كارت خدمتت بايستي جهت اخذ پاسپورت اقدام كني. گفتم بابا جون بلاخره ما عازم كدوم كشور هستيم انگليس يا آلمان ؟ بابا گفت هيچكدوم شما عازم كانادا هستيد و يه شركت تجاري بازرگاني اونجا با شراكت يكي از دوستانم واست تاسيس كردم و كسي هم نبايستي بفهمه كه شراره خواهرته و اونو بعنوان نامزدت معرفي كردم و اونجا كه رسيديد با هم ازدواج ميكنيد و ما هم هر چند وقت يكبار بهتون سر ميزنيم. حدود دو سه ماهي گذشت تا مهياي سفر شديم ، باورمنميشد اينقدر دل كندن سخته از همه چيز و همه كس بكنيم و بريم اونور دنيا ، ولي شد بلاخره رفتيم و الات فرزند بزرگ من و شراره 4 سال داره كه يه پسر گل به اسم سهراب و يه فرزند ديگمون 2 سالشه به اسم شيرين ، راستش تا حالا موفق نشده كه بتونيم بريم ايران ولي بابا ومامان هر 6 ماه يكبار ميان اينجا و حدود يكماه ميمونن و ميرن و از زمان خارج شدن ما از ايران تا الان زوج سكسيشونو با شاهين و سمانه حفظ كردند و تقريبا ميشه گفت ديگه مامانم زن شاهينه و سمانه هم زن بابا كامرانمه و هر روز در كنار هم سكس ميكنن ولي منو شراره اون همه سكس رو فقط تا حد يك خاطره نزد خودمون نگهداشتيم و تا الان هم با هيچ كس ديگه اي غير از مواقعي كه بابا و مامان ميان و باهاشون سكس ميكنيم با ديگري سكس نداشتيم.پایان
؛با تشکر از امیر سکسی

..... به پايان سلام كن
     
صفحه  صفحه 14 از 87:  « پیشین  1  ...  13  14  15  ...  86  87  پسین » 
داستان و خاطرات سکسی انجمن لوتی / داستان و خاطرات سکسی / Incest Sexy Story ^ داستانهای سکسی با محارم بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List    YouTube URL  Image Link  URL Link   
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Adult Forums  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Report Abuse

Copyright © Looti.net 2009-2014.