انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
داستان سکسی ایرانی
  
صفحه  صفحه 2 از 14:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  پسین »

خاطرات اولین سكستون در دوران كودكی را اینجا بیان كنید


مرد

 
نمیشه گفت كودكی شاید 10 یا 11 ساله بودم كه دختر عمم كه 7-8 سالی ازم بزرگتر بود به بهونه بازی دودولمو گرفت مالید و یه كم بعد شروع كرد به خوردن و دستشو كرده بود تو شلوارش

منم كه نفهم با داد و بیداد شلوارمو كشیدم بالا و فرار كردم و صاف جریانو گذاشتم كف دست مامانم خیلی قشقرق راه افتاد
گذشت تا من اومده بودم مرخصی (دوران خدمت) كه دیدم بله ایشونم به همراه شوهر و بچش اومدند خونه تو یه موقعیت بهش گفتم بهم بدهكاری گفت بابت گفتم یه چیزی خوردی كه من نخوردم خیلی سریع گرفت و گفت اگه فرار نكرده بودی تو هم میتونستی بخوری اون شب كمی جلوتر رفتم و از رو شلوار كسشو دستمالی كردم و بزور دستشو به كیرم مالوندم اما به 6 ماه نكشید كه رابطمون خیلی عمیق و صمیمی شد
     
  
مرد
 
tamihot: اولین خاطره سكسی من در محل كار پدرم بود یه دختر كه از كارگرای پدرم بود به بهونه اینكه توپ فوتبالم بیاره بردمش پشت ساختمون جای خالی و دنجی بود وقتی رفت بهش دست گرفتم دیدم واكنشی نشون نداد بعد كم كم دستم گذاشتم روی سینه هاش و چسبیدم بهش چیزی نگفت ومن هم از خدا خواستم شروع كردم به حال كردن باهاش حدود شش هفت سال از من بزرگتر بود و من سن كمی داشتم اما بعد از چند دقیقه شلوارش و كشیدم پایین و از عقب كردمش اون موقع كیرم كوچیك بود تا اخر فرو كردم تو كونش خیلی حال داد بعد از اون حال حدود ده باری كردمش خودش دست من می گرفت می برد تا باهاش سكس كنم
6-7سالگي خونه مادربزرگ كسي نبود و با دختر همسايه رفتيم بازي كه يادم نيس چي شد كه كيرم رو كوسش بود چون ميديدم داغه يه پارچ آب سرد كنارم بود كه ميريختم خنك شه اما نشد و فرش خونه خيس شده بود الانم ازدواج كرده و خجالت ميكشه
مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم
     
  
مرد
 
وقتی یه تاپیك میگن سكس "این دخترا طوری پر میكنن اونجا رو كه جای برای پسران پیدا نمیشه.اینجا برای پسرایی هست كه اولین بار سكس كردن و اونم با پسر دیگه. بیشتر پسرا تا هفت هشت سالگی با دوستاشون از این همكاریا كردن. حالا بجز موارد تجاوز اولین باری كه سكس بمیل خودم داشتم دوازده سالگیم بود كه یكی از همسایه ها كاملا لباسامو دراورد و كاملا چربم كرد و منم بیشتر نگران بودم كسی ندونه و دراز كشیدم. هر كاری میكرد نمیرفت تو.به شكم یا روزانوهام یا بالش گذاشت زیر شكمم و فشار میداد ولی نمیرفت تو. و دیگه به پهلو خوابیدم و اول انگشتشو كرد .كاری كه اولش باید انجام میداد و بعد دیگه گذاشت و فشار داد كه رفت تو.تلمبه زد و خیلی هم زیاد كرد.البته سنش ده سالی بیشتر از من بود و اینقدر برام لذت بخش بود كه خودم بهش گفتم بكسی نگو و بازم اگه بخوای بكنی قبول میكنم.وقتی میكرد با رون و دولم بازی میكرد و همینش خیلی برام لذت بخشش میكرد.جالب این بود كه نمیدونستم چرا میگفت تموم شد.بعد از چند بار تازه فهمیدم ابش میاد كه میگه كافیه.اون سالها خیلی برام لذت داشت ولی الان میگم ایكاش نمیكردن منو.یا مواردی كه خودم قبول میكردم رو حداقل قبول نمیكردم. الان افسوس میخورم.درسته ازش زمان زیادی نمیگذره ولی نباید میدادم.
گذشته ها را فراموش میکنم .
     
  ویرایش شده توسط: khoshgelee   
↓ Advertisement ↓
میهمان
 
درست یادمه كنار ساحل دریا بایكی از بچه ها بودم نزدیكی ما یك كپر بود داخل كپر شدیم لباس هایمان را دراوردیم تا در دریا ابتنی كنیم خودم را به كونش چسپاندم بهش گفتم می دی قبول كرد داخل گپر روی خاك خوابید من هم شورتش را پایین اوردم ولای كونش راباز كردم وكیرم رادم كونش كذاشتم یك كم فشار دادم كیرم داخل رفت بعد یواش یواش جلو وعقب می بردم چه حالی میداد بعد كه می خواستم گیرم را در بیاورم مثل اینكه خوشش امده بود گفت یكبار دیگه بكن ایندفعه كیرم را در اوردم دم كونش را با انگشت تفی كردم وكیرم را دم كونش كذاشتم ودوباره شروع كردم به جلو وعقب بردن چه كیفی داشت
     
  
میهمان
 
این داستان واقیه یازده دوازده ساله بودم از سكس هم یه چیز های می دانستیم من ودوستم سینا توی جوی خشك كه اب نداشت كارتن پهن می كردیم و كمین می زدیم وپرندگان را با دو شاخه میزدیم انجا خلوت بود كسی هم رفت امدی نداشت یكروز همانجا كمین زده بودیم دستم دم كون سینا كشیدم وگفتم كون خوبی داری نمی دی گفت نه بعداز گذشت چنددقیقه سینا هم دستش را دم كونم برد وانگشتم كرد وگفت چیز خوبی داری من گفتم بیا همدیگر رابكنیم سینا گفت باشه ولی اول من میكنم گفتم باشه بعد شلوارك هایمان را پایین كردیم كیر هر دو ما سیخ شده بود مال من دو سه سانتی بزر گتر از سینا بود سینا گفت بخواب من هم دمرو دراز كشیدم سینا روی كونم نشست وكیرش را گذاشت دم كونم و روم خوابید با فشاردادن كیرش كه كوچیك بود فقط سرش رفت داخل چندبار جلو وعقب كرد من هم خوشم می امدبرای اولین بار بودكه كه می دادم كیر من هم سیخ سیخ شده بود بعد سینا كیرش را كشید بیرون ورو پا هام نشست گفتم چیه بسته خواستم بلند بشم كه نگذاشت یكم دیگه میكنم بعد لای كونم را بازكرد وكیرش راگذاشت دم سوراخ كونم وفشار داد این دفعه كیرش تا نصف رفت داخل دو سه بار همین كار را تكرار كرد من هم یه حالتی بهم دست میدادبعددو سه بار كیرش را جلو وعقب برد ومتوقف كرد كیرش داخل كونم بود بعد گفت من بسمه و از روم بلند شد من هم بلند شدم وبه سینا گفتم تو بخواب اون هم جای من دمرو دراز كشید باسن های سینا خیلی سفید بود من هم با دیدن انها بد جوری شده بوده لای كونش را باز كردم وكیرم را دم سوراخش گذاشتم ومحكم فشار دادم سینا تكان خورد كیرم نرفت داخل سینا گفت یواش تر چته گفتم باشه بعد دو باره لای كونش را طوری باز كردم كه سوراخ كونش باز شد كیرم را دم سوراخش گذاشتم ویك كم فشار دادم سر كیرم رفت داخل بعد جلو عقب بردم تا نضفه داخل رفت بهش گفتم درد نمی كنه هیچ چیز نگفت دو سه دقیقه كردم بعد همان طور كه منو كرده بود من هم باهاش كردم كیرم را در می اوردم ولای كونش را باز میكردم ومی گذاشتم داخل دیگه گفتم بسه كیرم را كشیدم بیرون و خواستم كه بلند شم كه سینا بهم گفت دیگه بكن خوشم می اد باسن هایش باز كردم وكیرم رافرو كردم چند بار جلو و عقب بردم بهم گفت یه ذزه تند تر بكن من هم بیشتر كردم كیرم دیگه این دفعه تا اخر رفت داخل چه كیفی داشت جلو و عقب بردن را متوقف كردم روش خوابیده بودم وكیرم تا اخر داخلش بود بهم گفت همین طور بذارباشه خیلی خوشم می اد یك دو دقیقه كیرم داخلش بود گفتم بسه یك وقت دیگه میكنم و از روش بلند شدم بعد شلوارك هایمان راپوشیدیم واز داخل بیرون رفتیم بعد بهم گفت اگه به كسی نگی هر وقت كه دلت خواست منو بكن منهم دو باردیكه حسابی كردمش بعد دیگه از این كار دست كشیدم
     
  
مرد
 
اولین سکس واقعی و درست وحسابیم با دوستم تو اول دبیرستان بود اولش با عکس سکسی شروع شد بعدش نوبتی تو کون هم میگذاشتیم یه جای با حال که داشت یک دفعه که من حسابی کیرمو با وازلین چرب کردمو با کلی احساس کردم تو کون تپلش وقتی آبم داشت میومد بهش گفتم فکر کن دارم کون خواهرتو میکنم که تو اون حالت سعی کرد کیرمو از کونش در بیاره اما من سفت گرفتمش و مجبور شدم بگم تو هم فکر کن داری خواهر منو میکنی که اونم آروم گرفت و من با چند تا تکون محکم ابمو ریختم تو کونش و اونموقع خیلی لذت بردم
     
  
میهمان
 
من اولین بار فک کنم اول دبیرستان بودم تو همسایگیمون دو تا داداش بودن یکیشون پنجم ابتدایی بود داداششم دوم راهنمایی. داشتیم شطرنج بازی میکردیم که داداش بزرگه منو کیش کرد و بهم گفت کیش. داداش کوچیکش که کنارم نشسته بود یهو دستشو آورد کیرمو گرفت و تو چشام نگاه کرد و گفت جیش داری؟
منم بدجوری تحریک شدم بعد داداش بزرگه اومد دوتایی به زور خوابوندنم و داداش کوچیکه نشست رو سینم و پیرهنمو داد بالا و با انگشتاش شروع کرد با نوک سینه هام بازی کردن.داداش بزرگه هم جوراب سفید ورزشی پاش بود. اونارو در آورد و کرد تو دهنم بعدش رفت نشست رو پاهام و تا میتونست کیرمو مالوند تا آبم اومد.
اوووووف ف ف بیش از حد بهم حال داد. دست دوتا پسر کوچکتر از خودم افتاده بودم که بهم رحم نمیکردن.
     
  
میهمان
 
عاقبت کمرویی و به باد رفتن کون بایرام
من شهرامم.دوستام میشباد صدام میکنن و ساکن شمالم واین خاطره که الان تعریف میکنم واسه 10 شب قبله.اون شب من با چند تا از دوستام تو خونمون تنها بودیم.قرار بود که با هم شام بخوریم و بعدشم قیلون بکشیم.بچه ها هرکدوم سرگرم کاری بودن که من با امیر دوستم تماس گرفتم و ازش خواستم بیاد اینجا.امیر بعد نیم ساعت با دوستش بایرام اومد وقرار شد امیر با پسر خالم محمد قور برن شام و تنباکو بگیرن.بایرام هم خواست که باهاشون بره ولی من نذاشتم.بایرام پسری 29ساله،با پوستی سبزه و کونی گرد که توجه هر سملی را به خود جلب میکنه.
راستی بایرام برای اولین بار به اینجا اومده بود. من ویکی از دوستام که اسمش امید هست گیر دادیم که تو مدتی که امیر نیست مخ بایرام رو بزنیم.راستی اینم بگم که بایرام خیلی خجالتی و کمرو هست.وقتی بچه ها رفتن،من وامید شلوارمونو دراوردیم و با شرت می گشتیم.بایرام بیچاره که حساب کار دستش اومده بود عرق از سر و روش میبارید.ما که دیدیم بایرام یه جورایی فهمیده که ما تو نخشیم شروع به ور رفتن باهاش کردیم.اون بیچاره هم هی میگفت که چرا بچه ها نمیان؟من به شوخی چند بار بهش گفتم توهم شلوارتو در بیار وگرنه ما در میاریم که دراینصورت کونتم به باد میدی.اون بیچاره هم از روی کمرویی گفت که در نمیاره.من ازش خواستم که به اتاقم بریم تا قلنجمو بگیره گفت بلد نیستم.ازش خواستم که بخوابه تا یادش بدم که اونم مخالفت کرد.منم که حسابی شق کرده بودم گفتم تا اومدن بچه ها هم شلوارتو در میارم و هم چنان تو کونت میزارم که قلنجت گرفته شه.بایرام خواست در بره که امید جلوش رو گرفت و با زدن زیر پاش اونو دراز دادیم.امید شلوارشو کشید پایین عجب کون بی مو و نرمی داشت،حتی از زیر شرت هم ادم رو حشری میکرد.خلاصه سرتون رو درد نیارم من بازم به بایرام گفتم که میخوام بکنمش و اونم که فکرمیکرد فقط یه شوخیه گفت باشه اشکالی نداره.امید شرت بایرام رو از پاش دراورد منم شرت خودمو در اوردم.رو بایرام خوابیدم و کیرمو به کونش میکشیدم.اون بدبختم که از نیتم بی خبر بود الکی اخ و اوخ میکرد.ازش خواستم که یکم کونش رو هوا کنه وقتی این کار و کرد کیرمو رو سوراخ کونش گذاشتم و فشار دادم تو.بایرام که تازه فهمید که کونشو به باد داد رو کرد به من و امید و گفت: مره بگانی دیگه؟!
ما هم که دیگه فرصت رو کاملا مناسب دیدیم حسابی از خجالتش دراومدیم.وقتی که بچه ها برگشتن از اینکه بایرام ساکت شده تعجب کردن و من و امید هم صداشو در نیاوردیم.
     
  
میهمان
 
من دختر عموی ۱۵ سالمو سوار دوچرخه کرکم با رونام حسابی روناشو میمالیدم اونم خوشش اومده بود بعدشم بردمش توی زیر زمین با هر کلکی بود لختش کردمو از عقب کردم توش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من یه پسر ۲۱ سالم.حدود دو ساله به یه دختر دوستمو حسابی عاشقشم.ولی تابستونیه دوست دختر دیگه پیدا کردم که ۶ سال ازم بزرگتر بود.من حسی بهش نداشتم واون میگفت عاشقم شده.حتی بهش گفتم دوست دختر دارمو حسابی هم دوستش دارم ولی گفت اشکالی نداره.اولین لب رو تو سینما ازش گرفتم.یه چند باری رفتیم سینما حسابی همدیگه رو میمالوندیم.یه روز که مامانینا رفته بودن مسافرت آوردمش خونه.اول لب رو ازش گرفتم.حسابی حشریش کردم.خواستم بلیزشو در آرم گفت نمی خواد و...
منم اصراری نکردم.باهاش قهر کردم و دیدم خودش داره نازمو میکشه.خلاصه اول بلیزشو در آوردم.بعد خوابوندمش رو تخت.حسابی لب و گوشاشو گردنشو خوردم.کرستشو در آوردمو ممه هاشو خوردم.تو این فاصله خودمم داشتم لخت میشدم.دیدم حسابی صدای نفاش رفته بالا دستشو گذاشتم رو کیرم و خودم کوسشو مالوندم.بعد شرتمو زدم کنار و واسم ساک زد.منم کوس خوردنو دوست نداشتم.ولی حسابی تنشو میخوردم.بعد آروم خوابوندمشو کونشو دادم بالا.کیرمم کرم مالیدم.سرشو کردم تو کونش صداش در اومد وگفت دردم میاد ونمیخوام.منم رلضیش کردم و آروم کیرمو تو کونش کردم وشروع کردم به تلمبه زدن.خودشم کوسشو میمالوند.وقتی دیدم داره آبم میاد در آوردم و ریختم رو سینه هاش.خاطره ی خوبی بود.ولی بعدش کلی عذاب کشیدم که چرا به دوست دخترم خیانت کردم.

ارسالی elaaaaaheeeeee
     
  
میهمان
 
من کودکی سکس نداشتم میتونم خاطره ای از دوران نوجوانی براتون بگم که اونم سکس سکس نبود. من دو تا پسر دایی دارم که وقتی ۱۵ سالم بود وقتی میومدن اتاقم اونارو رو کیرم مینشوندم وباهاشون الکی بازی میکردم البته خب اونا هنوز کوچیک بودن حدود ۷ یا ۶ سالشون میشد. کیرم شق میشد و از شلولرم میزد بیرون ولی نمیفهمیدن. میدیدنا ولی نمیدونستن برای چی شلوارم بالا اومده. یه بار بازی میکردیم و قرار شد مثلا شبه چراغارو خاموش بکنیم وبریم توی لحاف و تشک بخوابیم زیر لحاف من شلوار و شورتمو کشیدم پایین و مثلا من پدرشون بودم بغلشون میکردم. بهشون گفتم وقت خوابه باید مثلا بخوابیم منم یکی رو بغل کردم و محکم کیرمو چسبوندم بین دو باسنش و بافشار نگه داشتم اونم گفت فلانی دردم میاد چی اون گفتم چیزی نیست گفتم شاید بترسی از پشت گرفتمت تا نترسی یه بوس ازش برداشتم. وقتی اونا رفتن موقع خواب اونقدر کیرمو ماساژ دادم تا اینکه ارگاسم شدم ولی خوب یادمه آب کیرم اصلا نیومد شاید هنوز به بلوغ جنسی نرسیده بودم.
     
  
صفحه  صفحه 2 از 14:  « پیشین  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

خاطرات اولین سكستون در دوران كودكی را اینجا بیان كنید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA