انجمن لوتی
صفحه  صفحه 5 از 15:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  15  پسین »
داستان سکسی ایرانی

بی آبروترین خانواده دنیا

 زن
#41   Posted: 29 Jun 2022 03:00

 1 Star

ارسالها: 75
marchobe
مگه با یه انسان غارنشین داره سکس میکنه؟؟😐😐
DADDY's girl
 
     
  
 
#42   Posted: 29 Jun 2022 16:47

 0 Star

ارسالها: 20
من فقط موندم خونهه رو چطوری تصور کنم که ی ستون داره همه سکسارو از همونجا میشه دید
 
     
  
 زن
#43   Posted: 29 Jun 2022 17:06

 1 Star

ارسالها: 75
mobiinnaa
😂😂
DADDY's girl
 
     
  
↓ Advertisement ↓
TakPorn
 مرد
#44   Posted: 29 Jun 2022 17:48

 1 Star

ارسالها: 73
تو رو خدا قرار بده منتظریم
 
     
  
 زن
#45   Posted: 29 Jun 2022 22:34

 0 Star

ارسالها: 11
ادامه اش رو قرار بدید
 
     
  
 مرد
#46   Posted: 30 Jun 2022 01:25

 1 Star

ارسالها: 86
قسمت هفتم

خلاصه ابی فهمیده بود من از دادن مامانم لذت میبرم و بهم گفته بود هروقت بتونه میذاره من قایم بشم و سکساشونو ببینم. فقط تنها شرطش این بود که هرچی ازم میخواد نباید نه بگم. تا اون موقع که چیزی پیش نیومده بود و واسه کردن مامانم احتیاجی به کمک من نداشت. چندباری هم دیده بودم با بابامم خیلی گرم سلام علیک میکردن و انگار حسابی رفیق شده بودن. یه بار که به شوخی بش گفتم "نامرد داری حسابی برنامه میزیزی پاتو به خونمون وا کنیا" خندید و زد پشت شونم و گفت "نگران نباش، تا یه ماه دیگه جلو بابات مامانتو میکنم" منم گفتم "ببینیم و تعریف کنیم" من سعی میکردم باهاش صمیم شم تا پشتم باشه و باهم رفیق باشیم ولی خیلی رفتارش باهام تحقیرامیز بود. حقم داشت خب. داشت هرروز مادرمو میگایید و منم عملا کسکشش شده بودم. ادمی مث ابی نمیتونه فانتزی بیغیرتیو درک کنه که. طبیعیه کسی که با دادن مامانش جق میزنه به نظرش پایین باشه. راستش من حاضر بودم اگه میخواد با منم کاری کنه خودمم بهش بدم ولی انگار اصن به گی علاقه نداشت. طبیعی هم بود. با کس تکی مث مامانم که هرروز خودشو مینداخت زیرش و اونجوری خایه مالیشو میکرد نیازی به هیکل لاغر و داغون من نداشت. من عاشق اون کیر بزرگ و کلفت و درازش شده بودم و بارها با تصور اون روزی که بالاخره بهم میگفت برم پایین پاهاش زانو بزنم و مث مامانم کیرشو بذارم تو دهنم خودارضایی کرده بودم ولی اون هیچوقت باهام کاری نداشت. فقط واسم ردیف میکرد سکساشونو ببینم. با یکی از دوستاش که مغازه داشت صحبت کرده بود سه جای خونه یعنی تو اتاق خواب و پذیرایی و هال دوربین مخفیای خیلی کوچیک کار گذاشته بود و مامانمو مجبور کرده بود پولشو بده. بش گفته بود میخواد فیلماشونو ضبط کنه بعدا که دلش تنگ میشه ببینه، ولی در واقع واسه جق زدن من بود. البته اون موقع اونطوری فک میکردم و بعدا فهمیدم همشم واسه حال دادن به من نبوده و قصدای دیگه ای هم داشته که براتون میگم. به هر حال مامانم مث همیشه جلو دستورای ابی مطیع بود و مخالفتی نکرده بود تا بالاخره من بتونم کس دادناشو دو جور همزمان و ضبط شده ببینم.

این روزی که میگمم ابی اومده بود خونه مامانمو بکنه. از قبل بم خبر داده بود دقیقا کی با مامانم میان تو خونه تا من منتظر باشم و سکسشونو قشنگ ببینم. منم در اتاقمو قفل کرده بودم و مثلا نبودم و دس به کیر پای کامپیوتر منتظر بودم تا جق بزنم. مامانم یه سوتین بنفش و یه شرت صورتی پوشیده بود. البته تو دوربین چیزی معلوم نبود ولی بعدش رفتم تو سطل حموم دیدم. ابی مث همیشه وحشی بود و حوصله این چیزا رو نداشت. سریع مامانمو لخت کرد و شروع کرد سینه های بزرگ و خوش فرمشو با دستای بزرگ مالیدن. حسابی که باهاشون بازی کرد و سرشو فرو کرد بینشون و تکون داد و چک زد بهشون، سر مامانمو گرفت برد پایین و مامانمو نشوند رو زمین تا کیرشو بخوره. ابی شلوارشو باز کرد انداخت پایین پاش و خودش با اون هیکل بزرگ و عضلانیش خیلی محکم وایساد و با اقتدار از بالا به مامانم که زانو زده بود جلو کیرش نگاه میکرد. مامانم شروع کرد ساک زدن. با این که دیگه هر وقت میخواست ابی کیرشو بهش میداد بازم جوری کیر میخورد انگار تشنه ای باشه که از بیابون اومده باشه. واقعا مشخص بود از خدمت به مردای واقعی و کیرگنده لذت میبره و عاشق طعم و بوی کیره. مامانم داشت کیرشو میخورد که یهو گوشیش زنگ خورد ولی بیخیال همینطور داشت به ساک زدنش ادامه میداد. وقتی دوباره شروع کرد زنگ خوردن ابی گفت "برو بیارش ببین کیه" مامانمم خیلی حرف گوش کن سریع رفت گوشیشو از رو مبل اورد و گفت حمیده. ابی گفت "جوابشو بده ولی همزمان کیرمم بخور" مامانم گفت "ولش کن قطع میکنم بعدا بهش زنگ میزنم" ابی با اخم گفت "اگه قطع کنی پامیشم میرم دیگه هم کیرمو نمیبینیا. بدو جواب بده" مامانم گفت "اخه عشقم..." که ابی گفت "اخه نداره. بدو جواب بده کیرمم ول نکن. همینطور که باهاش حرف میزنی بمالش و ساک بزن" مامانمم گفت چشم و همینکارو کرد.

"جانم؟... خوبم تو خوبی؟ کجایی؟... اره عزیزم صبح بهت گفتم که قراره امروز فرزانه و محبوبه بیان اینجا. الانم سه تایی دورهمی نشستیم تو خونه" همونطور که داشت اینا رو‌ به بابام میگفت با یه دست واسه کیر ابی جق میزد و با اون دستش تلفنو گرفته بود. با ذوق به ابی چشمک زد و سر کیرشو یه مک زد. یهو با عصبانیت گفت "نه بابا کجا داری میای؟ یکم دیگه بیا که اینا هم راحت باشن خب... نمیشه که عزیزم ما همه خانومیم جمعمون زنونس... خب به دوستات بگو برو ببینشون... نمیدونم مثلا به اقا ابی بگو برو مغازه پیشش... جدی؟ گفته کار داره؟... عجب... برو یه جا دیگه حمید من نمیدونم تا یه ساعت دیگه نیا خونه... خداحافظ" وقتی قطع کرد ابی با پوزخند گفت "سلام میرسوندی" مامانم با چشمای خمار و حشریش گفت "باید بزرگی کیرتونو میرسوندم" بعد خایه هاشو یه لیس زد و گفت "پس به شوهرم گفتی یه کار فوری داری باید بری به یه بنده خدایی کمک کنی اره؟" ابی گفت "اره دیگه، مگه دروغ گفتم؟ اون بنده خدا خودشه دیگه. میخوام بهش واسه ارضا کردن زنش کمک کنم" مامانم گفت جون و چندبار کیرشو کرد تو دهنش و دراورد و بعد همونطور که با دست میزد گفت "با این کیری که تو داری چاره ای به جز ارضا شدن دارم مگه؟ شرط میبندم اگه بذاریش کنار کیر شوهرم انگار اون دول بچه داره. من هیچ احساس بد و شرمندگی ندارم که شوهر دارم و به این کیر میدم" ابی گفت "پس باید خودم به شوهرت بگم با یه جنده ازدواج کرده" مامانم با یه حالتی که نشون بده از این حرفش خوشش نیومده گفت "من که جنده نیستم عزیزم، خیلی هم زن خوبی بودم واسش. من فقط جنده کیر تو شدم. چه اشکالی داره کنار شوهرداری جنده یه کیر کلفتم باشم؟" ابی گفت "هیچ اشکالی نداره، تو با این هیکلت اصلا اگه فقط مال یه مرد باشی ظلم کردی. بخورش که خوب میخوری"

مامانم یکم دیگه واسش ساک زد و دوباره کیرشو دراورد و شروع کرد به حرفای تحریک امیز زدن "دهنمو دوست داری؟ دهنم فقط واسه توئه. شوهرم هیچوقت کیرشو نکرده تو دهنم. از وقتی تو اومدی اصلا نذاشتم نزدیکم بشه دیگه" ابی همونطور که کیر راستش تو دست مامانم بود خندید و گفت "چه بهونه ای اوردی واسش؟" مامانم دوباره یه لیس از زیر خایه هاش تا بالای کلاهک کلفت کیرش زد و گفت "بهونه چیه؟ بهونه مال قبل بود. الان بش گفتم از کیر کوچیکش و این که دو دقیقه ای ابش میاد خسته شدم. گفتم تا درستش نکنه از سکس خبری نیس" ابی با کیرش یه سیلی محکم زد تو صورت مامان و گفت "پس یعنی بش گفتی تا اخر عمرش نمیخوای باش سکس کنی؟" و دوتایی خندیدن. بعد ابی کیرشو کرد تو دهنش و شروع کرد عقب جلو کردن. سر مامانمو گرفته بود و جوری با کیرش تو دهنش تلمبه میزد انگار داره تو کس تلمبه میزنه. همین مردونه بودنش و این که کل بدن مامانمو حق خودش میدونست و هرکاری دلش میخواست باهاش میکرد مامانمو عاشق خودش کرده بود و منو مرید خودش کرده بود. واقعا اسطوره و الگو بود. وقتی ابی از تلمبه زدن خسته شد و کیرشو از دهنش کشید بیرون، مامانم با نگرانی گوشیشو برداشت نگاه کرد و گفت "عشقم خیلی دیر شد. الاناس که شوهر و پسرم بیان خونه" ابی همونطور که با دست کیرشو میمالید و اماده میکرد گفت "قول میدم پنج دقیقه ای ابم اومده. پنج دقیقه دیگه این کون گندت مال من باشه، کارم که تموم شد ببرش وایسا پای گاز واسه اون شوهر بیغیرت و پسر اسکلت غذا درست کن" بعد همونطور که مامانم هنوز جلوش زانو زده بود سر مامانمو گرفت و شروع کرد خایه هاشو میمالوند به صورتش و گفت "دوست دارم وقتی شوهرت ماچت میکنه بوی خایه های منو بدی. باید وقتی ابمو ریختم تو کست بدی کستو لیس بزنه" مامانمم فقط گفت "جون چشم" و بی حرکت نشست تا بکنش خوب خایه هاشو بماله به صورتش.

چند دقیقه بعد کلش ابی رو مامی خوابیده بود و داشت با تمام توان تو کسش تلمبه میزد. نمیدونم الان اگه بابام از در میومد تو و میدید زنش زیر قصاب گنده محل خوابیده و اون داره مردونه از خجالت کسش درمیاد جرات داشت جلوشو بگیره؟ بابام بهش میخورد ته دلش از کس دادن مامانم بدش نیاد و حتی حال کنه. بهش میخورد از اون مردایی باشه که وقتی یه غول تشنی مث ابی زنشو میکنه وایسه تو چشای زنش زل بزنه و جق بزنه و از این که یه مرد دیگه ابشو میریزه رو بدن زنش حال کنه. من که پسرش بودم اینجوری بودم. اون منو تربیت کرده بود دیگه لابد خودشم همینجوری بود. چه مشکلی داشت؟ اگه زن دلش میخواد بده ادم باید ازادش بذاره. حتما نتونستی درست ارضاش کنی که میخواد به یکی دیگه بده. من تو همین فکرا بودم که ابی خیلی بی مقدمه ارضا شد. همونطور که کیرش تو کس مامی بود و داشت ابش میومد مامانمم ته کیر کلفتش که از شدت بزرگ بودن کامل تو کسش جا نمیشد و یکمش بیرون مونده بودو گرفت و شروع کرد با دست واسه ته کیرش میزد. مامانم داشت شیر کیر بکنشو میدوشید تا طبق قرارشون بده بابام بخوره. ابی اخرش یه تلمبه نهایی زد و کیرشو تا جایی که میشد فرو کرد تو کس مامانم که از شدت قدرت ضربه ابی یه لحظه نفسش بند اومد. بعدش همونطور که صورتش سرخ شده بود و تو فشار بود دستشو از رو تخت اورد بالا و جلو دوربینی که میدونست من دارم نگاش میکنم با همون اخم فیگور بازو گرفت و بازوهای ورزیدشو به من نشون داد. من انقد از دیدن این صحنه قدرت نمایی بکن مامانم واسه خودم حشری شدم که همونجا ابم اومد و پاشید رو کیبورد کامپیوترم. وای خدا عجب بکن باجذبه ای بود. وقتی به خودم اومدم ابی داشت کیرشو با بالش بابام پاک میکرد و به مامانم میگفت "یادت نره کستو بدی شوهر کسخلت بخوره. دوست دارم کل ابمو از توش لیس بزنه. میدونم از مزش خوشش میاد"

خلاصه اون روزم گذشت و دیگه ابی حسابی مامانمو میکرد. منم به لطف دوربینا تک تک دفعه ها رو میدیدم و حال میکردم. هم سن و سالای من فیلم سوپر میدیدن و تو کف پورن استارا بودن ولی شاید باورتون نشه من مدتها بود دیگه هیچی به جز ویدیوهای مامانم ندیده بودم. بهترین پورن استار زن دنیا مامانم بود و بهترین پورن استار مرد دنیا بکنش. راستش هیچی به جز این فانتزی بهم حال نمیداد و همینم یه جورایی واسم عادی شده بود. تنها چیزی که اون مدت خیلی حشریم کرد و دوباره مث سابق کیرم به مرز انفجار رسید این بود که ابی یه شب که به دعوت بابام اومده بود خونمون سرزده رفت تو حموم و خواهر کوچیکم که اون موقع تو حموم بود و درو قفل نکرده بود وقتی ابی درو باز کرد جیغ خیلی بلندی زد. نمیدونم چرا ولی خیلی حشری شدم. خواهرم هستی هم دیگه داشت کم کم بزرگ میشد و هیکلش زنونه میشد و میدیدم با ابی وقتی میاد خونمون نگاه بازی میکنن. ابی دیگه هفته ای یکی دو شب خونمون بود و رفیق جینگ بابام شده بود. بدبخت خبر نداشت این دوست جدید خوبش که خودش میگفت تو همین مدت مث چشماش بهش اعتماد پیدا کرده چجوری رو هیکل زنش کار میکنه و تو کسش تلمبه میزنه. بابام دقیقا مخالف ابی بود. هرچی ابی مردونه و قوی و باجنم بود بابام ضعیف و بدبخت و تو سری خور بود. از سر خایه مالی رئیسش خوب پول داشت و به خونه زندگیمون میرسید ولی هیشکی واقعا ادم حسابش نمیکرد. شبی که بابام واسه خونه میز بیلیارد خریده بود تا مامانم جلو دوستاش و فامیل پز لاکچری بودن خونشو بده از تو دوربین شنیدم داره بهش التماس میکنه حداقل امشب که واسه خونه همچین چیزی خریده بهش بده ولی مامانم بهش گفت "اه حمید برو اون ور حالمو به هم نزن" و روشو کرد اون ور خوابید. ابی هم که حسابی ادم شناس بود فهمیده بود و به بابام قدرتنمایی میکرد. مثلا موقع دست دادن خیلی محکم با بابام دست داد یا موقع حرف زدنشون وقتی از یه حرف بابام خوشش نمیومد با حالت هاصی یکی از ابروهاشو واسش میبرد بالا و بابام سریع اون طرفو نگاه میکرد. بابام انگار یه جورایی از ابی میترسید. البته حقم داشت.

ولی این شبی که میخوام بگم دیگه اوج ذلیل بودن بابام پی بردم. مامانم یه لباس گیپور استین بلند پوشیده بود که یکم چاک سینش باز بود. از زیرم تا وسط روناش بود و یکم بالاتر از ساپورتش تموم میشد، جوری که وقتی تکون میخورد لباسش بالا پایین میرفت و یکم از سفیدی رونش معلوم میشد. مامان مبل روبروی ابی نشست و من از اون طرف میدیدم که رونای سفیدش چطوری افتادن بیرون و دارن از دوست شوهرش و بکنش دلبری میکنن. هر سری که خم می شد تا چیزی برداره یا بذاره کم مونده بود سینه هاش از تو لباسش بیفته بیرون. خیلی تابلو بود که این کارو از عمد انجام میداد. فک کنم حتی هستی هم فهمیده بود چون یه جور بدی به مامان نگاه میکرد ولی بابام خودشو زده بود به کوچه علی چپ. یا کلا نمیفهمید یا از ابی ترسیده بود یا از جندگی زنش حال میکرد. یکم که نشسته بودیم دور هم میوه میخوردیم و تلویزیون میدیدیم به مامانم گفت "راستی خانوم اون گوشتی که ابی جان اورده بودو دیدی؟" مامانم با یه لحن خاصی گفت "بله دیدم، عجب گوشتی هم هست" بابام گفت "مطمئنی اندازش کافیه؟" مامانم با خنده یه نگاهی به ابی کرد و گفت "بله، از اون چیزی که فک میکردمم بزرگتره" ابی خیلی جدی گفت "اگه واستون بزرگه و عادت ندارید میخواید من برای اماده کردنش یکم کمکتون کنم. هرچی نباشه من کارم هرروز سر و کله زدن با همین گوشت بزرگ و این چیزاست" عجب حرومزاده کارکشته ای بود این مرد. من قشنگ دیدم که وقتی این حرفو زدن مامانم پاهاشو به هم فشار داد و به خودش لرزید. اینقد واضح بود که بابام ازش پرسید خوبی خانوم؟ که مامانم گفت "اره نمیدونم چرا یهو سردم شد انگار" ابی هم با پوزخند و حالت مغرور بهشون نگاه میکرد. مطمئنم خیلی حال میکرد که بدون این که حتی دستش به مامانم بخوره میتونست اینطوری ارضاش کنه. من تو کار بابام مونده بودم که چه خری بود. بابا معلومه زنت داره راجب کیر دوستت صحبت میکنه و بعدشم از پررویش ارضا میشه. همه میتونن بفهمن.

خلاصه شبمون با همین جنده بازیای ریز مامانم گذشت و شامو خوردیم. بعد شام مامانم گفت "ببخشید من باید برم این گوشتا رو خورد کنم بذارم تو یخچال خراب میشن" که ابی سریع گفت "میخواید منم بیام کمکتون دست تنها نباشید" بابام گفت"نه بابا بیا بشین تو نمیخواد زحمت بکشی خودش میکنه" که مامانم گفت "حمید خان یه بارم که یه مرد جنتلمن پیدا شده میخواد به من کمک کنه تو نذار... ابی جان کمک که میخوام ولی زشته شما مهمونی" که ابی گفت "نه بابا ما که با هم از این حرفا نداریم" و همراه مامانم رفت اون طرف خونه سمت اشپزخونه. من سریع فهمیدم جریان چیه و پاشدم برم تو اتاقم. مامانم تا دید من دارم میرم گفت "کجا نوید؟ پیش بابات بشین تنها میمونه" من با بی حوصلگی گفتم "مگه بچس؟ میخوام برم کامپیوتر بازی کنم" و رفتم تو اتاق. سریع مانیتورو روشن کردم و شلوارمو کشیدم پایین. دیدم مامان و ابی دقیقا تو پذیرایی خونمونن (همونجایی که مامانم با دامادمون همیشه قلیون میکشید) یهو مامانم کونشو گذاشت رو میز بیلیاردی که بابام تازه خریده بود و تکیه داد بهش ابیو کشید رو خودش شروع کردن لب گرفتن. اون گفت "شوهرت و پسرت میان میبینن یهو" که مامانم با چشمای خمارش گفت "شوهرم که تو هاله امکان نداره ببینه، تا بخواد بیاد صداش میاد خودمونو جمع میکنیم. پسرمم که از اتاقش بیرون نمیاد. بیادم مهم نیست. واسم مهم نیست بفهمه بهت میدم. دوست دارم بدونه اصلا" ابی یه جون گفت و مادرمو برش گردوند. پایین لباسشو داد بالا و رو میز بیلیارد خمش کرد. چوب بیلیاردو از اون بغل برداشت و شروع کرد باهاش کونشو کتک زدن. مامانم فقط اروم میگفت جون و اه ریز میکشید. ابی دستشو کشید لای روناش و گفت "خوب اب از کست راه افتاده" و کیر دسته بیلشو انداخت بیرون. شروع کرد مالیدن کیرش به کس و کون مامانم. انگشتای کلفتشو از پشت کرد تو کس داغ و خیس مامانم. همونطور که با شستش و انگشت اشارش کس مامانمو گرفته بود مامانم یکم به خودش لرزید و بهش گفت "همشو بکن تو" ابی گفت "فعلا میخوام با دست ارضات کنم" خیلی حرفه یه زنو فقط با دوتا انگشتت ارضا کنی. شرط میبندم بابام حتی نمیتونست با کیرش مامانمو ارضا کنه.

یکم که ابی کسشو با انگشتای پهنش مالید مامانم بهش گفت "وای عشقم کیرتو میخوام" ابی با نیشخند گفت "چرا کیرمو میخوای؟ من دوست شوهرتم... چرا کیر دوست شوهرتو میخوای؟" مامانم اه کشید و گفت "چون فقط زیر کیر کلفت دوست شوهرم ارضا میشم. بکن توش وگرنه میرم به شوهرم میگم جندم کردی" ابی یکی زد در کونش و کیر کلفت و بزرگشو گذاشت دم کسش و مث همیشه با یه حرکت هل داد تو. باورم نمیشد داشتن همینقد راحت تو خونه سکس میکردن. حالا من مثلا سرم گرم بود و بابام اسکل بود و لابد مث همیشه پا تلویزیون خوابش برده بود، خواهر کوچیکم هستی چی؟ از فکر این که هستی از اتاقش بیاد بیرون و اون دوتا رو‌ تو اون وضعیت ببینه حشری تر شدم. اگه اولین کیری که خواهرم میدید کیر غول ابی بود که همیشه وسط پاهاش اویزون بود و مث پاندول ساعت تکون میخورد دیگه تا اخر عمرش هیچ پسری بهش مزه نمیداد و فک میکرد کیر همه کوچیکه. البته بعدا فهمیدم همینطورم شده بوده که وقتی بهش برسیم واستون تعریف میکنم. من تو همین فکرا بودم و مامانم دوتا دستاشو گذاشته بود رو میز بیلیاردی که حمید خریده بود و خودشو رو کیر بابایی واقعیم عقب جلو میکرد که یهو با اون حرکت یهویی و عجیب از فکرام پرت شدم بیرون و همه حواسم رفت به مانیتور. نمیدونم به خاطر این که همزمان با بودن بابام تو خونه داشت به ابی کس میداد خیلی حشری شده بود یا به خاطر این که میخواست صداش درنیاد باید یه جوری فشارشو تخلیه میکرد، ولی مامانم موقع ارضا شدن شروع کرد خیلی عجیب لرزیدن و تکون خوردن در حدی که بدنش عقب رفت و کیر ابی از توش دراومد. بعد به پهلو خوابید رو همون میز بیلیاردی که بابام برای به دست اوردن دلش خریده بود و همونطور به خودش میپیچید و ارضا شدنش ادامه داشت. ابی دستاشو گذاشته بود رو رونش و کونش که خیلی زیاد حرکت نکنه و ثابت نگهش داره. با خودم گفته مگه کیر بابام چقد کوچیکه که هنوز ابی کس مامانمو نکرده اینجوری ارضا میشه؟

بعد اون ارضا شدن شدید وقتی مامانم حالش جا اومد شروع کرد سر و صورت ابیو ماچ کردن و انگار مواد زده باشه و نعشه شده باشه هی ازش تشکر میکرد. ابی انگار عادت داشت زنا بعد ارضا شدنشون اینطوری خایه مالیشو کنن هیچی نگفت و فقط مامانمو نشوند رو زمین پایین میز بیلیارد تا کیرشو ساک بزنه. مامانم انگار هنوزم داشت ارضا میشد با لبخند و چشمای خط شده کیرشو ساک میزد و بعضی وقتا هم درمیاورد یه چیزایی میگفت که من تو میکروفون دوربین نمیشنیدم. وقتی ابی داشت ارضا میشد چشماشو رو هم فشار داد و سرشو داد عقب و کل ابشو تا قطره اخر ریخت ته حلق مادرم و سرشم دودستی نگه داشت تا قطره اخرشو بخوره. مامانم با عشوه اومدن ازش تشکر کرد ولی ابی بدون این که چیزی بگه شلوارشو کشید بالا و تی شرتشو برداشت رفت تو دستشویی. یکم وایسادم تا خودشونو جمع و جور کنن و بعد که مامانم لباساشو پوشیده بود و داشت خودشو مرتب میکرد من از اتاق اومدم بیرون. مامانم خیلی طبیعی رفتار میکرد ولی ابی حسابی سینشو سپر کرده بود و با غرور و تحقیر بهم نگاه میکرد. وقتی سه تایی برگشتیم تو هال ابی با پوزخند به بابام نگاه کرد. بابام پرسید "گوشتا رو اماده کردید؟" ابی با همون پوزخند گفت "اره خودم ترتیبشو دادم" مامانم با همون لبای براق و خیسش اومد نشست رو مبل. موهاشم یکم به هم ریخته بود. قشنگ معلوم بود بابامو احمق حساب میکنه پیش خودش. واقعا هم احمق بود که نمیفهمید دیگه. هرکی سر و وضع مامانمو میدید فک میکرد یه جنده خیابونیه که بعد دادن از ماشین پرتش کردن پایین. البته به مامانم حق میدادم. وقتی به بابام و ابی که کنار هم رو مبل دونفره نشسته بودن نگاه میکردم بابام واقعا پیش اون مرد نبود. ابی هیچ تلاشی نمیکرد مردونه به نظر بیاد. همه حرکاتش مردونه بود. بابام هرچقد زور میزد نمیتونست مرد باشه. منم به بابام رفته بودم. حتی تا همین الان که اینا رو مینویسمم یه دختر حاضر نبوده باهام باشه. تا وقتی مردای گرگ و هیکلی و کاربلدی مث ابی هستن امثال من فقط باید جق بزنیم و ناموسمونو تقدیمشون کنیم.
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
#47   Posted: 30 Jun 2022 02:28

 0 Star

ارسالها: 1
سلام ببخشید اینا واقعین یا الکی؟
 
     
  
 مرد
#48   Posted: 30 Jun 2022 09:09

 1 Star

ارسالها: 73
عالی بود فقط خواهشا سریع تر قرار بده این اتفاق ها میفته به خصوص خانومای متاهل وقتی یع مرد آلفا و کیر گنده میبنن عاشقش میشن و نمیشه ازش دل بکنن و همه جوره بهش میدن دمت گرم زنده باد بی غیرتی و آزادی
 
     
  
 زن
#49   Posted: 30 Jun 2022 13:49

 1 Star

ارسالها: 75
همه چی خوبه جز اینکه خودت داری گی بازی در میاری بنظرم داره داستانو خراب میکنه...دیگه این همه ببو بودن و اسکل بودن و بی غیرت بودن یجوریه فاز داستانو یجوری میکنه..ناموسن حداقل دیگه گی نباش و تو فکر این نباش که مردا بیان بکننت
DADDY's girl
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#50   Posted: 30 Jun 2022 20:29

 0 Star

ارسالها: 15
خوووبه همین جوری بنویس دمت گرم
 
     
  
صفحه  صفحه 5 از 15:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  ...  15  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

بی آبروترین خانواده دنیا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA