داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد


صفحه  صفحه 78 از 80:  « پیشین  1  ...  77  78  79  80  پسین »
 زن
#771   Posted: 24 Nov 2019 12:17

 1 Star

ارسالها: 76
اولین کون دادنم به همکار افغان

سلام من میلادم ۱۸ سالمه سفیدم و تپل کون و رونای برجسته ای دارم از بچگی حسی به مفعول بودن داشتم و دو سه باری لاپایی دادم ولی هیچ وقت کون نداده بودم...قدم ۱۷۲ وزنم ۷۶ کیلو یه کم شکم دارم ولی پوست شفاف و سکسیی دارم...من بچه شهرستان بودم و یه مدت اومده بودم تهران واسه کار کارگر ساختمون بودم تو یه برج کار میکردم...صاحب کار ما و دوتا کارگر دیگه پیش ما بودن که اونا بچه تهران بودن و میرفتن خونه من فقط شب میموندم اونجا...چن تا افغانی هم اونجا نزدیک اتاق ما بودن ولی من اوایل تنها بودم شبا...توی این افغانیا یه پسره بود حدودا ۲۰ ساله بود اسمش مصیب بود یه پسر لاغر و سبزه ولی خیلی پر زور بود...باهاش دوست شده بودم و خلاصه بعضی شبا میمومد پیش من مینشست...منم همیشه تو سایتای سکسی یا همین شهوانی میگشتم و خودمو ارضا میکردم گوشیمم پر فیلم سوپر بود...حدودا یه ماه گذشته بود که با مصیب اشنا شده بودم و یواش یواش شوخی میکردیم من خیلی دوس داشتم یکی باهام ور بره از طرفیم مصیب فقط دور و ورم بود...یه سری دلو زدم به دریا و گفتم مصیب تا حالا کسیو کردی خندید و گفت بچگیا یه پسره بود تو شهرمون کونی بود من دوسه بار کردمش اصلا بهش نمیومد ولی مثل اینکه اینکاره بود...
گفتم دیگه کسیو نکردی گفت نه روم نمیشد به کسی بگم...گفتم فیلم سوپرم ندیدی تا حالا گفت نه گفتم میخای ببینی من دارم گفت اره...خوشحال شدم وقتی گفت اره...خلاصه واسش چن تا فیلم گذاشتم محو فیلم دیدن شده بود دستشم روی کیرش بود هر چی میگذشت خارشم بیشتر میشد...گفتم خوشت اومد گفت اره...گفتم میخای دوتایی جق بزنیم گفت نه میرم دسشویی گفتم خجالت نکش بابا رفیقیم دیگه میخای اول من بزنم گفت نمیدونم گفتم بذار درو ببندم کسی نیاد بستم و اومدم نشستم پیشش و یه فیلم سوپر مشتی گذاشتم و کیرمو در اوردم میخندید روشو میکرد اونور گفتم خنده نداره که جقه دیگه با کیرم بازی میکردم اونم دستش روی کیرش بود گفتم درش بیار نترس گفت عیب نیست؟گفتم نه بابا دربیار خلاصه با اکراه کیرشو در اورد پشم داشت ولی من عاشق پشم دار بودم حدودا ۱۵ سانت بود خیلی سیاه گفتم تف بزن به کیرت دیگه میگفت دوس نداره سریع بیاد میخاد باز فیلم ببینه بازم فیلم گذاشتم همچنان میمالوند گفتم بذار من برات جق بزنم گفت نه خودم میزنم گفتم بابا رفیقیم ایراد نداره به زور دستمو رسوندم به کیرش یه اه کشید معلوم بود خیلی حشریه به ارزوم رسیده بودم کیرش دستم بود خایشو میمالیدم یه تف کردم سر کیرش همش میگفت اه گفتم جووون خوشت اومده گفت اره
گفتم یه دیقه گوشیو بگیر گرفت ازم مهلتش ندادم لبمو بردم سمت کیرش یهو گوشیو گذاشت زمینو چشاشو بست اختیارشو از دست داده بود منم با ولع تمام میخوردم بعد از چند سال داشتم کیر میخوردم عالی بود حدودا دو سه دیقه ای خوردم براش گوشیم صفحشو کسی نمیدید ولی صدای اخ و اوخ زنه حشریش کرده بود به خودم اومدم دیدم ابش پمپاژ شد تو دهنم یه کم چندشم شد ولی سریع دهنمو کشیدم بیرون و شروع کردم به جق زدن واسش از ته دل اه میکشید....دسمال کاغذی ورداشتم و کیرشو پاک کردم خودمم تف کردم نمیدونم از چی بود چشماشو باز نمیکرد شاید ازم خجالت میکشید ولی واسم مهم نبود....دوبار شروع کردم خوردن کیرش هی میخوردم سرش تو دهنم بودو با دستم جق میزدم واسش حدودا ۵ دیقه شد کیرش راست شده بود هنوز چشاش بسته بود تو همون حین که میخوردم شلوارو شورتمو کشیدم پایین منم خیلی شیو نبودم یه کم مو داشتم لبمو بردم کنار سریع به پشت نشستم روی کیرش عین میله داغ بود لای کون سفید و تپلم یهو چشامشو باز کرد و به لهجه افغانی گفت جان کونمو براش بالاپایین میکردم اونم از پهلوهام گرفته بود گفتم منو بکن گفت ای جان کیرشو گرفت گذاشت دم سوراخم میخاست بکنه تو ولی نمیرفت یه کم تف زد سر کیرشو دوباره گذاشت فشار داد به زور سرش اینقدر درد گرفت میخواستم پاشم گرفت نگهم داشت دوتادستمو از پشت با یه دستش با دست دیگش داشت کیر پشمالوشو تو کونم جا میکرد قشنگ کیرش تا دستهتو کونم بود درد داشتم دستماو ول کرد از پهلوهام گرفت دوباره بالا پایینم میکرد داشتم جا باز میکردم ولی درد داشتم یه لحظه از درد زیاد خودمو انداختم روش کیرش تو کونم بود صورتشو چسبوند به صورتم بوسم میکرد گفتم درد دارم وقتی اینطوری میگفتم حشری تر میشد همون حالت پاهامو گرفت خم کرد تو سینم و تو کونم تلمبه میزد این حالت دردم کمتر شده بود میکرد و بوسم میکرد حشری شده بودم یه کم دردم یادم رفته بود همش میگفتم اه اوووم میخاستم حشری تر شه اونم بیشتر بوسم میکرد دوس داشتم لبامو بخوره ولی نمیخورد ...کونم یه کم جا باز کرده بود و کیرش راحت تر میرفت میومد همش میگفت جااان صدای شلپ شلپ برخورد خایش تو به در کونم فضا رو پر کرده بود دیگه خسته شده بودم دیدم تند تند داره میگه اه منم تو اوج لذت بودم و گفتم مصیب منو بکن اه من زن تو ام امشب دیدم شروع کرد بوس کردن و لیسیدن صورتم یه دفعه یه اهی گفت و ارضا شد بعد پاهامو ول کرد همونجوری به پشت خوابیده بودم روش شکممو میمالید از روش بلند شدم گفت چقدر بدنت خوشگله گفتم پس بیا دیگه شبا پیشم گفت اره میام به کسی نگو فقط...خندیدم گفتم بگم به مصیب کون دادم تو نباید بگی گفت نه نمیگم فقط الان برم اتاق خودمون گفتم باشه...لباسشو پوشید و رفت منم رفتم حموم خودمو شستم دوباره شیو کردم واسه روزای بعدش
یه روزی اومد پیشمو سه بار منو کرد
بعدا داستانشو مینویسم
 
     
  
 زن
#772   Posted: 2 Jan 2020 12:49

 1 Star

ارسالها: 51
به عشق خواهرم کون دادم

مهدی ام ۱۷ سالمه از تهران. وقتی ۱۵ سالم بود اولین بار منو کردن و عاشق کون دادن شدم. بدن سفید و بیمویی دارم. یه زره ساق پاهام مو داره که اونارو هم شیو میکنم تا بدن و پاهام مثل خواهر جندم سفید باشه. ۱۶ سالم بود که پسرداییم به بهونه فیلم نشون دادن منو کرد و اون فیلم هم فیلم کون دادن و ساک زدن خواهرم واسه پسر داییم بود. بعد از دیدن این فیلم کلا بیغیرت شدم و دوست داشتم گاییده شدن خواهرمو ببینم. پسرداییم دائم از کون خواهرم و حشری بودن خواهرم تعریف میکرد. وقتی حسابی تحریک میشدم خودم ازش میخواستم که منو بکنه ارزوم بود که یک بار هم که شده کنار خواهرم کون بدم. تا چند روز پیش که پسرداییم کیرشو تا خایه کرده بود تو کون سفیدم بهم گفت خواهرم به یه فروشنده بوتیک کون داده و حسابی کردنش. اولش فکر کردم داره الکی میگه ولی بعد از اینکه ابش اومد ازش پرسیدم و گفت که جدی میگه. ادرس بوتیک رو گرفتم و سمت پاساژ نگین ظفر بود. اسم مغازش ب.ک بود که کامل نمینویسم. رفتم توش و لباس های قشنگی داشت. یه ست سوییشرت و اسلش بود دقیقا مشابه همونی که خواهرم خریده بود واسه باشگاهش. فهمیدم درست اومدم به فروشنده ش نگاه کردم تقریبا میشه گفت زیر بیست سال بود و عین خودم صورتش صاف و بی مو و دستاش هم پلمپ تتو بود. سکسی بود و صدای لطیفی هم داشت. مونده بودم این چجوری و کجا خواهرمو گاییده. منم یه شلوار ورداشتم رفتم تو پرو و لخت شدم از قصد یه شماره کوچیک ورداشتم و به بهونه تعویض سایز لخت شدم و صداش کردم بیاد نمیدونست لختم همینکه درو باز کرد دید فقط یه شورت کوتاه پامه و شلوار رو دادم بهش و شروع کردم درباره جنس لباسا پرسیدن. اونم توضیح میداد ولی زیر چشمی پاهای سفید و بی موی منو نگاه میکرد. فهمیدم خوشش اومده چون خیلی مهربون تر باهام صحبت میکرد. یکم که بیشتر صحبت کردیم گفت اگه خواستی میتونی بیرون هم باهم دوست باشیم منم گفتم مثلا چی کار کنیم که خندید....
دو سه روز بادش دم ظهر رفتم مغازه و‌ بوتیکشو بست باهم رفتیم خونشون که نزدیک همونجا سمت مترو شریعتی بود. نیم ساعتی باهم کل کل کردیم ولی هردومون میدونستیم واسه چی اومدیم. یک‌ ساعتی طول کشید که واسه اولین بار ازهمدیگه لب گرفتیم و وارد کار شدیم. کیر بزرگی نداشت و اذیت هم نشدم ولی خیلی دیر ارضا بود. ازش پرسیدم اینجا دختر هم‌میاری که گفت اره هفته پیش یه دختر ۱۹ ساله رو حسابی اینجا از کس و کون کرده. گفتم اوپن بود گفت اره کسشو هم حسابی گاییدم. پسرداییم پرده خواهر جندمو زده بود و خبر نداشتم. انقد حشری بودم‌ که کونمو تا جایی که میتونستم بیشتر میدادم عقب تا کیری که تو کس خواهرم بوده بره تو کونم....
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#773   Posted: 2 Jan 2020 12:50

 1 Star

ارسالها: 51
لذت بخش ترین کار دنیا کون دادنه

سلام دوستان، این یه خاطره واقعیه، خواهشا بخونید و لذتش ببرید، مهمتر اینکه حتماحتما یکبار تجربه اش کنید، نه تنها ضرر نداره ، بلکه سالی دوبار تکرارش میکنید،
من امید ۴۱ساله، شغل آزاد قدم ۱۸۰ و وزنم ۸۸ دارای ظاهری خوب ومورد پسندم ، با خانم های زیادی از دختر ۱۷ ساله تا زن ۴۵ ساله سکس داشتم..، و چندین مورد هم پسر های خوشکل و خوش هیکل را خواباندم ولذت بردم،

اما خاطره امروزم ، موضوع جدیدی است، که حتی فکرش هم نمیکردم. اینقدر برام لذتبخش و خاطره شود،
جهت تماشای مسابقه فوتسال تیم شهرمون به باشگاه رفتم. در حین تماشای بازی متوجه شدم که پسری خوشکل، زیبا، سفید و تپل حدود ۲۵ساله مرتب منو نگاه میکند، چند بار بیخیال شدم ولی اون کوتاه نمیامد، ناچار بهش اشاره کردم تا نزدیک تر بیاد، اونروز من ریش پروفسوری با سبیل داشتم ، پسره که اسمش محسن بود کنارم نشست، بهش گفتم جریان چیه که اینقدر نگاه کردی؟ گفت خیلی خوشم از سبیلتون میاد و دستی به سبیلم کشید، گفتم قابل نداره، گفت میخوامش،، گفتم چکاره ای،، گفت ۲۶ سالمه، دانشجو و. مربی رزمی هستم ، گفتم در خدمت باشیم ، شماره ام را گرفت وگفت باهات هماهنگ میکنم. شب پیامک داد و. چند ساعتی چت کردیم، عکس فرستاد و من هم بر اش عکس فرستادم.، دو سه روزی چت کردیم ، و رومـون بیشتر بهم باز شد ، اخرش گفت کی به قولت عمل میکنی و سبیل ات بهم میدی ،؟ گفتم پنجشنبه اخر هفته مهمان من باش، خیلی استقبال کرد، بلاخره روز پنجشنبه رسید ، وقتی دیدمش باور کنید فکر کردم دختره. وارد خونه شدیم، بغلش کردم، و بیشتر از حد معمول منو به خودش فشار داد، بعد از پذیرایی اولیه کنارش نشستم وبغلش کردم.، لبهاش عین دخترهای ۲۰ ساله نرم و خوردنی بودن ، شروع به لب خوری کرد و توچشام نگاه میکرد، قشنگ سبیلم را میخورد و آه آه میکرد، خیلی زود دستش را وارد شورتم کرد وکیرم را گرفت، و مشغول مالش شد، سریع لخت شدیم ، بدن سفید و زیبایی داشت ، خیلی نرم و پنبه ای بود، زود شروع به ساک زدن کرد، من هم با انگشتام کونش رامالیدم ، خیلی لذت میبرد رو به بالا دراز کشید و من. هم. پاهاش را رو کتفم قرار دادم. کونش مقابل کیرم بود. باور کنید آنقدر نرم بود که احساس میکردی تمام بدنش ژله هست، سرکیرم را آرام.به سوراخش نزدیک کردم.، خیلی ترسیده بود ومرتب بدنش می لرزید، گفت از بزرگی کیرت میترسم جر بخورم وپاره بشم، قوطی وازلین کنارم بود، حسابی کونش را چرب کردم و مقداری هم به. کیرم زدم، خیلی آرام شروع به فرو بردن کردم.، خیلی درد داشت ولی تحمل مبکرد، نفسش بند آمده بود ، محکم ران هام را گرفته بود تا بهش فشار نیاد ، ساعدم.را جلو دهانش قرار دادم وگفتم گاز بگیرد. گفتم. هرچه بیشتر درد داشتی ببشتر گاز بگیر ، نرمی، گرمی و داغی کونش آدمو حشری میکرد، ولی خیلی درد داشت، معلوم بود سکس زیادی نداشته بود، حدود ۱۰ دقیقه طول کشید تا نصف کیرم را وارد کونش کردم ، علنی داشت گریه میکرد و.حرف نمیزد، دستش را به کیرم رساندومتوجه شد که هنوز نصفش فرو رفته، آهی عمیق کشید وگفت غلط کردم، تورا خدا ادامه نده، گفتم خیالت راحت اذیتت نمیکنم، بدنش کامل عرق کرده بود و.می لرزید، وقتی دستم را به کیرش رساندم، از تعجب شوکه شدم ، کیرش کامل بلند شده بود و حتی کمی بزرگتر از کیر من بود، کیرش را مالش دادم و.کم کم خودم هم تلمبه زدن را شروع کردم ، حدود ده دقیقه طول کشید تا دردش کمتر شد و.خنده به.چهره اش برگشت، و آرام آرام تلمبه ها تندتر کردم، چون خیلی تنگ و نرم و گرم بود زود ارضا شدم و آبم رادرکونش خالی کردم.، نفس راحتی کشید، کیرش در حالت نعوظ کامل بود ، روش دراز کشیده بودم و لب های همو میخوردیم، گفتم دوس داری ارضا بشی ، گفت خیلی، کفتم چطور ، گفت هرجور تو بگی ، کیر سفید و قشنگ اش وسوسه ام کرد، کفتم تو هم منو میکنی ، گفت اگر اجازه بدی حتما،، گفتم تا حالا ندادم ، گفت خودم بازش میکنم ، فوری بغلم کرد و شروع به خوردن لبهام کرد و. با کیرش بازی کردم ، گفت من دوس دارم در حال کردن سبیل هات تو دهانم باشه ، برعکس شدیم، من دراز کشیدم. و او قشنگ روم دراز کشید هر دو پام را رو شونه هاش انداخت،
من. باسن و کون نسبتا بزرگی دارم و سوراخم هم تا حدودی بزرگ هست و.فکر نمیکردم درد زیادی داشته باشه، کونم و کیرش را با وازلین چرب کرد وزیبا تربن صحنه ممکن را خلق کرد، سر کیر نرم و داغش را درب سوراخ کونم قرار داد، آنقدر خوشایند بود که قابل وصف نیست، تصور کنید یک جسم نرم و تا حدودی گرم سوراخ کونتون را قلقلک بدهد،، گفتم باهاش بازی کند و فعلا داخل نکند ، چند دقیقه باهاش بازی کرد و تحریکم نمود و همزمان لبهامو میخورد . آرام آرام فشار داد،. کم کم درد آرام و لذت بخشی را احساس کردم ، خیلی آرام فرو برد و هر از گاهی دست نگه میداشت، به چشام نگاه میکرد و لب هام را میخورد، و. ادامه میداد، که احساس کردم تا آخر فرو کرده، کیرش کامل در کونم بود، سبیل و لبهام را میخورد و ارام ارام با کیرم بازی میکرد، دوباره کیرم بلند شده بود، دستش را هم خیس کرده بود و برام می مالید، باور کنید آنقدر خوشایند و لذت بخش بود که گفتم هنوز تمام نکند، حدود ۲۰ دقیقه ادامه داد، فرو رفتن کیرش تا مثانه ام که خیلی لذت داشت را احساس میکردم، تا کنون اینجور لذتی را درک نکرده بودم، در یک لحظه همزمان منو اون ارضا شدیم ، کیر اون داخل کونم و کیرم درون دستش که آبم داخل دستش ریخت ، گفتم تا اخر نگه داره و. در نیاره، روم افتاد و. لب بر لب هم حدود چند دقیقه استراحت کردیم، تا بلند شد، و با هم حمام رفتیم ،
من و. محسن حدود دوساله باهم دوستیم، سفر میریم، خونه هم میریم، و.......،عشق و.حال میکنیم ، اما سکس کامل را فقط شش ماه یکبار انجام میدهیم تا لذتش ماندگار شود، یکنفر مطمن پیدا کنید و. اینکارو انجام بدهید تا متوجه شوید چقدر لذت داره و. تا حالا چه لذت مهمی را از دست داده اید،
الهی کونتون از رزق کیر بی بهره مباد ،،
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#774   Posted: 6 Jan 2020 22:48

 1 Star

ارسالها: 51
کون سفید وتپل چاقال محله

بریم سر اصل مطلب
من الان40سالم هستش
تهران هستم اسمم زمردیان و مجرد
تومحله ما پسری بود بنام احمد 17سالش بود
اون روزا منم حدود 20سال داشتم
احمد سفید بود بود و کون خیلی بزرگی داشت
همه تو کفش بودن
یک روز ظهر تو محل فوتبال بازی میکردیم یادش بخیر دروازه کوچیک توپ پلاستیکی دولایه
یکی از بچه‌ها که تو تیم ما بود خورد زمین داغون شد رفت بیرون ما دنبال یار می‌گشتیم که یک دفعه چشمم به احمد خورد گفتم کتونی پات کن بیا تو بازی کن اونم پرید تو زمین بازی
شلوار سفید ورزشی داشت با تیشرت استقلال
کونش زده بود بیرون
اون موقعه بچه محل ها همه دور دروازه ها جمع می‌شدند و فوتبال نگاه میکردن
یادش بخیر شرطی می‌زدیم
خلاصه احمد دنبال توپ بود همه دنبال کون احمد
کسی دیگه بازی نگاه نمی‌کرد
بچه های تیم روبرو تو کف کون احمد
براشون مهم نبود گل بخورن
فقط دوست داشتن توپ دست احمد باشه خودشون رو بمالن. به احمد کیرا راست بود
یک دفعه احمد خورد زمین افتاد رو اسفالت زانوش خون اومد شلوار ش. هم پاره شد پسر این مو نداشت سفید سفید بود من کف کردم
بچه محل ها داشتن کف میکردن
احمد رو از رو زمین بلند کردم بردم جلو خونمون
جمعه بود کسی خونه نبود
کلید انداختم رفتیم تو حیاط سریع در رو بستم
کسی نیاد تو احمد می‌گفت درد دارم گفتم نترس الان من ردیف میکنم بردم تو خونه احمد رو گفتم شلوار رو دربیار زخم رو پاک کنم اونم سریع کشید پایین وای پسر پا بدون مو سفید تپل مشتی ولی چاق نبود گفتم احمد بخواب پاک کنم
احمد دراز کشید باشرت منم با زخم و میرفتم وبا پرو پاچه حال میکردم چشمم به کیر احمد افتاد دیدم راست کرده فهمیدم که الان وقتشه
دستم رو بردم بالا زانو وای سفید نرم مشتی
کلی داشتم کیف میکردم
خلاصه زخمو تخمی تخمی بستم
گفتم احمد کونی چرا راست کردی گفت به پاهام دست کشیدی حال کردم گفتم برگرد بدون مکث چرخید وای کون رو ببین سفید قمبل اخ احمد عجب کونی داری هیچی نگفت دست انداختم رو لپ کونش چنگ زدم جای انگشتم موند رو کون احمد شرت رو دادم پایین وای کس خل شدم پسر عجب کونی داری نمیدونم چطوری کیرم رو رسوندن در کون احمد آقا منو یکی بگیره
فکر کنم دوبار ابمو خالی کردم احمد گفت برم من الان مادرم میاد کوچه دنبالم گفت باشه برو دمت گرم وقتی می‌رفت گفت اگر به کسی نگی من بازم بهت میدم گفتم باشه برو منم سریع جم جور کردم تا کسی نیامده رفتم تو حیاط خونمون با شیلنگ شروع کردم آب دادن باغچه درو باز کردم که درخت های جلو در خونمون رو آب بدم دیدم چندتا از بچه محل ها نشستن در خونه بهم گفتن زدی گفتم چیو محمود سیاه گفت کون احمد رو میگیم زدی توش گفتم نه بابا کونی نیست
خلاصه خرشون کردم رفتن پسر همه تو کف بودن
فرداش احمد رو دیدم بهم سلام کرد گفتم سلام پات چطوره گفت خوبه مادرم بسته زانوم رو
مادر احمد عظیمه خانم بود احمد به مادرش رفته بود سفید قمبل
گفتم احمد کونت چطوره گفت بیا بریم خونه ما گفتم مادرت چی گفت بیا حله نترس
این داستان نیست خاطره هستش
براتون تعریف میکنم که احمد چند سال چاقال خودم بود شرت عظیمه خانم رو میپوشید
باهم می‌رفتیم حموم کردن عظیمه خانم رو دید می‌زدیم تا احمد زن گرفت کلی خاطره دارم
فعلا
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#775   Posted: 6 Jan 2020 22:48

 1 Star

ارسالها: 51
کیر قلمی


بریم به داستان:من سال 96سرباز بودم اخرای سربازی می رفتم دنبال گواهینامه حدودا از پادگان فاصله کمتری داشت می رفتم برمیگشتم تا اینکه روز امتحان فرا رسید من قبول شدم البته با خرخوانی یکی از دوستای دبیرستانیم هم اونجا بود اونم کلا دوتا امتحان تموم کرده بود دید منو سلام واحوال پرسی کرد وایساد باکسی کمی حرف زد منم اون روز مرخصی باید میرفتم او به من پیشنهاد داد برسونم منم دیدم هم مسیریم گفتم باشه بیا وسایلو از پادگان برداریم بریم قبول کرد وایساد امدم رفتیم گفت ترافیک باید از فرعی ها بریم گفتم ترافیک ترافیک اون گفت پدرم لازم داره ماشینو منم قبول کردم بعد 5دقیقه فرعی رسیدم یک جا گفتم الان پدرش میاد ماشینو ببره منم پیاده شدم دیدم رفت درو بازکرد اخ گفته بود پدرش میرسونم گفت به من بیا این رو بندازیم صندوق عقب منم راه افتادم یک یا الله از در وارد شدم دیدم دوستم درو بست گفتم چکار میکنی منم از ترس سرباز اضافی کمی دهن کجی کردم دوستم گفت ببین نترس اینجا خونم با قسط خریدم پدرم هم نمیدونه گفتم حالا چی گفت یادته دوران دبیرستان یک چیزی من گفتم تو اهمیت ندادی من گفت کدوم میگی گفت گفتم بیا پیشم تنها هستم تو اهمیت ندادی منم گفتم چطور حالا وقتش بهش گفتم وایسا بیا تعهد بده حتی بزور انگشتشو زدم بیا گفت مثل فیلما هر دو خوش فرم بودیم من قدم 2سانت بزرگتر بود اول از لب شروع کردیم لبهای هم دیگر خوردیم امدشلوارم بکش پایین گفتم وایسا هم جارو برسی کردم دیدم کسی نیست ودوربینم نیست از اون بابت راحت شدم بکش بخور جاخورد اولش دید از اون زمان به بعدصعودی بوده یعنی از 13 معمولی 18خوش فرم اولش لیس می زد بعد تخمم هام لیس میزد از اونور من دکمه هام باز کردم واونم اماده بود لختش متوجه شدم کم مو گفتم تو با این سن موهات کجاست گفت کم موهستم به خاطر همین برام صف بستن یواشکی همه جا میروم منم خندیدم داشت حالا میداد گفت بیا 69شیم به من حال بده گفتم چشم خوردم اونم کیرش16میشد قلمی داشتیم حال اساسی میکردم شهوت ها بالا بود گفتم به کجا بدنم دست بزنم شهوتت بالاتر میره گفت سینه هام من لیس زدم خوردم نفس نفس میزد میگفتم بخور جونم اه اه اه اه بعد پنچ مین گفتم میزاری برتو با کمی تردید قبول کرد گفت یواش شک کردم گفتم دادی گفت سومین بار تعجب کردم گفتم تو یک زمانی کون میکردی گفت حالا هم میکنم ولی دوبار به علت پول دادم مجبور بودم حالت سگی شد من متوجه کونش نبودم تا اینکه کون ژله ای وسفیدشو دیدم گفتم پسری یا دختری گفت چش به خاطر همین فراری هستم گفتم چیزی نداری گفت تف بزن بکن منم یواش یواش گفت کلفت یواش اه اه نصف رفت من شروع به کردن کردم همشو که کردم گفت میخوای منم ارضا کنی گفتم بچرخ پاهاتو بده بالا کیرشو میخوردم هم میکردم سخت بود داشتیم لذت می بردیم تو اسمان ها بودیم گفت من خودم توخودت تند تند میکردم اه اه اه حرف های حشری میزد گفت داره میاد ومنم گفتم داره میاد ریختم تو کونش اونم ریخت تو سینش اب کیرم بیرون داشت می امد من با کیرم پاک کردم سینش مالیدم روش بودم داشتم لب بازی میکردم دوباره حشری شدیم بازهم ریختم لیز بودتا شب روش بودم سه ارضا شده بودیم از ترس اون روز نخوابیدم ولی بهش گفتم کیرم میکنم تو سوراخت شب بخواب لذت ببر اون شب گذشت برای رفتن اماده میشدم دیدم بهم گفتم میزاری ماهم لذت ببریم گفتم من بار اولم بزار کارمو بکنم خدمتم تموش میایم دوتا بازهم برا حال اساسی سخت قبول کرد رفت بعدش تعریف می کنم.
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 مرد
#776   Posted: 9 Feb 2020 23:43


 1 Star

ارسالها: 116
سلام راستش داستان من زیاد سکسی نیست ولی به هر حال میشه اولین گی ام ب.ده باشه
من ۲۰ سالمه تابستون توی یاهو با یه مرد ۳۵ ساله که اسمش جاوید بود دوست شدم
۲ ۳ هفته ای باهم دوست بودیم تا اینکهه راضیم کرد بهش بدم
شب طرفای ساعت ۹ رفتم خونش تنها بود
خیلی استرس داشتم و میترسیدم
اومد جلو بردم روی تختش و لباسامو در آورد از ترس و استرس داشتم میموردم لختم که کرد فقط جوراب پاریزین مامانم پام مونده بود (آخه عاشق پوشیدن حوراب پاریزینم- بعد خودش لخت شد کیرش خیلی بزرگ و کلفت بود مال من ۱۱ سانت بود کیرشو آورد جلو دهنم که بخورم منم با کلی ترس یکم لیسش زدم
بعد منو بر عکس رو تخت خوابود و با کونم بازی کرد و سوراخمو خیس کرد
گرمای کیرشو رو باسنم حس میردم .آرووم آروم داشت فرو میکرد انقدر دردم اومد که داشتم گریه میکردمو مامانو صدا میکردم اون اصن به گریه های من توجه نکرد محکمم گرفته بودم با کلی زور از زیر اومدم بیرون و ازش التماس کردم که نکه کلی گریه کردم . آخرش قبول کرد ولی جلق زد و مجبورم کرد آبشو بخورم
زود هم اباسامو پوشیدمو برگشتم خونه

منتظر نظراتتون هستم
;-)
باورتون میشه سایز سینه های مامانم ٩۵ باشه؟
 
     
  
 مرد
#777   Posted: 12 Mar 2020 23:21

 0 Star

ارسالها: 25
amir_kooni
Only baby fantastic man
 
     
  
 زن
#778   Posted: 19 Apr 2020 17:13

 1 Star

ارسالها: 51
گِی پنج دقیقه ای

سلام دوستان این اولین باره داستان می نویسم راستش من بااه کونگ فو میرم و از وقتی که با اینجور داستانا آشنا شدم حشریم خیلی زیاد شد رتستش یک پسر عمه دارم که خیلی کون گشاده یک روز موقع استراحت تو باشگاه بهش گفتم ملاحظش می کنی ؟ فهمیدش گفت باشه بعد رفتیم تو دستشویی باشگاه کشیدم پایین گفتم بخور اما نخورد بعد گفتم حداقل برگرد بعد برگشت یک تف به کیرم زدم شروع کردم به تلمبه زدن چون کیرمو با توفم زیادی خیس کردم فکر کردش که آبمو از الان تو کونش آبیاری کرده بودم آخرش بعد از پنج دقیقه گفت نوبت منه منم چون با ورزش زیاد کونمو کلا آب کردم و اصلا کون باحالی نداشتم گفتم اگه تونستم کیرتو تا ته بخورم حق نداری بکنی چون می دونستم کیرش خیلی کوچیکه کیر خودم تو سیزده سالگی حدود چهارده سانت هست اونم قبول کردم کیرشو داد دستم خندیدم گفت بزرگترین حالته ولی حدود چهار پنج سانت بود حالم از کار خیلی به هم خورد و در عرض یک ثانیه همشو تو دهنم کردم مثل هسته خرما بود گفتم دیدی کوچیکه گفت باشه بعد رفتیم سر تمرین ولی گفت خوب ساک زدی گفتم داداش گرز رستم که نبود یک بامیه پلاسیده بود خندید بعد تمرینو شروع کردیم لطفا فحش ندید ممنون
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#779   Posted: 19 Apr 2020 17:13

 1 Star

ارسالها: 51
بهترین تجربه گی با مبین

سلام خدمت همه دوستان این داستان گی هست هر کسی میخاد بخونه .
داستان بر میگرده به چند سال پیش که من ۱۷ سالم بود اسم من علی هست
ما تو شهرستان زندگی میکنیم داستان از زمانی شروع شد که پدرم که یه دوست قدیمی تو شهرستان داشت رو پس از چند سال پیدا کرده بود و با کلی خواهش دعوت کرده بودیم چند روزی بیان خونه ما برا مهمونی پدرم بهم گفته بود که یه پسر دارن به اسم مبین باهاش دوست بشم ونزارم بهش بد بگذره (اخه من زیاد به پسرا رو نمیدم)
خلاصه دو روز گذشت و خانواده مبین از شهرستان رسیدن رفتیم پایین که ازشتو استقبال کنیم من چشمم برا اولین بار به مبین افتاد یه حسی بهم دست داد که تا اون موقع تجربه نکرده بودم .
مبین یه پسر سبزه با موهای قهوه ای چشمای سبز وای خدا مثل یه فرشته بود
خلاصه روبوسی کردیم اومدن تو خونه منم از همون اول رفتم تو کف این اقا مبین ولی نمیدونستم سر بحثو چه جوری باز کنم خلاصه بعد خوردن ناهار بابام بهم گفت علی پا شو با مبین برین کامپیوتر بازی کنید منم از خدا خواسته قبول کردم و با مبین رفتیم اتاق من اتاق منم یه جوری هست که پشت هست کاملا امن.
رفتیم تو اتاق منم همش تو این فکر بودم که چه جوری بحثو باز کنم باهاش تو این فکر بودم مبین گفت بازی چی داری منم اسم چنتابازیرو گفتم گفت gtaداری گفتم اره گفت پس بازی کنیم منم قبول کردم رفتیم سر بازی تو بازی gtaکسایی که بازی کردن میدونن بعضی از دخترا توش با سوتین میچرخن.
مبین داشت بازی میکرد منم کنارش بودم یه دفعه گفت علی بلدی یکی از این دخترارو سوار کنیم (داشت بهم نخ میداد)
منم گفتم میخای چیکار گفت خب یکم حال کنیم تا اینو گفت رفتم رو هوا که اقا مبین این کارس .
بهش گفتم اینارو ولش فیلم داری میخای
گفت سوپر.گفتم اره ولی به کسی نگیا گفت نه چنتایی سوپر داشتم اول رفتم در اتاقمو بستم بعد زدم پخش شد دیگه داشتم دیونه میشدم دیدم داره هی کیرشو میماله واییییییی
دلمو زدم به دریا و یواش دستمو گذاشتم از رو شلوار رو کیرش انگار منتظر بود چند دقیقه با کیرش ور رفتم که یه دفعه اونم دستشو گداشت رو کیر من من کاملا سیخ کرده بودم گفت علی عجب چیزی داری گفتم میخای ببینی گفت اره کیرمو در اوردم دادم دستش وای چه حسی داشت اصلا باور نمیکردم
منم کیر مبین رو در اوردم خیلی کوچیک بود
خلاصه با کی خواهش ازش خواستم برام ساک بزنه البته ناشی بود دندون میزد درد داشت یکم که با کرم ور رفت انداختمش رو تخت رفتم درو قفل کردم تا کسی نیاد اومدم شلوارشو کامل از پاش در اکردم وای چه کونی چه پوستی چه پاهایی داشتم دیونه میشدم خودش یکم تف کرد تو دستش زد سر کیر من با دستش کیرمو گرفت گذاشت لبه سوراخش گفتم مبین بکنم توش درد داره ها گفت باش بکن توش منم یکم فشار دادم تا بره تو صدای نالش بلند شد گفت نکن درد داره منم میدونستم تازه کاره زیاد ازیتش نکردم گداشتم لا پاهاش اوف با ورتون نمیشه چه پاهای نرم وگرمی داشت کامل دراز کشیده بودم روش از پشت داشتم از لب میگرفتم
مثل جنده ها شده بود با اون چشمای سبز رنگش داشت دیونم میکرد بعد چند بار تلمبه زدن ابم اومد و چند دقیقه تو اون حالت موندیم بعدش زود خودمونو جمع کردیم که کسی نیاد منو مبین بعد اون خیلی باهم سکس کردیم و هنوزم باهم سکس داریم این مقدمه داستان های بعدی هستش اگه خوشتون اومد داستان های دیگرم میگم.
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#780   Posted: 19 Apr 2020 17:14

 1 Star

ارسالها: 51
کون دادنم به کیر۲۰ سانتی

سلام اول از همه باید به کسایی که میان فوش میدن باید بگم که مجبورید میاید میخونید؟ من گیم دوس دارم باشم به تو چه
اسمم سامانه ۱۸ سالمه اندامم مناسبه کون نسبتا گوشتی دارم خونمون اطراف تهرانه قضیه ای که میخوام بگم برا سه روز پیشه. من کلا تو زندگیم ۵ بار کون داده بودم به پسر داییم اون کونده هم زود ارضا بود(۲ دیقه) بعد از سکسم لباسشو می پوشید و انگار نه انگار. من همیشه پر از شهوت میموندم. بعداز اینکه خونشون از پیش ما رف دیگه سکس نداشتم تا ۱ سال. عضو سایت شدم با یکی آشنا شدم اسمش امیر بود کیرش خیلی بزرگ بود ۲۰ ولی لاغر اولش فک کردم فیکه ولی رفتم سر قرار تو ماشینش نشستم کیرشو که درآورد پشمام ریخت. اونجا ی ساک خوب براش زدم. سری دوم لوکیشن فرستاد برام اطراف آزادی بود. اینو گرفتم و رفتم یکم نشستیم حرف زدیم شربت آورد خوردیم اومد کنارم رو مبل نشست دستمو گرق گذاشت رو کیرش نیم خیز شده بود. اومد سمتم شروع کرد گردنم و گوشمو خورد(قبلا تو چت بهش گفته بودم رو اینا حساسم)منم شلوارشو تا زانو کشیدم پایین با کیرش ور رفتم و چشامو بسته بودم داشتم لذت میبردم(انقد رو گوشم حساسم که وقتی زبونشو میزد به لاله گوشم تو دلم احساس ضعف میکردم و موهای تنم سیخ میشد)کیرم سیخ سیخ شده بود(۱۶ سانته) بعد ۵ یا ۶ دقیقه خوردن گردن و گوشم شلوارشو در آورد گف نوبت توعه. منم شهوتم خیلی بالا زده بود شروع کردم ساک زدم هرچقد که این چن سال پسر داییم منو تو کف گذاشته بود رو اون خالی کردم. اول زبونمو دور کلاهک کیرش کشیدم آروم آروم کل کیر نازشو با زبون خیس کردم بعدش کم‌کم میکردم تو دهنم. لامصب انقد بزرگ بود نصف کمترشو فقط میتونستم بخورم. خایه هاشو با دستام میمالیدم و با لذت ساک میزدم. بعد ۱۰ دیقه( قبل از سکس به امیر گفته بودم یکم شیره بخوره که کمرش سفت سفت بشه) گف پاشو بریم رو تخت بلند شدیم رفتیم همش میزد رو کونم و‌میگف جووون عجب کونی داری سامان. رفتیم تو اتاق سرپا نگهم داشت شلوارمو درآورد شرتمم باهاش کشید پایین شروع کرد به خوردن سوراخم(بدنم خیلی کم مو داره اونم در حد چن تا تار رو سینم) دولا شده بودم رو تخت اونم زانو زده بود و سوراخمو لیس میزد واقعااااا حال میداد چون اولین باری بود که یکی سوراخمو میخورد. میخاست انگشت بکنه بهش گفتم نه گف چرا گفتم ۱ ساله سکس نداشتم میخوام با کیرت جا باز کنه ی چنگ محکم از کونم گرفت و گف قربونت برم حشری خودم. کامل لخت شدیم رفتیم رو تخت یکم دیگه در حد ۱ دیقه براش ساک زدم کاندومو کشیدم رو کیرش(لامصب انقد کیرش گنده بود ی دونه کاندومو پاره کرد) من عاشق پوزیشنی ام که به پشت بخابم پاهامو باز کنم همین مدلی هم شدم گفتم امیر فقط آروم آروم بکن تو گف چشم بلدم کارمو. سر کیرشو گزاشت دم سوراخم ی دلهوره بدی گرفتم اخه تنگ شده بودم و الان ی کیر گنده میخاست بره توم. یکم فشار داد نرف یکم دیگه تلاش کرد بازم نشد منم داشتم اذیت میشدم پاشد رف وازلین آورد زد به کیرشو و سوراخ من دوباره شروع کرد به فشار دادن یکم که خودشو کشید جلو یهو سرش رف تو. وااااای چشتون روز بد نبینه انقد درد داشتم که فقط پتوی روی تختو داشتم چنگ میزدم و آروم داد میزدم(خیلی این درد و دوس دارم وقتی که تازه میخوای سکسو شروع کنی). همون حالت وایساد و برای اینکه ارومم کنه کیرمو گرفت باهاش بازی کرد. بعد چهل پنجاه ثانیه دردش کمتر شد خودم با دستم کمرشو کشیدم جلو اونم آروم اروم داشت میکرد تو. حدود ۳ سانتش رف تو وایساد تا بیشتر جا باز کنه چون واقعا میدید درد میکشم ولی اون درد برای من پر از لذت بود. دوباره شروع کرد آروم آروم فرو کردن نصف کیرش رفته بود تو که کشید بیرون. یکم وازلین زد به سر کیرشو و سوراخم جای خودشو درس کرد اومد نزدیک تر بهم و کیرشو دوباره کرد تو. این سری ی ضرب نصف بیشترو کرد تو سوراخمم که ی خورده جا باز کرده بود تحملش کرد ولی بازم درد داشتم. دوباره وایساد بعد ۱۰ ثانیه آروم آروم همشو فرو کرد منم چشامو بسته بودم و داشتم لذت میبردم سوراخم بی حس شده بود یهو ی زیر دلم درد بدی گرف چشامو باز کردم دیدم تا خایه کرده تو. باورم نمیشد. درد و لذت قاطی شده بود و سوراخم کاملا بی حس. شروع کرد تلمبه زدن و منم داشتم آه و ناله میکردم. وقتی صدای تخمای بزرگش میخورد به کونم واقعا حال خوبی بهم دست میداد. تو ی دنیای دیگه بودم امیر هرچی قربون صدقه کونم میرفت من اصلا اهمیت نمیدادم چون تو ی دنیای دیگه بودم. یکم که خوب گایید سوراخمو گف پاشو داگی شو. یکم ترسیدم چون قبلا بهم گفته بود تو حالت داگی استایل خشن میکنم. پاشدم رفتم گوشه تخت اون رف پایین تخت وایساد خودشو تنظیم کرد و آروم فرو کرد داخل. شروع کرد به آروم تلمبه زدن منم از زیر دستم و بردم با کیرم بازی کنم که امیر گف نه نمیخواد بازی کنی میخوام همین جوری آبتو بیارم. منم دیگه چاره ای نداشتم چون واقعا عاشق کیرش بودم و عاشق گاییده شدن. همون طور که داشت تلمبه میزد صورتشو آورد پایین سمت صورتمو لاله گوشمو یکم خورد فهمیدم میخواد شروع کنه. حس فوق‌العاده ای داشتم غرق شهوت بودم. صورتشو برو عقب و شروع کرد تند تند تلمبه شدن. دور سوراخم داشت میسوخت حس میکردم که دارم جر میخورم. سیلی میزد رو کون ژله ایمو همش میگف جون قربونش برم چه موجی میگیره فداش بشم. با دستام کمرمو گرف و میکشید سمت خودش. من اصلا تو این دنیا نبودم اونهایی که تجربه داشتن میدونن چی میگم. حدود ۶ یا ۷ دیقه تند تند داشت تلمبه میزد که احساس کردم دارم ارضا میشم. پتو و ملافه زو تختو داشتم گاز میگرفتم و چنگ میزدم از لذت( فک کن ی کیر ۲۰ سانتی داره با سرعت میره تو کونم منم غرق شهوت و کیرم سیخ سیخ شده بود و اصلا بهش دست نمیزدم) به امیر گفتم دارم ارضا میشم ی جوووون از ته دل گف برگشتم نگاهش کردم دیدم عرق کرده و داره لباشو گاز میگیره پیشونیمو گذاشتم رو تخت و داشتم لذت میبردم. آبم داشت میومد که شروع کردم داد زدن که امیر محکم تر امیدم سرعتشو بالاتر برد و آبم ریخت رو تخت بعد اینکه آبم اومد امیر وایساد تا یکم بهتر بشم. کیرم کم کم داشت شل میشد ولی هنوز کیر امیر توم بود. نگا امیر کردم گفتم عشقم آبت نمیخواد بیاد سوراخم دیگه داره داغون میشه. کیرشو کشید بیرون وقتی کشید بیرون تو دلم خالی شد. کامل حس کردم که ی چیزی از تو وجودم رف بیرون. دراز کشید رو تخت گف آبت اومد دیگه به من کاری نداری؟(یهو یاد خودم و پسر داییم افتادم) بهش گفتم نه عزیزم هستم. رفتم رو کیرش نشستم و بالا پایین میکردم. نا نداشتم دیگه خیلی خسته شده بودم بعداز ۵ دیقه بالا پایین شدن یهو امیر دستاشو به کمرم گرفت و منو محکم نشوند رو کیرش. آبش اومد. وقتی آبش داشت خالی میشد حسش میکردم که از مجرای کیرش داره خالی میشه. کامل که خالی کرد منم ولو شدم رو تخت. یکم لب گرفتیم و همونجا خوابیدیم. بعد ۲ ساعت بیدار شدم دیدم امیر خوابه لباسامو پوشیدم و رفتم....
این اتفاق خوبی بود که برام افتاد خیلی دوس دارم دوباره تکرار کنم ولی نه با امیر. تنوع طلبم. عاشق کیرای بالای ۱۷
عاشق کیراتونم سامان
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
صفحه  صفحه 78 از 80:  « پیشین  1  ...  77  78  79  80  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites