داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد


صفحه  صفحه 79 از 81:  « پیشین  1  ...  78  79  80  81  پسین »
 زن
#781   Posted: 19 Apr 2020 17:14

 1 Star

ارسالها: 51
بلاخره کونی شدم

من محمدم [مستعار] ۱۷ سال سن دارم قد ۱۷۸ وزن۵۵ یه مقدار سبزه هستم ولی همچین لطیف
کون خیلی خوبی دارم به طوری که همیشه برام دردسر ساز شده
همیشه تو مدرسه یا تو محله بین رفقا انگشت میشدم ولی سعی میکردم بهشون اهمیت ندم
داستان درمورد یکی از دوستای دوران مدرسم به اسم آبتین[مستعار] . سال هشتم بود که من بغل دستیه اون شدم خیلی پسر خوبی بود به خاطر بلوغ زودرسش هم کیرش از همون اول از کل مدرسه گنده تر بود توو طول سال تحصیلی خیلی های میومدن واسه کل کل یا دید زدن یه کیر کلفت م میز ما میومدن تا کیر ابتینو ببینن
من کم کم دیدم دارم یه حس هایی به کیر ابتین پیدا میکنم دوست داشتم همیشه تو دستم باشه
ابتین هم بعد از مدتی که متوجه نگاه های حوس انگیز من شد به من پیشنهاد داد یه خورده بزاش بمالم منم با کمی ناز قبول کردم
ما میز اخر میشستیم و برامون کاری نداشت که نذاریم کسی متوجه دست مالی های من بشه
این ماجرا تا شیش ماه ادامه داشت تو این شیش ماه من چهار پنج بار خونشون رفتم اون خیلی سعی کرد منو بکنه یا واسش ساک بزنم اما من خیلی اشوه میومدمو اصا دم به تله نمیدادم
میدونستم که ابتین ول کن من نیس منم صددرصد کیرشو میخواستم ولی نمیخواستم از الان کونی ورد زبونش باشه
خلاصه سال اخر شد ینی سال نهم کلاس هامون از هم جدا شده بود منم حسابی کف کیر بودم و تو خونه با انواع میوه جات مثل خیارو بادمجون خودمو تقریبا پاره کرده بودم یه روز که مثل همه روزا زنگ دوم مدرسه بود و ما تو حیات بودیم ابتین اومد سراغم باهم خوشو بش کردیم و بهم گف که زنگ اخر جلو در وایسم تا باهم بریم خونشون منم قبول کردم رفتیم خونشونو اون با زرنگی همون جلوی در از من لب گرف لبتی دتغ و سکسیی داشت که نمیتونستم ولشون کنم درحال لب گرفتن بودیم که دیدم دستشو از پشت داره میبرمه زیر شلوارم تا برسه به سوراخ کونم بعدشم شرتم چیزی نگفتم
از زیر شدت داشت جفت لمبرهامو ماساژ میداد منم تو فضا بودم و فقط فکرم رو لبای ابتین بود که یهو دیدم کونم داره اتیش میگیره....
ابتین بی هوا دوتا انگشتشو کرده بود تو کونم اونم خشک خشک من جیغم رفت هوا شهوت از سرم پرید یه جغ سرعتی واسش زدمو رود خودمو به خونه رسوندم
خیلی ناراحت بودم که ابتین زیاد به کارش وارد نیس خلاصه اون سال گذشت و خونشونو از اونجا به چندسن چهارراه بالاتر بردن و مدرسش هم از من جدا شد
تو سه سال اخیر همیشه باهم در ارتباط بودیم و تو این سه سال دو سه بار دیگه خونشون رفتم ولی هیچوقت نتونس منو تو خونشون حشری بکنه که بهش بدم
یهو کاری میکرد ابم سریع بیاد فک میکرد اینجوری راحت تر میتونه کون خوشگل منو بکنه ولی در اشتباه بود افرادی که مثل منن میدونن یه کونی وقتی ابش میاد یه مقدار میلش به دادن میپره که اگه مثه من تا حالا به کسی نداده باشی کاملا میلت میپره حتی یادمه یه دفعه کامل شیو بودم و تولدش هم بود رفتم خونشون شروع کردیم شیو نه واسه همدیگرو خوردن که من یهو ابم اومد و نتونستم خودمو کنترل کنم چون اون خیلی کیر جذاب و کلفتی داشک که وقتی به ته گلوم میخورد احساس میکردم بهترین حسیه که تاحالا تجربه کرده بودم اونم با بی میلی هر چند دیگ یه لیسی به کیرم میزد ولی تو اون پوزیشن فقط حواسش به من بود که تا ته براش بخورم
بعد از این که ابم اومد منو خوابوند که کونمو افتتاح کنه ولی من دل نمیخواست این کاررو بکنه اون کیرشو گذاشته بود لای کونه من و هر از گاهی رو سوراخم فشارش میداد ولی من شل نمیکردم و اون فقط بالا کونی خودشو ارضا میکرد
من خیلی میترسیدم که نکنه بخواد فیلم بگیره و بیشتر ترسم و یکی از دلایلی که بهش نمیدادم هم همین بود و به خاطر همین بود که بهش نمیدادم
امااااحالا بخش اصلیه داستان:


چهارشنبه بود خونمون طبق معمول خالی شده بود من خونوادمو به زور پیچوندم تا کمی خونه بمونمو استراحت کنن و اونا برای دیدن مادر بزرگم به قم رفته بودن من نشسته بودم ودر حال کسچرخ تو تلگرام بودم که یهو دسدم از طرف ابتین یه گیف برام اومد
وقتی گیف رو باز گردم دیدم گیف گی هستش خیلی خوشم اومده بود و حسابی اوبم زده بود بالا داشتم فکر میکردم که برم مثه عادت همیشه یه بادمجون نابی بخرم و بیام تا باهاش عشق کنم ک یهو پیام داد نمیخوای به ما سر بزنی ؟
نمیدونم از کجام در رفتو ازش پرسیدم تو نمیخوای سر بزنی ؟پرسید ینی خونتون خالیه ؟ گفتم اره میتونی بیای جرم بدی ؟ گف حتما که میام
بهش گفتم پس یک ساعت دیگ بیا تا منم یه حموم برم و شیو کنم اونم قبول کرد اینجوری یه تایمی هم بهش میدادم تا اونم شیو کنه
خلاصه من رفتم حموم و اومدم بیرون وقتی خودمو تو اینه نگاه میکردم سیخ میکردم
طوری که یدونه مو هم رو تنم نبود داشتم خومو تخلیه میکردم ک دیدم زنگ ایفون به صدا در اومد که یهو استرس کل وجودمو گرفت یه چند لحظه مکث کردم نمیخواستم درو باز کنم ولی همین که دوباره زنگ زد اوبیه درونم بر ترس غلبه کرد و دلو زدم به دریا و درو باز کردم و سرعتی رفتم تو دستشویی تا کامل خودمو تخلیه کنم من وقتایی تو خونه تنهام با شرت میچرخم اون روز هم بایه شرت بنفش سکسی بودم که بدنم توش میدرخشید
وقتی اومد بالا و دررو بست تنم ریخت خیلی خوشحال بودم ولی هنوز درحال تخلیه بودم تو دستشویی نمیخواستم اولین سکسم خراب بشه
وقتی از دستشویی با اون تن سکسیم دراومدم بیرون ابتین از دیدن من زبونش بند اومد همین که اومد سلام رو بگه دستشو گرفتم بردمش تو اتاق و انداختمش رو تخت میخواستم تموم تصوراتی که با ابتین داشتم رو پیاد کنبرا همین انداختمش رو تخت و زل زدم تو چشمای قهویه ایه سکسیش
زانو زدم و شروع کردم به باز کردن کمبرند و دکمه های شلوارش وقتی شلوراشو از تنش دراوردم کیرشو دیدم که از دیدن تن سکسیم نیمه شق زیر شرتش اروم گرفته با دیدن کیرش کیرم مثه سنگ سیخ شدم اروم سرمو نزدیک کیرش بردم لبهامو رو کیر نیمه شقش گذاشتم و اونو از روی شرت ماساژ میدادم انقدر این کار لذت بخش رو انجام دادم تا کیرش شقه شق شد لبام هنوز رو کیرش بو و دستامو گذاشتم گوشه های شرتش لب هامو از رو کیرش ورداشتم و کمی شرت رو پایین کشیدم و بدن شیو شدش رو شرو به لیس زدن کردم اروم اروم و با ارامش کیرشو از تو شرت دراوردم کیرشو تو دو دستم گرفتم دهنم رک نزدیکش بردم گرمای کیرش فوق العاده بود نوک زبونم رو روی کیرش گذاشتم چشماشو دیدم که از اوج لذت خمار شده بودن خیلی اروم دهانم رو دور کیر جذابش حلقه کردم و شروع به بالا و پایین کردم سر کیرشو زیر زبونم میبردم و اروم اروم تا ته گلوم میفرستادمش
خیلی لذت بخش بود کیرشو تا جایی که در توانم بود داخل میبردم کل دهنم پر از تف شده بود و ابتین تو اوج بود پنج دقیقه ای با عشق براش ساک پر تف زدم و دراخر این خودش بود که منو بلند کرد و گفت الان یهو ایم میاد بسه دیگ
منو بلند کردو روی تخت انداخت و صورتم روی متکا بو یه متکای دیگه هم برداشت و زیر کونم گذاشت تا قشنگ کونم بالا بیاد من اماده بودم تا منو جرم بده با اون کیر کلفتش که یهو لذته فجیهی رو رو سوراخ کونم احساس کردم
ابتین داشت سوراخ کون صورتیه منو لیس میزد و با تمام وجود اونو میخورد خیلی حشری شده بودم وقتی اون زبون خیسشو به سوراخ کونم میزد و با دستاش جفت لمبرهای کونمو گرفته بود و اونارو چنگ میزد خیلی خوب این کارک میکرد و من تو اوج لذت بودم زبون خیسشو رو سوراخ کونم فشار میداد و گاهی داخل میرفت من از اوج شهوت نزدیک بود بیهوش بشم داشت با تموم وجود برام لیس میزد و من تو اوج لذت بودم
سرش رو از بین لمبر های کونم دراورد و دستهاشو هم رها کرد یک دستشو رو کونم گذاشت و دست دیگش رو کیرش بود و داشت با سوراخ کونم تنظیم میکرد وقتی کیرشو دقیق رو سوراخمم گذاشت نفسم تو سینم حبث شد با یه صدای باحال که هیچوقت از یادم نمیره تفش رو دقیق انداخت رو سوراخ کونم و خنکیه خاصی رو رو سوراخ کونم احساس کردم یه تف دیگه هم به کیر خودش زد و کیرشو فشار داد روی سوراخ کونم و با اولین فشار تا نصفه کیرشو فرو کرد من یه مقدار کمی درد داشتم چون قبلا با چیزا گنده مثه بادمجون خودمو پاره کرده بودم اما همینکه کیرش وارد کونم شد و کونم افتتاح شد از اوج لذت ارضا شدم و ابم ریخت رو تخت درحال ارضا شدن بودم که ابتین کیرشو تا ته جا کرد تو کونم و منم شروع به ناله کردن کردم قشنگ احساس میکردم کیر ابتین به ته معدم خورد انگار یه مقدار جای کونم برای کیر ابتین تنگ بود اروم اروم تو کونم تلنبه میزد و من ناله ای ای از سر لذت میکردم که انگار دنیا رو بهم دادن ابتین فقط جوون میگفت و کارشو میکرد بعد چند دقیقه لذت فراوون رو کیرشو از سوراخم بیرون کشید و بلند شد تا پوزمون رو عوض کنی اینبار اون به کمر خوابیدو من رو کیر نازش نشستم خیلی اروم کیرشو رو تو کونم جا کرد و منم خیلی عادی روش نشسته بودم و اروم داشتم بالا پایین میکردم که یهو منو سمت خودش کشید و شروع کرد به لب گرفتن ازم و خیلی سرعتی داشت تو کونم تلمبه میزد من به قدری از این کارش خوشم اومد که دوباره سیخ کردم انگار نه انگار همین چند دیقه پیش ارضا شده بودم چند دیقه ای با تموم لذت توم تلمبه میزد که یهو گفت بلندشو همین که بلند شدم منو خوابوند و پاهامو داد بالا و شروع کرد و تو کونم تلمبه زد خیلی تند تند تلمبه میزد و من تو اوج لذت بودم که دوباره ارضا شدم و ابم ریخت رو شیکمم اون که این صحنه رو دید تند تر تلمبه زد و لحظه ای که میخواست ارضا شه کیرشو دراورد و ریخت روی شیکمم انقدر ابکیر رو شیکمم بود نمیتونستم بلند شم به شدت عرق کرده بودم و خسته بودم به زور و با کمک ابتین بلند شدم اب کیرهارو تمیز کردم و ابتین حاظر شد که بره جلوی در یه لب ریز ازش گرفتم که باعث شد دوباره شق کنم


خیلی ممنون که خوندین ببخشید اگه غلط املایی داشته به بزرگی کیرتون ببخشید اگه بازخورد خوبی داشته باشم بازم از سکسام با همسایه روبرویی مونو یکی از دوستامو براتون مینوسیم
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#782   Posted: 19 Apr 2020 17:15

 1 Star

ارسالها: 51
منو پسرعموم تا دسته

این خاطره که می خوام براتون تعریف کنم بر می گرده به پارسال یعنی موقعی که من 15 یا 16 سال داشتم این داستان سکس من و پسر عمومه که 1 سال از خودم بزرگتره من اون موقع حس شدیدی نسبت به پسر عموم داشتم و همیشه دوست داشتم واسه یه شب هم که شده در کنارش لختی بخوابم البته قبل از این ما با بروبچ محله یه شیطنتهای می کردیم ولی سکس به حساب نمی اومد اونم زمانی که اول دبستان بودم که متاسفانه یه بار بابام با یکی از این بروبچ محل خونمون مارو دید که خیلی ضایع شدم و کلی بابا منو به خاطر این که با کیر دوستم بازی می کردم دعوام کرد و تهدید کرد که اگه ببینه بیشتر از این غلطا می کنم منو با تی پا از خونه میندازه بیرون هیچ وقتم بهم نگفت که چرا این کار اشتباهه که این قدر منو دعوا کرد بعدشم هم من و دوستم و کدخن کرد که دیگه حق نداریم همو ببینیم خلاصه که اون روزا واقعا روزای بدی بود و از اون موقع همش مراقبم بود و هیچ وقت تنهایی اجازه نمی داد با دوستام برو بیرون یا که خونه کسی بخوابم شبو. خلاصه این که همش درسو خونه فقط خونه عموم اینا راحت بودم و این چند سال واقعا تنها بودم البته من اون موقع واقعا پسری مثبت بودم از موقعی که دبستان بودم همیشه نمازمو می خوندم، دروغ نمی گفتم رتبه اول کلاس بودم و تو خونه هم به مامی و بابی کمک می کردم و این باعث شد که یه پسر دوست داشتنی برای باب و مام باشم و اعتماد بابی رو به خود جلب کنم البته بازم این باعث نشد بابا اونطور که باید منو آزاد خودم بزاره، خلاصه بریم سر بحث اصلیمون.
من بیشتر رفت وآمدم با خانواده عموم اینا بود و همیشه با پسر عموم می رفتیم استخر شاید هم همین باعث شد که می قعی که بدن لخت پسر عموم رو توی استخر میدیدم بهش علاقه مند بشم.
باور کنید این حس که من به یه پسر داشتم همیشه تو وجودم بود شایدم چون بدن هیچ زنی رو ندیدم و فقط با اون بودم این طوری بودم. همیشه سعی می کردم خودمو بهش بجسبونم باهاش کشتی می کرفتم اون هیکلش از من بزرگتر بود و موقعی که باهم کشتی می گرفتم تمام بدنش می افتاد روم و برام لذت بخش بود. بله کمکم این و کاملا حس می کردم که اونم یه علاقه ای به من داره این کاملا واضح و مشخص بود هرکی تجربه داشته میدونه من چه می گم.
یادمه اواخر فروردین بود هوا واقعا خوب بود حال میداد واسه کوهنوردی، با بروبج فامیل و بابام و دوستای بابام قرار شد که واسه چند روزی بریم کوه بریم کمی جلو خلاصش می کنم.
ما اونجا چادر زدیم دختر عموهام و دختر عمم و خواهرم اینا هم بودن خانوما هم واسه خودشون چادر جدا داشتن پهلوی چادر ما شب موقع خواب تو چادر جا نبود همه بهم چسبیده بودیم من و پسر عمه ام کنار هم خوابیده بودیم پسر عموم هم دقیقا زیر پای من خوابیده بود یادش بخیر چه شبی بود بابام هم توی چادر خانما خوابید چون اصلا دیگه جا نبود کوه هم واقعا هوا سرد بود و هر کدممون 2 تا پتو روی خودمون کشیده بودیم گرچه جاهامون گرکو نرم بود چون حسابی بهم چسیده بودیم.
هوا هم تاریک چشم همو نمی دید نیمه های شب که شد دیدم یکی داره انگشتای پامو میگیره و داره باهاش بازی می کنه و داره دست میکشه پاهام اول زیاد چدی نگرفتم گفتم شاید دستش الکی به پاهام برخورد کرده ولی بعد نه دیدم واقعا داره دست می کشه به پاهام و داره لمسش می کنه و داره کمکم میاد بالا وااای شک نداشتم که این علی هس البته اسمش علی نیس به دلایلی حالا ما علی صداش می زنیم اینجا، اومد بالا لای پام داشت قلبم بیرون میزدداشت کونمو لمس می کرد جون من با شکم خوابیده بودم مشخص بود دستش نمی رسه می خواست کیرمو بگیره کیرم اولی که داشت از پام بالا میومد شق شده بود یه ذره خودمو کشیدم پایین تا دستش راحت به کیرم برسه وووووی چه حالی داشت بخدا وقتی کیرمو گرفت برای ایدکه خیالشو راحت کنم که منم باهاشم دستشو گرفتم و محکم کیرمو دستش دادم و نگهش داشتم رو کیرم
اینکارو که کردم دیگه اطمینان خاطر پیدا کرد و بلند شد و اومد کنارم جا تنگ بودحسابی به هم چسبیدم و کونشو به کیرم چسبوند آخ چه کونه کوپلی داشت مطمئنم هیچ کدوم ار شماها تا حالا کون به این خوش فرمی ندیدن بخدا دارم تمامشو راست می گم نه کم نه بیش.
کونشو می مالیدم از رو زیر شلواری کمکم دستم بردم تو زیر شلواریش و جوووووووووووووون دیگه هیچی بین دست من و کونش نبود گرررررم گررررررررررررم یه تیکه گوشت لذیذ تو دسم بود هی دست میکشیدم می رفتم سراغ سوراخش لپ کونش نرم نرم بود یه تیکه گوشت خالی بخدا تو دستم بود. کم کم ازپشت رفتم سروقت کیرش اول تخماش تو دسم اومد بعد کیرش عجب کیری بود نمی دیدمش ولی لمسش که می کردم میشد فهمیدی چه کیر خوش تراشیه کیرش رو که فشار میدادم مثل ماهی که تازه از آب گرفتی می خواست از دسنم فرار کنه بعدش برگشتم و زیر شلواریمو پایین شیدم اونم اومد سروقت کون من و کیرشو لا پام گذاشت با تمام وجودم کیر نازشو حس می کردم و واقعا یه چیزه گنده رو بین لپ کونم حسش می کردم اون شبو تا همین جا تمومش کردیم صبح که از خواب بیدار شدم اصلا روم نمیشد تو چشاش نگاه کنم اصلا نمی شد باهاش بحرفم.
فردای آن روز که برگشتیم از کوه پسر عموم خونمون تماس گرفت گفت بیا خونمون سیستمم ایرادی داره برام درسش کن من کامپ.. یه چیزای حالیم بود البته این بهونه اش بود منم ار خدا خواسته رفتم وقتی رفتم منو برد تو اتاقش و1 و 2 در اتاق بست و خودشو لخت کرد و رفت رو تخت به شکم خوابید و من ماتو مبهوت داشتم نگاش می کردم تا حالا بدن لخت ندیده بودم بهم گفت که لباسمو در بیارم منم لخت شدم دقیق یادمه بهم گفت بیا روم بخواب منم رو کونش حدود 20 دقیقه بدون هیج حرکتی خوابیدم اینقدر گرم بود کونش خودشم داشت لذت می برد نزدیک بود 2تای خوابمون ببره بعد نوبت من شد که بخوابم منم به شکم خوابیدم اومد کمی تف کشید لاپام نمیدونسم چرا این کارو می کنه خوب تاحالا تجربه سکسی نداشتم آخه بعدشم کیرشو گذاشت لاپام و چخ چخ کیرش که خیس تف بود دم سوراخم می کشید خوب کار شو بلد بود حسابی خیس شده بود خوشم میومد از این حالت یه کمکی احساس سوزش می کردم شاید بخاطر تفش بود که می سوخت لا کونم دیدم یه تکونی بخودش دادو یه آخی کشید احساس کردم یه چیزی گرمی ریخته شد دم مقعدم اول فکر کردم داره میشاشه روم آخه من بخدا اون موقع پرت پرت بودم چه می دونسم آب منی چیه آخه من بچه مثبت بودم همیشه مسجد می رفتم همراه بابام و اصلا حالیم نبود از این چیزا تو مدرسه که هیچ وقت به دوستام اجازه نمیدام بهم نزدیک بشن گرچه بعضی وقتا انگلکم می کردن و هوس کونمو داشتن ولی با چشم زهری که بابام بهم داده بود جرات چنین کارای هم نداشتم و بعضی وقتا باهشون دعوا می کردم بارها هم خواسته بودن گولم بزنن ولی هیج وقت بهشون امان ندادم برگردیم سر سکسمون آبش که ریخت دم سوراخم بهش گفتم شاشیدی روم یه دستی کشیدم در کونم و مقداری ازش برداشتم گفتم این چیه و بعد از کلی که بهم خندید گفت آب کیره ور برام همه چیو توضیح داد باورتون میشه 16 سالم بود و چیزی نمی دونسم شرتمو پوشیدم و تری دم کونمو احساس می کردم خیلی خوشم اومد ما هفته بار باهم میسکسدیم البته هفته اول همش لا پایی بود تا رسید به یک روز قرار شد تو یه ساختمان نیمه تمام سکس کنیم اول قرار شد اون بکنه یه گونی انداخت و شلوارمو تا نیمه پایین کشیدم وای اون کیرش خیلی کلفته تقریبا کیرای ما اندازه همه من که خوابیدم بهم گفت که می خواد بکنه تو کونم من گفتم بکن آخه نمی دونسم درد داره فکر می کردم عادیه منم کونم شل گرفتم واااای خدا فقط سرش رفت تو سوراخم همچی هوایی گرفتم که یه ساعت دم سوراخمو گرفتم می گفتم آخ که پاره شدم مردم فقط اخ اخ می کردمو از شدت درد بهم گفت بخواب اینبار یواش می کنمت بهش گفتم برو گم شو نمی خوام شلوارمو بالا کشیدم و پا به فرار تا یه دو هفته از سکس زده بودم نمی رفتم خونه عموم اینا هرچی ازم خواهش می کرد نمی رفتم بخدا تو این دو هفته راه نمی تونسم برم دستشویی نمی تونسم راحت بشینم یه بارم یکی از دوستام به شوخی بهم گفت نکنه کوون دادی لنگ لنگ راه میری اخه به فکر کسی هم نمیگنجه که من کوون داده باشم بعد 2 هفته باز برنامه هامو شروع شد اینبار اون خوابید گفت منو بکن ولی یواش یواش با کرم منم همین کارو کردم ولی ظاهرا خودش تجربه داشت ولی هیج وقت به من نگفت من موندم اونایی که می گن ما بار اول از کووون دادن خوشمون اومده و نمی دونم دست توش می کردنو جا باز کرده همش دروغ می گن امکان نداره آدم با بار اول و دوم احساس لذت بکنه چون جز درد چیزی دیگه ای نیست خلاصه این که ما اینقدر همو می کردیم اونم با مراعات که بلاخره شدیم بچه کونی البته فقط ما دونفر می دونیم کوونی هستیم و الان حدود 7 ساله به جووون هم می افتیم و همو می کنیم البته این اواخر بیشتر اون منو می کرد و آخه بعضی شبا اون زن من میشد و بعضی وقتا شبا هم او. سکسمون حالا پیشرفته شده آخه با هم حالم می کنیم مثلا از هم لب مگیریم و سینه همو می خوریم
گذشته ای از خاطرات سکسم بود.
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#783   Posted: 21 Apr 2020 13:18

 1 Star

ارسالها: 51
مدل ماساژ

سلام
این اولین بار
میخام خاطره جالب خودم بنویسم
خوب یا بد بودنش میسپارم دست شما دوستان
این خاطره من برمیگرده برای حدود ۵سال پیش یعنی من ۲۰سالم بود
ماجرا از اونجا شروع شد که من حدود ۲روز باید تنها میماندم خونه بنا به دلایلی که از توضیح اضافه خوشم نمیاد
خلاصه تا قبل از این ماجرا من تا حالا سکس نداشته بودم چه با جنس مخالف چه با هم جنس خود
تا قبل از تنها شدن کلی فکر های سکسی تو ذهنم میومد که تو این مدت چیکار کنم که بهم خوش بگذره و ذهنم فقط برای سکس کردن نقشه میکشید
خلاصه تمام سعیم کردم تا یه دختر اکی کنم که نشد
ولی با سرچ تو سایت های تبلیغاتی عنوان مدل ماساژ ذهنم درگیر کرد
خلاصه با کلی تماس و پیگیری
با یه پسر ۱۸ساله اشنا شدم
که مدل ماساژ بود
شب قبل تنهایی کلی باهاش چت کردم و مطمئن شدم که حقه نداره
و بهش تایم و آدرس و ندادم
تازه تو چت هم عکس نداده بود و من گفتم شانس من آلان یه پسر زشت میاد
خلاصه فردا شد و تایم رسید
من که از قبل همه چی آماده کرده بودم و استرس داشتم
در و باز کردم
خودم تعجب موندم
من خودم زیاد جالب نیستم
ولی یه پسری اومده بود مثل هلو
قدش فکر کنم ۱۷۰بود
و خیلی تیپ سکسی داشت
من که کلا هل شده بودم
تعارف کردم و اومد داخل
اصلا فکرم دیگه کار نمیکرد
که باید چیکار کنم
و کیرم داشت میترکید
خودش هم متوجه شده بود
یکم باهم حرف سکسی زدیم و گپ زدیم که من نتونستم خودم نگه دارم
و شروع کردم به لب گرفتن ازش
اونایی که بار اولشون باشه میفهمن چی میگم
اینقدر ازش لب گرفتم که داشت بالا میاورد
و سریع خورش لخت کرد
و منم بلافاصله
تا حالا تجربه اینکه کسی برام ساک بزنه نداشتم و سریع کیرم گزاشتم تو دهنش و گفتم بخور لامصب اینقدر حرفه ای میخورد که ادم دیوانه میشد
و بعد از ساک رفتیم رو تخت و منم کلی حشری بودم و نمیدونستم چیکار کنم گیج شده بودم
سریع خوابوندمش و کیرم گزاشتم دم سوراخش
البته گشاد بود و راحت رفت توش و تا میتونستم تلمبه زدم و آبم ریختم رو شکمش
و بعد رفت حمام
این کار منم فردای همان روز هم انجام شد
ولی تجربم بیشتر شده بود و حسابی جرش دادم
و البته بابت این ۲روز هم ازم پول گرفت


در کل برای من خاطره شیرینی بود
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 زن
#784   Posted: 21 Apr 2020 13:19

 1 Star

ارسالها: 51
گاییده شدن کونم به واسطه آمپول

سلام من ارشیام و 21 سالمه داستانی که میخوام براتون تعریف کنم بر میگرده به پارسال موقعی که یه کوچولو سرماخوردم
اولای بهار ساعت 6 عصر بود ک سرماخورده بودمو پاشدم ک برم دکتر.. مطب خیلی شلوغ بود و براهمین ی ساعت منتظر موندم. مامانم بم زنگ زد گفت ک شب میرن خونه دایی و منم برم ک گفتم حالم بده و میرم استراحت میکنم. بالاخره نوبتم شد و دکتر بعد معاینه واسم 2 تا امپول روغنی نوشت.. امپولامو گرفتم اومدم خونه ک به فکرم زد ب پسر همسایه مون ک بلده بزنه و خیلیم سکسیه و ازش خوشم میاد بگم بیاد بزنه.. باهمون لباس و شلوار جین تنگ ک بیرون بودم اومدم بهش زنگ زدم و گفتم دوتا امپول دارم برام میزنی گفت اره ی رب دیگ میام منم ازخدا خواسته هرچند یکم بی حال بودم ولی بدم نمیومد کون سفید و بزرگمو ببینه... ی رب گذشت و صدای زنگ اومد و سامان اومد و گفت چی شده گفتم مریض شدم اینم داروهامه گقت عه عه خیل خب برو اماده شو تا برات بزنم منم براش پنبه و الکل آوردم و باهمون لباسای فوق سکسی دمر جلوش رو تخت خوابیدم ک دیدم زیرچشمی بدجور کونمو نگا میکنه و دستو پاشم گم کرده.. گفت بکش پایین و منم از روی بدجنسی ی قاچ کونمو شلوارمو کشیدم پایین لخت کردم اومد کنارم نشست گقت یکم دردداره منم اصلا حواسم نبود ک پنبه رو مالید و سوزنو فرو کرد تو همون نصفه لپ کونم از درد نفهمیدم چی شد یکم طول کشید تاتموم بشه از درد امپول هلاک شدم گفت دومی رو باید اونطرف بزنم منم از خدا خواسته شلوارمو کامل تا زیر کونم دادم پایین ک یهو چشای سامان 4 تا شد و گفت عجب کونی داری و نشست رو پاهام امپول دومو فرو کرد توکونم ک بلند اخ و اوخ میکردم اونم دست دیگه ش رو کونم بود و میمالید تموم ک شد بهم گفت بذار ماساژش بدم دردش کم بشه منم دستامو گذاشتم زیر سرم و رلکس کردم و دیدم داره کونمو حسابی میماله کم کم. دستشو برد روی سوراخم و پاشد از روی میز کنار تخت لوبریکانت ک از قبل اماده گذاشته بودمو برداشت دستشو چرب کرد و یهو انگشتشو فرو کرد تو کونم ک ی آی کوچیک گفتم فک میکردم ب همینجا ختم میشه و نمیفهمیدم سامان چیکار میکنه که نگو کیر کلفتشو از شلوارش دراورده بوده همونجور ک تو حال خودم بودم و انگشتش تو کونم بود یهو دیدم انگشتشو دراورد و دستامو همونجور ک بودم محکم گرفت و کیر کلفتشو ک یواشکی چربش کرده بود ب زور فرو کرد توی کونم که از درد نفسم بند اومد هنوز نصف کیرشم توکونم نبود صدای آخ گفتنم تا سرکوچه میرفت ک دیدم کیرشو دراورد و بار دوم تا ته محکم فرو کرد تو کونم از درد نفسم بالا نمیومد فقط آه می کردم و اون از شدت حشر تلمبه میزد حدود 20 دقیقه منو کرد اینقد کرد ک دوبار ارضا شدم و ابم اومد و خودشم ارضا شد و آبشو کامل توی کونم ریخت از درد امپول و ارضای سکس بی حال شده بودم از روم پاشد و یکم همو بغل کردیم ازش تشکر کردم پاشد وسایلشو جمع کرد ک بره منم شلوارمو ب زور کشیدم بالا و دکمشو بستم و اومدم بدرقه ش کنم ک دم در ی نگاه زیرکانه بهم کرد منم کامل بی حال شده بودم ک دیدم وسایلشو گذاشت زمین اومد سمت من و منو چرخوند و تکیه داد ب اوپن اشپزخونه و شلوارمو باز کشید پایین و لخت شد و ایندفه با تف کیرشو ی ضرب توی کون گشادم فرو کرد و 5 دقیقه باز منو اونجوری کرد.. هیچوقت ب اندازه اون شب ارضا نشده بودم بعد از اون حدود 2 سال ک همسایه بودیم با سامان سکس داشتم امیدوارم خوشتون اومده باشه
hamechiz az sex shoroo shod
 
     
  
 مرد
#785   Posted: 3 May 2020 21:08

 1 Star

ارسالها: 165
ماجرای کون دادنم به یه پسر افغانی با کلاس
با سلام به همه بکن ها و کونی های هم حس عزیز سایت میخوام خاطره یکی از اخرین سکسامو براتون تعریف کنم . تقریبا نیمه دوم
بهمن 98 بود که توی گروههای تلگرام کسچرخ میزدم که یه پستی به چشمم خورد که 22 سالمه و دنبال یه سن بالا هستم منم رفتم پیویش و براش پیام دادم و جواب داد یکم که با هم اشناشدیم و چت کردیم از نحوه گفتار و نوشتنش فهمیدم افغانی هست پرسیدم پوزت چیه گفت ورس تاپم از انجا که منم دنبال سن پایین بودم و از طرفی هم چون قبلا با یه پسر افغانی یبار سکس خوبی داشتم ازش خواستم با هم در ارتباط باشیم و بیشتر با هم اشناشیم و اونم قبول کرد
چند شبی با هم چت کردیم و شماره دادیم تا قرار شد همو ببینیم ولی اون هر شب میگفت الان جایی مهمانم و با خانواده و بابام هستم و نمیتونم بیام منکه فکر میکردم الیاس یه کارگر ساختمانی باشه برام جای تعجب بود که چرا شبها تا دیر وقت هر شب مهمونیه تا اینکه یه شب حدود ساعت 9 - 9/5 زنگ زد که اگه فرصت داری امشب میتونیم همو ببینیم اینم بگم که اون کرج بود و تا محل سکونت من حدودا یکی دو ساعت فاصله بود و از طرفی هم گفته بود که تازه اومده ایران و جایی رو بلد نیست ولی در عین حال قبول کردم که ببینمش و گفتم الان حرکت میکنم میام کرج دنبالت بلافاصله راه افتادم و گاز ماشینو گرفتم و یکساعته رسیدم کرج و با هم هماهنگ کردیم جلوی متروی گلشهر منتظرش موندم بعد چند دقیقه اومد
یه پسر سبزه نسبتا خوشگل و خوش تیپی بود نشست تو ماشین و گفت تونستم امشبو بپیچونم و تا فردا ازادم وقتی حرکت کردیم به سمت خونه توی راه که صحبت میکردیم فهمیدم باباش دکتره و خودش هم دانشجوی سال دوم پزشکیه و الان برای دیدن خواهر و عمو و فامیلشون که ایران هستن اومده اینجا الیاس خیلی مودب و خجالتی بود تا جایی که وقتی توی ماشین خواستم کیرشو بگیرم دستم خودشو جمع کرد و خجالت میکشید پرسیدم تا الان سکس داشتی گفت اره تو افغانستان دو تا دوست دارم ه باهاشون رابطه دارم بلاخره رسیدیم خونه و تا یه چایی اماده بشه نشستم پیشش
یکم لب خوری و عشقبازی کردیم و کم کم لباسهاشو در اورد و منم با یه شورت همو بغل کردیم و کلی بوس و لب و عشق و حال بعد دست بردم توی شورتش و کیرشو گرفتم تو دستم اوووووووووف چه کیر داغی داشت طاقت نیاوردم و کیرشو از شورت اوردم بیرون و دیدم چه کیر خوش فرم و خوشتراشی داره شروع کردم به ساک زدن واونم خیلی حال میکرد و تو فضا بود دیگه الیاس حشری شده بود و خجالتش ریخته بود اونم دست کرد تو شورتم و با سوراخم داشت ور میرفت تا اینکه هر دو لخت شدیم و چسبیدیم بهم یکم کیرامونو بهم مالیدیم و گفت میشه برگردی منکه منتظر بودم تا هر چه زودتر کیرشو توی کونم حس کنم گفتم چرا که نه و برگشتم و پشتمو بهش کردم اونم کیر داغشو گذاشت لای کونم و شروع کرد به مالیدن به سوراخم منم که از قبل ژل رو اماده کرده بودم دادم دستش یکم ژل به کیرش زد و یکمم به سوراخ من و کیر داغ و قلمی 16 سانتیشو گذاشت جلوی سوراخ و با یه فشار تا ته کرد تو کونم منکه از قبل با شیلنگ اب گرم سوراخمو براش تمیز و باز کرده بودم راحت کیرش تو کونم جا شد شروع کرد به تلمبه زدن و کردن کونم با دستاش شونه هامو گرفته بود و کیرشو تا دسته میکرد تو کونم و منم زیر کیرش حال میکردم . چند دقیقه محکم تلمبه زد و گفت به پشت بخواب منم خوابیدم و پاهامو دادم بالا یه بالش گذاشت زیر باسنم تا کونم بیاد بالاتر که بهتر بتونه بکنه بعدم چند بار سر کیرشو مالید به سوراخمو با یه تف دوباره همشو کرد تو کونم دیگه حسابی سوراخم باز شده بود و وقتی تلمبه میزد شلپ شلپ صدا میداد بیشتر از یه ربع تو همین حالت داشت منو میکردکه براش داگی شدم و چند دقیقه هم توی حالت داگی تلمبه میزد تا اینکه چند تا تلمبه محکم زد و گفت ابم داره میاد چکار کنم و تا من بگم بریز توش دیگه ابشو خالی کرده بود تو کونم جالب اینکه بعد ارضا شدن کیرش نخوابید و تا چند دقیقه بعد اومدن ابش باز داشت تلمبه میزد
بعدش با هم رفتیم حموم و خودمونو تمیز کردیم و برگشتیم که بخوابیم گفت من خیلی حشری و شهوتی ام گفتم خب یعنی چی گفت الان دوباره میخوام بکنمت با تعجب گفتم مگه الان کیرت راست میشه ؟ گفت اره و دیدم کیرش مثل قبل سکس سفت و راست شده گفتم خب پس بریم تو رختخواب که بعد کردنت دیگه بخوابیم با هم رفتیم رو تخت و دراز کشیدیم و الیاس اومد پشتم و یه تف به کیرش زد و گذاشت لای کونم و چون دیگه سوراخم باز شده بود با همون تف کیرشو کرد تو کونم با اون کمر سفتی که داشت نزدیک به 45 دقیقه تو حالتهای مختلف کونمو گایید و منم از کردنش لذت میبردم تا اینکه برای بار دوم همه ابشو ریخت توی کونم و توی همون حالت که کیرش تو کونم بود هر دو خوابیدیم و نفهمیدم کی کیرش از کونم زده بود بیرون
صبح که بیدار شدیم یکم بوس و لب خوری کردیم و الیاس گفت تو هنوز ارضا نشدی اگه میخوای تو هم بکنی من مشکلی ندارم و پشتشو به علامت رضایت بمن کرد انصافا کون خیلی نرم و تمیزی داشت یکم کیرمو لای کونش مالیدم و گفت بکن توش ژل و تف زدم به کیرم و کون الیاس و گذاشتم جلو سوراخش فشار دادم ولی سوراخش خیلی تنگ بود چند بار یکم سر کیرمو تو کونش کردم که جا باز کنه اما دیدم واقعا تنگه و داره اذیت میشه بلاخره یکم که سر کیرم تو کونش بود ابم اومد و ریختم تو کونش ولی الیاس تازه حشری شده بود و کیرش سیخ مونده بود گفتم میخوای برات ساک بزنم تا ابت بیاد ؟ با سر اشاره کرد اره کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم به ساک زدن و لیسیدت تخماش کلی تو دهنم تلمبه زد و گفت اینجوری ابم نمیاد بزار بکنمت تا ابم بیاد منم قبول کردم و حالت داگی شدم و الیاس کیرشو کرد تو کونم و شروع کرد تلمبه زدن یه لحظه دستمو بردم پشتم تا تخماشو لمس کنم دیدم تخماش کاملا چسبیده به سوراخمو کیرش تا دسته تو کونمه یکم که تلمبه زد دمر خوابیدم چون این مدلی بیشتر خوشش میومد اونم اومد روم خوابید و چند دقیقه هم این مدلی تلمبه زد و زیر گوشم گفت ابم داره میاد ولی میخوام اینبار بریزم رو صورتت پاشدم نشستم و کیرشو گرفت مقابل صورتم و با فشار ابش پاشید بیرون . اینکه میدیدم اب کیرش با فشار زیاد پرتاب میشه رو صورتم خیلی حال خوبی بود و دست اخر هم نوک کیرشو چسبوند به لبام و منم یه میک به سوراخ کیرش زدم تا ته ابشو بچشم بعد دوباره با هم رفتیم حموم و خودمونو شستیم و اومدیم صبحانه خوردیم و بعدش الیاس گفت دیگه من باید برم که برا ظهر خونه باشم لباس پوشیدیم و بردم رسوندمش کرج
بعد اون چند روزی شبها با هم چت میکردیم ولی دیگه خبری ازش نشد تا اینکه بعد یک هفته پیام داد که ما از کرونا فرار کردیم و الان افغانستانم ولی هر وقت بیام ایران حتما بهت پیام میدم که دوباره همو ببینیم
ببخشید اگه خوب نتونستم بنویسمو نوشته ام طولانی شد ولی خاطره ای بود که واقعی بود و خواستم کامل گفته باشم
binam
 
     
  
 مرد
#786   Posted: 10 May 2020 11:34

 0 Star

ارسالها: 10
Adel1989: سلام من دارم دیوونه میشم برا ارتباط با یه دوجنسه و دادن بهش میشه کمکم کنی
منم مردم از عشق یه دو جنسه خوشگل با یه کیر دراز و سفت. کون نمیشدم و کون نمیکنم ولی تا دلتون بخواد میمالم و لیس میزنم . چند سالی. که عاشق کیر های دراز شدم. حاضرم لای پام یه کیر سفت رو حس کنم. تو دهنم که دیگه نگو. دوست دارم یه یا چند تا کیر شق شده بمالن به تمام پوست بدنم و منو با شاش خیس کنن. بعدش من همه کیر ها رو میمالم و ساک میزنم تا آبشون بیاد رو سینه هام.
Mirilop
 
     
  
 مرد
#787   Posted: 20 May 2020 10:16


 0 Star

ارسالها: 6
سلام کسی پایه هست توی اسکایپ شیطونی کنیم؟
lordlorad
 
     
  
 مرد
#788   Posted: 26 May 2020 00:27

 0 Star

ارسالها: 2
shomal
من باز دوست دارم داییمو که 30 سال ازم بزرگ تره رو بکتم
فقط کون واماد
 
     
  
 مرد
#789   Posted: 18 Jun 2020 18:35

 0 Star

ارسالها: 29
این صفحه چرا اینقدر کم کاره آخه؟؟؟؟
zigurat
 
     
  
 مرد
#790   Posted: 24 Jun 2020 04:25

 0 Star

ارسالها: 4
سلام من مجتبی الان ۳۰ سالم هست من گی نیستم ولی میخوام داستان دو پسری که در غنات سه راه افسریه کردم بگم من پارسال تیر ماه ساعت ده صبح بود رفتم برای شنا دوتا پسر ۱۳ و ۱۴ ساله اونجا بودند که داشتند شنا میکردند منم لخت شدم رفتم تو اب برای خودم شنا میکردم که اومدن به من گفتند بیا بریم داخل تونل ما میترسیم منم قبول کردم گوشیمو برداشتم و فلش گوشی رو روشن کردم داخل تونل تاریک بود داشتیم میرفتیم که تو مسیر اینا هم دیگه رو انگولک می کردند و منم کیرم راست شده بود تو فکر بودم چطور رازیشون کنم که دیدم مهرشادکه ۱۴ سالش بود اومد دستشو زد به کیرم گفت اجب کیری داری و بعد کیان اومد شروع کرد با کیرم بازی کردن به اخر تونل رسیدیم که به من گفتند بیا با هم حال کنیم اولش کیان که ۱۳ سالش بود اومد برام ساک زد کیرمو تا حلقش می کرد داخل و از طرف دیگه مهرشاد داشت از کون کیان رو میکرد پنچ یا شش دقیقه این داستان بود تا کیان و مهرشاد جا به جا شدن مهرشاد مثل کیان بلد نبود ساک بزنه فقط سر کیرمو میخورد این دوتا باهم حال کردند و فکر نمیکردند که کمر من سفت هست به این زودی ها اب من نمیاد اون میخواستند باساک زدن اب منو بیارند و دیگه کون ندن به من کیر منم کلفت و بزرگ بود اول مهرشاد اومد با سر کیرم روی سوراخش مالش میدادم تف زدم به سوراخش و به کیرم اروم اروم کردم داخل دو یا سه دقیقه تو سوراخش گذاشتم بمونه تا جا باز کنه و شروع کردم به کردن ۱۰ دقیقه که کردم کیان اومد و گفت من با خیلی مرد ها سکس کردم ولی همه سه یا چهار دقیقه ابشون میومد پس باید منو بکنی مثل تو رو زیاد دوست دارم مهرشاد بلند شد و کیان دوباره اومد کیر منو با اب قنات شوست و دوباره شورع کرد به ساک زدن کیر منو تفی کرده بود و قبلی که بخوام بکن تو کونش کیرم حسابی لیز شده بود و برگشت منم که از ساک زدن کیان حشری شده بودم مثل مهرشاد اروم نکردمش وقتی که سوراخ کونشو دیدم کیر تفی رو کردم تو سوراخش و اخ بلندی کشید بهش گفتم در بیارم گفت نه فقط مثل وحشی ها بکن منو با این حرفش منو بیشتر حشری کرد و ۱۵ دقیقه کردم که ابم داشت میومد به کیان گفتم ابم داره میاد اونم گفت میخوام بخورم دوباره شروع کرد ساک زد و اب منو خورد من برای اولین بار بود که یک پسر ۱۳ ساله انقدر حشری میدیدم از اون وقت به بعد ما باهم هر دوماه سکس داشتیم تا فرودین ۹۹ که رفتند برای زندگی رفتند شهرستان دلم براشون تنگ شده مهرشاد دایی کیان بود این سایت رو کیان به من معرفی کرد اگر کسی مثل مهرشاد و کیان هست بیاد پیشم من الان دنبال یک یا دو پسر ۱۳ تا ۱۶ ساله میگردم اینم ایدی تلگرامم rasoulbitmix
Alisalar
 
     
  
صفحه  صفحه 79 از 81:  « پیشین  1  ...  78  79  80  81  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites