↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 80 از 83:  « پیشین  1  ...  79  80  81  82  83  پسین »
داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد

 مرد
#791   Posted: 24 Jun 2020 05:27

 0 Star

ارسالها: 4
SARKOOB:
من اون موقع هنوز کاملا بالغ نشده بودم و وقتی خود ارضایی هم میکردم فقط پیشاب ازم میومد . تا اون موقع فکر می کردم که اون همون منی است و مقدارش هم که در حد یکی دو قطره بود . تو محله با چند تا از دوستام رابطه نزدیک داشتم و تو عالم بچکی کیر و کونمون را بهم نشون میدادیم . کیر من نسبت به همه اونا بزرگ تر بود . ولی خوب کار خاصی با هم نمی کردیم. همه کارمون در حد نگاه کردن و دست زدن به کیر و کون هم بود . از وقتی پسر داییم شروع کرده بود به کردن من دیگه با دوستام از این کارا نمی کردم و فقط بازی های معمولی . می ترسیدم که بخوان مثل قبل ها سوراخ کونم را ببینند و متوجه بشن که دست خورده. 

یه روز با دوستام برای بازی فوتبال به پارک رفتیم. اونجا بعد از بازی دیدم دوچرخم خراب شده دوتا جوون حدود ۲۴ ساله اون اطراف بودن وقتی من دوچرخه ام را که حالا پنچر شده بود برداشتم امدن کنار ما و گفتن ما میدونیم کی این کار را کرده و اگه میخوای بریم دم در خونشون من را از دوستام جدا کردن یکی از اونا با دوستام رفت تا دوچرخه را به تعمیر گاه ببرن و من همراه یکی دیگه به راه افتادم. به یه خونه نیمه ساز رفتیم در خونه بسته بود . پسری که با من بود از روی در تو رفت و در را باز کرد . بعد بهم گفت بیا تو من اینجا باید یه فرقون بردارم . من با خودم گفتم خوب این یا میخواد اینجا بلایی سر من بیاره یا داره راست میگه . به اطراف نگاه کردم . دو دل بودم که پسر دستم را گرفت و کشید تو . در را که بست با خودم گفتم دیگه دیر شده و باید ببینم چی پیش میاد. از این که بخواد منو بکنه نمی ترسیدم ولی این که بلای دیگه ای سرم بیاره منو می ترسوند. 

خونه یه زمین حدود ۳۰۰ متری بود که نصفش ساختمون بود و نصفش حیاط گوشه حیاط یه دستشویی کوچیک داشت و از ساختمون هم طبقه زیر زمین ( زیر همکف ) دیواراش ساخته شده بود و از طبقه همکف هم فقط دوتا اتاق ته زمین ساخته شده بود که در داشت. پیدا بود که مدتیه ساختش ول شده. گوشه حیاط سمت ساختمون یه راه پله بود که به سمت زیر زمین می رفت،بهم گفت: من پام درد می کنه می تونی بری از تو زیر زمین فرغون را بیاری بالا؟

من گفتم : باشه . و به سمت راه پله زیر زمین رفتم. همونطوری پشت سرم تا کنار راه پله امد . وقتی پاما تو پله ها گذاشتم پشت سرم گفت : تا حالا از این کارا کردی ؟ من جواب دادم : آره ( منظورم هم کار با فرغون بود هم سکس) پله ها با شیب ملایم به سمت پایین بود . البته پله که نبود یه سطح شیب دار که مثل همه ساختمان های دیگه آجر روش چسبونده بودن. به انتهای پله ها که رسیدم یه پاگرد بود که سمت چپ ورودی طبقه زیر همکف بود و یه زیر پله نسبتا بزرگ هم داشت. وارد طبقه زیر همکف که شدم یه پله به پایین می خورد یه سالن بزرگ و خالی که ۳ تا ستون وسطش بود ، یه ردیف پنجره با ارتفاع حدود ۱ متر به سمت حیاط داشت که نور اونجا را تامین می کرد. فظای نسبتا بزرگی داشت حدود ۸ متر در ۸ متر . کف سازی نداشت بعد از در راه پله تو سالن یه در دیگه بود که به یه اتاق باز میشد . یه اتاق ۳ در چهار که کف سازی شده بود و پر بود از ابزار بنایی و دو سه تا فرغون. من با این که دیگه مطمئن شده بودم که باید کون بدم بازم رفتم سراغ یکی از فرغون ها ، خواستم برش دارم که دیدم اون پسره امده پشت سرم و بهم گفت ولش کن فعلا بیا اینجا . رفتم پیشش بهم گفت تا حالا از این کارا کردی ؟ گفتم: آره.

گفت: با دختر هم تا حالا سکس کردی؟ برای این که کم نیارم گفتم: آره با دختر هم سکس کردم،اون که بخاطر سن کمم (۱۴ سال) تعجب کرده بود گفت اگه راست میگی دخترا چند تا سوراخ دارن؟ از رو حرفایی که بچه ها میزدن جواب دادم: ۳تا یکی کون یکی کس یکی هم برای جیش کردن ( که بعد ها فهمیدم سومی اینقدر کوچیکه و تو دهانه ورودی مهبل قرار داره که راحت دیده نمیشه) گفت : آفرین پیداست که اینکاره ای . بعد گفت حالا شلوارت را بکش پایین ببینم چطوره،من دکمه و زیپ شلوارم را باز کردم و کمی دادمش پایین بهم گفت: کامل بکش پایین . شرتت را هم بکش پایین،من هم همین کار را کردم و شلوار و شرتم را تا سر زانوم کشیدم پایین،کیرم کاملا راست شده بود نگاهی بهش کرد و گفت کیر خوبی هم داری از مال من زیاد هم کوچیک تر نیست . بعد خودش کیرش را در اورد . راست می گفت . کیر اون هم راست راست بود حدودا یه کیر ۱۵ سانتی و متوسط بود. کیرش را گذاشت کنار کیر من طوری که کیر من زیر کیرش بود و سر کیر من می خورد به تخمای اون و سر کیر اون می خورد به پایین شکم من.
کیر اون کمی از کیر من کلفت تر و حدود ۲ سانت بلند تر بود،بعد به حالتی که انگار میخواد بکنه شروع کرد کمی خودش را عقب و جلو کردن،من همونطوری وایساده بودم جلوش و دوتاییمون جلوی در ورودی طبقه زیرزمین بودیم. بعد یه دور دور من چرخید و خوب بر اندازم کرد و این بار رفت پشت سرم وایساد . دستی به کونم کشید و بعد رفت از توی اتاق که تاریک تر از همه جا بود دوتا تیکه کاغذ بزرگ که پیدا بود ماله کیسه های ۷ لایه سیمانه اورد و دقیقا تو پاگرد پایین پله ها پهن کرد. بعد به من گفت بیا اینجا دراز بکش . من هم رفتم اونجا و خواستم به شکم دراز بکشم که بهم گفت حالت چهار دست و پا به خودم بگیرم. تو دلم دلهره داشتم و منتظر ورود یه کیر جدید و دردش بودم . 
اون سر کیرش را روی سوراخ کون من گذاشت و فشار داد. درد شدیدی توی کونم حس کردم و خودم را دادم جلو کو درد کمتر بشه . بهم گفت : دردت امد؟ گفتم آره . گفت باشه صبر کن الان درستش می کنم. بعد با دست منو کمی به جلو هل داد و یه آب دهن روی سوراخ کونم انداخت و با انگشت بخشش کرد و بعد هم یه آب دهن دیگه روی سر کیرش انداخت و دوباره کیرش را روی کونم گذاشت و فشار داد. این بار درد خیلی کمتر شده بود و کیرش راحت لیز خورد و رفت توی سوراخ کونم . من از این که تاثیر لیز شدن سوراخ کونم اینقدر زیاد بود تعجب کردم . بعد با فشار به باسنم بهم حالی کرد که دراز بکشم روی شکمم. همون طور که کیرش توی کونم بود با یه حرکت هماهنگ دراز کشیدیم. حالا من به شکم دراز کشیده بودم و اون هم روم بود و کیرش توی کونم . شروع کرد به عقب و جلو کردن کیرش توی کونم. دیگه دردی احساس نمی کردم و فقط یه حس لذت خاص داشتم. داشتم به این فکر می کردم که اگه فرزاد هم قبل کردن از آب دهن استفاده کنه خیلی بهتر میشه . حدود ۲ دقیقه ای طول کشید تا کار تمام بشه .
از روم بلند شد و با یه تیکه از کاغذ کیر خودش و کون من را تمیز کرد . من هم بلند شدم و با این که احساس می کردم لای کونم تمیز نیست و خیس و لزج بود شلوارم و شرتم را بالا کشیدم،با هم از پله ها امدیم بیرون و لب ایوان نشستیم بازم کمی ازم در مورد سکس پرسید که زیاد یادم نیست چی می گفتیم. یکی در خونه را زد. بلند شد و گفت علی هم امد ! بعد رفت سمت در . من تو دلم گفتم نکنه به همه دوستاش خبر بده و بخوان حسابی به معنی واقعی به فاکم بدن. ولی دیم علی همون دوستشه که توی پارک بودن. علی وارد حیاط شد و در را بستن و به سمت من امدن. حالا فهمیم که اسم پسر اول محمد و اسم دومی علی است،همونطور که به سمت من می امدن با هم صحبت می کردن . نزدیک که شدن علی گفت . محمد میدونه باید چیکار کنه؟ محمد هم امد سمت من و دستش را گذاشت سر شونم و گفت آره بابا از من و تو با تجربه تره .
علی که نفهمیده بود محمد یه دور منو کرده به محمد گفت حالا کی اول باشه . محمد گفت هرطور دوست داری میخوای تو اول برو . علی گفت نه تو برو که بهتر بلدی . محمد هم تا این را شنید گفت باشه و دست من را گرفت و با هم باز از پله ها پایین رفتیم. محمد اینبار کاغذ هایی که سری قبل تو پاگرد گذاشته بود برداشت و کنار اولین ستون سمت پنجره پهن کرد و بهم گفت بیا اینجا دراز بکش. من هم رفتم اونجا و شلوارم را کمی کشیدم پایین و به شکم دراز کشیدم. محمد امد و گفت بیشتر بکش پایین و من هم تا جایی که میشد شلوارم را دادم پایین . بعد محمد امد بین پاهام نشست و باز یه آب دهن انداخت روی سوراخ کون من و یکی سر کیر خودش . دوباره کمر من را گرفت و بالا کشید و من به حالت سجده در آمدم کیرش را فرو کرد توی کونم و مثل سری قبل هماهنگ با هم روی زمین دراز کشیدیم. باز هم حدود دو دقیقه منو تو همون حالت می کرد تا آبش امد . البته من اون موقع هنوز چیز زیادی از آب امدن نمیدونستم و فقط دیدم که کارش تمام شد و از روی من بلند شد. من هم بلا فاصله بلند شدم و همونطور که به سمت ورودی زیرزمین می رفتم شلوارم را داشتم بالا می کشیدم . خواستم پشت سر محمد از پله ها بالا برم که محمد گفت تو همینجا باش الان علی میاد پایین،هنوز محمد کاملا از پله ها بالا نرفته بود که علی خودش را از پله ها رسوند پایین .
من خواستم از ورودی طبقه زیرزمین برم تو که علی گفت همینجا وایسا . بعد خودش رفت تو و با دوتا تیکه کاغذ برگشت و اونا را زیر راه پله پهن کرد. بعد به من گفت برو اونجا . من رفتم زیر راه پله و شلوارم را دادم پایین . علی هم کیرش را در اورد . من یه لحظه برگشتم که ببینم چی قراره بره تو کونم. یه کیر ۱۸ سانتی نسبتا کلفت بود با یه سر بزرگ . دلم ریخت پایین و گفتم این دیگه حتما جرم میده . علی تا دید برگشتم و دارم کیرش را نگاه می کنم بهم گفت نگاه نکن و با دست به سمت جایی که درست کرده بود هلم داد. من فهمیدم که علی هم مثل فرزاد دوست نداره که لخت ببینمش . بر عکس اون محمد که راحت بود و حتی از جایی که برای کردن من انتخاب می کرد فهمیدم دوست داره علی هم بتونه سحنه کردن من را ببینه . ولی علی جایی را انتخاب کرد که محمد حتی اگه از پله ها هم پایین می امد نمی تونست ببیندمون. 
چهار دست و پا نشستم و منتظر شدم تا علی کیرش را بکنه توی کونم. تو دلم داشتم خدا خدا می کردم که خیلی درد ناک نباشه. علی لای کون من را نگاه کرد و بعد کیرش را دم سوراخ کون من گذاشت. دلهره داشتم. فشار که داد کیرش راحت وارد کونم شد. چون کونم قبلا با کیر محمد باز شده بود و در ضمن هنوز سوراخ کونم از تف و آب محمد لزج لزج بود. وقتی کیر علی کامل رفت توی کونم خیالم از درد راحت شد . و باز هم مثل محمد همزمان با هم دراز کشیدیم. کمر علی محکم تر بود و حدود ۵ دقیقه طول کشید که آبش بیاد و بریزه تو کون من . دیگه کونم داشت بی حس میشد و از دادن لذت نمی بردم و فقط یه حس دل پیچه و احساس دستشویی داشتم. علی که کارش تمام شد . بلند شد و سریع لباس پوشید . من هم همین کار را کردم. وقتی داشتیم از زیر پله ای بیرون می امدیم. محمد هم که خودش را به پاگرد رسونده بود به علی گفت دیدی گفتم خیلی باحاله . حالا چطور بود ؟ علی که داشت از پله ها بالا می رفت گفت آره خوب بود ولی کثیف بود. منظورش وجود آب محمد توی کونم و همچنین مدفوعی بود که در اثر دادن از کونم در امده بود. محمد خندید و باز منو به سمت جای کنار ستون برد . من بهش با التماس گفتم دیگه بسه. محمد گفت : یه دور دیگه بده و بعد برو.
من چون ازشون می ترسیدم قبول کردم و خدا خدا می کردم زود تر تمام بشه. دوباره شلوارم را کشیدم پایین و دراز کشیدم روی کاغذ ها. محمد هم امد و مثل سری قبل یه تف انداخت روی کون من و کیرش را کرد تو کون من. کمی که کیرش را عقب و جلو کرد بازم حس دل پیچه امد سراغم . کاملا حرکت کیرش را توی کونم حس می کردم و حرکت اون باعث حرکت کردن روده هام میشد و این یه حس دلپیچه خاص بهم میداد. حس دستشویی هم داشتم و همونطور که اون داشت میکرد بی اختیار داشتم زور می زدم مثل حالتی که آدم تو دستشویی زور می زنه. یکی دو بار کیر محمد از کونم در امد و محمد بهم گفت اینقدر زور نزن تا کار زود تر تمام بشه . ولی من که دست خودم نبود . این بار حدود ده دقیقه بود که روم خوابیده بود و داشت تلمبه میزد. وزنش هم اذیتم می کرد . کیر خودم زیر بدنم داشت له میشد. اخه زمین هم سفت بود. همش داشتم بهش التماس می کردم دیگه بسه و دیگه ادامه نده. دیگه حس لذت نداشتم و حس بدی بهم دست داده بود. بالاخره محمد راضی شد تمومش کنه ولی گفت پس باید برام ساک بزنی. من که نمی دونستم ساک یعنی ولی راضی بودم هر کاری بکنم ولی دیگه ادامه نده قبول کردم. اون هم رفت جلوی در اتاق یه بلوک گذاشت و روش نشست و گفت بیا ساک بزن. من تقریبا حالیم شده بود که باید چیکار کنم . رفتم جلو و کیرش را کردم تو دهنم و شروع کردم به ساک زدن . ادم بد دلی نیستم. ولی این که با اون حال بدم بخوام دلا بشم و براش ساک بزنم حالم را بد تر می کرد. دیگه داشتم فقط به این فکر می کردم که یه جوری خلاس بشم. داشتم فکر می کردم که کیر محمد را گاز بگیرم و دستم را بردم سمت تخماش که اونا را فشار بدم و فرار کنم . 
ولی علی هم بالا وایساده بود . دستم را که به تخم های محمد زدم محمد گفت : آفرین اونا را هم بمال تا زود تر آبم بیاد. دیگه حسابی داشتم براش ساک میزدم. اونم راهنماییم می کرد که چطوری ساک بزنم که بیشتر بهش حال بده. علی که دید خیلی طولانی شده از بالا گفت . پس چیکار می کنید. محمد گفت الان تمام میشه داره برام ساک میزنه. و بعد چند لحظه گفت خوبه بلند شو. بلند شدم. و محمد رفت بالا . من هم خواستم برم بالا که علی جلو راهم را گرفت بهش گفتم دیگه بسه. علی گفت: خوب به من هم باید بدی نمیشه که فقط به اون دادی. من که چاره نداشتم. قبول کردم باز رفتیم زیر پله و علی کرد توی کون من . من بازم هی میگفتم دیگه بسه ولی کو گوش شنوا. دیگه کیر علی راحت لیز خورد و رفت توی کونم. اصلا دیگه حس نمی کردم که تو چه حالتیه. خوش بختانه خیلی طول نکشید که علی آبش را توی کونم خالی کرد ( البته من که نمی دونستم که چطوریه) . بعد با هم رفتیم بالا . من که حالم بد شده بود . به سمت دستشویی کنار حیاط رفتم و اونجا سعی کردم کمی دستشویی کنم . ولی دیدم که اونجا آب نداره . در ضمن حس دستشویی من هم واقعی نبود. دوباره به سمت اونا برگشتم تا لب ایون کمی بشینم تا حالم بهتر بشه . محمد بهم گفت دیگه میتونی بری . من که خیلی خوشحال شده بودم به یه مشکل دیگه برخوردم . من هیچ پولی همراهم نبود و جایی که بودیم از خونه ما فاصله زیادی داشت . من هم اینقدر خسته بودم که نمی تونستم بعد این همه کون دادن پیاده برم. بهشون با حالت درمانده ای گفتم پس کمی پول به من بدید. محمد به علی نگاهی کرد. و بهش گفت علی براش پول بیار . علی به سمت اتاقی که توی طبقه همکف ساخته شده بود رفت بعد چند لحظه برگشت و صد و بیست تومن پول به من داد . اون موقع صد و بیست تومن پول بدی نبود و من فقط حدود ۵ تومن می خواستم برای کرایه تاکسی .

این باعث شد کمی خوشحال بشم و از اون حالت بد بیام بیرون . وقتی علی پول را بهم داد گفت ولی باید یک دور دیگه هم بهمون بدی. من که حالا که یه نیم ساعتی بود داشتم استراحت می کردم و حالم بهتر شده بود قبول کردم و مثل سری های قبل اول محمد امد و کنار ستون خوابید روم و شروع کرد به کردن. دیگه اون حس بد را نداشتم و کمی هم لذت می بردم. اخه دیگه هیچ دردی نبود. محمد همینطور که داشت تو کون من تلمبه میزد بهم میگفت کون خیلی باحالی داری ، من تا حالا کون به با حالی کون تو نکرده بودم ، بازم بیا پیشم این بار خودم تنهایی می کنمت که اذیت نشی و از اینجور حرفا . خوشبختانه این بار کار محمد زود تمام شد . حالا نوبت علی بود. بازم به زیر پله رفتیم. علی کیرش را کرد توی کون من و همونطور که داشت می کرد می گفت بازم بیا پیش من . نمی خواد به محمد بدی دیگه دیدی که پول را هم من بهت دادم و محمد هیچی بهت نمیده و اون هم سعی می کرد منو با حرفاش برای سری های بعد رزرو کنه. بلاخره کار محمد هم تمام شد . بلند شدم. و خودم را تمیز کردم و ازشون خدا حافظی کردم و با دادن قول این که بازم بیام و بهشون کون بدم با خوشحالی از این که بلاخره تمام شد ولی خیلی خسته و زار و نزار از اونجا زدم بیرون . توی راه همش دنبال جایی می گشتم که بتونم خودم را تمیز کنم . و بلاخره به خونه رسیدم.
Alisalar
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#792   Posted: 24 Jun 2020 05:30

 0 Star

ارسالها: 4
من پیمان هستم وكاراته كار ميكنم.من از بچگی به مردها علاقه داشتم و همیشه نقش مفعول را داشتم. یادم می آید که همیشه با بچه همسایمون که یکی دو سال از من بزرگتر بود میرفتیم زیرزمین خونه و بازی مامان و بابا میکردیم من همیشه نقش مامان را بازی میکردم همینکه کیر پسر همسایه را میخوردم احساس خوبی داشتم و وقتی هم منو میکرد زیاد احساس نمیکردم ولی با این حال خیلی خوشم میآمد.

اولین باری که یک کیر درست و حسابی تو کونم رفت مربوط به 12 سالگی ام بود كه باشگاه كاراته ثبت نام كردم،مربي مون حدودا 30 ساله بود، یک دو ماه اول موضوعی نبود ، از همان اول از مربي خوشم ميومد هم خوش هیکل بود و هم خوش قيافه، تلاش کردم که از همان اول با او دوست شوم. توی سالن ورزش که لباسمو عوض ميكردم تا لباس كاراته بپوشم خیلی وقتها فقط با شورت میگشتم برای همین بدن منو ميديدن و از این من خیلی احساس خوبی داشتم. چون نمیدانستم استاد چه احساسی در رابطه با کون کردن دارد زیاد تند نمیرفتم هر وقت براي آموزش پيش من می آمد خودم را جلوی او راحت میگذاشتم و به هر کجای بدنم دست میزد کاری میکردم که احساس راحتی بکند بخصوص وقتی که به رانهایم دست میزد تا پاهایم را از هم باز کند آرام نفس میکشیدم تا به او خط بدهم.

یکی دو هفته به همین وضع گذشت فهمیدم که او هم از دست زدن به بدن من خوشش میآید تا این که روزی استاد برای کمک به من آمد من متوانستم پاهایم را 180 درجه باز بکنم استادرفت پشتم ایستاد وقتی کمک کرد تا پاهایم را باز کردم شروع کرد به ماساژ دادن پاهایم بعضی وقتها دستش را به کپلم میکشید خیلی احساس خوبی داشتم وقتی دید اعتراضی ندارم بعضا دستش را میان کپلهایم هم میکشید. جلسه بعد که برای تمرینات رفتم استاد از من خواست در ساعات غیر باشگاه بروم خانه آنها او در خانه شان یک سالن ورزش درست کرده میتوانم آنجا بیشتر تمرین کنم من هم قبول کردم عصر بعداز اتمام تمرینهایمان در باشگاه با هم رفتیم خانه استاد که هم مسیر را بشناسم و هم روز اول با هم تمرین کنیم. او زیرزمین خانشان را به یک سالن ورزش تبدیل کرده بود لباسهایم را عوض کردم و با او شروع کردم به تمرین.

وقتی به قسمتهای مختلف بدنم دست میزد حالت خاصی بهم دست میداد و بدنم میلرزید و بیحرکت میشدم تا کارش تمام شود مدتی گذشت گفت پيرهن كاراته را دربیاور هوا گرم شده و اول خودش پيرهنشو درآورد شلوارش را هم در آورد فقط شرت کوچکی به پایش بود و کیرش در حالی که سفت شده بود از پشت شورتش حالت خلی زیبایی داشت با این که خیلی دوست داشتم آن را دست بگیرم و بگذارم تو دهنم ولی از طرفی هم میترسیدم چون این اولین باری بود که با یک مرد بزرگتر از خودم تنها بودم. وقتی دید حالت یخ زده دارم آمد جلو و پیراهن و شلوار مرا در آورد مرا چهار دست و پا روی زمین نشاند و پاهایم را از هم باز کرد و از پشت خودش را به من چسباند کیرش را از پشت شورتش که وسط کپل هایم بود احساس میکردم هم خوشم می آمد و هم مترسیدم وقتی استاد دید من میترسم گفت کاریت ندارم نترس من اذیتت نمیکنم بعد شروع کرد به نوازش کردن من. یواش یواش آرام شدم و خودم هم حشری شده بودم بعد منو به پشت خواباند روی من خوابید و شروع کرد به بوسیدن گردنم و بالا آمد تا به لبهایم رسید تا حالا چنین احساسی نداشتم آرام آرام پایین رفت شکم و نافم را بوسید با یک حرکت شورتم را در آورد کیرم را توی دهانش گذاشت و با آن بازی کرد دوباره منو برگردوند و شروع کرد با کونم بازی کردن و با انگشتش روی سوراخ کونم بازی میکرد و انو میمالید کاملا از حال رفته بودم سوراخ کونم را بوسید و منو برگردوند. استاد خوابید روی من لبهام را بوسید گفت تو چیزی نمیگی ناراحتی گفتم نه خیلی هم خوشم آمد ولی کمی میترسم تا به حال با کسی مثل تو نبودم گفت میدانم بعد استادشورتش را درآورد كيرقشنگی داشت هم خوش تراش بود هم بزرگ، البته برای من که یک بچه بودم بزرگ بود. استاد گفت میخوای از این بخوری من که از دیدن کیرش از خود بیخود شده بودم گفتم اره برگشت به پشت خوابید من هم رفتم وسط دوتا پایش نشستم و اول با ترس به کیرش دست زدم داغ و سفت بود روی کیرش خم شدم و سر آن را آرام گذاشتم تو دهنم وای چقدر خوب بود تا آنجا که میشد آن را توی دهنم جا مدادم حتی یکبار رفت توی حلقم حالت تهوه به من دست داد سریع کیرش را از توی دهنم در آوردم استاد خندید گفت اولش همینطور است یک مدت که بگذرد میتوانی آن را تا ته توی حلقت بکنی.

یکساعتی با هم بودیم من گفتم باید بروم به مادرم نگفتم که دیر می آیم ولی از فردا بیشتر میتوانیم با هم باشیم به مادرم میگویم که دیر می آیم. موقع رفتن با دستش آرام یک رو کونی زد من هم خندیدم و رفتم شب خوابم نمیبرد و همه اش به فکر استاد بودم به کونم دست میزدم و یاد او میافتادم. وقتی ظهر مردسه ما تعطیل شد طبق قرار رفتم جلوی خانه استاد كاراته مون استاد منتظر من بود آمد جلو دست منو گرفت و با خودش برد رفتیم زیرزمین و در را از پشت بست بلافاصله لخت شدیم اول کمی با هم بازی کردیم بیشتر او با اعضای بدن من بازی میکرد کیرم را بازی میداد و منو حشری میکرد بعد منو برعکس روی خودش گذاشت من کیرش را توی دهنم گذاشتم و با آن بازی میکردم استاد هم با کپلها و سوراخ کونم بازی میکرد و آن را میمالوند بعضی وقتها انگشتش را روی سوراخ کونم میگذاشت و آرام فشار میداد با این که قبلا پسر همسایمان منو کرده بود ولی با فشار دادن انگشتش احساس خوبی به من دست میداد و دوست داشتم که با انگشتش منو گشاد بکنه درحالی که اون با کون من بازی میکرد من هم تمرین میکردم که کیرش را بیشتر توی حلقم بکنم واز این کار خیلی احساس خوبی داشتم یکبار که انگشتش را روی سوراخ کونم گذاشته بود گفتم استاد انگشتت را بکن تو باید آخرش من گشاد بشم پس از الان شروع کن استاد هم سوراخ کون منو با کرم چرب کرد و آرام آرام انگشتش را کرد توی سوراخ کونم یک انگشتش راحت رفت تو وقتی انگشتش 2تا و بعد 3 تا شد توی سوراخ کونم احساس سوزش میکردم ولی از این خوشم می آمد من هم چند بار تونستم کیر استاد را تا ته توی حلقم بکنم که خیلی خوب بود.
مدتی که استاد با سوراخ کونم ور رفت منو بلند کرد چهار دست و پا روی زمین نشوند بعد سرم را فشار داد که به زمین چسبید اینطوری کونم بالا امد و قنبله شد مقداری کرم برداشت و با انگشتش توی سوراخ کونم کرد دو سه بار این کار را کرد بعد با دو دستش کپلهای مرا گرفت و از هم باز کرد و دوتا انگشت شستش را کرد توی سوراخ کونم و سوراخ کونم را باز کرد کیرش را گذاشت پشت سوراخ کونم و آرام آرام شروع کرد به فشار دادن با اینکه هنوز کیرش توی کونم نرفته بود دردم گرفت به استاد گفتم استاد میترسم پاره بشم گفت نترس من هوای کون قشنگت رو دارم اولش درد داره ولی بعد عادت میکنی وقتی که سر کیرش رفت تو از درد داد کشیدم استاد گفت عزیزم چیزی نیست فقط تحمل کن استادهم بیشتر از این کیرش را توی کونم نکرد فقط در حد سرش نگه داشت مدتی که گذشت آرام آرام دردم کم شد به استاد گفتم حالا کمی آرام شدم میشه بیشتر بکنی تو استاد اول کیرش را از کونم بیرون کشید کيرش را دوباره چرب کرد و مقداری کرم دور کونم زد و یک انگشت کرم برداشت و کرد توی کونم. کرم خنک بود از این خوشم آمد بعد استاد كيرش را گذاشت روی سوراخ کونم و شروع کرد به فشار دادن با اینکه درد زیادی داشتم ولی اینبار صدایم در نیامد هر چقدر کیرش بیشتر میرفت توی کونم دردم هم بیشتر میشد ذره ذره کلفتی کیرش را تو شکمم احساس میکردم تا اینکه شکمش چسبید به کونم فهمیدم که کیرش تا ته رفته تو دیکه نمیتونستم تحمل بکنم در حالی که بسختی میتونستم حرف بزنم به استاد گفتم استادبسه دیگه نمیتونم تحمل بکنم بیارش بیرون استاد هم کیرش را کشید بیرون وقتی استاد کیرش را بیرون کشید احساس کردم روده هام از کونم بیرون زد برای اینکه خیالم راحت بشه دستم را گذاشتم روی سوراخ کونم ببینم واقعا روده هام بیرون آمده یا نه کونم حسابی گشاد شده بود و خیس بود وقتی به دستم نگاه کردم دیدم کمی خونی است ترسیدم به استاد گفتم من گفتم که مواظب باش پاره نشم استاد گفت نترس اصلا پاره نشدی یک ذره خون برای اولین بار عادی است بعد منو بغل کرد بوسید و لباس پوشید رفت بالا چند دقیقه بعد با مقداری یخ برگشت یخ را گذاشت روی کونم از سردی آن خوشم آمد چون کونم مثل آتش میسوخت چند دقیقه همینطوری روی یخ نشستم رامین کونم را تمیز کرد و لباسهام رو پوشوند و با هم بیرون رفتیم.
تا دو سه روز نمیتونستم درست راه بروم و روی کونم نمیتونستم بشینم مامانم شک کرده بود به مامانم گفتم که توی تمرین زمین خوردم برای همین پایم درد میکند ولی مامانم قانع نمیشد و اسرار داشت که کونم را ببیند ولی من قبول نکردم ولی مادرم زرنگ بود و قانع نشد و دیگه کاری به من نداشت از آن روز به بعد همش دوست داشتم که استاد باشد و دوباره منو بکنه هفته بعد که درد کونم کم شده بود و سوراخ کونم کمی بسته شده بود با استادرفتم خانه شان بعد ازاینکه لخت شدیم استادگفت بگذار کون خوشگل تو رو بینم چطوره من هم دولا شدم و کونم گذاشتم در اختیارش اول کونم بوسید بعد شروع کرد به بازی کردن با کونم گفتم استاد یک هفته است که منتظرم دیگر نمیتوانم صبر بکنم اول یکبار سیر منو بکن بعد با هم بازی میکنیم کونم برای کیرت خیلی بیتابی میکنه بعد از اینکه کونم چرب کرد کیرش را گذاشت روی سوراخ کونم و آرام آرام فشار داد با اینکه درد داشت ولی خیلی هم خوشم می آمد دیدم استاد آرام آرام کیرش را توی کونم میکنه خودم عقب رفتم کیرش تا ته رفت تو من هم یک ناله کردم کمی به همین حالت ماندیم استادکیرش را از کونم بیرون کشید دوباره کرد تو وای خدا چه حالی داشتم وقتی استاد کیرش را آرام میکرد توی کونم بعد یک دفعه ای بیرون میکشید حسابی حال میکردم اصلا درد کونم را فراموش کرده بودم یکبار وقتی استادکیرش را از کونم بیرون کشید از کونم باد در رفت من خجالت کشیدم استاد خندید گفت حالا معلوم شد که گشاد شدی شروع کرد به تلمبه زدن مدتی که گذشت کیرش را تا آنجا که میشد کرد توی کونم و چند بار ناله کرد بعدها فهمیدم که ارضاء شده و آبش رو توی کونم ریخته بود.

از آن به بعد دوساله من و استاد هفته ای یکبار همدیگر را میبينيم اول با هم بازی میکنيم من کیرش را میخورم و او هم با کون من بازی میکنه و اخر سر هم که حشری میشيم منو میکنه من هم میتونم کیر استاد را تا ته توی حلقم بکنم که از این کار خیلی خوشم میاد. دو سه بار حتی آب کیرش را ریخته توی حلقم اولین بار خوشم نیامد ولی دفعه های بعد حسابی میمکم که حتی چیزی تو کیرش باقی نمونه همه را میخورم.
Alisalar
 
     
  
 مرد
#793   Posted: 27 Jun 2020 03:30

 0 Star

ارسالها: 4
little_parnia
پیش من بیا
Alisalar
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#794   Posted: 2 Jul 2020 02:02

 0 Star

ارسالها: 3
سلام چرا من موفق به سکس کردن نمیشم
 
     
  
 مرد
#795   Posted: 21 Jul 2020 13:10

 1 Star

ارسالها: 63
rezaafson2
چون بی عرضه ای
 
     
  
 مرد
#796   Posted: 30 Jul 2020 18:23

 0 Star

ارسالها: 38
Lotfeahmad
همش که به عرضه نیست
باید شانس هم داشته باشی
zigurat
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#797   Posted: 3 Aug 2020 15:13

 0 Star

ارسالها: 2
سلام اول قسم میخورم کاملا خاطره واقعی هست
من با پسر خالم 1 سال تفاوت سنی داریم .از زمان بلوغ پیش هم زیاد میرفتیم و میومدیم .و زیاد همدیگه رو دستمالی میکردیم .
سال 98 بود اوایل سال که ما دو تا خونه داشتیم یکی شهرستان و یکی هم کرمان که همیشه خونه کرمانمون خالی بود. به پسر خالم گفتم رضا بیا امشب بگیم به خونواده هامون که میریم.ک استخر بعد همون جا میمونیم فردا میاییم گفت باشه اوکی هردو مون حدودا 20 سالمون بود .( رضا ماشین داشت)
هماهنگ کردیم با خونوادمون و حدود ساعت 9 شب به بهونه استخر که ساعت 10 بلیط داریم حرکت کردیم به سمت کرمان ( استخر اشکان) رسیدیم کرمان رفتیم دوری تو شهر زدیم بعد یه ساندویچ گرفتیم و خوردیم و رفتیم خونه .چون من خیلی زود ارضا میشم اسپری از قبل با ژل گرفته بودم ولی رضا نمیدونست .سریع رفتم دستشویی خودم رو تخلیه کردم بعد اسپری زدم به خودم تا بی حس بشه کیرم که موقع دادن حال کنم و از کون زود ارضا نشم .امدم بیرون به رضا گفتم بریم دوشی بگیریم تا حرفمون هم راست باشه گفت باشه بریم .
دوش رو باز کردم رفتیم زیر دوش کیر رضا حدود 17 سانت بود خوش تراش و نسبتا سفید از من هم 15 سانت و مثل رضا نسبتا سفید .
چون رضا یه کم کیرش مو داشت اول با ژیلت خودم زیر دوش پشمای کیرش رو زدم تا تمیز بشه بعد با شامپو کل کیرش رو شستم و شروع کردم به ساک زدن کیرش اون هم خیلی حال میکرد یه نیم ساعتی که تو حموم بودیم آمدیم بیرون و هم دیگه رو خشک کردیم .نشستیم روی مبل شروع کردیم لب و بدن همدیگه رو خوردن در حدی که خیلی حشری شده بودیم و فقط آه اوه میکردیم
منم سریع ژل لوبریکات که داشتم رو آوردم و زدم به کیر و کونم و رضا آمد شروع کرد با کونم و کیرم بازی کردن که دیدم آبم داره میاد ( چون خیلی زود میاد) گفتم کیرم رو ول کن و با سوراخم بازی کن .
شروع کرد با یک انگشت باز کردن سوراخم تا 5 تا انگشت کامل توش میرفت ومن از شدت حشر جیغ میزدم سوراخ کامل باز شده بود .ولی کیرش خوابیده بود ( دیر ارضا بود رضا) شروع کردم ساک زدن برای رضا که کیرش راست شد و ژل زد به کیرش و من تو حالت داگ استایل روی زمین بودم که کرد تا ته توی کونم جوری که تو روده ها احساسش میکردم و شروع کرد به تلمبه زدن 5 دقیقه که زدن من خسته شدم و به پشت خوابیدم و پاهام رو دادم بالا و شروع کرد به تلمبه زدن و من عشق میکردم و تو همون حالت ازش لب میگرفتم .
رضا هم هی گلوم رو فشار میداد و انگشتش رو میکرد دهنم و من حشری تر میشدم .10 دقیقه که گذشت رضا گفت برو روی مبل من هم بلند شدم رفتم روی مبل که داگ استیل نشستم رضا دوباره شروع کرد این دفعه تند تر بود .
حدود 10 دقیقه که گذشت رضا گفت داره آبم میاد چکار کنم منم از خدا خواسته گفتم بریز همش رو داخل کونم .که اون هم شروع کرد به تلمبه زدن تند تند که یک دفعه تو کونم احساس داغی کردم و رضا کامل افتاد روی کمرم چند دقیقه ای گذشت رضا بلند شد منم آب کیرش که از کونم سرازیر شده بود رو برداشتم ( آب کیرش همیشه خیلی زیاده و آبکی / ولی برعکس من که هم کمه و هم غلیظ) شروع کردم به جق زدن یک دقیقه نشد که آبم آمد منم بی حال شدم و افتادم .
بعد دوباره با هم رفتیم حموم و دوشی گرفتیم ولی هر دو تامون بی حال بودیم اصلا حوصله همدیگه رو نداشتیم بعد آمدیم و گرفتیم خوابیدیم

ببخشید خاطره واقعی من و رضا بود
زیاد دارم از این خاطرات با رضا الان هم رابطه داریم ولی لعنت به کرونا که الان 5 ماهه که با هم نبودیم
همگی نظر بدید تا دوباره اگر تونستم داستان از خودم و رضا بزارم

بچه های کرمان دوستتون دارم اگر دوست داشتید من :
متین
22 سالمه
گی
دوطرفه
لاو
169 قدمه
69 وزنم
 
     
  
 مرد
#798   Posted: 3 Aug 2020 15:22

 0 Star

ارسالها: 2
سلام اول قسم میخورم کاملا خاطره واقعی هست
من با پسر خالم 1 سال تفاوت سنی داریم .از زمان بلوغ پیش هم زیاد میرفتیم و میومدیم .و زیاد همدیگه رو دستمالی میکردیم .
سال 98 بود اوایل سال که ما دو تا خونه داشتیم یکی شهرستان و یکی هم کرمان که همیشه خونه کرمانمون خالی بود. به پسر خالم گفتم رضا بیا امشب بگیم به خونواده هامون که میریم.ک استخر بعد همون جا میمونیم فردا میاییم گفت باشه اوکی هردو مون حدودا 20 سالمون بود .( رضا ماشین داشت)
هماهنگ کردیم با خونوادمون و حدود ساعت 9 شب به بهونه استخر که ساعت 10 بلیط داریم حرکت کردیم به سمت کرمان ( استخر اشکان) رسیدیم کرمان رفتیم دوری تو شهر زدیم بعد یه ساندویچ گرفتیم و خوردیم و رفتیم خونه .چون من خیلی زود ارضا میشم اسپری از قبل با ژل گرفته بودم ولی رضا نمیدونست .سریع رفتم دستشویی خودم رو تخلیه کردم بعد اسپری زدم به خودم تا بی حس بشه کیرم که موقع دادن حال کنم و از کون زود ارضا نشم .امدم بیرون به رضا گفتم بریم دوشی بگیریم تا حرفمون هم راست باشه گفت باشه بریم .
دوش رو باز کردم رفتیم زیر دوش کیر رضا حدود 17 سانت بود خوش تراش و نسبتا سفید از من هم 15 سانت و مثل رضا نسبتا سفید .
چون رضا یه کم کیرش مو داشت اول با ژیلت خودم زیر دوش پشمای کیرش رو زدم تا تمیز بشه بعد با شامپو کل کیرش رو شستم و شروع کردم به ساک زدن کیرش اون هم خیلی حال میکرد یه نیم ساعتی که تو حموم بودیم آمدیم بیرون و هم دیگه رو خشک کردیم .نشستیم روی مبل شروع کردیم لب و بدن همدیگه رو خوردن در حدی که خیلی حشری شده بودیم و فقط آه اوه میکردیم
منم سریع ژل لوبریکات که داشتم رو آوردم و زدم به کیر و کونم و رضا آمد شروع کرد با کونم و کیرم بازی کردن که دیدم آبم داره میاد ( چون خیلی زود میاد) گفتم کیرم رو ول کن و با سوراخم بازی کن .
شروع کرد با یک انگشت باز کردن سوراخم تا 5 تا انگشت کامل توش میرفت ومن از شدت حشر جیغ میزدم سوراخ کامل باز شده بود .ولی کیرش خوابیده بود ( دیر ارضا بود رضا) شروع کردم ساک زدن برای رضا که کیرش راست شد و ژل زد به کیرش و من تو حالت داگ استایل روی زمین بودم که کرد تا ته توی کونم جوری که تو روده ها احساسش میکردم و شروع کرد به تلمبه زدن 5 دقیقه که زدن من خسته شدم و به پشت خوابیدم و پاهام رو دادم بالا و شروع کرد به تلمبه زدن و من عشق میکردم و تو همون حالت ازش لب میگرفتم .
رضا هم هی گلوم رو فشار میداد و انگشتش رو میکرد دهنم و من حشری تر میشدم .10 دقیقه که گذشت رضا گفت برو روی مبل من هم بلند شدم رفتم روی مبل که داگ استیل نشستم رضا دوباره شروع کرد این دفعه تند تر بود .
حدود 10 دقیقه که گذشت رضا گفت داره آبم میاد چکار کنم منم از خدا خواسته گفتم بریز همش رو داخل کونم .که اون هم شروع کرد به تلمبه زدن تند تند که یک دفعه تو کونم احساس داغی کردم و رضا کامل افتاد روی کمرم چند دقیقه ای گذشت رضا بلند شد منم آب کیرش که از کونم سرازیر شده بود رو برداشتم ( آب کیرش همیشه خیلی زیاده و آبکی / ولی برعکس من که هم کمه و هم غلیظ) شروع کردم به جق زدن یک دقیقه نشد که آبم آمد منم بی حال شدم و افتادم .
بعد دوباره با هم رفتیم حموم و دوشی گرفتیم ولی هر دو تامون بی حال بودیم اصلا حوصله همدیگه رو نداشتیم بعد آمدیم و گرفتیم خوابیدیم

ببخشید خاطره واقعی من و رضا بود
زیاد دارم از این خاطرات با رضا الان هم رابطه داریم ولی لعنت به کرونا که الان 5 ماهه که با هم نبودیم
همگی نظر بدید تا دوباره اگر تونستم داستان از خودم و رضا بزارم

بچه های کرمان دوستتون دارم اگر دوست داشتید من :
متین
22 سالمه
گی
دوطرفه
لاو
169 قدمه
69 وزنم
 
     
  
 مرد
#799   Posted: 13 Oct 2020 23:39


 1 Star

ارسالها: 128
پویا ٣٨ تهرانپارس
عاشق مفعول،سافت،ساک
ایدی تلگرامم poyarzt
دوس داشتی بیا
یک صدا و متحد : بداد خوزستان برسیم
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#800   Posted: 28 Nov 2020 21:26

 1 Star

ارسالها: 52
سکس گی 😊

سلام دوستان این داستانه واقعی دوم هست مینویسم امیدوارم خوش باشین ،
اسم من سعید هست ۳۰ سال دارم و از نوجونی با هم جنسام سکس داشتم، یه روز که شیو کردم و عکس گرفتم گذاشتم تو سایت یک نفر از دوستان امد خصوصی بهم پیشنهاد سکس داد گفتم بیا تل اشنا بشیم امد و اصل داد اسمش علی بود هم سن بودیم ولی اون متهل بود میگفت عکساتو دیدم و میخوام باهات سکس کنم من ازش چند تا عکس خواستم از کیرش🙈 اونم داد واقعا چیزه عجبیبی بود راحت ۲۰ میشد سایزش راستش اول یکم ترسیدم چون تا اون روز با این سایز سکس نکرده بودم تقریبن چند ماه چت کردیم تا منو راضی کرد که سکس کنیم منم قبول کردم قرار گذاشیتم با ماشین امد دنبالم و رفتیم خونش البطه اینم بگم که قبلش گشنگ شیو کردم و تمیزش کردم کل بدنمو رسیدیم خونه دیگه داشت اون لحظه خوب میرسید رفتیم تو و گفت زود لخت شو که فقط یک ساعت وقت خانمش میاد یهویی منم زود لخت شدم دیدم علی هم داره لخت میشه میخواستم ببینم اون کیرش وقتی میاد بیرون وقتی شرتشو کشید پاین وای چه کیری هم خوشحال بودم هم میترسیدم اخه اون کیر چه جوری میخواد بره تو کون من رفتم جلو و نشستم جلو کیرش گرفتم دستم درست روبه دهنم بود بوسش کردم و اروم کردم دهنم اوففففف چه نرم بود ولی یواش یواش که کیرش سیخ شد فقط سرشو میتونستم بخورم چند براش خوردم بعد علی گفت بریم اتاق خواب رفتیم اتاق میخواست یک شرت از شرتهای خانمشو بده بپوشم بعد گفت میفهمه نداد بهم گفتم بیا چها دست پا شو من شدم روغن زیتون داشت با اون کونمو چرب کرد با انگشتش شروع کرد به باز کردن سوراخم ولی من تنگ بودم یواش یواش انگشت میکرد میکشید بیرون بعد دو انگشتش کرد ولی بازم برای اون کیر تنگ بودم رفت یه خیار اورد و با اون شروع کرد به باز کردن کونم منم یواش یواش شهوتی میشدم بعد گفتم میخوام بزارم تو دیگه وقت کمه گفتم باشه وای کاندم کشید به کیرش ولی حتی به نصو کیرش هم نرسیده بود امد پشتم من گنبل کرده بودم و اماده بودم نزدیک شد و سره کیرشو گذاشت لای پام واییییییی چه گرم بود دلم رفته یهویی یکم چرب کرد و خواست بکنه تو نمیرفت و علی هم حشری میشد میگفت جون چه کونی چه تنگی الان جرت میدم بعد دو دستی از پهلو منو گرفته و کیرشو گذاشت رو سوراخم و فشار داد من داشتم جر میخوردم بهش گفت علی بسه جر خوردم ولی اون به کارش ادامه داد و سر کیرش رفت تو کونم واییییییی واییییییی داشتم میسوختم خیلی درد داشتم علی هم فقط داشت حال میکرد میگفت دیدی حالا رفت تو دیدی کونت مال من شد چند دقیق فقط سر کیرش تو کونم بود و میخواست دیگه شروع کنه به کردنم میخواست کیرشو بده تو ولی نمیرفت با روغن یکم دیگه دور کیرش و کون منو چرب کرد من حس میکردم دارم واقعا جر میخورم چون حس میکردم کیرش یواش یواش داره میره تو کونم بعد اره داره عقب جلو میکنه ولی شکمش به پشتم نمیخورد چون از قبل که تجربه دادن دارم میدونم وقتی تمام کیرش بره تو باید شکمش بخوره به پشتم گفتم علی همش رفت تو گفت نه عزیزم این فقط نصوش هست واییییی من داشتم جر میخوردم اون میگفت نصوش هست دیگه ترس برمداشت علی دیگه کاملا حشری بود و میخواست تمام کیرشو بکنه تو کونم وایییی بهم گفت خودت شول کن میخوام همشو بدم تو منم گفتم باشه ولی میدونستم اگه اون کیر تا آخر بره تو کونم حتمن جر خوردم دیگه بعد یواش یواش خواست همه کیرشو بده تو ولی نمیرفت یهویی یه فشار داد من یه داد زدم که خودم ترسیدم پریدم جلو و کیرش از کونم در امد و چند لحظه همونجوری دراز کشیدم رو تخت علی هم ترسیده بود داشت با هام حرف میزد که چی شد حالت خوب هست دست کشیدم رو سوراخم دیدم اره پاره شدم و داره خون میاد از کون علی کمک کرد رفتم دسشویی و خودمو تمیز کردم امدم بیرون گفتم دیدی که کیر تو برای کون من خیلی بزرگ هست حالا اگه میخوای بیا تا خانمت نیمده لا پایی بزن ابت بیاد بریم گفت نه دیر شده بزار یروز دیگه میکنمت گفت باشه و زودلباس پوشیدیم زدیم بیرون منو رسوند تا جایی خودشم رفت.و الان چند سال خبری ازش ندارم امید وارم این داستانو ببینه و بیاد تل بازم با هم باشیم ممنون که خوندید🌹🌹🙏
 
     
  
صفحه  صفحه 80 از 83:  « پیشین  1  ...  79  80  81  82  83  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

Gay Storys * داستان های سکسی مربوط به همجنسگرایان مرد

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA