خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
داستان سکسی ایرانی انجمن لوتی / داستان سکسی ایرانی /

داستان های درخواستی


صفحه  صفحه 9 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
Adonis69 زن #81 | Posted: 12 Aug 2019 19:46
کاربر
 
من شیما 29 سالمه اهل شیراز هستم قدم 173 وزنم 108 و سینه های بزرگ و کون تپلی دارم البته فقط سفت و گوشتیه از روی شلوار خوشکله.


ماجرا بر میگرده به زمانی که یزد دانشجو بودم. من توی دانشگاه با پسری به نام ادریس آشنا شدم یه مدت با هم بودم ادریس دو تا دوست صمیمی به نام مجتبی و رضا داشت که از دور میشناختمشون. ادریس خیلی وابسته شده بود و خیلی ایراد گیر بود کم کم به این نتیجه رسیدم که ازش فاصله بگیرم و رابطه ام رو باهاش قطع کنم چند وقتی گذشت که با پسری بنام سهیل دوست شدم که اونم دانشجو بود البته توی دانشگاه آزاد. روزهای اول میگفت شماره ام رو اتفاقی گرفته و وقتی فهمیده دخترم تلاش به برقراری رابطه کرده. اما بعد اون اتفاق مشخص شد شماره ام رو از ادریس گرفته. سهیل پسر قد بلند و رشیدی بودم ما با هم خوب بودم اون خیلی خودشو به من نزدیک میکرد و همیشه با هم قرار میگذاشتیم اما من نمیخاستم باهاش رابطه جنسی داشته باشم و احتیاط میکردم و اونم میگفت که من اهل این برنامه ها نیستم و اما کم کم بهش اعتماد کردم یه روز که با هم رفته بودیم بیرون سهیل گفت که چیزی توی خونشون جا گذاشته و میخاد اونو برداره به خونه سهیل که رسیدیم سهیل گفت کسی تو خونه نیست بیا داخل کسی بیرون نبینتت بهتره، قبلا هم گفته بود که لپ تابش خرابه. آخه من رشته کامپیوتر هستم . من بهش گفتم تا تو وسایلت رو برمیداری منم یه نگاه به لپ تابت میکنم اتفاقی توی فایل ها عکس های ادریس و رضا و مجتبی رو دیدم شکم به یقین تبدیل شد که شماره ام رو از اونا گرفته و تمام مدت بهم دروغ گفته. صداش کردم و بهش گفتم اینا چیه تمام این مدت بهم دروغ گفتی و.... و شروع به سر و صدا کردم ناگهان دیدم که سهیل رنگ عوض کرد و بسیار عصبانی شد
من بهش گفتم میخام برم و دیگه هیچ وقت همو نمیبینیم و کاش اینو نگفته بودم سهیل هم نگذاشت و مانع من شد و گفت حالا که میخای بری باید اون کاری رو که نباید میکردم رو الان بکنم و چسبید به من و شروع به لب گرفتن از من و ماليدن سینه هام از روی مانتو شد و منم خودمو کشیدم و گفتم ولم کن و اون منو هل داد و من زمین خوردم و شروع به سر و صدا کردم سهیل رفت توی اتاق و به سرعت برگشت یه قمه با خودش اورده بود گفت یا میذاری اون کارو بکنم یا خودت میدونی اصلا الان زنگ میزنم بچه ها هم بیان. منم گفتم زنگ بزن اصلا بگو همه بیان ولی وقتی از اینجا بیرون برم من میدونم و شما و شکایت میکنم و شروع به تهدید کردم که دست برداره اونم گفت خودت خاستی بعدش شروع به صدا زدن بچه ها کرد یکباره دیدم ادریس و مجتبی و رضا هم از گوشه کنار خونه بیرون اومدن سهیل بهم نزدیک شد و سعی کرد ازم لب بگیره من زدم توی گوشش اونم محکم بهم سیلی زد و چند تا مشت به بدنم زد و منو روی زمین خوابوند و روی من افتاد و شروع به لب گرفتن کرد و بعد قمه رو روی گردنم گذاشت گفت مانتوت رو دربیار من از ترس در حالی که گریه میکردم شروع به باز کردن دکمه های مانتوام کردم پسرا جلو اومدن مانتو و سوتینم رو در آوردن و بعد سهیل به من گفت مثل حیوان روی چهار دست و پا بشو و سرمو بالا گرفت و کیرشو کرد تو دهنم و شروع به تلمبه زدن کرد بعد کنار رفت نوبت مجتبی شد چند تا ضربه محکم به ممه هام زد و کیرشو تا ته تو حلقم کرد و سرمو به شکمش فشار میداد و محکم تلمبه میزد و بعد ادریس اومد جلو و تو صورتم تف کرد و جلوم روی زمین نشست و من شروع به خوردن کیرش کردم و از پشت سر رضا ساپورتمو پایین کشید و شرت قرمزمو پایین داد و انگشتشو خیس کرد و دور سوراخ کونم میمالید و شروع به انگشت کردن کونم کرد اول یه انگشت و بعد دو انگشت من سرمو برگردوندم که ببینم چکار میکنن که ادریس محکم بهم سیلی زد و دیدم که سهیل هم رفت پشتم و چهار تا انگشتشو خیس کرد و کسمو میمالید پیش خودم میگفتم کاش زودتر منو بگانخیلی حشری شده بودم و سر کیر ادریس رو همش میبوسیدم و اون میخندید ناگهان درد شدیدی احساس کردم مجتبی کیرشو یکباره توی کونم فشار داد مجتبی خوش قیافه نبود و من همیشه توی دانشگاه ازش فاصله میگرفتم. فکرشم نمیکردم که یه روز بخاد منو از کون بگاد شروع به تلمبه زدن کرد و من ناله میکردم درد داره بسه مجتبی بسه یکباره مجتبی کیرشو بیرون کشید و ادریس جایگزین شد شروع به تلمبه زدن کرد و همزمان من کیر سهیل رو هم ساک میزدم رضا کنارم نشست و کسمو از زیر شروع به مالیدن کرد و چوچولمو میمالید و گهگاهی سینهامو میمالید کم کم به دردش عادت کردم و خوشم میومد دوباره حشری شده بودم و در حالی که کیر سهیل تو دستم بود. رو به رضا کردم و گفتم برو رضا برو جرم بده رضا به بچه ها گفت برن کنار و همینطور که من حالت داگی بودم دست رو کمرم گذاشت و من خم شدم و کونمو قلمبه دادم بالا و اون شروع به خوردن کسم کرد و من آه آه میکردم و اینبار بلند میگفتم رضا جوووون منو بکن کسمو جر بده میخام جر بخورم و پسرا همه خیره منو نگاه میکردم و من بهشون نگاه میکردم و میگفتم بگین بکنه منو بکن بکن. خیلی حشری شده بودم رضا حالا کیرشو لای شیار کسم میمالید و من خودمو عقب میدادم من پرده نداشتم اما پسرا نمیدونستن رضا سر کیرشو در سوراخ کسم گذاشت و کرد تا اخر داخل پسرا مات موندن و فهمیدن که خونی در کار نیست و ادریس جلو اومد و گفت جنده خانم دوباره کیرشو تو دهن کرد و شروع به تلمبه زدن کرد بچه ها حالا هی تند تند جا عوض میکردن و منو از کون و کس میکردن خیلی دوست داشتم اما هر وقت نوبت مجتبی میشد اون محکم کون و کسمو میکرد و شکمشو محکم به باسنم میزد مثل اینکه خیلی ازم دق داشت و سر آخر دونه دونه آبشونو تو صورتم ریختن نوبت مجتبی که شد با سیلی زدن مجبورم کرد آبشو بخورم و در همین حین که رضا از کس داشت منو میکرد با دیدن این صحنه حشرش بالا زد و نتونست جلو خودشو بگیره و آبشو توی کسم ریخت.بعد من لباسامو پوشیدم وقت رفتن دوباره مجتبی مجبورم کرد چهار دست وپا مثل حیوان تا دم در ورودی حرکت کنم و محتبی مانتوام رو هم بالا داده بود و کونمو لخت کرده بود و هی منو انگشت میکرد و سهیل با کف دست محکم روی باسنم میزد باسنم خیلی میسوخت و رنگش قرمز شده بود دم در که رسیدم و ایستادم که شلوارمو بالا بکشم که رضا یه هویج کوچیک رو با آب دهنش خیس کرد و توی سوراخ کونم کرد و شرت و شلوارمو بالا کشید و مانتوام رو مرتب کرد و من اونجا رو ترک کردم به خونه که رسیدم رفتم توی سرویس بهداشتی و هویج رو از کونم بیرون کشیدم . هنوزم گاهی وقت ها توی همون به اون روز فکر میکنم و خودمو انگشت میکنم و خودارضایی میکنم
سکس ضربدری
      
Amiroo2 #82 | Posted: 12 Aug 2019 20:04
کاربر
 
      
Deidara #83 | Posted: 24 Aug 2019 04:14
کاربر
 
فرشاد و مادرش 2
دو روز بعد فرشادو تو دانشگاه دیدم یکشنبه ها هر دو تامون کلاس داشتیم.فرشاد بین کلاس زنگ زد که ناهارو با هم باشیم.اومد یکم حال و احوال کردیم.گفت خوب پول مارو کی میدی؟گفتم فرشاد جدی جدی میخوای پولو ازم بگیری؟گفت تو بودی نمیگرفتی؟گفتم نمیدونم تا قبل از اونشب تصمیم داشتم اگه شرطو باختم پولتو بدم ولی خودت دیدی که من اصلا نتونستم بدن مامانتو درست وحسابی ببینم نه کس و کونشو و نه سینه هاشو.الان یکم زورم میاد پولو بدم هیچی ندیدم فقط بهم ثابت شد
خواستم بدونم کسی از دوستان قسمت ۳ اینو داره؟
      
mohammaddoba #84 | Posted: 2 Sep 2019 05:52
کاربر
 
عالی
      
alex202068 مرد #85 | Posted: 16 Sep 2019 15:28
کاربر
 
کسی نمی خواد همت کنه داستان هایی که نیمه تموم مونده ادامه بدن و تمومش کنن.بخصوص کسایی که می خوان داستان جدید بنویسن همین داستانا تموم کنن مطمئنا مخاطب بیشتری هم خواهد داشت
      
BWellborn مرد #86 | Posted: 24 Sep 2019 03:15
کاربر
 
داستانی هست که مثلا یه پسر و دختر باشن که باهم به کسی سرویس میدن ؟
پسره سیسی باشه حتی ؟
      
whocares زن #87 | Posted: 21 Oct 2019 20:46
کاربر
 
یه داستان بود که خواهر زاده یا برادرزاده مرده روی خانومش حس داشت.
یبار تو اتاق دستشو میذاره لای ساپورت زنه میگه خیلی بهت میاد و بعدا توی یک مهمونی شوهره ناپدید میشه، این بردارزادهه میگه بیا بریم نشونت بدم کجاست. میرن تو پارکینگ. اونجا میچسبه بهش..
بعد که میان خونه. مرده میگه بیا اولین سکس سالمون رو انجام بدیم.. زنه میگه من که انجام دادم!

اسم این داستان چی بود؟؟؟؟؟ لطفا
      
MRjoker7 #88 | Posted: 24 Oct 2019 01:33
کاربر
 
ی داستانی هس کون دادن پرستو جای دیگ خوندم فک کنم نصفه مونده لینک کامل داستان کسی میدونه ؟
      
heterotopia #89 | Posted: 28 Oct 2019 04:12
کاربر

 
داستان های دادن زنم به غریبه ها و تماشای من و جلقی که زدم
      
eliyar2000 مرد #90 | Posted: 24 Nov 2019 13:41
کاربر

 
یه داستانی بود زنه میره پاک تو پارک یه زنه میاد سراغش میبره خونه یه مرده که بکنتش مرده کاسه یخ گذاشته بود و کیرشو میکرد تو کاسه یخ تا دیر انزال بشه یه جایی هم خوندم انگار یه شورت و کرست هم داده بپوشه که کرست هم نوک ممه هاش سوراخ داره و زده بیرون تو این مایه ها بود مال خیلی سال پیش بود اسمشو کسی میدونی مطمئنم تو سایت هست
فـصــــــــل ســـرمـســـــــــــتی رســــــــید و مــــا همــــــان ســـــــرگشــــته ایـــم
      
صفحه  صفحه 9 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
داستان سکسی ایرانی انجمن لوتی / داستان سکسی ایرانی / داستان های درخواستی

جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا