تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
علم و دانش

مهندسی شیمی

صفحه  صفحه 6 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »  
#51 | Posted: 20 Jul 2011 15:53
شيرين کردن گاز طبيعی و فوايد آن
--------------------------------------------------------------------------------

گاز شيرين چيست و چرا گاز را شيرين مي كنيم ؟
گازي گه هيدروژن سولفات (تركيبات گوگردي) و دي اكسيد كربن در آن موجود نباشد را گاز شيرين(Sweet Gas) مي گويند.

عمل يا اعمالي كه باعث خارج ساختن تركيبات گوگردي از نفت و يا گاز مي گردند را شيرين ساختن گاز مي گويند. گاز ترش (Sour gas) در خود گوگرد و يا تركيباتي از گوگرد دارد كه حتما بايد از آن خارج شود زيرا هم محصول پالايش شده را نامرغوب مي سازد و هم براي وسايل و دستگاهها زيان آور هستند. البته گوگرد خارج شده در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.

مقدار مجاز وجود تركيبات گوگردي :


0.1 to 0.25 grains per 100 SCF of gas where 1 lb(pound) = 7000 grains


چرا تركيبات گوگردي (H2S content) و دي اكسيد كربن (CO2) بايد از گاز جدا شوند ؟

1) هر دو اين گازها در هنگام سوختن ، گازهاي سمي توليد مي كنند. H2S در هنگام سوختن SO2 وSO3 توليد مي كند كه هر دوي اين گازها سمي هستند. (CO2) در غياب اكسيژن مونوكسيد كربن توليد مي كند كه گازي سمي است.
2) از آنجايي كه اين گازها تقويت كننده خاصيت خورندگي هستند لذا اين گازها بايد حذف شوند تا از خوردگي فلزات جلوگيري شود.
3) مقدار زياد (CO2) باعث مي شود تا خاصيت گرم كنندگي گاز كاهش يابد.

من هم خدایی دارم
     
#52 | Posted: 20 Jul 2011 15:54
مشتقات سنتز شده كربوفسفاتها در صنعت شوینده
--------------------------------------------------------------------------------

صنعت شوينده"

مشتقات سنتز شده كربوفسفاتها

با آن كه بيش از۲۰۰ سال از سنتز نخستين تركيب آلي فسفر دار مي گذرد، اما در طول سه دهه اخيرتنوع و كاربرد اين تركيبات بيش از هر زمان ديگري رشد و پيشرفت داشته است. تنوع و كاربردهاي مهم اين تركيبات در ساخت كودهاي شيميايي، مواد شوينده، مواد ساختماني، مواد مورد كاربرد در صنعت دندانسازي و داروسازي، غذاهاي حيواني،

آفت كش ها، استرهاي فسفات صنعت ي و سمي و محصولات طبيعي انجام تحقيقات گسترده تر در اين زمينه را ضروري ساخت است.

در حال حاضر بررسي و پژوهش در خصوص سنتز و كاربرد اين تركيبات مورد توجه بسياري از شيميدانهاي جهان قرار گرفته است.

شيمي فسفر شامل بررسي تركيب هاي اكسي فسفر است كه تمامي آنها پيوند فسفر- اكسيژن دارند، بسياري از اين تركيب ها، از نوع فسفات هستند. تقريباً در همه تركيب هاي فسفر طبيعي، پيوند فسفر- اكسيژن وجود دارد. در اين ميان استرهاي فسفات آلي كه شامل پيوند فسفر- اكسيژن- كربن هستند، اهميت بيوشيميايي دارند. تركيبات آلي فسفر(تركيبات كربوفسفر) كه پيوند فسفر- كربن دارند، دومين گروه مهم تركيبات فسفر را تشكيل مي دهند. تركيباتي كه داراي پيوند فسفر- نيتروژن هستند( تركيب هاي آزافسفر)، سومين گروه اين طبقه است. تركيبات متالوفسفر كه پيوند بين فلز و فسفر را شامل مي شوند، گروه بسيار مهم و بزرگي از اين تركيبات را تشكيل مي دهند كه با شناخت و سنتز ساير تركيبات هم گروه خود، از نظر تعداد به سرعت در حال رشد هستند. تركيبات هر يك از اين گروه ها بسيار زياد و متنوع است.

آپاتيت معدني، بزرگترين و گسترده ترين تركيب فسفر در جهان است و اسيد فسفريك، مهمترين تركيب صنعت ي فسفر است. هم اكنون استرهاي آلي فسفات كه به عنوان داكسي ريبونوكلئيك اسيد(DNA) شناخته شده اند، قلب بيوشيمي و ژنتيك در دنيا محسوب مي شوند و بيشترين مطالعات بر روي آنها انجام شده است.

امروزه حفاظت از گياهان به عنوان يكي ا ز اصلي ترين منابع غذايي از توجه روز افزوني برخوردار است. تركيب هاي آلي فسفر به علت داشتن آثار كوتاه مدت (از نظر پايداري، تخريب و ...)، تنوع و چگونگي عملكرد خاصشان توجه زيادي را به خود جلب كرده اند.

از اين رو مطالعات ساختاري و مكانيسمي تركيبات آلي فسفر گسترش روز افزوني داشته و شيمي فسفر همچون شيمي كربن به سرعت توسعه يافته است. واكنش هاي چنين تركيباتي معمولاً در زير مجموعه شيمي آلي طبقه بندي مي شوند. چرا كه از روش هاي آزمايشگاهي مشابهي استفاده مي شود و واكنش هاي مشتركي براي اين دو عنصر( كربن و فسفر) وجود دارد.

از اين تركيبات مي توان به صورت مؤثر در ساخت داروها از جمله داروهاي ضد سرطان استفاده كرد.

همچنين در صنعت از اين تركيبات به عنوان نرم كننده، ضد اكسيداسيون و پايدار كننده و افزودني هاي مواد نفتي هم استفاده مي شود.

تركيبات جديدي از خانواده ارگانوفسفر كه داراي CO- NH- PO هستند مي توانند به عنوان ليگاند مناسبي براي فلزات سنگين (به خصوص گروه لانتانيدها) باشند كه علاوه بر خصوصيات جالب ساختاري كه مورد توجه شيميدان هاست، مي توانند به صورت س_و_پ_ر مولكول هايي باشند كه همانند زئوليتها عمل كنند.

علاوه بر اين، اين تركيبات مي توانند به عنوان جاذب مؤثري براي فلزات سنگين خاص از پساب كارخانه ها عمل كنند. ارگانوفسفر طبقه بندي شده مي توان به عنوان باز دارنده هاي مؤثر آنزيم استيل كولين استراز عمل كنند. بنابراين مي توانند به عنوان سموم و آفت كش هايي، مورد استفاده قرار گيرند كه در محيط زيست به دليل تخريب، تركيبات بي خطري توليد مي كند. بنابراين انجام اين تحقيق و سنتز اين تركيبات مي تواند گام مؤثري در پيشبرد اهداف علمي و كاربردهاي صنعت ي، كشاورزي و داروسازي در كشورباشد.

متداولترين موارد استفاده از تركيبات فسفر عبارتند از:

۱) مورد استفاده در ساخت كودهاي شيميايي،

۲) مورد استفاده در ساخت مواد شوينده، انجام عمليات سطحي روي سطح فلز،

۳) مورد استفاده در ساخت عينك ها،

۴) مورد استفاده در ساخت سيمان،

۵) مواد نسوز و ساختماني،

۶) مورد استفاده در ساخت مواد دندان سازي و دارويي،

۷) مورد استفاده در تكنولوژي غذايي،

۸) مورد استفاده در ساخت غذاهاي حيواني و ساخت استرهاي فسفات صنعت ي و آفت كش ها،

۹) مورد استفاده در ساخت استرهاي سمي و تركيبات دارويي،

۱۰) مورد استفاده در ساخت بسپارهاي سنتزي و كند كننده آتش و محصولات طبيعي.

استرهاي فسفات كه از جمله تركيب هاي آلي فسفر هستند، از اجزاي مهم موجودات زنده بدست مي آيند كه در بسياري از فرآيندهاي حياتي مانند سنتز پروتئين ها، كد گذاري ژنتيكي، فتوسنتز، تثبيت نيتروژن و ديگر اعمال متابوليكي نقش اساسي ايفا مي كنند.

من هم خدایی دارم
     
#53 | Posted: 20 Jul 2011 15:55
فرايند جداسازي غشائي
--------------------------------------------------------------------------------

توجهي كه در دهه‌هاي اخير به صرفه‌جويي در ميزان مصرف انرژي صنايع معطوف شده، در مهندسي شيمي نيز جايگاه ويژه‌اي يافته است. در فرايندهاي جداسازي، اين انگيزه در طراحي فرايندها تقويت شده است كه تا حد امكان از تشكيل فاز دوم در جداسازي اجتناب شود تا به اين صورت در مصرف انرژي تا حد امكان, صرفه‌جويي قابل ملاحظه‌اي به عمل آيد. بدين ترتيب توجه به گروهي از فرايندها معطوف گرديده كه جداسازي را بدون تغيير فاز انجام مي‌دهند.


امروزه فرآيند جداسازي غشايي، كاربردهاي فراواني را در صنايع مختلف از جمله نفت، گاز و پتروشيمي يافته است. در اين فرآيند از غشاهايي استفاده مي شود كه با عبور دادن برخي از مولكول هاي خوراك و نگاه داشتن ساير مولكول ها، جداسازي را انجام مي‌دهند. براي استفاده در مقياس صنعتي، اين غشاها در بسته‌هايي خاص مورد استفاده قرار مي گيرند كه در اصطلاح مدول ناميده مي شوند. هر مدول حاوي مقدار معيني از غشاء است كه با آرايشي خاص قرار گرفته اند و كانال‌هاي مشخصي براي عبور خوراك و خروج اجزاي باقيمانده و عبور كرده از غشاء دارد.

انواع فرايندهاي غشائي:

فرايندهاي جداسازي توسط غشاها بسته به نوع جداسازي مورد نظر, انواع متنوعي دارند اما در همه آنها وجه مشترك, وجود غشائي است كه عامل جلوگيري از مخلوط شدن دو فاز با يكديگر است. انواع اين فرآيندها عبارتند از :
1- فرايندهاي گاز - گاز: فرايند تراوش گاز

2- فرايندهاي مايع - گاز: تراوش تبخيري

3- فرايندهاي مايع - مايع: دياليز، الكترودياليز، اسمزمعكوس، نانوفيلتراسيون، اولترافيلتراسيون و ميكروفيلتراسيون
<>

تحقيقات غشائي در پ‍ژوهشگاه صنعت نفت:

طرح غشاء در پژوهشگاه صنعت نفت، سه بخش زير از تكنولوژي غشايي را پوشش خواهد داد:

*

جداسازي گازها با استفاده از تكنولوژي غشايي با تمركز بر شيرين سازي گازهاي ترش
*

بكارگيري و توسعه فرايند غشايي Pervaporation براي جداسازي برش­هاي نفتي و دستيابي به برش­ها و حلال­هاي با ارزش
*

توسعه كاربرد تكنولوژي غشاء براي تصفيه پساب‌هاي حاوي مواد آليشبيه‌سازي فرايند:

طراحي واحدهاي غشايي براي جداسازي گازها نيازمند به نرم‌افزاري است كه قادر به شبيه‌سازي رفتار يك مدول غشايي باشد. اين نرم‌افزار بايد بتواند با دريافت مشخصات خوراك ورودي و غشاء، مشخصات جريان‌هاي خروجي از غشاء را پيش‌بيني نمايد. با توجه به اينكه در حال حاضر نرم افزارهاي عمومي شبيه‌سازي مهندسي شيمي مانند HYSYS و Aspen قادر به شبيه‌سازي مدول‌هاي غشايي نيستند، اغلب شركت‌هاي فعال در عرصه اين تكنولوژي، اقدام به تهيه نرم‌افزارهايي داخلي براي رفع نيازهاي خود مي‌نمايند. پژوهشگاه صنعت نفت، توسعه تكنولوژي غشايي براي جداسازي گازها را به عنوان يكي از اهداف خود برگزيده‌است. در اين راستا، نرم افزار MEMSIM (Membrane Simulator) براي پاسخ‌گويي به نيازهاي طراحي و تحليل واحدهاي غشايي، توسط محققين پژوهشكده‌هاي گاز و مهندسي فرآيند، توسعه داده شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. اين نرم افزار قادر است انواع الگوهاي جريان را در مدول‌هاي اليافي غشايي شبيه‌سازي نموده و اطلاعات جريان‌هاي خروجي از واحد غشايي را در اختيار كاربر قرار دهد.
مزاياي تكنولوژي غشائي:

*

مصرف انرژي كمتر
*

انجام جداسازي بدون نياز به مصرف مواد شيميايي
*

انجام جداسازي در دماي محيط
*

حجم و وزن كم تجهيزات جداسازي
*

نصب و عمليات ساده
*

حداقل نياز به كنترل، بازرسي و تعمير و نگهداري
*

سهولت دستيابي و امكان استفاده از فازهاي جداشده
*

انعطاف‌پذيري بالاي فرآيند
*

قابليت اتصال آن به ساير فرآيندهاي جداسازيسنجي شيرين سازي گازهاي ترش و همچنين افزايش ظرفيت پالايشگاههاي گاز از طريق اتصال واحدهاي غشايي به آنها، كسب مهارت در طراحي، احداث و راه اندازي واحدهاي غشايي جداسازي گازي، ارزيابي پتانسيل هاي فرايند غشايي

من هم خدایی دارم
     
#54 | Posted: 20 Jul 2011 15:57
توسعه محلول فرموله شده آمين پژوهشگاه صنعت نفت
--------------------------------------------------------------------------------

محلول توسعه داده شده در پژوهشگاه صنعت نفت محلول MPT نام گذاري شده است. به منظور توسعه محلول MPT مراحل مختلف تحقيقاتي طي شده تا كنون شامل فرموله كردن اين محلولها، تست راكتوري آنها در آزمايشگاه، تعيين خواص فيزيكي آنها، تعيين مدل ترموديناميكي آنها، شبيه سازي واحدهاي عملياتي با استفاده از مدل انتخاب شده و بالاخره تست اين حلالها در يك واحد پايلوت كه در اين خصوص در حال حاضر طراحي مهندسي يك واحد Super Pilot تا مرحله FEED با شركت ملي گاز منعقد گرديده است.

تعيين حلاليت گازهاي اسيدي در حلال MPT فشارهاي جزئي مختلف براي H2Sو CO2 از محدوده كمتر از آتمسفر تا فشارهاي بالا در حدود kPa 5000 مشخص شد.

تست هاي كف كنندگي حلال:

در تست هاي كف كنندگي 2 عامل تعيين كننده است اول ارتفاع كف و دوم پايداري كف يعني زمان از بين رفتن كف، هر چه ارتفاع و پايداري كف كمتر باشد آن حلال مناسب تر است. نتايج نشان داد كه براي مخلوط 3 تايي ارتفاع و پايداري كف از بقيه حلالها كمترمي باشد.تعيين ميزان تجزيه حلال:

حلال هاي مورد استفاده در پالايشگاه ها به علل گوناگوني بعد از مدتي به تدريج تجزيه شده و از ميزان آمين مفيد كاسته مي شود. لذا مقايسه آمين ها و حلالها از نظر ميزان تجزيه (Degradation) لازم است. در دماهاي 120 و 160 درجه سانتي گراد و درحضور گاز CO2 اندازه گيري شد و ميزان تغييرات آمين مفيد بر حسب زمان (تا 160 ساعت) تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه كاهش مقدار آمين بسيار اندك مي باشد.

من هم خدایی دارم
     
#55 | Posted: 20 Jul 2011 15:58
بنزین بازیافتی خارگ
--------------------------------------------------------------------------------

هدف:

هدف از اين پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي واحدي به ظرفيت 1500 بشكه در روز در پژوهشكده مهندسي پژوهشگاه صنعت نفت براي توليد بنزين از ميعانات گازي در مجتمع پتروشيمي خارگ بوده است. فرايند تصفيه بنزين شامل واحدهاي تقطير و شستشو با سود مي باشد.با توجه به اينكه تركيب در صد سازندگان جريان خوراك و شدت آن متغير بوده ابتداء نمونه هاي متعددي از سايت برداشت شد و سپس در پژوهشگاه صنعت نفت مورد آناليز قرارگرفت.در بررسي نتايج آناليزها معلوم گشت كه دو نمونه بلحاظ تركيب سازندگان مابقي نمونه ها را پوشش ميدهدبهمين دليل اين دو نمونه بعنوان مبناي طراحي ادوات فرايندي در نظر گرفته شدند و فرآيند بنحوي طراحي گرديد كه از انعطاف لازم جهت تصفيه خوراك هاي متفاوت برخوردار باشد.

مشخصات خوراك واحد :

* مجموعه اي از هيدروكربورها در محدوده C2 تا C22
* ناخالصي هاي گوگردي نظير H2S(380 ppm) و مركاپتانها 960 ppm
* بدلائل مختلف تركيب در صد سازندگان جريان خوراك و شدت آن متغير بوده
* ظرفيت : 1500 بشكه در روزمشخصات محصول(مورد نظر پتروشيمي خارگ) :

*

بازيابي 95 در صد از مجموعه هيدروكربورها در محدوده C5 الي C10 (مطايق با مشخصات تعهد شده)
*

مقدار H2S در محصول كمتر از ppm 4 (مطايق با مشخصات تعهد شده)
*

مقدار مركاپتانها كمتر از ppm 400 (مطايق با مشخصات تعهد شده)
*

تست رنگ Sybolt : +28 (مطايق با مشخصات تعهد شده)راه اندازي :

راه اندازي اين واحد د ر اواخر آذرماه 84 در حضور كارشناس پژوهشگاه صنعت نفت توسط مجتمع پتروشيمي خارگ با موفقيت انجام و گواهي آن صادر گرديده است .لازم بذكر است كه محصول استحصال شده داراي مشخصاتي مطابق با مشخصات تعهد شده به پتروشيمي خارگ ميباشد. اين واحد از زمان راه اندازي تا كنون بدون هيچگونه مشكلي در بهره برداري بسر ميبرددستاورد اقتصادي :

خوراك واحد بنزين بازيافتي تا قبل از نصب وراه اندازي واحد بدليل ناخالصي هاي گوگردي و برخي هيدروكربورهاي سنگين ارزشي جنداني نداشته و در Burn pit مجتمع پتروشيمي خارگ سوزانده مي شده است ليكن بعد از راه اندازي واحد محصول آن با قيمتي بشكه اي حداقل پنج دلار بيشتر از قيمت هر بشكه نفت خام صادر ميگردد. با توجه به ظرفيت نامي واحد و قيمت فعلي نفت خام در آمد واحد سالانه65،000،000 دلار ميباشد

من هم خدایی دارم
     
#56 | Posted: 20 Jul 2011 15:59
برای جلوگيری از انفجار مخازن سوخت
--------------------------------------------------------------------------------

تا به حال هوس کردین که یه مخزن 10 لیتری بنزین رو تو دستتون بگیرین و یک عدد کبریت روشن را با آرامش خاطر بندازین توي مخزن؟ تعجب نکنید! شاید روزگاری این کار محال به نظر می‌رسید! چون میزان تبخیر و درجه اشتعال بنزین (flash point) بسیار پایین است و در صورت چنین اتفاقی مخزن شما در کمتر از چند ثانیه منفجر می‌شد....
ولی این کار امروزه با محصول ضد انفجار eXess قابل انجام است!!! eXess چیست؟
یک سیستم ساده و در عین حال بسیار کارآمد است! eXess یک شبکه توری بسیار وسیع و نازک و از جنس آلیاژ مخصوصی از آلمینیوم می باشد که دارای قدرت انتقال حرارت بسیار بهینه ای است. این اختراع در تانکرها و مخازن سوختی در حالی که فضای بسیار کمی را اشغال میکند (بین 1.4 تا 1.7%) قرار داده می شود.

کار اصلی eXess از لحاظ فیزیکی پخش کردن بسیار سریع حرارت در کل مخزن و همچنین فرو نشاندن شعله میباشد. در هنگام اشتعال ایجاد شده توسط جرقه یا یک شعله، حرارت آن قدر با شدت بسیار زیاد، کم می شود که به شعله به یک دمای پایین برسد در نتیجه فشار و دمای بالایی که باعث انفجار می گردد تولید نمی شود....
فواید:
1- همیشه فعال میباشد و هزینه نگهداری ندارد.
2- در محیط های بسیار گرم نیز کارآمدی خود را حفظ می کند.
3- طول عمر زیادی دارد.
4- نصب سریع و اسان
5- وزن بسیار سبک! ( 33 گرم در هر لیتر!)
6- 100% قابل بازيافت است و برای محیط ریست هیچ ضرری ندارد.
7- چون فلزیست جاذب مواد سوختی نمی باشد.
8- پراکنده نمودن بار الکتریکی حاصل شده در هنگام تلاطم و حرکت سوخت.
9- از پوسیدگی مخازن جلوگیری می کند.

این ماده در حال حاضر در کشور تولید می شود و این امکان را به شما می‌دهد که مخازن سیالات قابل انفجار را از هر نوعی که باشد، ایمن کنید!

» ترجمه: صبا معتمد شريعتي
» با تشكر از : مجيد نصيري نژاد
» منبع: www.antiexplo.com

من هم خدایی دارم
     
#57 | Posted: 20 Jul 2011 16:00
ظروف تبخير ناگهاني
--------------------------------------------------------------------------------

چكيده:

ظروف تبخير ناگهاني يا Flash drum ها ظروفي هستند كه جريان سيال ورودي به خود را به صورت دو فاز مايع و گاز در مي آورند. به طور كلي ظروف تبخير ناگهاني يا Flash drum ها از تنوع زيادي در صنعت برخوردار نيستند. براي جداسازي آب موجود در نفت ، استفاده از يك استوانه عمودي نسبتاً كوچك كه در زير ظروف Flash قرار مي گيرد،استفاده مي كنند. به اين قسمت از ظروف تبخير ناگهاني Boot گفته مي شود. ظروف تبخير ناگهاني يا Flash drum ها از دستگاههايي به شمار مي روند كه كمتر باعث بروز مشكل در فرآيند مي شوند. با اين حال در موارديكه عمليات واحد در حالت Start up يا Shut down مي باشد و متغيرهاي فرايندي در حال تغيير مي باشند احتمال ايجاد تغيير در دما، فشار جريان ورودي به ظرف Flash امر عادي مي باشد.

مقدمه:

يكي از وسايلي كه در اكثر واحدهاي پالايشگاهي و پتروشيميايي مورد استفاده قرار مي گيرند و وظايف مختلف و مهمي بر عهده دارند، ظروف تبخير ناگهاني هستندكه در اصطلاح ظروف Flash،ناميده مي شوند.

جريان سيال ورودي به اين ظروف، در داخل ظرف به صورت دو فاز مايع و گاز در مي آيد . اساس جداسازي اجزاء مختلف در ظروف Flash، اختلاف دانسيته موجود بين اجزاء مي باشد . به طوري كه اجزائي كه داراي دانسيته بالاتري هستند از جريان مايع پايين ظرف خارج مي شوند و اجزائي كه داراي دانسيته پايين تري هستند از جريان گاز بالاي ظرف خارج مي شوند.دوفازي شدن جريان سيال به خاطر پايين بودن نسبي فشار جريان از فشار نقطه جوش جريان مي باشد . اين فشار نسبي پايين به جريان سيال اجازه مي دهد كه به دو فاز مايع و گاز تبديل شود. در اكثر موارد از ظروف Flash در جايي استفاده مي شود كه جريان سيال داراي اين قابليت باشد. اما اگر فشار جريان سيال از فشار نقطه جوش سيال بالاتر باشد و بخواهيم از ظرف Flash استفاده كنيم از يك شير فشارشكن قبل از ورود جريان به ظرف Flash استفاده مي شود تا به اين وسيله فشار جريان به مقدار مطلوب برسد.

بعضي از افراد به اشتباه تصور مي كنند كه ورود جريان مايع به يك ظرف بزرگ باعث دو فازي شدن جريان مي شود. البته با توجه به وجود فشار بخار مايعات، تبخير كسر كوچكي از جريان مواد ورودي درست است . اما اساس كار در ظروف تبخير ناگهاني در مورد جريان هاي مايع، عبور جريان مواد از شير فشار شكن، ايجاد افت فشار زياد در جريان و در نتيجه آن تبخير كسر قابل توجهي از جريان ورودي به ظرف تبخير ناگهاني مي باشد . ظرف تبخير ناگهاني نيز فضاي لازم براي دو فازي شدن اين سيال و امكان جداسازي اين دو فاز را ايجاد مي كند.

در محل ورود جريان سيال به ظرف تبخير ناگهاني، از يك بافل (Baffle) كه به صورت يك مانع در مقابل ورود سيال به ظرف قرار گرفته است، استفاده مي شود. وظيفه اين بافل ، جلوگيري از حركت ميان بري (Shortcut) جريان مواد ورودي به محل خروج گاز يا بخار خروجي از ظرف مي باشد . در مورد ظروف تبخير ناگهاني عمودي معمولا از يك بافل (Baffle) مدور استفاده مي شودكه اين بافل باعث ايجا د حركت چرخشي مواد ورودي به ظرف مي شود. حركت چرخشي مواد، عامل ايجاد نيروي سانتريفوژي مي باشد كه باعث حركت سريعتر مواد سنگين تر به پايين ظرف تبخير ناگهاني مي شود . در شكل 2 محل قرار گرفتن اين بافل در دو ظرف تبخير ناگهاني متفاوت نشان داده شده است.معمولاً در قسمت بالاي ظروف تبخير ناگهاني از توري هاي فلزي استفاده مي شود. به اين توري ها در اصطلاح Wire mesh گفته مي شود. نقش اين تور يهاي فلزي جذب ذرات ريز مايع موجود در فاز بخار خروجي از ظرف تبخير ناگهاني مي باشد. لذا اگر ذرات ريز مايع همراه جريان بخار باشند با وجود اين توري ها دوباره به قسمت مايع ظرف تبخير ناگهاني بازگشت داده مي شوند. لازم به ذكر است كه وجود قطرات و ذرات ريز مايع در جريان گاز ورودي به كمپرسور مي تواند اثرات مخربي بر كمپرسور داشته باشد. در شكل 3 نحوه قرار گرفتن Wire mesh دربالاي ظرف تبخير ناگهاني نشان داده شده است.


شرح و توصيف:

انواع ظروف تبخير ناگهاني
به طور كلي ظروف تبخير ناگهاني از تنوع زيادي در صنعت برخوردار نيستند. اما در اكثر واحدهاي پالايشگاهي و در بعضي از واحدهاي پتروشيمي، جداكننده هايي مشاهده مي شوند كه تاحدي با ظروف تيخيرمشابهند . اين ظروف داراي سه جريان خروجي مي باشند. دو جريان بخار و مايع كه در مورد ظرف تبخير ناگهاني به آنها اشاره شد، در اين ظروف نيز وجود دارند. علاوه بر اين دو جريان، يك جريان ديگر نيز از بخش زيرين اين ظرف خارج مي شودكه از جريان مايع ديگر سنگين تر است.

با توجه به اينكه در بعضي موارد در جريان مواد نفتي، مقداري آب وجود دارد و از طرف ديگر در بعضي موارد نيز براي ا نجام عمل جداسازي از بخار استفاده مي شود، لذا در بعضي از جريانهاي موجود، مقداري آب نيز وجود دارد. براي جداسازي اين آب، مي توان از روشهاي مختلفي استفاده كرد. ولي يكي از راههاي جداسازي اين آب كه مقدار آن نيز زياد نيست، استفاده از يك استوانه عمودي نسبتاً كوچك است كه در زير ظروف Flash قرار مي گيرد. به اين قسمت از ظروف تبخير ناگهاني Boot گفته مي شود. همانطوريكه مي دانيد، آب از اكثر مواد نفتي سنگين تر است، لذا در ظروف تبخير ناگهاني، اين آب در زير قسمت مايع هيدروكربني قرار مي گيرد و با توجه به وجود Boot در زير ظروف تبخير ناگهاني، اين آب در اين قسمت جمع مي شود و به اين ترتيب مقداري از آب موجود در جريان نفتي از اين جريان خارج مي شود. خارج كردن آب از بوت مي تواندبه صورت پيوسته و يا ناپيوسته صورت بگيرد . در شكل 4 نحوه ورود و خروج جريانها به صورت شماتيك نشان داده شده است.ظروف جداساز (Separator) را مي توان از ديدگاهاي مختلف مورد تقسيم بندي قرار داد. انواع ظروف جداساز از لحاظ شكل و نحوه قرار گرفتن، به سه صورت زير تقسيم مي شوند:

ظروف جداساز استوانه اي عمودي
ظروف جداساز استوانه اي افقي
ظروف جداساز كروي شكل

در شكل 5 نحوه ورود و خروج مواد به يك ظرف جداساز كروي مشاهده مي شود . در شكل 6 يك ظرف جداساز استوانه اي عمودي در حال ساخت ويك ظرف تبخير ناگهاني در مقياس صنعتي نشان داده شده است.


كاربرد ظروف تبخير ناگهاني

در قسمتهاي قبل، كاربرد اين ظروف در جداسازي اجزاي سبك و سنگين جريان در اثر دوفازي شدن مواد ورودي به اين ظرف توضيح داده شد.


عيوب ظروف تبخير ناگهاني

ظروف تبخير ناگهاني از دستگاههايي به شمار مي روند كه كمتر باعث بروز مشكل در فرآيند مي شوند و معمولا اپراتور ها با اين ظروف مشكل خاصي ندارند. با اين حال در موارديكه عمليات واحد در حالت Start up يا Shut down مي باشد و متغيرهاي فرايندي در حال تغيير مي باشند احتمال ايجاد تغيير در دما، فشار جريان ورودي به ظرف Flash امر عادي مي باشد. در اين حالات، هر گونه تغيير در متغيرهاي عملياتي جريان ورودي به اين ظرف، به طور مستقيم روي تركيب مواد خروجي از بالا و پايين Flash drum تاثير مي گذارند . لذا بايد با استفاده از كنترلرهاي مختلف، متغيرهاي عملياتي موردنظر را در دامنه خاصي كنترل نمود.

يكي از مهمترين اين كنترلرها، كنترلر سطح مايع در ظرف تبخير ناگهاني ميباشد . در كنار اين كنترلر ها، كنترلر دما و فشار نيز ازاهميت بالايي برخوردارند به طوريكه اگر دماي سيال ورودي به ظرف Flash افزايش يابد باعث بالا رفتن دماي ظرف Flash خواهد شد و اين فاكتور باعث افزايش شدت جريان بخار خروجي از بالاي ظرف Flash خواهد شد و بدين ترتيب سطح مايع در داخل ظرف پايين خواهد آمد. تغييرات فشار ورودي نيز مي تواند باعث اثرات مشابهي گردد. در چنين مواردي است كه نقش كنترلرهاي سطح مهم تر مي باشد.
معمولاً سطح مايع در داخل ظرف تبخير ناگهاني در چهار مورد زير حائز اهميت است:

HHLL - High High Liquid Level
HLL - High Liquid Level
LLL - Low Liquid Level
LLLL - Low Low Liquid Level
چهار مورد فو ق الذكر روي شكل نشان داده شده اند. در مورد اين سطوح بايد گفت كه وظيفه كنترلر سطح ، كنترل سطح مايع موجود در ظرف Flash در محدوده بين HLL و LLL مي باشد . اما در بعضي از موارد با تغيير شرايط سيستم كنترلر توانايي كنترل سطح در اين ناحيه را ندارد.


در اين شرايط سطح مايع از مقدار مورد نظر پايين تر يا بالاتر مي رود. وقوع يك چنين مواردي براي عمليات واحد خطرناك مي باشد. زيرا اگر سطح مايع از حد خاصي بالاتر رود احتمال وجود ذرات مايع در جريان گاز خروجي از بالاي ظرف Flash افزايش يافته و اين مورد علاوه بر كاهش كيفيت محصولات باعث تخريب كمپرسور و وسايل ديگري كه براي جريان گاز در نظر گرفته شده اند نيز مي گردد.

كاهش ارتفاع مايع موجود در ظرف Flash نيز علاوه بر كاهش كيفيت محصول احتمال وجود حباب هاي گاز در جريان مايع را افزايش مي دهد كه اين مورد باعث مي شود پمپ و وسايل ديگري كه براي جريان مايع تعبيه شده اند آسيب ببينند. لذا در اين مواقع كه سطح مايع به سطوح HLL و LLL مي رسد پيغامهاي هشداردهنده اي توسط دستگاه توليد مي شود و بدين ترتيب اپراتور واحد اقدام مقتضي را به عمل مي آورد.

من هم خدایی دارم
     
#58 | Posted: 20 Jul 2011 16:03
طراحی و ساخت سینی های سانتریفوژ
--------------------------------------------------------------------------------

عنوان مقاله: طراحی و ساخت سینی های سانتریفوژ و كاربرد آنها در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

چكیده:
بروز پدیده های نا مطلوب و مزاحمی چون رسوب گذاری) FOULING)، ایجاد كف(FOAMING ) و طغیان (FLOODING ) بر روی سینی های برجهای مختلف جذب و دفع و غیره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی باعث كاهش راندمان سینی ها و در نتیجه كاهش عملكرد و بازده برج ها می گردد.
این پدیده های نامطلوب باعث محدودیت درعملکرد هیدرولیك سینی ها و در نتیجه سنتیك آنها را تحت تاثیر قرار می دهد كه این موضوع باعث می شود كه انتقال جرم از یك فاز به فاز دیگر به سختی انجام گیرد. بنابراین یا محصول بی كیفیت تولید می شود یا اینكه ظرفیت بهره برداری برج كمتر از میزان پیش بینی شده خواهد بود.
این پدیده ها در اثر وجود فضای غیر فعال (INACTIVE AREA) تماس ناموزون بین دو فاز مایع و گاز،زمان ماند زیاد مایع در DOWNCOMER ایجاد می گردند .در DOWNCOMER سینی های متداول (VALVE, BUBBLE CAPS & SIEVE) بطور قابل توجهی گازهمراه مایع حمل میشود که هیدرولیک وراندمان سینی را تحت تاثیر قرار میدهد.اهمیت و تاثیر گذاری منفی این پدیده در سینی های متعارف نادیده گرفته شده است.
واحد R& D با در نظر گرفتن موارد مذكور و برای به حداقل رساندن پدیده های نا مطلوب فوق الذكر، سینی های سانتریفوژ را طراحی و ساخته است كه با افزایش راندمان سینی ها باعث افزایش 50 درصدی ظرفیت بهره برداری برجهای موجود و یا كاهش 30-25 درصدی در قطر و ارتفاع برجهای در حال طراحی می گردد.


مقدمه:
راندمان سینی (Tray Efficiency) تابعی ازتداخل و توزیع دو فاز مایع وگاز (بخار) و ایجاد حباب در روی سینی می باشد.
در سینی های متداول بدلیل نوع جریان فاز مایع و بخار( Cross Flow)، توزیع و تماس ضعیف دو فاز مایع – بخار و كم بودن سطوح فعال باعث كاهش راندمان وظرفیت سینی می گردد.
توزیع جریان عرضی فاز مایع باعث ایجاد كف پایدار و در صورت ادامه باعث بروز طغیان و حمل قطرات مایع به همراه بخار می شود.
راكد ماندن مایع در فضاهای غیر فعال كه عمدتاً در فضاهای زیر Valve یا Cap سوراخهای سینی و
همچنین كناره های سینی به وجود می آید، باعث ایجاد رسوب مواد در روی سینی میگردد.


با مطالعات صورت گرفته در واحد Pilot مشخص گردید که كاهش پدیدهای نامطلوب foaming, fouling و افزایش راندمان سینی ها با سینی های سانتریفوژ قابل استحصال است.

بطوریكه از این نوع سینی ها در برجهای هیدروژن سولفورزدای (Stripper) تاسیسات شركت نفت و همچنین Stripper واحد آمونیاك بطور عملی استفاده شده ونتایج بسیار مطلوبی گرفته شده است.
مبانی طراحی :
1- توزیع یكنواخت جریان مایع در روی سینی
همانطوریكه در شكل -1 ملاحظه می شود در سینی های معمولی با توجه به نوع و شكل هرمی Down comer باعث می شود كه مایع به سمت میانه سینی جریان پیدا كند لذا سرعت مایع در وسط سینی بیشتر از سرعت آن در كناره ها می گردد وباعث می شود كه گردابهایی در كناره های سینی ایجاد گردد و این گردابها نهایتاً باعث بوجود آمدن بركه های راكدی از مایع می شود. بنابراین احتمال بروز پلیمریزاسیون و رسوب گذاری در روی سینی ها به حداکثرمی رسد.
با حذف نوع متداول Downcomer در سینی های سانتریفوژو طراحی Downcomer مخصوص، مایع از وسط سینی بر روی سینی ریخته می شودو بطور یكنواخت با حركت سانتریفوژی و توسط گاز به سمت كناره های محیطی سینی حمل می شود. (شكل- 2)


در این نوع سینی ها با به حداكثررسانیدن زمان سطح تماس مابین مایع / بخار امكان راكد ماندن مایع و ایجاد سطح غیر فعال وجود نخواهد داشت و رسوب گذاری و یا پلیمریزاسیون بر روی سینی به حداقل می رسد.

2- تماس بهینه مایع /بخار و افزایش راندمان سینی
همانطوریكه در شكل -2 ملاحظه می شود جریان مایع و بخار بصورت همسو بوده و جریان بخاربطورمستقیم از پائین سینی به سمت بالا نمی باشد.سوراخهای روی سینی طوری طراحی شده است كه بخار خروجی از سوراخ به صورت چرخشی حركت می كند و در ضمن حركت، مایع روی سینی را نیز با خود حمل می كند وباعث تماس واختلاط مناسب بین مایع و بخار می شود. در ضمن كل سطح سینی توسط سوراخهای مذكوروبا رعایت درصد مجاز Hole Area پوشش داده می شود.
در سینی های معمولی و در نزدیكی Weirها حبابهای زیادی همراه مایع به طرف Downcomer سینی پایین حمل می شود که باعث كاهش كارایی سینی ها می گردد . در این نوع سینی ها Weir ها طوری طراحی شده كه حركت چرخشی گاز و مایع در قسمت Downcomer به طرف سینی Vacuum ایجاد كرده و باعث انتقال جرم در ناحیه Downcomer می گردد.
از طرفی با توجه به نوعDowncomer ها در سینی های سانتریفوژ ارتفاع Weir و در نتیجه Hold up فاز مایع در روی سینی كمتر از سینی های معمولی خواهد بود. بنابراین ایجاد حبابهای گاز در سطح گستره های از مایع صورت گرفته و همچنین سطح و زمان كافی جهت از بین رفتن این حبابها و آزاد شدن بخار محبوس شده در آنها وجود خواهد داشت. همانطوریكه در شكل - 3ملاحظه می شود راندمان این نوع سینیها نسبت به سینی های متداول افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
3- كاهش افت فشار در سینی
با توجه به روند جریان مایع و گازدر روی سینی های سانتریفوژ، این دو به حركت و جریان همدیگر كمك می كنند لذا مقاومت فاز مایع در مقابل فاز بخار خیلی كمتر شده و بخار نیروی كمتری جهت حركت به سمت بالا نیاز خواهد داشت لذا افت فشار در طول برج كمتر از حد متداول خواهد شد.(4)


بحث و نتیجه گیری
برجهای سینی دار جزء لاینفك صنایع نفت‘ گاز‘پتروشیمی و پالایشگاهها می باشد بنابراین بهینه سازی عملكرد آنها با بكارگیری سینی های High Performance مورد علاقه سازندگان و استفاده كنندگان این برجها خواهد بود.
سینی های سانتریفوژ با افزایش راندمان سینی ها باعث افزایش حدود 50% ظرفیت برجهای در حال سرویس و همچنین كاهش 30-25% در ارتفاع و قطر برجهای در حال طراحی می شود كه باعث كاهش هزینه های سرمایه ای طرحها و پروژه ها می گردد. هچنین با توجه به عدم رسوب گذاری در روی سینی های سانتریفوژ و داشتن مقاومت مكانیكی بالا باعث کاهش چشمگیرهزینه های تعمیراتی و عملیاتی برجها خواهد شد.

من هم خدایی دارم
     
#59 | Posted: 20 Jul 2011 16:04
آلاینده های شیمیایی هوا
--------------------------------------------------------------------------------

آلاینده‌ها بر حسب ترکیب شیمیایی‌شان به دو گروه آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. ترکیبات آلی حاوی کربن و هیدروژن هستند. برخی از ذرات آلی که بیش از سایر ذرات آلی در اتمسفر یافت می‌شوند عبارتند از: فنلها ، اسیدهای آلی و الکلها و معروفترین ذرات معدنی موجود در اتمسفر عبارتند از نیتراتها ، سولفاتها و فلزاتی مانند آهن، سرب، روی و وانادیم.


منابع آلاینده‌ها
هوا دارای آلاینده‌های طبیعی نظیر هاگهای قارچها ، تخم گیاهان ، ذرات معلق نمک و دود و ذرات غبار حاصل از آتش جنگلها و فوران آتشفشان‌هاست. همچنین هوا حاوی گاز منو اکسید کربن تولید شده به شکل طبیعی (CO) حاصل از تجزیه متان (CH۴) و هیدروکربنها به شکل ترپنهای ناشی از درختان کاج ، سولفید هیدروژن (H۲S) و متان (CH۴) حاصل از تجزیه بی‌هوازی مواد آلی می‌باشد.


منابع آلاینده‌ها را بطور کلی می‌توان در چهار گروه اصلی طبقه بندی کرد: حمل و نقل متحرک ، احتراق ساکن ، فرآیندهای صنعت ، دفع مواد زاید جامد .


هیدروکربنها
ترکیبات آلی که تنها دارای هیدروژن و کربن هستند به نام هیدروکربن نام می‌گیرند که بطور کلی به دو گروه آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم می‌شوند.


هیدروکربنهای آلیفاتیک
گروه هیدروکربنهای آلیفاتیک شامل آلکانها، آلکنها و آلکین‌ها هستند. آلکانها عبارتند از: هیدروکربنهای اشباع شده که در واکنشهای فتوشیمیایی اتمسفر نقش ندارند. الکنها که معمولا به نام اولفین‌ها خوانده می‌شوند. اشباع نشده هستند و در اتمسفر از لحاظ فتوشیمیایی تا حدودی فعال‌اند. این گروه در حضور نور خورشید با اکسید نیتروژن در غلظتهای زیاد واکنش نشان می‌دهند و آلاینده‌های ثانوی مانند پراکسی استیل نیترات (PAN) و ازن (O۳) را بوجود می‌آورند. هیدروکربنهای آلیفاتیک تولید شده تا حدود (۳۲۶ mg/m۳) برای سلامت انسان و جانوران خطرساز نیست.


هیدروکربنهای آروماتیک
هیدروکربنهای آروماتیک که از لحاظ بیوشیمیایی و بیولوژیکی فعال و برخی از آنها بالقوه سرطانزا هستند یا از بنزن مشتق شده‌اند و یا به آن مربوط می‌شوند. افزایش میزان ابتلا به سرطان ریه در نواحی شهری به هیدروکربنهای چند هسته‌ای خارج شده از اگزوز اتومبیل‌ها نسبت داده شده است. بنزوپیرین سرطانزاترین هیدروکربنهاست. بنزاسفنانتریلین ، بنزوانتراسین و کریزین هم مواد سرطانزای ضعیف‌اند.


منابع هیدروکربنها
میل‌لنگها و کاربراتورها ، بیشترین درصد آزادسازی هیدروکربنها را به خود اختصاص داده‌اند تجهیزات سوزاننده مکمل که با کاتالیست کار می‌کنند هیدروکربنها آزاد شده و منو اکسید کربن را سوزانده و تولید CO۲ و آب می‌نمایند.


تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن
تکنولوژی کنترل هیدروکربنهای متصاعد شده از منابع ساکن عبارتند از: خاکستر سازی ، جذب ، تراکم و جایگزین نمودن سایر مواد.
فرآیند خاکسترسازی با دستگاههای سوزاننده مکمل و دستگاههای سوزاننده مکمل کاتالیستی صورت می‌گیرد. جذب سطحی توسط کربن فعال صورت می‌گیرد و جذب هیدروکربنها بوسیله یک محلول شوینده در برجهای سینی‌دار ، شوینده‌های جت و برجهای آکنه ، برجهای پاشنده و شوینده‌های ونتوری صورت می‌گیرد.


منو اکسید کربن
گاز منو اکسید کربن بیرنگ ، بی‌مزه و بی‌بو است و در شرایط عادی از لحاظ شیمیایی بی‌اثر و طول عمر متوسط آن در اتمسفر حدود ۲/۵ ماه است. در حال حاضر مقدار منو اکسید کربن در اتمسفر بر روی اموال انسانی ، گیاهان و اشیا بی‌اثر یا کم‌اثر است در غلظتهای زیاد منو کسید کربن به علت تمایل زیاد به جذب هموگلوبین می‌تواند در متابولیسم تنفسی انسان بطور جدی اختلال ایجاد نما‌ید. غلظت منو اکسید کربن در نواحی متراکم شهری که ترافیک سنگین و حرکت خودروها کند است به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد منابع کربن ، منو کسید کربن طبیعی و انسانی هستند. طبق گزارش آزمایشگاه ملی آرگون در اثر اکسیداسیون گاز متان حاصل از مرگ گیاهان سالانه ۱۳/۲ میلیون تن CO وارد طبیعت می‌شود. منبع دیگر تولید این ماده متابولیسم انسانی است بازدم شخصی که در حال استراحت است بطور تقریبی حاوی CO۱ppm است.


اکسیدهای گوگرد
این اکسیدها شامل ۶ ترکیب مختلف گازی هستند: منو اکسید سولفور (SO) ، دی ‌اکسید سولفور (SO۲) ، تری اکسید سولفور (SO۳) تترا اکسید سولفور (SO۴) ، سکو اکسید سولفور (SO۲) و هپتو اکسید سولفور (S۲O۷) در مطالعه آلودگی هوا دی اکسید سولفور و تری اکسید سولفور حائز بیشترین اهمیت است.
با توجه به پایداری نسبی SO۲ در اتمسفر این کار می‌تواند به عنوان یک عامل اکسید کننده و یا احیا کننده وارد عمل شود. SO۲ که با سایر اجزای موجود در اتمسفر به شکل فتوشیمیایی یا کاتالیستی وارد واکنش می‌شود می‌تواند قطرات اسید سولفوریک (H۲SO۴) و نمکهای اسید سولفوریک را تولید بکند. SO۲ با آب وارد واکنش شده و تولید سولفورو اسید می‌نماید این اسید ضعیف با بیش از ۸۰% SO۲ آزاد شده در اتمسفر ناشی از فعالیتهای انسانی به سوزاندن سوختهای جامد و فسیلی مربوط می‌شود.


استانداردهای کنترل اکسیدهای ‌سولفور
روشهای گسترده جهت کنترل اکسید سولفور عبارتند از: بکارگیری سوختهای دارای گوگرد کمتر ، جداسازی گوگرد از سوخت ، جایگزین ساختن منابع انرژی‌زای دیگر ، تبدیل زغال سنگ به مایع یا گاز ، پاکسازی محصولات حاصل از احتراق.


اکسیدهای نیتروژن
شامل منو اکسید نیتروژن (NO) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، نیترو اکسید (N۲O) نیتروژن سیسکواکسید (N۲O۳) ، نیتروژن تترااکسید (N۲O۴) و نیتروژن پنتواکسید (N۲O۵) هستند.
دو گاز مهمی که در آلودگی هوا مهم‌اند عبارتند از: اکسید نیتریک (NO) و دی اکسید نیتروژن. دی اکسید نیتروژن که از هوا سنگینتر و در آب محلول است در آب تشکیل اسید نیتریک و یا اسید نیترو و یا اکسید نیتریک (NO) می‌دهد. اسید نیتریک و اسید نیترو در اثر بارندگی به سطح زمین سقوط کرده یا با آمونیاک موجود در اتمسفر (NH۳) ترکیب شده آمونیم نیترات (NH۴NO۳) بوجود می‌آورد. NO۲ یکی از اجزای غذایی گیاهان را تشکیل می‌دهد. NO۲ که در دامنه تشعشع فوق‌بنفش جاذب خوب انرژی به شمار می‌رود در تولید آلاینده‌های ثانوی هوا از قبیل ازن O۳ نقش مهمی دارد مقدار NO آزاد شده در اتمسفر به مراتب بیش از مقدار NO۲ آزاد شده است. NO در فرآیندهای احتراقی با دمای زیاد و در اثر ترکیب نیتروژن و اکسیژن NO بوجود می‌آید.


منابع اکسیدهای نیتروژن
برخی از اکسیدهای نیتروژن به صورت طبیعی و برخی به صورت انسانی ایجاد می‌شوند. در اثر آتش‌سوزی جنگل مقدار اندکی NO۲ ایجاد می‌شود. تجزیه باکتریایی مواد آلی نیز سبب آزاد شدن NO۲ در اتمسفر می‌شود. در واقع منابع تولید کننده NO۲ بطور طبیعی تقریبا ۱۰ برابر منابع انسانی که در نواحی شهری دارای تراکم و غلظت هستند می‌باشد. بخش عمده NO۲ تولید شده از منابع انسانی مربوط به احتراق سوخت در منابع ساکن و حرکت وسائط نقلیه می‌باشد.


استانداردهای کنترل اکسیدهای نیتروژن
بطور کلی اغلب اندازه گیریهای کنترلی برای NO۲ آزاد شده در راستای محدود ساختن شرایط احتراق و کاهش تولید NO۲ و همچنین استفاده از تجهیزات متنوع برای حذف NO۲ از جریان گازهای خروجی انجام می‌شوند.


اکسید کننده‌های فتوشیمیایی
اکسید ‌کننده‌ها یا اکسید کننده‌های کامل دو عبارتی هستند که برای توصیف مقادیر اکسید ‌‌کننده‌های فتوشیمیایی بکار می‌روند و معمولا نشان‌دهنده قدرت اکسید کنندگی هوای اتمسفر می‌باشند. ازن (O۳) که اکسید‌ کننده فتوشیمیایی اصلی است در حدود ۹۰ درصد از اکسید کننده‌ها را بخود اختصاص می‌دهد.


ـ سایر اکسید کننده‌های فتوشیمیایی مهم در کنترل آلودگی هوا عبارتند از:
اکسیژن نوزاد (O) ، اکسیژن مولکولی برانگیخته (O۲) ، پروکسی آسیل نیترات (PAN) ، پروکسی پروپانول نیترات (PPN) ، پروکسی بوتیل نیترات (PBN) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، پراکسید هیدروژن (H۲O۲) و الکیل نیتراتها.


اثرات اکسید‌کننده‌ها
اثرات اکسید‌کننده‌ها بر سلامتی انسان می‌تواند موجب سرفه ، کوتاهی نفس ، گرفتگی راه عبور هوا ، گرفنگی و درد قفسه سینه ، عملکرد نامناسب ششها ، تغییر سلولهای قرمز خون ، آماس خشک و سوزش چشم ، بینی و گلو شوند. اکسید ‌کننده‌های اصلی که به گیاهان آسیب می‌رسانند عبارتند از PAN , O۳ که از خلال روزنه‌های موجود در برگ وارد گیاه شده و در متابولیسم سلول گیاهی دخالت می‌کنند. علائم بوجود آمده از تماس گیاه با PAN عبارتند از: برونزه شدن ، براق شدن و نقره‌ای شده سطح زیرین برگها. تماس متناوب اکسید ‌کننده‌ها با گیاهان موجب کاهش محصولات می‌شود. اکسید‌ کننده‌ها به سرعت با رنگها ، الاستومرها (اکسید ‌کننده‌ها) الیاف پارچه‌ای و رنگهای نساجی واکنش نشان داده و آنها را اکسید می‌کند.


استانداردهای کنترل اکسید ‌کننده‌ها
این نکته روشن شده است که حتی اگر هیچ هیدروکربنی در اتمسفر وجود نداشته باشد تا زمانی که CO و NO۲ حضور دارند مقادیر قابل ملاحظه‌ای از ازن می‌تواند تولید شود. در حال حاضر علیرغم کوششهای منظم بر روی کنترل CO ، هیدروکربنها و NO۲ مقادیری از این آلاینده‌ها که برای ایجاد ازن فتوشیمیایی کافی هستند، همچنان در اتمسفر وجود دارد.

من هم خدایی دارم
     
#60 | Posted: 21 Jul 2011 13:34
ويژگيهاي فيزيكي گاز طبيعي فشرده
--------------------------------------------------------------------------------

ويژگيهاي فيزيكي گاز طبيعي فشرده

گاز طبيعي فشرده CNG مخفف (Compressed Natural Gas) ، تركيبي از بيش از 90 درصد متان و باقي اتان و ساير هيدروكربورها می باشد.


وزن مخصوص

نسبت وزن مخصوص ، حجم معيني از بخار به وزن همان حجم هوا را وزن مخصوص گاز ناميده كه اين ميزان جهت CNG برابر 0.65 مي باشد.

نقط جوش

نـقطه جـوش گـاز دمايي اسـت كه در فشار 1 اتمسفر ، گاز از حالت مايع به حالت گاز در مي آيد. مقدار اين دما جهت CNG برابر 160- درجه سانتيگراد بوده و جهت سوخت بنزين 35 تا 232 درجه سانتيگراد مي باشد.

نقطه ذوب

نقطه ذوب دمايي است كه در آن ماده از حالت جامد به حالت مايع تبديل مي شود كه براي CNG اين دما برابر با 182- درجه سانتيگراد مي باشد.

ارزش حرارتي

ارزش حرارتي بنا به تعريف مقدار گرمايي است كه در هنگام احتراق كامل يك واحد جرم از هر نوع سوخت آزاد مي گردد. ارزش حرارتي سوخت CNG برابر kcal/kg 11954 بوده كه اين ميزان جهت بنزين بين kcal/kg 11500 تا kcal/kg 11200 مي باشد.

حد احتراق

ميزان نسبت سوخت به هوا جهت احتراق مناسب يك سوخت در فشار 1 اتمسفر بوده و داراي محدوده خاصي مي باشد. اين محدوده جهت بوتان 1.8 الي 8.45 بوده و جهت سوخت بنزين بين 1.5 تا 4.7 مي باشد. بايد توجه داشت كه احتراق متناوب زماني صورت مي گيرد كه حد احتراق در يك محدوده خاصي قرار داشته باشد . به عبارت ديگر اگر درصد حجمي بوتان كمتر از 1.8 درصد و يا بيشتر از 8.45 درصد باشد احتراق صورت نمي گيرد.


سرعت اشتعال

بنا به تعريف سرعت اشتعال به سرعت انتشار شعله احتراق درون يك گاز قابل انفجار گفته مي شود . سرعت اشتعال به عواملي نظير نوع مواد تركيبي ، فشار و دماي گاز بستگي داشته و عموماً اين سرعت با افزايش فشار و دما افزايش مي يابد . سـرعت اشـتعال سوخت CNG برابر با 67/0 متر بر ثانيه بوده وجهت بنزين برابر با 83/0 متر بر ثانيه مي باشد كه به واسطه سرعت اشتعال بيشتر بنزين نسبت به CNG زمان جرقه در احتراق CNG بايد نسبت به سوخت بنزين كمي سريعتر باشد.


نقطه جرقه

هنگامي كه يك سوخت به تدريج تا نقطه شعله وري گرم شود ، احتراق بدون منبع جرقه ميتواند انجام شود . بنا به تعريف نقطه احتراق به پايين ترين دمايي گفته مي شود كه در آن عمل احتراق به خودي خود انجام مي شود . نقطه احتراق بنزين 380-360 درجه سانتيگراد و نقطه احتراق CNG برابر با 680 درجه سانتيگراد بوده كه به همين دليل CNG نسبت به بنزين از ايمني بالاتري برخوردار است.

عدد اكتان

عد اكتان نشان دهنده قابليت احتراق خودبخود سوخت تحت فشار تراكم بوده كه در رابطه با بنزين اين عدد بين 80 تا 98 و جهت CNG اين عدد برابر با 110 تا 125 ميباشد. عدد اكتان بالاتر CNG اجاره طراحي نسبت تراكم بالاتر در موتور را نسبت به حالت سوخت بنزين ايجاد نموده و افزايش نسبت تراكم منجر به افزايش توان و بالا رفتن راندمان سوخت مي گردد.
منبع:
http://ingva.ir

من هم خدایی دارم
     
صفحه  صفحه 6 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / مهندسی شیمی بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites