خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش /

Universe from Nothing to Nothing | از نبود تا نبود


صفحه  صفحه 5 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین »
mereng مرد #41 | Posted: 7 Jan 2013 19:21 | Edited By: mereng
کاربر

 
‎بی مهره ها‎

گروه 95 درصد گونه­هاي جانوري را بي­مهره­ها تشكيل مي­دهند. گونه­هاي فراوان جانوران بي­مهره به زندگي در شرايط مختلف سازگارند و تقريباً در همه جا يافت مي ‎ شوند. ويژگي عمده آن گروه، نداشتن ستون مهره پشتي است و معمولاً به جانوران مهره­دار جثه كوچكتري دارند.
      
mereng مرد #42 | Posted: 7 Jan 2013 19:22
کاربر

 
‎عنکبوتیان‎
عنكبوت ها جز و گروه عنكبوتيان هستند كه داراي سه قسمت: سر ، سينه و شكم هستند.
عنكبوت داراي 6 زائده بند بند است. نخستين جفت زائده­­ها گليسر نام داردكه نيشهاي تو خالي هستند.
دومين جفت زائده ها پيريپال نام دارند كه پاهاي حسي هستند كه در برابر تماس با ماده شيميايي حساسند. چهار جفت پاي بند بند دارند كه به قطعه سر سينه متصل هستند.
در انتهاي شكم بسياري از عنكبوتيان سه جفت اندام ترشح كننده تار وجود دارد كه ماده ابريشم مانندي به بيرون ترشح مي ‎ كند. اين ماده به محض خروج از بدن در برابر هوا سخت و تبديل به تار مي ‎ شود.
جانور از تارها براي ساختن دام تا محافظت تخمها و پوشاندن سطح داخلي لانه، استفاده مي ‎ كند. عنكبوت كليسرها را در بدن جانور خروجي برد و زهري را كه از غده مخصوص ترشح مي ‎ شود از اين طريق به بدن طعمه وارد مي ‎ كند و باعث فلج شدن آن مي ‎ شود. كليسرها براي مكيدن شيره بدن طعمه هم مورد استفاده قرار مي ‎ گيرد.
كنه ‎ ها بند پاياني هستند كه اغلب انگل آدمي و جانوران ديگر و حتي گياهان هستند. نوعي كنه برروي پوست دامها به سر مي ‎ برند و نوزاد اين كنه ‎ ها بر روي گياهان مزرعه ‎ ها قرار مي ‎ گيرد. دستهاي خود را تكان مي ‎ دهد تا به پوست جانور بچسبد. سوراخي بر روي پوستدام پديد مي ‎ آورد و بر مكيدن خون مشغول مي ‎ شوند.كن ه ها چنان به بدن ميزبان مي ‎چسبند كه با دو نيمه كردن آنها هم ن مي­توان آنها را جدا كرد.
      
mereng مرد #43 | Posted: 7 Jan 2013 19:23
کاربر

 
‎سخت پوستان‎
اين گروه بند پايان دارايدو جفت شاخك، بيش از 4 و كمتر از 20 جفت، پاي بند بند دارد. خرچنگ پهن، خرچنگ دراز، ميگو از جمله اين جانورانند
      
mereng مرد #44 | Posted: 7 Jan 2013 19:23
کاربر

 
‎هزارپایان‎
تعداد زياد پاها، اين جانوران را از بقيه متمايزمي­كند. هزار پايان گوشتخوار در هر قطعه از بدن، به جز قطعه اول و دو قطعه آخر يك جفت پاي بند بند دارند. هزار پايان گياهخوار در هر قطعه از بدن به جز دو قطعه آخر دو جفت پاي كوتاه دارند.
      
mereng مرد #45 | Posted: 7 Jan 2013 19:25
کاربر

 
‎حشرات‎
حشرات داراي اسكلتي خارجياز جنس كيتين هستند. اين اسكلت با اينكه محكم است اما قابل انعطاف است. وجود اسكلت خارجي امكان رشد را محدود مي ‎ كند. بدن آنها داراي 3 قسمت: سر ، سينه و شكم است.
دارا بودن اندامهاي حسي و توانايي تغيير جهت دادن، باعث مي­شود كه حشره از وضع محيط اطراف بهتر با خبر شود. گوناگوني در زائدهاي روي سينه شامل وجود پاهاني براي راه رفتن و ديدن و چسبيدن روي پوست جانوران ديگر است.
گروهي بالدار و گروهي بي ‎ بال هستند. شكم ، عضو تخصص يافته براي توليد مثل است. در تصوير ، سيستمهاي تنفسي، گردش مواد، اعصاب و گوارش حشرات ديده مي­شود.
حشرات ، متجاوز از 300 ميليون سال بر روي زمين زيسته­اند و در اين فاصله تغييرات محيطي متعددي را تحمل كرده­اند. جانوران متعددي در اين مدت زمان از بين رفته و فقط آثاري از آنها به صورت فسيل، بر جاي مانده است.
بعضي از حشرات سودمند هستند. رنگ گلها موجب جذبحشرات مي­­شود. با خرطوم مكنده خود براي استفاده از شهد گلها، از اين گل به آن گل مي­رو ن د و در عمل گرده افشاني دخالت مي­كنند. زنبور عسل كه زندگي اجتماعي دارد، با استفاده از شهد گلها، عسل توليد مي­كند. كفشدوز، شتيزها را كه آفت گياهانند مي­خورد.
بعضي از حشرات زيان آورند. موريانه با خوردن چوب به انسان زيان مي­رساند. سلولزي كه در چوب است توسط تاژكدار كه در درون لوله گوارشي موريانه وجود دارد و زندگي مي­كند، گوارش مي­يابد. ملخ با خرطوم جونده خود گياهان را مي ‎ خورد و موجب خسارت مي ‎ شود. پاهاي كرك آلوده مگس موجب انتقال ميكروبها از جا ي ي به جاي ديگر مي­شود. پاهاي بعضي از حشرات براي حفر زمين ساخته شده است.
قطعه سوم بدن، يعني شكم عضو تخصص يافته براي توليد مثل است. در قسمت انتهاي شكم، اندامهايي براي جفت­گيري يا تخم گذاري وجود دارد. شما ر شد نوزاد را در داخل چوب مشاهده مي­كنيد.
حشرات به صورتهاي گوناگون رشد مي­يابند. بيشتر حشرات از مرحله رشد تخم تا رسيدن به مرحله بلوغ، شكلهاي مختلفي به خودمي­گيرند. به اين تغييرات شكلها، دگرديسي مي­گويند. حشراتي از قبيل پروانه، پشه، سوسك، دگرديسي كامل دارند. در اين دگرديسي، 4 مرحله: تخم نوزاد كرمي شكل، شفيره و حشره بالغ وجود دارد. از رشد تخم، نوزادي كرم مانند ب ه وجودمي­آيد. اين نوزاد غذاي زيادي مي­خورد و بسيار سريع رشد مي­كند. يك كرم آفت مي­تواند در يك روزه نصف يك ميوه درشت را بخورد.
مرحله بعدي شفيره است. در اين مرحله ، حشره پيله­اي به دور خود مي­تند. پيله ازجنس رشته­هاي ابريشم مانند است كه توسط نوزاد ترشح مي­شود.
      
mereng مرد #46 | Posted: 7 Jan 2013 19:39
کاربر

 
‎ماهی ها‎

ماهی ها جانوران مهره داری هستند که در آب زندگی می کنند، بدن های ساده و در عین حال پر از کارایی دارند و خونسردند. بیشتر ماهی ها برای تنفس از آبشش استفاده می کنند. یعنی آب از میان دهانشان به داخل می رود و از میان آبشش ها خارج می شود. در آبشش اکسیژن از آب گرفته می شود. بیشتر ماهی ها با حرکت دادن دمشان به چپ و راست شنا می کنند (به خاطر همین دم، باله دمی هم نامیده می شود).
انواع ماهی ها با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال برخی از انواع ماهی ها استخوان دارند اما دیگران ندارند. مثل کوسه ماهی و ری rays که هیچ استخوانی ندارند و تنها غضروف دارند.
بزرگ ترین ماهی در جهان کوسه نهنگ است. این ماهی در واقع کوسه است و نهنگ نیست. کوسه نهنگ بیش از 46 پا (14 متر) طول دارد و وزنش بیش از 15 تن است.
      
mereng مرد #47 | Posted: 7 Jan 2013 19:41
کاربر

 
‎دسته بندی ماهی ها‎
دسته اجانتا Agnatha (ماهی بدون آرواره)- این ماهی ابتدایی هیچ فک یاآرواره ای ندارد، باله های جفت ندارد و اسکلتی دارد که از غضروف ساخته شده است (استخوان ندارد). مثال این نوع ماهی ها: مارماهی دهان گرد و مارماهی معمولی است.
دسته چوندرایچتیس Chondrichthyes (ماهی غضروفی)- این ماهی اسکلتی دارد که از غضروف ساخته شده، باله های جفت دارد و کیسه یا بادکنک شنا ندارد. پوست این ماهی ها پولک های دندان مانندی دارد (دندانه نامیده می شود). باروری تخم ها داخلی است. مثال آنها کوسه ماهی، اسکیت ها و ماهی های ری rays است.
دسته اوستیچیوز Osteichyes (ماهی استخوانی)- این ماهی ها اسکلتی دارند که از استخوان درست شده و باله های جفت دارند. آنها همچنین دندان هایی دارند که داخل فک بالاییشان ثابت شده. آنها بادکنک های شنا دارند (یک کیسه پر از هوا که به آنها برای شناور ماندن کمک می کند) که به داخلگلو باز می شود. ماهی استخوانی لازم نیست شنا کند تا تنفس کند (برای کشیدن آب به آبشش هایش). بیشتر ماهی های استخوانی این چنین هستند.
      
mereng مرد #48 | Posted: 7 Jan 2013 19:53
کاربر

 
‎گیاهان‎

گياه موجود زنده اي است كه از فرایند فتوسنتز استفاده می کند. فرايندي كه در آن انرژي ناشي از نور خورشيد به انرژي شيميايي (غذا) تبديل مي شود. گياهان در كف شبكه غذايي هستند. آنهاآتوتروف (يا توليد كنندگان- موجودات زنده اي كه غذاي خودشان را مي سازند) هستند. گياهان از نظر اندازه، شكل و نوع محيطي كه در آن زندگي مي كنند بسيار با هم متفاوتند.
      
mereng مرد #49 | Posted: 7 Jan 2013 19:54
کاربر

 
‎ساختمان و کارکرد‎
ريشه ها گياه را در زمين محكم مي كنند و آب و مواد مغذي معدني را از زمين جذب مي كنند. برگ ها حاوي كلروپلاست هستند كه در آنها فتوسنتز رخ مي دهد. دي اكسيد كربن از منافذ داخلبرگ ها جذب مي شود و اكسيژن به عنوان محصول فرعی فتوسنتز توليد و آزاد مي شود. سلول هاي گياهي يك ديواره سلولي سلولزي محافظ دارند (برخلاف سلول هاي جانوري كه فاقد سلولز هستند).
      
mereng مرد #50 | Posted: 7 Jan 2013 19:55
کاربر

 
زاويه شاخه يا برگ با محوري (ساقه) كه شاخه يا برگ از آن خارج مي شود (axil): زاويه بين طرف بالاتر ساقه با يك برگ، شاخه يا ساقه برگ (دمبرگ)
جوانه روييده در كنار گیاه: جوانه اي كه در ميان زاويه شاخه با محوري كه شاخه از آن خارج مي شود (ساقه) ايجاد مي شود.
      
صفحه  صفحه 5 از 11:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  پسین » 
علم و دانش انجمن لوتی / علم و دانش / Universe from Nothing to Nothing | از نبود تا نبود

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا