↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 37 از 37:  « پیشین  1  2  3  ...  35  36  37
سکس ضربدری و محارم

تا حالا سکس و کارای یواشکی مامان باباتون یا محارمتون چیزی دیدن و شنیدین؟

 مرد
#361   Posted: 28 May 2021 13:09


 1 Star

ارسالها: 1318
سلام دوستان چقدر خلوته اینجا بیان از دید زدناتون دیدن اتفاقیتون تعریف کنین
فـصــــــــل ســـرمـســـــــــــتی رســــــــید و مــــا همــــــان ســـــــرگشــــته ایـــم
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#362   Posted: 10 Jun 2021 20:18


 1 Star

ارسالها: 1318
چقدر خلوت شده قبلا من از این و اون میگرفتم اومدن فش دادن که تو ننوسی خیلی خیلی خوب میشه نوشته های تو دروغه منم از اینیستا برام میگفتن از تلگرام چت روم من که از خودم نمینوشتم برا منم میگفتن منم میزاشتم حالا هم که نمینویسم اینجوری خلوته بچه ها امشب همت کنین تو خیلی از خونه ها امشب عملیات هست
فـصــــــــل ســـرمـســـــــــــتی رســــــــید و مــــا همــــــان ســـــــرگشــــته ایـــم
 
     
  
 زن
#363   Posted: 11 Jun 2021 01:30

 0 Star

ارسالها: 2
از سکسهای جالبی که نمیدونم جاش اینجاس یا نه این و میتونم بگم که ما یه خونه ی دو طبقه داریم که هر کدوم یه واحده و توو یکیش خانواده همسرم هستن و تو بالایی من و همسرم زندگی میکنیم ، چون خونه ویلایی و دربسته اکثر اوقات در واحدمون باز میمونه ، حدوده یه سالی از ازدواجمون میگذشت که شوهرم سره ظهر حشرش بالا زده بود قرص تاخیری هم انداخته بود و باهم رفتیم تو اتاق سکس کنیم ، اوایل سکسمون کشید به داگی و من چهار دست و پا بودمو همسرم داشت تلمبه میزد که یهو احساس کردم یه سایه وسط اتاق یه تکون کوچولو خورد تا به خودم بیام یه نگاه زیر چشمی انداختم دیدم از توو حال بغل در یکی داره دید میزنه مارو منم همون اول فکرم بسمت برادر شوهرم رفت یعنی نوک انگشتای پاشو دیدم فهمیدم ، تا اومدم به چیزی فک کنم فکر اینکه فرید داره منو در حال سکس میبینه لذت سکس که میکردمو چن برابر کرد ، داشتم از لذت سکس میمردم صدام دست خودم نبود جیغایی که میکشیدم و نمیفهمیدم فقط یه لحظه چشمم به ساعت رو دستش افتاد یه ذره از صورتش و دیدم که وقتی صورتم سمت اون رفت خودشو کشید کنار یقین پیدا کردم که خودشه ، توو همون حال حشرم ده برابر شد فقط میخواشتم جر بخورم دوس نداشتم سکسمون تموم شه و اون بی نصیب بمونه همینجوری داغ داغ تو حالت چهار دستو پا فقط داشتم ناله میکردم ، خواستم بهش حال بدم نمیدونم چی شد که به ذهنم اومد ، حالت سکسامون رو تغییر دادم اکثر پوزیشن هارو انجام دادیم خودمو جوری تنظیم میکردم که صورتم سمت در اتاق باشه و چشمو به سمت در نبرم و زیر چشمی هواسم به سمت در بود که داره نگاه میکنه ، حس این که برادر شوهرم داره دید میزنه داشت دیوونه ام میکرد ، تاثیر قرصی که شوهرم تاخیر انداخته بود رو ارضا شدنش، تلمبه هایی که میزد ،نگاهای پر استرس فرید (برادر شوهرم) و کیری که به دستش گرفته و بود و معلوم بود جق میزد ... از طرفی خیالم از همسرم راحت بود که نمیذاشتم اون سمت برگرده و صورت خودم رو اون سمت میگرفتم که فرید حس کنه داره باهام سکس میکنه داشت قلبمو از جا میکند ، همینجوری یه بیست دقیقه ادامه پیدا کرد فرید هم که دیگه فهمیده بود من اصلا به سمت در نگاهم نمیره جرات پیدا کرده بود و اومده بود جلو تر یه ذره از کیرش نمایان شده بود ، باور کنین اون کیری که داشت بهم تلمبه میزد رو نمیتونستم حس کنم ولی اون نوک کیری که از سمت فرید داشت دیده میشد دیووونه ام میکرد یه لذت و استرس عجیبی همه وجودمو گرفته بود دوس نداشتم اون لحظه ها تموم شه ، پشت سر هم داشتم ارضا میشدم دیگه نفسم بالا نمیومد به کمر خوابیده بودمو شوهرم روم بود پاهام دوره کمرش گرفته بودم و دستم رو باسنش بود ، داشتم جیغ میزدم که محکم تر بزنه ، داشتم از حرارت حرکات کمرش گر میگرفتم فقط کیر میخواستم فقط تلمبه میخواستم و داد میزدم همه اشو میخوام که تو همین حین فهمیدم یه چیزی از سمت کیر فرید پرید توو اتاق اره درست حدس زده بودم فرید آبش اومده بود منم دیگه نا نداشتم. کیر به دست دیدم که داره سمت در واحدمون میدووه بعد چند دقیقه شوهرم هم آبش اومد و همشو خالی کرد رو شکمم...
ادامه داره
 
     
  
↓ Advertisement ↓
TakPorn
 مرد
#364   Posted: 11 Jun 2021 06:54

 0 Star

ارسالها: 5
mahsahbm
چه زنهای نادرستی پیدا میشه...خوب این کار تو مصداق واقعی خیانت هست
 
     
  
 مرد
#365   Posted: 11 Jun 2021 11:28


 1 Star

ارسالها: 1318
mahsahbm:
از سکسهای جالبی که نمیدونم جاش اینجاس یا نه

سلام خوبی مهسا خانوم دمت گرم تایپیک و روشن کردی منتظر ادامش هستیم ممنون
فـصــــــــل ســـرمـســـــــــــتی رســــــــید و مــــا همــــــان ســـــــرگشــــته ایـــم
 
     
  
 زن
#366   Posted: 12 Jun 2021 15:52

 0 Star

ارسالها: 2
حدود یه ماه از قضیه میگذشت و من برادر شوهرمو فقط چند بار تو جمعای شلوغ خانوادگی دیده بودمو اصلا چشم تو چشم نشده بودیم تا اینکه تولد یه سالگی دخترم رسید و من یه مهمونیه کوچیکه خانوادگی برگزار کردم . همه چیز خیلی عادی و خوب جلو رفت و چون شوهرم کارش تو یه شرکت شیفتیه قبل چنتا از مهمونا رفت سرکار منم دست تنها موندم . خیلی کار کرده بودمو تا حدود ساعت ۱ رفتنه مهمونا طول کشید خیلی خسته بودم لباسای مهمونیو در آوردم و بدون اینکه آرایشمو پاک کنم یه دامن بلند نخی و یه تاپ پوشیدم همه کارای خونه رو از شستن ظرفا و طی کشیدن کل خونه انجام دادم و خودم و رسوندم رو تخت چشامو بستم که بخوابم از فرط خستگی و درد پا که سره پا ایستاده بودم طول کشید خواب به چشمم بیاد . توو همین حال بودم که یهو به در واحدمون دوتا ضربه کوچیک انگشت خورد و صدای فرید و شنیدم که آروم داره صدام میزنه پیش خودم گفتم حتمن چیزی جا گذاشته میبینه خوابم میره فردا میاد بدون اینکه بهش توجه کنم سعی کردم بخوابم چن لحظه بعد صدای کلید شنیدم که انداخت رو در و اومد توو . خواب از سرم پرید . یعنی چیکار میتونه داشته باشه؟ خودم زدم بخواب . بعد اینکه اومد توو هم چن بار آروم صدام کرد اصلا تکون نخوردم اومد همه خونه رو گشت . از صدای پاش و صدای درا معلوم بود همه جا رو داره چک میکنه . دیگه کامل بیدار بودم و خودمو به خواب زده بودم پشتم به سمت در زود اروم چشام باز کردم از سایه نور کمی که توو حال روشن بود فهمیدم اومده دم در اتاق خواب یه چن لحطه ای جلو در اتاق موند و نگا کرد . آروم و بی سر و صدا اومد توو و خیلی یواش نزدیک تخت رسید . داشتم سکته میکردم خدایا یعنی چی میخواد چرا تا اینجا پیش اومده . به بغل خوابیده بودم پای بالاییمو تا شکمم جمع کرده بودم دامنم تا زانوم بالا بود و ساق پام بیرون بود . یهو صدای زیپ شلوارش ضربان قلبمو برد بالا . کیرشو گرفت دستشو تو دستش عقب جلو کرد خونه خیلی خیلی ساکت بود و صدای مالیدن کیرش قشنگ معلوم بود قلبم داشت از جاش کنده میشد . زانوش رو به تخت تکیه دادو دستشو آروم آورد جلو . هی به این فک میکر م که اگه بهم دست بزنه باید بیدار شم و نمیدونم چه عکس العملی نشون بدم . تو همین حال حس کردم اروم دامنم رو گرفت و اون قسمتی رفته بود لایه باسنم رو کشید بیرون . دیگه بی حس شده بودم قلبم داشت میومد تو دهنم . نمیدونستم حرکت بعدیش چیه . صدای مالش کیرش یه لحظه قطع شد و دوباره شروع کرد . اینبار معلوم بود اب دهن بهش زده یه صدای عجیبی داشت تند تر و تند تر میکرد . منم داشتم لذت میبردم از این لحظات نمیتونستم تکون بخورم ولی لای پام خیس آب شده بود شهوت داشت دیوونه ام میکرد . دوست داشتم برگردم و کیرشو بگیرم توو دهنم انقد میک بزنم آب کل بدشو بکشم بیرون ولی ترس پیامدای بعدش نمیذاشت حرکتی بکنم بحدی داشتم لذت میبردم که میترسیدم صدای نفسام زیاد بشه و بفهمه بیدارم در همین حال دستش رو روی ساق پام حس کردم دیگه نفس کشیدنام دست خودم نبود بی اختیار بدن داشت بالا پایین میشد نمیدونستم میدونه ادامه میده یا نمیبینه بالا پایین رفتن بدنمو . دستشو چن بار روی ساق پام بالا پایین کرد دامنم رو گرفت و تا زیر باسنم داد بالا دیگه باید میدید که کل شرتم خیس شده و تا رونها خیسیش کشیده شده . دوباره شرو کرد توفی کردنِ کیرشو و جلق زدناشو ادامه داد کاش جراتش بیشتر بود کاش بهم دست میزد کاش میتونستم بهش بگم نزدیک تر کنه خودشو یا حتی اگه نمیخواد بکنه کیرشو بماله بهم ولی حیف که نمیتونستم . همینجوری گذشت و من خیس در آب در کف کیر موندم اون بی شعور بدون دست زدن بهم آبش اومد . قدرت جهش آب زیاد بود یه قطره از آبش افتاد روی ساق پام . همون مدلی از اتاق رفت بیرون و یادش رفت من دامنم بالا مونده یا یه قطره از آبش مونده رو پام. من فکر کردم درو بسته و رفته خودمو جمع و جور کردم پاشدم که دستمال بردارم پامو پاک کنم دیدم برگشته میخواد ابشو پاک کنه . یهو جلو در ورودی اتاق دیدم که سرشو برگردوند و فرار کرد . نمیدونم فهمید که همه اشو بیدار بودم یا نه....
ادامه داره
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#367   Posted: 12 Jun 2021 20:22


 1 Star

ارسالها: 1318
mahsahbm:
ادامه داره

به به دمت گرم منتظر ادمش هستیم
فـصــــــــل ســـرمـســـــــــــتی رســــــــید و مــــا همــــــان ســـــــرگشــــته ایـــم
 
     
  
صفحه  صفحه 37 از 37:  « پیشین  1  2  3  ...  35  36  37 
سکس ضربدری و محارم

تا حالا سکس و کارای یواشکی مامان باباتون یا محارمتون چیزی دیدن و شنیدین؟

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA