تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
فرهنگ و هنر

كلیه ی قوانین حقوق بشر

صفحه  صفحه 4 از 4:  « پیشین  1  2  3  4  
#31 | Posted: 9 May 2011 18:39
ماده ی ۳۰

هیچ یک از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند

مرد=زن
     
#32 | Posted: 9 May 2011 18:40
متن اصلی این اعلامیه را در لینک زیر ببینید

متن اصلی اعلامیه

مرد=زن
     
#33 | Posted: 26 Jun 2013 03:30
قشنگه.کدوم کشوربه این عمل میکنه.. ها...اینافقط روکاغده

پادشاه رم به کوروش گفت:
مابرای شرف می جنگیم وشمابرای ثروت.
کوروش گفت:هرکس برای نداشته هایش می جنگد
     
#34 | Posted: 11 Oct 2013 18:26
تو ایران کسی که بهش عمل نمیکنه همش در حده حرفه.

zahra_jf....zahra_jf
...bi ein ke kile losm nemidim hta ye boooosm...
     
#35 | Posted: 17 Feb 2014 23:28
آیین زناشويي در ايران باستان

در كيش ايران باستان زناشويي به منظور زندگي خوش و خرم و اتحاد و اتفاق و ازدياد نفوس و تشكيل خانواده چنان بر پايه صحيح و محكم استوار بوده كه خود به خود ضامن بقا و دوام زندگي مشترك بود و مهر ومحبت را بين زن و شوهر براي هميشه برقرار مي ساخت.زرتشت در گات ها يسنا پنجاه و سه بند به پسران و دختراني كه مي خواهند با هم پيمان ازدواج ببندند اندرز مي دهد كه اي دختران شوي كننده و اي دامادان ،اينك بياموزم و آگاهتان كنم .با غيرت از براي زندگاني پاك منشي بجوشيد.هر يك از شما بايد در كردار نيك از ديگري پيشي جويد و از اين راه زندگاني خود را خوش و خرم سازد.در كيش زرتشتي از لحاظ نظم به كارهاي دنيا و محكم ساختن يگانگي و جلوگيري از فساد اخلاقي ،در مورد زناشويي تاكيد زياد گرديده و اين كار به خوبي ستوده شده است.چنانكه در فرگرد چهارم بند چهل و هفت ونديداد اهورامزدا مي گويد:"اي اسپيتمان زرتشت هر آينه ،من مرد زندار را بر مرد بي زن و مرد حانه دار را بر مرد بي خانمان ترجيح مي دهم...

"باز در فقره چهل و چهار مي گويد:"وظيفه هر شخصي است كه برادران همكيش خود را در كسب مال و داشتن همسر راهنمايي و مساعدت كند."در دين زرتشت كمك كردن براي ازدواج كساني كه به سن بلوغ رسيده و به علت ناداري بي همسر مانده اند،از كارهاي خوب و پرثواب شمرده مي شود.
عقد و ازدواج

در دين زرتشت عقد و ازدواج به پنج گونه انجام مي گيرد.

1. پادشاه زني-اين ازدوالج عبارت از اين است كه پسر و دختر براي نخستين بار با رضايت والدين خود با يكديگر ازدواج كنند.

2. ايوك زني (يگانه-منحصر به فرد)-يعني مردي بخواهد با يگانه دختر پدري ازدواج كند.چون دختر نميتواند دارايي خانه پدر را به خانواده ديگر منتقل كند،موظف است كه پس از ازدواج،نخستين پسر خود را به جاي فرزند پدرش قرار داده دارايي را به او بسپارد تا از انقراض خانواده پدرش جلوگيري كند.چنين زني را ايوك زني مي گويند.

3. چاكر زني-اين ازدواج در مورد زن يا مرد بيوه است كه بخواهد پس از در گذشت همسر اول همسر ديگر انتخاب كند.چون برابر كيش زرتشتي ،جفت اول در گيتي و عالم پس از مرگ همسر شخص است و مقام پادشاه را دارد،لذا همسر دوم در عالم ديگر،مقام چاكر را در برابر همسر اول خواهد داشت.همچنين وقتي كه مرد بخواهد براي دارا شدن فرزند با رضايت زن اول همسر ديگري اختيار كند.زن دوم نيز در مقابل زن اول مقام چاكر زني را خواهد داشت،يعني در خقيقت به منزله چاكر و خدمتكار است.

4. خودسر زني-اين ازدواج عبارت است از اينكه دختر و پسر بالغ پيش از رسيدن به بيست و يك سالگي بخواهند بدون رضايت پدر و مادر خود با يكديگر ازدواج كنند،در اين صورت موبد حق دارد صيغه عقد را جاري سازد ،ولي مادامي كه نارضايتي اولياي آنها باقي است،اين زن و شوهر از ارث محروم خواهند بود.
(دختر در شانزده سالگي و پسر در هجده سالگي ميتواند با رضايت اولياي خود ازدواج كند).

5. ستر زني-اگر زن و شوهري بچه دار نشوند و بچه اي را از سر راه برداشته يا از قوم و خيشان بي بضلعت گرفته به فرزندي قبول كنند،در مورد اين بچه وقتي كه بزرگ شد مانند ايوك زني عمل ميشود،بدين طريق كه اولين پسر آن دختر خوانده،فرزند پدر خوانده محسوب مي شود و پس از فوت پدر خوانده ،صاحب دارايي و املاك خواهد شد.موانع زناشويي

زناشويي در ميان خويشاوندان در موارد زير ممنوع است:

1. نسبت به زن-نزديكتر از پسر عمو و پسر خاله و پسر دايي و همچنين پدر خوانده،برادر خوانده و پسر شوهر جايز نيست.

2. نسبت به مرد-نزديكتر از دختر عمو و دختر عمه ودختر دايي و نيز مادر خوانده،و دختر خوانده را به زني گرفتن جايز نيست.

3. نسبت به زن و مرد-در مورد برادران يا خواهران رضاعي بطور كلي موانع مزبور جاري است.

در مورد مهريه-در كيش زرتشتي چون رهايي اختياري نيست ، به اين جهت براي زناشويي مهريه اي قيد نميشود.امكان فسخ زناشويي يا رهايي

1. يكي از طرفين ديوانه بوده يا اختلال حواس داشته باشد در صورتي كه طرف ديگر آگاه نبوده باشد،بنا به تقاضاي طرفي كه سالم است ازدواج قابل فسخ است.

2. هرگاه شوهر عنين بوده و مردي نداشته باشد زن ميتواند تقاضاي طلاق كند.

3. هر گاه ثابت شود زن مرتكب زنا شده،شوهر ميتواند او را رها سازد و اگر ثابت شود كه شوهر با زن ديگر زنا كرده است ،زن هم ميتواند تقاضاي طلاق كند.

4. هر گاه شوهر به مدت سه سال مخارج زندگي زن را ندهد،زن ميتواند تقاضاي طلاق دهد.

5. هر گاه زن از اذيت شوهر در خطر باشد ميتواند تقاضاي رهايي كند.

6. هر گاه زن ناشزه(زني كه به شوهر خود تمكين نكرده،نا فرماني كند)باشد و رفتارش باعث خطر گردد،شوهر ميتواند تقاضاي طلاق كند.

7. هر گاه شوهر زن ديگري داشته كه در موقع ازدواج پنهان كرده و يا زن شوهر ديگري داشته باشد ازدواج بعدي خود به خود باطل است.

8. وقتي كه مرد يا زن ترك دين زرتشت كند طلاق جايز است.
گواه گيران مجلس عقد

در اين مجلس بزرگان و موبدان حاضر مي شوند،موبد پس از شنيدن اقرار رضايت از عروس و داماد اندرزهاي سودمند اخلاقي و ديني داده برايشان چنين دعا ميكند:

هر دو تن را شادماني افزون باد.هميشه با فر و جلال باشيد ، به خوبي و خوشي زندگي كنيد،در ترقي و افزايش باشيد،به كردار نيك سزاوار باشيد،نيك پندار باشيد،در گفتار نيكو باشيد،در كردار نيكي به جاي آوريد،از هر گونه بد انديشي دور بمانيد.هر گونه بكاهد،هر گونه بدكاري بسوزاد،راستي پايدار باد،جادويي سرنگون باد،در مزديسني استوار باشيد،محبت داشته باشيد با كردار نيك مال تحصيل كنيد.

با بزرگان يك دل و يك زبان باشيد،با ياران فروتن و نرم خو و خوشبين باشيد،غيبت مكنيد،غضبناك نشويد،از براي شرم گناه نكنيد،حرص مبريد،از براي چيزي بيجا دردمند نشويد،حسد مبريد،كبر و مني نكنيد،هوي و هوس نپروريد،مال كسان را به نا حق مبريد،از زن و شوهر كسان پرهيز داريد از كوشش نيك خود برخوردار باشيد،با حرص انباز مشويد،با غيبت كننده همراه نباشيد،با بدنام پيوند نكنيد،با بيچارگان پيكار نكنيد،پيش پادشاهان سخن سنجيده گوييد،مانند پدر نامور باشيد،در هر صورت مادر را نيازاريد،و به واسطه راست گفتن كامياب و كامروا باشيد.

پس از آن عروس و داماد دست پيوند بهم داده دور آتش ميگردند و ساير تشريفات عروسي به طور معمول است انجام مي شود.
     
#36 | Posted: 29 Aug 2014 16:47
توحرف بله،زيباست؛ولى توعمل...

سلام چطورى مهندس?خوبى?
شنيدم عقايدت نئوكانتيه?آره?
شقايقت چى?
اونم نورمانديه?
     
#37 | Posted: 7 May 2016 15:45
حقوق بشر دگرباشانهمه ی ما دارای گرايش جنسی و هويت جنسی هستيم و اين واقعيت مشترك بدين معناست كه تبعيض عليه اعضای جامعه ی دگرباشان براساس گرايش جنسی و يا هويت جنسی مقوله ای فراتر از گرایش و یا هویت خاص جنسی افراد آن جامعه است و بر همه ی ما تاثير می گذارد.اميال، احساسات، اعمال و شناخت جنسی تحت پوشش گرايش جنسی قراردارند. گرايش جنسی می تواند متمايل به افراد جنس موافق يا مخالف باشد ( همجنس گرا، دگرجنسگرا يا دوجنسگرا). هويت جنسی به روابط پيچيده ی بين رابطه جنسی و جنسيت اشاره و نيز به تجربه جلوه های فردی در ارتباط با گروه های اجتماعی مردانه يا زنانه دارد. برخی اوقات فرد به شکل ذهنی احساس می كند هويت جنسی اش ممكن است با جنسيت يا خصوصيات فيزيولوژيكی خود در تضاد باشد.

سازمان عفو بين الملل معتقد است كه همه ی مردم صرف نظر از گرايش جنسی يا هويت جنسی شان بايد قادر باشند از حقوق انسانی شان بهره برند. اگرچه اعلاميه جهانی حقوق بشر صراحتاً به گرايش جنسی يا هويت جنسی اشاره نمی كند، اما مفاهيم درحال تحول و تغيير قوانین حقوق بشر بين المللی در برگیرنده تفاسیر گسترده ای است كه حقوق و حفاظت از حقوق دگرباشان سراسر جهان را شامل می شود.

اصول کلی یوگیاکارتا در كاربرد قوانين بين المللی حقوق بشر در رابطه با گرايش جنسی و هويت جنسی در سال ٢٠٠٦ توسط گروهی از كارشناسان دگرباش در پاسخ به موارد شناخته شده سوء استفاده های جنسی در شهر یوگیاکارتا دراندونزی تدوین شد تا راهنمایی باشد برای بکار بردن قوانین حقوق بشر بین المللی در برابر نقض و تخلف های تجربه شده توسط دگرباشان. هدف این اصول آن است تا از دسترسی جهانی به حمایتهای حقوق بشری اطمینان حاصل کند.

به هر حال در سراسر جهان، موارد زیادی وجود دارد كه درآنها گرايش جنسی يا هويت جنسی فرد می تواند منجر به روبرو شدن با اعدام، زندان، شكنجه، خشونت يا تبعيض شود. چنین سوء استفاده هایی دارای طيف نامحدودی است و در عین حال با اصول بين المللی قوانين حقوق بشر در تناقض است.

نقض حقوق بشر برپايه گرايش جنسی و جنسيت می تواند شامل نقض حقوق كودكان، تحميل شكنجه و رفتار ظالمانه، رفتار غيرانسانی و تحقير (ماده ٥)، بازداشت خودسرانه بر اساس هويت و باورها (ماده ٩)، محدوديت آزادی تشکیل ائتلاف و انجمن (ماده ٢٠) و محروميت وانکار حقوق اساسی و اولیه افراد می باشد.

مواردی از این دست عبارتند از :

 • اعدام های دولتی
 • محروميت از اشتغال، مسكن يا خدمات بهداشتی
 • محرومیت از حق سرپرستی فرزندان
 • عدم پذیرش پناهندگی
 • تجاوز و شكنجه در بازداشتگاه
 • تهديد به دليل گردهمايی و مبارزه برای حقوق دگرباشان
 • قرارگرفتن مکرر در معرض سوءاستفاده های كلامی

در بسياری از كشورها، امتناع دولت از رسيدگی به خشونت مرتكب شده عليه دگرباشان باعث ايجاد فرهنگ مصونيت از مجازات و در نتیجه ادامه و افزایش آنها شده است. چنين نقض هايی اغلب توسط خود مقامات دولتی با ضمانت يا بدون ضمانت اجرايی انجام می شود.

مهمترین موارد قابل توجه در این باره عبارتند از :

 • جرم زدایی :

افرادی که تنها به دلیل همجنسگرايی یا به دلیل هویت جنسی خاص و یا رابطه جنسی كه برای دگرجنسگرايان به عنوان جرم تلقی نمی شود بازداشت می شوند و به زندان مي افتند به عنوان زندانيان عقيدتی درنظر گرفته می شوند و عفو بين الملل خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط آنان است. عفو بين الملل خواستار جرم زدايی از همجنسگرايی در کشورهایی است كه چنین قوانینی تبعیض گرایانه ای وجود دارد و همچنین درخواست بررسی تمامی قوانينی را دارد كه می تواند منجر به تبعيض، تعقيب و مجازات افراد، تنها به دليل گرايش جنسی يا هويت جنسی شان شود.تمامی اين قوانين بايد لغو و اصلاح شوند.

 • برابری ازدواج :

حق تمامی بزرگسالان برای دستيابی به ازدواج با رضايت طرفين در استانداردهای جهانی حقوق بشر قرارداده شده است شده است. ماده ١٦، اعلاميه جهانی حقوق بشر می گوید: «مردان و زنان دارای سن قانونی، حق ازدواج و تشکیل خانواده بدون هر محدوديت نژادی، ملی يا مذهبی دارند. آنها حق داشتن حقوق برابر در هنگام ازدواج، در طول آن و در زمان فسخ آن را دارند.» بنابراين ازدواج مدنی بين افراد همجنس مقوله ای است كه اساساً نهفته در حقوق بنيادين بشر است. عفو بين الملل معتقد است كه انكار به رسميت شناختن برابری مدنی در روابط افراد همجنس، مردم بسياری را از دسترسی به طيف وسيعی از حقوق ديگر چون حق مسكن و امنيت اجتماعی باز می دارد و روابطی از این دست را میتواند آنچنان لکه دار کند که تبعيض و نقض حقوق بشر بر پايه ی گرايش جنسی يا هويت جنسی افراد را دامن زند. سازمان عفو بين الملل مخالف تبعيض برپايه گرايش جنسی و هويت جنسی در قوانين ازدواج مدنی است و از دولت ها می خواهد كه هر جايی در سراسر مرزها لازم است، انتخاب خانواده را به رسميت بشناسند.دولت ها نبايد براساس هویت عليه گروه های اقليت تبعيض قايل شوند.

به علاوه عفو بين الملل از دولت ها می خواهد كه :

 • اطمينان حاصل كنند كه تمامی قوانين و گزارش های نقض حقوق بشر بر پايه گرايش جنسی و هويت جنسی بی درنگ و بيطرفانه مورد تحقيق و بررسی واقع شود و عاملان مسئول به عدالت سپرده شوند.
 • همه ی اقدامات لازم اعم از موارد اجرايی و تدابير ديگر برای ممنوعيت و پایان بخشیدن به درمان های متعصبانه بر اساس گرايش جنسی و هويت جنسی در هر مرحله ای به كار گرفته شود.
 • از حمايت كافی مدافعان حقوق بشر كه به دليل فعاليتشان در زمينه ی حقوق بشر و گرايش جنسی و هويت جنسی در خطر هستند اطمينان حاصل كنند.

برگردان به فارسی : احسان پارسی

تصویر ساز : ماخ
     
#38 | Posted: 22 Nov 2016 01:19
در حرف زیباست و در عمل اجرا نمیشه
حتی در کشور های غربی هم فقط برای مردم خودشون قبول دارن و برای مردم دیگر کشور ها اجرا نمیکنن
     
#39 | Posted: 11 Oct 2019 13:28
تو ایران کسی که بهش عمل نمیکنه همش در حده حرفه.
     
#40 | Posted: 30 Oct 2019 14:56
قوانین انسانی حقوق بشر در هیچ کشوری به طور کامل رعایت نمیشه. ایران که دیگه اصلا

فرصتها در گذرند همچون ابرها
     
صفحه  صفحه 4 از 4:  « پیشین  1  2  3  4 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / كلیه ی قوانین حقوق بشر بالا
جواب شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که نقل قول کردید برگردید
رنگ ها  Bold Style  Italic Style  Highlight  Center  List       Image Link  URL Link   
Persian | English
  

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites