خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر /

تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون


صفحه  صفحه 93 از 229:  « پیشین  1  ...  92  93  94  ...  228  229  پسین »
sepanta_7 مرد #921 | Posted: 21 Apr 2014 16:32
کاربر

 
 • شورش و رسیدن به قدرت

تیبریوس که در اصل آسپیمار نام داشت یکی از افسران ژرمانی‌تبار نیروی دریایی روم شرقی و از اهالی منطقهٔ پامفیلیا بود که به فرماندهی ناحیهٔ سیبیریوتی منصوب شده بود.

در ۶۹۷، عبدالملک بن مروان، خلیفهٔ اموی طی حملهٔ موفقیت‌آمیزی به آفریقای بیزانس توانست کارتاژ را به تصرف خود درآورد. لئونتیوس، امپراتور وقت روم شرقی برای بازپس‌گیری کارتاژ ناوگانی را به فرماندهی ژان نجیب‌زاده به آفریقا فرستاد. در ابتدا ژان توانست طی حمله‌ای غافلگیرانه شهر را در اختیار خود گیرد اما مسلمانان با تقویت قوای خود موفق به عقب‌راندن آنها شدند. ناوگان شکست‌خورده به کرت گریخت و درآنجا، گروهی از افسران که از خشم امپراتور وحشت داشتند سر به شورش برداشته، ژان را کشته و آسپیمار را با عنوان تیبریوس سوم امپراتور خود خواندند.

تیبریوس سپس ناوگانی را فراهم آورد و و پس از بازگشت، قسطنطنیهٔ طاعونزده را به محاصرهٔ خود درآورد. شهر تا چند ماه در برابر این محاصره مقاومت کرد اما سرانجام دروازه‌هایش در ۶۹۸ به روی شورشیان گشوده شد. تیبریوس با خلع لئونتیوس از قدرت خود بر تخت امپراتوری نشست. او سپس فرمان به قطع بینی لئونتیوس داد و او را در صومعهٔ ساماتیون قسطنطنیه زندانی کرد. • دوران حکومت

تیبریوس پس از رسیدنش به قدرت هیچ تلاشی در بازپس‌گیری آفریقای بیزانس نکرد و درعوض بر روی مرزهای شرقی امپراتوری متمرکز شد. او برادرش هراکلیوس را به فرماندهی نظامی مناطق شرقی منصوب کرد و به او اجازه داد تا لشکرکشی‌هایی چند را در آسیای صغیر انجام دهد. اما علی‌رغم پیروزی‌های اولیه، دیری نپایید که مسلمانان موفق به تصرف ارمنستان شدند.

تیبریوس با سازماندهی مجدد حکومت امپراتوری سعی کرد تا آن را از نظر نظامی تقویت کند. او دیواره‌های محافظ دریایی اطراف قسطنطنیه را ترمیم نمود و قبرسی‌هایی را که در زمان حکومت ژوستینیان دوم به ناحیهٔ سیزیکوس فرستاده شده بودند را به میهنشان بازگرداند.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #922 | Posted: 21 Apr 2014 16:34
کاربر

 
 • برکناری از قدرت

تیبریوس در ۷۰۳ باخبر شد که ژوستینیان دوم، امپراتور برکنارشدهٔ پیشین، از تبعیدگاه خود در چرسون در کریمه گریخته و در صدد جلب حمایت خزرهاست. پس نمایندگانی را به ملاقات خاقان آنها فرستاد و با پرداخت رشوه‌ای عظیم از او خواست تا ژوستینیان را بکشد. اما دختر خاقان که به همسری ژوستینیان درآمده بود او را از این موضوع باخبر ساخت و ژوستینیان گریخت. او سپس از ترول فرمانروای بلغارستان یاری خواست و سرانجام در ۷۰۵ با ارتش عظیمی از اسلاوها و بلغارها به سوی قسطنطنیه حرکت کرد. تیبریوس که از نزدیک شدن آنها به شهر آگاه شده بود در اوت همان‌سال گریخت. ژوستینیان پس از ۳ روز محاصرهٔ شهر سرانجام وارد قسطنطنیه شد و قدرت را بار دیگر در دست گرفت.


 • مرگ

تیبریوس به مدت چند ماه توانست از چنگ مأموران ژوستینیان بگریزد اما سرانجام دستگیر گردید. او را پس از دستگیری همراه با برادرش هراکلیوس و امپراتور پیشین لئونتیوس در زنجیر کرده در شهر چرخانیدند. سپس آنها را به حضور ژوستینیان در میدان اسب‌دوانی قسطنطنیه بردند. در آنجا و دربرابر جمعیتی که زندانیان را هو می‌کرد ژوستینیان پاهایش را بر روی گردن تیبریوس و لئونتیوس گذاشت و فرمان داد تا گردنشان را بزنند. پس از اعدام آن دو در ۱۵ فوریهٔ ۷۰۶، هراکلیوس و بسیاری از فرماندهان نظامی تحت امر او نیز به دار آویخته شدند.


پایان تیبریوس سوم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #923 | Posted: 21 Apr 2014 16:36
کاربر

 
فیلیپیکوسدوران ۷۱۱ - ۷۱۳
نام کامل باردانس
مرگ ۷۱۳
پیش از آناستاسیوس دوم
پس از ژوستینیان دوم
پدر نیکفروس


نام واقعی فیلیپیکوس، باردانس (به یونانی: Βαρδάνης، به ارمنی: Վարդան) و پدرش نیکِفُروس، نجیب‌زاده‌ای ارمنی‌تبار از اهالی پرگامون بود.

باردانس که از حمایت مونولیت‌ها (مذهبیون معتقد به تک‌ذاتی مسیح که تنها طبیعت الهی او را شامل می‌شود) برخوردار بود تلاش‌هایی را برای دستیابی به تاج و تخت امپراتوری در نخستین شورش‌های عظیم انجام گرفته علیه ژوستینیان دوم انجام داد. او در زمان تیبریوس سوم به جزیرهٔ کفالونیا تبعید شد و پس از بازگشت مجدد ژوستینیان دوم به قدرت او را به تبعیدگاه جدیدش در کرسون فرستاد. باردانس در آنجا نام فیلیپیکوس را برگزیذ و با کمک خزرها توانست اهالی آنجا را به قیام علیه ژوستینیان وادارد. شورشیان با موفقیت قسطنطنیه را به تصرف خود درآوردند، ژوستینیان گریخت اما کشته شد و فیلیپیکوس با عنوان امپراتور جدید بیزانس بر تخت نشست.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #924 | Posted: 21 Apr 2014 16:38
کاربر

 
 • دوران حکومت

از نخستین اقدامات فیلیپیکوس پس از رسیدن به قدرت خلع سایروس، اسقف‌اعظم ارتودوکس قسطنطنیه و انتصاب ژان چهارم از هم‌کیشان خود به‌جای او بود. او سپس با فراخوانی اسقف‌های کلیسای شرقی به لغو تصویب‌نامه‌های ششمین شورای جهانی (مبنی بر دو ذاتی عیسی مسیح و داشتن دو طبیعت آسمانی و انسانی) فرمان داد. اما این کار او سبب شد تا در مقابل، کلیسای روم از به‌رسمیت شناختن او به عنوان امپراتور جدید و اسقف‌اعظم انتصابیش خودداری نماید.

در ۷۱۲ تِروِل، فرمانروای بلغارستان به قسطنطنیه حمله کرد و به غارت آنجا پرداخت. فیلیپیکوس ارتشی را از اُپسیکون برای کنترل بالکان به آنجا فرستاد اما همزمان ولید پسر عبدالملک، از خلفای قدرتمند اموی با بهره‌برداری از ضعف استحکامات روم شرقی در آسیای صغیر آنجا را مورد تاخ و تاز خود قرار داد.


 • برکناری از قدرت

لشکریان اُپسیکون در ۷۱۳ در تراکیه سر به شورش برداشتند و در سوم ژوئن همان سال، گروهی از افسران که توانسته بودند وارد شهر شوند، فیلیپیکوس را در یکی از حمام‌های عمومی پیدا کرده و پس از کور کردنش او را از قدرت خلع و تبعیدش نمودند. پس از او آرتمیوس، از صاحب‌منصبان مهم فیلیپیکوس با عنوان آناستاسیوس دوم بر تخت امپراتوری نشست.پایان فیلیپیکوس

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #925 | Posted: 21 Apr 2014 16:44 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
آناستاسیوس دوم


دوران ۷۱۳ - ۷۱۵
نام کامل آرتمیوس آناستاسیوس
مرگ ۱ ژوئن ۷۱۹
محل مرگ کنستانتینوپول
پیش از تئودوسیوس سوم
پس از فیلیپیکوس

آناستاسیوس دوم با نام کامل آرتمیوس آناستاسیوس (به یونانی: Ἀρτέμιος Ἀναστάσιος، به لاتین: Anastasius secundus Artemius) (درگذشتهٔ ۷۱۹) امپراتور روم شرقی (بیزانس) از ۷۱۳ تا ۷۱۵ بود.

آرتمیوس نام واقعی آناستاسیوس بود و او در زمان امپراتوران پیشین خود شغل دیوانی داشت. پس از آنکه ارتش اُپسیکون در تراکیه سر به شورش برداشت و فیلیپیکوس از قدرت خلع گردید، آرتمیوس با نام آناستاسیوس دوم بر تخت امپراتوری بیزانس نشست.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #926 | Posted: 21 Apr 2014 16:46
کاربر

 
 • دوران حکومتآناستاسیوس پس از رسیدن به قدرت، ارتش را وادار به رعایت نظم و انضباط نمود و فرمان به اعدام آن افسرانی داد که مستقیماً در توطئه علیه فیلیپیکوس شرکت داشتند. او تغییرات مذهبی فیلیپیکوس را ملغی کرده و بار دیگر تصویب‌نامه‌های ششمین شورای جهانی را اعمال نمود. او سپس در ۷۱۵ ژان چهارم، اسقف‌اعظم و مونولیت‌مذهب قسطنطنیه را از مقام خود برکنار و ژرمانوسِ ارتودوکس را جانشین او ساخت.


 • درگیری‌های نظامیمسلمانان در این زمان امپراتوری روم شرقی را از طریق زمین و دریا مور تهدید قرار داده بودند و تا ۷۱۴ موفق شده بودند تا گالاتیا پیشروی کنند. آناستاسیوس در مقابل تلاش نمود تا از راه‌های دیپلماتیک بار دیگر صلح را در منطقه برقرار سازد. او فرستادگانی را برای گفتگو به دمشق فرستاد که حاصلی دربر نداشت، درنتیجه او فرمان به بازسازی دیوارهای قسطنطنیه و ایجاد ناوگانی تازه داد. اما ولید پسر عبدالملک، خلیفهٔ اموی در ۷۱۵ درگذشت و آناستاسیوس با بهره‌برداری از فرصت پیش‌آمده، ناوگان خود را در رودس متمرکز نمود تا نه تنها از پیشروی دشمن جلوگیری نمایند بلکه پایگاه‌های دریاییشان را نیز نابود کنند. او در عین حال لشکری را نیز به فرماندهی لئوی ایسوریایی (بعدتر امپراتور لئوی سوم) برای فتح سوریه به آنجا فرستاد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #927 | Posted: 21 Apr 2014 16:50 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
 • شورش نظامیان و برکناری از قدرت


اعمال نظم و محدودیت آناستاسیوس بر ارتشیان سبب شد تا سپاهیان اُپسیکون بار دیگر سر به شورش برداشته و با کشتن دریاسالار خود، مأمور جمع‌آوری مالیاتی با نام تئودوسیوس را به امپراتوری برگزینند. به‌دنبال این اتفاق آناستاسیوس به نیکه‌آ گریخت اما در ۷۱۶ خود را تسلیم امپراتور جدید نمود و در صومعه‌ای در تسالونیکا گوشه‌نشین شد.
 • شورش علیه لئوی سوم و مرگدر ۷۱۷ لئوی ایسوریایی علیه تئودوسیوس سوم شورید و خود با عنوان لئوی سوم بر تخت امپراتوری نشست. به‌دنبال این تغییر قدرت آناستاسیوس نیز در ۷۱۸ علیه لئو سر به شورش برداشت و با حمایت بلغارها توانست تا قسطنطنیه پیش رود. اما این شورش در نهایت با شکست مواجه شد و آناستاسیوس که دستگیر شده بود به فرمان لئوی سوم اعدام گردید.


پایان آناستاسیوس دوم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #928 | Posted: 21 Apr 2014 16:54
کاربر

 
تئودوسیوس سومدوران مه ۷۱۵ - ۲۵ مارس ۷۱۷
مرگ پس از ۷۱۷
پیش از لئوی سوم
پس از آناستاسیوس دوم


تئودوسیوس سوم(به یونانی: ΄Θεοδόσιος-Γ)(درگذشتهٔ پس از ۷۱۷) امپراتور روم شرقی (بیزانس) از ۷۱۵ تا هنگام برکناریش از قدرت در ۷۱۷ بود.


تئودوسیوس مأمور جمع‌آوری مالیات گمنامی بود که پس از شورش سپاهیان اُپسیکیون علیه امپراتور وقت آناستاسیوس دوم در ۷۱۵، علی‌رغم میل باطنیش از سوی آنان به عنوان امپراتور جدید روم شرقی معرفی شد. حامیان او سپس اقدام به محاصرهٔ قسطنطنیه نمودند و پس از ۶ ماه موفق به فتح پایتخت شدند. آناستاسیوس که از قدرت خلع شده بود خود را تسلیم امپراتور جدید نمود و به خدمت صومعه‌ای درآمد.

اما تئودوسیوس شخص مناسبی برای منصب امپراتوری نبود و همین امر سبب شد تا لئوی ایسوریایی، فرمانده توانای لشکریان آناتولی علیه او در ۷۱۷ سر به‌شورش بردارد. تئودوسیوس در همان سال مجبور به کناره‌گیری از قدرت گردید و پس از آن به خدمت صومعه‌ای در افسس درآمد. پس از او فرمانده شورشیان با عنوان لئوی سوم ایسوریایی بر تخت امپراتوری بیزانس نشست.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #929 | Posted: 21 Apr 2014 16:58 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
لئون سوم (امپراتور بیزانس)دوران ۲۵ مارس ۷۱۷ - ۱۸ ژوئن ۷۴۱
لقب(ها) لئوی ایسوریایی
زادروز حدود ۶۸۵
زادگاه ژرمانیکیه
مرگ ۱۸ ژوئن ۷۴۱
پیش از کنستانتین پنجم
پس از تئودوسیوس سوم
همسر ماریا
دودمان دودمان ایسوریایی
فرزندان کنستانتین پنجم
آنا
ایرنه
کاسمو


لئوی سوم یا لئون سوم (به یونانی: Λέων Γ΄، به لاتین: Leōn III) ملقب به لئوی ایسوریایی یا لئوی سوری (زادهٔ پیرامون ۶۸۵ — درگذشتهٔٔ ۱۸ ژوئن ۷۴۱) امپراتور بیزانس از ۷۱۷ تا هنگام مرگش در ۷۴۱ بود. او در طول دوران حکومتش توانست به بی‌ثباتی در امپراتوری روم شرقی پایان دهد و با موفقیت از آن در برابر حملات امویان پاسداری نمود. در عین‌حال تقدیس و پرستش شمایل‌های مذهبی در دوران حکومت او ممنوع گردید.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #930 | Posted: 21 Apr 2014 16:59 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
 • سال‌های نخستین


لئو با نام واقعی کونون در ژرمانیکیه (مرعش، امروزی) در استان سوریه‌ای کوماژن زاده شد. برخی از تاریخ‌نگاران از جمله تئوفانس، خانواده‌ٔ او را جزو مهاجرانی می‌دانند که در تراکیه اسکان داده شده بودند و لئو در همانجا، به‌هنگام لشکرکشی ژوستینیان دوم در ۷۰۵ به قسطنطنیه و عبورش از تراکیه، به ارتش ۱۵ هزار نفری او که توسط ترول، فرمانروای بلغار تدارک دیده شده بود پیوست.

لئو پس از موفقیت ژوستینیان دوم در فتح قسطنطنیه و بازپس‌گیری تاج و تختش، از سوی او برای انجام مأموریتی دیپلماتیک به آلانیا و لازیکا فرستاده شد تا با آنان برای اتحاد علیه ولید یکم، خلیفهٔ اموی وارد مذاکره شود. او سپس در زمان امپراتور آناستاسیوس دوم به فرماندهی منطقهٔ نظامی آناتولی منصوب گردید اما در زمان تئودوسیوس سوم از مقامش برکنار شد. به‌دنبال این اتفاق لئو با همکار خود آرتاباسدوس، فرماندهٔ منطقهٔ نظامی آرمنیاک برای برکناری امپراتور جدید از قدرت متحد شد. به منظور تحکیم این اتحاد و به‌عنوان بخشی از توافقنامهٔ آن دو، لئو دخترش آنا را به نامزدی آرتاباسدوس درآورد.
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 93 از 229:  « پیشین  1  ...  92  93  94  ...  228  229  پسین » 
فرهنگ و هنر انجمن لوتی / فرهنگ و هنر / تاریخ اروپا از ابتدا تاکنون

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا