انجمن لوتی
صفحه  صفحه 103 از 718:  « پیشین  1  ...  102  103  104  ...  717  718  پسین »
شعر و ادبیات

Saib Tabrizi | صائب تبریزی

 زن
#1,021   Posted: 17 Jun 2014 15:17
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۱۹

در دل هر کس بود درد طلب در منزل است
آب در گوهر ز بی تابی به دریا واصل است

مرکب آزاد مردان می شود دنیای پوچ
از سبکروحی خس و خاشاک را کف ساحل است

مردم آزاده دست از تن پرستی شسته اند
در کنار آب، پای سرو دایم در گل است

آتش و پنبه است با هم صحبت سنگین دلان
با گرانان پله میزان گردون مایل است

اهل همت را ز گوهر آنچه باید حفظ کرد
در محیط آفرینش آبروی سایل است

ماه را خورشید عالمتاب می سازد تمام
سالک از نقصان نیندیشد چو مرشد کامل است

نیست تسخیر دل ما کار آتش طلعتان
این سپند شوخ در مجمر برون محفل است

این جواب آن غزل صائب که ملا گفته است
دل ز راه ذوق داند کاین کدامین منزل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,022   Posted: 17 Jun 2014 15:18
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۰

این ز همت خالی و آن از طبع پر می شود
دست عالی زین سبب بهتر ز دست سافل است

چون بود انگور شیرین، باده گردد تلخ تر
می شود دیوانگی کامل، خرد چون کامل است

خرمن بی حاصلان از خوشه پروین گذشت
دانه امید صائب همچنان زیر گل است

هر که بر دوش است بارش در تلاش منزل است
راحت منزل ندارد هر که بارش بر دل است

بس که دلها از تماشای تو گردیده است آب
از سر کوی تو بی کشتی گذشتن مشکل است!

پنجه فولاد می تابد نگاه عجز ما
گر ببندد چشم ما را، حق به دست قاتل است

آهوی مشکین به آسانی نمی آید به دام
در کمند آوردن خوبان نوخط مشکل است

خاطر لیلی غبارآلود غیرت می شود
ورنه پیش چشم مجنون هر سیاهی محمل است

در کنار جسم جان را از کدورت چاره نیست
خاک می لیسد زبان موج تا در ساحل است

حسن را خودداری از اظهار مانع می شود
ورنه بهر عندلیبان غنچه هم خونین دل است

در زمین پاک ما ریگ روان حرص نیست
از رگ ابری مراد مزرع ما حاصل است

هیچ چشمی در غبار سرمه حیرت مباد!
زنده از دریاست ماهی و ز دریا غافل است

این که دست علو را از سفل بهتر گفته اند
این کرامت تا نپنداری غنا را حاصل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,023   Posted: 17 Jun 2014 19:04
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۱

صفحه رخسار تا ساده است فرد باطل است
خال تا خط برنیارد دانه بی حاصل است

دستگاه حسرت عاشق ز وصل افزون شود
حاصل سرو از بهار خوش ثمربار دل است

بی قراران بیشتر از وصل لذت می برند
شعله تا بر خویش می جنبد شرر در منزل است

زهر جای باده می ریزد به جام دوستان
دوستی با چشم خونخوار تو زهر قاتل است

ذره ای زان حسن عالمگیر نبود بی نصیب
دیده ما در غبار، آیینه ما در گل است

شعله جواله های هر شاخ گل را در قباست
آتشین رخساره ای هر لاله را در محمل است

کشور تدبیر را زیر و زبر سازد قضا
ورنه در ملک رضا نوشیروان عادل است

از سبکروحان به اقلیم فنا پر راه نیست
موج تا بر خویش جنبیده است محو ساحل است

دل چه می داند که قدرش چیست در دیوان عشق
یوسف نادیده مصر از قیمت خود غافل است

ارزن انجم نمی ریزد ز دستش بر زمین
از سپهر سفله روزی خواستن بی حاصل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,024   Posted: 17 Jun 2014 19:05
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۲

نیست یک تن در جهان گویا، اگر گویا دل است
چشم بینا پرده خواب است اگر بینا دل است

هست از وحدت خزان و نوبهار او یکی
بوستان آفرینش را گل رعنا دل است

هیچ جا چون شعله جواله اش آرام نیست
خاک دامنگیر آن سرو سهی بالا دل است

می نماید پست اگر در دیده کوتاه بین
پیش ارباب بصیرت، عالم بالا دل است

با تن آسانی میسر نیست اهل دل شدن
هر که شب از غنچه خسبان است سر تا پا دل است

از تجلی طور چون مجنون بیابانگرد شد
آن که پا برجاست پیش جلوه لیلا، دل است

بیغمان را گر بود میخانه باغ دلگشا
عاشقان را چشم پر خون ساغر و مینا دل است

خسروان را گر بود شبدیز و گلگون زیر ران
اهل معنی را براق آسمان پیما دل است

بزم بی دردان اگر روشن ز شمع است و چراغ
گوهر شب تاب ما در ظلمت شبها دل است

دل به دریاکردگان را زورقی در کار نیست
موج را بال و پر پرواز در دریا دل است

دل قوی چون شد، نیندیشد ز موج حادثات
لنگر آرامشی گر دارد این دریا دل است

گوشه امنی که از سیل حوادث ایمن است
بی گزند چشم بد صائب درین دنیا دل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,025   Posted: 17 Jun 2014 19:06
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۳

چشم خواب آلودگان در انتظار منزل است
دیده بیدار دل آیینه دار منزل است

در بیابانی که نعل شوق ما در آتش است
کعبه چون سنگ فلاخن بی قرار منزل است

در فلاخن می گذارد رهروان را کجروی
جاده را از راستی سر در کنار منزل است

شوق را تاب اقامت نیست در یک جا دو روز
ورنه نقش پای من آیینه دار منزل است

گر چه هر خاری درین وادی به خونم تشنه است
آنچه در دل ره ندارد خارخار منزل است

من که خود را یافتم در وادی سرگشتگی
کوه غم بر خاطرم از رهگذار منزل است

سر به صحرادادگان را کعبه دامنگیر نیست
دوش کاهل طینتان در زیر بار منزل است

هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,026   Posted: 17 Jun 2014 19:08
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۴

سعی در تحصیل اسباب جهان بی حاصل است
آنچه نتوان برد با خود، جمع آن بی حاصل است

نیل چشم زخم می باید سعادتمند را
شکوه کردن ای هما از استخوان بی حاصل است

می نماید هر چه هست آیینه از زیبا و زشت
خودستایی در حضور عارفان بی حاصل است

خاک در چشم توقع زن که در ایام ما
دولت بیدار چون خواب گران بی حاصل است

دانه از خاک فراموشان نمی آید برون
گریه کردن بر مزار رفتگان بی حاصل است

حاصلی جز بار دل نتوان ز سرو و بید یافت
عرض حاجت پیش این بی حاصلان بی حاصل است

چشم ریزش داشتن از چرخ مینایی خطاست
پیش ابر خشک وا کردن دهان بی حاصل است

نیست ممکن چرخ کجرو راست گردد با کسی
راستی چون تیر جستن از کمان بی حاصل است

حق شناسان بی نیازند از دلیل و رهنما
چون شود منزل عیان، سنگ نشان بی حاصل است

وقت خط سبز صائب غافل از خوبان مشو
در بهاران تن زدن در آشیان بی حاصل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  ویرایش شده توسط: andishmand  
 زن
#1,027   Posted: 17 Jun 2014 19:09
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۵

با کمال قرب، از جانان دل ما غافل است
زنده از دریاست ماهی و ز دریا غافل است

آسمان سنگدل از گریه ما غافل است
گوش سنگین صدف از جوش دریا غافل است

چهره دل ترجمان رازهای عالم است
وای بر آن کس کز این آیینه سیما غافل است

چشم ظاهربین به کنه روح نتواند رسید
سوزن دجال چشم از حال عیسی غافل است

جان چه می داند اجل کی حلقه بر در می زند
از سفر کردن شرر در سنگ خارا غافل است

محو دنیا را به گرد دل نگردد یاد مرگ
از معلم طفل هنگام تماشا غافل است

هند چون دنیای غدارست و ایران آخرت
هر که نفرستد به عقبی، مال دنیا غافل است

گر سبو از تنگدستی راه احسان بسته است
خم چرا از ساغر لب تشنه ما غافل است؟

دام ها در خاک از چشم غزالان کرده است
گر به ظاهر لیلی از مجنون شیدا غافل است

مرکز پرگار حیرانی است در آغوش گل
شبنمی کز آفتاب عالم آرا غافل است

نیست غیر از بیخودی صائب فضایی در جهان
وای بر آن کس کز این دامان صحرا غافل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,028   Posted: 17 Jun 2014 19:10
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۶

از بدن آزادی جانهای غافل مشکل است
پای خواب آلود بیرون کردن از گل مشکل است

برنگردد جسم، یک پهلو به هر جانب فتاد
راست گردانیدن دیوار مایل مشکل است

جان عاشق در تن خاکی چسان گیرد قرار؟
موج دریا دیده را بستن به ساحل مشکل است

نیست آسان در بدن جان را مصفا ساختن
زنگ ازین آیینه بردن در ته گل مشکل است

نیست غیر از مرگ ساحل مور شهد افتاده را
بر گرفتن دل ازان شیرین شمایل مشکل است

زنگ صحبت را به خلوت می توان از دل زدود
زندگانی در جهان بی گوشه دل مشکل است

می توان بردن به آسانی زیر برگ لاله داغ
خون ما را شستن از دامان قاتل مشکل است

در سر بی مغز تا باشد هوایی چون حباب
سر برون بردن ازین دریای هایل مشکل است

عشق در یک پله دارد کعبه و بتخانه را
چشم حیران را تمیز حق و باطل مشکل است

هر که را راه درازی هست صائب پیش پا
تن به خواب ناز در دادن به منزل مشکل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,029   Posted: 17 Jun 2014 19:11
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۷

از تن خاکی به جد و جهد رستن مشکل است
رشته جان را به زور خود گسستن مشکل است

رستمی باید که بیژن را برون آرد ز چاه
بی کمند جذبه از دنیا گسستن مشکل است

در تنور سرد خودداری نمی آید ز نان
درد و داغ عشق را بر خویش بستن مشکل است

بی دل روشن خداجویی خیال باطلی است
این گهر را با چراغ مرده جستن مشکل است

در جهان آفرینش ذره ای بیکار نیست
در چنین هنگامه ای فارغ نشستن مشکل است

زندگی چون گشت از قد دو تا پا در رکاب
از سرانجام سفر غافل نشستن مشکل است

از فضای حق مشو غافل که با این مشت خاک
پیش این سیلاب بی زنهار بستن مشکل است

تا نباشد آتشی در زیر پایت چون سپند
صائب از هنگامه ایجاد جستن مشکل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
 زن
#1,030   Posted: 17 Jun 2014 19:12
andishmandارسالها: 24503
غزل شماره ۱۰۲۸

پیش آن لب بر جگر دندان فشردن مشکل است
با وجود باده خون خویش خوردن مشکل است

تربیت را در نهاد سخت رو تأثیر نیست
زردی از آیینه فولاد بردن مشکل است

می توان داغ کلف بردن به آسانی ز ماه
زنگ حب جاه را از دل ستردن مشکل است

می توان پیش زبردستان نهادن پشت دست
روی دست از زیر دست خویش خوردن مشکل است

گر نگردد لنگر تسلیم صائب دستگیر
در ره سیل حوادث پا فشردن مشکل است
هزار قصه نوشتیم بر صحیفه دل
هنوز عشق تو عنوان سر مقاله ماست
 
     
  
صفحه  صفحه 103 از 718:  « پیشین  1  ...  102  103  104  ...  717  718  پسین » 
شعر و ادبیات

Saib Tabrizi | صائب تبریزی


این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA