خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Saib Tabrizi | صائب تبریزی


صفحه  صفحه 82 از 718:  « پیشین  1  ...  81  82  83  ...  717  718  پسین »
andishmand زن #811 | Posted: 10 Jun 2014 13:25


غزل شمارهٔ ۸۰۸

از خلق خبر نیست ز خود بی خبران را
با قافله کاری نبود فرد روان را

آسودگی و درد طلب آتش و آب است
منزل نبود قافله ریگ روان را

دل سرد چو گردید ز دنیا، نشود بند
حاجت به محرک نبود برگ خزان را

ای جذبه توفیق، به همت مددی کن
شاید که به منزل برم این بار گران را

از عشق شود چاشنی عمر دو بالا
بی جوش، قوامی نبود شیره جان را

از گرد کدورت شود آیینه دل صاف
بارست به دل، صافی می دردکشان را

ما را سر پرخاش فلک نیست، وگرنه
سهل است رساندن به زمین پشت کمان را

در سینه ما قطره نشد گوهر شهوار
تا همچو صدف مهر نکردیم دهان را

از دخل کج اندیشه ندارند سخن راست
از ناوک کجرو خطری نیست نشان را

از ساده دلی هر که دهد پند به مغرور
بیدار به افسانه کند خواب گران را

با آن دل آهن چه کند جوشن داود
کز سنگ برآرد چو شرر خرده جان را

از دانه اثر نیست درین خرمن بی مغز
از آه چه بر باد دهم کاهکشان را؟

چون نافه شود از نفست خون جگر مشک
از غیبت اگر پاک کنی کام و دهان را

با سوخته جانان چه کند حرف جگرسوز؟
از داغ محابا نبود لاله ستان را

از رخنه شود سینه الماس مشبک
مژگان کج او چه کند راست سنان را

این بادیه غربال بود از چه خس پوش
صائب به دو صد دست نگه دار عنان را
      
andishmand زن #812 | Posted: 10 Jun 2014 13:27


غزل شمارهٔ ۸۰۹

استاد چه حاجت بود آن سرو روان را؟
خط حاشیه دان می کند آن غنچه دهان را

حیف است شود رشته جان ها گره آلود
شیرازه دل ها مکن آن موی میان را

بی تابی عاشق شود از وصل فزون تر
ناسور کند پنبه ما داغ کتان را

از آتش دوزخ دل عاشق نهراسد
بستر ز تب گرم بود شیر ژیان را

از چشم غزالان حرم، خواب سفر کرد
ابروی تو روزی که به زه کرد کمان را

مغز سر من نیست تنک مایه سودا
در دیده من جوش بهارست خزان را

هرگز نشود برق ز فانوس حصاری
از خود نتوان کرد جهان گذران را

عشق آمد و بیرون در افکند چو نعلین
از خلوت اندیشه من هر دو جهان را

بیدار نشد چشم تو از شور قیامت
طوفان، تری مغز شد این خواب گران را

میدان تو هر چند بود همچو کف دست
زنهار به صد دست نگه دار عنان را

صائب ز لبت گوهر شهوار نریزد
چندی چو صدف تا نکنی مهر، دهان را
      
andishmand زن #813 | Posted: 10 Jun 2014 13:28


غزل شمارهٔ ۸۱۰

گمراه کند غفلت من راهبران را
چون خواب، زمین گیر کند همسفران را

بی بهره ز معشوق بود عاشق محجوب
روزی ز دل خویش بود بی جگران را

در کوه و کمر از ره باریک خطرهاست
زنهار به دنبال مرو خوش کمران را

چون صبح مدر پرده شب را که مکافات
در خون جگر غوطه دهد پرده دران را

ز آتش نفسان نرم نگردد دل سختم
این سنگ کند خون به جگر شیشه گران را

اکسیر شد از قرب گهر گرد یتیمی
از دست مده دامن روشن گهران را

هر نامه که انشا کنم از درد جدایی
مقراض شود بال و پر نامه بران را

با دیده حیران چه کند خواب پریشان؟
صائب چه غم از شور جهان بی خبران را؟
      
andishmand زن #814 | Posted: 10 Jun 2014 18:01


غزل شمارهٔ ۸۱۱

ما نبض شناس رگ جانیم جهان را
آیینه اسرار نهانیم جهان را

پوشیده و پیداست ز ما راز دو عالم
هم آینه، هم آینه دانیم جهان را

هنگام خموشی گره گوهر اسرار
در وقت سخن تیغ زبانیم جهان را

از سینه پر داغ، بهار جگر خاک
از چهره بی رنگ خزانیم جهان را

تازه است جگرها ز شراب کهن ما
پیریم، ولی بخت جوانیم جهان را

در صحبت ما قطره شود گوهر شهوار
از دل صدف پاک دهانیم جهان را

دارند به دیوانه ما چشم، غزالان
سر حلقه صاحب نظرانیم جهان را

از راستی طبع، عصای فلک پیر
از قامت خم گشته کمانیم جهان را

بیهوشی ما برگ نشاط دگران است
از خواب گران، رطل گرانیم جهان را

گوشی نخراشد ز صدای جرس ما
ما قافله ریگ روانیم جهان را

در آینه ماست عیان راز دو عالم
هر چند ز حیرت زدگانیم جهان را

در ظاهر اگر دیده ما پرده خواب است
ما از دل بیدار، شبانیم جهان را

صائب خبری نیست که در محفل ما نیست
هر چند که از بیخبرانیم جهان را
      
andishmand زن #815 | Posted: 10 Jun 2014 18:02


غزل شمارهٔ ۸۱۲

دلگیر کند غنچه من صبح وطن را
در خاک کند کلفت من سرو چمن را

یوسف نه متاعی است که در چاه بماند
از دیده بدخواه چه پرواست سخن را؟

از داغ ملامت جگر ما نهراسد
از چشم سهیل است چه اندیشه یمن را؟

زودا که شود برگ نشاطش کف افسوس
باغی که دهد راه سخن زاغ و زغن را

آن سرمه که من از نفس سوخته دارم
در بیضه نفس گیر کند مرغ چمن را

چون شمع به تدریج ازین خرقه برون آی
مگذار به شمشیر اجل کار بدن را

بی خون جگر، معنی رنگین ندهد روی
چون نافه بریدند به خون، ناف سخن را

مشتاق ترا مرگ عنانگیر نگردد
شوق تو کند جامه احرام، کفن را

بر مسند عزت به غریبی چو نشینی
از یاد مبر چشم براهان وطن را

آزاده روان تشنه اسباب هلاکند
بی تابی منصور دهد تاب رسن را

یک بار هم از چهره جان گرد بیفشان
تا چند توان داد صفا، خانه تن را؟

صائب چه خیال است شود همچو نظیری؟
عرفی به نظیری نرسانید سخن را
      
andishmand زن #816 | Posted: 10 Jun 2014 18:04


غزل شمارهٔ ۸۱۳

تسکین ندهد خوردن می سوز درون را
آتش بود این آب، جگر تشنه خون را

راندن نکند خیرگی از طبع مگس دور
اندیشه ز خواری نبود مرد دون را

از پیشروان دل نگرانی نتوان برد
پیوسته بود چشم ز پی راهنمون را

نگذاشت ز سر، سرکشی آن زلف ز آهم
حرفی است که در مار اثرهاست فسون را

عقل است که موقوف به کسب است کمالش
حاجت به معلم نبود مشق جنون را

صائب مکن از بخت طمع برگ فراغت
کز باده نصیبی نبود جام نگون را

      
andishmand زن #817 | Posted: 10 Jun 2014 18:05


غزل شمارهٔ ۸۱۴

نه کفر شناسد دل حیران و نه دین را
از نقش چپ و راست خبر نیست نگین را

هر چند حجاب تو زبان بند هوسهاست
زنهار ز سر باز مکن چین جبین را

چشم تو به دل فرصت نظاره نبخشد
این صید ز صیاد گرفته است کمین را

هر جا لب لعل تو به گفتار درآید
در آب گهر غوطه دهد مغز زمین را

آخر که ترا گفت که از خانه خرابان
تنها کنی آباد همین خانه زین را؟

آسوده بود عشق ز بی تابی عاشق
از زلزله خاک چه غم چرخ برین را؟

مگذار به لعل تو فتد چشم هوسناک
کاین ابر بود ریگ روان آب نگین را

می ترسم ازان چشم سیه مست که آخر
از راه برد صائب سجاده نشین را
      
andishmand زن #818 | Posted: 10 Jun 2014 18:06


غزل شمارهٔ ۸۱۵

گلگونه چه حاجت بود آن روی نکو را؟
با پیرهن گل نبود کار، رفو را

در کوتهی دست نهفته است درازی
زنهار به یک دست مگیرید سبو را

در مردم بی مغز سرایت نکند حرف
رنگین نکند باده گلرنگ کدو را

فیض دم خط چون دم صبح است سبکسیر
از دست مده فصل بهاران لب جو را

در دامن گل همچو سپندست بر آتش
دیده است مگر شبنم گل آن بر رو را؟

بر خاطر دریاست گران، باد مخالف
در مجلس می راه مده عربده جو را

از حرف، لب هرزه درایان نتوان بست
خاموش کند گوش گران بیهده گو را

صائب چه خیال است شود خرده زر جمع؟
تا غنچه صفت تنگ نگیرند گلو را
      
andishmand زن #819 | Posted: 10 Jun 2014 18:07


غزل شمارهٔ ۸۱۶

فانوس حجاب است چراغ سحری را
دامن به میان بر زده باید سفری را

در دامن منزل نبود بیم ز رهزن
همراه چه حاجت سفر بی خبری را؟

دریاب اگر اهل دلی، پیشتر از صبح
چون غنچه نشکفته نسیم سحری را

سختی رسد از چرخ به نازک سخنان بیش
با سنگ سر و کار بود شیشه گری را

از بی ثمران باش که چون سرو درین باغ
سرسبزی جاوید بود بی ثمری را

بیهوده فلک کار به دل تنگ گرفته است
از شیشه شکستی نرسد بال پری را

شد ترس من از نامه اعمال فزون تر
تاریکی شب بیش کند بی جگری را

نتوان به سپر برد کجی از گهر تیغ
عینک ندهد فایده ای کج نظری را

بس جای که آهستگی آنجاست درشتی
بی پرده کند نرمی گفتار، کری را

تا صاحب فرزند نگردی، نتوان یافت
در عالم ایجاد، حقوق پدری را

صائب به جز آشفتگی دل ثمری نیست
در دایره چرخ، پریشان نظری را
      
andishmand زن #820 | Posted: 10 Jun 2014 18:08


غزل شمارهٔ ۸۱۷

بر چرخ محیط است فروغ نظر ما
ساحل دل دریاست ز آب گهر ما

در نامه ما حرف نسنجیده نباشد
از جیب صدف سفته برآید گهر ما

چون دیده ماهی که نماید ز ته آب
از پرده سنگ است نمایان شرر ما

هرچند پر و بال نداریم چو شبنم
از پرتو خورشید بود بال و پر ما

شیریم ولی زهره آزار نداریم
از جنبش رگ کوچه دهد نیشتر ما

آزادی ما در گرو پختگی ماست
آویخته است از رگ خامی ثمر ما

بیداد فلک را به تغافل گذرانیم
پوشیدن چشم است ز دشمن سپر ما

از همرهی عقل به جایی نرسیدیم
پیچیده تر از راه بود راهبر ما

یارب که دعا کرد که چون قافله موج
آسایش منزل نبود در سفر ما

صائب جگرش چون جگر صبح شود چاک
یک روز اگر چرخ کشد دردسر ما
      
صفحه  صفحه 82 از 718:  « پیشین  1  ...  81  82  83  ...  717  718  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Saib Tabrizi | صائب تبریزی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا