خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات /

Ali salehi|علی صالحی


صفحه  صفحه 98 از 132:  « پیشین  1  ...  97  98  99  ...  131  132  پسین »
Alijigartala مرد #971 | Posted: 26 Jan 2014 21:43
کاربر
 
۱۷


من می‌دانستم زمانی دور
ستارگان از خوابِ نقره و ترانه می‌تابيدند.
اما به تو نگفتم
و راستش را بخواهی
گرمگاهِ گونه‌هات، هم هميشه چتری از خواب معاشقه بود.
اما به تو نگفتم
آيا هنوز پيراهن آن متکایِ مشترک
از آواز ميخک و انتظار لبريز است؟
من فکر می‌کنم شايد، يکی از همين روزها
پاره‌ی ابری آشنا از فراز خانه‌ی آذرماه بيايند و
سراغ مرا از ستاره بگيرند!
      
Alijigartala مرد #972 | Posted: 26 Jan 2014 21:43
کاربر
 
۱۸


- حرفی نيست!
نسيمکی بی‌نشان که بيايد، همگان را خواهم گفت:
کسی برای بارآوریِ کلماتِ من،
کف بر کف نمی‌آورد،
شايد گلبرگِ مضطربی در خوابِ گلدان خويش،
توانِ تنهايی‌اش نباشد.
خُب!
      
Alijigartala مرد #973 | Posted: 26 Jan 2014 21:43
کاربر
 
۱۹


کسی زير لب از خواب خويش،
کلماتی شبيه کبوتر و آسمان زمزمه می‌کند.
کبوتری از قوس مرده‌ی آسمان می‌گذرد،
و کلماتی سبز که چشم به راهِ يک اتفاق ساده از هق‌هق گريه‌اند
خدايا!
کدام عاشق بی‌نام از اين جاده به جانبِ دريا رفت،
که منش هنوز از گريه، به دامن دريا طلب می‌کنم؟
      
Alijigartala مرد #974 | Posted: 26 Jan 2014 21:44
کاربر
 
۲۰


باران اگر بهانه‌ای برای گريستنت نبود،
تو اين همه از آسمان سخن نمی‌گفتی!
ديروز "ترانه‌های کوچک غربت" را می‌خواندم،
امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می‌گذرم.


به من چه که فصلِ سخن گفتن از ستاره دشوار است!
وقتی تخيل صندلی از جای تو خالی نيست
معنیِ ساده‌اش اين است که من شاعرم هنوز!
      
Alijigartala مرد #975 | Posted: 26 Jan 2014 21:44
کاربر
 
۲۱


در هر ميدانی، درختی
بر هر درختی - آشيانکی.
- طناب را نابهنگام گره مزن
تب دارد اين پرنده!


در هر ميدانی، درختی
بر هر درختی، تخيل طنابی در باد،
و کودکی در جماعتِ چشم‌ها،
که دعای شکسته می‌خواند.


جفتی پوزار منتظر، طره‌ی آشفته‌ای بر پيشانی سنگ،
و پوشه‌ی پرونده‌ای قديمی
در خاکروبه‌ی پيش از علی‌الطلوع.
      
Alijigartala مرد #976 | Posted: 26 Jan 2014 21:44
کاربر
 
۲۲


نگرانم! سه روز تمام است که هيچ پرنده‌ای در ايوان،
دانه‌های ارزن را بر نچيده است.
حروف برف بر متنی سپيده‌پوش
سطور تنهايی مرا می‌بارد.
شمال را می‌نگرم،
تمام آسمان جوری غريب غمگين است
جنوب را می‌نگرم،
نه برگی بر گره‌گاهِ سرشاخه‌ای،
نه سايه‌سار اَمنی که اعتماد آرامشی مگر!
نگرانم! سه روز تمام است
که از آن قمریِ تنبلِ شهری، نشانی نيست.
- چه فرقی دارد؟ نگران نباش!
تا شاعری باقی‌ست
آوای استقامتی در بالهای قمریِ مغموم دانه می‌بندد.
      
Alijigartala مرد #977 | Posted: 26 Jan 2014 21:44
کاربر
 
۲۳


باد می‌آيد در خيمه‌ی علف،
باد می‌آيد و همانجا منتظر تو می‌ماند.


آيا برای بيدِ لب آب،
يا پروانه‌ای در پونه‌زارِ زادگاهت
پيغامی نداری؟
      
Alijigartala مرد #978 | Posted: 26 Jan 2014 21:45
کاربر
 
۲۴


برف که ببارد،
ديگر تو گريه‌های حضرت پولس را نخواهی شنيد!
گويا کريسمس مقدس من است!
دمی در مقابل ديری کهنه درنگ خواهم کرد،
اگر از مسيحم پرسيدند، می‌گويم اهلِ همين کوچه‌ی شمالی بود.
بازم اگر پرسيدند به کدام نشانی مگر؟
می‌گويم باور کنيد،
من خودم صليبِ تقديرش را بر شانه،
تا قوس جُلجُتا بردم.
برف که ببارد، بيا جای خلوتی برويم،
کف دو دستم را نشانت خواهم داد،
اما از گلميخ ماه با کسی سخن مگو!
من اهل احتياط و ترانه‌ام
فقط همين!
      
Alijigartala مرد #979 | Posted: 26 Jan 2014 21:45
کاربر
 
۲۵


خيلی خلاصه بگويم، در چند و چون زيستن و گريستن
جز آلبومی کهنه در کمدی دربسته، نامی نمانده است.
جيب‌هايم را ترسيده و مُرَدَد می‌کاوم.
کليد اين خانه را شبی از شبهای چکمه و تسليم
در سردابکی دور و بی‌نشان جا نهاده‌ام.
ديگر هيچ کنجی از اين خيابان کج و پيچ
سرپناهی نخواهد شد.
نه آشيانه‌ای در اين حدود و نه رفيقی از آن قرون،
ای کاش نامتان را از ياد نمی‌بردم.
اکنون اميدِ در به روی گشودنم از اين تلنگرِ بی‌پاسخ نيست.
روی سخنم با خويش است،
تا سپيده‌دمی ديگر، شب اين شبِ چکمه و تسليم را
چگونه از سر بدر کنم؟
      
Alijigartala مرد #980 | Posted: 26 Jan 2014 21:45
کاربر
 
۲۶


ما بوديم و اندوهی مدام که گاه در پسِ تبسمی کوتاه،
از يادمان می‌رفت.
يکی می‌خواند، همگان ساکت بودند.
همگان ساکت بوند، و يکی می‌خواند.
ما بوديم، ساده بوديم، سرخوشانِ همينطوری!
پشت هر واژه، حتما پی معنای ويژه‌ای نمی‌رفتيم.
زبانِ مشترکِ پرسه‌ها و سرمستیِ بی‌دليل، خانه‌ی قديمی ما بود.
و کلماتی عجيب، شبيه ستاره و شبنم از زبانمان نمی‌افتاد.
شاعران ستاره
شاعران شبنم و عتاب،
يادتان بخير!
ما بوديم و اندوهی مدام
که گاه در پسِ تبسمی کوتاه از يادمان می‌رفت.
هميشه باد از شمال می‌آمد و بوی شبدر می‌داد،
تا شبی که نفهميديم از کدام سو صدای کسی آمد!
شاعران فراق و فاصله،
شاعران هجرانی و علف،
يادتان بخير!
      
صفحه  صفحه 98 از 132:  « پیشین  1  ...  97  98  99  ...  131  132  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Ali salehi|علی صالحی

این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا