خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Farzaneh | فرزانه


صفحه  صفحه 5 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین »
sepanta_7 مرد #41 | Posted: 20 Oct 2015 23:19 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای مهربون با صدای فـــــرزانـــه


مهربون من ای تو عزیزترین یادگار
با خیال تو خیلی تازه تره روزگار
در هوای تو عاشقانه نفس می کشم
مهربونی کن پاتو روی چشمام بذار
مهربونی کن پاتو روی چشمام بذار
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
تاروپودم مال تو

پناه شبی عاشقانه
کسی بهتر از تو نمیشه
امید من دل شکسته
الهی تو باشی همیشه
تو برگ سبز بهاری
به تن سرد زمستون
تو آیه های امیدی
مث آفتاب و بارون
تو برگ سبز بهاری
به تن سرد زمستون
تو آیه های امیدی
مث آفتاب و بارون
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
تاروپودم مال تو

سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
سر شبه امید تو
همه شبه امید تو
سر شبه خیال تو
همه شبه خیال تو
تاروپودم مال تو

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #42 | Posted: 20 Oct 2015 23:19 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای باورم کن با صدای فـــــرزانـــه


باورم کن
ای غریب رهگذر باورم کن
لطف پنهان از نظر باورم کن
بی تو سخته این سفر باورم کن
می سوزم و می سازم سرخورده و پنهانی
ای داده مرا بر باد از عشق چه می دانی
ای برده مرا از یاد باورم کن
این عشق حرامت باد باورم کن

گر آب شوی کوزه به جویت نزنم
مهتاب شبی نظر به رویت نکنم

گر دسته ی گل شوی و افتی به زمین
هرگز به خدا گرفته ببویت نکنم

باورم کن
ای غریب رهگذر باورم کن
لطف پنهان از نظر باورم کن
بی تو سخته این سفر باورم کن
می سوزم و می سازم سرخورده و پنهانی
ای داده مرا بر باد از عشق چه می دانی
ای برده مرا از یاد باورم کن
این عشق حرامت باد باورم کن

اکنون که نشسته خاک غربت به سرم
آزرده دل از کنار تو می گذرم

هیهات دمی رسد که صدبار مرا
هر لحظه صدا کنی نیابی خبرم

باورم کن
ای برده مرا از یاد باورم کن
این عشق حرامت باد باورم کن
ای برده مرا از یاد باورم کن
این عشق حرامت باد باورم کن

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #43 | Posted: 20 Oct 2015 23:20 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای مپرس با صدای فـــــرزانـــه


درد عشقی کشیده‌ام که مپرس
زهر هجری چشیده‌ام که مپرس

گشته‌ام در جهان و آخر کار
دلبری برگزیده‌ام که مپرس

آن چنان در هوای خاک درش
می‌رود آب دیده‌ام که مپرس

من به گوش خود از دهانش دوش
سخنانی شنیده‌ام که مپرس

سوی من لب چه می‌گزی که مگوی
لب لعلی گزیده‌ام که مپرس

بی تو در کلبه گدایی خویش
رنج‌هایی کشیده‌ام که مپرس

همچو حافظ غریب در ره عشق
به مقامی رسیده‌ام که مپرسدر دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #44 | Posted: 20 Oct 2015 23:21 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای برگرد با صدای فـــــرزانـــه


چشم به راهت منتظرم
چشمه ی اشک در دیده دارم
تا برگردی تو پیش من
قصه ها من در دل دارم
مهتاب پیر افسرده بود
از سوگ نبودن تو
ابر غمگین گریه می کرد
از غصه ی ندیدن تو
رد عشق پاک تو کند روشن دل من
نمیشی این باورم که بی یاورم

بی تو تنهام

برگرد

بی تو تنهام

برگرد

ناله ی باد بهاری
می پیچید در صحرا و دشت
شکوفه ای نو دمیده
بهار عمرش خزان گشت
مهتاب پیر افسرده بود
از سوگ نبودن تو
ابر غمگین گریه می کرد
از غصه ی ندیدن تو

بی تو تنهام

برگرد

بی تو تنهام

برگرد

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #45 | Posted: 20 Oct 2015 23:21 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای زندگی با صدای فـــــرزانـــه


زندگی شبی قشنگه شب وصل شب قدر یا شام یلدا
قصه ی یه دل تنگه دل شیرین دل مجنون دل لیلا

زندگی خواب و خیاله غیر از این حکمتی نداره دنیا
مثل یک نیمکت سنگی که نشسته رو تنش سایه ی رنگی

عاشق سرگشته منم تو طپش تو نفس تو بقا
کوه و کمر گشته منم به یمین و یسار قفا

زخم زبان می کشتم به زمین به زمان به خدا
عاشق سرگشته منم تو طپش تو نفس تو بقا

کوه و کمر گشته منم به یمین و یسار قفا
زخم زبان می کشتم به زمین به زمان به خدا

به زمین به زمان به خدا
زندگی آب زلالی است به تن خسته ای که تشنه باشه

کلبه عشق و وصاله که جدایی سقفشو از هم نپاشه
زندگی یه لحظه عشقه یه لحظه نفرت کوه فریبه

گاهی دشمن گاهی یاور گاهی هم عجیب غریبه
عاشق سرگشته منم تو طپش تو نفس تو بقا

کوه و کمر گشته منم به یمین و یسار قفا
زخم زبان می کشتم به زمین به زمان به خدا

به خدا به خدا
عاشق سرگشته منم تو طپش تو نفس تو بقا

کوه و کمر گشته منم به یمین و یسار قفا
زخم زبان می کشتم به زمین به زمان به خدا

به خدا به خدا

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #46 | Posted: 20 Oct 2015 23:22 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای سایه به سایه با صدای فـــــرزانـــه


سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر

سایه به سایه شوری تازه دارم چون تازه نهالی
شوق تو در سر بی اندازه دارم به به چه حالی
کنون جان بهر تو
کنون جان بهر تو آسان بر آرم بنگر به چه حالی
سایه به سایه شوری تازه دارم چون تازه نهالی
شوق تو در سر بی اندازه دارم به به چه حالی

به وصف تو مرا آرام جانی
سرشکم شاهد شوق نهانی

بهاران بی تو کهنه خزان است
چهره ام بستر رنج زمان است
چهره ام بستر رنج زمان است

من بی تو خسته
قلبم شکسته
چون تازه نهالی
بنگر به چه حالی
سایه به سایه شوری تازه دارم چون تازه نهالی
شوق تو در سر بی اندازه دارم به به چه حالی

غم گشته قامت بی تو چه حالی
شد زخم خنجر بر خط و خالی
شد زخم خنجر بر خط و خالی

سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر
سایه به سایه شوق تو در سر

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #47 | Posted: 20 Oct 2015 23:23 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای Kozasey با صدای فـــــرزانـــه
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #48 | Posted: 20 Oct 2015 23:24 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای نوروز با صدای فـــــرزانـــه


عید اومده شادی کنین فصل بهاره
بگین بخندین بخونین شادی میاره
غنچه های نوگل عشق و عاشقی ها
عمو نوروز براتون عیدی میاره

نوروزتون مبارک الهی شادی آید
تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک
نوروزتون مبارک الهی شادی آید
تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک

سفره ی هفت سین که سینش یه دنیا رازه
پدر مادربزرگ به سنتش می نازه
به بچه هاتون یاد بدین فارسی بخونن
هرجای دنیا هستن ایرانی بمونن

نوروزتون مبارک الهی شادی آید
تو خونتون ای هموطن عیدت مبارک
نوروزتون مبارک الهی شادی آید
تو خونتون ای هموطن عیدت مبارکدر دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #49 | Posted: 20 Oct 2015 23:26 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
«تـــــــکـــــــــ آهــــــنـــــــگــــــــ ـهـــــا »


دانلود و متن آهنگ زیبای بهاره با صدای فـــــرزانـــه


بهاره دوباره بهاره
دل از شوقت چه بیقراره
آسمون دل من پر شده از ستاره
مهتاب چه رنگ و رویی داره
دیگه اثر نمونده از ابر پاره پاره
خوشبختی رو سرم می باره

وقتی که روی ماهتو ببینم
هزارتا بوسه از لبات می چینم
هرچی گل تو گلخونس سر رات
می ذارم و از ته دل می خونم
برای تو می خونم ترانه عاشقانه
غزل به پات می ریزم تا نگی بهاره
بهاره دوباره بهاره
دل از شوقت چه بیقراره
آسمون دل من پر شده از ستاره
مهتاب چه رنگ و رویی داره
دیگه اثر نمونده از ابر پاره پاره
خوشبختی رو سرم می باره

وقتی که روی ماهتو ببینم
هزارتا بوسه از لبات می چینم
هرچی گل تو گلخونس سر رات
می ذارم و از ته دل می خونم
اگه با من بمونی عاشقترین می مونم
تا وقتی که نفس هست از عشق برات می خونم
بهاره دوباره بهاره
دل از شوقت چه بیقراره
آسمون دل من پر شده از ستاره
مهتاب چه رنگ و رویی داره
دیگه اثر نمونده از ابر پاره پاره
خوشبختی رو سرم می باره

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #50 | Posted: 20 Oct 2015 23:29 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود و متن آهنگ زیبای گناه با صدای فـــــرزانـــه


تو دوری از من و دل در کنارم نیست
هوای دیگری تویه خیالم نیست
.
.
عاشقانه با خیال تو سر کردم
کودکانه گریه تا سحر کردم

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 5 از 6:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Farzaneh | فرزانه

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا