↓ Advertisement ↓
انجمن لوتی
صفحه  صفحه 94 از 98:  « پیشین  1  ...  93  94  95  96  97  98  پسین »
داستان سکسی ایرانی

Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم

 مرد
#931   Posted: 22 May 2020 05:35

 0 Star

ارسالها: 1
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 
#932   Posted: 22 May 2020 10:34

 0 Star

ارسالها: 48
Ice_Boy: پایان دنیا
معلومه داستان جالبیه، لطفا ادامه بده، البته اگه تاپیک جدا داشته باشه بهتره
 
     
  
 مرد
#933   Posted: 9 Jul 2020 19:10

 0 Star

ارسالها: 1
fantezibaz
عالی
Mom
 
     
  
↓ Advertisement ↓
 مرد
#934   Posted: 21 Jul 2020 01:43

 1 Star

ارسالها: 125
بدترین نوع سکس محارمه که روانیتون میکنه و راهی تیمارستانتون میکنه
نکنید ذهن کثیفتون رو آلوده تر نکنید
 
     
  
 مرد
#935   Posted: 23 Jul 2020 06:42

 0 Star

ارسالها: 19
Oosali: اگر بازم همچین صحنه ای ببینم
چطور لامصب خودت هم نرفتی شریک بشی، بهترین کسسس دنیا
لای پای آبجی لامصب گناه کدومه بزن تووش عشق کن، کابوس چیه
یک درصد هم شک نکن اگه تو نکنی برات میکننش تا دسته
 
     
  
 مرد
#936   Posted: 23 Jul 2020 13:54

 0 Star

ارسالها: 7
با سلام خدمت همه . این داستان که میخوام تعریف کنم نمیدونم چرا دارم مینویسم. اما واسه خودم خیلی جالب و خاص بود . من یه خواهر دارم که از مادر دوتا هستیم اما رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم . و اون ازدواج کرده این داستان بر میگرده به تقریبا ۱۲ سال پیش من ومن اون موقع حدود ۲۶ ساله بودم . و اون یک سال از من بزرگتر بود . این خواهر من خیلی تو دل برو و خوب بود من خیلی باهاش راحت بودم . اون مشروب هم میخورد گه گاهی . البته اینا بعدا فهمیدم . یه مدتی رفته بودم تو فکرش . خیلی بدن سفید و جذابی داشت . گه گاهی به هر روشی بود دیدش میزدم . خیلی دوستش داشتم یه حس خیلی قریبی بود . یادم میاد یه موقعی که میرفتم خونشون و شوهرش سر کار بود و من میرفتم حمام بهش میگفتم میتونی کمر من را لیف بزنی اونم میومد و فقط من که شرت تنم بود را لیف میزد و من همون موقع کیرم راست میشد البته پشتم بهش بود و میرفت و من تو کفش میموندم .یه روز اون اول رفت حمام و من بعدش رفتم که از سوراخ کلید دیدش زدم تو سالن با یه دامن کوتاه نشسته بود و رفته بود دامنش بالا و من کلی حال میکردم .خلاصه با رویای اون کلی حال میکردم . وقتی که میومد خونمون چون اتاق کم داشت خونمون اون تو سالن میخوابید و من هم به بهانه تلویزیون همونجا میخوابیدم کنارش تقریبا یک متری فاصله و شب تا صبح دیدش میزدم گه گاهی یعنی خوابم بهش نزدیک میشدم و اون دست یا پاهاش بهم میخورد چون اکثر یا با شلوارک میخوابید یا با دامن من باین رویا که کنارش خوابیدم تا صبح بیدار بودم . خلاصه گذشت اون زمان البته اتفاقات قشنگ دیگه هم افتاد واسم که حوصله شما سر میره که تعریف کنم. گه گاهی من ویسکی داشتم با هم یکمی میخوردیم. یه روز دیگه خیلی تو فکرش بودم . تو اتاق خودم دیگه تلویزیون و ماهواره و... گذاشته بودم و یک تخته دو نفره بود. بهش گفتم بیاد خونمون بمونه چون شوهرش ماموریتی رفته بود بیرون از شهر . اون هم امد سر شب بود و من زودتر امدم بودم خونه . خلاصه شام را با بقیه اعضا خوردیم و حدود ساعت ۹ شب رفتیم تو اتاق من. چون اتاق من پاتوق ما بود چون تا با من میومد تو اتاق یه سیگار هم از من میکشید. خلاصه اون شب رفتیم تو اتاق و من اون شروع کردیم به خوردن مشروب و سیگار کشیدن که خیلی گیرایی رفت بالا یکم که خوردیم زدم کانال ماهواره و یه چندتا کانال سکس بود اوردم و گفتم ا ببخشید متوجه نشدم که گفت اشکال نداره . خلاصه خیلی گیج شدیم و یکم هم با هم رقصیدیم که خیلی خوب بود ساعت دیگه شده بود ۱۲ شب و داشتیم اماده خواب میشدیم بهش گفتم نرو تو سالن که کسی متوجه نشه . گفت باشه و رفت لباس راحت تر که یه دامن تا زانو پوشید و اومد و با هم رو تخت دراز کشیدیم و مشغول خنده و سیگار شدیم خیلی مست شده بودیم یکم بعد اون خوابش برد و من فقط دید میزدمش چهره جذاب و بدن تو پر اما نه چاق اون را نگاه میکردم و لذت میبردم . تا اینکه رفتم و لامپ اتاق را خاموش کردم اما شب خواب روشن بود حال عجیبی داشتم . من هم پیشش با فاصله حدود نیم متر خوابیدم رو به من خواب بود . اون کلا تو خواب خیلی حرکت میکنه نفهمیدم چی شد که دیگه نفسش به صورتم میخورد و من شهوت سر تا پام را پر کرده بود .من هم با یه رکابی و یه شلوارک خوابیده بودم . که دستش افتاد روی شونم خواب بود من هم سرم را گذاشتم بین سینه هاش یه تاپ باز پوشیده بود بوی عطربدنش دیوانم کرده بود خیلی خورده بودیم مست مست بودیم که احساس کردم سرم را بیشتر بین سینه های سفیدش فشار داد . من جرات پیدا کردم دستم را انداخت به کون تپلش و فشارش دادم به سمت خودم . یه تکون خورد ترسیدم که بیدار بشه و من بی حرکت موندم یکم که گذشت دستم را بردم سمت پاهاش و نوازش کردم و رفتم بالاتر از طرف پاچه شلوارکش . دستم خورد به شرتش و از لای اون شورت خورد به کسش که باز یه تکون خورد خیلی ترسیدم و سریع دستم را در اوردم . که یکدفعه پشتش را کرد به من یه یک ربعی جرات دست زدن بهش را نداشتم بعد خودم را چسبوندم به کونش و اروم گرفتمش تو بغلم کیرم داشت میترکید تو بغلم بود .که دستم را از طرف کونش بردم تو شرتش و باز دستم خورد به کوس نرمش و این بار اروم یکم مالیدمش. اروم شلوارکش را کشیدم پایین خیلی سخت بود اونقدر که شرتش معلوم بود و بعد شرتشداشتم دیوونه میشدم او کون سفید و برفی الان پیشم بود البته خیلی با حتیاط و زمان بر بود این کارها .بعد کیرم را اروم گذاشتم لای پاش که متوجه شدم داره تکونا ریزی میخره با کیرم فهمیدم اون هم بیداره یکم جرات گرفتم کوسش یکم مو داشت اما خیس شده بود اروم از پشت کیرم را با دست هدایت کردم تو کسش که دیدیم داره تکون میخوره باز هم خیلی میترسیدم که دیدم یه ناله ریزی کرد به خودم گفتم از کس نباید بکنم که ابم نریزه توش . تو همین فکرا بودم که دیدم میخواد تکون بخوره سریع کیرم را در اوردم و پشت بهش خوابیدم که اون هم رو به شکم خوابید راستش من عاشق کونش خیلی بودم یکم که گذشت باز رفتم سراغش و این دفعه خیلی خطرناکتر شلوارکش و شرتش را تا پایین کشیدم وپاهاش باز بود نفهمیدم یعنی چی اروم کیرم را اب دهن زدم و خواستم بزارم تو کونش که تکون بدی خورد و من باز خودم را زدم بخواب وقتی باز چشمام را باز کردم دیدم شلوارک و شرتش بالا کشیده. هم خوب بود هم بد چون این دفعه صورتش به طرفم بود و من دیگه از پشت میتونستم کسش را بکنم را از دست داده بودم خلاصه باز اروم شلوارک و شرتش را کشیدم پایی صورت به صورت بودیم که یکدفعه پشتش را کرد بهم و من این بار کیرم را کردم تو کسش و هی تلمبه زدم تقریبا دیگه حس میکردم که داره خودش تکون میخوره یک لحظه شنیدم که گفت میگم میگم اما خودش هی تکون میخورد فهمیدم که کاملا بیداره و داره کس میده خودش چون مست بودم خیلی دیر ابم میومد و اون هم لذت میبرد ابم که اومد ریختم به کمرش و بغلش کردم و نفهمیدم چی شد که خوابم برد صبح پا شدم دیدم شلوارکم بالا هستش و خواهرم هم نیست فهمیدم که دیگه کاملا درک کرده . تا ظهر که رفت خونشون از اتاق نیومدم بیرون تا چند وقت هم اگه میومد خونمون من نبودم دیگه زنگ بهم نمیزدیم تا اینکه یک روز خونمون دیدمش بغلم کرد و گفت کم پیدا شدی من خجالت میکشیدم . خلاصه این اولین و اخرین سکسم بود باهاش که همیشه تو یادم هست و نمیتونم بهش فکر نکنم جذابترین و جالبترین رابطه من با اون بود خیلی دوست دارم باهاش باز حال کنم اما نمیشه
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#937   Posted: 23 Jul 2020 13:54

 0 Star

ارسالها: 7
با سلام خدمت همه . این داستان که میخوام تعریف کنم نمیدونم چرا دارم مینویسم. اما واسه خودم خیلی جالب و خاص بود . من یه خواهر دارم که از مادر دوتا هستیم اما رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم . و اون ازدواج کرده این داستان بر میگرده به تقریبا ۱۲ سال پیش من ومن اون موقع حدود ۲۶ ساله بودم . و اون یک سال از من بزرگتر بود . این خواهر من خیلی تو دل برو و خوب بود من خیلی باهاش راحت بودم . اون مشروب هم میخورد گه گاهی . البته اینا بعدا فهمیدم . یه مدتی رفته بودم تو فکرش . خیلی بدن سفید و جذابی داشت . گه گاهی به هر روشی بود دیدش میزدم . خیلی دوستش داشتم یه حس خیلی قریبی بود . یادم میاد یه موقعی که میرفتم خونشون و شوهرش سر کار بود و من میرفتم حمام بهش میگفتم میتونی کمر من را لیف بزنی اونم میومد و فقط من که شرت تنم بود را لیف میزد و من همون موقع کیرم راست میشد البته پشتم بهش بود و میرفت و من تو کفش میموندم .یه روز اون اول رفت حمام و من بعدش رفتم که از سوراخ کلید دیدش زدم تو سالن با یه دامن کوتاه نشسته بود و رفته بود دامنش بالا و من کلی حال میکردم .خلاصه با رویای اون کلی حال میکردم . وقتی که میومد خونمون چون اتاق کم داشت خونمون اون تو سالن میخوابید و من هم به بهانه تلویزیون همونجا میخوابیدم کنارش تقریبا یک متری فاصله و شب تا صبح دیدش میزدم گه گاهی یعنی خوابم بهش نزدیک میشدم و اون دست یا پاهاش بهم میخورد چون اکثر یا با شلوارک میخوابید یا با دامن من باین رویا که کنارش خوابیدم تا صبح بیدار بودم . خلاصه گذشت اون زمان البته اتفاقات قشنگ دیگه هم افتاد واسم که حوصله شما سر میره که تعریف کنم. گه گاهی من ویسکی داشتم با هم یکمی میخوردیم. یه روز دیگه خیلی تو فکرش بودم . تو اتاق خودم دیگه تلویزیون و ماهواره و... گذاشته بودم و یک تخته دو نفره بود. بهش گفتم بیاد خونمون بمونه چون شوهرش ماموریتی رفته بود بیرون از شهر . اون هم امد سر شب بود و من زودتر امدم بودم خونه . خلاصه شام را با بقیه اعضا خوردیم و حدود ساعت ۹ شب رفتیم تو اتاق من. چون اتاق من پاتوق ما بود چون تا با من میومد تو اتاق یه سیگار هم از من میکشید. خلاصه اون شب رفتیم تو اتاق و من اون شروع کردیم به خوردن مشروب و سیگار کشیدن که خیلی گیرایی رفت بالا یکم که خوردیم زدم کانال ماهواره و یه چندتا کانال سکس بود اوردم و گفتم ا ببخشید متوجه نشدم که گفت اشکال نداره . خلاصه خیلی گیج شدیم و یکم هم با هم رقصیدیم که خیلی خوب بود ساعت دیگه شده بود ۱۲ شب و داشتیم اماده خواب میشدیم بهش گفتم نرو تو سالن که کسی متوجه نشه . گفت باشه و رفت لباس راحت تر که یه دامن تا زانو پوشید و اومد و با هم رو تخت دراز کشیدیم و مشغول خنده و سیگار شدیم خیلی مست شده بودیم یکم بعد اون خوابش برد و من فقط دید میزدمش چهره جذاب و بدن تو پر اما نه چاق اون را نگاه میکردم و لذت میبردم . تا اینکه رفتم و لامپ اتاق را خاموش کردم اما شب خواب روشن بود حال عجیبی داشتم . من هم پیشش با فاصله حدود نیم متر خوابیدم رو به من خواب بود . اون کلا تو خواب خیلی حرکت میکنه نفهمیدم چی شد که دیگه نفسش به صورتم میخورد و من شهوت سر تا پام را پر کرده بود .من هم با یه رکابی و یه شلوارک خوابیده بودم . که دستش افتاد روی شونم خواب بود من هم سرم را گذاشتم بین سینه هاش یه تاپ باز پوشیده بود بوی عطربدنش دیوانم کرده بود خیلی خورده بودیم مست مست بودیم که احساس کردم سرم را بیشتر بین سینه های سفیدش فشار داد . من جرات پیدا کردم دستم را انداخت به کون تپلش و فشارش دادم به سمت خودم . یه تکون خورد ترسیدم که بیدار بشه و من بی حرکت موندم یکم که گذشت دستم را بردم سمت پاهاش و نوازش کردم و رفتم بالاتر از طرف پاچه شلوارکش . دستم خورد به شرتش و از لای اون شورت خورد به کسش که باز یه تکون خورد خیلی ترسیدم و سریع دستم را در اوردم . که یکدفعه پشتش را کرد به من یه یک ربعی جرات دست زدن بهش را نداشتم بعد خودم را چسبوندم به کونش و اروم گرفتمش تو بغلم کیرم داشت میترکید تو بغلم بود .که دستم را از طرف کونش بردم تو شرتش و باز دستم خورد به کوس نرمش و این بار اروم یکم مالیدمش. اروم شلوارکش را کشیدم پایین خیلی سخت بود اونقدر که شرتش معلوم بود و بعد شرتشداشتم دیوونه میشدم او کون سفید و برفی الان پیشم بود البته خیلی با حتیاط و زمان بر بود این کارها .بعد کیرم را اروم گذاشتم لای پاش که متوجه شدم داره تکونا ریزی میخره با کیرم فهمیدم اون هم بیداره یکم جرات گرفتم کوسش یکم مو داشت اما خیس شده بود اروم از پشت کیرم را با دست هدایت کردم تو کسش که دیدیم داره تکون میخوره باز هم خیلی میترسیدم که دیدم یه ناله ریزی کرد به خودم گفتم از کس نباید بکنم که ابم نریزه توش . تو همین فکرا بودم که دیدم میخواد تکون بخوره سریع کیرم را در اوردم و پشت بهش خوابیدم که اون هم رو به شکم خوابید راستش من عاشق کونش خیلی بودم یکم که گذشت باز رفتم سراغش و این دفعه خیلی خطرناکتر شلوارکش و شرتش را تا پایین کشیدم وپاهاش باز بود نفهمیدم یعنی چی اروم کیرم را اب دهن زدم و خواستم بزارم تو کونش که تکون بدی خورد و من باز خودم را زدم بخواب وقتی باز چشمام را باز کردم دیدم شلوارک و شرتش بالا کشیده. هم خوب بود هم بد چون این دفعه صورتش به طرفم بود و من دیگه از پشت میتونستم کسش را بکنم را از دست داده بودم خلاصه باز اروم شلوارک و شرتش را کشیدم پایی صورت به صورت بودیم که یکدفعه پشتش را کرد بهم و من این بار کیرم را کردم تو کسش و هی تلمبه زدم تقریبا دیگه حس میکردم که داره خودش تکون میخوره یک لحظه شنیدم که گفت میگم میگم اما خودش هی تکون میخورد فهمیدم که کاملا بیداره و داره کس میده خودش چون مست بودم خیلی دیر ابم میومد و اون هم لذت میبرد ابم که اومد ریختم به کمرش و بغلش کردم و نفهمیدم چی شد که خوابم برد صبح پا شدم دیدم شلوارکم بالا هستش و خواهرم هم نیست فهمیدم که دیگه کاملا درک کرده . تا ظهر که رفت خونشون از اتاق نیومدم بیرون تا چند وقت هم اگه میومد خونمون من نبودم دیگه زنگ بهم نمیزدیم تا اینکه یک روز خونمون دیدمش بغلم کرد و گفت کم پیدا شدی من خجالت میکشیدم . خلاصه این اولین و اخرین سکسم بود باهاش که همیشه تو یادم هست و نمیتونم بهش فکر نکنم جذابترین و جالبترین رابطه من با اون بود خیلی دوست دارم باهاش باز حال کنم اما نمیشه
 
     
  
 مرد
#938   Posted: 23 Jul 2020 14:54

 0 Star

ارسالها: 7
aseman1980as
خیلی دوست دارم نظرتون را بدونم
 
     
  
 مرد
#939   Posted: 24 Jul 2020 14:41

 0 Star

ارسالها: 1
خیلی چرت بود . کسشعرم مینویسی یکم دقت کن بالاخره دامن پاش بود یا شلوارک.گهگاه به کسشعرات ی نگاه بنداز تا گهگاه سوتی ندی.یجا نوشتی لباس راحت پوشید دامن تا زانو ۲خط بعدش نوشتی دستتو از پاچه شلوارکش رسوندی به کوسش. آخه چقد کوسمغزی
 
     
  
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 مرد
#940   Posted: 27 Aug 2020 19:43

 1 Star

ارسالها: 209
اولین بار که کس دادن مامانمو دیدم و اون موقع نفهمیدم چکار میکنه مهد کودک و بودم و باهش رفتم مطب/ دکتره مامانمو گایید بعدا بزرگ شدم فهمیدم و چندبارم شورت پر آب کیرشو دیدم و دقیقا تا کلاس دوم دبیرستان باهاش حموم کردم و لیفش میزدم و اب کیر توسش که میریخت میدیدم و الان بعد سالها پشیمونم که چرا نگاییدمش
همه عمر برندارم سراز این خمار مستی
 
     
  
صفحه  صفحه 94 از 98:  « پیشین  1  ...  93  94  95  96  97  98  پسین » 
داستان سکسی ایرانی

Incest Sexy Story ^ داستان های سکسی با محارم

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
↓ Advertisement ↓
 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2021 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA