انجمن لوتی
صفحه  صفحه 2 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
علم و دانش

کتاب های مفید فیزیک

 
#11   Posted: 17 Jan 2011 16:35


 1 Star

ارسالها: 1008
کتاب: Bose-Einstein Condensates and Atom Lasers

نويسنده:Sergio Martellucci - Arthur N. Chester - Alain Aspect - Massimo Inguscio
انتشارات:Kluwer Academic Publishers

بوز- انيشتين يک نوع حالت ماده گازی شکل يا يک نوع سيستم کوانتومي است که برخي مواد از تابع آن پيروي مي کنند. اولين بار دانشمند هندي به نام بوز اين حالت را کشف کرد و آن را به انيشتين گزارش داد. انيشتين نيز به اهميت کار پي برد و مقاله اي در اين باره نوشت که بعدها اين گونه مواد به بوز-انيشتين معروف شدند.اثبات تجربي حالت بوز انيشتين در سال 1995 صورت گرفت و از آن زمان تا کنون خيل عظيمي از تحقيقات بر روي خواص ماکروسکوپي اين سيستم کوانتومي صورت مي گيرد. از ماده حالت بوز- انيشتين در ساخت ليزرهاي اپتيکي نيز استفاده مي شود و هدف اين کتاب نشان دادن روشهايي است که براي ساخت اين گونه پرتوها و نوع جديد همدوسي اتمي مورد استفاده قرار مي گيرد، مي باشد.

اين کتاب 15 فصل و 235 صفحه دارد و هر فصل آن يک مقاله است که توسط يک يا چند نفر نوشته شده و نويسندگاني که در بالا نامشان برده شده، اين مقالات را ويرايش کرده اند. برای مثال اولین فصل را ولفگانگ کترل استاد دانشگاه ام آی تی و برنده جایزه نوبل فیزیک نوشته است. وی در آزمایشگاه تحقیقاتی اش در آم آی تی بر روی این گونه لیزرها تحقیقات انجام می دهد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  ویرایش شده توسط: benyamin  
 
#12   Posted: 17 Jan 2011 16:37


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: Light Scattering In Solids: Novel Materials And Techniques

نويسنده: Manuel Cardona, Roberto Merlin

انتشارات:Springer Berlin Heidelberg

اين کتاب نهمين جلد از سري کتاب هايي است که مفاهيم پراکندگي نور در جامدات را توسط متخصصين و کارشناسان، شرح مي دهد و شامل مطالعه پيشرفتهاي اخير در زمينه نانو ساختارهاي نيمه رسانا و پراکندگي همدوسي الاستيک اشعه ايکس مي شود. در چندين سال گذشته پراکندگي نور يکي از مهمترين موضوعات تحقيقي و روشي شناخته شده براي مطالعه نانو لوله هاي کربن و نيمه رسانايي نقاط کوانتومي و همچنين ابزاري تعيين کننده براي جستجوي سيستم exciton-photon کوپل شده در کاوکاهاي نيمه رسانا، بوده است. در اين کتاب مي توان مطالبي درباره بهبود در شدت، کيفيت پرتو و همزمان سازي منبع هاي سنکترونهاي پيشرفته، يافت. با اين کار سنکترونها قادرند پراکندگي فونون ها را در نمونه اي کوچک، جهت تعيين انرژي ترازها الکترونيکي، اندازه گيري کنند.
چاپ کتاب در سال 2007 بوده و 420 صفحه دارد.

d
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#13   Posted: 17 Jan 2011 16:38


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Coherent Semiconductor Optics: From Basic Concepts To Nanostructure Applications
نويسنده: Torsten Meier, Peter Thomas, Stephan W. Koch
انتشارات: Springer Berlin Heidelberg

کتابي خود-خوان،مناسب براي دانشجويان دوره هاي پيشرفته و محققين در زمينه اپتيک نيمه رسانا ها.
اين کتاب به عنوان مقدمه اي براي بيان مفاهيم پايه اي، جهت آناليز و بررسي واکنش سيستمهاي نيمه رسانا در يک رژيم همدوس، مي باشد و سراسر مطالب آن بر مبناي مدل يک بعدي tight-binding نوشته شده است.

اين کتاب با سيستمهاي مجزا آغاز مي شود و به تدريج بر پيچيدگي آنها افزوده گرديده تا به مدل هايي مانند برهم کنش سيستمهاي بس ذره اي(many-particle) و ساختار نواري(band-structure) مي رسد. همچنين پديده هاي گوناگون خطي، طيف هاي غير خطي و زودگذرا (temporal) نيز مورد مطالعه قرار مي گيرد. براي درک نتايج آورده شده در اين کتاب تنها دانش ابتدايي درباره مکانيک کوانتومي مورد نياز است.
چاپ کتاب در سال 2006 صورت گرفته و 350 صفحه دارد.
s
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#14   Posted: 17 Jan 2011 16:39


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Semiconductor Devices Basic Principles

نويسنده: Jasprit Singh

انتشارات:John Wiley & Sons

نويسنده اين کتاب به صورت واضح و روشن مفاهيم پيچيده مربوط به وسائل نيمه رسانا از خواص فيزيکي گرفته تا کاربردشان را بيان کرده است. وجود شکلها، نمودارها و مسائل حل شده باعث شده که درک مفاهيم نيمه رساناها از مقدمات فيزيکي و کاربردي گرفته تا مفاهيم پيشرفته آنها ، آسانتر و قابل فهم تر باشد.

از خصوصيات اين کتاب مي توان به موارد زير اشاره کرد:
- بيش از 150 مسئله حل شده در خلال متن کتاب - وجود جدولهاي خلاصه درس و صدها شکل کمکي درباره ريزه کاري وسائل نيمه رساناي پيشرفته، در انتهاي فصل - بحث درباره بهينه سازي وسائل نيمه رسانا و مقايسه آنها با يکديگر از نظر کارکردها و مزيت هايشان - بيان رابطه بين پارامترهاي فيزيکي و پارامترهاي SPICE.
چاپ اين کتاب در سال 2001 انجام گرفته است.

g
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#15   Posted: 17 Jan 2011 16:40


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: Nonliner Optical Properties Of Liquid Crystals

نويسنده:Francesco Simoni
انتشارات:World Scientific

کتابي کاربردي در زمينه خواص اپتيکي کريستالهاي مايع و مواد پليمري.نام کامل کتاب: Nonliner Optical Properties Of Liquid Crystals And Polymers Dispersed Liquid Crystals مي باشد و در سال 1997 در 280 صفحه به چاپ رسيده است.

مفاهيم پايه اي درباره دوباره جهت گيري هدايت کننده هاي اپتيکي وخواص خير خطي گرمايي،به وسيله اصول و روشهاي تئوري در اين کتاب مورد بحث قرار گرفته است.هم چنين برخي مشاهدات ازمايشگاهي و عملي نيز آورده شده است. براي نمونه ،در فصل اول شما با مفاهيم Thermotropics آشنا شده و در فصل 2 درباره اپتيک غير خطي مطالبي بيان مي شود. اين کتاب مناسب محققين در زمينه اپتيک و فيزيک اتمي مولکولي مي باشد. معرفی شده توسط وبلاگ طبیعت زنده.

کتاب داراي 6 فصل و يک Appendices که 3 فصل دارد ميباشد. نويسنده کتاب در Università di Ancona, Italy محقق است.فصول کتاب در "ادامه مطلب" ذکر شده است.

فصول کتاب:
Physical Properties of Thermotropics
Basic Nonlinear Optics
Light-Induced Director Reorientation
Thermal Effects
Optical Properties of Polymer Dispersed Liquid Crystals
Nonlinear Optical Effects in Polymer Dispersed Liquid Crystals
: Appendices
Relationship Between the Molecular and the Macroscopic Parameters
Properties of the Pointing Vector During the Optically Induced Reorientation
General Form of the Elastic Free Energy Density of a Nematic Liquid Crystal

k
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#16   Posted: 17 Jan 2011 16:41


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Aspects Of Modern Magnetism

نويسنده:F C Pu -Y J Wang - C H Shang
انتشارات:World Scientific

اين کتاب را 3 محقق از موسسه فيزيک در Beijing نوشته اند. نام اصلي کتاب Aspects Of Modern Magnetism، Lecture Notes of the Eighth Chinese International Summer School of Physics مي باشد.

اين مجموعه شامل کار و آخرين تحقيقات محققين در زمينه مغناطش مدرن مي باشد که شامل موضوعاتي مانند مواد نانو مغناطش، چند لايه هاي مغناطيسي، مغناطش کوانتومي ميکروسکوپي، ترکيبات بين فلزي و نادر در زمين و مقاومت هاي مغناطيسي عظيم مي شود.همچنين جنبه هاي نظري جديد نيز براي درک مفاهيم در اين زمينه،در اين کتاب گنجانده شده است.معرفی شده توسط وبلاگ طبیعت زنده .

از اين کتاب مي توان به عنوان متن براي دروه پيشرفته درس مغناطش براي دانشجويان فيزيک و علوم مواد استفاده کرد و مي تواند مرجعي براي فيزيکدانان حالت جامد نيز باشد. کتاب 5 فصل و 288 صفحه داشته و سال 1996 چاپ شده است.فصول کتاب در "ادامه مطلب" آمده است.
Fundamentals in Modern Magnetism
Surface and Interface Magnetism
Giant Magnetoresistance and Its Applications
Nanomagnetic Materials
New Techniques in Modern Magnetism

k
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#17   Posted: 17 Jan 2011 16:42


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Liquid Crystals

نويسنده:Shri Singh
انتشارات: World Scientific

کتابي درباره مباني کريستالهاي مايع. مطالعه اين ماده طيف وسيعي از علوم را ميطلبد مانند: ساختارهاي شيميايي- خواص فيزيکي و کاربردي. اين مواد به دليل خواص مخصوصي که دارند و به دليل اينکه بسيار خوب و انعطاف پذير به ميدانهاي الکتريکي،مغناطيسي و اپتيکي واکنش نشان مي دهند،به صورت وسيع در تکنولوژي هاي جديد مورد استفاده قرار مي گيرند.

اين کتاب حاصل و نتيجه مطالعات پيشرفته در زمينه شناخت و کاربردکريستال مايع در دهه هاي اخير مي باشد. اين کتاب مي تواند مورد استفاده طيفهاي وسيعي از علوم مانند فيزيک حالت جامد،شيمي فيزيک،بيولوژي،علوم مواد، مهندسي شيمي ،مهندسي برق و تکنولوژي هاي جديد قرار گيرد.معرفی شده توسط وبلاگ طبیعت زنده .

کتاب معرفي شده 11 فصل و 548 صفحه داشته و درسال 2002 به چاپ رسيده است.فصول در "ادامه مطلب" آمده است.
Liquid Crystals: Main Types and Classification
Distribution Functions and Order Parameters
Physical Properties of Liquid Crystals
Nematic Liquid Crystals
Nematic Liquid Crystals: Elastostatics and Nematodynamics
Smectic Liquid Crystals
Liquid Crystals of Disc-Like Molecules
Polymer Liquid Crystals
Chiral Liquid Crystals
Lyotropic Liquid Crystals
Defects and Textures in Liquid Crystals

l
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#18   Posted: 17 Jan 2011 16:42


 1 Star

ارسالها: 1008
مکانیک تحلیلی

تالیف : گ.ر.فاولز
ترجمه: دکتر جعفر قیصری
مرکز نشر دانشگاهی تهران

این کتاب اساسا برای دروس مکانیک کلاسیک در دوره کارشناسی در نظر گرفته شده که عموما دانشجویان رشته فیزیک / علوم وابسته به فیزیک یا مهندسی ان رو انتخاب می کنند

نمونه های حل شده مسائل تقریبا در پایان فصل ها گنجانده شده و مسائلی که باید دانشجو حل کند در پایان فصل اورده شده

فهرست:
1- مفاهیم بنیادی / بردارها
2- مکانیک نیوتونی/حرکت راستخط ذره
3-نوسانگر هماهنگ
4-حرکت کلی ذره در سه بعد
5-دستگاههای مرجع نا لخت
6-نیروهای مرکزی و مکانیک سماوی
7-دینامیک سیستم های ذرات
8-مکانیک اجسام صلب/ حرکت در صفحه
9-حرکت اجسام صلب در سه بعد
10- مکانیک لاگرانژی
11- دینامیک سیستم های نوسانی
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#19   Posted: 17 Jan 2011 16:43


 1 Star

ارسالها: 1008
اشنایی با مکانیک کلاسیک

نویسنده : اتام پارکاش اریا (ariya-atam parkash(
مترجم : جعفر گودرذی
انتشارات : دانشگاه فردوسی مشهد


برای درس مکانیک کلاسیک و تحلیلی چند کتاب مهم وجود دارد : سایمون . اریا . فاولز در سطح کارشناسی و گلدشتاین و ماریون برای ارشد و بالاتر
در این کتاب امده که دانشجو باید در ریاضیات پایه و فیزیک عمومی و معادلات دیفرانسیل تبحر کافی را داشته باشد
این کتاب 920 صفحه و حاوی 16 فصل هستش که حاوی مسائل بیشمار هستش

1- اشنایی با مکانیک نیوتونی
2-دینامیک ذره در یک بعد
3- نوسانگرهای هماهنگ
4-سیستم های نوسانی
5- انالیز برداری
6- حرکت در 2 و 3 بعد
7-نیروی مرکزی
8-قوانین پایستگی و برخورد
9- حرکت جسم صلب
10- نیرو و پتانسیل گرانشی
11- دستگاه های مختصات نا لخت
12- دینامیک لاگرانژی و هامیلتونی
13- حرکت جسم صلب 2
14- نظریه نوسانات کوچک و نوسانگرهای جفت شده
15- تار های مرتعش و سیالات
16- نظریه نسیت خاص
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#20   Posted: 17 Jan 2011 16:44


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:فیزیک برای سرگرمی
نویسنده:ی.پرلمان
انتشارات: میر مسکو
این کتاب دو جلدی حاوی داستانها و معماها و آزمایشاتی جالب در باره فیریک است که به زبان ساده بیان شده. کتاب بسیار جذابی است. برای مثال از محرکهای دائمی و فرضیه ساخت آنها بسیار سخن گفته شده است. محرک دائمی وسیله ای است که فقط یک بار استارت می خورد و بعد از آن به صورت دائمی بدون صرف انرژی کار می کند. که با استفاده از قوانین فیزیک ثابت میشود چنین چیزی ممکن نیست. همچنین شکلهای بسیار جالبی در این کتاب وجود دارد که مطلب را واضح بیان میکند.کتابی که من دارم در مسکو و به زبان فارسی چاپ شده برای همین مترجم ندارد. از خواندن این کتاب لذت خواهید برد.
p
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
صفحه  صفحه 2 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش

کتاب های مفید فیزیک

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA