انجمن لوتی: عکس سکسی جدید، فیلم سکسی جدید، داستان سکسی
علم و دانش
  
صفحه  صفحه 3 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »

کتاب های مفید فیزیک 
نام کتاب: مباني علم سطح در نانو فن آوري

نويسنده: هادي سوالوني
انتشارات: دانشگاه تهران

اين کتاب توسط دکتر هادي سوالوني استاد دانشگاه تهران که در زمينه ساخت،رشد و خواص لايه هاي نازک پژوهش مي کنند نوشته شده و در اصل حاصل نتايج کارهاي وي در اين زمينه مي باشد.

اين کتاب در 3 جلد منتشر شده، جلد اول به بررسي جنبه هاي تجربي و نظري فيزيک سطح و فصل مشترک مي پردازد. جلد دوم روشهاي جديد اناليز سطح و فصل مشترک و جلد سوم خواص مختلف مانند خواص اپتيکي، مکانيکي، و الکترونيکي را مورد بحث قرار مي دهد. دانشجوياني که قصد مطالعه اين کتاب را دارند بايد اطلاعات قبلي درباره تکنيک خلاء و کارهاي تجربي در زمينه رشد بلور و لاه نازک را داشته باشند. جلد اول کتاب داراي 460 صفحه و 13فصل مي باشد و در سال 1383 منتشر شده است. روشهاي فيزيک و روشهاي شيمايي انباشت لايه، مکانيزم تشکيل لايه نازک و بررسي تجربي نظريه هاي هسته بندي از جمله عناوين فصول اين کتاب است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب: فيزيک حالت جامد

نويسنده:علي عمر
مترجم: غلامرضا نبيوني
انتشارات: دانشگاه اراک

کتابي جامع و کامل در زمينه اصول فيزيک حالت جامد که در 2 جلد در سال 1380به چاپ رسيده است. علي عمر استاد مسلمان دانشگاه ام.اي.تي در آمريکا مي باشد.

جلد اول کتاب 405 صفحه و 5 فصل داشته و جلد دوم 423 صفحه و 5 فصل دارد. از اين کتاب در کنار کتابي مانند کيتل مي توان استفاده شاياني برد. روش خوب براي مطالعه فيزيک اين است که يک کتاب را به عنوان متن استفاده کرده و در قسمتهايي که به مشکلات و پيچيدگي هايي برمي خوريم بايد سراغ کتابهاي ديگر برويم. مطالعه چند کتاب به طور کامل باعث سردرگمي و خستگي خواننده خواهد شد. در متن اين کتاب مسائل حل شده وجود دارد و انتهاي هر فصل هم مسائل تکميلي دارد.هم چنين به نظرم حل المسائل آن نيز به چاپ رسيده باشد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب:فيزيک ماده چگال

نويسنده:نيل اشکرافت(ashcroft)-ديويد مرمين
مترجم:محمد رضا خانلري
انتشارات:دانش نگار

اين کتاب بهترين مرجع فيزيک حالت جامد به حساب مي آيد و از آن در سطح کارشناسي ارشد و بالاتر استفاده مي گردد.
کتاب حاضر که جلد اول نيز مي باشد،439 صفحه و 16 فصل دارد و در سال87 به چاپ رسيده است:
1-نظريه درود درباره فلزات
2-نظريه زومرفلد درباره فلزات
3-کاستي هاي مدل الکترون آزاد 4-شبکه هاي بلوري
5-شبکه وارون
6-تعيين ساختار بلور به وسيله پراش پرتو ايکس
7-رده بندي شبکه هاي براوه و ساختارهاي بلوري
8-ترازهاي الکترون در يک پتانسيل دوره اي
9-الکترونها در يک پتانسيل دوره اي ضعيف
10-روش تنگ بست
11-روشهاي ديگري براي محاسبه ساختار نواري
12-مدل نيمه کلاسيکي ديناميک الکترونها
13-نظريه نيمه کلاسيکي رسانش در فلزات
14-اندازه گيري سطح فرمي
15-ساختار نواري فلزات انتخابي
16-فراتر از تقريب زمان-واهلش .
معرفی شده توسط وبلاگ طبیعت زنده
مترجم در ابتداي کتاب اشاره مي کند که:" اين کتاب در عين اينکه جزو زيباترين متون درسي در اين زمينه مي باشد، جزو معتبرترين مراجع در دانشگاههاي هاروارد و ديگر دانشگاه هاي معتبر اروپايي نيز به حساب مي آيد".

s
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب:فيزيک حالت جامد

نويسنده: روزنبرگ(harold max.rosenberg)
مترجم: حسين مير عشقي-حسن عزيزي
انتشارات: مرکز نشر دانشگاهي

نويسنده اين کتاب در مقدمه کتاب مينويسد:" اين کتاب به عنوان يک کتاب درسي مقدماتي تهيه شده،از اين رو اثباتهاي پيچيده و تفصيل نکات در آن نيامده.يا اين حال برخي مطالب و مباحث جالب که در متن مورد بحث قرار نگرفته،در ضمن مسائل ارائه شده است. کتابي از اين دست نميتواند ادعاي بديع بودن داشته باشد.به کتابهاي استاندارد فيزيک حالت جامد مانند دکر،کيتل، ورت و تامسون و... مديونم. اين کتاب براي دانشجويان سال دوم دوره کارشناسي رشته هاي فيزيک،علوم مواد و مهندسي در نظر گرفته شده است".
کتاب حاضر داراي 354 صفحه و 15 فصل مي باشد:

1-اتم ها در بلورها
2-امواج در بلورها
3-ناراستي و بي نظمي در بلور
4-در رفتگي در بلورها
5-ارتعاشهاي گرمايي شبکه بلور
6-فونون ها در غير فلزات،رسانندگي گرمايي
7-الکترون هاي آزاد در بلورها
8-رسانندگي الکتريکي و نظريه نواري
9-نيم رسانا ها
10-فيزيک نيم رسانا ها-پيوندگاه ها
11-خاصيت پارامغناطيسي
12- خاصيت هاي فرومغناطيسي،پارا مغناطيسي، فري مغناطيسي
13-خواص دي الکتريک
14-ابر رسانايي
15 -مواد آمورف
به نظر مي رسد که رويکرد اين کتاب بيشتر در جهت ارائه متني براي مباني الکترونيک و فيزيک مربوط به آن باشد تا فيزيک حالت جامد. اين کتاب در سال 1376 به چاپ رسده است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب:فيزيک حالت جامد با تاکيد بر حل مسئله

نويسنده: غلامرضا نبيوني- مرضيه عسگري
انتشارات: دانشگاه اراک

کتابي با 268 صفحه و 5 فصل:
1-ساختار بلوري
2-تئوري پراش پرتوهاي x ،نوترون و الکترون
3-پيوندهاي اتمي در جامدات بلوري
4-ارتعاشهاي گرمايي شبکه بلوري
5-گاز فرمي الکترون آزاد.

نويسنده در مقدمه کتاب بيان مي کند:" کتابهاي بسياري در زمينه ماده چگال و حالت جامد نوشته شده اند مانند کيتل-عمر-بلک مور و اشکرافت که شهرت جهاني دارند. گرچه کتابهاي فوق از بسياري جهات کامل هستند ولي تعداد مسائل پايان هر فصل آنها کافي به نظر نميرسد. اين کتاب، يک حل المسائل نيست.بلکه در تدوين آن سعي شده که با ارائه مثالها، دانشجو را در درک مفاهيم فيزيک حالت جامد ياري رساند".

اين کتاب حاوي مسائل حل شده متعدد و مسائل تکميلي و سولات تستي فراواني ميباشد. در اين کتاب ابتدا چکيده هر فصل بيان مي شود و سپس حل نمونه مسائل آغاز مي گردد.کتاب در سال 87 به چاپ رسيده است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
کتاب:فيزيک و تکنولوژي قطعات نيمه رسانا

نويسنده:اس.ام.زي
مترجم: غلامحسين سدير عابدي
انتشارات:دانشگاه امام رضا(ع)

اين کتاب که 628 صفحه و 12 فصل دارد در سال 1375 اولين چاپ و در سال 84 چاپ دوم را نيز گذرانده است.فصول اين کتاب بدين شرح مي باشند:
1-نوارهاي انرژي و تراکم حامل
2-پديده هاي انتقال حامل
3-پيوندگاه p-n
4-قطعات دو قطبي
5-قطعات تک حاملي
6-قطعات ريز موج
7-قطعات فوتوني
8-رشد بلور و روآراستي
9-اکسايش و رسوب لايه نازک
10-کاشت يوني و پخش
11-ليتوگرافي و حکاکي
12-قطعات مجتمع

فيزيک قطعات نيمه رسانا جزو پرکاربردترين و عملي ترين گرايشهاي فيزيک و علم به حساب مي آيد و شاخه هاي زيادي را با خود مرتبط کرده است و کتاب حاضر منبع خوبي براي آغاز يادگيري آن به شمار مي آيد. اين کتاب براي دانشجويان دوره ليسانس فيزيک و مهندسي برق و علم مواد و متالوژي تهيه گرديده است.براي درک مفاهيم کتاب لازم است که فيزيک حالت جامد به عنوان پيش نياز گذرانده شده باشد.در پايان هر فصل علاوه بر مراجع خواندني،مسائلي نيز قرار داده شده است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
کتاب:Electrical Transport in Nanoscale Systems

نويسنده:Massimiliano Di Ventra, University of California, San Diego
انتشارات:cambridge

کتابي با 496 صفحه و 8 فصل که در سال 2008 منتشر شده است. در سالهاي اخير پژوهشهاي فراواني در حوزه نانو صورت گرفته و پيشرفتهاي فراواني را به همراه داشته است. درک خواص الکترونيکي ساختارها با ابعاد نانو موضوع مورد بحث در سيستمهاي الکترونيکي است.

کتاب معرفي شده که يک کتاب متن (textbook ) نيز به شمار مي رود، به طور عميق به بررسي پديده هاي ترابرد در مقياس نانو مي پردازد. در کل دانشمندان علاقه دارند بدانند که تمام پديده هايي که در ابعاد معمولي رخ مي دهند، چه رفتاري در ابعاد نانو دارند که هدف علم نانو تکنولوژي به حساب مي آيد.
در اين کتاب روشهاي مختلف نظري در اين حوزه به صورت نقادانه با تاکييد بر فرضيات و تقريبهايشان،مورد بحث قرار گرفته. هم چنين موضوعات تخصصي مانند اندازه گيري جريانها، نقش اوليه به وجود آوردن حالت پايداري و استفاده پيشرفته از نظريه تابع چگالي(DFT ) هم مورد اشاره قرار مي گيرد.

اين کتاب براي دانشجويان رشته هاي فيزيک، شيمي و مهندسي برق مناسب است.

فصلهاي کتاب:
مقدمه اي بر ترابرد الکترون
- روشهاي Drude, Kubo, and Boltzmann
- روش لاندائو
- فرمول بندي غير تعادلي تابع گرين
- نويز - برهمکنش يون و الکترون
- تصوير ميکرو کانونيکال از ترابرد
- هيدروديناميک electron liquid
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  ویرایش شده توسط: benyamin   

 
نام کتاب:Advanced Magnetic Nanostructures

نويسنده:Sellmyer, D.J.; Skomski, Ralph
انتشارات:springe

کتابي منتشر شده در سال 2006 با 514 صفحه. بحث نانوساختارهاي مغناطيسي حاصل تلفيق مغناطيس و نانوتکنولوژيست.
اين کتاب بيشتر بر روي روشهاي ترکيبي براي ساخت، توصيف نمايي و مدل نظري نانوساختارهاي مغناطيسي، تاکيد دارد و سعي مي کند تا بينش و ديد کامل و جديدي از اين شاخه علمي ارائه دهد. اين کتاب توسط طيف وسيعي از دانشمندان برجسته اين شاخه علمي که به ارائه مقالات در اين زمينه مشغول هستند، نوشته شده و سعي شده تا خوانندگاني که در اين حيطه مي خواهند تحقيق و جستجو کنند را اغناء کند.

اين کتاب در حقيقيت از چنديدن مقاله علمي گرفته شده که Sellmyer, D.J.; Skomski, Ralph آنها را ويرايش علمي کرده اند.
با نگاهي کوتاه به 16 فصل اين کتاب عناويني مانند ساختار الکترونيکي با اسپين پلاريزه شده، مدلهاي مغناطيسي، شبيه سازي نانومغناطيسي، مشخصه هاي مغناطيس و ساختارهايي در مقياس نانو،نانو مغناطش مولکولي، الگوي لايه هاي نازک نانومغناطيسي، نانو ساختارهاي مغناطيسي سخت، نانو ساختارهاي مغناطيسي نرم و کاربردهايشان، نانو بيومغناطيسها و ... به چشم مي خورد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب:Radiation and Scattering of Waves

نويسنده:Leopold B. Felsen - Nathan Marcuvitz
انتشارات:John Wiley & Sons, Inc


کتاب معرفي شده از سري کتابهاي IEEE PRESS است که در زمينه الکترومغناطيس و امواج نوشته شده و معمولا گروهي از اساتيد دانشگا هها نوشتن اين گونه کتابها را بر عهده مي گيرند و يک يا 2 استاد برجسته نيز بر کار آنها نظارت مي کنند.

اين کتاب اولين بار در سال 1973 و سپس در سال 2003 چاپ شده، 888 صفحه و 8 فصل دارد. موضوع اين کتاب تابش و برهمکنش امواج الکترومغناطيسي است و چون نور نيز موج الکترومغناطيسي است مي توان اين کتاب را در زمره کتابهاي اپتيک نيز قرار داد. خواننده کتاب بايد درس الکترومغناطيس پايه و حساب تانسوري را گذرانده باشد و با معادلات ماکسول و حل آنها نيز آشنا باشد
.
فصلها:
ميدانهاي خطي وابسته به فضا و زمان -
قوانين شبکه براي ميدانهاي الکترومغناطيسي هارمونيک در نواحي موجبر کروي و يکنواخت -
مد توابع براي موجبرهاي باز و بسته
- نقاط زيني منزوي در بالاترين مرتبه -
ميدانها در نواحي مسطح هموار-لايه اي -
ميدانها در مناطق کروي و استوانه اي -
ميدانها در نواحي تک موحوري ناهمسانگرد -
ميدانها در نواحي ناهمسانگرد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  

 
نام کتاب:Introductory electromagnetics

نويسنده:Herbert P. Neff, Jr
انتشارات:John Wiley & Sons, Inc

کتابي خودخوان که از آن مي توان به عنوان منبع درسي براي تدريس الکترومغناطيس در سطح ليسانس و کمک درسي استفاده نمود. بايد اذعان نمود که مشخصه اصلي اين کتاب آن است که مطالب به صورت روان بيان شده و روابط مهم کادربندي شده اند و همچنين از نمودارهاي فراواني نيز براي فهم بهتر دانشجو استفاده شده است. در پايان هر فصل مسائلي قرار دارد که جواب برخي از آنها در انتهاي کتاب آورده شده است.

اين کتاب که 414 صفحه و 6 فصل دارد در سال 1991 توسط انتشارات جان وايلي منتشر مي شود. فصلها:
آناليز برداري -
ميدانهاي الکترواستاتيکي و مغناطيسي
- روابط ماکسول
- انتشار امواج در يک سطح يکنواخت
- خطوط ارسال: مدهاي TEM -
کاواکها و موجبرها.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
     
  
صفحه  صفحه 3 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش

کتاب های مفید فیزیک

رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?

برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2023 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA