انجمن لوتی
صفحه  صفحه 7 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
علم و دانش

کتاب های مفید فیزیک

 
#61   Posted: 24 Jun 2011 17:47


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: An Introduction to Modern Cosmology

نويسنده:Andrew Liddle
انتشارات:John Wiley & Sons


پيشرفتهاي صورت گرفته در کيهانشناسي بدون شک يکي از پيروزي هاي بزرگ علمي در قرن 20 به شمار مي رود. در آغاز اين علم به سختي داراي نظم علمي بود. ولي اکنون کيهانشناسي بسيار قابل اعتماد است و مي تواند پديده هاي رخ داده در عالم را توضيح دهد.

کتاب معرفي شده توسط استادي از دانشگاه Sussex نوشته شده و در سال 2003 با 15 فصل و 172 صفحه به چاپ مي رسد. چاپ اول اين کتاب در سال 1998 از روي 20 سخنراني که در دانشگاه Sussex ارائه شده بود، صورت گرفته و براي دانشجويان سال آخر دوره ليسانس و بالاتر تدريس مي شد. دوره تدريس کيهانشناسي بسيار جذاب است و با موضوعات ديگر تفاوت دارد زيرا با عقل قابل لمس نيست.

عناوين فصلهاي کتاب:
تاريچه مختصري از ايده هاي کيهان شناسي - مشاهدات عمومي - گرانش نيوتوني - هندسه عالم - مدل هاي ساده کيهاني - پارامترهاي مشاهده پذير - ثابت هاي کيهان شناسي - عمر عالم - چگالي عالم و ماده تاريک - تابش ماکروويو زمينه کيهاني - جهان اوليه - منشع عناصر سبک - تورم عالم - يکتايي اوليه - مدل استاندارد کيهان شناسي.

2
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#62   Posted: 24 Jun 2011 17:48


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: After The Beginning

نويسنده:Norman K Glendenning
انتشارات:World Scientific

در حدود 14 بيليون سال پيش، زمان و ماده در يک لحظه آفريده شدند. در آن هنگام جهان بسيار داغ و چگال بود و سپس با سرعت بالايي در تمام جهات شروع به گسترش کرد و اينگونه مکان و فضا آفريده شد. بعد از انفجار بسيار داغ اوليه،سبکترين عناصر سازنده مواد که ساخته شده بودند، تشکيل ابرهايي دادند و اين ابرها درنهايت به کهکشنها، ستارگان و سيارات تحول پيدا کردند. اين تحول و شکل گيري به صورت داستاني جذاب در اين کتاب روايت شده است.

کتاب حاضر که توسط محققي از آزمايشگاه ملي لاورنس در برکلي نوشته شده،
شامل 7 فصل با عناوين :
جزيره جهان - بزرگ و کوچک - انفجار بزرگ - ذرات بنيادي و نيروهاي اساسي - شهاب سنگهاي کهن - خوشه هاي کهکشان، کهکشانها و ستاره ها و آينده جهان بوده، 228 صفحه داشته و در سال 2004 چاپ شده است. اين کتاب براي دانشجويان تازه کار، فارغ التحصيلان و مطالعه کنندگان در زمينه هاي کيهان شناسي، اختر فيزيک، نجوم و فيزيک نظري مناسب است و مي توان آنرا براي يک دوره عمومي، تدريس کرد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#63   Posted: 24 Jun 2011 17:48


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: Advances In Astronomy

نويسنده:J M T Thompson
انتشارات:World Scientific


اين کتاب حاصل تلاش دانشمندان برجسته اي از سراسر دنياست که آخرين يافته هاي خود در زمينه اختر شناسي را مرور کرده اند و J M T Thompson از دانشگاه کمبريج آن را تدوين کرده است. آنها در اين کتاب آخرين يافته ها و هم چنين طرح آينده در زمينه اختر شناسي را توضيح داده اند. مقاله هاي آورده شده در اين کتاب به صورت ساده بازنويسي شده و توضيحات نموداري و تصويري نيز به آنها اضافه گرديده است و از جمله مقالاتي هستند که در مجله معتبر Royal Society's Philosophical Transactions به چاپ رسيده اند. موضوعاتي که در اين مقالات به چشم مي خورد شامل آفرينش جهان توسط انفجار بزرگ، شکل گيري ستاره ها و کهکشان ها،ماده تاريک سرد، رويدادهايي مربوط به انفجار لکه هاي خورشيدي و جستجو براي يافتن منظومه هاي شمسي ديگر مي باشد.
اين کتاب در بر دارنده شور و هيجان نويسندگان آن به خاطر مطالعه در زمينه اختر شناسي و آينده آن است و براي مطالعه دانشجويان در تمامي زمينه هاي علمي مناسب است.

کتاب حاوي 4 بخش و 13 فصل و 436 صفحه بوده و در سال 2005 منتشر شده است.
1
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#64   Posted: 24 Jun 2011 17:49


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:مباني نظريه کوانتومي

نويسنده: سل ويدر
مترجم: جعفر گودرزي
انتشارات: دانشگاه فردوسي مشهد

غالبا ديده شده که دانشجويان از اين کتاب به عنوان منبع کمکي براي درس مکانيک کوانتومي استفاده مي کنند. از نظر موضوعات مطرح شده اين کتاب همانند تمام کتابهاي مکانيک کوانتومي بوده و از نظر نوع بيان مطالب شبيه به کتاب گاسيووريچ است که برخي از قسمتهاي رياضي مربوط به فيزيک کوانتومي را بيشتر بسط داده است. بنابراين مراجعه به آن براي فهم بهتر برخي مطالب مفيد خواهد بود.

از اين کتاب مي توان در تمام دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد فيزيک استفاده کرد. در پايان هر فصل مسائلي قرار گرفته که در مقايسه با کتاب گاسيووريچ بر مباحث فيزيکي بيشتر تاکيد دارند. هم چنين فصلهاي انتهايي کتاب به مکانيک کوانتومي نسبيتي و نظريه ميدان کوانتومي اختصاص يافته که براي دانشجويان کارشناسي ارشد و بالاتر مفيد خواهد بود.

اين کتاب 12 فصل و 485 صفحه دارد و در سال 1381 منتشر شده و مترجم آن دکتر، جعفر گودرزي استاد دانشگاه فردوسي مشهد است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#65   Posted: 24 Jun 2011 17:50


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:مکانيک کوانتومي مدرن

نويسنده: جان جون ساکورايي
مترجم: مسعود عليمحمدي- حميدرضا مشفق
انتشارات:دانشگاه تهران


کتاب معرفي شده،کتابي کامل و مرجع در زمينه مکانيک به حساب مي آيد که براي خواندن آن حتما بايد يک دوره درسي مقدماتي مکانيک کوانتومي گذارنده شده باشد.در حقيقت اين کتاب در دو نيمسال در دوره کارشناسي ارشد فيزيک تدريس ميگردد.کتاب حاضر ثمره سالها تدريس ساکورايي در دانشگاه هاي آمريکا مي باشد.البته وي به طور ناگهاني دار فاني را وداع گفت و کتاب را ناتمام گذاشت و بعدها با همکاري همسر وي،اين کتاب به چاپ مي رسد. ساکورايي در سال 1933 در توکيو به دنيا آمد و هنگامي که دبيرستاني بود به امريکا ميرود. وي در دانشگاه هاروارد تحصيل مي کند و دکترايش را از دانشگاه کرنل دريافت کرده و سالهاي پاياني عمر خود را در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس بوده است. وي از خود 119 مقاله در زمينه ذرات بنيادي به يادگار گذاشته است.

اين کتاب 603 صفحه دارد و 7 فصل آن عبارتند از:
1-مفاهيم ينيادي
2-ديناميک کوانتومي
3-نظريه تکانه زاويه اي
4-تقارن در مکانيک کوانتومي
4-روشهاي تقريبي
5-ذرات يکسان
6-نظريه پراکندگي
اين کتاب مبحث خود را با آزمايش اشترن گرلاخ شروع مي کند.آزمايشي که نتايج آن را فيزيک کلاسيک نمي تواند توجيح کند،در اين آزمايش وجود اسپينها داخل مي شوند که کاملا کوانتومي هستند و هيچ مدل کلاسيکي براي آنها وجود ندارد. در حقيقيت مسائلي در فيزيک کلاسيک(فيزيک اتمي) بروز کرد که دانشمندان نتوانستند آنها را توضيح دهند. همين امر سبب شد که آنها به روش جديدي در حوزه فيزيک اتمي و ذرات ريز روي بياورند. اصول اين روش با دريافتهاي صحيح از طبيعت و فيزيک پايه ريزي شده است.اين اصول به وسيله ورنر هايزنبرگ-شرودينگر-ديراک-پاولي-بورن و چند دانشمند ديگر فرمول بندي و به آن روش کوانتومي در فيزيک و يا مکانيک کوانتومي لقب داده شد. در کوانتوم برخي اصول را ميتوان بدون اثبات قبول کرد. فهم برخي اصول مکانيک کوانتوم،ممکن است مشکل باشد و گاهي سولاتي بدون جواب و حتي پارادوکسهايي نيز به ذهن خواننده خطور مي کند.

کتاب حاضر ار نظر محتوا در سطح بالايي قرار دارد و رياضيات پيشرفته اي را مي طلبد. براي رسيدن به برخي روابط آن شايد چندين صفحه کاغذ احتايج داشته باشيم. در انتهاي هر فصل مسائلي مطرح شده است که معمولا تمرنيهاي انتهايي سخت تر خواهند بود.حل مسائل کوانتوم راحت است، به شرطي که ابتداء بدانيم مسئله از ما چه مي خواهد.غالب اوقات فهم مسائل کوانتوم سخت است در حالي که شايد جواب آن يک خط بيشتر نباشد. براي حل مسائل کتاب کافي است که مستقيما به مسئله حمله کرد و آن را از پا در آورد که گاهي برخي مسائل به دليل سختي بالا، ديرتر از پا در خواهند آمد!!.براي اين کتاب حل المسائل نيز در بازار وجود دارد که بايد آن را در مرحله دوم حل مسئله به کار برد،يعني براي اطمينان از صحت راه حل،به آن مراجعه نمود.
s
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#66   Posted: 24 Jun 2011 17:50


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: مکانیک کوانتومی

نویسنده: والتر گرینر(Walter Greiner)
مترجم: دکتر حمیدرضا مشفق- سلیمه کیمیاگر
انتشارات: نشر کتاب دانشگاهی


از والتر گرینر غیر از این کتاب، 12 کتاب دیگر در شاخهای مختلف فیزیک مانند مکانیک آماری و نسبیت والکترودینامیک کوانتومی به چاپ رسیده است. این کتاب شامل درسنامه هایی است که بخشی از دوره فیزیک نظری در دانشگاه یوهان ولفگانگ گوته در فرانکفورت را تشکیل می دهد. در پشت جلد کتاب آورده شده است که: "کتاب حاضر اساس مباحث پیشرفته مکانیک کوانتومی و نظریه میدان است. گراینر با شروع از تابش جسم سیاه، اثر فوتوالکتریک، دوگانگی موج-ذره، واتکا به مباحث تکمیلی ریاضی، معادله شرودینگر را استخراج و کاربردهای آن را در اتم هیدروژن و آزمایشهایی مانند اشترن-گرلاخ بررسی کرده است"

.این کتاب شامل 17 فصل و 452 صفحه می باشد و چاپ اول آن در سال 1378 صورت گرفته است.کوانتش کمیتهای فیزیکی-قوانین تابش-نوسانگر هماهنگ-گذار از مکانیک کلاسیک به کوانتومی- نظریه اختلال و اسپین از جمله فصول این کتاب می باشند.

در هر فصل کتاب قسمتی به عنوان زندگی نامه قرار داده شده که در آن شرح حال فیزیکدانان مطرح در نظریه کوانتوم آورده شده است و بر جذابیت کتاب می افزاید. همچنین علاوه بر مسائل حل شده در متن کتاب، در پایان فصل نیز مسائل برگزیده ای آورده شده است.از این کتاب می توان به عنوان یک مرجع خوب در کنار کتب درسی کوانتوم استفاده نمود.البته باید دقت کرد که نتیشن این کتاب با کتب درسی مکانیک کوانتومی مانند گاسیورویچ در برخی قسمتها ممکن است تفاوت کند. آنچه که در خواندن کتابهای مکانیک کوانتومی مهم است،این است که در کوانتوم به دنبال چه هستیم. شاید برخی از روابط گیج گننده باشند.مخصوصا روابطی که درستی آنها فرض شده قلمداد میشوند. باید دقت کرد عدم توضیح برخی مسائل در حیطه فیزیک اتمی توسط مکانیک کلاسیک باعث تولد مکانیک کوانتوم شد که این مسائل در آزمایشهایی مانند اشترن-گرلاخ و اثرهای تداخلی توسط باریکه الکترونها به وجود آمد.
s
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#67   Posted: 24 Jun 2011 17:51


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Quantum Mechanics Using Computer ALgebra

نويسنده:Willi-Hans Steeb- Yorick Hardy
انتشارات:World Scientific Publishing


کتابي براي علاقه مندان به مکانيک کوانتومي و برنامه سازي .در اين کتاب سعي بر اين است که مسائل مکانيک کوانتومي با ديد محاسباتي حل شود و در آن از زبان هاي برنامه نويسي C++،Maxima, Maple, Mathematica استفاده شده و نمونه هايي نيز ذکر شده است.

گاهي حل برخي از مسائل مکانيک کوانتومي به گونه اي است که نمي توان جواب تحليلي براي آن ارائه کرد. براي مثال حل معادله شرودينگر که يک معادله ديفرانسل است ممکن است مشکل باشد و ما ناگزير هستيم آن را به صورت عددي و با استفاده از برنامه نويسي حل کنيم. در اين کتاب مجموعه روشهاي استاندارد و پيشرفته اي در مکانيک کوانتومي وجود دارد که به وسيله زبانهاي برنامه نويسي اجرا و ارائه مي شوند و مثالهاي آن با توضيحات رياضي و فيزيکي همراه مي باشد.

اين کتاب 16 فصل و 244 صفحه دارد و در سال 2010 به چاپ رسيده است. از جمله فصول آن : بسته هاي موج و معادله شرودينگر - عملگرهاي يکتا - عملگرهاي هرميتي و يکتا - نوسانگر هماهنگ - پتانسيل شعاعي متقارن و ترازهاي حالت - Teleportation - حالتهاي همدوس - اتم هليم و تابع آزمايشي - نظريه اختلال.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#68   Posted: 24 Jun 2011 17:51


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:Quantum Mechanics،A Modern Development

نويسنده:Leslie E. Ballentine
انتشارات:World Scientific Publishing

کتابي معروف درباره مکانيک کوانتومي که از آن مي توان به عنوان مرجع درسي براي تدريس فيزيک کوانتومي در سطح کارشناسي ارشد استفاده نمود. البته اين کتاب هنوز ترجمه نشده ولي در برخي از دانشگاه ها از آن براي تدريس استفاده مي کنند و يا لااقل به عنوان کتاب مکمل در کنار کتابهاي ديگر معرفي مي گردد. حقيقت اين است که تمام مطالب مکانيک کوانتومي در تمام کتابها يکي است، يعني قوانين تغيير نمي کنند،بلکه بيان کتابها با يکديگر متفاوت است. توصيه مي شود براي يادگيري بهتر مکانيک کوانتومي از يک کتاب به عنوان کتاب مرجع درسي استفاده کرده و از کتابهاي ديگر تنها براي داشتن نمونه سوالات بيشتر و يا توضيح بيشتر مطالب بهره برده شود. براي نمونه کتاب گاسيورويچ کتاب خوبيست و خيلي سر راست به سراغ اصل مطلب مي رود. ولي بيشتر شبيه يک کتاب رياضي است تا فيزيک. هم چنين مسائل پايان فصل آن نيز بيشتر جنبه رياضي دارند تا بيان مفاهيم فيزيک. کتابي مانند ساکورايي هم از نظر محتواي فيزيکي و هم از نظر مسائل حل شده و نمونه سوالات، عالي است. هم چنين کتابي به نام فيزيک کوانتومي نوشته " آيزبرگ" ،براي دانشجوياني که تازه مي خواهند با فيزيک کوانتومي آشنا شوند و علاقه به بحثهاي فيزيکي و پايه اي دارند تا بفهمند اصل قضيه چيست و ما در مکانيک کوانتومي به دنبال چه هستيم، بسيار مفيد خواهد بود. براي دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد، کتاب مکانيک کوانتومي "شانگهار" نيز بسيار جذاب خواهد بود. کتابي درسي که هم مفاهيم را ساده توضيح داده و هم نمونه مسائل فراواني دارد. البته اين کتاب هنوز ترجمه نشده است.

اما کتاب معرفي شده در بالا، در سال 1998 چاپ شده و 673 صفحه و 20 فصل دارد و در انتهاي هر فصل نيز مسائل فراواني قرار گرفته است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#69   Posted: 24 Jun 2011 17:52


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب:The Quantum Worlquantum Physics For Everyone

نويسنده: Kenneth W. Ford
انتشارات:Viva Books Private Limited


Kenneth W. Ford در اين کتاب 288 صفحه اي سعي مي کند قوانين حاکم بر دنياي کوانتوم که عقل سليم را به مبارزه مي کشاند، معرفي کند. وي با بيان کشفيات علمي در قرن 21 به صورت آشنا، سعي مي کند تا با ايجاد ذهنيت جذاب از فيزيک کوانتومي،به مطالعه کنندگان جدي کمک کند آنرا درک کنند. در اين کتاب موضوعاتي مانند اصل عدم قطعيت، دوگانگي موج-ذره ماده، طبيعت فرميون ها و بوزون ها، فيزيک زير اتمي و superposition( يک اتم مي تواند در يک لحظه در دو حالت قرار داشته باشد) مورد بحث قرار مي گيرند. متن کتاب استدلالي و واضح و همراه با تصاوير سرگرم کننده است.

درباره Kenneth W. Ford بايد گفت که وي رئيس بازنشسته موسسه فيزيک امريکا بوده که کتابهايي درباره سياهچاله ها و فيزيک کوانتومي به رشته تحرير درآورده است. اين کتاب سال 2008 منتشر شد.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
 
#70   Posted: 24 Jun 2011 17:52


 1 Star

ارسالها: 1008
نام کتاب: Quantum Philosophy: Understanding And Interpreting Contemporary Science

نويسنده:R. Omnes

انتشارات:Universities Press

Roland Omnes در اين کتاب از آکادمي يونان باستان تا آزمايشگاه هاي مدرن علمي سخن مي راند و سعي مي کند تا يافته هاي فلسفه علم را دوباره بازسازي و روايت کند. وي که يکي از فيزيکدانان نظريه کوانتومي در جهان است،در اين کتاب مروري بر تاريخ و پيشرفته هاي اخير در رياضيات و علوم فيزيکي انجام مي دهد تا نشان دهد کارهاي اخير در حيطه نظريه کوانتومي، جواب هاي تازه اي براي سوالات فيلسوفان در قرن حاضر خواهد داشت. فلسفه کوانتومي يک کار عميق در علوم مدرن است. فلسفه و تاريخ شيواي منازعات آن در درک طبيعت جهان به ما کمک مي کند.
کتاب حاضر در 316 صفحه نوشته شده و سال 2000 چاپ شده است.
این كاربر به درخواست خودش بن شد.
مدیریت انجمن پرنس و پرنسس
 
     
  
صفحه  صفحه 7 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
علم و دانش

کتاب های مفید فیزیک

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید
رنگ ها List Insert YouTube video   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.

 

 
DMCA/Report Abuse (گزارش)  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
↑ بالا
Copyright © 2009-2022 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites

RTA