تالارها ثبت نام نظرسنجی جستجو موقعیت قوانین آخرین ارسالها   چت روم
شعر و ادبیات

Rahi Moayyeri | رهی معیری

صفحه  صفحه 13 از 15:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  پسین »  
#121 | Posted: 14 Sep 2011 20:28
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« پاس ادب »پاس ادب به حد کفایت نگاه دار
خواهی اگر ز بی ادبان یابی ایمنی

با کم ز خویش هر که نشیند به دوستی
با عز و حرمت خود خیزد به دشمنی

در خون نشست غنچه که شد همنشین خار
گردن فراخت سرو ز بر چیده دامنی

افتاده باش لیک نه چندان که همچو خاک
پامال هر نبهره شوی از فروتنی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#122 | Posted: 14 Sep 2011 20:31
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« مایه رفعت »اگر ز هر خس و خاری فراکشی دامن
بهار عیش ترا آفت خزان نرسد

شکوه گنبد نیلوفری از آن سبب است
که دست خلق به دامان آسمان نرسد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~« سایه اندوه »

هر چه کمتر شود فروغ حیات
رنج را جانگدازتر بینی

سوی مغرب چو رو کند خورشید
سایه ها را درازتر بینی

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#123 | Posted: 14 Sep 2011 20:37
« رباعیات رهی معیری »
شامل ۱۹ رباعی
     
#124 | Posted: 14 Sep 2011 20:43
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱»آن را که جفا جوست نمی باید خواست
سنگین دل و بد خوست نمی باید خواست

مارا ز تو غیر از توتمنایی نیست
از دوست به جز دوست نمی باید خواست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۲»مستان خرابات ز خود بی خبرند
جمعند و ز بوی گل پراکنده ترند

ای زاهد خودپرست باما منشین
مستان دگرند و خودپرستان دگرند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۳ »ای جلوهٔ برق آشیان سوز تو را
ای روشنی شمع شب‌افروز تو را

زآن روز که دیدمت شبی خوابم نیست
ای کاش ندیده بودم آن روز تو را

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۴ »داریم دلی صاف تراز سینه صبح
در پاکی و روشنی چو آیینه صبح

پیکار حسود با من امروزی نیست
خفاش بود دشمن دیرینه صبح

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۵»گلبرگ به نرمی چو بر و دوش تو نیست
مهتاب به جلوه چون بنا گوش تو نیست

پیمانه به تاثیر لب نوش تو نیست
آتشکده را گرمی آغوش تو نیست

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#125 | Posted: 14 Sep 2011 20:45
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۶ »خم گشت به لعلگون شراب آبستن
پیمانه بآتشین گلاب آبستن

ابری است صراحی که بود گوهربار
ماهی است قدح بآفتاب آبستن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۷ »جانم به فغان چو مرغ شب می آید
وز داغ تو با ناله به لب می آید

آه دل ما از آن غبار آلود است
کاین قافله ازدیار شب می آید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۸ »چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم
چون رود خروشنده خروشان تو ایم

چون ابر بهاریم پراکنده تو
چون زلف تو از خانه به دوشان تو ایم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۹ »یا عافیت از چشم فسونسازم ده
یا آن که زبان شکوه پردازم ده

یا درد و غمی که داده‌ای بازش گیر
یا جان و دلی که برده‌ای بازم ده

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۱۰ »ای ناله چه شد در دل او تاثیرت
کامشب نبود یک سر مو تاثیرت

با غیر گذشت و سوخت جانم از رشک
ای آه دل شکسته کو تاثیرت؟

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#126 | Posted: 14 Sep 2011 20:48
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۱ »بی روی تو گشت لاله گون مردم چشم
بنشست ز دوریت به خون مردم چشم

افتادی اگر ز چشم مردم چون اشک
در چشم منی عزیز چون مردم چشم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۱۲ »از آتش دل شمع طرب را مانم
وز شعله آه سوز تب را مانم

دور ازلب خندان تو ای صبح امید
از ناله زار مرغ شب را مانم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۱۳ »ای بی خبر از محنت روز افزونم
دانم که ندانی از جدایی چونم

باز آی که سرگشته تر ازفرهادم
دریاب که دیوانه تراز مجنونم

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۱۴ »سودگی از محن ندارد مادر
آسایش جان و تن ندارد مادر

دارد غم و اندوه جگر گوشه خویش
ورنه غم خویشتن ندارد مادر

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۱۵ »هر لاله آتشین دل سوخته ای است
هر شعله برق جان افروخته ای است

نرگس که ز بار غم سرافکنده به زیر
بیننده چشم از جهان دوخته ای است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#127 | Posted: 14 Sep 2011 20:51
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« رباعی شماره ی ۱۶ »از ظلم حذر کن اگرت باید ملک
در سایهٔ معدلت بیاساید ملک

با کفر توان ملک نگه داشت ولی
با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۱۷ »مسعود که یافت عز و جاه از لاهور
تابید چو نور صبحگاه از لاهور

سالار سخنوران بتازی و دری است
خواه از همدان باشد و خواه از لاهور

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ی ۱۸ »کاش امشبم آن شمع طرب می‌آمد
وین روز مفارقت به شب می‌آمد

آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست
ای کاش که جان ما به لب می‌آمد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

« رباعی شماره ۱۹ »دردا که بهار عیش ما آخر شد
دوران گل از باد فنا آخر شد

شب طی شد و رفت صبحی از محفل ما
افسانه افسانه سرا آخر شد

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#128 | Posted: 14 Sep 2011 20:54
     
#129 | Posted: 14 Sep 2011 20:55
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« خلقت زن »کیم من دردمندی ناتوانی
اسیری خسته ای افسرده جانی

تذروی آشیان بر باد رفته
به دام افتاده ای از یاد رفته

دلم بیمار و لب خاموش و رخ زرد
همه سوز و همه داغ و همه درد

بود آسان علاج درد بیمار
چو دل بیمار شد مشکل شود کار

نه دمسازی که با وی راز گویم
نه یاری تا غم دل باز گویم

درین محفل چون من حسرت کشی نیست
بسوز سینه من آتشی نیست

الهی در کمند زن نیفتی
وگر افتی بروز من نیفتی

میان بر بسته چون خونخواره دشمن
دل آزاری به آزار دل من

دلم از خوی او دمساز درد است
زن بد خو بلای جان مرد است

زنان چون آتشند از تندخویی
زن و آتش ز یک جنسند گویی

نه تنها نامراد آن دل شکن باد
که نفرین خدا بر هر چه زن باد

نباشد در مقام حیله و فن
کم از نا پارسا زن پارسا زن

زنان در مکر و حیلت گونه گونند
زیانند و فریبند و فسونند

چو زن یار کسان شد مار زو به
چو تر دامن بود گل، خار از او به

حذر کن ز آن بت نسرین برودوش
که هر دم با خسی گردد هم آغوش

منه در محفل عشرت چراغی
کزو پروانه ای گیرد سراغی

میفشان دانه در راه تذروی
که ماوا گیرد از سروی به سروی

وفاداری مجوی از زن که بیجاست
کزین بر بط نخیزد نغمه راست

درون کعبه شوق دیر دارد
سری با تو سری با غیر دارد

جهان داور چو گیتی را بنا کرد
پی ایجاد زن اندیشهها کرد

مهیا تا کند اجزای او را
ستاند از لاله و گل رنگ و بو را

ز دریا عمق و از خورشید گرمی
ز آهن سختی از گلبرگ نرمی

تکاپو از نسیم و مویه از جوی
ز شاخ تر گراییدن به هر سوی

ز امواج خروشان تندخویی
ز روز و شب دورنگی ودورویی

صفا از صبح و شور انگیزی از می
شکر افشانی و شیرینی از نی

ز طبع زهره شادی آفرینی
ز پروین شیوه بالا نشینی

ز آتش گرمی و دم سردی از آب
خیال انگیزی از شبهای مهتاب

گرانسنگی ز لعل کوهساری
سبکروحی ز مرغان بهاری

فریب مار و دوراندیشی از مور
طراوت از بهشت و جلوه از حور

ز جادوی فلک تزویر و نیرنگ
تکبر از پلنگ آهنین چنگ

ز گرگ تیز دندان کینه جویی
ز طوطی حرف نا سنجیده گویی

ز باد هرزه پو نا استواری
ز دور آسمان نا پایداری

جهانی را به هم آمیخت ایزد
همه در قالب زن ریخت ایزد

ندارد در جهان همتای دیگر
بهدنیا در بود دنیای دیگر

ز طبع زن به غیر از شر چه خواهی؟
وزین موجود افسونگر چه خواهی؟

اگر زن نو گل باغ جهان است
چرا چون خار سرتا پا زبان است؟

چه بودی گر سراپا گوش بودی
چو گل با صد زبان خاموش بودی

چنین خواندم زمانی درکتابی
ز گفتار حکیم نکته یابی

دو نوبت مرد عشرت ساز گردد
در دولت به رویش باز گردد

یکی آن شب که با گوهر فشانی
رباید مهر از گنجی که دانی

دگر روزی که گنجور هوس کیش
به خاک اندر نهد گنجینه خویش

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
#130 | Posted: 14 Sep 2011 20:57
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
« گنجینه دل »چشم فروبسته اگر وا کنی
درتو بود هر چه تمنا کنی

عافیت از غیر نصیب تو نیست
غیر تو ای خسته طبیب تونیست

از تو بود راحت بیمار تو
نیست به غیر از تو پرستار تو

همدم خود شو که حبیب خودی
چاره خود کن که طبیب خودی

غیر که غافل ز دل زار تست
بی خبر از مصلحت کار تست

بر حذر از مصلحت اندیش باش
مصلحت اندیش دل خویش باش

چشم بصیرت نگشایی چرا؟
بی خبر از خویش چرایی چرا؟

صید که درمانده ز هر سو شده است
غفلت او دام ره او شده است

تا ره غفلت سپرد پای تو
دام بود جای تو ای وای تو

خواجه مقبل که ز خود غافلی
خواجه نه ای بنده نا مقبلی

از ره غفلت به گدایی رسی
ور به خود آیی به خدایی رسی

پیر تهی کیسه بی خانه ای
داشت مکان در دل ویرانه ای

روز به دریوزگی از بخت شوم
شام به ویرانه درون همچو بوم

گنج زری بود در آن خاکدان
چون پری از دیده مردم نهان

پای گدا بر سر آن گنج بود
لیک ز غفلت به غم ورنج بود

گنج صفت خانه به ویرانه داشت
غافل از آن گنج کهد ر خانه داشت

عاقبت از فاقه و اندوه و رنج
مرد گدا مرد و نهان ماند گنج

ای شده نالان ز غمو رنج خویش
چند نداری خبر از گنج خویش؟

گنج تو باشد دل آگاه تو
گوهر تو اشک سحرگاه تو

مایه امید مدان غیر را
کعبه حاجات مخوان دیر را

غیر ز دلخواه تو آگاه نیست
ز آنکه د لی رابدلی راه نیست

خواهش مرهم ز دل ریش کن
هر چه طلب می کنی از خویش کن

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
     
صفحه  صفحه 13 از 15:  « پیشین  1  ...  12  13  14  15  پسین » 
شعر و ادبیات انجمن لوتی / شعر و ادبیات / Rahi Moayyeri | رهی معیری بالا
این تاپیک بسته شده. شما نمیتوانید چیزی در اینجا ارسال نمائید. 
Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti

Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites