خانه | ثبت نام | نظرسنجی | جستجو | موقعیت | قوانین   چت روم
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی /

Parisa | پریسا


صفحه  صفحه 6 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین »
sepanta_7 مرد #51 | Posted: 20 Aug 2015 15:18 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای دوبیتی با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


بیا ای مونسِ جانهای مستان
جانهای مستان
ببین اندیشه و سودای مستان
سودای مستان

بیا ای میرِ خوبان و برافروز
برافروز
ز شمعِ روی خود سیمای مستان
سیمای مستان

بیا ای خوابِ مستان را ببسته
گشا این بند را از پای مستان
بیا ای خواب مستان را ببسته
گشا این بند را از پای مستان
از پای مستان
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #52 | Posted: 20 Aug 2015 15:19 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای ضربی نصیرخوانی با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


هله ای کیا نفسی بیا
در عیش را سره برگشا

بهل این همه بده آن قدح
که شنیده‌ام کرم شما
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #53 | Posted: 20 Aug 2015 15:20 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای تصنیف همه هست آرزویم با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


همه هست آرزویم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
که ببینم از تو رویی
که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
برسم به آرزویی
برسم به آرزویی

به کسی جمالِ خود را ننموده‌ای و بینم
به کسی جمال خود را ننموده‌ای و بینم
همه‌جا به هر زبانی بُوَد از تو گفتگویی
همه‌جا به هر زبانی بود از تو گفتگویی

همه هست آرزویم
همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی

همه هست آرزویم که ببینم از تو رویی
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
چه زیان ترا که من هم برسم به آرزویی
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #54 | Posted: 20 Aug 2015 15:20 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای نی ریز با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


صلا یا ایها العشاق کان مه رو نگار آمد
میان بندید عشرت را که یار اندر کنار آمد

نه اول ماند و نی آخر مرا در عشق آن فاخر
که عاشق همچو نی آمد و عشق او چو نار آمد
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #55 | Posted: 20 Aug 2015 15:21 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای تصنیف شمس و قمرم آمد با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


شَمس و قَمَرم آمد
شمس و قمرم آمد سَمع و بَصَرم آمدم
وان سیمبَرم آمد وان کان زَرَم آمد

مستیِ سرم آمد نورِ نَظَرم آمد
چیزِ دگر ار خواهی چیزِ دگرم آمد

امروز به از دینه ای مونسِ دیرینه
دی مست بَدان بودم کز وی خبرم آمد

آنکس که همی​جستم دی من به چراغ او را
امروز چو تُنگِ گُل بر ره گذرم آمد

شمس و قمرم آمد
شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمدم
وان سیمبرم آمد وان کان زرم آمد

مستی سرم آمد نور نظرم آمد
چیز دگر ار خواهی چیز دگرم آمد

امروز به از دینه ای مونس دیرینه
دی مست بدان بودم کز وی خبرم آمد

آنکس که همی‌جستم دی من به چراغ او را
امروز چو تنگ گل بر ره گذرم آمد

امروز سلیمانم کانگشتریم دادی
وان تاجِ مُلوکانه بر فرقِ سرم آمد


در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #56 | Posted: 20 Aug 2015 15:22 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای شکسته ضربی با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


ای جهان کهنه را تو جان نو
از تن بی جان و دل افغان شنو

از غم و شادی نباشد جوش ما
با خیال و وهم نبود هوش ما
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #57 | Posted: 20 Aug 2015 15:23 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای مثنوی فرود با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


گفت معشوقی به عاشق کای فتی
تو به غربت دیده‌ای بس شهرها

پس کدامین شهر ز آنها خوشترست
گفت آن شهری که در وی دلبرست

هرکجا باشد شه ما را بساط
هست صحرا گر بود سم الخیاط

هر کجا که یوسفی باشد چو ماه
جنتست ارچه که باشد قعر چاه

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #58 | Posted: 20 Aug 2015 15:25 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای مطربا نرمک بزن با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن
چون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن

نام شمس الدین به گوشت بهتر است از جسم و جان
نام شمس الدین چو شمع و جان بنده چون لگن

مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگو
بر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن

تا شود این نقش تو رقصان به سوی آسمان
تا شود این جان پاکت پرده سوز و گام زن

شمس دین و شمس دین و شمس دین می گوی و بس
تا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن

مطربا گر چه نیی عاشق مشو از ما ملول
عشق شمس الدین کند مر جانت را چون یاسمن

لاله‌ها دستک زنان و یاسمین رقصان شده
سوسنک مستک شده گوید که باشد خود سمن

خارها خندان شده بر گل بجسته برتری
سنگ‌ها باجان شده با لعل گوید ما و من

ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصفه
ان عشقی مثل خمر ان جسمی مثل دن

در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #59 | Posted: 20 Aug 2015 15:26 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای من غلام قمرم (اصفهان) با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


من غُلامِ قَمرم غیرِقمرهیچمگو
پیشِ من جز سخنِ شهد و شکر هیچ مگو

سخنِ رنج مگو جز سخنِ گنج مگو
ور ازین بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
ور ازین بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشقْ مرا دید و بگفت
آمدم
آمدم
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

من به گوشِ تو سخنهای نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

مُطربا
مطربا عشقبازی از سر گیر
یک دو ابریشَمک فروتر گیر

چونکه در چرخ آرَدَت باده
خانه بر بامِ چرخِ اخضر گیر

مُلکِ مستی و بیخودی داری
تَرکِ سودای مُلکِ سَنجَر گیر

توبه کردم دگر نخواهم گفت
توبهٔ مست را مُزَور گیر

عاشق و مست وانگهی توبه
ترک سالوسِ آن فُسونگر گیر
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
sepanta_7 مرد #60 | Posted: 20 Aug 2015 15:26 | Edited By: sepanta_7
کاربر

 
دانلود آهنگ فوق العاده زیبای تصنیف من غلام قمرم (ماهور) با صدای پـــــریـــــســـــا + متن ترانه


من غُلامِ قَمرم غیرِقمرهیچمگو
پیشِ من جز سخنِ شهد و شکر هیچ مگو

سخنِ رنج مگو جز سخنِ گنج مگو
ور ازین بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو
ور ازین بی‌خبری رنج مبر هیچ مگو

دوش دیوانه شدم عشقْ مرا دید و بگفت
آمدم
آمدم
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو

من به گوشِ تو سخنهای نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو

مُطربا
مطربا عشقبازی از سر گیر
یک دو ابریشَمک فروتر گیر

چونکه در چرخ آرَدَت باده
خانه بر بامِ چرخِ اخضر گیر

مُلکِ مستی و بیخودی داری
تَرکِ سودای مُلکِ سَنجَر گیر

توبه کردم دگر نخواهم گفت
توبهٔ مست را مُزَور گیر

عاشق و مست وانگهی توبه
ترک سالوسِ آن فُسونگر گیر
در دو چشم تو نشستم
به تماشای خودم
که مگر حال مرا
چشم تو تصویر کند
      
صفحه  صفحه 6 از 10:  « پیشین  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  پسین » 
موسیقی ایرانی انجمن لوتی / موسیقی ایرانی / Parisa | پریسا

پاسخ شما روی این آیکون کلیک کنید تا به پستی که بازگفت کردید برگردید

رنگ ها Center  List   

 ?
برای دسترسی به این قسمت میبایست عضو انجمن شوید. درصورتیکه هم اکنون عضو انجمن هستید با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور وارد انجمن شوید. در صورتیکه عضو نیستید با استفاده از این قسمت عضو شوید.


 

 

Report Abuse  |  News  |  Rules  |  How To  |  FAQ  |  Moderator List  |  Sexy Pictures Archive  |  Adult Forums  |  Advertise on Looti
Copyright © 2009-2020 Looti.net. Looti.net Forum is not responsible for the content of external sites
↑ بالا